Duplex Timişoara-Bucureşti despre revoluţie, în 1998, cu Vartan Arachelian (2). Guşă vă raporta dumneavoastră. Deci eraţi şeful lui Guşă

Continuarea emisiunii realizată de Vartan Arachelian în 1998 despre revoluţia română. Invitaţi: Ion Coman, Marius Mioc, Marius Ghilezan, Lia Lucia Epure. Comentariile mele ulterioare sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Vezi şi prima parte a acestei emisiuni: Noi la Bucureşti am neglijat o perioadă de timp Timişoara, care avea o presă excepţională

Transcriere înregistrare:
00:00 Vartan Arachelian: Bun. Probabil că ar trebui să recapitulaţi care sînt acuzaţiile pe care nu le consideraţi fondate. Deci, faptul că la Timişoara s-a făcut un comandament, da?
00:09 Ion Coman: Da.
00:10 Vartan Arachelian: …pentru reprimarea
00:11 Ion Coman: Reprimarea demonstraţiei paşnice, cum i se spune, şi că eu, Ion Coman, aş fi transmis ordinele de folosire a focului de armă împotriva populaţiei.
00:19 Lia Lucia Epure: Dacă pornim discuţia de aici, îmi permiteţi domnule Vartan Arachelian…
00:22 Vartan Arachelian: Vă rog.
00:23 Lia Lucia Epure: …atuncea putem să discutăm deja de la Timişoara.
00:25 Vartan Arachelian: Vă rog.
00:26 Lia Lucia Epure: Deci domnul Coman a afirmat acum, în faţa telespectatorilor, că s-ar fi spus că ar fi dat ordin de foc. Da? Domnule Coman, am înţeles bine ce aţi spus?
00:35 Vartan Arachelian: Da, asta a fost acuzaţia care i s-a adus.
00:38 Lia Lucia Epure: Noi ne-am pregătit cu mai multe documente, documente care se referă la declaraţii date de Ion Coman imediat după revoluţia din decembrie, am… Unul din aceste documente se află aici: declaraţia dată de Ion Coman în 16 ianuarie 1990 la procuratura generală – direcţia procuraturilor militare, în dosarul 517/P. Am să vă citez un scurt paragraf din declaraţie: „În jurul orelor 18 Nicolae Ceauşescu a organizat o teleconferinţă. Printre altele, a întrebat care este situaţia la Timişoara. I-am spus că unităţile sînt în formaţie de luptă, iar cînd m-a întrebat unde sînt generalii care mă însoţiseră, i-am spus că sînt plecaţi la unităţile respective. Am adăugat că se aşteaptă sosirea trupelor de la Arad şi Lugoj, aşa cum aflasem în avion de la generalul Guşe. După ce am raportat că situaţia la Timişoara este aceeaşi pe care o cunoşteam, şi că mase de oameni sînt pe străzi, a dat ordin să se treacă la executarea focului de armă. I-am răspuns ‘am înţeles'”. Regia, rog banda.
01:44 Înregistrare pe bandă audio cu teleconferinţa din 17 decembrie 1989: [Înregistrarea completă a teleconferinţei din 17 decembrie 1989 a fost prezentată deja pe acest blog (linc)]

Nicolae Ceauşescu: Am transmis cu cîteva minute înainte tovarăşului Coman, care a sosit acuma cu alţi generali la Timişoara ordinul toate trupele primesc imediat muniţie de război. De front. Se somează, oricine nu se supune se socoteşte stare de necesitate şi se aplică legea. [aici lipseşte un fragment din înregistrarea teleconferinţei – vezi pe acest blog înregistrarea completă (linc)] Tovarăşul Coman, dacă sînt prezenţi ofiţerii acolo?
Radu Bălan: Să trăiţi, tovarăşe secretar general! Bălan la aparat, sînt cu tovarăşul Coman. S-au luat măsuri pentru executarea dispoziţiilor, ordinului pe care l-aţi dat dumneavoastră. Am terminat.
Nicolae Ceauşescu: V-am întrebat dacă ofiţerii sînt în sală?
Ion Coman: Vă raportez, tovarăşe Ceauşescu, Coman la aparat. Nu sînt în sală, sînt la divizie şi organizăm ce aţi ordonat dumneavoastră. A început să se tragă deja. Coman vă raportează.
Nicolae Ceauşescu: Să fie-n sală, de ce n-au venit în sală? Vă rog transmiteţi-le ordinul meu! Acţionează în calitate de situaţie de luptă! Activitatea fiecăruia o judecăm ca atare şi într-o oră trebuie restabilită complet liniştea în Timişoara. Te rog, chemaţi-i şi daţi-le ordin şi cînd sînt, îmi daţi şi mie să vorbesc cu ei la telefon! Nu se poate una ca asta!

03:33 Vartan Arachelian: Da.
03:34 Marius Ghilezan: Aş vrea să mai fac o completare.
03:35 Vartan Arachelian: Vă rog.
03:36 Continuare înregistrare de pe bandă:

Nicolae Ceauşescu: S-a înţeles?
Ion Coman: Vă raportez tovarăşe Ceauşescu, capul a 3 coloane intră acum în Timişoara. Am trimes aceşti ofiţeri acolo pentru a le întîmpina şi a-i dirija în centrul oraşului. Raportez încă o dată: Am ordonat să se tragă foc!

03:50 Marius Ghilezan: Exact acest lucru.
03:52 Vartan Arachelian: Da. Cine era vocea domnului? Guşe?
03:53 Lia Lucia Epure: Aceasta…
03:55 Marius Ghilezan: Nu, nu. Era vocea domnului Coman.
03:57 Ion Coman: Era vocea mea.
03:58 Marius Mioc: Deci era vocea domnului Coman.
04:00 Ion Coman: Da, da, era vocea mea.
04:01 Vartan Arachelian: Da.
04:02 Marius Mioc: Dacă-mi permiteţi să intervin şi eu…
04:05 Vartan Arachelian: Vă rog.
04:06 Marius Mioc: N-am înţeles prea bine ce spunea domnul Coman despre împărţirea evenimentelor din Timişoara în 2 părţi, 16-18 şi 19-22. Morţi la Timişoara au fost şi pe 19. În 20 a fost un singur rănit prin împuşcare, e adevărat, a mai fost [rănitul din 20 decembrie se numeşte Costel Vasile Marcu şi i-am publicat povestea în cartea „Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost” (linc). Vartan Arachelian a publicat în 1998, la editura Nemira, o carte cu emisiunile sale despre revoluţie, sub titlul „Revoluţia şi personajele sale”. Este inclusă aici şi emisiunea pe care o prezint acum pe blog, dar această replică a mea este falsificată, în loc de cuvîntul „rănit” în cartea lui Arachelian scrie că aş fi vorbit de un „mort” pe 20 decembrie 1989 (pag. 137). I-am cerut lui Arachelian să dea dezminţire, dar n-a făcut-o, cartea fusese deja tipărită. Cred că se punea la cale un atac la adresa credibilităţii mele, mi se atribuiau nişte afirmaţii pe care nu le-am făcut pentru ca apoi să se poată spune că fac afirmaţii fără acoperire]. Eu personal am participat numai pe 16 şi în noaptea de 16 pe 17, că apoi am fost arestat şi am fost ţinut în arest pînă în 22. Deci nu, nu înţeleg exact la ce se referea prin împărţirea aceasta în două a evenimentelor.
04:43 Vartan Arachelian: Vă rog, domnule Coman.
04:44 Ion Coman: Da. În primul rînd, la prima intervenţie.
04:48 Vartan Arachelian: Vă rog.
04:49 Ion Coman: Am explicat procuraturii militare pe telegrama, pe declaraţia dată în ziua respectivă. La plecarea de la Bucureşti, generalul Guşă, în prezenţa lui Stănculescu, lui Chiţac, lui Nuţă, îmi comunică următoarele lucruri: toate ordinele au fost transmise de la Bucureşti. Repet: toate ordinele au fost transmise de la Bucureşti. Consemnate şi în document. Cînd am ajuns la Timişoara locotenentul-colonel Zeca Constantin, locţiitorul comandantului diviziei 18, îi raportează lui Guşă că în Timişoara se execută foc de armă şi sînt răniţi. Fără să precizeze cine anume foloseşte focul de armă. Trei: cînd eu am ajuns la judeţeana de partid se auzeau focuri de armă. În momentul cînd am ajuns la judeţeană, ea era incendiată. Parterul şi etajul întîi erau în flăcări. Mă cobor cu Bălan Radu [prim-secretarul PCR Timiş] să vedem care este situaţia, pentru a lua măsurile corespunzătoare. Se anunţă teleconferinţa. La teleconferinţă, Ceauşescu, aşa cum se spune, întreabă unde sînt generalii. Eu nu ştiam unde sînt. Şi atuncea i-am spus, după cum ştiam că se duc la divizie, că sînt la unităţi aşa cum aţi ordonat. De ce? Pentru că la aeroport, şi aici este problema publicată chiar de 2 săptămîni, un neadevăr, Guşă îmi comunică următorul lucru: Eu voi conduce operaţiunile militare de la comandamentul diviziei 18, unde am toate legăturile radio şi aşa mai departe, iar Nuţă [şeful Inspectoratului General al Miliţiei, ucis în perioada luptei „antiteroriste” cînd elicopterul în care se afla a fost doborît] comunică şi el că acelaşi lucru îl va face de la Inspectoratul Ministerului de Interne. Guşă comunică că generalul Stănculescu a fost repartizat la judeţeana de partid, pe lîngă dumneavoastră. Nu a precizat cine l-a repartizat. Milea, Ceauşescu, asta nu cunosc în mod exact. Cînd Ceauşescu a întrebat unde sînt generalii, eu într-adevăr nu ştiam. Pentru că… O să revin la ce s-a spus în presă de curînd, acum 2 săptămîni. Şi i-am spus că sînt la unităţi, pe baza celor spuse de Guşă. Că se trage, pentru…, am comunicat ordinul dumneavoastră, pentru că într-adevăr Guşă mi-a raportat că s-au transmis toate ordinele lui Ceauşescu.
07:20 Marius Mioc: Prin urmare, Guşă vă raporta dumneavoastră. Dumneavoastră eraţi şeful lui Guşă, dacă înţeleg bine.
07:25 Ion Coman: Nu, nu înţelegeţi bine. Nu eram şeful lui Guşă.
07:27 Marius Mioc: Dar de ce vă raporta dumneavoastră?
07:29 Ion Coman: Pentru că, e o expresie cum noi ne exprimăm, militarii, de 40 de ani. Îmi raportează sau ordon. Asta este în vocabularul nostru. Asta este, mă rog, 40 de ani (neînţelegibil)
07:40 Vartan Arachelian: Da.
07:41 Marius Ghilezan: Să revenim un pic la ordinul dat de dumneavoastră: „Am ordonat să se tragă foc”.
07:46 Ion Coman: Da. Nu este vorba că eu am ordonat. S-a, am ordonat toate măsurile, inclusiv foc, prin cei care au transmis ordinul respectiv. pentru că el a fost de la ora 13,30 transmis. 13,30. Am dat în documentarul respectiv. asta este problema.
08:05 Marius Ghilezan: Mesajul a fost clar: „Am ordonat să se tragă foc”.
08:08 Ion Coman: Da, adică prin generalii care i-au trimis de la Bucureşti. Pentru că s-a transmis de la ora 13, 30 de minute.
08:16 Marius Ghilezan: Deci dumneavoastră aţi ordonat.
08:17 Ion Coman: Nu eu am transmis, domnule. La 13,30 eu eram la Bucureşti. E transmis…
08:21 Marius Ghilezan: Teleconferinţa e la ora 17,30.
08:24 Ion Coman: Da. Da, da, da, da, da. La 17,30. Dar ce puteam să fac, să-i spun lui că nu s-a transmis ordinul lui Ceauşescu? S-a transmis. Era transmis deja. pentru că el vorbeşte la trecut. „Am decretat stare de necesitate”. „Am decretat stare de necesitate”. Ea a fost transmisă la ora 13,30. Consemnată în documentele oficiale. Asta este situaţia, n-ai ce să-i faci. Sînt documente. În jurnalul de luptă al diviziei 18 mecanizat se consemnează: „la ora 13,30 ministrul apărării naţionale comunică locţiitorului comandantului diviziei următoarele: situaţia în Timişoara s-a agravat, ordin să intervină armata, armata intră în stare de luptă, s-a decretat stare de necesitate”. Închis ghilimelele. 13,30. La 14 şi 25 de minute se transmite parola „Radu cel Frumos”. Ce înseamnă parola „Radu cel Frumos”? Şi în cartea armatei se spune: Îndeplinirea unei misiuni de luptă cu efectivele la pace. Pentru, şi dă trei misiuni: apărarea independenţei şi a suveranităţii patriei, cum era atunci, apărarea cuceririlor revoluţionare şi, în final, era zădărnicirea unui atac inamic asupra teritoriului patriei. Am închis ghilimelele. Ăsta este preambulul acestei parole „Radu cel Frumos”, comunicată diviziei 18 la orele 14,25.

(va urma)

7 gânduri despre „Duplex Timişoara-Bucureşti despre revoluţie, în 1998, cu Vartan Arachelian (2). Guşă vă raporta dumneavoastră. Deci eraţi şeful lui Guşă

 1. @ Marius Mioc

  Dl. Ion Coman a auzit prima data despre ce se intampla la Timisoara in seara zilei de 16.12.1989, in jurul orei 23,30, de la colonelul Corneliu Parcalabescu. Nicolae Ceausescu i-a ordonat sa se deplaseze la Timisoara a doua zi in jurul orei 14, fiind convocat de Nicolae Ceausescu la clubul de pe malul lacului Floreasca, vis-a-vis de resedinta din bd. Primaverii. Au fost de fata Elena Ceausescu si dl. Emil Bobu.
  Desi trebuia sa se deplaseze separat, cu un avion numai pentru d-sa, dl. Ion Coman a ales varianta de a se deplasa impreuna cu generalii trimisi la Timisoara intr-un singur avion. La aterizarea la Timisoara, in jurul orelor 16,30, lt. col. Constantin Zeca, seful Statului Major al Diviziei 18 Mecanizate, i-a informat pe cei sositi ca in Timisoara se trage, in baza ordinului dat la pranz de Ministrul Vasile Milea, restransmis de lt. col. Zeca – a se vedea documentul pe acest blog.
  Dl. Ion Coman a zabovit cca 20-30 min. pe aeroport, timp in care a incercat sa ia legatura elefon cu dl. Silviu Curticeanu. Ajuns singur la Comitetul Judetean de Partid in jurul orelor 17,30 – generalii cu care sosise s-au dus la Inspectoratul M.I. Timis -, a fost informat de Radu Balan despre cele intamplate. La ora 18 a inceput teleconferinta, care a durat pana la aproximativ 18,30.
  Rezulta din aceasta cronologie ca dl. Ion Coman nu are nici un rol in mortile produse anterior orei 18,3o, de exemplu a Lepei Barbat, impuscata in P-ta Libertatii undeva intre 16,00-16,30, dar a carei moarte i s-a retinut in sarcina prin sentinta.

  1. Expresia „Am ordonat să se tragă foc” folosită de Coman la teleconferinţă e la timpul trecut, deci rezultă că el dăduse ordinul de deschidere a focului înainte de teleconferinţă. De remarcat că Coman îi spune lui Ceauşescu „am ordonat” nu „s-a ordonat”, deci că el personal a dat acest ordin. Involuntar, a lăsat să se înţeleagă relaţiile pe care le avea cu ceilalţi generali de la Timişoara, spunînd că Guşă i-a „raportat”. Apoi a încercat să dreagă busuiocul, cît de credibil rămîne să aprecieze spectatorii.
   Desigur, pe lîngă Coman şi Milea a dat ordinul la care vă referiţi, dar Coman a fost omul trimis de Ceauşescu să conducă operaţiunea la faţa locului, fiind în această calitate ad-hoc hotărîtă de comandantul suprem şef atît peste Guşă, cît şi peste Stănculescu, Nuţă sau Macri. Funcţia lui oficială în decembrie 1989 era de responsabil pentru probleme de justiţie şi militare al CC al PCR, iar PCR era atunci forţa conducătoare a societăţii.
   Urmăriţi şi episoadele viitoare ale acestei emisiuni pe acest blog, vor fi lămuriri suplimentare despre activitatea lui Coman.

 2. @ Marius Mioc

  Dl. Ion Coman nu avea cum sa ordone „Foc!” inainte de ora 18,30 a zilei de 17.12.1989. De retinut ca d-sa nu a participat la sedinta prezidiului CPEx din dimineata zilei respective. Acesta a fost ocolit cu grija de la informatii si de la deciziile luate in acea dimineata. Ordinul fusese dat deja de ministrul Vasile Milea, transmis prin intermediul Armatei a 3-a de la Craiova de generalul Eftimescu, adjunctul sefului Marelui Stat Major, retransmis de lt. col. Ilie Marin si distribuit de lt. col. Zeca unitatilor militare nominalizate in documentul postat pe blogul de fata. Textul din Ordin este urmatorul: „Demonstrantii sa fie serios avertizati si apoi sa se traga la picioare”.
  Expresia citata de dvs. este, intr-adevar, autentica, dar nu conduce numaidecat la concluzia ca lucrurile s-au si petrecut asa. Dl. Ion Coman n-a facut exceptie de la servilismul care a caracterizat apropiatii lui Nicolae Ceausescu. Apoi nu trebuie ignorate imprejurarile – audierea inregistrarii teleconferintei denota gradul de tensiune instaurata de Nicolae Ceausescu,care nu admitea nici un fel de replica. Se poate spune insa ca dl. Ion Coman nu s-a impotrivit, nu a facut obiectii la ordinul dat de ministrul Vasile Milea ori, la origine, de Nicolae Ceausescu etc., dar asta este cu totul altceva.
  Ordinul a pornit de la ministrul Vasile Milea inainte ca dl. Ion Coman sa fie convocat de Nicolae Ceausescu, pentru ora 14,00, la Club.
  Asupra termenului „raportat”, dl. Ion Coman a oferit o explicatie plauzibila chiar in cadrul procesului de la Timisoara – este o expresie specific militara care se foloseste si in situatii in care nu exista numaidecat o subordonare. De altfel veti putea observa, parcurgand declaratiile din proces ale unor militari, ca acestia RAPORTEAZA instantei, termen inadecvat in asemenea imprejurari. O simpla informare poate sa fie definita de cel care informeaza drept „raportare”, fara sa existe o relatie de subordonare. Este, daca vreti, o formula de respect, de curtoazie etc., asa cum se intampla si in situatia in care cineva se adreseaza unui locotenent-colonel cu formula „Dle colonel”. Nu trebuie ignorate astfel de cutume. Si in fata Comisiei senatoriale de cercetare a evenimentelor din Decembrie 1989 unii militari sau fosti militari au „raportat”, desi nu exista nici un raport de subordonare intre acestia si Comisie.
  Potrivit declaratiilor dlui Ion Coman, Nicolae Ceausescu l-a trimis in prima instanta la Timisoara pentru a-l informa despre ce se intampla in municipiu. Situatia s-a schimbat, cel putin formal, in urma dispozitiei date de Nicolae Ceausescu in cadrul teleconferintei ca dl. Ion Coman sa actioneze in numele sau. Felul cum a actionat dupa acest moment necesita o alta abordare, o alta analiza in ceea ce il priveste pe dl. Ion Coman – dar nu numai.
  Pentru perioada pana la ora 18,30, formula conforma cu realitatea este in ceea ce il priveste pe dl. Ion Coman „S-a ordonat!”.
  Faptul ca dl. Ion Coman a fost seful Sectiei respective a C.C. al P.C.R. nu il inculpa in mod direct in chestiune. D-sa nu este partas dsirect la decizia de deschidere a focului, de pilda, in P-ta Libertatii – la ora cand s-a deschis focul era in avion. Dupa cum am precizat, acesta a aflat despre deschiderea focului de la lt. col. Zeca, pe aeroportul din Timisoara.
  Cheia intelegerii deciziei de a se deschide focul sta intr-o suma de intamplari produse pana in ora 13,00 – de pilda, atacarea coloanelor de militari care marsaluiau prin oras, dar si a altora, care au prilejuit discutia telefonica de la ora 13,00 dintre ministrul Vasile Milea si dl. Iulian Vlad.
  De retinut ca pana in ora 18,30 nu a avut loc la Consiliul Judetean nici o adunare a generalilor sositi la Bucuresti – sa retinem ca insusi Nicolae Ceausescu l-a intrebat pe dl. Ion Coman unde sunt generalii. Dupa inceperea teleconferintei a aparut la un moment dat dl. Victor Atanasie Stanculescu.
  Am citit textul integral in cartea dlui Vartan Arachelian, retinand observatia dvs. privitoare la transcriere.

  1. Rămîne plauzibilă ipoteza că încă de la Bucureşti Ceauşescu a informat pe toţi generalii trimişi la Timişoara că l-a numit pe Coman comandant unic al operaţiunii, iar Coman a dat ordin de deschidere a focului încă de pe aeroportul Timişoara, înainte de teleconferinţă. Asta ar explica şi expresia „am ordonat” fără să fie nevoie să presupunem o greşeală de exprimare.
   De remarcat că nu Guşă este cel care spune că „i-a raportat” lui Coman, caz în care s-ar putea interpreta ca o formulă de curtoazie, ci Coman spune că Guşă i-a „raportat”.

 3. @ Marius Mioc

  Dl. Ion Coman nu avea cum sa dea ordin de pe aeroportul Timisoara de deschidere a focului de vreme ce ordinul fusese dat anterior de ministrul Vasile Milea, imediat dupa ora 13,00, iar la 16,30 se tragea deja de o jumatate de ora in Piata Libertatii.
  Nu-i vorba despre o greseala de exprimare ci, cum spuneam, de servilism.
  Iar, din faptul ca dl. Ion Coman spune ca Stefan Gusa „i-a raportat” nu rezulta numaidecat o subordonare pe linie militara, ci poate sa fie de ordin politic. Eu, de pilda, am vorbit astazi la telefon cu o persoana implicata in evenimentele de la Timisoara – Iata, au trecut 20 ani si jumatate! – care, la sfarsitul convorbirii, mi s-a adresat cu „Sa traiti!”, desi intre noi n-a existat si nu exista vreun raport de subordonare. Anumite exprimari cazone intra in sange si sunt folosite nu numaidecat in context militar.
  Ipoteza de care vorbiti este plauzibila, dar trebuie verificata. Ma voi stradui s-o verific. Trebuie insa retinut ca la Consiliul Judetean de Partid n-a functionat un comandament militar, de vreme ce g-ral Stefan Gusa era la Divizie, g-ral Nuta la Inspectoratul Judetean M.I. etc.
  Nicolae Ceausescu n-a vorbit direct cu generalii trimisi la Timisoara – poate cu exceptia dlui Victor Atanasie Stanculescu -, ci doar cu ministrul Milea.

 4. nici dupa atata timp romanii n-au inteles ce s-a petrecut in 1989. a fost o mare manipulare a agentiilor din vest inclusiv posturile de radio straine ce emiteau in lb romana exagerau si manipulau ascultatorii cat despre diversiunea lazlo tokes … nici primar nu ajungea fara inscenarile astea, astazi romanii pot afla , economic Romania = 0,12 politic =0,0022, industrie =-0,99, agricultura=-0,78, comert=-0,53 restul se afla la interpusi si reprezentanti ai marilor companii. SI MANIPULAREA SI MAREA DIVERSIUNE CONTINUA.

  1. Găsiţi pe acest sait o pagină specială despre „Mass-media străină în decembrie 1989” https://mariusmioc.wordpress.com/mijloacele-de-informare-in-masa-straine-in-decembrie-1989/
   Vă recomand să o studiaţi. După părerea mea, mass-media românească a fost mai manipulatoare decît mass media străină. Studiaţi şi pagina „TVR în decembrie 1989” https://mariusmioc.wordpress.com/tvr-in-decembrie-1989/
   Dar este o caracteristică a neamului nostru românesc, să dăm vina pe străini pentru propriile noastre probleme.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.