Puiu Nicolae Fesan: Cum să vin eu acum să-i spun unei persoane că nu mai e revoluţionar? (video)

Emisiune la Cosmos TV din 25 martie 2008 cu Puiu Nicolae Fesan, secretarul de stat al SSPR, Dumitru Dincă, cunoscut lider al manifestanţilor de la baricada din Piaţa Universităţii din 21 decembrie 1989, iar apoi unul dintre iniţiatorii manifestaţiei din Piaţa Universităţii din 1990 şi senatorul Dan Claudiu Tănăsescu. Pe vremea aceea Puiu Nicolae Fesan încă mai încerca să facă o curăţenie printre cei care voiau preschimbarea certificatelor, să aleagă grîul de neghină, cum zice la un moment dat. Acum a renunţat la această poziţie, după cum se vede din cuvîntarea sa de la congresul BNR, prezentată anterior pe acest blog, în care se arată gata să dea certificate celor aproape 7000 de păzitori ai gurilor de metrou din Bucureşti.

Cîteva afirmaţii din emisiune, cu comentariile mele inserate cu litere cursive, între paranteze drepte:

00:20 Dumitru Dincă: Ceea ce am făcut noi pînă acum, şi eu şi domnul ministru [Puiu Nicolae Fesan, secretar de stat] se datorează tocmai acestui fapt. Nu mai dorim ca pe spinarea poporului să mai vină nişte oameni fără nici un merit care să beneficieze de nişte drepturi materiale care constituie o povară pentru societatea românească. Pentru cei adevăraţi, e-n regulă! Să li se dea pentru că aşa a hotărît poporul. Dar pentru cei care nu sînt adevăraţi şi vor să obţină acele drepturi, eu cred că este un furt (…)

02:14 Puiu Nicolae Fesan: Zilnic sînt fluierat şi huiduit şi se strigă „jos Fesan”, în ultimul timp nu se mai strigă „jos Fesan”, se fluieră doar. (…) Meritul deosebit în revoluţie este merit deosebit, te-ai ridicat deasupra tuturor. (…) Unii au fost făcuţi [au primit certificatul de revoluţionar] în 2002, după 5 ani, alţii au fost făcuţi în 1996, după 12 ani, iar unii au fost făcuţi revoluţionari în 1992, deci vă daţi seama, după 16 ani vine unul de la Sibiu [Fesan e din Sibiu] în Bucureşti şi le spune „dom’le nu mai eşti revoluţionar”. „Păi cum poţi tu să-mi spui mie că eu nu mai sînt revoluţionar?” Şi eu îi spun „păi din dosarul dumitale nu reiese că mai eşti revoluţionar. Sau în dosarul dumitale sînt documente care nu sînt în regulă, sînt falsuri”.

[Problemă pusă greşit de Fesan, care pare să nu cunoască Legea 341/2004. Nu trebuie să spună acelor oameni că „nu mai eşti revoluţionar” ci că „nu eşti revoluţionar remarcat prin fapte deosebite conform art. 3 alin (1) pct. b din Legea 341/2004, eşti participant la revoluţie conform art. 3 alin (1) pct. c din Legea 341/2004”. Calitatea de revoluţionar e dată de participarea la revoluţie, fiind independentă de comisii birocratice înfiinţate de Stat (poţi fi revoluţionar chiar dacă n-ai cerut nici un certificat). SSPR, în calitatea sa de organism birocratic al statului, trebuie să ateste doar încadrarea în lege a celor care cer preschimbarea certificatului de revoluţionar]

03:16 Puiu Nicolae Fesan: Vedeţi dumneavoastră, eu sînt într-o situaţie ingrată. Nu sînt eu inchizitorul şef al revoluţiei române. Nu pot eu să judec pe toată această mare masă de oameni. Această comisie care judecă dosarele, într-o bună zi oamenii ăştia care stau în stradă şi care îşi aşteaptă drepturile, într-o bună zi, unul care nu mai poate, care nu mai poate răbda, ieri am vorbit cu un om din ăsta, care a spus către mine: „dom’le, bine că mi-ai dat certificatul”. „De ce”? Zice, „dom’le mă tot gîndeam cum să fac să-ţi iau gîtul”. Vă dau cuvîntul meu de onoare. Şi eu stăteam aşa uimit şi mă uitam la el „da pentru ce?”. „Faptul că nu-mi dădeai certificatul, am zis că trebuie să fac şi eu ceva. Şi am întrebat pe medicul de la spitalul de nebuni”, aşa mi-a spus omul, vă dau cuvîntul meu de onoare, poate mă vede şi la televizor, că i-am spus că sînt astăzi aici, zice „l-am întrebat, dom’le pe mine mă mai apucă cîteodată aşa nebunia, ce mi se întîmplă dacă îl gîtui pe ăsta, dacă-l omor pe ăsta că nu-mi dă certificatul? Şi zice, dom’le, vei răspunde. Şi m-am gîndit, mă duc în puşcărie, acolo îmi dădea şi de mîncare, îmi dădea de toate, şi nu mai aveam grija zilei de mîine”.

[Prin funcţia sa de secretar de stat, Fesan are nu numai dreptul ci şi obligaţia să judece acea masă de oameni, nu din punct de vedere moral, ci strict conform prevederilor Legii 341/2004. Funcţia deţinută nu are numai avantaje ci şi dezavantaje, cum ar fi aceea de a fi acuzat că e inchizitor-şef. Cei nemulţumiţi de activitatea SSPR au posibilitatea legală de a acţiona în instanţă]

04:42 Puiu Nicolae Fesan: Eu trebuie să fac o analiză foarte atentă vizavi de aceşti oameni, împreună cu o comisie, sîntem 8 oameni în comisie şi de multe ori eu le dau drumul dosarelor respective şi ajung la parlament, parlamentul îmi ia prin sondaj doar cîteva dosare şi constată că oamenii ăia nu au merite deosebite aşa cum ar vrea unii din comisia parlamentară. (Moderatoarea: Şi ce se va întîmpla?) Oamenii aceştia vor rămîne pe dinafară, se va alege grîul de neghină.

05:10 Moderatoarea: Din cei 700, cîţi vor fi, toţi 700 sînt falşi?

05:13 Puiu Nicolae Fesan: Acei cu duplicate, 761? Nici nu mai îmi pun problema acelor dosare. Toate dosarele acelea le sigilez şi intră în arhiva instituţiei. Dînşii au posibilitatea, după ce se termină perioada de contestaţii, au posibilitatea să dea instituţia în judecată. Şi dacă instanţa consideră că eu le-am încălcat acest drept, vedeţi, toată lumea consideră că este un drept imuabil, consideră că este un drept pe care şi l-a cîştigat şi pe care nici Dumnezeu nu-l mai poate lua înapoi. (…) Este una din marile probleme ale guvernului, nimeni nu-şi doreşte să aibă revoluţionarii la poartă. Cel care va veni după mine trebuie să le dea titlurile acestor oameni sau să nu le dea titlurile acestor oameni. Eu sînt pus în situaţia cînd diferiţi cetăţeni cîştigă drept de a li se elibera certificatul cu o hotărîre definitivă şi irevocabilă, iar eu nu-i dau titlul, nu dintr-o ambiţie personală, nu am posibilitatea. Cum să-i dau titlul unui om care n-a avut certificat pînă acum? Eu ce fac? Doar preschimb un certificat, şi îi certific calitatea pe care a avut-o înainte.

[Există problema aşa-numitelor certificate-duplicat, adică la un anumit număr de certificat corespund două persoane diferite. Întîi s-a eliberat certificatul cu numărul n pentru Ionescu, apoi la acelaşi număr n s-a eliberat un „duplicat” de certificat pentru Popescu. Practic duplicatul e un fals, iar Popescu nu se regăsea în evidenţele SSPR deşi avea duplicat de certificat eliberat de SSPR. Pe matca certificatului numărul n este trecut doar Ionescu. Putem bănui dar nu putem dovedi în ce condiţii s-au eliberat aceste duplicate. Problema e că SSPR, ca instituţie emiţătoare şi a acestor duplicate (căci şi duplicatele sînt semnate şi ştampilate de SSPR), nu a emis nici o decizie oficială prin care aceste duplicate să fie anulate. Astfel, la orice proces, duplicatele cu ştampila SSPR sînt opozabile instituţiei. Altă problemă este faptul că, după cum spunea Nicolae Dide într-o emisiune TV prezentată anterior pe acest blog, s-au tipărit multe certificate în alb care n-au mai fost apoi predate la scăderea de gestiune a fostului secretar Costel Balint. Apar mulţi indivizi care nu figurează în evidenţele SSPR că ar fi primit certificate de revoluţionar dar care au asemenea certificate. În cazul dispariţiei unor formulare cu regim special dintr-o instituţie (cum e cazul acestor certificate de revoluţionar) legea prevede anumite proceduri pentru declararea drept nule a acestor formulare. Neuronului aflat în posesia secretarului de stat Puiu Nicolae Fesan nu i-a venit ideea să emită decizii de anulare a certificatelor duplicat (decizii pe care, desigur, cei interesaţi le pot ataca în contencios administrativ), şi nici să declare nule fiind pierdute, cu respectarea prevederilor legale, a certificatelor dispărute anterior din gestiunea SSPR. Astfel SSPR pierde procese cu persoanele care nu figurează în evidenţa SSPR, dar care prezintă certificate de revoluţionar ştampilate şi semnate de SSPR, pe formularul tip al SSPR. La sfîrşit, cînd va fi întrebat de ce s-au strecurat impostori printre revoluţionari, Fesan va putea spune „eu am încercat să refuz preschimbarea certificatelor, dar justiţia m-a obligat să dau certificate şi în aceste cazuri”]

07:27 Dumitru Dincă: Peştele a început să se strice nu de acum. El s-a stricat din 1990, de cînd a fost elaborată Legea 42, pentru că atunci, din dorinţa de a-şi cîştiga adepţi, cei care au elaborat această lege au conceput-o prost. În sensul că un individ, cu ajutorul a trei declaraţii, care puteau să fie adevărate sau false, putea să obţină un asemenea certificat. Ulterior au venit cu nişte reglementări şi au şi explicat ce înseamnă luptător remarcat prin fapte deosebite, ceea ce a făcut ca o parte dintre cei care aveau certificate, luate în mod corect sau mai puţin corect, să vină acum să pretindă acele certificate. Numai că domnul ministru şi comisia parlamentară nu pot să treacă peste spiritul şi litera legii. În lege spune destul de clar: luptător remarcat prin fapte deosebite este numai acea persoană care a făcut următoarele lucruri: a condus un grup de manifestanţi, a făcut ceva, ceva deosebit. De exemplu, eu am un prieten, îl cheamă Cochiu (?) Viorel. Omul acesta, în data de 21 decembrie, cînd nimeni nu mişca în front, a plecat de la Piaţa Romană de unde i-a împrăştiat domnul general Suceavă, care n-a împuşcat pe nimeni şi n-am avut nici un rănit la Piaţa Romană, dar i-a împrăştiat. Ce a făcut omul ăsta? A plecat de acolo, a luat-o prin Bucureşti, a ajuns pe la circ, a strîns o coloană de oameni şi a venit cu acea coloană în Piaţa Universităţii şi ne-a ajutat în seara zilei de 21 decembrie. Este un fapt deosebit acesta? Cine a avut atunci curajul să plece cu o asemenea coloană prin Bucureşti? (…) Ar trebui să avem 2 milioane de revoluţionari? Şi domnul ministru şi preşedintele comisiei parlamentare pentru legea 341 au spus că cei care nu se încadrează la luptător cu merite deosebite pot să primească nişte certificate de participant.

[Dincă pare să fi înţeles foarte bine spiritul şi litera Legii 341/2004. Titlul de luptător remarcat prin fapte deosebite înseamnă şi unele drepturi materiale, titlul de participant la revoluţie este pur onorific]

11:35 Puiu Nicolae Fesan: Păi da, dar cum să vin eu acum, după 18 ani sau după 16 ani, să-i spun unei persoane că nu mai e revoluţionar, domnule Dincă? Cum să-i spun acelui om care ştie că, 18 ani sau 16 ani, majoritatea sînt 16 ani, 16, 12 şi 5 ani de cînd sînt revoluţionari, că unii şi-au primit titlurile prin 2002, asta-i altceva. dar eu vin şi-i spun acum unei persoane dom’le nu mai eşti revoluţionar. „Cum să-mi spui aşa ceva dom’le, cînd eu sînt revoluţionar cu merite deosebite, cînd eu ştiu ce-am făcut la revoluţie, cum vii dumneata să-mi spui că n-am făcut?”. (…)

[Degeaba, pentru Fesan Legea 341/2004 e încă o necunoscută, în ciuda explicaţiilor lui Dincă. Iarăşi invocă că nu poate să spună cuiva că nu e revoluţionar, cînd de fapt ar trebui să elibereze respectivelor persoane titlul pur onorific de participant la revoluţie]

12:56 Dumitru Dincă: Uitaţi-vă şi dumneavoastră. Adeverinţă în alb, cu ştampila CFSN, unde scrie comandant din partea CFSN. Nici nu exista titulatura. Nu exista! Deci, iacătă, asemenea oameni care se prezintă cu asemenea documente, păi merită să-i dai omului ăsta (moderatoarea: nu merită, merită să fie închis) Domnule ministru, în momentul în care aţi face lucrul ăsta, să daţi unui asemnea om certificat de luptător cu merite deosebite, eu vin la poarta SSPR-ului şi vă fluier eu pe dumneavoastră. (…)

14:00 Se arată la cameră o împuternicire în alb ştampilată şi semnată „vicepreşedinte al CFSN Ionescu Cazimir”

14:08 Dumitru Dincă: Putem să dăm unor oameni nişte drepturi materiale, să împovărăm poporul ăsta cu şi mai mult decît este împovărat, pentru că un număr de derbedei, nu dau cifre, dar dacă ei sînt de ordinul a zece mii (…)

14:59 Dumitru Dincă: Uitaţi-vă fals grosolan. Mi s-a pus pata. (Se vede o „adeverinţă” în alb semnată de Costel Balint, fost preşedinte al Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor revoluţiei din Decembrie ’89: „Se certifică de noi că Domnului …., fiul lui …. şi al …. născut la data de ….. în localitatea ….., i s-a prezentat şi susţinut dosarul în faţa Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor revoluţiei din Decembrie ’89, în ziua de ….. şi a fost declarat LUPTĂTOR REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE, fiind înregistrat la nr ….. în evidenţa comisiei. Prezenta confirmă faptul că dosarul a fost discutat la comisie, în termenul legal, neeliberîndu-se certificat tipizat din lipsă de formulare”).

15:31 Puiu Nicolae Fesan: Este vorba de semnătura lui Costel Balint, care era şeful comisiei guvernamentale, şi a luat-o, a tăiat-o frumos cu foarfeca, ca s-o scaneze.

(Va urma)

Citeşte, pe aceeaşi temă: Şmecherii cu certificatele de revoluţionar, ieşite la iveală cu prilejul preschimbării

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

more about „Fesan Puiu Nicolae la CosmosTV partea 2„, posted with vodpod

5 gânduri despre „Puiu Nicolae Fesan: Cum să vin eu acum să-i spun unei persoane că nu mai e revoluţionar? (video)

  1. Pingback: Puiu Nicolae Fesan: “Tot timpul mi se spune dă-le drumul dom’le la certificate” (video) « Blogul lui Marius Mioc

  2. Pingback: Nouă prorogare a termenelor pentru certificatele de revoluţionar « Blogul lui Marius Mioc

  3. Pingback: Un Bebe Ivanovici liberal: Raymond Luca (1) « Blogul lui Marius Mioc

  4. domnule puiu fesan cred ca ati inteles gresit cel ce a propus legea recunostintei S. N cred ca nu sa gindit si de aici pina la aceste magari na fost decit un pas .intimplator n-am intilnit la inmormintarea lui ticu dumitrescu de ce nu am fost lasat sa vorbesc doar citeva cuvinte care le voi spune acum. mam intilnit cu ticu dumitrescu in 1973 in padure la olari vechi cumati ieram inliceu agricol am refuzat carnetul de utecist a venit securitatea am stat sub observare la internat .nu mai retin amanunte : dar ce imi amintesc este un lucru m-ia zis un securist sa il trimitem sa vorbeasca cu padurea si as au facut .ticu dumitrescu venise curind din puscarie si mia spus ca trebuie sa stam departe ca ma va lua securitatea colegi de scoala aveam in acel sat .am stat in padure la defrisari de mincare imi aducea in padure un cetatean cu un magar cu care cara lemne unul din copi lui terminase scoala inaintea mea nu pot reaminti numele lui noaptea nu dormeam in padure eram luat si dus la un cetatean numit florea se gasea si este si acum crucea in curtea lui la cumati .spun aceste lucruri pentru ase sti ticu dumitrescu dupa ce a venit din puscarie nu a mai discutat cu nimeni nimic dupa revolutie sau folosit de el cine?.. nu am putut ajunge la el colegul meu de la care aflasem povestea lui xxx am cerut C.N.A.S. SA PUNA DETECTORUL DE MINCUNI SA VEDEM… multe lucruri nu aveam de spus dar cei care lau adus la groapa nu mau lasat .eu ii doresc sai fie tarina usoara iar legea ticu dumitrescu sa fie revizuita iar ca propunere reducerea personalului mirica F.D.R.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.