Situaţia preschimbării certificatelor de revoluţionar, raportată de Fesan

Fostul secretar de stat al SSPR Puiu Nicolae Fesan a alcătuit o sinteză a activităţii instituţiei la finalul mandatului său, care este prezentată pe saitul portalul revoluţiei.

Aflăm de aici că „au fost avizate de către comisia S.S.P.R. 14542 de dosare, dintre care 1266 de dosare au fost publicate în Monitorul Oficial 7/2005 (însă M.O. 7/2005 cuprinde şi 4 erori, finalmente fiind vorba de 1262 de dosare).
Au fost tipărite, semnate şi înmînate: 8 certificate de participanţi, 2007 de certificate de luptători răniţi, 161 de certificate de luptători răniţi şi reţinuţi, 5620 de certificate de luptători remarcaţi, 539 de certificate de luptători reţinuţi, 2041 de certificate de urmaşi.
De asemenea 540 de noi certificate au fost eliberate în ultimele două săptămîni, 70 de certificate tipărite se află la C.P.R.D. pentru a fi semnate, 108 certificate tipărite au fost reţinute la C.P.R.D., 748 de dosare care au primit avizul S.S.P.R. se află în situaţia de a le fi fost amînat avizul C.P.R.D. fără a fi fost vreodată discutate la comisia parlamentară, 297 de dosare, care au fost avizate de comisia S.S.P.R. şi al căror aviz a fost amînat la C.P.R.D., au fost discutate dar au rămas în aceeaşi situaţie, 541 de dosare, avizate de S.S.P.R., se află în aşteptarea avizului C.P.R.D., 600 de dosare, cu avize acordate de S.S.P.R., urmează să fie trimise la C.P.R.D.”.

Dacă adunăm certificatele înmînate cu cele încă neînmînate din diferite motive nu ajungem la numărul de 14542. Diferenţa e tocmai cele 1262 certificate publicate în M.O. 7/2005. Să pretindem de la Fesan o situaţie în care totalurile să corespundă este probabil prea mult.

S-a tras tare pe ultima sută de metri pentru a se mai aviza nişte dosare, cînd se ştia că se va schimba guvernul şi implicit secretarul de stat pentru revoluţionari, eliberîndu-se încă 540 de certificate, avizîndu-se încă 600 de dosare care n-au mai apucat să fie trimise la Comisia parlamentară şi alte 748 de dosare care au fost trimise comisiei parlamentare în ultimul moment, nemaifiind timp pentru discutarea lor.

Au fost înmînate deja 11638 de certificate şi încă 540 de certificate se spune că „au fost eliberate în ultimele 2 săptămîni”, înţeleg de aici că au fost aprobate de Comisia parlamentară dar n-au fost încă înmînate. 2364 de certificate n-au trecut încă de filtrul comisiei parlamentare.

Arătam pe acest blog că înainte de verificarea certificatelor dispusă de Legea 341/2004 era un haos total. Într-o emisiune TV din 1997 s-a afirmat că s-au tipărit 53765 de certificate şi nu s-a predat nici un certificat alb. Într-o altă emisiune TV cu Puiu Nicolae Fesan reieşea că s-au depus 23190 de cereri de preschimbare conform noii legi 341/2004 (numărul poate a mai crescut prin prelungirea termenelor de depunere a actelor de către guvernul Tăriceanu). Aşadar, vreo 30000 de persoane care primiseră certificate vechi n-au mai cerut preschimbarea. Sînt aici cazurile persoanelor care au murit între timp, dar majoritatea sînt probabil impostori care n-au îndrăznit să ceară preschimbarea auzind că se face verificare. La vreo 8600 dintre cei care au cerut preschimbarea SSPR nu le-a dat avizul, iar alţi 2364 au primit avizul SSPR dar nu şi pe cel al Comisiei Parlamentare (1348 dintre acestea nici n-au fost discutate acolo, nefiind încă trimise sau fiind trimise în ultimul moment).

Nădăjduiesc că nu va mai urma nici o altă prelungire a termenelor şi se va trece la etapa finală prevăzută de lege pentru curăţirea rîndurilor revoluţionarilor: contestaţiile pe care orice persoană interesată le poate introduce. Pot (şi probabil vor) face contestaţie cei respinşi, dar contestaţiile faţă de acordarea titlului de luptător în revoluţie pot fi făcute de oricine, chiar şi de dumneavoastră, cititorii acestui blog, dacă cunoaşteţi cazuri concrete de persoane care nu-şi merită titlul de luptător în revoluţie. Eu vă îndemn să vă implicaţi în această problemă, pentru a curăţi rîndurile revoluţionarilor de impostori.

Ghid pentru alcătuirea contestaţiei la eliberarea titlurilor prevăzute din Legea 341/2004

Conform art. 20 din HG 1412/2004 (normele de aplicare a Legii 341/2004) contestaţiile legate de preschimbarea certificatelor de revoluţionar se fac către Comisia Parlamentară a revoluţionarilor în răstimp de maxim 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a listei finale a persoanelor cărora li s-au eliberat noile certificate. Nu trebuie aşteptată apariţia listei în Monitorul Oficial, contestaţiile se pot depune şi mai devreme.

Comisia parlamentară este comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Adresa pe care se pot trimite contestaţiile este: Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, corp B2, sector 5, Bucureşti, telefon centrală 021-3160300. După noile alegeri încă nu s-a format comisia parlamentară pentru revoluţionari şi nici la SSPR nu se ştie cine va fi şef.

În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice echivoc datele de identificare ale contestatarului, actele sau faptele contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei. Recomand anexarea documentelor în copie legalizată, nu simplă copie xerox, iar eventuale declaraţii de martor să fie în original, sau chiar mai bine, declaraţii date în faţa unui notar. De asemenea, trebuie precizate datele de identificare ale persoanei a cărui titlu se contestă. De pe saitul SSPR se poate afla cine a primit şi cine nu certificat de revoluţionar (nu ştiu cît de corect a fost actualizat acest sait), deasemenea se pot afla date cum ar fi numărul certificatului după vechea şi noua lege, care sînt folositoare pentru alcătuirea contestaţiei.

Comisia Parlamentară este obligată să răspundă la contestaţie în termen de 30 de zile. Ulterior, SSPR va reanaliza dosarul pe baza propunerilor Comisiei Parlamentare. Aici legea este ambiguă, nu rezultă dacă SSPR este obligat să respecte felul cum Comisia parlamentară a soluţionat contestaţia. Consider că, dacă contestaţia a primit răspuns favorabil de la Comisia parlamentară, e bine ca contestatarul să trimită acest răspuns şi la SSPR (deşi acesta îl primeşte automat şi de la comisia parlamentară), cu cererea expresă adresată SSPR de a respecta soluţia Comisiei parlamentare, pentru a-şi crea astfel calitate procesuală.

În caz că, fie SSPR, fie Comisia parlamentară, refuză să soluţioneze favorabil contestaţia sau amînă nejustificat rezolvarea, aceste hotărîri pot fi atacate în instanţă în temeiul legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Temeiuri pentru contestaţii

Art. 8 din Legea 341/2004 prevede că „de prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele, civili sau militari, care sînt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei”.

S-a cerut CNSAS să facă verificări legate de colaborarea cu fosta securitate în dosarele revoluţionarilor, un aspect care trebuie însă verificat este ca persoanele respective să nu fi acţionat împotriva revoluţiei. O persoană care a acţionat „sub orice formă” împotriva revoluţiei nu are dreptul la certificat de revoluţionar, chiar dacă ulterior a trecut de partea revoluţiei. Chiar şi cea mai măruntă acţiune contrară revoluţiei (de pildă, o afirmaţie împotriva evenimentelor revoluţionare în curs făcută printre colegii de serviciu) face ilegală acordarea titlului de luptător în revoluţie, indiferent de faptele ulterioare ale persoanei respective.

Conform art. 3 din Legea 341/2004, titlurile de revoluţionar sînt:

a) Erou-Martir – atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei sau au decedat în legătură cu aceasta;

b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei:

1. Luptător Rănit – atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei sau în legătură cu aceasta;

2. Luptător Reţinut – atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite – atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat pînă la data judecării dictatorului, în localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;

c) Participant la Victoria Revoluţiei – calitate onorifică.

Una din principalele probleme care au apărut la preschimbarea certificatelor este încercarea unor persoane care, prin acţiunile lor, nu se încadrează decît la categoria de „participanţi” la revoluţie (calitate onorifică, care nu semnifică drepturi materiale) de a dobîndi titlul de „luptător remarcat prin fapte deosebite”. Astfel, s-au făcut presiuni pentru a scădea standardul a ceea ce înseamnă „faptă deosebită”, ajungîndu-se să se susţină că şi gurile de metrou din Bucureşti, pe care unii le-au păzit de terorişti de prin 23 decembrie 1989 (fără să prindă nici un terorist) ar fi „obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar”. Tot „obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar” au fost declarate primăriile din diferite localităţi unde abia după fuga lui Ceauşescu a izbucnit o manifestaţie populară de bucurie, oamenii intrînd în primărie fără a se opune nici o rezistenţă din partea vechiului regim, neexistînd în acele localităţi nici un mort, rănit sau arestat. În asemenea localităţi trebuie constatat că n-au existat „obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar” deoarece regimul totalitar nu a organizat nici o rezistenţă, iar toate certificatele de luptător în revoluţie trebuie înlocuite cu certificate onorifice de participant la revoluţie, conform art. 3 lit. c din Legea 341/2004.

Au drept să obţină certificatul conform noii Legi 341/2004 numai cei care au avut certificat conform vechii Legi 42/1990. Scopul legii este verificarea vechilor certificate şi eliminarea impostorilor care s-au strecurat, nu eliberarea de certificate noi. Conform Deciziei 957/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – secţia contencios administrativ şi fiscal, nu se pot acorda prin legea 341/2004 certificate noi ci doar se preschimbă certificatele din perioada 1990-1997 (cazul respectiv e al unei persoane care a fost plecată din ţară şi de aceea nu a depus cerere pentru certificat de revoluţionar decît în 2004; instanţa a considerat că, fiindcă persoana aceea n-a avut certificat conform Legii 42/1990, n-are dreptul la certificat nici după Legea 341/2004).

Este treaba oricăror români cu simţ civic, inclusiv a cititorilor acestui blog, să depună contestaţiile necesare pentru ca prestigiul titlului de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite să revină la ceea ce ar trebui să fie.

Actualizare (28 februarie 2009): A apărut un sait particular unde există o bază de date legată de certificatele de revoluţionar mai completă decît cea de pe saitul SSPR: http://www.revolutie89.info/index.php?lg=ro_RO&p=home . Informaţiile din acea bază de date pot fi folosite pentru alcătuirea contestaţiilor. E vorba de informaţii care au fost mai demult disponibile pe saitul SSPR, dar au fost eliminate de acolo cînd dl. secretar de stat Puiu Nicolae Fesan a hotărît că prea multă transparenţă strică.

Actualizare (22 martie 2009): Noua componenţă a comisiei parlamentare a revoluţionarilor o găsiţi aici.

111 gânduri despre „Situaţia preschimbării certificatelor de revoluţionar, raportată de Fesan

  • „Adevăraţii revoluţionari nu cer avantaje materiale” – e un punct de vedere care ar avea o logică alături de enunţuri precum „adevăraţii deţinuţi politici nu cer avantaje materiale”, „adevăraţii deportaţi în Bărăgan nu cer avantaje materiale”, „adevăraţii veterani de război nu cer avantaje materiale”, „adevăratele victime ale prigoanei pe motive etnice nu cer avantaje materiale”. Aşa ar fi într-o lume ideală, în care altruismul e generalizat.
   În situaţia actuală, cînd după 1989 s-au dat o mulţime de legi care să ofere avantaje materiale la tot felul de categorii (nici n-am mai enumerat categoriile profesionale care beneficiază de legi speciale), este nedrept ca dintre toate aceste categorii numai revoluţionarilor să li se reproşeze avantajele materiale prevăzute în lege. Ca principiu, pentru o lege pot fi traşi la răspundere parlamentarii care au votat-o, nu cetăţenii care cer respectarea ei.
   Ce putem face acum este să cerem respectarea legii şi să ne împotrivim încercării unor politicieni de a duce în derizoriu noţiunea de „fapte deosebite săvîrşite în revoluţie”. Am uneori impresia că se doreşte intenţionat compromiterea revoluţionarilor, favorizîndu-se existenţa impostorilor printre aceştia, tocmai fiindcă după 1989 revoluţionarii au reprezentat o tagmă de care politicienilor le era frică. Politicienii n-au nevoie de revoluţionari adevăraţi, ci doar de mase de manevră.
   Urmăriţi pe acest blog articolele grupate în categoria „certificatele de revoluţionar” pentru a înţelege mai bine problemele legate de acestea.

   • Ai dreptate my friend .si appreciez felul de gindire al domniei voastre . dupa ce unii si-au sacrificat viata pentru binele tuturor, ce mai conteaza ????? dar este dureros ca pentru 100 de necinstiti sa abrogam (luam) drepturile celor ce intentionat au decis „enough is enough” .It a shame that calul care trage mai greu tot el este lovit mai mult. as fi dorit sa fiu cu voi but i am afraid ca nu o sa fiu inteles .nu am mai asteptat for the right time,dar am toata addmiratia pentru voi toti . you made it. sa va binecuvinteze domnul pe voi poe toti. Sint mindru de voi ,cei cari stati puternici pentru cei cari nu pot sa stea pentru ei insisi. guarantat nu veti avea niciodata nimic de pierdut. may god bless you all,deopotriva.

 1. @Dan
  Legi de acest fel există peste tot în lume. Scopul lor este încurajarea comportamentului civic în situaţii de excepţie. Dvs. aveţi în familie un bunic sau altă rudă care a primit pământ pentru primul ori al doilea război mondial. Remarcabil este că toţi supravieţuitorii, dar şi văduvele celor căzuţi, au fost împroprietăriţi. Şi revoluţionarii din Timişoara ori ai baricadei din Bucureşti sunt supravieţuitori. S-a tras în oameni nonviolenţi, cu mâinile goale. Scandau, au cerut ce nu aveau : libertate, mâncare, căldură, lumină în case şi pe străzi. Imposibil de suportat erau tensiunea permanentă, frica de aproape, nu ştiai cine şi când te toarnă la partid, miliţie, securitate. Spuneai o vorbă şi erai anchetat. Nu s-a dus nimeni la revoluţie şi baricadă pentru certificate. Era greu, tare greu. Totul pocnea, întreg sistemul comunist din Europa s-a prăbuşit sub propria-i teroare. O imagine o dau actuala Cuba ori Coreea de Nord. Legile care încurajează comportamentul civic au o logică şi o lumină subliminală greu de perceput dintrodată. Unui om care salvează un copil de la înec ori incendiu i se acordă titlul de cetăţean de onoare. Sare în apă ori foc fără alt gând decât salvarea unei vieţi. Toate titlurile au şi o latură materială, nu doar onorifică. Bunicului nu i s-a dat doar medalia, ci şi nişte hectare de pământ.Luna aceasta, un pilot american a salvat vieţile pasagerilor aterizând forţat pe râul Hudson din New York. I s-a dat titlul de cetăţean de onoare, care este însoţit de foarte multe privilegii materiale. Premiul Nobel este nu doar o felicitare simbolică, ci şi un cec de cam un milion dolari. Lumea nu este un ideal, raiul transpus pe pământ, ci o realitate pe care o facem, o dorim mai bună prin încurajarea a ceea ce este mai bun şi nobil în om. La baricada din Bucureşti s-a scandat aşa : Vom muri şi vom fi liberi ! E una din cele mai zguduitoare scandări din istoria omenirii.

 2. Pingback: “Erou” al revoluţiei care a împuşcat 6 oameni (3 morţi şi 3 răniţi) « Blogul lui Marius Mioc

 3. D-le Mioc numai stiu ce sa zic de sspr cand vad ca dosarul meu de preschimbare 6565 din 2004 nu este solutionat nici acum , am fost din 20-22 dec 1989 in garda in opera din timisoara am si un dvd dovada cum in noaptea dinainte de caderea ceausestilor eram acolo la 1:29 noaptea , aveam o bara de fier in mana si fac semnul V cu mana , fac parte din fundatia nationala a rev ’89 timisoara din 1992 , in 2004 am plecat in statele unite si tot urmaresc stirile pe internet de preschimbare si nimic . Daca nici eu nu merit titlul care am fost in primele randuri nustiu ce sa mai zic , probabil ca in aprilie-mai voi veni in Romania sa vad care ii situatia , poate D-l Alamorean o fi uitat de mine

 4. Uitaţi-vă pe saitul SSPR ca să vedeţi care e situaţia dosarului dv. Odată cu isprăvirea perioadei astea de verificare a dosarelor (şi e cazul să se isprăvească odată, că de 4 ani jumate se tot verifică) vine o perioadă de 6 luni pentru depus contestaţii, în care puteţi depune şi dv. contestaţie dacă nu vi s-a aprobat preschimbarea. Puteţi acţiona şi în instanţă. Dvd-ul ăla de care ziceţi sper că l-aţi depus şi la dosarul de la SSPR. Dacă aveţi materiale filmate în revoluţie care n-au fost deja puse pe saitul ăsta (vezi pagina „Revoluţia din Timişoara în înregistrări audio-video”, unde există şi o filmare din noaptea de 21/22 decembrie), m-ar interesa să primesc şi eu o copie.

 5. Dv spuneti sa ma uit pe saitul SSPR , eu tot ma uit dar din decembrie nu mai apare nimic , sunt anunturi cu eliberarea cartelelor metrorex in bucuresti si atat , eu anul trecut in martie am fost in Romania si Dl Gheorgheosu de la fundatie mi-a depus Dvd-ul la bucuresti am si nr de inregistrare si mi-a spus ca totul ii in regula , eu sunt pe Dvd-ul caseta nr 4 parca cu titlul : timisoara in noaptea de 21-22 dec , si ma vad clar , in aprilie voi veni acasa la Timisoara sa vad ce pot face ptr-ca daca esti plecat nu se intereseaza nimeni , daca stiti alt site de la SSPR va rog sa mi-l dati , o zi buna , adresa mea de mail : alexandrustein@yahoo.com

 6. da , nu merge poti sa bagi numele si nu merge , imi pare rau dar sunt pe inregistrarea prezentata de Dv pe acest sait si sunt la 1:29 in fundal cu o ranga la piept si fac semnul victoriei cu degetele de la mana stanga , daca noi care am fost in opera nu avem dreptul nu mai stiu ce sa zic , sunt pe caseta timisoara in noaptea de 21-22 dec , o zi buna

 7. precis este incomplecta, ptr-ca eu am si nr de inregistrare de la depunerea actelor , pe numele stein alexandru nu apare nimic iar pana anul trecut aparea nr meu de preschimbare 6565 si spunea ca am dosar incomplect iar in martie am venit in Romania si am depus dvd-ul si carnetul meu de membru FDR unde scrie ca sunt membru din 20 dec 1989 iar cei de la fundatie le-au depus cu nr de inregistrare si au spus ca totul ii ok , precis la sspr nu se mai lucreaza si asteapta numirea de catre guvern al altui secretarde stat .Iar la cautare nume sunt multi care au primit noul certificat si nu sunt bagati in baza de date , aste este ce sa fac…mai astept

  • Cei care nu au primit noul certificat conform legii 341/2004 în mod normal nu aveau de ce să primească drepturi conform legii 341/2004. Dacă au primit, este o ilegalitate şi ar trebui să restituie aceste drepturi.
   Dacă vă referiţi la vechile drepturi primite conform legii 42/1990, acelea nu trebuie restituite dacă au fost dobîndite legal, conform legii în vigoare la acea dată.

 8. Din ce considerente,ratiuni si mecanisme s-au acordat certificate atat in baza Legii 42/1990 cat si Legii nr.341/2004 ALTOR PERSOANE inafara urmasilor,rudelor de gradul 1,ranitilor,marilor mutilati si persoanelor retinute la Revolutie care daca nu cadea Ceausescu nu pateau NIMIC pentru faptele comise pana la FUGA lui Ceausescu din 22 Dec,1989 cu elicopterul din C.C.al P.C.R. Va spun eu PE SPAGI GROASE ! Concomitent sunt ADEVARATI REVOLUTIONARI BATJOCORITI,carora nu li se preschimba certificatele si care daca se intorcea Ceausescu ori se vor intoarce comunistii vor fi omorati.

 9. Per contrario este un mod de a interpreta legea- adica DIN CONTRA – ex.daca nu cadea Ceausescu nu patea nimic pentru ce a facut la Revolutie si este revolutionar,ori daca nu cadea Ceausescu era impuscat pe loc si nu este Revolutionar.

 10. spui tu ceva dar , eu care am fost in opera din timisoara din 20-22 dec si filmat ce puteam sa spun ca m-am dus sa vad tache , ianche si cadar NU , eram impuscat si eu si familia mea iar acum ca sunt in america nu pot sa vad pe situl sspr nimic ptr-ca nu este actualizat de cateva luni , eu ce ar trebui sa fac ?

 11. Domnule Mioc,va rog sa-mi raspundeti la o intrebare:care este posibilitatea, daca ea exista,de a mai primi certificat de revolutionar remarcat cu fapte deosebite in conditiile nedepunerii cererii decat in dec.2008.Motivele sunt subiective,in mod deosebit modestia. Numele meu este cunoscut in Cluj cu privire la evenimentele din 21 Dec.1989.Eram ofiter si mi-am asumat o mare raspundere parasind misiunea cu toti subordonatii,iesind din dispozitivul de la Fabrica de Bere.Detalii despre mine gasiti in cartea scrisa de Victor Lungu si fostul procuror Tit Liviu Domsa, trecut in nefiinta. Mai specific faptul ca am fost martor din partea Asociatiei Pentru Adevarul Revolutiei din Cluj la Curtea Suprema. Va rog deci sa-mi dati un raspuns pertinent, daca nu Va cer pre mult, pe e-mailul meu.
  In alta ordine de idei, am aflat ca la Timisoara cineva a reusit sa obtina certificatul prin instanta.Informatia provine de la Dnul Balint si am aflat-o la Asociatie.Daca exista un precedent, as dori sa-l cunosc.De ce acum? Varsta si urmarile ei… . Cu consideratie, Ionel Hetea

 12. Pingback: SSPR sfidează Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor? « Blogul lui Marius Mioc

 13. Pt. dl Ionel Hetea si altii care ar putea fi in situatia lui: cel putin pentru raniti sau retinuti, exista unele intentii de demersuri oficiale, de la nivel oficial, pentru a li se recunoaste calitatea dincolo de termenele de expirare a depunerii cererilor, depasite deja, ale Legii 341 (ma refer aici si la alte cai decat justitia). Poate fi ceva mai greu in cazul cadrelor militare, dar va transmit asta pentru ca din punctul meu de vedere ar fi incorect ca un militar care a actionat asa cum spuneti ca ati dvs. ca ati facut-o, sa nu beneficieze de lege, si cred ca se poate face ceva: va rog sa ma contactati, daca nu gasiti o solutie la nivel local. V-as sugera si sa faceti un dosar, cu cat mai repede cu atat mai bine, cu toate actele care credeti ca ar putea ajuta in demersul dvs. si, ca paranteza, sa nu abandonati din cauza modestiei, fiindca asta ar fi – va spun din proprie experienta – o greseala nu numai fata de dvs., cat si fata de societate.

 14. Alex, cel mai probabil dosarului tau ii lipsesc unele hartii. Daca nu ai rezolvat pana acum, in zilele recente, adreseaza-te cumva SSPR sau vino pana la SSPR, sau vorbeste cu mine sau cu oricine altcineva din Bucuresti, si asta urgent. NU te baza pe site-ul SSPR si pe nici un alt site, mai bine citeste legea 341 si vezi ce act din dosar ti-ar putea lipsi si adu-l urgent la Buc sau suna (insistent) la consilierii SSPR. Lucrurile nu sunt roze, fiindca se lucreaza la SSPR sub o presiune ilogica, de neinteles mail ales pt. provincie. Eu am depus dosarul in iulie 2008 si m-am aratat revoltat ca n-am primit, asa cum a zis SSPR-ul, hartie ca nu ar fi complet dosarul, ce sa mai zic despre tine, din 2004 depus, din Timisoara (eu sunt din Braila). Daca vrei sa rezolvi, nu fi pasiv, oficialitatile nu rezolva cum te-ai astepta. Din cate imi dau seama, nu e rea intentie la SSPR, dar sunt coplesiti si se vor complica mult lucrurile nu te ajuti tu insuti, adunand actele presupus lipsa la dosar (asta in cazul in care dosarul tau mai exista la SSPR, ca se puteau intampla multe), si venind cu ele.

 15. Pingback: 50000 de vizualizări « Blogul lui Marius Mioc

 16. Pingback: Saitul SSPR nu mai funcţionează « Blogul lui Marius Mioc

 17. Pingback: Comisia parlamentară a Revoluţionarilor se pronunţă împotriva unei noi prorogări a termenelor Legii 341/2004 « Blogul lui Marius Mioc

 18. Am şi eu dosarul nr.19585 din 7 06 2005 care e situaţia lui? Am scos şi o carte despre acele evenimente din Cluj şi nu am primit decât Certificat de participant în timp ce alţii nici nu au dat prin oraş în acele zile grele şi au primit vertificat cu merite deosebite şi profită şi acum

 19. Pingback: Cînd a spus Emilian Cutean adevărul? « Blogul lui Marius Mioc

 20. Am dosarul cu nr.19585,, de preschimbare din participant la revoluţie în luptător. Când voi primi carnetul? Alţi care nici nu au dat prin oraş la revoluţie primesc de ani buni beneficii.

 21. Draga domnule Mioc,
  Daca toate asociatiile ar cere guvernului sa evite ca turul doi prezidential sa intre in sfanta luna decembrie ar fi remarcabil !
  Pasiunile si murdariile electorale inevitabile sa se opreasca inainte de luna aniversarii/comemorarii a 20 de ani de la Decembrie 1989 !Revolutia si martirii ei merita aceasta liniste !
  Va multumim pentru atentie.
  Cu toata stima, Mihai

 22. @marian

  Sediul SSPR nu s-a mutat de la Palatul Victoria, dar biroul de relatii cu publicul, din cate stiu, s-a mutat de la Fondul Libertatea la sediul Federalei Revolutionarilor (e pe B-dul Magheru, vizavi de hotelul Intercontinental). Daca esti din provincie, mai bine intreaba asociatia din care faci parte sau suna la telefoanele SSPR, ca sa nu vii degeaba, fiindca majoriteatea au facut drumul degeaba pana la biroul respectiv.

  Preschimbarea certificatului dureaza intre 8 luni si 5 ani; s-ar putea insa sa dureze si 8 ani.

  In ultima vreme (din aprilie), din cate stiu eu nu s-au mai eliberat certificate. Certificatele trebuie semnate de presedintele CPRD si de secretarul de stat de la SSPR. Intrucat de la demiterea fostului secretar de stat Emilian Cutean si pana in prezent nu a fost numit unul nou, nu are cine sa le semneze. Corina Corut, secretarul general al SSPR incearca sa afle de la ministerul de justitie daca are voie sa semneze (cu ‘/p’) certificate in locul secretarului de stat; nu am cunostinta sa fi primit vreun raspuns pana azi.

  Asta e ceea ce stiu eu.

  • Mă miră faptul că biroul de relaţii cu publicul al SSPR s-a mutat la sediul Federalei Revoluţionarilor (pare-mi-se, condusă de Bebe Ivanovici). În mod normal SSPR este o structură a guvernului României care ar trebui să fie neutră faţă de diferitele asociaţii de revoluţionari. Nu găsesc nici o explicaţie pentru amînarea numirii unui nou secretar de stat, care ar face inutile improvizaţiile de tip semnarea certificatelor de altcineva decît secretarul de stat. Pare-se Emil Boc aşteaptă o propunere de la PSD pentru postul de secretar de stat, iar PSD nu se poate hotărî.

   • Eu nu cred ca secretarul de stat va fi numit pana la 1 septembrie. Se leaga situatia de facto cu ceea ce urmarea sa obtina Cutean prin propunerea lui de O.U.G, respectiv suspendarea activitatii pana la 1 septembrie; o initiativa care probabil nu ii apartinea lui, ci PSD-ului, care vazand ca nu i-a iesit cu O.U.G-ul, a gasit o alta solutie: nu numeste pe nimeni pana atunci. Dar de ce vrea sa paralizeze activitatea SSPR-ului, tot nu inteleg.

  • Rectificare ultima ora: Nu mai e la Federala Revolutionarilor. Se dau relatii si se depun documente din nou la ghiseul SSPR de la Guvern.

 23. AS FI DORIT ; CA SCRITORUL POIETUL ADRIAN PAUNESCU SAI FAC APEL LA MEMORIE. IN 1987 MAU DAT AFARA DIN SERVICI .AM VENIT LA REDACTIA ZIARULUI FLACARA ,,MAI BINE ZIS CENACLU FLACARA ,M-AM PREZENTAT SECRETAREI CARE A LUAT MEMORIUL MEU SI I LA DAT LUI POIETULUI ADRIAN PAUNESCU PE LINGA ALTELE PENTRU CA AUZEAM CE VORBEAU IA COMUNICAT SI FAPTUL CA VREAU SA VORBESC CE EL .RASPUNSUL ;;SA MA LASE IN PACE PIERD MECIU STIU ERA MICROBIST ;;SECRETARA SE INTOARCE IMI DA O REVISTA FLACARA SI CU ASTA BASTA .IN ACEL MEMORIU ERA F.D.R. DUPA PUTIN TIMP CENACLUL SE DESFINTEAZA POVESTEA TOT LA PLOIESTI : ADUTI AMINTE DOMNULE ADRIAN PAUNESCU ;RASPUNDE0244480655 MIRICA F.D. R. SI R .R.

 24. sunt doua persoane din Caras care iati facut revolutionari pe nume Nicodin Pavel si Trica Dragos care leati dat certificate
  si ei la revolutie stateau la tara dormeau in liniste si alti care cu adevarat luptau nu mai sunt revolutionari

 25. domnilor am fost la notariat cu ceva vreme an urma.
  am declarat ca am pierdut certificat de revolutionar
  si ca nu am primit brevet de revolutionar.
  iar comisia mia respins dosaru ca nu am brevet la dosar
  desi este mentionat an declaratie notariat certificat +brevet
  astept raspuns va multumesc

 26. INTRUCIT LA REVOLUTIE SA MURIT IAR TERORISTI NU AU FOST GASITI FIND CONDAMNATII DOAR DOI OAMENI CARE PURTA UNIFORMA MILITARA IAR NE RECUNOASTEREA CELOR CARE AU TRAS IN REVOLUTIONARII NU SE GASESTE PROPUN CA TOTI CEI CARE AU PURTAT UNIFORMA MILITARA SA LI SE IA GRADU MILITAR SA RAMINA CU CEL AVUT IN 1989 DEASEMENI SA LI SE ANULEZE CERTIEICATELE DE REVOLUTINAR . ADEVARAT TOTI PENTRU UNUL UNUL PENTRU TOTI I ACESTA AR FI PROPUNEREA MEA . STIU CA DERANJEAZA DAR ACESTAI ADEVARUL SA SE SESIZEZE PARCHETUL GENERAL SI INSTITUTILE INPUTERNICITE IN REZOLVAREA CITAC SI STANCULESCU . ORI TOTI ORI ….???? FRONTUL DEMOCRAT ROMIN MIRICA A GHEORGHE

  • e stiu ca an seara 21 spre 22 a tras armata si politia tancu care a trecut pri manifestanti tabu care isadat foc cu o sticla de gaz . iar spre 21 noaptea a anceput sa se traga iar atunci a f
   ugit prin parc teatrului national
   asta era la bucuresti o sa mai povestesc si alt data
   fac precizarea ca nu detin certificat de revolutionar si nici nu doresc va multumesc

 27. DOMNULE OFITER SPER CA IDEA MEA SA RODEASCA ATITA TIMP CIT NU DESCONSPIRATI PE CEI VINOVATI CU UNIFORME MILITARE ACESTA ESTE ADEVARUL ERAI IN MISIUNE CA NU AI TRAS ESTE MERITUL DUMITALE DAR FARA DREPTURII DE REVOLUTIONAR . PROPUNETI GUVERNULUI O LEGE DE DEZERTORIPENTRU CA ASA ERATI CONSIDERATI DE COMUNISTI SI SA VA DEA DREPTURI SEPARATE FARA AMESTEC REVOLUTIONAR MULTI ATI FACUTO DE FRICA ASTAI ADEVARUL SA TE LUPTI CU UN DUSMAN POLITIC APROAPE INVIZIBIL NU STIAI LA CE SA TE ASTEPTI SINT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN CUNOSC MAI MULTE STRATEGI MILITARE DE SUPRAVETUIRE IN DIFERITE MODURI ASTA CA MILITAR O STI DAR FACI PE PROSTU NU TE SUPARA FRATE NUI PURTA PICA REVOLUTIONAR MIRICA CAUTA SA TE CORECTEZI SI ASCULTAMI PROPUNEREA FACETI O ASOCIATIE A DEZERTORILOR NOROC BUN MIRICA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN LA REVEDERE NU E SPONTAN GINDESTE INTELEPT MIRICA

 28. DOMNULE MARIAN TE ROG FOARTE MULT DACA VREI SA TE IDENTIFICI SINT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN INITIATORUL REVOLUTIEI ROMINE CHIAR DACA NU AI CERTIFICAT DE REVOLUTIONAR AM INTELES AI FUGIT ESTI UN MARTOR DE VALOARE ISTORICA TELEFON 0244480655 MIRICA ,SEARA:

 29. nu stiu cum sa fac ca perju daniel sa imi dea copia de inregistrare a revolutiei la plpiesti, eu singur strig traiasca frontul democrat romin moarte tiranilor de si sa sters dar nu intru totul traiasca frontul democrat romin si a ramas moarte tiranilor se aude ceva pe fond este vocea mea ,nu stiu cum sa procedez mirica frontul democrat romin la revedere noroc bun douo stanpile .

 30. domnilor a si eu o antrebare ? da dosaru meu este complet
  iar comisia mia respins dosaru pe motiv lipsa brevet
  desi an declaratia de pierderea certificatului este mentionat si ca nu am detinut brevet ce ar trebui sa fac . va multumesc

 31. Eu n-am inteles niciodata care e treaba cu hartia aia a lui Iliescu numita ‘Brevet’ si bagata in Legea 341 probabil numai ca sa se asigure Iliescu (in calitate de fost ‘Presedinte’) ca revolutionarii sunt ‘oamenii lui’. Hartia aia n-a avut niciodata efect legal pana la Legea 341.

  • da eu nici nu a avut brevet si sant respins practic nu sti ce sa mai fac sar putea sa maduc la tribunal poat ca acolo o sa rezolv
   ce de la sspr parc sant pusi acolo sa sa certe cu noi parc am fi impostori [domnu de la giseu mia spus ca se angroase gluma parca ieu glumeam cu el ] va multumesc

  • BREVETUL DAT DE ION ILIESCU ARE UN SCOP ELIMINAREA INPOSTORILOR , DESIGUR PADURE FARA USCATURII NU EXISTA DECI CEI CE AU BREVETE SINT CONSIDERATII AUTENTICI REVOLUTIONARI CIND NU SA MAI DAT BREVETE SA FABRICAT REVOLUTIONARII SI PRINTRE EI POT FI SI AUTENTICI REVOLUTIONARII NUI POT VERIFICA EU FRONTUL DEMOCRAT ROMAN CA NU AM AVUT PRIORITATE SI UTE ASA AU TRECUT 23 DE ANI DIN VIATA SI CURIND NU O SA MAI FIU DAR CE AM FACUT EU MIRICA A GHEORGHE VA RAMINE IN ISTORIE FRONTUL DEMOCRAT ROMAN ESTE SINGURUL CARE POATE SCOATE LA URGENTA ROMANIA DIN CRIZA , NOROC BUN CU ACEST BREVET NUMARUL REVOLUTIONARILOR ERA MIC FARA BREVET SAU INMULTIT , CIT SINT DE ADEVARATII POATE STIU EII SI COMPLICI LOR.

 32. trebuiau verificate si reverificate dosarele dupa legea 42 li se acorda drepturi de recunostinta printrun act aditional la legea 42 se dadeau sau nu drepturi dar se verifica dosarele in care ezista dubi la tribunal cu ei ,in acest fel se termina cu adaosul de revolutionarii , acum sint mai multi sau inmultit ca au vazut ca guvernu prin legi speciale acorda drepturi de revolutionarii ,este greu de depistat dar nu inposibil , cine a facut aceste magari tot revolutionari sefii , sa ascunda falsi revolutionari ,no sa reuseasca FRONTUL DEMOCRAT ROMIN va cauta chiar daca nu reuseste in comisi sefi or plati scump prostia de a aduce falsi revolutionarii revolutionari fiti alaturi deFRONTUL DEMOCRAT ROMIN rominia trebuie sa prospere sa nu ajungem slugi la streinii, nu ezitati scrieti frontul democrat romin si stampilati chiar daca zic ca nu sint valabile, nu ezitati votatii mirica revolutionaru.

 33. domnilor dac stie cineva ce cu brevet asta ca e nu am primit si nu sti ce sa le dau celor de la sspr am declarat notariat ca nu am primit brevet desi dosaru meu sta la sspr la arhiva
  daca poate cineva sa ami esplice va multumesc

 34. dle mioc va rog sa-mi spuneti si mie daca am depus dosarul in termen cu nr 21570 din 07.04.2009 si la ghiiseul sspr nu mia spus ca imi lipseste adeverinta de ala S.P.M, nu trebuia ca salariatii din oficiul juridic,conform regulamentului al SSPR sa ma anute in timp util sami depun aceasta adeverinat?
  ma numesc mihai si sunt ranit in revolutie in mina dreapta si di cauza acestei adeverinte pe care am depuso, cei de la SSPR imi respinge dosarul
  spunindu-mi ca am de pus tirziu aceasta adeverinta.
  eu nu inteleg cum ne apara SSPR interesele ranitilor in revolutie, daca puteti d-tra sa ma ajutati in acest caz.
  doresc sa ma inscriu si eu in asociatia d-tra.
  cu stima mihai.

  • Dacă lucrurile stau cum aţi scris, sfatul meu este să daţi în judecată SSPR în temeiul legii contenciosului administrativ, iar în cadrul acţiunii respective să precizaţi că cereţi „Repunerea în termen” pentru dreptul de a depune înscrisuri la dosarul de preschimbare, justificat de faptul că SSPR nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 12 alin. 3 din HG 1412/2004, care spune: „În situaţiile în care se constată că solicitantul nu a depus documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) sau dosarele nu se află la SSPR ori nu cuprind toate documentele, SSPR solicită persoanelor în cauză transmiterea documentelor necesare”. Puteţi spune că eraţi în situaţia în care dosarul dv. nu cuprinde toate documentele, iar SSPR a omis să vă înştiinţeze despre asta.
   Eu nu am funcţie de conducere în nici o organizaţie de revoluţionari.

 35. dle mioc, credeti ca eu am bani sa ma judec cu SSPR, ca salariatii de acolo nu au respectat legea? in memoria fratilor nostri martiri care au murit si se rasucesc in momint, acum cind se implinesc 20 de ani de la revolutie am sa renunt la cererea de preschimbare a certificatului si ii las sa beneficiere de drepturile nostre toti impostorii care au obtinut certificate de revolutionar pe nedrept.
  pacat ca traiesc in ROMANIA !!!1
  sunt foarte dezamagit, atunci cind am iesit in strada in 21-23 dec 1989 la comitetul central am avut o speranta dar acum vad ca acea speranta a esuat.
  MIHAI

 36. Evident ca tehnic e o solutie sa dati SSPR in judecata, dar nici eu nu l-as da chiar daca as avea bani. Ar fi o umilinta in plus de suportat.

  Din cate stiu eu, Liga Euroatlantica are in atentie dosarul dvs si, asa cum il stiu pe dl. Perju, se va bate, fiind vorba de un ranit, pentru rezolvarea situatiei pe toate caile legale si de bun simt posibile.

  Necazul este ca unii dintre noi si-au depus dosarul in nume personal; neavand cine sa ne reprezinte in comisia SSPR (pana la preluarea cazurilor de catre asociatia sus-mentionata), am fost ‘uitati’ de angajatii SSPR – preocupati mai putin de rezolvarea cu prioritate a dosarelor de raniti, cat de pumnii in masa ai presedintilor de asociatii ‘grele’ de remarcati.

  Chiar daca si acum se manifesta o defavorizare a ranitior, nu cred ca se va ajunge pana acolo incat SSPR si CPRD sa lase un ranit pe dinafara, fara certificat. Au toate o limita.

  Imi exprim speranta ca se vor gasi oameni in cele doua comisii, care sa sesizeze ca maniera in care au fost tratate dosarele ranitilor a fost incorecta, chiar sfidatoare; si sa promoveze masuri fara circ prin tribunale.

  • Cred totuşi că numai prin darea în judecată a SSPR, pentru a obţine „repunerea în termen”, se poate rezolva corect această situaţie. Altfel, legal SSPR nu are dreptul să mai accepte completări la dosar de după 30 aprilie 2009, şi este un lucru rău să se obişnuiască SSPR şi CPRD să neglijeze legea, la mica înţelegere. Pe lîngă cazul probabil justificat al domnului Mihai se mai pot trece astfel sute de dosare fără justificare.
   Şi totuşi, cînd aţi primit certificatul după fosta lege 42/1990, nu a existat la dosarul dv. şi o adeverinţă de la Parchet? Aşa ar fi normal, altfel e ciudat că vi s-a dat certificat după vechea lege 42. Dosarul dv. vechi, pe Legea 42/1990, ar trebui să se găsească tot în arhiva SSPR. Cereţi salariaţilor de acolo să se ostenească să conexeze dosarul dv. vechi alcătuit conform Legii 42/1990 cu dosarul nou făcut conform Legii 341/2004, şi să ţină seama de adeverinţa de la Parchet existentă în dosarul vechi.
   Ca părere personală, această conexare a dosarelor vechi cu cele noi ar fi trebuit făcută de SSPR în toate cazurile, inclusiv pentru a depista eventuale contradicţii dintre dosarele vechi şi cele noi.

 37. MIATI BAGAT DOSARUL IN ERATA DE SI EL A FOST APROBAT IN 1997 SI DIN LIPSA DE CARTOANE SPUNEA CA NU ARE CINE A LUAT CERTIFICATUL MEU DIN 1987 SI DREPTURILE MELE OARE TOT CUTEANU UITE CA CUTEANU NU MAI ESTE ACUM ESTE O FEMEIE TINARA SI FRUMOASA DAR SI IA FACE PROSTI NU RASPUNDE LA MEMORI DE CE NU RASPUNDE DOAMNA SECRETAR DE STAT CU PROBLEME REVOLUTIONARE EST O RUSINE DOAMNA SECRETAR DE STAT PENTRU CE FACI CU MINE NU MA INTERESEAZA RAZBUNATE PE TINE INSASI SI VINPO CU PICOARELE PE PAMINT NU VREAU SA SUPAR EU NU SINT UN LINGAU SI NICI FAMILIA MEA SI AM PLATIT ROMINIEI TRIBUT DECE PENTRU CA SINT ROMINI SI ALTE NATIONALITATI NE INTERESATE DE ROMINIA SI CIND DA DE DRACU CERE AJUTOR ROMINIEI SI TRIMITE PE FRONT CARNE DE TUN SINT FOARTE MULTE CINE PROMOVEAZA CINE FACE ACESTE JOCURI MAI SE MIRA UNI CARE IAU BANI PENTRU MASCARICI . SA NU BAGE ACEA CUCOANA DE LA TV. PE TOTI ROMONI IN ACEASI OALA IA BANI DIN ACTIVITATEA EI SA DEA JOS DIN GRASIME , AUZI DOAMNA VINO LA STRINS DE FIN LA TAIAT DE COCENI B LA FACUT CLUCI ,LA SEMANAT TE PUN GREUTATE PE SEMANATOARE AUZI DOAMNA MAI AM NEVOIE DE DOUA GRASE IATI SI PRIETENELE CA SEMANATOAREA ESTE MARE LA PRIMAVARA ACUM VINO LA GRAJD NUI DECIT O VACA CA POLITICA FACUTA IN ROMINIA MERGE INVERS IN LOC SA SPRIJINE DISTRUGE POATE AUDE CEI DIN AGRICULTURA ,NU SA NU AUDA CA PIERDE AFACEREA CU CARNE SI ALTE PRODUSE DIN AFARA CARE FACE CONCURENTA NE LOIALA FERMIERILOR DIN ROMINIA SA ALES UN PRESEDINTE AL FERMIERILOR CINE LA ALES SAU SA ALES FACE DEFAVORURI PLEACA DE ACOLO STIMATE DISTRUGATOR DE AGRICULTURA ROMINEASCA ,AM PLECAT DE LA UNA SI AM AJUNS LA ALTA DAR ASTAI ADEVARUL PREA MULTI PROSTI IN GUVERN NU SE GINDESC LA VITORUL ROMINIEI SE GINDESC LA INTERESE DE GRUPURI IAR ACUM SAI VOTAM VOTATI FRATILOR DAR VOTATI FRONTUL DEMOCRAT ROMIN CU CREONUL SI STAMPILATI NUI BAGATI IN SEAMA CHIAR SUB NICI O FORMA NU RASPUNDETI LA PROVOCARI FRONTUL DEMOCRAT ROMIN MIRICA……….. CONTINUAREA DUPA ALEGERI

 38. DL MIOC, EU DOSARUL MEU L-AM GASIT LA PARCHETUL MILITAR LA DL DAN VOINEA, DEOARECE M-AM INTERESAT LA SSPR SI MI-A SPUS CA SA MA ADRESEZ LA PARCHETUL MILITAR CA EI NU STIU DE DOSARE, AM SCOS DE ACOLO DE LA PARCHET TOATE DOCUMENTELE AFLATE LA DOSARUL MEU DIN DOSARUL REVOLUTIEI 97/P/1990 ,LEGALIZATE DE PARCHETUL MILITAR DL DAN VOINEA SI DECLARATIA MEA PARTE VATAMATA DATA IN FATA DL PROCUROR DAN VOINEA PRIVIND DOVEDIREA FAPTELOR S-AU IMPREJURARILE IN CARE AM FOST IMPUSCAT.
  IN SPETA LA SSPR AM DEPUS DOSARUL CU NR 21570 CU TOATE DOCUMENTELE IN BAZA CARORA MI S-A ELIBERAT CERTIFICATUL 1924 DIN 11.11.1991 CONF LEGII 42 /1990 ORI CEI DE LA SSPR SE LEAGA SI DUPA PAREREA MEA CRED CA INTELEG LEGEA DUPA URECHE ART.12^2 LITERA „G” DIN LEGEA 341/2004:
  ” g) certificatul de la Parchetul General – Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizată de pe acestea;”
  ORI EU AM DEPUS COPIE LEGALIZTA DE PE CERTIFICATUL MEDICO-LEGAL, SI MI-A RESPINS DOSARUL PE ACEASTA CHESTIUNE FARA SA MA ANUNTE CA TREBUIE SA ADUC SI ACEL CERTIFICAT DE LA PARCHET S-AU ADEVERINTA CUM O NUMSC EI ASA CA CUM SA CONEXEZE DOSARUL CARE SE AFLA IN CUSTODIA SSPR, ATITA TIMP CIT CEI DE LA SSPR NICI NU STIU PE CE LUME SE AFLA, ZIUA TRECE LEAFA MERGE.
  CARE VA FI SOLUTIA DUPA PAREREA D-TRA IN ACEST CAZ FARA SA AJUNG IN INSTANTA CU SSPR.
  CU STIMA MIHAI

  • Domnule Mihai, legea spune limpede: după 30 aprilie 2009 nu se mai primesc completări la dosare.
   Există un dosar al dv. la parchet, dar separat de acesta trebuie să existe un dosar pe baza căruia în 1991 vi s-a eliberat certificatul conform legii 42/1990. Acel dosar trebuie să fi fost depus la vechea comisie pentru aplicarea legii 42/1990, a cărei arhivă a fost preluată – cred – de SSPR. Dacă în acest vechi dosar există o adeverinţă de la Parchet, puteţi folosi faptul că respectiva adeverinţă a intrat în posesia SSPR înainte de 30 aprilie 2009. Cereţi oficial SSPR să vă comunice dacă au dosarul dv. vechi din 1991 pe baza căruia s-a eliberat certificatul după legea 42/1990 şi dacă da, cereţi să-l puteţi consulta ca să vedeţi ce adeverinţă de la Parchet există.
   O a doua cale pe care v-am sugerat-o este să daţi în judecată SSPR cerînd „repunerea în termen”, şi arătînd că este vina SSPR că nu aţi completat dosarul la termen (v-am indicat articolul din lege pe care vă puteţi bizui). E nevoie ca o instanţă de judecată să constate vina SSPR în această problemă pentru ca să puteţi completa dosarul după 30 aprilie 2009, ca SSPR să nu fie acuzat că face favoritisme. În cazul judecăţii însă, dacă SSPR v-a trimis vreo scrisoare înainte de 30 aprilie 2009 în care v-a comunicat că vă lipseşte adeverinţa respectivă, iar dv. aţi neglijat scrisoarea aceea, veţi pierde procesul.
   Acestea sînt căile legale pe care le puteţi urma. Alte căi, după părerea mea, ar fi nelegale.

 39. D-LE MIOC, ALTA PROBLEMA SUNT NELEMURIT, SSPR-UL IMI TRIMITE ADRESA CA IMI LIPSESTE ACEASTA ADEVERINTA DIN DOSAR, DAR IN 17.08.2009 DUPA CE AM FACUT EU PETITIE CA SA AFLU SITUATIA DOSARULUI, IN ACEA PETITIE SPUE CA TREBUIE SA FAC O CONTESTATIE LA CPRD CONF ART.9 ALIN (5)DIN LEGEA 341/2004.
  ORI IN NORMELE METODOLOGICE A CPRD PRIVIND SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR IN BAZA LEGII 341/2004 LA DISPOZITII GENERALE ART. 1 , TERMENUL FINL DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR ESTE 31.12.2009.
  ORI EU AM TRIMIS CONTESTATIE LA CPRD IN AUGST 2009 SI AM PRIMIT DE ACOLO CA, CONTESTATIILE PENTRU NEPRESCHIMBARE A CERIFICATELOR SE DEPUN DUPA 01.IAN. 2010 SI DE AICI NU MAI ITELEG LA CE SE REFERA CPRD IN NORMELE METODOLOGICE.

  • Nu sînt eu purtător de cuvînt al CPRD, dar mă gîndesc că probabil vor rezolva contestaţia abia după 1 ianuarie 2010. E bine dacă aveţi depusă contestaţia imediat după ce aţi fost informat de CPRD că vă lipseşte adeverinţa, e nevoie să fie şi adeverinţa aceea ataşată şi să precizaţi în contestaţie (dacă n-aţi făcut-o, faceţi o completare la contestaţie în care indicaţi numărul de înregistrare) că cereţi „repunerea în termen”. Dacă vi se respinge contestaţia, vă rămîne calea justiţiei pe legea contenciosului administrativ, iar faptul că aţi depus imediat adeverinţa lipsă şi aţi făcut contestaţie vă poate ajuta.
   Normele metodologice ale CPRD încalcă legea, căci conform legii contestaţiile se depun în termen de 6 luni de la apariţia în Monitorul Oficial a listei finale de la SSPR cu certificatele preschimbate, iar această listă nu va fi publicată decît în 2010.

 40. D-LE MIOC, AM FOST INFORMAT DE SSPR IN 17. AUGUST 2009 CA IMI LIPSESTE ADEVERINTA DE LA PARCHETUL MILITAR IAR EU AM FOST LA PARCHETUL MILITAR SI MI-A ELIBERAT ACEA ADEVERINTA SI AM DEPUS-O CU CONTESTATIE IN DATA DE IN DATA DE 24.08.2009 LA SSPR SI O CONTESTATIE LA CPRD IN DATA DE 24.08.2009 PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI CU ADEVERINTA DE LA PARCHET LEGALIZATA, DA AM ATASAT SI ADEVERINTA IN COPIE LEGALIZATA SI LA SSPR SI LA CPRD, SI PRIMESC RASPUNS DE LA CPRD,CA PERSOANELE NEMULTUMITE DE NEPRESCHIMBARE A CERTIFICATULUI DOVEDITOR POT FACE CONTESTATIE LA CPRD DUPA 01.IANUARIE 2010, INTREBAREA MEA ESTE VA RAMANE VALABILA CONTESTATIA PE CARE AM DEPUS-O IN 24.08.2009 S-U SA REVIN CU O ALTA CONTESTATIE?, CARE ESTE PAREREA D-TRA.

 41. domnule mioc , dac dosaru meu este complet am sesizat sspr ca am fost respins+( lipsa brevet) desi este mentionat an declaratia notariat am facut scris
  ce a spute sa fac
  va multumesc

 42. si eu am participat….cine a fost pe pod la Elba sigur i-si aminteste de mine ,am facut sticlele incendiare.era o alimentara linga pod de unde am luat sticlele,dopurile si niste batiste folosite de sub pod,benzina dintr-o dacie pe care vroiam s-o rasturnam,dupa aceia sa dat foc la tractor si mai tirziu la camion,poate mai este cineva care sa confirme,era un afis sus la opera pictat cu pingelica acela tot eu l-am dus acolo.vreau sa spun ca e prima data cind scriu despre asta si nu am cerut nici un fel de certificat ,cred in continuare ca toti acei nebuni care am fost pe strada in acel decembrie meritam titlul de revolutionari

 43. ION ILIESCU FACE NEBUNI PE REVOLUTIONARII DECE ?CA AU IESIT PE 21 DECEMBRIE 1989 MAI INAINTE CA EL STERGE CU AJUTORUL PLOITIEI MILITIEI DEVERSILOR INDIVIZI INREGISTRARI DIN 21 DECEMBRIE DOMNULE ION ILIESCU CE FACETI OPRITIVA CA MAI ESTE PUTINA ATA PE GHEM IN ISTORIE NU VETI RAMINE FITI SIGUR SI VA ASIGUR FRONTUL DEMOCRAT ROMIN MIRICA . 1974 MUZEU ISTORIE UNIRI ALBA IULIA ,FRBROARIE.

 44. Trist,au ajuns luptatorii si raniti ( care acum is bine acasa cu familiile lor ) sa aiba aceleasi drepturi ca si noi,cei care ne-am pierdut tatal,sotul in revolutie…Rusine..mie scarba de tzara asta,imi pare rau ca mi-am pierdut tata pentru o tara ca Romania!!!

 45. ioan chis a lucrat cu mine in constanta la navodari cunostea FRONTUL DEMOCRAT ROMIN sa citeasca acest document de la mine mirica si sa raspunda imi era cunoscut si nu stiam sigur de unde a lucrar cu mine la S.U.G.T.C. BUCURESTI EU ERAM LA SERVICU MECANIZARE LA POMPE DE INJECTIE SI AVEAM UN GRUP DE COLEGI PE CARE IAM PREGATIT IN CONSTRUCTI DE MASINI SI UTILAJE SI ATUNCI PURTA BARBA , A FOST GREU DAR LAM RECUNOSCUT SI TOTUSI ALTUL ESTE CEL CONTACTAT LA PLOIESTI ELECTRONISTU CARE A MURIT CRED CA EL SA FI FOST DECI SI IOAN CHIS STIE DE MINE SI MA CUNOASTE DIN I BUCURESTI CU MULT INAINTE DE PRIN ANI 1980 CIND ERAM DAT DE INGINERUL VILAU SA LUCREZ IN COSTANTA TURNU SEVERIN SI BALTA BRAILEI EREM CAM PESTE TOT SI PESTE TOT VORBEAM IN LINI MAI RESTRINSE CU OAMENI CU ANUMITE CARACTERE . ERAM DAT A FI DISTRUS SECURITATEA ISI BATEA JOC DE MINE POATE SA CONFIRME SI IOAN CHIS ACELAS LUCRU , DORMEAM PE UNDE APUCAM SI LA CONSTANTA DORMEAM IN NISTE BLOCURI IN NAVODARII LA COMBINATU DE FIRE SI FIBRE SINTETICE PE CIMP AVEAM ATELIERUL ADUTI AMINTE IOAN CHIS MA TOT GINDEAM DE UNDE TE CUNOSC .. SI UITE CA MIAM ADUS AMINTE MAI SINTETI MULTI IN TIMISOARA SPUNELE SI CELORLANTI CERTIFICATU NU VOR SA MIL SCHIMBE ESTE COMPLET ILIESCU SI PERJU DANIEL SI ALTE PERSOANE LE ESTE FRICA , DE CE LE ESTE FRICA NU SCAPA , FRONTUL DEMOCRAT ROMIN . SPUNEI SI LUI MORAR DESPRE MINE SA REVINA CU PICOARELE PE PAMINT .TEL 0244480655 SAU 0720175140 NU LASA TIMPUL SA TREACA AM FACUT IDENTIFICAREA MAI TIRZIU CA NU VROIAM DAR NU AM PUTUT RABDA IERTATIMI DAR ASTAI ADEVARIL MARIUS IOAN CHIS ESTE UNUL DIN OAMENI MEI CONTACTATI CU MULTI ANI INAINTE DE 1989 SANATATE TUTUROR IAR CEI CE VA OPUNETI ADEVARULUI ATI DAT DE DRACU FRONTUL DEMOCRAT ROMIN SPER CA SI FRATERNITATEA SA MA CONTACTEZE MIRICA SALUTARI DIN PARTEA MESTERULUI GEORGHSCU TOT BARBOS , TE SALUTA SI INGINER PIRVU CHIS A FOST TARE GREU PINA MIAM ADUS AMINTE DE TINE DE PE CIOMP UNDE LUCRAM EU IN CONSTANTA SPUNELE SI LA TIMISORENI CINE SINT SA MA CONTACTEZE NOROC BUN MIRICA .

 46. Ii felicit pe toti cei care au participat la acele dramatice evenimente si nu s-au gandit in nici un moment ca ar trebui sa obtina un avantaj personal.Precizez ca nu ma refer la raniti sau la familiile celor decedati, acestor doua categorii este clar ca trebuia sa li asigure de catre stat o pensie si alte drepturi.Insa ceilalti, oricat de importanta ar fi fost implicarea lor in acele evenimente, au demonstrat lipsa de moralitate acceptand avantaje materiale.

 47. Cosmina , imi pare rau ca gandesti asa , daca nu reusea revolutia noi luptatorii ( ma refer la cazul meu si Marius Mioc ) care am fost in opera din 20-22 dec 89 daca nu reusea revolutia oare unde eram noi acum impreuna cu familiile noastre , impuscati , asta sigur . Tu probabil ai depasit varsta si nu mai beneficiezi de drepturi si iti ” deplangi ” amarul impotriva noastra , ti-am raspuns macar ca nu meritai .

 48. AVETI DREPTATE , adevaratii revolutionari, dar ..
  In curand PARTEA a II-a : Cum un Presedinte de asociatie, falsifica, scaneaza, intervine prin trafic de influenta si de familie, pentru a-l rezolva pe un prieten, sa redevina ALB, sa-si faca rost de drepturi ce nu-i apartin lui, sa incalce legislatia din Romania. Cel in cauza nu era in asociatia lui, ci in alta similara. Un serial de multe episoade finalizate in 20.10,”09, cu date probe scise, inclusiv scanarile de rigoare, activitatea soatei, etc..Oricum dosarul pleca unde trebuie.
  Si sa va prezentam nai intai ROMICA, LALAUA si BRANZA.

  • Vă rog să nu repetaţi acelaşi mesaj de mai multe ori. Aţi scris mesajul ăsta de 3 ori, la 3 articole diferite. Am şters 2 repetări. Alegeţi-vă un singur articol care are legătură cu problema certificatelor (poate fi chiar ăsta) şi acolo scrieţi tot ce aveţi de comentat pe această temă. Un efect mai mare ar avea dacă v-aţi asuma identitatea reală (pînă acum aţi comentat pe acest blog sub mai multe pseudonime) şi dacă aţi depune contestaţii la Comisia parlamentară a revoluţionarilor, aşa cum vă dă dreptul legea.

 49. SA VA SPUN CIT DE PROSTI SINTETI SI SPUNETI CA SINTETI REVOLUTIONARI I PACAT DE VOI NU VA CONSIDER REVOLUTIONARI CUI SA MA ADRESEZ LIGI CARE MINTE NU DOMNILOR REVOLUTIONARI SI MA TINETI minte sint frontul democrat romin si nu timisoara la facut este adevarat ea a a fost prima dar si restul tari a venit in sprijin sub chemarea frontul democrat romin ,frontul democrat romin dupa voi si gindirea voastra proasta trebuia sa cerem aprobare lui ceausescu si celorlanti sa facem o democratie reala in rominia prin reprezentanti sinteti indobitociti sau ati facut vrun vaccin ca adevarati revolutionari au fost inpuscati in timisoara si restul tari au ramas alte persoane pitite dupa baricade si gramezi de gunoaie asteas revolutionari de azi o dovedesc cu prisosintsa si in timisoara dar si in toata tara va lasati pacaliti indobitociti terminati cu toate aceste prosti SSPR CONFORM LEGILOR DEMOCRATE VERIFICA OBLIGATORIU DOSARELE DAR SA LE VERIFICE SI PE CELE DATE INAINTE DE MODIFICARI ADUSE LEGI 341 INCA O DATA VA MIRATI DE VETERANI DE RAZBOI EI ASA AU FACUT SI NU ALFEL SINTETI O GRAMADA DE FRAIERII CU DIPLOME UNII SI DE DREPT CA DUPA REVOLUTIE SAU FACUT MULTI AVOCATI SA IA BANI NU SA AJUTE CE SAI FACI ASTA LE ESTE MESERIA SI O RECUNOSC INFORMATI100LEI VA ROG SA PROTESTAM INCONTINUARE CA DOSARELE SA FIE VERIFICATE DE SSPR SI NU CU ASOCIATIDE REVOLUTIONARI CA LA VETERANI CA VAT LEGAT DE PULA LOR SA STITI CA STIU SI SA VORBESC IN ALTE LIMBI VA RECOMAND SI EU VOUA SA GINDITI ASA CUM AM FACUT IN TOATE COMENTARILE DACA NU RUTETI O FACEM INPREUNA VA AJUTA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN si nu falsuri presedinti ai frontului democrat romin EU SINT INITIATORUL CA SA DEVI PRESEDINTE DUPA LEGEA DEMOCRATA TREBUIE SA TE PROPUNA UN GRUPMDE OAMENI LA TIMISOARA CUM SA VOTAT FRONTUL DEMOCRAT IN ILEGALITATE SI VATI ALES UN PRESEDINTE PE PETRISOR MORAR . IAR NUMAI PROSTI MARIUS UITE CE INSEAMNA REVOLUTIE SI REVOLUTIONARI SAU SCRI CARTI TE INTRETI DIN ELE LE VINZI STREINILOR CA AUTENTICE SA DEIE DOMNUL SA FIE AUTENTICE DIN TIMISOARA DAR DIN SURSE NUI ADEVARAT TOT CE SCRI VERIFICA DACA VREI VINDELE LA STREINI CA NU CUNOSC BAFTA SI NOROC ASTAI CAPITALISMUL PINA LA PENSIE . DACA NU VORBESC SI NU SCRIU SA NU CREDETI CA NU VAD PORCARILE CARE LE FACETI VRETI SEFI TOTI FITI LA NEVESTE ACASA INTRUN STAT DE DREPT LUPTA SA TE FACI CUNOSCUT CU REALIZARI SI NU MASCIND ADEVARATELE CULTURI CU MERITE DEOSEBITE SUB ANONIMAT ACOPERINDUL CU MINCIUNI SAU VORBE DE DOI BANI NU PENTRU ASTA SA LUPTAT IN ROMINIA LASATI SI SPRIJINITI CULTURA OAMENI CU INITIATIVA REALASI NUI DESCONSIDERTATI CA VOI SINTETI MAI DESTEPTI ,EU UNUL VAM TOT SPUS IN COMENTARI SAU RAMINE CA MATERIAL DE INFORMATI IN CARTII PACAT DE SINGELE VARSAT ,REVOLUTIONARI DE AZI STA IN JURUL LUI MERIES CE ASTEAPTA SA MOARA SA DEVINA EROU SA MEARGA PESTE GUVERN IN JUSTITIE SI PESTE TOT SA PROTESTEZE MERGIND IN AUDIENTE NU LASINDUL PE MERIES SA MOARA SA LUPTE DACA SPUN CA SINT REVOLUTIONARII NU SINT REVOLUTIONARI SINT MINCATORII DE BANI AI ROMINIEI LI\UI MERIES SA INSEMNE PENTRU ISTORIE CEVA AM DISCUTAT SI INAINTE DE PRIMA GREVA CU MERIES LA POARTA GUVERNULUI NU MAM SUPARAT DAR OPRITI SI AJUTATI EU UNUL NU MAI POT SINTETI TINERI REVOLUTIONARI AVEATI 18 ANI LA REVOLUTIE CE ASTEPTATI FACETI AUDIENTA FORTATA SI INTRATI IN JUSTITIE GUVERN NU ASTEPTATI SA FACA MERIES SACRIFICU SUPREM SA VA LAUDATI CU CEA FACUT ALTUL INCA O DATA IESITI SI PROTESTATI NU STATI SA LASATI SA MOARA SA DEVINA EROU NATIONAL INAINTE DE VIRSTA NU FACETI PE PROSTI BAM VAZUT CA VA INVIRTITI IN JURUL LUI INVIRTITIVA IN JURUL GUVERNULUI PROTESTIND IN JUSTITIE VA UITATI LA EL CA SE DUCE SAU VRETI SAFITI PRIMI SAI LUATI LOCUL . FRONTUL DEMOCRAT ROMIN INITIATORUL REVOLUTI ROMINE NICI NU ATIO AUZIT DE MINE MIRICA TEL 0244480655SAU 0720175140 ASTEPT SA REFACEM FRONTUL DEMOCRAT ROMIN MIRICA INITIATORUL .NOROC BUN NU SITETI REVOLUTIONARI AUTENTICI REVOLUTIONARI AU MURIT RIDICATI INSLAVI PE IOAN CHIS DAR NICI EL NU VA BAGA IN SEAMA ESTEPOATE SINGURUL DAR NIMENI NUL INTREABA STIE CEVA DE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN SA NU GRESESC CA NU VREAU ULTIMA PERSOANA ELECTRONIST NU DATI SEMNE CA SINTETI REVOLUTIONARI NICI NUMELE NU IL DATI PAI CE REVOLUTIONARI SINTETI VOI FALSII REVOLUTIONARI ARATATI SI COMENTATI CE SPUN EU POATE GRESESC ,AM VAZUT CEVA LA O CUCOANA DAR NICI IA NU STIE DE IA PACAT .

 50. Cum va permiteti sa vorbiti in numele revolutiei. Stiti cum a-ti devenit revolutionari cu certificate autentice sau autentificate. Oameni ca Bebe Ivanovici stiu si au facut, mai mult. Umblati ca sacalii dupa hoituri, drepturi nemeritate, avantaje personale. Cum cade unul, cum sariti sa-l sfasiati, hienelor. Umblati numai noaptea pe ascuns sa nu vi se vada decat luciul ochilor. Sa va fie rusine, de toti de jurul vostru. REVOLUTIONARI SUNT CEI CE AU IESIT IN STRADA SI NU AU CERUT CERTIFICATE !

 51. Pingback: Sinteza activităţii CPRD în 2009 « Blogul lui Marius Mioc

 52. Domnilor,va rog,as avea o intrebare si anume,e posibil sa se mai faca dosare?Stiu ca e tarziu,eu am fost plecat o perioada si adevarul este ca nu m-am gandit si nici timp nu prea am avut sa umblu dupa acte,mai ales ca auzisem ca se cer bani pentru dosare.Eu intamplator am aflat ca au multi oameni tot felul de avantaje,chiar daca nu merita.Vreau sa va spun ca eu am lucrat atunci sofer pe ambulanta si am fost trimis la o unitate militara,impreuna cu inca 4 salvari.Acolo s-a tras in noi,2 ambulante au ramas acolo,avand cauciucurile sparte,un sofer si asistentul au fost luati prizonieri in unitate,un sofer impuscat in gat si noi ceilalti,adica 3 ambulante,am reusit sa intoarcem si sa ne retragem.Ambulanta mea a fost ciuruita si pe drumul catre satia de salvare s-a tras in noi.Am avut noroc,asistenta si cu mine ca am ajuns teferi la statie.In periada aceea am stat permanent in statia de salvare,timp de 2 saptamani,acolo am mancat si am dormit.Eu fiind mai tanar atunci,eram tot timpul trimis la chemari.Acuma va intreb si eu,ar trebui sa-mi fac dosar,ma incadrez si eu undeva?Tot ce v-am spus poate fi probat,cu martori si acte.

 53. Dacă presedintele ROMÂNIEI ar fi cu adevărat PRESEDINTELE TUTUROR ROMÂNILOR iar GUVERNUL ar da dovadă de responsabilitate si impartialitate ,mai ales acum când criza loveste crunt pe românul de rând , si având in vedere că REVOLUTIA a fost săvârsită de intreg poporul român iesit cu mic cu mare in stradă in DECEMBRIE 1989 si nu de un grup minoritar , ar trebui să demareze procedurile legale de revizuire a Legii 341/2004 si de anulare a TUTUROR CERTIFICATELOR DE REVOLUTIONARI REMARCATI PRIN FAPTE DEOSEBITE si pentru RETINUTII care, se stie cum au fost acordate ! Să rămână valabile numai certificatele acordate pentru RĂNITII care probează cu acte in regulă si cu sechelele lăsate de urmele gloantelor nu de automutilări pentru a induce in eroare pe cei care le-au acordat certificatele medicale. Nu este corect ca IMPOSTORII să primească RETROACTIV sume de peste 150.000 de roni in timp ce spitalele nu au medicamente iar oamenii mor pe străzi ! Sunt sute de cazuri de indivizi care au certificat de revolutionar REMARCATI PRIN FAPTE DEOSEBITE si care in decembrie 1989 aveau intre 10 si 17 ani ! Ce merite deosebite si ce fapte de vitejie au săvârsit ? A verificat cineva acest aspect ? Ca să nu mai reamintesc si faptul morbid că au fost eliberate certificate si pentru morti sau pentru cei ce nici nu erau născuti ! In ultimă instantă REVOLUTIA a fost făcută de INTREG POPORUL ROMÂN si-atunci, toti ROMÂNII ar trebui să aibă CERTIFICATE DE REVOLUTIONAR !

  • Claudiu Iodache spunea: „Cît încă n-a reuşit, revoluţia este a celor care o fac. După ce reuşeşte, devine a tuturor”.
   Legea 341/2004 dă dreptul oricărui cetăţean să facă contestaţie la certificatele de revoluţionar eliberate. Din acest punct de vedere e unică faţă de alte legi similare (ale foştilor deţinuţi politici, deportaţilor în Bărăgan, etc.) unde nu există asemenea prevederi. Folosiţi-vă de acest drept, în cazurile în care aveţi dubii despre corectitudinea eliberării certificatelor de revoluţionar (lista completă a acestora va fi publicată în Monitorul Oficial).

 54. Buna ziua ,
  Am si eu o intrebare referitoare la preschimbarea dosarelor…
  Tatal meu a fost Luptator al Revolutie din 89 , dar a decedat in anul 2005 de cancer pulmonar. A avut certificat modelul vechi , am depus dosarul la ascociatia 22 decembrie din Cluj-Napoca pentru preschimbarea certificatului dar nu s-a aprobat. Presedintele asociatiei nu m-a prea bagat in seama, motivul pentru care s-a respins a spus ca nu il stie. Cautand pe net am gasit :

  Poz. in lista:3
  Nume si prenume:
  Nume:CANDIN
  Initiala tatalui:
  Prenume:NICOLAE
  Data nasterii:0-0-0
  Dosar depus de:
  Cerere preschimbare:9175
  Data cerere preschimbare:
  Comisie SSPR:2010-01-14
  Invitat comisie:COTAE NICOLAE (Prezent)
  Trimis la avizare:0000-00-00
  Stare:
  Aviz asociatie:ASOCIAŢIA “22 DECEMBRE 1989 CLUJ”
  Calitate:
  Cert. L42:
  Monitor Oficial, pozitie: poz:
  Proces verbal SSPR:–
  Admis SSPR:
  Respins SSPR:2010-01-14
  Obs. SSPR:Puncte lipsă la dosar: I
  Data CPRD:
  Respins CPRD:
  Imprimerie:
  Serie Cert. L341:
  Nr. Cert. L341:
  Obs. finale:
  R89i Note:
  Id SSPR (old):
  Pagina SSPR:

  Oare ma puteti lamurii ce inseamna „Puncte lipsă la dosar: I” . ce lipseste , si ce trebuie sa mai depun?
  Multumesc.

 55. Pingback: Fostul colaborator al securităţii, Pavel Buzgău, în 2003: “Fiecare revoluţionar să dovedească că nu a fost informator sau colaborator al securităţii. Cred că aici vor cădea multe capete!” « Blogul lui Marius Mioc

 56. Pingback: SSPR şi-a schimbat opinia în cazul Sorin Oprescu. Spitalul din Bucureşti – obiectiv de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar? « Blogul lui Marius Mioc

 57. Pingback: 1037 noi luptători în revoluţie aprobaţi de CPRD într-o singură şedinţă, la spartul tîrgului « Blogul lui Marius Mioc

 58. Pingback: Raportul de activitate al CPRD pentru perioada ianuarie – iunie 2010 « Blogul lui Marius Mioc

 59. Pingback: Lista urmaşilor de eroi-martiri ai revoluţiei din Monitorul Oficial « Blogul lui Marius Mioc

 60. DANE !!! Esti un IDIOT!!!! Ce spui despre pensiile de COMUNISTI ?! Sau despre cele de „foşti ilegalişti”. Dumnezeu să te ierte pentru că nu ştii ce gândeşti !!!!!!!!!!!!!!!!

 61. P.S.
  Ce „revoluţie” ai făcut. Gândeşte-te numai la copiii care au murit şi … mai tacă-ţi …”mintea” ! Să-ţi fie ruşine !!! Tu nu ai nici un Dumnezeu !!!!!!!

  • cum as putea beneficia si eu de anumite drepturi de revolutionar?
   am fost in bucuresti in toiul actiunilor fiind soldat la garda nationala, nu vreau sa-mi aduc aminte prin cate am trecut si nu am cerut niciodata nimic
   astazi, cand ies la iveala atatia revolutionari imi pun adesea intrebarea : eu ce sa mai zic?

 62. Pingback: 1000 de articole. Cîteva statistici « Blogul lui Marius Mioc

 63. Pingback: Raport de activitate CPRD februarie-iunie 2011: 120 avize acordate, 13 avize retrase « Blogul lui Marius Mioc

 64. pentru mioc marius vreau numarul de iregistrare juridica aFRONTULUI DEMOCRAT ROMAN inregistrat la TIMISOARA si anul bineteles voi repune din nou pe picioare aceasta formatiune politica nu ma contactat nimenii astept sa primesc prin mesaje numarul de iregistrare multumesc FRONTUL DEMOCRAT ROMAN nu moare se regenereaza .

 65. Pingback: 1.000.000 de vizualizări | Blogul lui Marius Mioc

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.