Duplex Timişoara-Bucureşti despre revoluţie, în 1998, cu Vartan Arachelian (4). Cînd au ieşit sute de mii de oameni în stradă nu mai aveaţi ce face (video)

Continuarea emisiunii realizată de Vartan Arachelian în 1998 despre revoluţia română. Invitaţi: Ion Coman, Marius Mioc, Marius Ghilezan, Lia Lucia Epure. Comentariile mele ulterioare sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Vezi şi primele trei părţi ale acestei emisiuni:
Noi la Bucureşti am neglijat o perioadă de timp Timişoara, care avea o presă excepţională
Guşă vă raporta dumneavoastră. Deci eraţi şeful lui Guşă
Există o întreagă campanie de culpabilizare a revoluţionarilor

Transcriere înregistrare:
00:00 Marius Mioc: Îmi permiteţi, dacă-mi daţi voie. Cîteva cazuri care s-au întîmplat în Calea Girocului.
00:01 Ion Coman (suprapus peste Marius Mioc): Daţi-mi voie. Daţi-mi voie, daţi-mi voie, vă rog.
00:06 Marius Mioc: De exemplu Valentin Aparaschivei a fost împuşcat în casa scărilor din blocul în care locuia [În cartea „Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost” am publicat mai pe larg împrejurările împuşcării lui Valentin Aparaschivei (linc)]. Deci mulţimea, cînd înainta armata, se retrăgea şi fugeau ca să scape, în blocuri, se ascundeau, şi se trăgea în blocuri după ei, ca să fie împuşcaţi. Cazul lui Valentin Aparaschivei, sau lui Mişcov Maria şi Mişcov Miriana, mamă şi fiică, care iarăşi au fost împuşcate în casa scărilor. Şi acolo a intrat ofiţerul după ele în casa scărilor, ca să le poată împuşca.
00:37 Ion Coman: Domnule dragă, domnule Arachelian. În actul de condamnare al meu, actul de condamnare, se arată următoarele: Ion Coman a afirmat că e bine că decretul cu privire la starea de necesitate nu conţine sancţiuni. Este vorba de decretul emis în ziua de 20 decembrie ’89, care, la propunerea mea, nu s-a aplicat în judeţul Timiş. 20 decembrie.
01:09 Marius Mioc: Mă iertaţi domnu’ Coman, nu s-a… la propunerea dumneavoastră sau pur şi simplu pentru că nu putea să se aplice, pentru că atunci cînd au ieşit sute de mii de oameni în stradă nu mai aveaţi ce face, nu mai aveaţi…
01:17 Ion Coman: Păi de-aia nu s-a aplicat.
01:19 Marius Mioc: Nu mai eraţi capabili să puneţi decretul în aplicare.
01:20 Ion Coman: Domnule dragă, nu te supăra. Păi de aia nu s-a aplicat, pentru că eu i-am spus lui Ceauşescu că sînt 150000 de oameni în stradă.
01:27 Marius Mioc: Şi dacă, şi dacă, vedeţi, chiar dacă voiaţi să-l aplicaţi, nu mai eraţi capabili să-l aplicaţi.
01:32 Ion Coman: Bun. Mai departe (citeşte de pe o hîrtie). Că e bine că decretul. Bun. Că în seara zilei de 20 decembrie a stăruit pentru punerea în libertate a persoanelor reţinute în zilele de 16-17 decembrie. Şi într-adevăr, în ziua de 17, de 20 decembrie au fost eliberaţi cei din închisoare. Au mai rămas, am mai auzit după aceea, încă vreo 5-6. Au mai rămas.
02:00 Marius Mioc: Au rămas. Eu am fost unul dintre cei care au rămas…
02:01 Ion Coman: Bun. Unul din cei 5. Dar 700 de oameni, la recomandarea mea, au ieşit din închisoare. Iar în ziua de 18 decembrie, 100 de minori, am recomandat procuraturii ca să cheme directorii de între…, de şcoli, cu părinţii, şi să-i ia pe copiii respectivi.
02:20 Vartan Arachelian: Am înţeles că a fost…
02:21 Marius Ghilezan: Pentru că aşa-i plăcea Elenei Ceuşescu.
02:23 Ion Coman: Nu, păi ea a certat că de ce au fost daţi afară pentru că puteau să fie acolo un lider.
02:28 Vartan Arachelian: Şi am înţeles că şi grupul de procurori care au fost deplasaţi la Timişoara s-au opus ca aceşti copii să mai rămînă în arest.
02:35 Ion Coman: Este exact. Mai departe. Să ajungem la tancuri. (citeşte de pe o hîrtie) „Că în noaptea de 20 pe 21 a stăruit pe lîngă Constantin Dăscălescu şi Emil Bobu, spunîndu-le că demonstraţiile sînt paşnice”. Este vorba de cele care au început în ziua de 19 decembrie 1989. Mai departe. Că…
03:02 Marius Mioc: Domnu’ Coman, de ce au fost împuşcaţi oameni şi în 19 decembrie, dacă erau paşnice demonstraţiile?
03:03 Ion Coman (suprapus cu Marius Mioc): Daţi-mi voie, vă rog foarte mult. Eu vă vorbesc pe documente. „Că a cerut să fie retrase în cazărmi tancurile şi taburile. Tancurile au fost retrase în noaptea de 17 pe 18 decembrie ’89”. Acelaşi lucru, „Ion Coman a cerut şi retragerea gărzilor patriotice”. În ziua de 21 decembrie 1989, din 3 judeţe, Olt, Craio…, Dolj şi Rîmnicu Vîlcea, au sosit 22000 de luptători din gărzile patriotice.
03:40 Vartan Arachelian: Se ştie, da.
03:42 Ion Coman: Este foarte important.
03:44 Vartan Arachelian: Cărora li s-a spus că ungurii au năvălit în ţară.
03:45 Ion Coman: Aia-i altă… La ora 7 şi 30 de minute am o discuţie cu Ceauşescu. Şi-i spun că sînt aceşti oameni în Timişoara. El întreabă ce sînt ăştia, cine sînt. Nu ştiu de ce a întrebat. Eu zic vă rog să fiţi de acord să nu fie daţi jos din tren. Unii din ei au coborît. Dintr-o pură curiozitate, asta n-are importanţă. Pe Moţ Petru, primarul municipiului şi pe Florea Sofronie, că sînteţi de acolo, îi cunoaşteţi, i-am trimis cu maşini cu pîine şi cu apă, cu mîncare, la aceşti oameni. La orele 11 şi 30 de minute am încă o discuţie cu Nicolae Ceauşescu, şi îl rog să fie de acord să întoarcem aceşti oameni în judeţele de reşedinţă. La orele 14, în ziua de 21 decembrie, toţi au plecat acasă. Eu vă întreb pe dumneavoastră care sînteţi timişoreni: dacă se încrîncenau aceşti 22000 de oameni care venise cu bîta în Timişoara, nu era un carnagiu? [Comitetul revoluţionar din balconul Operei (Frontul Democratic Român) a aflat în timp util despre planurile de a aduce olteni la Timişoara pentru înnăbuşirea revoluţiei. Ca urmare, au fost trimişi manifestanţi la gară să-i întîmpine pe olteni şi să le explice ce se întîmplă la Timişoara. O parte din olteni au fraternizat cu timişorenii, venind în Piaţa Operei. Puteţi asculta pe acest blog înregistrare audio despre acele momente, în care apare inclusiv un oltean care vorbeşte de la balconul Operei (linc)].
04:48 Vartan Arachelian: Român cu român.
04:49 Ion Coman: Român cu român.
04:50 Marius Ghilezan: Totuşi cine i-a trimis acolo? Tovarăşul Ceauşescu nu ştia, dumneavoastră care…
04:55 Ion Coman: Vă spun eu. Ceauşescu
04:56 Marius Ghilezan: …în documentele din proces se spune că v-aţi ocupat de organizarea mesei, meselor pentru cei care vor veni în ziua de miercuri din judeţele Dolj, Gorj şi Vîlcea. Tot în proces spune…
05:07 Ion Coman: Da, dragul meu, aşa este, aşa este.
05:10 Marius Ghilezan: V-aţi ocupat, şi după aia, cînd aţi văzut că au fraternizat cu populaţia, atuncea probabil aţi schimbat macazul. Cînd aţi fost sincer? Cînd aţi organizat mesele şi venirea lor sau cînd i-aţi spus lui Ceauşescu să plece acasă?
05:22 Ion Coman: Nu era ordinul meu. Domnule dragă, nu vă supăraţi, vreţi să discutăm în spiritul legilor? Era o constituţie, era o stare de necesitate. Nu te puteai opune. Numai ăla care dă ordin are dreptul să-l revoce, din proprie iniţiativă sau la propunerea cuiva. Eu m-am postat pe această situaţie făcîndu-i propunerea. Şi el a acceptat-o. Ce vreţi mai frumos şi mai demn, mai omenesc ca această chestiune, să salvez de la moarte 20000 de oameni?
05:52 Marius Ghilezan: Pînă la urmă deveniţi un erou.
05:54 Ion Coman: Domnule dragă.
05:55 Marius Ghilezan: Putem să vă mulţumim că nu am murit atuncea!
05:56 Ion Coman: Nu, nu. Nu-mi trebe mulţumire. Nu-mi trebe mulţumire. Îmi trebe să spunem adevărul. Pentru că, iată, apropo de ce spuneţi dumneavoastră, ce spune procuratura. Daţi-mi voie să vă citesc domnule Arachelian.
06:07 Vartan Arachelian: Deci văd că este un material din ziarul „Ziua”, da?
06:10 Ion Coman: Nu, din ziarul „Ziua”, dar este al pro…, al parchetului general.
06:14 Vartan Arachelian: Da.
06:14 Ion Coman: E al parchetului, nu e al ziarului. „De la aeroport, Ion Coman şi ofiţerii care îl însoţeau s-a deplasat direct la sediul comitetului judeţean, unde s-a constituit un comandament local pentru coordonarea forţelor militare care trebuiau să intervină împotriva manifestanţilor”. Este o mare minciună!
06:38 Vartan Arachelian: Tocmai vreau să întreb pe colegii noştri, invitaţii noştri de la Timişoara, cunosc despre acest comandament care s-a constituit acolo?
06:45 Lia Lucia Epure: Este evident, rezultă din toate declaraţiile de martor şi rezultă de asemenea şi din sentinţa generalului Bădoiu [judecătorul Cornel Bădoiu, preşedintele completului de judecată la primă instanţă în procesul în care a fost condamnat Coman; mai apoi a devenit parlamentar din partea PSD] că a existat un comandament la Timişoara format din grupul de generali condus de Ion Coman. Iată ce stipulează acest document la pagina 67 (citeşte de pe o foaie): „Generalii care au participat la discuţia cu ministrul apărării naţionale înainte de a pleca la Timişoara au declarat că acesta le-a spus că vor merge sub conducerea lui Ion Coman, fără a le transmite vreun ordin de transmitere a focului”. Deci se referă la ministru. Nu ministrul dăduse deci ordinul. Ceea ce demonstrează că un asemenea ordin nu fusese dat încă. Din nou, deci se referă la ministru.
07:23 Marius Mioc: Aş dori să intervin referitor la…
07:25 Ion Coman: Daţi-mi voie să răspund la doamna sau domnişoara.
07:27 Marius Mioc: …afirmaţia cu evitarea carnagiului.
07:30 Vartan Arachelian: Domnu’, domnu’ Mioc, să lămurim această chestiune cu comandamentul, dacă…, şi după aceea.
07:36 Ion Coman: Toţi generalii şi ofiţerii care au venit ca martori în proces, în proces, nu cînd au dat la parchet. Pentru că, domnilor, eu nu vreau să acuz pe nimeni. Eu eram în detenţie, cu cătuşe la mîini şi cu arma îndreptată către mine, şi aceşti oameni erau în funcţii şi avansaţi în grad. Şi sigur că dădeau declaraţii cum le conveneau din punctul lor de vedere. Dar comandament nu a existat.
08:01 Vartan Arachelian: Deci era vorba de aceeaşi generali cu care aţi plecat cu avionul la Timişoara.
08:05 Ion Coman: Dar am plecat la propunerea mea cu acelaşi avion. Trebuia să plec separat. Dar comandament nu a existat. Pentru că am întrebat corect: domnule, daţi-mi documentul de constituire, daţi-mi un document care a fost transmis la unităţi sau la civili. Daţi-mi un raport care a fost făcut către judeţean, către conducerea…
08:24 Vartan Arachelian: Cum că ar exista un asemenea comandament. Da?
08:26 Ion Coman: Dacă a existat. Pe urmă, la dosar există un raport al comitetului judeţean de partid, semnat în ziua de 19 decembrie ’89, care este la dosar. Semnat de primul secretar [Radu Bălan], conform legii 14.
08:44 Vartan Arachelian: Ce se scrie în acest document?
08:46 Ion Coman: Raporta. Magazinele care au fost sparte şi aşa mai departe.
08:48 Vartan Arachelian: Nu, nimic referitor la acest comandament?
08:50 Ion Coman: Absolut nimic. Păi nici nu putea, pentru că semna el ca prim secretar. Iar domnilor dragă, vreau să vă spun: declaraţia care a stat în picioare la acest comandament presupus, nu vreau, Dumnezeu să-l aibă în grijă, generalul Bunoaică [răposat în 1995], atunci locotenent-colonel, declară, volum, pagină, în documentar, următoarele. Criminală declaraţia. Din memorie vă dau exact: Ion Coman a sosit la Timişoara la orele 11 în ziua de 17 decembrie, a preluat conducerea operaţiunilor militare, iar la orele 15,30 a constituit comandamentul de reprimare a demonstraţiei paşnice. Închis citatul, ghilimele. La amîndouă orele, eu eram la Bucureşti. Probă? Planul de zbor al avionului cu care am călătorit. Dar culmea, că mi-aţi dat numele domnului Bădoiu. În actul de condamnare a mea se consemnează că am constituit comandamentul la ora 15,30. Repet, domnilor telespectatori: la aceste ore eram la Bucureşti! Nu puteam să constitui acest comandament.

(va urma)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.