Timişoara 20 decembrie 1989: Preoţii români să ia exemplu de la Laszlo Tokes!

Actualizare 25 iulie 2015: Adăugare linc de rezervă.

Continuarea înregistrării din Piaţa Operei, cu cuvîntările ţinute din balconul Operei:

Înregistrare audio (29 minute 5 secunde)

Linc de rezervă (funcționează și în afara României)

Transcrierea înregistrării:
00:00 Discuţii suprapuse, neînţelegibile, rumoarea mulţimii
00:19 Femeie: Iepure, cine-i ăla cu căciulă de iepure? (rumoare a mulţimii)
00:32 Bărbat: Lasă microfonul să vorbească! Să se prezinte! Daţi-i microfonul să se prezinte!
00:41 Vasile Bledea: Sînt Bledea Vasile, fost maistru la Electrotimiş, actualmente şeful de producţie de la Operă (urale). Doresc atît ca să păstrăm acest locaş de cultură (bărbat: Bledea! Bledea!) cu cinste, că e mîndria noastră! Să-l apărăm şi să nu-l lăsăm pradă vandalismului! (Bărbat strigă: Bledea! Bledea! Ai fost confundat cu securist! Anunţă treaba asta! Anunţă treaba asta)
01:12 Lorin Fortuna: Vă rugăm! Fac apel către muncii din, vor dintre cei prezenţi care vor neapărat să intre sus. Vă rugăm nu mai permiteţi să intre nimeni sus! Nu se mai poate! Deci nici… Vin tot soiul de oameni de pe stradă, nu mai permiteţi la nimeni! (Bărbat: Bledea vezi că ai fost confundat cu securist. Asta vreau să spui.) Deasemenea, se apropie sărbătorile noastre naţionale! Crăciunul! (urale) Vrem să fie redate poporului! Un apel (urale): Facem apel şi la preoţi, pînă acuma preoţii s-au vîndut regimului, mulţi dintre ei. În continuare cerem să sprijine poporul! (urale)
02:00 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”, glas: preoţii să vorbească!
02:22 Bărbat: Tot de la “Bulevard”? [restaurant în centrul Timişorii]
02:23 Lorin Fortuna: Preoţii români trebuie să ia exemplu de la preotul Laszlo Tokes, aşa să fie şi ei! Aşa să fie tot clerul nostru! (urale; Bărbat: Scriitorii să vorbească! Femeie: Unde-s preoţii? Bărbat: Scriitorul să vorbească!) Se aude, se aude că Braşovul s-a ridicat şi el! (urale, Bărbat: Scriitorul să vorbească!)
03:03 Bărbat, în plan apropiat: Fă şi tu o cronică, să se ştie cîţi oameni sînt ca să alegem cu (neînţelegibil) Alt bărbat: Mai mult de zece mii. Am, şi cu împuşcături şi tot (neînţelegibil). Se dau mare că trag.
03:13 Scandări: „Azi în Timişoara / Mîine-n toată ţara!”
03:17 Lorin Fortuna: Mergeţi la catedrală! Spuneţi preoţilor, dacă sînt cu poporul, să tragă clopotele! (urale; bărbat: scriitorul să vorbească!; bărba: să se tragă clopotul!) În acest moment, în acest moment cîţiva membri ai comitetului merg la Catedrală să ceară preoţilor să tragă clopotele! (urale; bărbat strigă: să sune sirenele!) Dacă va începe catedrala, cred că vor urma şi celelalte. (bărbat: lasă scriitorul să vorbească! Scriitorul să vorbească!) Cerem să se deblocheze telefoanele şi frontierele! (urale; bărbat: asta-i buba!) Să se restabilească legătura telefonică şi rutieră cu restul lumii! (urale)
04:25 Scandări: „Libertate!”
04:44 Scandări: „Radio Timişoara!”
05:03 Femeie: Staţia de radio, trebuie să punem mîna pe ea!
05:26 Lorin Fortuna: Încă o dată, vrem eliberarea arestaţilor! (urale)
05:35 Bărbat: să ne dea morţii acasă! (alt bărbat repetă: să ne dea morţii acasă!)
05:40 Scandări: „Arestaţii!”
05:48 Lorin Fortuna: Cetăţeni ai Timişoarei! Fiţi atenţi! Nu ştim ce se va întîmpla. Oricum, în fiecare zi, aici, şi nu plecăm de aici! Pînă cînd nu se rezolvă problemele! (urale)
06:08 Scandări: „Nu plecăm!”
06:28 Bărbat: Uite, vrem pîine, nu gloanţe! cum scrie. Lumină, luptă, libertate! Jos dictatorul! Vrem alegeri libere!
06:35 Bărbat: Scriitorul să vorbească!
06:40 Scandări: „Radio Timişoara!”
06:53 Lorin Fortuna: Cerem Direcţiei radio-TV. Să vină aici! (urale; bărbat: prin radio toată ţara va afla!). Deasemenea cerem readucerea în Timişoara a eroului, preot Tokes, de acolo de unde a fost dus. (urale) Cerem clujenilor s-o elibereze pe Doina Cornea! (urale; strigăte din mulţime: Şi Mircea Dinescu! Dan Petrescu! Şi Mircea Dinescu!) Cerem eliberarea lui Mircea Dinescu la Bucureşti! Marele poet al nostru! (urale; glasuri din mulţime: Dan Petrescu! Un bărbat scandează „Dan Petrescu!”, dar nu e urmat de alţii; altcineva strigă: „România liberă!”) Se pare că reprezentanţii municipiului nu pot ajunge pentru că sînt blocaţi de mulţime în partea cealaltă. (Bărbat, îndepărtat: Adrian Păunescu să vină! Adrian Păunescu!)
08:20 Bărbat (amuzat, plan apropiat): Parcă-i cenaclu. Se face cenaclu aicea, cu Adrian Păunescu?
08:27 Bărbat (plan îndepărtat): Adrian Păunescu să vină.
08:30 Scandări: „Vrem arestaţii!” (slabe, în plan îndepărtat)
08:49 Bărbat: Adrian Păunescu!
08:53 Mai multe glasuri răzleţe: Clopotele! Să tragă clopotele!
09:29 Bărbat (plan apropiat): Nu, zice să meargă lumea la radio, să ocupe radioul şi să ţină acolo, în staţia de radio.
09:37 Acelaşi bărbat: Da’ se poate să vină o staţie de la radio aicea?
09:40 Scandări: „Clopotele!”
10:05 Trei culori, imnul de stat al RSR: Trei culori cunosc pe lume / Amintind de-un brav popor / Ce-i viteaz, c-un vechi renume / În luptă triumfător / Ce-i viteaz, c-un vechi renume / În luptă triumfător / Multe secole luptară / Străbunii noştri eroi / Să trăim stăpîni în ţară / Ziditori ai lumii noi / Să trăim stăpîni în ţară / Ziditori ai lumii noi / Roşu, galben şi albastru / Este-al nostru tricolor (bărbat: Toată lumea cîntă!) / Se înalţă ca un astru / Gloriosul meu popor / Se înalţă ca un astru / Gloriosul meu popor / (mai slab, doar cîţiva din plan îndepărtat mai cîntă) Sîntem un popor în lume / Strîns unit şi muncitor / Liber, cu un nou renume / Şi un ţel cutezător / Liber cu un nou renume / Şi un ţel cutezător
11:42 Scandări: „Libertate!” (discuţii suprapuse: Bărbat: Stai aicea! Ne întoarcem. Alt bărbat: neînţelegibil. Bărbat: Las neînţelegibil, stai aicea. B2: Ne întîlnim înapoi. B1: Stai că rezolv eu.
11:57 Lorin Fortuna: Linişte! Am trimis cîţiva oameni să vorbească cu cei din Catedrală. Solicităm ca aceşti oameni să se întoarcă înapoi să ne spună ce este acolo! Dacă nu se întorc, ne vom duce noi după ei!
12:22 Scandări: „Nu cedăm în faţa lor!”
12:45 Scandări: „Biserica-i a noastră!”
12:57 Scandări: „Jos cu securiştii!”
13:18 Eleonora Petrovici: Mă numesc medic (glas: mai tare!) Petrovici Eleonora, sînt medic stagiar în Caransebeş. (urale) Aş vrea să vă spun în cîteva cuvinte că alaltăieri, în jurul orei 16, am fost în Catedrală. Şi au tras! Şi în faţa mea a murit un tînăr. (huiduieli, strigăte: criminalii!)
13:47 Scandări: „Hoţii!”
13:53 Scandări: „Ucigaşii!”
14:00 Eleonora Petrovici: În numele tuturor medicilor, aş dori ca să existe medicamente, ca să existe o situaţie clară a tuturor celor omorîţi, a tuturor celor care au fost răniţi şi a celor care au suferit. (urale slabe) Trebuie să rămînem calmi, chiar în aceste situaţii. Chiar cînd ne-au murit copiii, fraţii, părinţii, trebuie să rămînem calmi, pentru că sîntem civilizaţi şi pentru că vrem o naţiune liberă! (urale)
14:41 Scandări: „Criminalii!”, apoi se suprapun cu „Libertate!” şi rămîne doar scandarea „Libertate!”
14:54 Femeie: În acest moment am fost anunţaţi. După ce se termină discuţia cu UMT-ul [Uzinele Mecanice Timişoara], acum se vorbeşte la UMT care este la Judeţean [Consiliul judeţean, locul unde se aflau o parte din demostranţi, şi unde s-au dus tratative cu primul ministru Dăscălescu], vor veni toţi încoace. (urale)
15:16 Unguroaică: Cetăţeni ai oraşului, timişoreni! Sînt membru al, în comitetul Forumul Democrat Român, sînt maghiară, şi (rumoare), şi doresc ca să exprim sentimentele faţă de cei picaţi, fraţii noştri, surorile noastre, părinţii noştri, care au picat în luptă pentru dreptate şi pentru libertate. (urale)
16:10 Scandări: „Jos Ceauşescu!”
16:23 Unguroaica: Aş dori să spun şi în limba maghiară ceea ce am vorbit în româneşte. (urale)
16:34 glasuri răzleţe neînţelegibile din mulţime
16:48 Femeie (plan îndepărtat) Hai vorbeşte!
16:49 Unguroaica (?): Pe ungureşte nu ştiu să zic nimic [!]
16:59 Unguroaica [vorbeşte pe ungureşte]: Én beszélek magyarul. Mámma 20 decemberben vagyunk mámma mindenki kint van. Hajja amit beszélek és aki magyarul vagy rom[anul] majd mondom hogy mindenki akar jól é eljen itten temesvárom Romániában és még akarom mondani diktatura leéljen [Traducere: Eu vorbesc ungureşte. Azi sîntem în 20 decembrie, toată lumea e afară. Aude ce vorbesc şi cine vorbeşte ungureşte sau rom[âneşte]. Mai spun încă că toată lumea vrea să trăiască bine aici în Timişoara, în România şi mai vreau să spun jos dictatura] (Mulţimea: Bravo!)
17:36 Scandări: „Victorie!”
17:43 Lorin Fortuna: Poate vor susţine unii că ceea ce se întîmplă la Timişoara a fost organizat de cine ştie ce intervenţionişti. Le spunem că nu este adevărat. Noi aicea am făcut asta! Noi aicea am făcut asta! Degeaba au închis graniţele! (rumoare a mulţimii care acoperă spusele lui Fortuna) Aicea am făcut asta!
18:06 Scandări: „Noi sîntem poporul!”
18:23 Lorin Fortuna: Aşteptăm un reprezentant al minorităţii germane!
18:35 Benco Unipan: Îmi daţi voie să spun două cuvinte. (din mulţime: s-a împuşcat un copil!) Mă numesc Benco Unipan, Benco Unipan.
18:49 Strigăte: S-a împuşcat un copil!
18:58 Glasuri: Unde?
18:59 Glasuri: În faţă la Catedrală!
19:04 Benco Unipan: Să nu ne temem. Să nu ne temem. Noi sîntem aici pentru dreptate. Să ne păstrăm calmul, să rămînem pe loc! Căci numai astfel vom izbîndi! (urale)
19:28 Lorin Fortuna: Daţi voie reprezentantului minorităţii sîrbe să vorbească! Vă rog.
19:35 Benco Unipan: M-am prezentat, mă numesc Benco Unipan. Sînt strungar la Electromotor, absolvent al Facultăţii de Fizică. Eu sînt o personificare a dreptăţii Ceauşescu. (aplauze) Permiteţi-mi să spun şi două cuvinte în limba sîrbă, pe care dumneavoastră, care vizionaţi programul unu, programul doi, îl ştiţi. Jiveli moia bratea (Trăiască fraţii mei).
20:13 Mulţimea: Jiveli!
20:21 Benco Unipan: Tatăl meu, tot Belco Unipan, a murit de mult, Dumnezeu să-l ierte, a fost preot în comuna Felnac. Acolo a fost un popă român, popa Tudorică, aşa-i spuneam eu. Ei au slujit cînd se putea, că-i Crăciunul românesc, tatăl meu mergea cu corul în biserica română şi slujea preotul. Şi popa Tudorică venea de Crăciunul nostru [Sîrbii ţin calendarul vechi, de aceea au Crăciunul pe 7 ianuarie], care este tot un Crăciun, şi slujea la biserica sîrbă cu corul român, şi împreună ca fraţii trăiam. Să luptăm şi acuma împreună (urale). Nevasta mea este româncă, dar ne simţim bine, şi să ne simţim bine tot aşa împreună. Nu mi se permite, nu mi se permite să mai vorbesc acuma, evenimentele externe (neînţelegibil) dar permiteţi-mi să spun în limba sîrbă: Dole Ceauşescu! (Jos Ceauşescu!) (Mulţimea: Dole!)
21:38 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
21:41 Lorin Fortuna: Cîteva cuvinte ale unui reprezentant al Bucovinei! (urale)
21:57 Marian Dumitru: Cetăţeni ai oraşului Timişoara! Vă vorbeşte Marian Dumitru, reprezentant al întreprinderii IELIF Timiş, în calitate de şofer la întreprindere. A[u] sosit momentele cele mai înălţătoare din întreaga istorie a poporului nostru! (urale) Să nu ne pierdem cu firea, să fim mîndri prin ceea ce am realizat! Să luptăm pînă la sacrificii pentru libertatea noastră! (urale) Consider că această clipă să fie scrisă în istorie cu litere de aur! (urale) Să fim consideraţi cetăţeni liberi, să ne exprimăm sentimentele de bucurie şi libertate! (scandare: „Libertate!”)

23:14 Traian Vrăneanţu: Toţi cei care au luptat cu preţul vieţii noastre trebuie să ne bucurăm de libertatea şi de fericirea noastră şi a întregii Românii! (urale)
23:35 Lorin Fortuna (?): Dăm cuvîntul unui reprezentant din Valea Jiului! (urale)
23:42 Teodor Purice: Alo, sînt poetul Teodor (?) Purice şi reprezint Valea Jiului. Am participat la mişcările din Valea Jiului, mişcările paşnice, ţin să spun (urale), după care la venirea tovarăşului Ceauşescu, sau Ceauş…, domnului Ceauşescu, scuzaţi (huiduieli), ni s-a promis marea şi sarea. Cum ştiţi, noi eram mineri, e vorba de mineri. Pîine, carne şi toate celelalte. La ora actuală Valea Jiului este exact ca şi Timişoara şi ca toată ţara. Adică nimic. (femeie: jos cu banditul! Jos cu criminalul!) În primul rînd ţin să vă transmit salutul minerilor din Valea Jiului! (urale) Care sînt alături de dumneavoastră şi vor fi pînă la capăt! (urale) Ce vreau să vă spun: Să nu renunţaţi cum am renunţat, acum cîţiva, acum zece ani! Pentru că totul este o minciună! Se promite marea şi sarea şi nu se dă nimic, totul va rămîne aşa!
25:00 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
25:14 Scandări: „Jos cu dictatorul!”
25:17 Acelaşi bărbat: Închei spunînd să nu renunţăm, să mergem pînă la capăt, pentru că dacă nu vom merge vom păţi cum am păţit în Valea Jiului! Libertate! (urale)
25:30 Lorin Fortuna: Mulţumim celor doi reprezentanţi din Bucovina şi de la Valea Jiului şi sperăm că şi Bucovina şi Valea Jiului se vor ridica! (Bărbat strigă: Băieţii de la Catedrală!; scandări: „Azi în Timişoara, mîine-n toată ţara!”) Faceţi loc, se pare că vin delegaţii de la Consiliu ! (rumoarea mulţimii) Ne cere să mergem noi acolo. Nu mergem! Aici!
26:42 Bărbat: Le e frică, mă

26:54 Scandări: „Nu plecăm!”
27:01 Bărbat: Noi am fost mai mult în centrul oraşului, la Consiliu! Aici îi centrul oraşului, aici.
27:06 Lorin Fortuna: Un reprezentant al capitalei Moldovei!
27:12 Bărbat: Fraţi români! Am trăit în aceste zile, sîmbătă, începînd de sîmbătă, începînd de sîmbătă am trecut prin niştem clipe foarte grele. (strigăte: La consiliu!) Sînt din nou (huiduieli)
27:34 Lorin Fortuna: Rămîneţi pe loc! Rămîneţi pe loc, rămîneţi pe loc, fraţilor!
27:39 Bărbat: Rămînem pe loc, să vină ei aici!
27:44 Lorin Fortuna: Noi am pus stăpînire pe piaţă şi nu o vom mai părăsi! (urale)
27:51 Bărbat: Voiam să spun, voiam să spun că am venit din Moldova de foarte multă vreme, de zece ani, părinţii mei, fraţii mei, nu ştiu absolut de mine nimic. Se ştie în Moldova că s-au dat lupte grele aici în Timişoara. Copiii, sînt foarte mulţi aicea veniţi din toate, din toate părţile României. Timişoara putem spune că adăposteşte de peste tot. Moldoveni, olteni, din toată ţara. Din toată ţara sînt aici. Timişoara a fost izolată! A fost izolată şi părinţii noştri nu ştiu nimic de noi! Vor afla! Vor afla cu siguranţă! Telefoanele, telefoanele trebuie să funcţioneze! Nu plecăm! Să nu părăsim piaţa, să vină aici reprezentanţii! (Scandări: „Nu plecăm!”)
28:59 Lorin Fortuna: Centrul Timişorii este aici, nu acolo! Aici (strigăte: „Aici!”)

Note biografice:
Traian Vrăneanţu, născut la 1 septembrie 1947 în Vrani (jud. Caraş Severin), reparator televizoare la cooperativa Dinamo (1989), mic întreprinzător firmă „Sincron” SRL specializată în reparaţii televizoare (2007)

(Va urma)

13 gânduri despre „Timişoara 20 decembrie 1989: Preoţii români să ia exemplu de la Laszlo Tokes!

  1. Mulţumesc Alina. Am căutat pe google pe poetul ăsta, nu pare prea cunoscut, cel puţin epoca internetului se pare că n-a prins-o. Am găsit însă o referinţă la el într-o carte a lui Ioan Crăciun, care îl numeşte „literat timişorean”. Probabil era născut în Valea Jiului.

  2. multumesc marius posibil ca acest traian sa fie omul de legatura zic posibil ca daca nu a vorbit nu ma cautat asa a fost intelegerea ca voi cauta eu dar totusi poate a lasat vorba nu stiu vreau sa il gasesc si ceilanti ca aici sa plecat rau dar si la bucuresti daca imi impuneam punctul de vedere si ma aratam eram inpuscat . frontul democrat romin , mirica

  3. dupa cum vezi si tu unguroaicacarevroia sa vorbeasca stia si ea ceve dar a inteles form care form democrat romin daca ea era unguroaica se aflase ceva cineva acolo la timisoara stie adevarul cine este?????. sper sa se auto denunte de ce stie de frontul democrat romin. trebuie reconstituit urgent frontul democrat romin ca partid politic ,sa putem merge in alegeri peste doi ani marius incepe stringere de semnaturii nu stiu lasko tokos pina la urma a tras clopetele catedralei in 22 decembrie 2009 sa tras clopetele catedralei , la ploiestia venit armata si jandarmeria samanifeste de parca era ziua armatei si nu ziua revoluti romine sper sa nui mai vad la anul sa trimita daca vrea coroane de flori sau ce or vrea ei dar fara sa ia cuvintu am sosit putinmai tirziu am facut untur pela biserica eroilor . mi se recomanda sai las in pace sa ma adresezprocuraturii ec. asfi vrut sa stiu ce sa faca preoti sa faca ce a facut tocos ce a facut el a stat in casa iar frontul democrat romin la aparat si sustinut . cei ce lau aparat au murit in mare parte . sa primeasca preoti medali pentru ce si medalia primita tocheos trebuiaatribuita revolutionarilor din timisoara frontului democrar romin si sa nu so insuseasca el cred ca a vazut greseala DAR A TAGADUIT SA DEA INAPOI GUVERNULUI MEDALIE CU REGRETE SI CU GINDIRE CRESTINA frontul democrat romin cine a fost si organizat in decembrie 1989 avea acestdrept si nu toces. noroc bun frontul democrat romin. sper ca sami treaca gripa mai repede la ploiesti am cerut reconstituireaevenimentelor din decermbrie 1989 unul nicolaiescu sorin nu stiu cine este o invirtesteca la ploiesti nu mai merge vreau caseta ploiestiu a indepartattoate dovezile sa nu faca comparatii acum in timp de democratizare cu cea facut tochos sustinut si aparat de frontul democrat romin noroc bun miruca.

  4. punemi o fotografie a lui traian electronistul furtuna sa recunoasca si totusi am incredere ca va raspunde interogatorilui drept si tot traian a spus sa monteze placa de marmura CUnumele FRONTUL DEMOCRAT ROMAN de fapt omul contactat de mine a spus ca va pune un semn placuta orce cind trec sa o vad anii au trecut .. si placuta este si este tinuta in anonimat.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.