Despre Chiţac şi Stănculescu, în 1999 (7). Era stabilit ca generalul Milea să preia puterea (video)

Continuarea emisiunii difuzată de Antena 1 în 1999, despre condamnarea generalilor Chiţac şi Stănculescu. Participă la emisiune: Adrian Păunescu (moderator), Sergiu Nicolaescu (senator PDSR, iniţiator al Comisiei Senatoriale „Decembrie 1989”), Marius Mioc, Lorin Fortuna (preşedintele Frontului Democratic Român înfiinţat în timpul revoluţiei la Timişoara), Şerban Săndulescu (senator PNŢCD, membru al Comisiei Senatoriale „Decembrie 1989”, între timp răposat), Sorin Roşca Stănescu (ziarist), Gelu Voican-Voiculescu (fost viceprimministru în guvernul CFSN), Neculae Cerveni (parlamentar CDR, fost deţinut politic, fost avocat în procesul C.P.Ex., între timp răposat).

Vezi şi primele şase părţi ale acestei emisiuni:
Comisia Senatorială „Decembrie 1989” a fost boicotată de revoluţionarii din Timişoara
Au existat două momente ale acelor evenimente. Un moment al revoluţiei şi unul al loviturii de stat
„M-aţi făcut caghebist. Susţineţi această idee?”. „Bineînţeles c-o susţin”
Lovitura de stat e discutabilă, dar preluarea puterii de oameni care nu aveau nimic de a face cu revoluţia e o realitate
Armata, luptînd cu teroriştii, n-a fost capabilă să prindă nici un terorist. Aceasta denotă o capacitate de luptă îngrijorător de scăzută a armatei române
Nici un moment n-am crezut că revoluţia va învinge

Comentariile mele ulterioare sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Transcriere înregistrare:
00:00 Şerban Săndulescu: Unul din, una din problemele esenţiale a fost, şi care e arătat în documentul loviturii de stat, era stabilit…
00:08 Sergiu Nicolaescu: Cînd a fost lovitura de stat?
00:11 Şerban Săndulescu: O lămurim pe urmă. După 22. Domnu’ Nicolaescu…
00:14 Gelu Voican Voiculescu: Cînd după 22?
00:15 Şerban Săndulescu: Mă lăsaţi să vorbesc sau nu mă lăsaţi?
00:17 Sergiu Nicolaescu: Vă las, dar spuneţi-mi şi mie cînd.
00:18 Şerban Săndulescu: Eu vă rog, lăsaţi-mă, şi vă răspund la toate. Deci era stabilit ca puterea să o preia armata, generalul Milea să preia puterea…
00:27 Sergiu Nicolaescu: Cine?
00:28 Şerban Săndulescu: …conducerea ţării.
00:29 Sergiu Nicolaescu: Cine?
00:30 Şerban Săndulescu: Generalul Milea.
00:31 Sergiu Nicolaescu: Să preia conducerea?
00:32 Şerban Săndulescu: Vă rog, lăsaţi-mă să vorbesc şi vă lămuresc pe urmă întrebările. Ăsta este un sistem de a împiedeca…
00:38 Sergiu Nicolaescu: Doamne fereşte! Dar vă rog precizaţi, să înţeleagă cineva ce spuneţi!
00:43 Şerban Săndulescu: Dumneavoastră înţelegeţi foarte greu lucrurile. Bun. Problema e următoarea: era stabilit că trebuia să preia conducerea ţării armata, şi era normal că era singura forţă organizată, şi generalul Milea. Asta era stabilit în acel document. S-a avut grijă…
00:58 Sergiu Nicolaescu: Document?
00:59 Şerban Săndulescu: Da, sigur că da, la care am făcut referire.
01:01 Adrian Păunescu: Vă rog domnilor.
01:02 Şerban Săndulescu: S-a avut grijă ca generalul Milea să fie împuşcat în ziua de 22 dimineaţa. Pot să vă dau cîteva elemente în plus.
01:10 Gelu Voican Voiculescu: Deci Ceauşescu a aflat chestia asta, din moment ce-l acuză de trădare.
01:13 Şerban Săndulescu: Domnu’, o să explic toate lucrurile. Dumneavoastră…
01:17 Gelu Voican Voiculescu: Păi nu, eu vin în sprijinul, deocamdată în sprijinul tezei dumneavoastră.
01:20 Şerban Săndulescu: N-am nevoie de sprijinul dumneavoastră.
01:21 Gelu Voican Voiculescu: Cum explicaţi acuza lui Ceauşescu?
01:24 Adrian Păunescu: Îl lăsaţi să vorbească?
01:25 Şerban Săndulescu: Mă lăsaţi? Deci, problema era următoarea: generalul Milea, care era obsedat de problema pe care avea s-o rezolve, fiindcă şi el a făcut parte din lovitura de stat. Cu 2 sau 3 luni înainte a cerut să vadă casete, eu am făcut o cercetare specială în legătură cu generalul, a cerut să vadă casetele din piaţă, ce s-a întîmplat în piaţa Tien An Men. Fiindcă erau probleme de care-şi dădea seama că se vor întîmpla şi aicea. El n-a apucat însă să, după părerea mea a fost un bun român, a făcut ce a putut să facă, a fost împuşcat în dimineaţa de 22 decembrie şi după aceea a avut loc o restaurare. Condusă de domnul Iliescu, fiindcă întreaga conducere care a fost pusă în funcţiune era caghebistă. Iliescu, Petre Roman, domnul Gelu Voican Voiculescu
02:15 Gelu Voican Voiculescu: Eu sînt GRU! Aţi spus că sînt GRU.
02:17 Adrian Păunescu: Domnu’ Săndulescu. Domnu’ Săndulescu, aici pe ce vă bazaţi, că totuşi acuzaţia e mult prea gravă. V-aş ruga să fiţi…
02:20 Şerban Săndulescu: Aici, domnu’, uitaţi care-i situaţia. Mă bazez, mă bazez…
02:24 Neculae Cerveni: Dacă vă dă în judecată, vă… Puteţi face demonstraţia?
02:25 Gelu Voican Voiculescu: Pe spiritism.
02:28 Şerban Săndulescu: Mă bazez pe următorul lucru: există o declaraţie, pe care, care a fost înaintată, pe care am înaintat-o preşedintelui Constantinescu, dată de plutonierul Olaru. Noi am făcut o conferinţă, noi am făcut o conferinţă de presă… [cu privire la „dezvăluirile” plutonierului Olaru vedeţi articolul „Cazul Petre Olaru” a lui Richard Andrew Hall publicat pe acest blog – părţile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
02:40 Sergiu Nicolaescu: Nebunul ăla. Iarăşi vorbiţi de nebunul ăla?
02:42 Şerban Săndulescu: Noi am făcut o conferinţă de presă pe 6, pe 6 aprilie, în care am prezentat acest lucru, am prezentat şi o audiere în stare de hipnoză a plutonierului Olaru. Fiindcă este ştiut şi doctorii au spus treaba asta, ceea ce se citeşte, se citeşte ca pe o bandă de magnetofon ce este în subconştientul omului respectiv. Şi există, dar în afară de asta…
03:05 Adrian Păunescu: Dar e greu, e greu de citat într-un proces un om sub hipnoză.
03:09 Şerban Săndulescu: Bun, ştiu asta.
03:10 Adrian Păunescu: Deci să găsim argumente.
03:12 Şerban Săndulescu: Domnu’ Păunescu, în afară de asta…
03:13 Lorin Fortuna (?): Nu se acceptă ca probă în justiţie.
03:14 Şerban Săndulescu: În afară, în afară de asta, am o serie întreagă de înregistrări, de înregistrări, convorbiri telefonice, în care a fost ameninţat, în care s-a luat legătura, de la consulatul sovietic, un oarecare Culacov, şi aşa mai departe. Există aceste lucruri pe care le voi da publicităţii în întregime. Deci nu sînt, lucrurile nu sînt inventate.
03:35 Gelu Voican Voiculescu: E un delir sistematizat.
03:37 Şerban Săndulescu: Deci ăsta a fost, ăsta a fost problema esenţială.
03:39 Adrian Păunescu: Ce-ai spus?
03:40 Gelu Voican Voiculescu: E un delir sistematizat.
03:41 Şerban Săndulescu: Problema, problema esenţială a fost, şi care a jucat un mare rol, a fost omorîrea generalului Milea, care a fost dus…
03:48 Sergiu Nicolaescu: Cine l-a omorît?
03:51 Şerban Săndulescu: …care a fost dus
03:51 Sergiu Nicolaescu: Cine l-a omorît?
03:52 Şerban Săndulescu: Sînt două persoane care sînt…
03:54 Sergiu Nicolaescu: Vă rog, spuneţi.
03:55 Şerban Săndulescu: Eu prefer să facă întîi justiţia. Eu am cerut să deschidă dosarul, într-o emisiune care a avut loc anul trecut la ProTV am cerut să se deschidă dosarul Milea.
04:02 Sergiu Nicolaescu: Cine l-a omorît?
04:04 Şerban Săndulescu: Eu prefer să nu…
04:05 Sergiu Nicolaescu: Cine avea interes să-l omoare?
04:07 Şerban Săndulescu: Prefer să nu. Dar s-a întîmplat următorul lucru…
04:09 Sergiu Nicolaescu: După teoria dumneavoastră, dom’le, vă contraziceţi
04:13 Adrian Păunescu: Domnu’ Săndulescu, acceptaţi, acceptaţi schimbul ăsta care e foarte interesant. Şi vă rog să răspundeţi.
04:17 Sergiu Nicolaescu: Dom’le, este inadmisibil. Adică…
04:20 Adrian Păunescu: Ba este admisibil pentru o discuţie.
04:22 Sergiu Nicolaescu: Bine, pentru o discuţie, de acord. Deci se spune că Milea pregătea o lovitură de stat împotriva lui Ceauşescu. Deci cine l-a împuşcat? Ceauşescu, nu? După teoria dumneavoastră. Dom’le, dumneavoastră o luaţi razna de multe ori.
04:34 Gelu Voican Voiculescu: Ori Ceauşescu, ori noi.
04:35 Sergiu Nicolaescu: Dar vreau să spun, acuma aveţi o grămadă de telespectatori.
04:38 Şerban Săndulescu: Domnu’ Sergiu Nicolaescu, îmi permiteţi să vorbesc şi eu?
04:39 Sergiu Nicolaescu: Cine, cine l-a omorît, cine l-a omorît pe Milea? Ceauşescu?
04:43 Neculae Cerveni: Poate Ceauşescu, că Ceauşescu a spus c-a trădat. Ceauşescu a declarat că (neînţelegibil) a trădat. Păi dacă Ceauşescu a spus că Milea a trădat, înseamnă că el nu-i străin de dispariţia lui din viaţă.
04:55 Sergiu Nicolaescu: Bun. Şi atunci eu vă pun întrebarea următoare, care este fundamentală, domnu’ Cerveni: în condiţiile astea Milea este vinovat pînă în 22 decembrie de tot ceea ce s-a petrecut în România?
05:04 Şerban Săndulescu: Nu, n-am ajuns, staţi.
05:06 Neculae Cerveni: Este vinovat. Este vinovat.
05:08 Sergiu Nicolaescu: Mulţumesc. Asta-i important.
05:09 Neculae Cerveni: Păi este, domnule.
05:10 Şerban Săndulescu: Problema este alta.
05:10 Adrian Păunescu: Propun să lăsăm pe domnul Săndulescu. (hărmălaie)
05:15 Gelu Voican Voiculescu: Ştiţi că Ceauşescu a dat ordinul ăsta sau noi l-am omorît pe Milea ca să-i luăm locul?
05:18 Adrian Păunescu: Domnu’ Cerveni, domnu’, o clipă! Sergiu! Poftiţi domnu’ Săndulescu.
05:22 Şerban Săndulescu: Domnu’, problema a fost următoarea.
05:23 Adrian Păunescu: Domnu’ Mioc, vorbiţi după aceea.
05:24 Şerban Săndulescu: Milea a fost împuşcat pe la ora 9 şi ceva dimineaţa.
05:27 Sergiu Nicolaescu: 9,30. 9,25-30
05:29 Şerban Săndulescu: A fost dus…
05:30 Adrian Păunescu: Aţi căzut în plasă aici, că aţi zis că a fost împuşcat pe la 9,30, deci aţi acceptat şi aţi schimbat numai ora.
05:34 Şerban Săndulescu: Nu, nu, nu. Asta, bine, e o chestie. A fost dus la spital, în loc să fie dus la spitalul militar central, unde şeful spitalului era generalul Stănicioiu care era din comuna Lereşti şi prieten cu Milea, a fost dus la Elias. El a avut o rană, a fost lovită o venă, şi a murit pe la ora 2 şi jumătate dupămasa.
05:54 Sergiu Nicolaescu (?): Ho! (neînţelegibil)
05:57 Şerban Săndulescu: A fost lăsat, a fost lăsat…
05:58 Sergiu Nicolaescu: Cum puteţi spune aşa ceva?
06:00 Gelu Voican Voiculescu: A murit în maşină, domnule.
06:01 Sergiu Nicolaescu: Cum puteţi spune?
06:02 Şerban Săndulescu: Eu vă spun.
06:02 Sergiu Nicolaescu: Milea, Milea a intrat în comă din primul moment şi a murit.
06:03 Gelu Voican Voiculescu [suprapus peste spusele lui Nicolaescu]: A murit în maşină.
06:04 Şerban Săndulescu [suprapus peste spusele lui Nicolaescu]: A murit la 2 şi jumătate dupămasa.
06:08 Sergiu Nicolaescu: La ora 10 era mort. La Elias.
06:10 Şerban Săndulescu: Asta-i teoria dumneavoastră, a celor care au dat lovitura.
06:12 Sergiu Nicolaescu: Nu-i teorie, e adevăr. Astea sînt mărturii.
06:15 Şerban Săndulescu: Pentru discuţia noastră, iartă-mă. Pentru discuţia noastră.
06:17 Neculae Cerveni: Dar n-are importanţă. Are mai puţină importanţă. Dom’le, dispariţia lui Milea este legată de constatarea lui Ceauşescu că a trădat. Ce să mai? Dacă ăla spune că a trădat.
06:27 Sergiu Nicolaescu: Să mergem mai departe. Sînt de acord cu asta. Mergem mai departe.
06:31 Şerban Săndulescu: Cine l-a convins pe Ceauşescu şi cine i-a dat datele?
06:32 Neculae Cerveni [suprapus pe spusele lui Săndulescu]: Bineînţeles că regimul Ceauşescu l-a împuşcat!
06:36 Neculae Cerveni: Sfetnicii lui, domnule. Sfetnicii lui.
06:38 Adrian Păunescu: Eu n-am vrut să, vă rog, m-ascultaţi? Eu n-am vrut să mă bag în discuţia asta, eu deţin o mărturie, am să spun şi a cui: a generalului Vlad. Mărturie făcută mie de generalul Vlad la Jilava, precum că dumnealui l-a rugat pe Milea, toată seara de 21…
07:02 Şerban Săndulescu: Ştiu asta, da.
07:03 Adrian Păunescu: …spre 22, să acţioneze împreună pentru a-i aresta pe Nicolae şi pe Elena Ceauşescu…
07:08 Gelu Voican Voiculescu: Tot C.P.Ex.-ul
07:09 Adrian Păunescu: …spre din, nu, nu. Măi Gelu, lasă-mă să spun. Acuma, nu m-am băgat, v-am lăsat. Cred că mai cuminte moderator decît mine în seara asta… Pentru că şi eu sînt curios cum e o discuţie pînă la, pînă la rădăcină. Bun. Şi că Milea nu a dorit să participe la arestarea comandantului suprem. Deci asta mi-a spus generalul Vlad. Dacă mă aude, îl rog să fie de acord să-l sunăm o clipă, să-l sunăm şi să spună dacă doreşte să spună. Dacă e adevărat ce am spus eu.
07:43 Sergiu Nicolaescu: De acord. Dar domnul general Vlad mi-a spus şi mie treaba aceasta. Deci dînşii, la ora 12,30 se întorceau din Piaţa Universităţii, se întorceau spre sediul Comitetului Central. Şi pe drum i-a spus generalul Vlad lui Milea următorul, următoarea frază: Lucrurile depind, deci Milea se plîngea de ceea ce s-a întîmplat, şi la rîndul lui generalul Vlad, deci: Lucrurile acum depind de noi doi. La care, absolut, nu a marşat Milea. A doua zi de dimineaţă…
08:23 Lorin Fortuna: Precizaţi data, cînd era asta?
08:24 Sergiu Nicolaescu: 21 la ora 12,30, venind din Piaţa Universităţii spre sediul Comitetului Central.
08:29 Sorin Roşca Stănescu: Nu contează, că martorul e mort. Deci nu mai…
08:32 Sergiu Nicolaescu: Nu-i adevărat!
08:33 Gelu Voican Voiculescu: Nu-i adevărat. Generalul Vlad trăieşte.
08:34 Sorin Roşca Stănescu: Nu. Martorul e Milea a ceea ce a spus Vlad.
08:36 Lorin Fortuna [suprapus peste vorbele lui Stănescu]: Domnu’ senator…
08:37 Gelu Voican Voiculescu: Eu am o altă, eu am o altă versiune.
08:39 Lorin Fortuna: Deci înainte de mitingul din capitală. Înainte de mitingul…
08:42 Sergiu Nicolaescu: După, după.
08:43 Gelu Voican Voiculescu: Înainte de sinucidere. Înainte de sinucidere.
08:44 Sergiu Nicolaescu: După (neînţelegibil) mitingului. La ora 12,30 era o linişte totală. Se terminase.
08:51 Adrian Păunescu: Ca să fim, să fim siniştri, discuţia a avut loc înainte de a muri Milea.
08:53 Sergiu Nicolaescu: Dar atenţie, ce a spus domnul Roşca-Stănescu, scriu eu în cartea mea. Dar ce dovadă avem? Ce dovadă avem că a pus această întrebare?
09:04 Gelu Voican Voiculescu: Eu deţin o versiune asemănătoare
09:06 Sergiu Nicolaescu: Mai există, mai există deci, încă o dată: Milea e mort şi vorbeşte doar generalul Vlad.
09:12 Adrian Păunescu: Ce interes are generalul Vlad să spună asta? Ce?
09:16 Sergiu Nicolaescu: El ar fi vrut să facă gestul ăsta.
09:18 Adrian Păunescu: Cînd a spus asta era în puşcărie, n-avea nici un interes. (glasuri suprapuse, neînţelegibil)
09:24 Neculae Cerveni: Domnu’ Nicolaescu, ca analist politic şi prezumţia are foarte mare importanţă. Numai în dreptul penal prezumţia nu merge. În celelalte raporturi prezumţie e. Faptul că Ceauşescu a spus că el a trădat, este clar că el a fost înlăturat, Milea, prin intervenţia lui Ceauşescu. Nu am nici o îndoială asupra acestui lucru.
09:47 Sergiu Nicolaescu: Trebuie s-o aveţi, trebuie s-o aveţi, pentru că eu am o cercetare făcută de criminologi…
09:51 Neculae Cerveni: Cum adică, să fi fost străin acest Ceauşescu de treaba asta?
09:54 Sergiu Nicolaescu: Total.
09:55 Sorin Roşca Stănescu: De moartea lui Milea?
09:57 Neculae Cerveni: Vedeţi-vă de treabă, domnule.
09:58 Sergiu Nicolaescu: Şi mai mult decît atîta, a fost atît de surprins că acela a fost momentul în care Ceauşescu şi-a pierdut firea! În momentul acela.

(va urma)

7 gânduri despre „Despre Chiţac şi Stănculescu, în 1999 (7). Era stabilit ca generalul Milea să preia puterea (video)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.