Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Un terorist prezentat la TVR. Brateş: Televiziunea e în pericol, e încercuită de aceşti bandiţi. Cerem urgent armata să intervină! (video) decembrie 24, 2008


Actualizare (1 noiembrie 2013): legătură corectă la videoclip youtube

După atîtea vorbe despre terorişti era cazul să fie arătat telespectatorilor şi un terorist în carne şi oase. Îl puteţi vedea în înregistrarea de mai jos, numele său este Dan Marin. Data exactă de difuzare a acestui fragment n-o cunosc, dar nu e 22 decembrie, cel mai probabil s-a difuzat în 23 decembrie 1989. După ce teroristul a fost prezentat norodului, Teodor Brateş mai subliniază o dată primejdia în care se află Televiziunea, încercuită de “bandiţi”. Victor Ionescu îi ţine isonul.

Transcriere înregistrare: (more…)

 

Tînăr: Nicu Ceauşescu ne-a mărturisit că a luat ostateci copii. TVR, decembrie 1989 (video) decembrie 23, 2008


Actualizare 12 mai 2018: Înlocuire înregistrare de pe youtube, care fusese ștearsă, cu înregistrare de pe saitul vimeo.

După ce a fost prins, Nicu Ceauşescu e prezentat în faţa norodului, pe postul de televiziune.

Transcriere înregistrare:
00:01 Teodor Brateş: O clipă, o clipă vă rugăm. Vedeţi cine este aici în studiou. Este prinţişorul moştenitor, Nicu Ceauşescu. Cel care la recentul congres, la această parodie de congres, a cîntat osanale tăticului şi mămichii. Cu neruşinare, pur şi simplu! Sigur, nu e cazul să ne vorbească. Am vrut doar să vă informăm c-a fost prins. Şi va fi supus judecăţii poporului. Trebuie să fie judecat legal, de către popor.
00:31 Emil Dumitrescu (”Cico”): Permiteţi-mi să vă spun, dragi concetăţeni, că a venit singur să se predea. L-au adus trei tovarăşi, care sînt aici în spate. Vă rog poftiţi în faţă ca poporul să vă vadă.
00:49 Tînăr: Trebuie să mulţumim oamenilor care ne-au înţeles şi au vrut neapărat ca să-l vadă la televiziune, să ştie toată ţara că este aici, că nu sînt zvonuri.
00:58 Teodor Brateş: Şi că este arestat.
00:59 Tînăr: Că este arestat. Ne-a mărturisit, în momentul în care l-am scos din maşină, că este Nicu Ceauşescu şi că a avut ostateci, că a luat ostateci copii. Ne-a mărturisit! (Nicu Ceauşescu face un gest de tăgadă) Minte din nou cum a minţit întotdeauna! (se suprapune cu Teodor Brateş) Pentru acest lucru l-am protejat ca să vorbească.
01:14 Teodor Brateş: Lăsaţi asta pe seama, lăsaţi lucrul acesta pe seama judecăţii.
01:19 Emil Dumitrescu (”Cico”): Legea va stabili. Vă rugăm dragi cetăţeni, dragi prieteni. Noi, fiindcă sîntem oameni umani, aşa ne-au învăţat moşii şi strămoşii noştri, nu ne vom da la nici un fel de act ostil acestui prizonier. Îl vom trata ca un prizonier care va fi judecat de către legile poporului nostru.
01:49 Tînăr: Şi după faptele pe care…
01:50 Emil Dumitrescu (”Cico”): Vă rog, vom analiza, va veni momentul cînd vom analiza faptele care le-a făcut şi cu ce-i vinovat şi cu ce este nevinovat. Dar vă rugăm foarte mult: să nu cumva să încerce cineva în această perioadă, să se dea la acte care sînt necontrolate (glas: că oricum l-am salvat). Noi (glas: noi l-am adus întreg) îl avem aici lîngă noi. A mărturisit că a plecat de la Sibiu şi a dat ordin comandantului securităţii din Sibiu să nu tragă. (glasuri: minte!) Asta-i versiunea pe care o spune. Vom verifica-o.
02:27 Bărbat: Pierdem prea mult timp cu el. Nu mai discutăm atîta.
02:30 Tînăr: A mărturisit că a luat ostateci copii. A mărturisit! (glas: să ne spună două cuvinte) Să ne spună două cuvinte!
02:37 Glasuri: Nu, nu, nu. Linişte, nu vorbeşte criminalul! Tiranii au vorbit destul! Gata.

Urmăreşte şi: Nicu Ceauşescu a năvălit înarmat în comuna Cristian, lîngă Sibiu, încercînd să ia ostateci, dar a fost prins!

 

Ion Iliescu citeşte la TVR programul CFSN şi componenţa acestuia (video)


Mai jos înregistrarea cuvîntării de la TVR a lui Ion Iliescu în care acesta anunţă programul FSN şi anunţă componenţa CFSN cu adăugirea “lista rămîne deschisă”. Prin “lista rămîne deschisă” Iliescu a putut apoi completa CFSN cu oameni din judeţe care i-au fost credincioşi, dizidenţii şi revoluţionarii care fuseseră pe baricade ajungînd rapid minoritari în CFSN.

De remarcat înfiinţarea unui “Consiliu Militar Superior” care să coordoneze armata şi Ministerul de Interne. Anume acest Consiliu a fost în fapt responsabil de aşa-zisa luptă antiteroristă.

Transcriere înregistrare:
00:02 În studiou intră un grup printre care recunosc pe Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Dumitru Mazilu, Mihail Lupoi, Silviu Brucan…
00:24 Ion Iliescu: Dragi concetăţeni. Am primit mandatul ca să dau citire comunicatului către ţară al recent constituitului Consiliu al Frontului Salvării Naţionale. Cetăţeni şi cetăţene. Trăim un moment istoric. Clanul Ceauşescu, care a dus ţara la dezastru a fost eliminat de la putere. Cu toţii ştim şi recunoaştem că victoria de care se bucură întreaga ţară este rodul spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate naţionalităţile, şi în primul rînd al admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit cu preţul sîngelui sentimentul demnităţii naţionale. Un merit deosebit îl au cei care ani de zile şi-au pus în pericol şi viaţa protestînd împotriva tiraniei. Se deschide o pagină nouă în viaţa politică şi economică a României. În acest moment de răscruce, am hotărît să ne constituim în Frontul Salvării Naţionale, care se sprijină pe armata română şi care grupează toate forţele sănătoase ale ţării, fără deosebire de naţionalitate, toate organizaţiile şi grupările care s-au ridicat cu curaj în apărarea libertăţii şi demnităţii în anii tiraniei totalitare. Scopul Frontului Salvării Naţionale este instaurarea democraţiei, libertăţii şi demnităţii poporului român. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceauşescu. Guvernul se demite. Consiliul de Stat şi instituţiile sale îşi încetează activitatea. Întreaga putere în stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naţionale. Lui i se vor subordona Consiliul Militar Superior care coordonează întreaga activitate a armatei şi a unităţilor Ministerului de Interne. Toate ministerele şi organele centrale, în actuala lor structură, îşi vor continua activitatea normală, subordonîndu-se Frontului Salvării Naţionale, pentru a asigura desfăşurarea normală a întregii vieţi economice şi sociale. În teritoriu se vor constitui consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale ale Frontului Salvării Naţionale, ca organe ale puterii locale. Miliţia este chemată, ca împreună cu comitetele cetăţeneşti, să asigure ordinea publică. Aceste organe locale vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea aprovizionării populaţiei cu alimente, cu energie electrică, cu căldură şi apă, pentru asigurarea transportului public, a asistenţei medicale şi a întregii reţele comerciale. Ca program, Frontul propune următoarele:
1. Abandonarea rolului conducător al unui singur partid şi statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernare. (aplauze)
2. Organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie.
3. Separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în stat şi alegerea tuturor conducătorilor politici pentru unul sau cel mult două mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viaţă! Consiliul Frontului Salvării Naţionale propune ca ţara să se numească în viitor România (aplauze, scandări: “România!”). Un comitet de redactare a noii constituţii va începe să funcţioneze imediat.
4. Restructurarea întregii economii naţionale pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice de conducere economică centralizată şi promovarea liberei iniţiative şi a competenţei în conducerea tuturor sectoarelor economice.
5. Restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti.
6. Reorganizarea învăţămîntului românesc potrivit cerinţelor contemporane. Reaşezarea structurilor învăţămîntului pe baze democrate şi umaniste. Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat atîtea daune poporului român şi promovarea adevăratelor valori ale umanităţii. Eliminarea minciunii şi a imposturii şi statuarea unor criterii de competenţă şi justiţie în toate domeniile de activitate. Aşezarea pe baze noi a dezvoltării culturii naţionale. Trecerea presei, radioului şi televiziunii, din mîinile unei familii despotice în mîinile poporului.
7. Respectarea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale şi asigurarea deplinei lor egalităţi în drepturi cu românii.
8. Reorganizarea întregului comerţ al ţării pornind de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale populaţiei României. În acest scop vom pune capăt exportului de produse agro-alimentare, vom reduce exportul de produse petroliere, acordînd prioritate satisfacerii nevoilor de căldură şi lumină ale oamenilor.
9. Întreaga politică externă a ţării să servească promovării bunei vecinătăţi, prieteniei şi păcii în lume, integrîndu-se în procesul de construire a unei Europe unite, casă comună a tuturor popoarelor continentului. Vom respecta angajamentele internaţionale ale României, şi în primul rînd cele privitoare la Tratatul de la Varşovia.
10. Promovarea unei politici interne şi externe subordonată nevoilor şi intereselor dezvoltării fiinţei umane, respectului deplin al drepturilor şi libertăţilor omului, inclusiv al dreptului de deplasare liberă.
Constituindu-ne în acest Front, sîntem ferm hotărîţi să facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura societatea civilă în România, garantînd triumful democraţiei, libertăţii şi demnităţii tuturor locuitorilor ţării. În mod provizoriu, în componenţa Consiliului intră următorii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Laszlo Tokes, Dumitru Mazilu, Dan Deşliu, generalul Ştefan Guşe, generalul Victor Stănculescu, Aurel Dragoş Munteanu, Corneliu Mănescu, Alexandru Bîrlădeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu Voican Voiculescu, Dan Marţian, căpitanul Lupoi Mihail, generalul Voinea, căpitanul de rangul unu Dumitrescu Emil, Neacşa Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Marian, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Negruţiu Paul, Manole Gheorghe, Cazimir Ionescu, Adrian Sîrbu, Cîrjan Constantin, Domocoş Gheza, Magdalena Ionescu, Marian Mierlă, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucurescu Valeriu. Şi Ion Iliescu, dacă sînteţi de acord. Deocamdată este deci o structură provizorie, gîndită într-un mod foarte operativ. Lista rămîne deschisă. Nu aceasta este componenţa consiliului completă, ci doar am menţionat cîteva nume de oameni a căror nume sînt legate de transformările pe care le cunoaşte ţara. Oameni care au demonstrat spirit de sacrificiu în anii tiraniei, tineri care în aceste zile au fost pe baricade, care şi-au pus viaţa în pericol, reprezentanţi ai muncitorilor, ai studenţilor, ai intelectualităţii, ai armatei, deci acele forţe care au fost active, prezente în procesul de instaurare a noului regim al puterii. Lista rămîne deci deschisă. Aşteptăm încă de mîine propuneri din partea tuturor categoriilor şi forţelor sociale care au luptat şi au învins, pentru a putea completa componenţa consiliului. Acesta a fost mandatul pe care l-am primit, acesta este o primă formă de comunicat şi de platformă-program a noului organism al puterii de stat din România (aplauze)
10:39 Mira TVR şi imnul naţional “Tricolorul”

 

Emil (Cico) Dumitrescu: Eliberaţi zona! TVR 22 decembrie 1989 (video)


Emil Dumitrescu poreclit “Cico”, omul care l-a chemat pe Ion Iliescu la televiziune şi avea să devină membru al CFSN, face apel la manifestanţii din Piaţa Palatului să părăsească zona.

Transcriere înregistrare:
00:00 Emil Dumitrescu (Cico): Apel către populaţia capitalei care se află în momentul de faţă în Piaţa Palatului şi în clădirea palatului. Vă rugăm insistent, eliberaţi rapid această zonă pentru a da cîmp liber acţiunii militarilor şi forţelor patriotice. Deasemenea, în jurul tuturor obiectivelor unde se desfăşoară acum lupte, zona trebuie eliberată. Armata română va învinge!
00:27 Teodor Brateş: Sîntem convinşi de aceasta pentru că este armata poporului şi a demonstrat că este armata poporului. De aceea, din alte localităţi asemenea Braşovului, unde se semnalează situaţii mai complicate, se impune să se acţioneze pentru o cooperare strînsă cu armata, în aşa fel încît să se instaureze peste tot ordinea şi disciplina.

 

Monezi pentru aniversarea revoluţiei


În G. W. Bush s-a aruncat cu pantofi. În Emil Constantinescu s-a aruncat cu cerneală (un timişorean a făcut-o, spiritul Timişoarei e viu!). În Ion Iliescu s-a aruncat cu monezi şi ouă.

Se pregăteşte Traian Băsescu, dacă cumva va graţia pe vreunul din criminalii din 1989.

 

Ion Caramitru la CC (3): Să avem grijă de palat, în el e muzeul de artă (video) decembrie 22, 2008


Caramitru încearcă iar să oprească focul în zona CC, atrăgînd atenţia că în palat este muzeul de artă. După revoluţie, anume Caramitru va fi acuzat (de asociaţia Civic Media) că e vinovat de distrugerile de la Muzeul de Artă. O diversiune pentru ascunderea adevăraţilor vinovaţi, căreia i-au căzut victimă şi ziarişti creduli, care obişnuiesc să preia informaţii de la foşti securişti fără să le verifice. Iarăşi există discrepanţe între ceea ce se vede în această înregistrare şi cartea lui Tatulici. Am semnalat aceste discrepanţe prin comentarii cu litere cursive între paranteze drepte.

Transcriere înregistrare:
00:00 Ion Caramitru: … apărarea postului naţional de radio [pauză cîteva secunde în înregistrare; conform cărţii lui Tatulici, pag. 124, în acest răstimp Caramitru mai spune: Să ne îndreptăm în acolo … (împuşcături răzleţe) armata noastră] În palat sînt oamenii noştri. Uitaţi-i sus, îi capturează. Să nu mai tragă nimeni încolo! Să-i păzim pe oamenii noştri, uitaţi, sînt soldaţii noştri! Pe acoperişul palatului! Lăsaţi-i să lucreze, ei ştiu mai bine asta! Sînt genişti, uitaţi, au ajuns lîngă drapel! Bravo băieţi! (urale, e filmată o pancardă pe care scrie “Sîntem liberi!”)
00:38 Femeie: Cinste armatei române, cinste întregului popor!
00:50 Ion Caramitru: Unde, unde sînt?
00:52 Bărbat: La mansardă.
00:53 Ion Caramitru: La mansarda palatului, genişti, fiţi atenţi! Sînt butelii încărcate de aragaz. Să nu se întîmple vreo explozie! Trebuie să avem grijă de acest palat al nostru. În el este muzeul de artă! (focuri de armă) Nu mai trageţi! Opriţi focul, este inutil. (focurile continuă) Nu. Nu mai trageţi! Este inutil. (scandări îndepărtate: “Sîntem liberi!”) Vă rugăm, oameni buni. Români, în acest palat care a fost însemnul ornamentat al naţiei se află muzeul de artă cu cele mai mari comori ale poporului nostru. Să avem grijă de el! Să nu-l devastăm, să nu facem prostii! Să ne bucurăm şi noi, copiii noştri de ce avem acolo! Lăsaţi armata să facă ordine!
02:07 Teodor Brateş (din studio, sonor suprapus pe imagini din piaţă): Oameni buni, la apelurile care sînt adresate în piaţă adăugăm şi noi unul, foarte important: la grupurile de cetăţeni paşnici, de oameni buni s-au alăturat elemente declasate, criminale, în stare de orice. Fiţi vigilenţi, nu îi lăsaţi să-şi facă mendrele, să distrugă, să jefuiască, să facă…, să provoace, să împiedice această victorie, s-o umbrească. Acţionaţi cu întreaga responsabilitate civică! Izolaţi aceste elemente criminale! Este sub demnitatea noastră, a oamenilor liberi, să admitem asemenea lucruri! Criminalii de drept comun trebuie să fie împiedicaţi să-şi facă mendrele! Ei profită de această situaţie. Izolaţi-i, demascaţi-i, daţi-i pe mîna organelor în drept! Nu trebuie admis nici un fel de act de vandalism.
[În cartea lui Mihai Tatulici, pag. 124, lipseşte intervenţia lui Brateş, în schimb sînt consemnate următoarele cuvinte ale lui Caramitru: Tinerii, oameni civili care au arme să vină sus. Avem nevoie de ei aici. Trebuie să facem detaşamente de oameni înarmaţi care să apere postul de radio. Toţi oamenii care au arme să poftească în Comitetul Central, aici. Civilii care au arme să poftească sus]
03:01 Ion Caramitru: Ca să primiţi informaţii şi misiuni de luptă. Nu periclitaţi integritatea celor care sînt neînarmaţi! Oamenii trebuie să fie liniştiţi jos şi să aştepte dreptatea, nu să-şi pericliteze viaţa. Oameni buni, aveţi grijă de palatul nostru! Nu trebuie să facem vandalisme.
03:32 Bărbat: Atenţiune! Postul naţional de radio ne-a mulţumit pentru apelul făcut pentru cele cîteva blindate care ar putea să ajungă să apere studiourile centrale de radio. Continuaţi, vă rog.
03:54 Ion Caramitru: Oameni buni! Armata trebuie să păzească palatul nostru! Să nu se facă înăuntru devastări! Ofiţeri! Trimiteţi reprezentanţi să păzească muzeul nostru! Să nu uităm că sîntem o ţară civilizată! Nu avem nevoie nici de crime, nici de devastări! E însemnul vieţii noastre, moştenirea din străbuni! Palatul nostru, averea noastră!
04:20 Bărbat (glas îndepărtat): Să anunţe să lase sticlele cu vin că beau mulţi! Anunţă asta!
04:25 Ion Caramitru: Oameni, nu mai beţi alcool! S-au văzut oameni care beau, nu beţi, avem nevoie de minţi limpede! (rumoare în mulţime)
04:36 Glas: Unde, mă? De unde au venit?
04:40 Femeie: Au rezistat şi florile aici. Au rezistat şi florile.
04:46 Ion Caramitru: Taci Bobiţă (?), taci, taci acuma. Puterea e-n mîinile voastre, oameni buni. Mă uit cît sînteţi, cîtă forţă are poporul nostru. Această piaţă a fost plină cu oameni aduşi cu forţa, cu mintea blocată de frică, cu oameni îmbrăcaţi mereu în alte costume, care nu făceau altceva decît să cînte dictatorului în strună. Astăzi, trebuie să ne cîntăm nouă înşine! E momentul să cîntăm, să dansăm! Deşteaptă-te române!
05:25 Teodor Brateş (din studio, sonor suprapus pe imagini din piaţă): Stimaţi telespectatori, stimaţi ascultători. Repetăm apelul adresat oamenilor cinstiţi, oamenilor buni. Împiedicaţi elementele declasate, criminale, să-şi facă mendrele, să jefuiască, să facă provocări. Fiţi vigilenţi! Ştiu, cuvîntul acesta s-a demonetizat, dar de data aceasta el are întregul lui înţeles. Foarte important: Nu trebuie lăsate elementele declasate, criminale să-şi facă jocul, să jefuiască, să provoace dezordine, acte de vandalism. Să fim cu toţii gata să apărăm avutul obştesc, avutul naţiunii noastre, avutul cetăţenilor! Elementele criminale trebuie împiedicate să-şi facă jocul, să-şi facă mendrele.
06:16 Femeie: Au spart muzeul (neînţelegibil) ceva acolo, strigă lumea de jos. Strigă lumea de jos!
06:24 Ion Caramitru: Fraţilor, aveţi grijă de muzeul nostru!
06:32 Bărbaţi (discuţii): “Sînt ai noştri?” “Sînt ai noştri!” (împuşcături)
06:36 Ion Caramitru: Nu mai trageţi! (împuşcături) De ce trageţi, militari? Nu mai trageţi! Aveţi oamenii voştri în palat, nu mai trageţi! (împuşcături)
06:55 Bărbat (din mulţime): Nu trag de nebuni acolo, acolo-i cineva!
07:21 Ion Caramitru: Nu mai trageţi! Nu mai trageţi, că nu trage nimeni înspre palat! Sînt militarii acolo. Oameni buni! Opriţi focul! Oameni! Armată!
07:40 Bărbat: În numele generalului (neînţelegibil) să vină la bază cu armele!
07:46 Ion Caramitru: Veniţi la bază cu armele civilii care au arme!
07:49 Bărbat: Dar nu numai armele, dom’le (neînţelegibil) civili de pe tancuri, armata (neînţelegibil) Îndreaptă acolo să meargă un ofiţer (neînţelegibil) Ia uite!
08:03 Ion Caramitru: De unde trag?
08:13 Ion Caramitru: Sus pe palat sînt oamenii noştri! Soldaţi, nu le periclitaţi viaţa! Sînt cei care ne apără acum, nu mai trageţi!

Urmăreşte şi:
Ion Caramitru la CC (1): Sînt oameni trimişi de noi! Toţi civilii să vină cu armele înapoi, se crează debandadă!
Ion Caramitru la CC (2): Nu vă jucaţi cu armele. Bărbat: În strada Nuferilor situaţia e critică. Cîteva blindate să se deplaseze pînă acolo

 

TVR 22 decembrie 1989. Brateş: Se face apel la comenduirea garnizoanei Braşov pentru a ieşi unităţile armate în oraş (video)


Pe fondul filmărilor din Piaţa Palatului, TVR transmite comentarii din studio. Teodor Brateş remarcă că “Braşovul a încheiat procesul revoluţionar fără violenţe” dar face apel la comenduirea garnizoanei Braşov să scoată unităţile militare în oraş. După acest apel a lui Brateş au început şi la Braşov luptele cu “teroriştii”, pînă atunci nu existaseră morţi sau răniţi în acest oraş. Au fost pînă la urmă 68 de morţi şi peste 300 de răniţi şi la Braşov, harta României îmbogăţindu-se cu un nou oraş-martir.

Transcriere înregistrare:
00:00 George Marinescu: Ca urmare a apelurilor noastre iată am primit o veste: locatarii blocurilor Adam, Turn şi alte cîteva alăturate anunţă că de pe terasele acestor clădiri se trage în Piaţa Palatului. Nu sînt unităţi ale armatei! Roagă să se ia măsuri pentru neutralizarea acestor elemente. La arhivele statului de pe bulevardul 1 Mai a izbucnit un incendiu. Subunităţile de pompieri sînt solicitate să intervină cît mai urgent.
00:29: Teodor Brateş: Da. Dădusem citire şi am fost întrerupt, unei ştiri prin care se face apel către comenduirea garnizoanei Braşov pentru a ieşi unităţile armate în oraş şi a garanta ordinea şi disciplina, întrucît există pericolul unor violenţe. Toate obiectivele social culturale şi economice, instituţiile publice, trebuie asigurate ferm, pînă la stabilizarea completă a ordinii, pînă la stabilirea completă a ordinii. Dacă Braşovul a încheiat întregul proces revoluţionar fără violenţă este neapărat necesar să rămînă mai departe la înălţimea demnităţii lui revoluţionare, muncitoreşti, patriotice, anihilînd elementele provocatoare, iresponsabile. La Braşov, bucuria victoriei s-a transformat din cauza comportamentului unor cetăţeni în acte necugetate. S-au semnalat indivizi cu cuţite, dornici de răfuieli personale, de devastări de spaţii de tristă amintire sau diferite instituţii publice. Facem apel urgent la populaţia Braşovului pentru calm şi linişte, pentru exemplară disciplină. Să păstrăm în demnitate cuceririle noastre istorice! Armata să sprijine introducerea ordinii şi în acest oraş.