Ceauşescu, 17 decembrie 1989: Într-o oră trebuie restabilită complet ordinea la Timişoara! (audio)

Actualizare 2 decembrie 2022: Fiindcă saitul trilulilu.ro pe care pusesem inițial înregistrarea nu mai funcționează, am lăsat doar lincul spre înregistrare de pe soundcloud.com, care era trecut inițial ca linc de rezervă.

Astăzi, cu prilejul aniversării zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu (pentru amatorii de cîntece omagiale – vedeţi acest linc) prezint înregistrarea teleconferinţei condusă de fostul conducător în 17 decembrie 1989, imediat după isprăvirea şedinţei C.P.Ex. Am mai prezentat pe acest blog această teleconferinţă, pe baza unor fragmente dintr-un film al Luciei Hosu-Longin (linc). Acum dau înregistrarea aproape completă (îmi lipseşte un mic fragment de la început), cu transcriere. Pentru identificarea persoanelor care vorbesc am folosit stenograma teleconferinţei publicată în revista 22 (linc), dar am corectat stenograma conform înregistrării audio atunci cînd am găsit diferenţe. Explicaţiile mele în text sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Fă clic pentru a asculta înregistrarea audio a teleconferinţei (20 minute 53 secunde)

Teleconferinţa a fost prezidată de Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România.
La teleconferinţă au participat membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai CC al PCR.

Fragment de început al teleconferinţei, care nu se aude bine în înregistrarea pe care am avut-o la dispoziţie, reconstituit după stenogramă:

Nicolae Ceauşescu: Începem teleconferinţa, tovarăşi! Bună seara! Am convocat această teleconferinţă, avînd în vedere unele evenimente foarte grave…

Transcriere înregistrare:

00:10 Nicolae Ceauşescu: …care s-au întîmplat în ziua de ieri şi de astăzi la Timişoara. Aparent, totul a pornit de la un proces de evacuare a unui preot care a fost mutat de cultul respectiv şi nu vroia să se evacueze, care, însă, anterior, a făcut declaraţii antiromâneşti la Budapesta şi s-a aliat cu cercurile revizioniste ostile integrităţii României.
S-au făcut greşeli pentru că normal toată problema trebuia rezolvată într-o oră-două, conform legilor ţării şi normelor care sînt în toată lumea, dar, în loc de asta, s-au dus discuţii interminabile şi s-a dat ocazia ca acesta să strîngă elementele pe care le-a pregătit din timp. Acum reiese clar că de fapt aceasta a fost pretext, că a fost pregătit din timp de agenţiile străine din străinătate şi de cercurile antisocialiste şi din Est şi din Vest.
Repet cu toată seriozitatea, încă la Timişoara nu s-a pus ordine pentru că s-au făcut unele greşeli inadmisibile în aplicarea măsurilor stabilite şi primul lucru, că unităţile care au fost destinate să aplice unele măsuri, de fapt au fost puse în imposibilitatea să acţioneze – au fost trimise dezarmate.
La Timişoara sînt acuma toţi comandanţii. Am dat, am precizat că la teleconferinţă, la Timişoara, sînt prezenţi şi comandanţi militari de acolo. Am transmis cu cîteva minute înainte tovarăşului Coman, care a sosit acuma cu alţi generali la Timişoara, ordinul – toate trupele primesc imediat muniţie de război, de front. Se somează, oricine nu se supune, se socoteşte stare de necesitate şi se aplică legea! În Timişoara a fost atacat şi sediul [comitetului judeţean de partid], nu s-a reacţionat, s-a întors şi obrazul celălalt, de parcă ar fi fost Isus Hristos!
Începînd de astăzi, toate unităţile Ministerului de Interne, inclusiv miliţia, trupele de securitate, unităţile de grăniceri, vor purta armament de luptă, inclusiv gloanţe. Fără discuţie! Cu respectarea regulamentelor şi normelor legale, de somaţie, conform legilor, constituţiei. Dar oricine atacă un ofiţer, un soldat, trebuie să primească riposta! Oricine intră într-un consiliu popular, într-un sediu de partid, sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediată! Nici un fel de justificare! Umanismul nu înseamnă pactizare sau capitulare în faţă cu duşmanii! Umanismul înseamnă apărarea poporului, integrităţii ţării şi socialismului.
De asemenea, toate unităţile militare sînt în stare de alarmă şi au în această situaţie şi armamentul de luptă, de dotare de luptă. Înseamnă inclusiv muniţia! Nu pleacă nicăieri fără muniţie de luptă!
Unităţile de motorizate, toate merg cu armamentul din dotare uşor, cu armamentul uşor din dotare. De luptă.
Se interzice, orişicine încearcă vreo manifestare, este imediat somat, arestat şi pe urmă stăm de vorbă să clarificăm. Fără nici un fel de discuţie! Aceasta este prima problemă. Dacă s-a înţeles bine şi întreb întîi la Timişoara? Dacă sînt prezenţi, să-mi răspundă primul secretar care îndeplineşte şi calitatea de comandant al judeţului, şi tovarăşul Coman, dacă sînt prezenţi ofiţerii acolo?
06:48 Radu Bălan: Să trăiţi, tovarăşe secretar general! Bălan la aparat, sînt cu tovarăşul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispoziţiilor, ordinului pe care l-aţi dat dumneavoastră. Am terminat.
07:00 Nicolae Ceauşescu: V-am întrebat dacă ofiţerii sînt în sală?
07:05 Ion Coman: Vă raportez, tovarăşe Ceauşescu, Coman la aparat. Nu sînt în sală, sînt la divizie şi organizăm ce aţi ordonat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Coman vă raportează.
07:13 Nicolae Ceauşescu: Să fie-n sală, de ce n-au venit în sală? Vă rog transmiteţi-le ordinul meu! Acţionează în calitate de situaţie de luptă! Activitatea fiecăruia o judecăm ca atare şi într-o oră trebuie restabilită complet liniştea în Timişoara. Te rog, chemaţi-i şi daţi-le ordin şi cînd sînt, îmi daţi şi mie să vorbesc cu ei la telefon! Nu se poate una ca asta! S-a înţeles?
07:56 Ion Coman: Vă raportez tovarăşe Ceauşescu, capul a 3 coloane intră acum în Timişoara. Am trimes aceşti ofiţeri acolo pentru a le întîmpina şi a-i dirija în centrul oraşului. Raportez încă o dată: Am ordonat să se tragă foc!
08:15 Nicolae Ceauşescu: Comandantul diviziei din Timişoara unde e? Tovarăşe Coman, comandantul diviziei din Timişoara unde e?
08:26 Ion Coman: Raportez, comandantul diviziei este la divizie, tovarăşe Ceauşescu!
08:40 Nicolae Ceauşescu: Imediat să vină la, împreună cu voi să fie la locul de comandă. Şi locul de comandă este comitetul judeţean al partidului! Ăsta e punctul de comandă!
08:56 Radu Bălan: Am înţeles, tovarăşe secretar general.
08:59 Nicolae Ceauşescu: Generalii care au mers cu tine unde sînt? Coman, generalii care au venit din Bucureşti – şeful statului major [Ştefan Guşă], ministrul adjunct [Victor Atanasie Stănculescu] şi ceilalţi unde sînt?
09:14 Ion Coman: Vă raportez că acuma am vorbit cu ei pentru a merge la divizie să vedem cele trei coloane. După aceea am chemat aici pe şeful securităţii, pe şeful miliţiei, care sînt lîngă mine! Şi organizăm aşa cum aţi ordonat!
09:28 Nicolae Ceauşescu: Te rog, acţionezi în numele meu şi preiei comanda şi îmi raportezi din 15 în 15 minute cum se soluţionează problemele! Toţi îi chemi şi le dai ordin să execute! Toate unităţile să iasă, să fie în centru şi să pună ordine! S-a înţeles?[Acest dialog dintre Ceauşescu şi Coman este dovada limpede că Ceauşescu i-a încredinţat lui Coman conducerea reprimării revoluţiei de la Timişoara, şi a fost constituit un comandament în acest scop la consiliul judeţean PCR. Toţi ceilalţi comandanţi, de la armată, miliţie şi securitate, s-au subordonat lui Coman. Acesta din urmă, la proces şi în emisiuni televizate, a tăgăduit faptul că ar fi constituit un comandament de reprimare. A fost găsit însă vinovat de instanţa de judecată, fiind osîndit la 15 ani închisoare, din care a executat 3 ani, 3 luni şi 10 zile, conform propriilor declaraţii, fiind graţiat de Emil Constantinescu]
09:52 Ion Coman: Vă raportez, am înţeles, tovarăşe Ceauşescu!
09:59 Nicolae Ceauşescu: Poftim! Nici acum nu au sosit unităţile, deşi mi s-a raportat că au sosit!? Poftim!
10:12 Vasile Milea: Punctul de comandă a fost la comandantul diviziei. Au legătură prin radio cu tancurile.
10:23 Nicolae Ceauşescu: Trebuie să fie strînse împreună.
10:25 Vasile Milea: Am înţeles.
10:26 Nicolae Ceauşescu: Dar nici unităţile n-au sosit.
10:28 Vasile Milea: Sînt la intrarea în oraş.
10:31 Nicolae Ceauşescu: De ce la intrare în oraş?
10:32 Vasile Milea: Cei din Arad, Lugoj. Ceilalţi sînt în oraş!
10:42 Nicolae Ceauşescu: Dacă celelalte judeţe au înţeles măsurile care trebuie luate din acest punct de vedere sau au ceva nelămuriri sau de întrebat? Clujul, s-a înţeles?
11:02 Ioachim Moga [prim-secretarul de la Cluj]: S-a înţeles, tovarăşe secretar general!
11:04 Nicolae Ceauşescu: Iaşiul, s-a înţeles?
11:06 Ioachim Moga: S-a înţeles, s-a înţeles, să trăiţi! Moga la aparat! [un alt glas suprapus care nu se înţelege, probabil al prim-secretarei de la Iaşi]
11:11 Nicolae Ceauşescu: Imediat chemaţi toţi comandanţii şi aplicaţi măsurile. Nu aşteptaţi de la Bucureşti alte dispoziţii! Astea sînt dispoziţiile care sînt obligatorii pentru toată lumea! Oricine este, raportaţi imediat; să fie destituit cine nu acţionează în mod corespunzător!
A doua problemă. Trebuie neapărat gărzile muncitoreşti să fie bine pregătite, unităţile, să se discute şi să meargă, dacă se apelează la ele, cu armament de luptă, bine verificat! Să se discute foarte serios în toate unităţile, să se vadă în învăţămîntul superior, în învăţămînt, necesitatea ca tineretul, că este necesar să se adopte o poziţie fermă faţă de orice manifestări antisocialiste, care pun în pericol integritatea şi independenţa României, cuceririle poporului. Că asta e obligaţia tuturor cetăţenilor patriei, indiferent de origine sau că sînt sau nu sînt membri de partid. Desigur, în mod deosebit trebuie discutat cu membrii de partid, cu tineretul, dar cu toate organizaţiile. Toate organizaţiile trebuie considerate mobilizate. Sigur că-n primul plan trebuie să stea producţia, desfăşurarea, şi nici o încercare de a dezorganiza producţia nu trebuie admisă, sau de a sabota activitatea de producţie – nici în industrie, nici în toate domeniile –, să se asigure buna aprovizionare cu tot ce este necesar, dar cu atitudine fermă, dacă se găsesc elemente care încearcă să provoace dezordine. Că nu trebuie să credem că noi sîntem ocoliţi şi nu există şi la noi anumite elemente care s-au pus în serviciul diferitelor servicii străine, care acţionează pentru un dolar sau pentru o rublă împotriva propriului popor, împotriva independenţei ţării! Trebuie să demascăm fără cruţare şi să spunem clar că este necesară o unitate şi o poziţie fermă împotriva oricăror încercări de a lovi în programul de dezvoltare, în cuceririle revoluţionare, în integritatea şi independenţa ţării. Şi vă rog să se ia măsuri ferme, să se prelucreze foarte serios în toate domeniile de activitate! Practic, întregul comitet judeţean, activul de partid trebuie considerat în stare de alarmă! Fără a neglija, repet, problema producţiei, planului, dar atenţie la orice fel de manifestări.
Nu trebuie să mai subliniez faptul că cercurile reacţionare îşi concentrează atenţia de a face totul pentru a submina socialismul în România, independenţa şi integritatea ţării. Au făcut, de altfel, şi declaraţii publice şi tot ceea ce s-a întîmplat în ţările socialiste în ultimul timp este de fapt o acţiune de destabilizare, care are drept scop distrugerea socialismului! Este o adevărată lovitură de stat, aşa-zis paşnică! Antisocialistă! Şi aşa trebuie privită ca atare!
Dacă asupra acestor probleme e vreo neclaritate?
Nu?
Am stabilit să nu mai primim în perioada următoare turişti străini şi să nu aibe loc nici aşa-zisul micul trafic de frontieră. Îl suspendăm! Vom reveni mai tîrziu. Acum nu avem timp de mic trafic de frontieră! Trebuie fiecare să se ocupe de problemele lor! Nu de micul trafic. Şi nu trebuie să admitem, şi oricine, şi străinii, dar şi din ţară, care sînt prinşi că desfăşoară activitate antisocialistă trebuie loviţi fără cruţare, fără nici un fel de justificare. Şi trebuie să spunem poporului clar, nu să umblăm aşa cu subînţelesuri!
17:09 Elena Ceauşescu: Trebuie spus deschis!
17:10 Nicolae Ceauşescu: E problema clară. Aşa cum am spus în ’69, în ’68, pardon, după intrarea în Cehoslovacia, acum situaţia este şi mai gravă şi trebuie să spunem clar întregului popor, întregului partid şi să luăm toate măsurile pentru a putea să respingem orice încercări de amestec în România, de destabilizare, de a abate poporul de pe calea dezvoltării socialiste!
Iată, tovarăşi, asta e, pe scurt, subiectul acestei scurte teleconferinţe, dar care vreau să înţelegeţi că are loc într-o situaţie deosebită şi trebuie să luăm măsuri cu toată fermitatea!
Dacă aveţi ceva de întrebat sau de spus?
E clar, tovarăşi?
Vă rog, atuncea, aşezaţi-vă, chemaţi unităţile de interne, armate, biroul judeţean, activul şi stabiliţi măsurile care se impun astăzi. Nu le amînaţi pentru mîine! Şi organizaţi grupe de patrulări comune, din unităţile de miliţie, de securitate şi armată, cu grupele de gărzi patriotice, cu gărzile tineretului, cu tineret, cu activiştii de partid, bine verificaţi, cu poziţie fermă, activă, instruiţi bine! Şi asta nu pentru o zi! Asta pentru perioada pînă cînd se va revoca acest ordin! Va rămîne în vigoare, practic, pînă după Anul Nou. La fel în întreprinderi, în comune, peste tot, asigurînd desfăşurarea normală a activităţii de producţie, realizarea în mai bune condiţiuni a planului, a tuturor măsurilor. Daţi şi o ripostă fermă tuturor acţiunilor provocatoare din partea oricui ar fi acestea!
Dacă aveţi ceva de întrebat, întrebaţi, încă o dată întreb: Aveţi ceva de spus? Nu!
Orişice problemă se iveşte, imediat trebuie să raportaţi! Nu amînaţi, nu încercaţi să… Chiar dacă s-a ivit o problemă, am luat măsuri, dar de raportat orişice problemă se iveşte! Nimenea nu trebuie să mai acopere nimic! Absolut sub nici un motiv! Mai întreb o dată, tovarăşi, dacă aveţi ceva de întrebat sau de spus? Nu? Atunci, tovarăşi, cu aceasta am încheiat teleconferinţa şi vă rog, treceţi imediat la măsuri ferme în sensul celor ce am spus! Spor la muncă!

36 de gânduri despre „Ceauşescu, 17 decembrie 1989: Într-o oră trebuie restabilită complet ordinea la Timişoara! (audio)

 1. Felicitari din nou Marius Mioc pentru aceasta varianta intregita a teleconferintei.

  Imi permit sa reamintesc ca Nicolae Ceausescu nu a ordonat sa se traga pentru a se ucide, ci pentru a se imobiliza si a fi trase la raspundere persoanele implicate in evenimente.

  Mortzii au fost in cea mai mare parte persoane fara nici o legatura cu evenimentele ucise fie de gloantze ratacite de-ale soldatilor armatei romane, fie de catre armatele oculte implicate in demararea loviturii de stat.

  1. Ca sa repet o vorba auzita imediat dupa Revolutie, soldatii Armatei Romane au tras in aer, iar demonstrantii (huliganii, cum va placea lui ceasca si dumitale sa-i numiti) au tras aerul in piept….Din teleconferinta se vede clar ca cescutza isi temea foarte tare funduletul princiar si ordona extrem de limpede foc impotriva propriului popor! Vorbim de civili, tovarase, nu de forte armate ostile. Pentru ca ceasca s-a savarsit sub geamurile unui WC dintr-o garnizoana oarecare si nu-l pot intreba, te intreb pe dumneata, ca vad ca le stii pe toate: ce treaba are armata unui stat cu potolirea unor tineri zurbargii care vor libertate si paine? Ce treaba au tancurie cu cate 44 de proiectie la bord cu o gramada de 1000 de tineri inarmati cu bete si pietricele? Aud?

   1. si ce treaba ar fi putut sa aive pucistii cu actiunlie de acolo??? asta nu te ai intrebat. Va place sa acceptati varianta oficiala pt. ca e mai usor si nu mai trebuie cercetat atent si costisitor pentru aflarea adevarului.

  1. ceausescu era pur si simplu terorizat,itzi dai seama dupa insistentza cu care intreab daca totul este clarsi dupa faptul ca nu prea ii statea in caracter sa foloseasca te rog iar in teleconferintza asta o zice cam de 6 ori

 2. dupa cum se poate constata,nimic din ce a spus sau ordonat nu poate fi considerat ca fiind REPRESALII „impotriva poporului”;dupa cum se vede ,a cerut sa se ia toate masurile(fara a specifica si care,dar specificand „cu respectarea LEGII”),de catre TOATE fortele,impotriva agentilor straini(de data aceasta si din est),destabilizatorilor si tradatorilor(n-a spus „tradatori”,ci a atentionat ca „avem si noi elemente puse in slujba intereselor straine „,adica,spun eu,-tradatori);oare ar fi trebuit sa-i primeasca cu paine si sare?mai putem trage concluzia ca a avut convingeri puternice in ce priveste superioritatea societatii socialiste si o incredere oarba in partid si popor;limbajul saracacios si incoerent denota ca nu a avut un plan de actiune elaborat de un stat major,a ramas singur in fata situatiei grave in care se afla tara,parasit sau tradat de latraii lingusitori si incompetenti care i s-au gudurat la picioare,l-au dezinformat si „sfatuit” ani de zile;poate ca acesta a fost „norocul”nostru pentru care n-a fost necesara „initierea” unui razboi civil fraticid si „justificarea”unei interventii armate „umanitare”straine(ca in fosta Iugoslavie sau Irak)si atunci nu stiu cine ar mai fi avut rabdarea sa numere victimile „revolutiei”;partea proasta e ca s-au adeverit prea multe din previziunile „odiosului” care,chiar daca a gresit in unele situatii,cel putin a dorit sa faca bine.

   1. Doamne fereste! in interventia anterioara am comentat „masurile”ordonate de Ceausescu in acea teleconferinta;am catalogat drept TRADATORI,acele „elemente VANDUTE INTERESELOR STRAINE” si nicidecum romanii nemultumiti care cunoscandu-si potentialul,considerau ca merita un trai mai bun;fac parte din randul celor ce sunt convinsi ca astfel de elemente au existat si inca exista;acestia au actionat conform unui plan bine pus la punct,intocmit din timp,cu actiuni incadrate in timp si spatiu si cu obiective precise;daca in prima faza-inlaturarea regimului- au fost „alaturi”de popor,ulterior au tradat interesele acestuia si,conform planului,au actionat pentru crearea de „haos”,preluarea puterii, anihilarea elementelor patriotice,DISTRUGEREA economiei si aservirea tarii imperiului economico-financiar strain;nu am ajuns la aceste convingeri ca urmare a spuselor lui Ceausescu ci analizand ce s-a intamplat in ultimii 20 de ani in Romania si-n lume;pentru a ma exprima mai clar,am considerat,consider si voi considera TRADATOR orice individ care,in mod deliberat,a actionat,actioneaza sau va actiona impotriva intereselor neamului meu.

 3. DA…la intrebarea domnului mariusmioc ” Îi consideraţi trădători pe românii care au acţionat pentru răsturnarea regimului Ceauşescu?” , eu un „pusti” de 23 de ani am aceast raspuns.DA au fost si sunt niste tradatori..Uita-ti ce zile am ajuns acuma? Uita-ti in ce paragina a ajuns tara aceasta..De ce nu putem fi si acuma uniti? am vrut libertate..halal:|

  1. Stimate domn, aici nu este forum de discutii in care fiecare sa vina sa-si planga neimplinirile personale. Daca dumneata te consideri ratat, daca cei din jurul dumitale se considera ratati, este problema lor si a televiziunilor anumitor partide politice interesate in mentinerea acestei stari de insecuritate si disconfort. Faptul ca ai 23 de ani nu te indreptateste sa nu cunosti istoria. Daca nu stii ce a facut bestia de ceausescu acestui popor, daca nu stii nimic despre oamenii ucisi la Timisoara in zilele Revolutiei nu-ti da cu presupusul! Vezi dumneata lucrurile la care te pricepi, clubbingul, shoppingul, zappingul, ultimele modele de telefoane bengoase, blondele si masinile rosii.

 4. Doamne ferste! Mai exista indivizi care incearca si azi sa ia apararea unuia dintre cei mai mari dictatori ai Istoriei Moderne si Contemporane!
  Ceausescu cand zicea ‘trebuie restabilita ordinea’ asta includea pentru toti dictatorii de pe glob, de la Pol Pot, Lenin,Stalin, Hitler sau Mao, includea spuneam, toate mijloacele de represiune mergandu-se(dipa cum am vazut de curand in Libia si azi in siria)pana la genocid. Oare acesti indivizi care nu vad decat ce sta scris, chiar nu stiu cum se exprima cei mai mari criminali ai istoriei?
  Imi aduc aminte de o poveste adevarata:
  eram in fata televizorului, Ceuasesc tocmai avusese o ‘vizita de lucru’ in Capitala si a zis ceva de genul ‘de maine populatia trebuie sa primeasca o varietate mult mai mare de paine si produse din panificatie’ ; ok, mi-am zic, eu fiind f. tanar atunci – i-am spus unei matusi care era cu mine atunci, ca in saptamanile viitoare chiar vom avea ceva mai mult decat cele trei feluri de paine. Matusa mea(care suferise mult de pe urma criminalilor comunisti) mi-a spus in soapta:
  De maine va fi si mai rau!’ Eu nu am crezut-o. Dar doar dupa cateva zile in brutarii nu s-au mai gasit decat doua feluri de paine si alea din aluat vechi, din alte paini nevandute si remacerate, etc, asa incat ani de zile nu am mai avut PAINE PROASPATA! Aici ii aveti pe copiii de azi care inteleg putin din ceea ce citesc(ce spune un dictator) sau ii aveti pe fostii criminali care si-au batut joc de noi, de popor.

 5. aveti aici o mica lista care contine afirmatii care nu cred ca le poate cineva contesta:
  1. ceausescu a fost un dictator
  2. ceausescu a fost un mare patriot
  3. poporul roman a adat dovada in nenumarate randuri ca nu este in stare sa se conduca democratic, nu este in stare sa aleaga, ca urmare, poporul roman are nevoie de un dictator care sa-i impuna sa munceasca, sa invete, sa fie civilizat, si inca multe altele
  4. regimul ceausescu a organizat un sistem de invatamant deosebit de performant
  5. ceausescu a organizat o economie bazata pe agricultura si industrie, o economie uniform distribuita, astfel incat pe de o parte sa fie de lucru in toate zonele tarii si pe de alta parte daca o calamitate loveste o zona, celelalte zone sa nu fie afectate, ba mai mult sa fie capabile sa sustina zona afectata… ce mai avem din acestea?
  6. ceausescu a inteles greseala facuta cand a indatorat tara fata de oligarhiile financiare externe si a incercat sa rupa aceasta dependenta… din pacate nimeni nu am inteles nici macar astazi ce si de ce a facut el acest lucru… ba mai mult mult iubitul si aclamatul candva actual presedinte a iesit la televizor sa-i comunice primului ministru (ce treaba avea el cu asta in continuare mie imi este neclar) ca trebuie indatorata tara… si au indatorat-o pentru 5 generatii
  7. ceausescu a fost tradat de catre guvernantii tarii, tot asa cum acestia au tradat romania si poporul roman.

  am trait in regimul comunist si l-am injurat pe ceausescu in ultimii ani neintelegand de ce s-a ajuns unde s-a ajuns… am fost printre cei care au fost prostiti sa iasa in strada sa-l ucida, am fost la un pas sa eu fiu ucis de gloante la palatul regal… dar am scapat… probabil ca sa am timp sa inteleg cat de dobitoc am fost cand am iesit in strada si am contribuit la lovitura de stat a tradatorilor platiti din afara granitelor si am aservit tara unor interese straine carora nici nu le pasa de mine sau de tine…

 6. daca sunteti atenti cum il seconda Leana din spate…ar fi interesat de interpretat ce spunea si ea.dovada foarte foarte clara ca ea juca un rol foarte important alaturi de Ceausescu.

 7. Felicitari „claudiu vornicu”! tu marius cine esti?
  Răspunde
  mariusmioc Spune:
  iunie 16, 2012 at 5:03 am

  Nu vă iluzionaţi că părerile dv. nu pot fi contestate.
  da contesteaza ce vrei tu doar e blog-ul tau:P

 8. Bun, a picat Ceausescu si ? Din 1989 si pana in ziua de azi nu vad nici o schimbare in bine, doar faptul ca granitele sunt deschise si poti „fugi” in alte tari unde sa iti castigi o paine cinstita. In Romania in loc sa creasca numarul de locuitori, scade…ceea ce denota ca multa lume a plecat din tara din cauza conditiilor mizere (salariile, nivelul de trai). Romania este printre cele mai sarace tari din U.E. desi avem aproape 7 ani de la aderare. Unde sunt fabricile construite de Ceausescu ? Raspuns: Au fost vandute la straini sau inchise. Parerea mea e ca Iliescu a planuit detronarea lui Ceausescu impreuna cu U.R.S.S. dar nu a fost judecat nici in ziua de azi ! Ati uitat cand le multumea minerilor la Bucuresti in 90 ? Pentru ce ? ca au rupt oamenii cu bataia pe strazi ? Vreau raspunsuri !!!

 9. Ordine date vag, generali care spun da, dar care vad si ei ca se cere impuscarea poporului, si un sistem criminal care nu trebuie sa dea nici o justificare pentru a omori pe cineva. „Fara nici o justificare” a repetat de prea multe ori Ceausescu.

  Partea trista este ca acum stam confortabil sa ne gandim daca ar fi fost din motive bazate pe o ideologie nobila. Ideologie care la suprafata cerea „protejarea productiei”, si pentru ca „toata lumea sa fie alimentata bine”.

  Dar de fapt nimic nu functiona, deoarece tot sistemul a fost construit pe minciuna si pe ura, iar acesta stia doar cum sa umileasca si sa saraceasca poporul.

  Cand va uitati la o reclama si masina zboara, credeti reclama? Normal ca nu, dar totusi „reclama” adica minciuna e atat frumoasa incat functioneaza.

  Comunismul cu ideologia ei de lupta nu poate construi unitate, ci poate doar sa distruga oamenii, desigur o face cu promisiunea ca le va construi bunuri. Insa acele bunuri nu iau in calcul omul care ar trebui sa se bucure de ele si sa le foloseasca.

  Comunismul este lipsit de adevar, lipsit de compasiune pentru om si natura si este lipsit de toleranta.
  Este cel mai nebun sistem posibil.

  Pentru a scapa ne scapa de confuzie va recomand o radiografie a comunismului, dati un google dupa: „epochtimes noua comentarii despre partidul comunist”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.