Recenzie americană despre Pacepa, pe saitul CIA: „Pacepa doesn’t connect the dots, he adds new ones. A health warning is warranted”

Părerile lui Mihai Creangă despre Pacepa, în "România Liberă" din 7 ianuarie 1990

Pe saitul Agenţiei Centrale de Investigaţii americane, Hayden B. Peake publică diferite recenzii la cărţi legate de domeniul spionajului şi contraspionajului, în cadrul rubricii „The Intelligence Officer’s Bookshelf” (raftul cu cărţi al ofiţerului de informaţii). În revista „Studies in Intelligence” (studii despre activitatea de informaţii), vol. 52, nr. 2/2008, care se găseşte pe saitul CIA găsim şi o recenzie a cărţii lui Ion Mihai Pacepa – Programmed to Kill: Lee Harvey Oswald, the Soviet KGB, and the Kennedy Assassination – The Training of a Dedicated Agent (Chicago: Ivan R. Dee, 2007), 349 pag. (Programat să ucidă: Lee Harvey Oswald, KGB-ul sovietic şi asasinarea lui Kennedy). Respectiva carte a fost tipărită şi în româneşte, la editura „Ziua”.

Este interesant pentru cititorii acestui blog să constate cum este văzut Pacepa (scrierile sale, mai exact) de către un omolog al său american. Cred că este văzut la justa lui valoare.

Referitor la revista „Studies in Intelligence”, amintesc următoarea declaraţie de principiu care se găseşte pe saitul CIA (linc): „Toate afirmaţiile factuale, opiniile sau analizele exprimate în revista Studies in Intelligence aparţin autorilor. Ele nu reflectă neapărat poziţia oficială sau părerile Agenţiei Centrale de Investigaţii (CIA) sau a vreunei entităţi guvernamentale americane, din trecut sau din prezent. Nimic din conţinutul revistei nu trebuie să fie prezentat ca exprimînd sau implicînd susţinerea guvernului american despre fapte sau interpretări prezentate în vreun articol”.

Iată recenzia lui Hayden B. Peake (linc) despre cartea publicată de Pacepa în 2007:

Ion Mihai Pacepa – Programat să ucidă: Lee Harvey Oswald, KGB-ul sovietic şi asasinarea lui Kennedy, editat de Ivan R. Dee, Chicago 2007, 349 pagini

În prima sa carte Pacepa a povestit despre viaţa sa de ofiţer de spionaj român care a ajuns la un rang înalt şi a lucrat îndeaproape cu KGB-ul înainte de a dezerta în Statele Unite, la sfîrşitul anilor ’70 („Orizonturi roşii. Cronica unui spion şef comunist”, Washington, DC: Regnery Gateway, 1987). Actuala lucrare aplică cunoştiinţele sale despre modul de lucru al KGB-ului la cazul lui Lee Harvey Oswald, pentru a determina dacă acesta a fost un agent KGB. După cum sugerează şi titlul, Pacepa este convins că Oswald a fost recrutat. El concluzionează că Oswald cel mai probabil a cedat unei „capcane cu miere” [în jargon „capcană cu miere” înseamnă recrutare cu ajutorul unei femei care este trimisă să seducă persoana-ţintă] bine gîndită cînd era înrolat în marina americană, în Japonia, unde a oferit amănunte secrete despre U-2 şi a devenit un comunist convins. După concedierea sa din marină, spune Pacepa, Oswald a făcut o călătorie în taină la Moscova, fapt care a devenit public atunci cînd, în mod neaşteptat, el a renunţat la cetăţenia americană şi a cerut să rămînă în Uniunea Sovietică. Nu este clar dacă povestea lui Oswald pînă în acest moment a fost născocită de KGB, dar, conform lui Pacepa, după aceea el a fost instruit în folosirea mesajelor miniaturizate şi ca ţintaş de elită, înainte de a fi trimis într-o misiune de asasinat în Statele Unite. Căsătoria lui Oswald şi nemulţumirea sa faţă de viaţa din Uniunea Sovietică au fost parte din povestea sa de acoperire pentru a-şi explica reîntoarcerea în Statele Unite, unde a fost manevrat de un agent ilegal KGB. Cînd Hruşciov a hotărît să nu mai organizeze asasinate în străinătate, lui Oswald i s-a poruncit să stea liniştit, dar el nu a ascultat şi a hotărît să arate sovieticilor de ce e în stare asasinîndu-l pe preşedintele Kennedy. Conform lui Pacepa, Jack Ruby a fost atunci instruit să-l omoare pe Oswald pentru a păstra tăcerea.

Ce dovezi aduce Pacepa pentru această poveste închipuită? Numai îndemînarea sa analitică şi experienţa sa cu KGB-ul. Cartea este plină de expresii precum „ar trebui”, „foarte posibil a fost” şi „bineînţeles, nu se poate şti cu adevărat”. Deasemenea, nu dă o explicaţie pentru declaraţiile frecvente ale lui Oswald din perioada serviciului său militar, că era marxist. Ele erau atît de frecvente, încît Pacepa susţine că colegii lui Oswald de la marină l-au poreclit Oswaldovici. La fel de derutant este faptul că Oswald a putut să rămînă în serviciul militar la mijlocul anilor ’50, cînd, după multe relatări, oricine ar fi afişat deschis puncte de vedere marxiste şi-ar fi pierdut autorizaţia de securitate şi ar fi fost concediat de la serviciu.

O explicaţie tot atît de probabilă pentru versiunea lui Pacepa este ceea ce R. V. Jones numea „măciuca lui Crabtree”: „Nu poate exista nici un set de observaţii eterogene pentru care mintea omenească să nu poată găsi o explicaţie coerentă, dar totuşi complicată”. „Programat să ucidă” prezintă o explicaţie imaginabilă despre asasinarea lui Kennedy, dar care este totuşi neverosimilă. Pacepa nu uneşte punctele ci adaugă altele noi [referire la jocurile pentru copii din unele reviste, unde se cere să se facă un desen prin unirea, într-o anumită ordine, a unor puncte. A uni punctele = a dezvălui imaginea ascunsă]. Un avertisment de sănătate se justifică.

Pentru a nu se spune că am denaturat, în cursul tălmăcirii, respectiva recenzie, o reproduc şi în original – limba engleză:

Ion Mihai Pacepa, Programmed to Kill: Lee Harvey Oswald, the Soviet KGB, and the Kennedy Assassination – The Training of a Dedicated Agent (Chicago: Ivan R. Dee, 2007), 349 pp., endnotes, index.

In his first book, Ion Pacepa told of his life as a Romanian intelligence officer who achieved high rank and worked closely with the KGB before defecting to the United States in the late 1970s (Red Horizons). The present work applies his knowledge of KGB operational tradecraft to the case of Lee Harvey Oswald to determine whether Oswald was a KGB agent. As the title suggests, Pacepa is convinced Oswald was recruited. He concludes that Oswald most likely succumbed to a clever honey trap when he served with the US Marines in Japan, where he provided secret details about the U-2 and became a dedicated communist. After his discharge from the Marines, Pacepa says, Oswald made a “secret trip” to Moscow, which became public when he unexpectedly renounced his US citizenship and demanded to remain in the Soviet Union. Whether Oswald’s story, up to this point, was contrived by the KGB is not clear, but, according to Pacepa, he was later trained in the use of microdots and as a marksman before being dispatched on an assassination mission in the United States. Oswald’s marriage and dissatisfaction with life in the Soviet Union were part of his cover story to explain his return to to the United States, where he was handled by a KGB illegal. When Khrushchev decided not to conduct any more foreign assassinations, Oswald was ordered to stand down, but he declined and decided to show the Soviets what he could do by assassinating President Kennedy. Jack Ruby was then instructed to kill Oswald to keep him quiet, according to Pacepa.

What evidence does Pacepa provide for his imaginative story? Only his analytical skills and his experience with the KGB. The book is filled with terms like “must have,” “could very possible have,” and “of course, there is no way of knowing.” It also fails to account for Oswald’s frequent statements while in the service that he was a Marxist. They were so frequent, in fact, that Pacepa claims Oswald’s Marine buddies nicknamed him Oswaldovich. Equally baffling is Oswald’s retention of a security clearance in the mid-1950s, when, by most accounts, anyone openly espousing Marxist views would have lost his clearance and been dismissed from the service.

An equally likely explanation for Pacepa’s version is what R.V. Jones called Crabtree’s Bludgeon: “No set of mutually inconsistent observations can exist for which some human intellect cannot conceive a coherent explanation, however complicated.” Programmed to Kill presents a conceivable explanation of Kennedy’s assassination, but it is also implausible. Pacepa doesn’t connect the dots, he adds new ones. A health warning is warranted.

Notă: În 2004, cînd, după filmul lui Brandstatter, începuse campania de falsificare a revoluţiei la „Jurnalul Naţional”, şi aceştia luau interviuri pe acest subiect şi lui Ion Mihai Pacepa, mi-am exprimat părerea, în articolul „Jurnalul Naţional – tot mai confuz” (linc) că părerile lui Pacepa despre revoluţie au aceeaşi valoare cît cele ale babei Veta. Iată că nu sînt singurul care nu dă mare importanţă părerilor acestui domn, chiar dacă sînt în contradicţie cu marea majoritate a jurnaliştilor români. Aceştia de mai multe ori i-au luat interviuri lui Pacepa, dar niciodată n-au considerat necesar să-l întrebe despre contradicţiile dintre declaraţiile sale iniţiale, făcute imediat după răsturnarea lui Ceauşescu (vezi articolul lui Mihai Creangă mai sus care se referă la una din aceste declaraţii) şi cele făcute la cîţiva ani după revoluţie.

Cartea lui Pacepa are însă şi admiratori. De pildă Vladimir Tismăneanu o caracteriza drept „o carte fascinantă şi provocatoare, care ne va schimba cu siguranţă percepţia despre unul dintre cele mai tulburătoare şi misterioase episoade ale secolului al XX-lea”, iar Claude Mătasă, profesor (de origine română) la Universitatea din Illinois (linc), scria: „La fel ca într-un roman de Agatha Christie, fiecare capitol din „Programat să ucidă” strînge laţul în jurul făptaşului, conducînd spre concluzia ineluctabilă că întregul şir al evenimentelor a pornit de la Kremlin”.

Legat de Lee Harvey Oswald, există date că ar fi fost de fapt agent american trimis la Moscova cu ştirea CIA.

Mai citeşte: Securitatea, un tigru de hîrtie

5 gânduri despre „Recenzie americană despre Pacepa, pe saitul CIA: „Pacepa doesn’t connect the dots, he adds new ones. A health warning is warranted”

  1. Pingback: Pacepa-KGB vazut de Tismaneanu si de CIA. Dennis Deletant despre Larry Watts si cartea sa, “un studiu original si provocator” | Ziarişti Online

  2. Pingback: Clarificari necesare: Watts, Pacepa, Maior si problema schreib-kampfului lui Tismaneanu (III) | Victor Roncea Blog

  3. Pingback: Clarificari necesare: Watts, Pacepa, Maior si problema schreib-kampfului lui Tismaneanu (III) | Ziarişti Online

  4. Pingback: Clarificari necesare: Watts, Pacepa, Maior si problema schreib-kampfului lui Tismaneanu (III) | VA RUGAM SA NE SCUZATI, NU PRODUCEM CAT FURATI!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.