Duplex Timişoara-Bucureşti despre revoluţie, în 1998, cu Vartan Arachelian (5). În noaptea de 17/18, după ce am plecat la odihnă, au rămas Bălan şi Stănculescu (video)

Continuarea emisiunii realizată de Vartan Arachelian în 1998 despre revoluţia română. Invitaţi: Ion Coman, Marius Mioc, Marius Ghilezan, Lia Lucia Epure. Comentariile mele ulterioare sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Vezi şi primele patru părţi ale acestei emisiuni:
Noi la Bucureşti am neglijat o perioadă de timp Timişoara, care avea o presă excepţională
Guşă vă raporta dumneavoastră. Deci eraţi şeful lui Guşă
Există o întreagă campanie de culpabilizare a revoluţionarilor
Cînd au ieşit sute de mii de oameni în stradă nu mai aveaţi ce face

Transcriere înregistrare:
00:00 Vartan Arachelian: Domnule Coman, şi atunci totuşi, de ce aţi fost condamnat? Dacă…
00:03 Ion Coman: Păi asta este şi întrebarea mea!
00:05 Lia Lucia Epure: Dacă-mi permiteţi, domnule Arachelian, aş dori să fac încă o mică intervenţie.
00:09 Vartan Arachelian: Vă rog, doamna Epure.
00:11 Lia Lucia Epure: Este vorba de o declaraţie a lui Radu Bălan care, din păcate, nu mai poate să spună prin viu grai la această oră [fostul prim-secretar PCR Timiş Radu Bălan a murit în 1995]. Am să citesc. Spune deci Radu Bălan că după ora 16,30 în ziua de 17, în urma sosirii lui Ion Coman şi a generalilor care-l însoţeau, mă rog, sînt enumeraţi, comanda a fost preluată de aceştia pentru înnăbuşirea manifestanţilor. Pe baza, şi mai spune, a mai relatat deci Bălan, că Ion Coman ţinea legătura permanentă cu generalii Guşă Ştefan şi Nuţă Constantin şi că pe baza informaţiilor pe care i le furnizau le dădea indicaţii asupra modului cum să acţioneze pentru demon…, reprimarea demonstranţilor. Declaraţie aflată la fila 56 din volumul 14.
00:58 Ion Coman: Da. Vă răspund exact la această…
01:00 Vartan Arachelian: Cunoaşteţi acest document?
01:01 Ion Coman: În primul rînd nu era 16,30, că eu am sosit la 17,30. Doi.
01:06 Lia Lucia Epure: Declaraţia unui martor care nu mai este, îmi pare rău.
01:08 Ion Coman: Daţi-mi voie, vă rog. Eu am sosit la 17,30. Cu documente. Deci nu la 16,30. Al doilea. Eu am stat în judeţeana de partid între orele 18, 17,30, pînă la orele 22. La orele 21,30 am plecat în oraş, m-am întors la ora 12 noaptea şi am plecat la odihnă. În continuare a rămas Bălan şi cu Stănculescu, pînă în cursul dimineţii. Ce s-a întîmplat în noaptea respectivă, asta nu mai ştiu. Nu vreau, săracul, şi Bălan a închis ochii, lîngă el şi alţii, dar ele au fost date într-o anumită presiune care era la vremea respectivă. Vreţi să vă dau un exemplu din multele? Eram, domnule Arachelian, internat în spital. Şi un cetăţean se tot învîrtea pe lîngă mine. Eram păzit de un ofiţer cu pistolul la brîu, şi cu un automat, un soldat. Mă, zic, poate omul ăsta vrea să-mi spună ceva. Domnule ministru, îmi spune el, vreau să vă spun că sînt de la Timişoara, sînt plutonierul major adjutant, am şi numele lui, sînt în spital internat pentru că am ceva boală de piele, vreau să mă pensionez pentru că mi-e silă. Cum adică? Sînt forţat să dau declaraţie că dumneavoastră aţi transmis ordin de folosire a focului de armă. Eu nu am auzit aşa ceva. Există plutonier, tot în regulă, aşa că nu am nici o îndoială. Deci nu la 16,30. Iar dacă este aşa, Bălan semnează, vedeţi acuma ne puneţi într-o situaţie penibilă, vorbim de un om care nu este în viaţă. Bălan semnează raportul către Comitetul Central al Partidului Comunist Român, în ziua de 19 decembrie, primul secretar al comitetului judeţean de partid. Raport care este anexat la dosarul procesului. Mi-e penibil.
02:48 Vartan Arachelian: Deci nu exista un comandament.
02:51 Ion Coman: Nu exista un comandament.
02:52 Vartan Arachelian: Asta vreţi să spuneţi.
02:53 Ion Coman: Dar se insista la acest comandament. Domnule Arachelian, îmi pare rău, cu procurorii: Domnule procuror, spune-mi te rog cine a făcut parte din comandament. Zice: dumneata, Pacoste Cornel. Păi dom’le, ăsta a venit la 12 noaptea, în ziua de 17 decembrie, şi a doua zi dimineaţă a plecat la Arad. Cine a mai făcut parte? Toma Ion. Ăsta a venit în 19 decembrie, domnule, cînd conturile erau încheiate. Cine a mai făcut parte? Păi nu mai ştim. Bun. Peste două ore venea din nou procurorul. „Ai fost comandant unic!” păi dom’le, ori am fost comandant unic, ori a fost comandament. Stricto facto, textual vă spun, dumneata ai dreptate. Dar aşa spun martorii. Domnule, te rog foarte mult, fă-mi o confruntare cu oricine vrei dumneata, crezînd că şi ei sînt arestaţi. Pentru că eu eram arestat. Nu s-a admis nici un fel de… Daţi-mi voie, vă rog.
03:44 Lia Lucia Epure: Domnule Ion Coman. Mă scuzaţi, aş vrea să revin asupra unei chestiuni.
03:47 Ion Coman: Daţi-mi voie, vă rog. Nu mi s-a admis nici un fel de confruntare cu cei care ar fi fost posibil să facă parte din comandament. [În ciuda afirmaţiilor lui Coman, în cadrul procesului au fost audiaţi ca martori Victor Atanasie Stănculescu şi Ştefan Guşă, iar Radu Bălan era coinculpat în proces. Deci instanţa a acceptat confruntarea. Constantin Nuţă murise chiar în decembrie 1989 (elicopterul care îl transporta prăbuşindu-se în perioada aşa-zisei lupte antiteroriste), deci cu acesta confruntarea oricum nu mai era posibilă]
03:54 Vartan Arachelian: Da, doamna Epure. Vă rog.
03:56 Lia Lucia Epure: Da, mă scuzaţi. Am o întrebare foarte directă şi foarte simplă pentru domnul Coman. Am pus la începutul dialogului nostru o bandă, pe care am înţeles că domnul Coman o recunoaşte. Da? Recunoaşteţi, domnule Coman?
04:08 Vartan Arachelian: Banda aceea cu…
04:10 Lia Lucia Epure: Banda aţi recunoscut-o?
04:11 Ion Coman: Da, da. Da, da, da, da.
04:13 Lia Lucia Epure: Totuşi, acolo aţi spus clar: „Am ordonat să se tragă foc”. (suprapus cu spusele lui Coman) De ce nu vreţi să ne explicaţi ce înseamnă asta?
04:16 Ion Coman: Da. Nu eu am ordonat. Uitaţi ce înseamnă, doamnă. Vă repet. La aeroportul Otopeni generalul Guşă mă informează, haideţi să evităm problema cu raportatul, mă informează că toate ordinele au fost transmise de la Bucureşti. Şi că ele se execută. Păi ce mai puteam să-i spun lui Ceauşescu în condiţiile acestea, cînd toate ordinele au fost transmise?
04:46 Vartan Arachelian: Poate că v-a cerut…
04:48 Ion Coman: Domnule Arachelian
04:48 Vartan Arachelian: Staţi puţin, domnule…
04:50 Lia Lucia Epure: Vreţi să spuneţi că aţi făcut-o ca să-l liniştiţi pe Ceauşescu?
04:53 Ion Coman: Poftiţi?
04:53 Lia Lucia Epure: Aţi făcut-o ca să-l liniştiţi pe Ceauşescu?
04:55 Ion Coman: Nu ca să-l liniştesc, ca să-i spun exact.
04:56 Marius Mioc: Era o realitate faptul că se trăgea, deci aia nu…, e incontestabil.
04:59 Ion Coman: Ca să-i spun exact. Pentru că la ora 17 se trăgea.
05:02 Vartan Arachelian: Poate că ar trebui să facem o precizare pentru toţi telespectatorii, care era poziţia dumneavoastră atunci? Eraţi şeful secţiei…
05:09 Ion Coman: Militare şi justiţie.
05:10 Vartan Arachelian: Din comitetul central al partidului Comunist Român.
05:11 Ion Coman: Comitetul central al Partidului Comunist Român.
05:13 Vartan Arachelian: Care erau raporturile conducerii ministerului cu secţia, cu dumneavoastră, ca şef de secţie? În vremuri normale, ca să spun aşa.
05:19 Ion Coman: Mă rog, dacă vreţi, haideţi să citim din statutul…
05:22 Vartan Arachelian: Nu, nu. Nu, nu, nu, nu. Nu, nu, fiindcă totuşi nu avem foarte mult timp la dispoziţie.
05:26 Ion Coman: Rolul şi misiunea mea şi a secţiei respective: munca politico-educativă. Era interzis în regulamente, cu desăvîrşire, problemele operative, problemele de mobilizare, problemele de înzestrare, problemele de dotare. Nu era în atributul secţiei. De fapt, dacă vreţi să vă spun chiar din cartea armatei, se arată clar (citeşte dintr-o carte): Potrivit ordinelor aflate în vigoare în decembrie 1948, cea mai mare parte din unităţile ministerului apărării naţionale existente la pace erau pregătite pentru a trece în timp scurt la îndeplinirea unei misiuni de luptă. Dreptul de a ordona o asemenea măsură îl avea numai preşedintele RSR-ului, comandantul suprem al forţelor armate, la propunerea ministrului apărării naţionale. Asta o spune armata. Şi este reală. Deci nu aveam acest drept. De altfel dumneavoastră, că aveţi documente, este colonelul Dăescu, pe care l-am trimis eu în ziua de 19 decembrie cu asentimentul lui Milea, la ELBA, să retragă ălea 6 transportoare blindate care erau acolo. Şi ofiţerul, căpitanul căruia i s-a adresat, „îl cunosc pe Coman, dar eu execut numai ordinele mei superiori”. Este clar.
06:45 Vartan Arachelian: Domnu’ Ghilezan.
06:46 Marius Ghilezan: Totuşi aş vrea să revenim un pic, pentru că dacă sîntem toţi aicea…
06:49 Ion Coman: Daţi-mi voie, înainte de asta, care să consemneze sau să precizeze exact ce vă spuneam: Colonelul Ionescu Dumitru, şeful grupei operative din Marele Stat Major, transmis la Timişoara de armată, declară următoarele Guşe, următoarele probleme: La orele 13,30, în ziua de 17 decembrie, generalul colonel Vasile Milea, ministrul apărării naţionale, ordonă prin telefon comandantului marii unităţi, diviziei 18, următoarele: Situaţia în Timişoara s-a agravat, ordin să intervină armata, armata intră în alarmă de luptă, s-a decretat stare de necesitate. ora 13,30. Volumul 21, pagina 278. La această oră eu eram în Bucureşti.
07:39 Marius Ghilezan: Deci…
07:40 Marius Mioc: Dacă-mi permiteţi…
07:41 Vartan Arachelian: Vă rog. Domnu’ Ghilezan.
07:43 Marius Ghilezan: Aş, mă scuzaţi, aş vrea să profităm de situaţia discuţiei din ziua de 17. Deci un lucru mai puţin cunoscut este faptul că dumneavoastră, împreună cu Emil Bobu şi Manea Mănescu aţi fost la Ceauşeşti acasă, la 14,30.
08:00 Ion Coman: Nu, fără. Bobu era acolo, Manea Mănescu nu era.
08:04 Marius Ghilezan: Manea Mănescu a venit mai tîrziu.
08:05 Ion Coman: Nu, nu. Eu nu l-am, nu-mi…
08:07 Marius Ghilezan: După ce aţi plecat dumneavoastră.

(va urma)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.