Situaţia verificării revoluţionarilor de către CNSAS

Într-un articol anterior (linc) am informat cititorii că mă voi adresa CNSAS pentru a afla situaţia exactă a verificărilor făcute de CNSAS cu privire la revoluţionari.

Ca urmare, am pus următoarele întrebări către CNSAS:

Către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS)
030671 Bucureşti, str. Matei Basarab 55-57, sector 3

Subsemnatul, MIOC MARIUS REMUS, domiciliat în […], ca urmare a faptului că:
– dl. Mircea Dinescu, membru colegiului CNSAS, a declarat public că pe mulţi dintre revoluţionari „îi scoteau băieţii de la Securitate şi îi băgau printre demonstranţi la Revoluţie”, declaraţie reprodusă de ziarul „Ziua” din 10 septembrie 2009 http://www.ziua.ro/display.php?id=258323&data=2009-09-10 .
– doamna Germina Nagîţ, angajată a CNSAS, a declarat că „Au fost între 10000 şi 15000 de ofiţeri de securitate la sfîrşitul anilor 1980. Mulţi au dobîndit certificate de revoluţionari ca participanţi la evenimentele din decembrie 1989”, declaraţie reprodusă în ziarul francez Le Monde din 1 noiembrie 2009 http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/10/31/roumanie-le-poison-dans-les-veines_1261107_0_1.html

vă cer, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 a liberului acces la informaţii să-mi răspundeţi la următoarele întrebări:
Pînă la data primirii acestei scrisori sau pînă la o dată cît mai recentă, pînă la care aţi putut face centralizarea informaţiilor, dată pe care vă rog să o indicaţi în răspunsul pe care mi-l veţi trimite:
1. Cîte cereri de verificare a posibilei colaborări cu securitatea ale unor persoane posesoare de certificate de revoluţionar sau care pretind la asemenea certificate a primit CNSAS?
2. În cîte din aceste cazuri aţi făcut verificările cerute?
3. În cîte din cazurile de la pct. 2 aţi găsit dovezi că persoanele respective au fost:
a) lucrători ai securităţii
b) informatori ai securităţii sau implicaţi în colaborarea cu securitatea ca poliţie politică fără a fi angajaţi ai acesteia
4. În cîte din cazurile de la pct. 3 aţi găsit dovezi că respectivele persoane au fost infiltrate printre demonstranţii de la Revoluţia din 1989 cu misiuni din partea Securităţii?

Vă mulţumesc anticipat pentru un răspuns cît mai grabnic,
Marius Mioc

Am primit următorul răspuns de la CNSAS:

Domniei sale
Domnului Marius MIOC

Stimate domn,

Urmare a cererii dv., înregistrată la Registratura Generală a CNSAS cu nr. P 4297/09 din 18.11.2009 respectiv sub nr. 28/09 în Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind informaţiile de interes public, vă comunicăm următoarele răspunsuri la întrebările dv.:

1. De la înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, au fost înregistrate 49 cereri de verificare ale unor persoane care deţin titlul de revoluţionar sau de luptător cu merite deosebite în Revoluţia din Decembrie 1989. Prin aceste cereri s-a cerut verificarea unui număr de 8776 persoane.

2. Verificările au fost întreprinse pentru toate cele 8776 persoane, în temeiul art. 2 lit. z din legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, iar din anul 2008, în temeiul art. 3 lit. z din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 293/2008. Procedura de verificare presupune activităţi specifice administrative de studiere a documentelor privitoare la persoana pentru care s-a cerut verificarea, documente identificate atît în arhiva CNSAS cît şi la alte instituţii care mai deţin documente create de fosta către Securitate.

3. În baza Legii 187/1999, Colegiul CNSAS a emis decizii privind calitatea de agent al fostei Securităţi pentru un număr de 6 persoane (Nicolae BALACI, publicat în Monitorul Oficial nr. 631/01.10.2007, Dumitru COMAN, publicat în Monitorul Oficial nr. 676/18.10.2007, Eugen Trandafir COTUNĂ, publicat în Monitorul Oficial nr. 676/18.10.2007, Ion GHIŢĂ MARE, publicat în Monitorul Oficial nr. 800/14.12.2007, Gheorghe TROSCA, publicat în Monitorul Oficial nr. 68/14.02.2008, Niculaie MARINESCU, publicat în Monitorul Oficial nr. 294/24.08.2009), iar pentru o persoană a fost stabilită calitatea de colaborator (Roman Filică BRATU, publicat în Monitorul Oficial nr. 68/14.02.2008).

În temeiul art. 3 lit. z din OUG 24/2008, Colegiul CNSAS a dispus introducerea unor acţiuni în constatare a calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru un număr de 137 de persoane. Dintre acţiunile în constatare a calităţii de lucrător/colaborator al Securităţii introduse de CNSAS la secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti şi ulterior la Curtea de Apel Bucureşti, unele dintre acestea au fost publicate (Romulus Eugen IANCU, publicat în Monitorul Oficial nr. 238/01.07.2009; Mircea BACIU, publicat în Monitorul Oficial nr. 54/16.02.2009, Ionel HOŢA, publicat în Monitorul Oficial nr. 375/30.10.2009; Pavel BUZGĂU, publicat în Monitorul Oficial nr. 375/30.10.2009; Ion BĂLĂCEANU, publicat în Monitorul Oficial nr. 375/30.10.2009), altele sînt în curs de publicare, iar în unele cazuri, procesele au fost suspendate pentru excepţii de neconstituţionalitate invocate de către pîrîţi. Pentru mai multe detalii, puteţi accesa site-ul http://www.cnsas.ro, unde, la rubrica Informaţii de interes public, găsiţi detalii despre colaboratorii şi agenţii deconspiraţi în baza Legii 187/1999, precum şi hotărîrile definitive ale instanţelor, în urma aplicării OUG nr. 24/2008, modificată şi completată prin Legea nr. 293/2008.

4. Referitor la întrebarea dvs. despre persoanele care au calitatea de revoluţionar şi care au fost infiltrate printre demonstranţii de la Revoluţia din 1989 cu misiuni din partea Securităţii, menţionăm că solicitarea dvs. excede atribuţiile prevăzute în actualul cadru legislativ care reglementează activitatea instituţiei noastre. Instituţia noastră poate proba doar eventualele cazuri de lucrător/colaborator al fostei Securităţi, nu şi infiltrările printre demonstranţii la Revoluţia din 1989, deoarece documentele din arhiva CNSAS se opresc la data de 22 decembrie 1989.

Cu stimă,

Preşedinte,
conf. univ. dr. Ladislau-Antoniu Csendes

O primă surpriză (pentru mine) care apare din răspunsul CNSAS este că nu s-au verificat decît 8776 de persoane care au pretins titlul de revoluţionar. Cereri de preschimbare a certificatelor de revoluţionar sînt peste 20000 iar eu crezusem că SSPR a cerut verificarea tuturor acestora, în temeiul art. 8 din Legea 341/2004 care spune că persoanele care au colaborat cu securitatea nu au drept la preschimbarea certificatului de revoluţionar. Prin prelungirea la peste 5 ani a perioadei de verificări a cererilor de preschimbare, era timp destul să se verifice relaţiile cu securitatea pentru toţi revoluţionarii. Iată însă că pentru majoritatea celor care vor să li se preschimbe certificatele nu numai că nu s-au făcut aceste verificări, dar nici măcar nu s-a depus vreo cerere la CNSAS pentru asta. Oare de ce? Se doreşte ca după isprăvirea perioadei de verificare şi a validării certificatelor prin decret prezidenţial să se descopere noi cazuri de colaborări cu securitatea, motiv de scandaluri în presă şi de noi terfeliri a noţiunii de revoluţionar?

7 persoane au fost găsite ca securişti sau colaboratori ai securităţii conform vechii legi 187/1999, iar după noua lege 293/2008, apărută după ce Curtea Constituţională a considerat neconstituţionale unele prevederi ale legii 187/1999, alţi 137 de securişti şi colaboratori ai securităţii au fost depistaţi de CNSAS, urmînd ca instanţa să hotărască dacă aceste constatări sînt corecte. În majoritatea acestor 137 cazuri procesele sînt încă în curs. Dacă CNSAS ar avea dreptate în toate cele 137 cazuri, rezultă maxim 137+7=144 securişti şi colaboratori printre 8776 revoluţionari verificaţi, deci maxim 1,64%. Rămîne valabilă constatarea pe care o făceam mai demult, că marea majoritate a revoluţionarilor n-au avut nici o legătură cu securitatea. Lucrători ai securităţii (deci nu simpli colaboratori) confirmaţi în urma verificărilor sînt numărabili pe degete. Este deci de neînţeles declaraţia Germinei Nagîţ reprodusă de „Le Monde” din 1 noiembrie 2009 (linc), că „au fost între 10000 şi 15000 de ofiţeri de securitate la sfîrşitul anilor 1980. Mulţi au dobîndit certificate de revoluţionari ca participanţi la evenimentele din decembrie 1989”. Comparativ cu numărul total de 10000-15000 de securişti, cei cu certificate de revoluţionar nu sînt mulţi ci puţini, dar şi acestora trebuie să li se retragă certificatele conform art. 8 din Legea 341/2004 (asta doar dacă SSPR şi CPRD îşi vor face datoria).

CNSAS refuză practic să răspundă la întrebarea mea despre persoanele infiltrate de securitate printre revoluţionari. Motivul invocat – faptul că ei au arhive doar pînă pentru 22 decembrie 1989 – mi se pare nevalabil. Ei trebuiau să răspundă ce au descoperit pe baza arhivelor alea pe care le au, adică cine a fost infiltrat printre demonstranţi, cum a zis Mircea Dinescu, pînă în data de 22 decembrie 1989. Eu sînt sincer interesat să aflu dacă, de pildă, în comitetul revoluţionar din balconul Operei de la Timişoara au fost infiltraţi colaboratori ai securităţii, cîţi şi cine au fost aceştia.
CNSAS nu răspunde, lasă impresia că nu are date despre aşa ceva. Rămîne întrebarea pe ce bază a spus Mircea Dinescu (vezi „Ziua” din 10 septembrie 2009 – linc) că pe mulţi dintre revoluţionari „îi scoteau băieţii de la Securitate şi îi băgau printre demonstranţi la Revoluţie”? A făcut Mircea Dinescu această declaraţie în calitate de demnitar al statului, membru al Colegiului CNSAS, care a studiat dosarele securităţii şi exprimă nişte opinii avizate pe baza informaţiilor aflate de dînsul în calitatea pe care o are, sau în calitate de poet dornic să ajungă în atenţia presei cu cîte o declaraţie bombă, şi care foloseşte, ca toţi poeţii, metafore, hiperbolizări şi licenţe poetice? Răspunsul oficial al CNSAS pare să indice că declaraţiile lui Dinescu trebuie interpretate în a 2-a variantă.

Mai citeşte:
Revoluţionari, colaboratori ai securităţii, şi reluarea manipulării pe acest subiect
Colaborarea cu securitatea a revoluţionarului Ioan Itu
Fostul deputat şi rănit în revoluţie Vasile Bărbat şi colaborarea sa cu securitatea
Le Monde: „Mulţi ofiţeri de securitate au primit certificate de revoluţionar

10 gânduri despre „Situaţia verificării revoluţionarilor de către CNSAS

  1. Nu sunt sigur ca, in sine, procentul de revolutionari-securisti e important (cata vreme e un procent insignifiant); cred ca mai importanta e audienta (si scopul ei) pe care si-au insusit-o in momentele acelea colaboratorii sau angajatii securitatii. Una e un colaborator marunt care a stat in umbra cu eventuale mustrari de constiinta si si-a dorit sa il schimbe, alta e un colaborator care a incercat sa se proclame lider si influenteze cursul evenimentelor, pentru a profita de ele.

  2. nu stiu ce sa mai cred astai prostie vreti sa aratati ca faceti ceva nufaceti decit niste defavoruri revoluti romine deci eu initiatorul frontului democrat romin pot fi considerat ce?,,,sinteti o rusine a revoluti roine si a mortilor care sau jerfit pentru dreptatesi adevar pentru ca comunismul sa dispara din rominia politica lui ne find buna veniti acumcu diverse ibirligaturi de ascundere a adevarului sa va aratati cit de tari sinteti poate fizic dar intelectual duceti lipsa am mai spus ceva asemanator si nu vreti vreti sa scrieti cu mina altuia , in sspr sint ca si voi oameni care ar fi vrut sa fie ei primi care a facut ceva pentru rominia si cum nu au putut fi poarta ura pe adevarati revolutionari creindulise diverse piste false ca sai termine pshic , si fizic sai duca la extreme ca ei sa arate ce poate sint cetateni ai rominiei de care tara in aceste momente nu are nevoie de ei si nici pe vitor , frontul democrat romin initiatorul daca nu va duce capul sa ginditi opritiva si nu cautati sa faceti aceste diversiuni revoluti romine si urmasilor ei , frontul democrat romin , fiti alaturi de politica lui si rominia va cistiga nu gindi singur si da pe internet daca nu te duce capul ca asta asteapta indivizi in guvernul rominiei stie si actioneaza in cosecinte faceti diversiuni ca la revolutie va omoriti intre voi si cautati teroristi , razboiul nui o joaca cum nu a fost nici revolutia unde unu au jucat teatru dati crezare frontului democrat romin ramin deschis in democratie si nu in prostie noroc bun mirica ,

  3. Pingback: Un precedent: Anularea certificatelor de revoluţionar pentru informatorii securităţii « Blogul lui Marius Mioc

  4. OARE O SA TRAIESC SA VAD CERTIFICATE DE REVOLUTIONARII COLONEII SI GENERALII ANULATE ,FRONTUL DEMOCRAT ROMIN NU DOARME ,MIRICA DE UNDE IAU UN PROCUROR SA ADUC NISTE ACTE DIN ARHIVA SAU CUM FAC SA NU ZICA CA SINT FALSE ACTE ALE FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN SI ALCEVA LA TIMP CIND LE RIDIC SAMI AJUTE DUMNEZEU SA LE POT LUA SINT ACTE SI IN BUCURESTI .JUDECATORIE SECTOR TREI AL CAPITALEI.UNDE SA MA ADRESEZ?????.

  5. toti certificatii revolutionari, care au facut politie politica, beneficiaza de avantaje economice de ani de zile, bani furati de la gura copiilor, pensionarilor, etc, si platiti de populatia cinstita. eu as traduce toate documentele doveditoare si le as posta pe youtube. poate asa s ar misca si presa, parcetarii si finantele care ar avea de recuperat o gramada de bani.

  6. Pingback: Băsescu retrage titlul de revoluţionar la 3 foşti colaboratori ai securităţii « Blogul lui Marius Mioc

  7. Pingback: Un colaborator al securităţii, dispărut în mersul hîrtiilor dintre SSPR, CPRD şi Preşedinţie « Blogul lui Marius Mioc

  8. Pingback: Fostul colaborator al securităţii, Pavel Buzgău, în 2003: “Fiecare revoluţionar să dovedească că nu a fost informator sau colaborator al securităţii. Cred că aici vor cădea multe capete!” « Blogul lui Marius Mioc

  9. as vrea sa pun o intrebare .Unde se mai afla registrele cu cei retinuti in 21 decembrie 1989.Sant un fost retinut in dec. 1989 dar nu am cerut niciodata nimic si nu am carnet de revolutionar.Mi s-a spus la parchetul militar ca nu sant trecut nicaieri si eu spun ca suta la suta am fost retinut.Ma poate lamuri cineva ce se intampla?Va multumesc!

  10. Pingback: Curtea de Apel Bucureşti l-a declarat pe rănitul în revoluţie Vasile Bărbat colaborator al securităţii « Blogul lui Marius Mioc

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.