Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă iulie 22, 2010


În februarie 2009 semnalam pe acest blog, în articolul SSPR sfidează Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor? (linc), cazurile ofiţerilor Marin Oană şi Ion Suceavă, care acţionaseră împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, dar după fuga lui Ceauşescu s-au pus în slujba FSN şi au dobîndit astfel certificate de revoluţionar. Conform art. 8 din Legea 341/2004, cei care au acţionat „sub orice formă” împotriva revoluţiei nu au dreptul la certificat de revoluţionar, de aceea mi-am exprimat părerea că atribuirea unor asemenea certificate către Marin Oană şi Ion Suceavă constituie o ilegalitate.

Nu este doar părerea mea. Era şi părerea Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 care, în şedinţa din 9 septembrie 2008 (linc – paginile 4-6 din procesul verbal), constatînd că Ion Suceavă “a avut acţiuni pînă în data de 21 decembrie 1989 care se încadrează în art. 8 din Legea 341/2004″, iar Marin Oană “a avut acţiuni pînă în data de 21 decembrie 1989 care se încadrează în art. 8 din Legea 341/2004″ şi că “a acţionat împotriva revoluţiei, potrivit adresei Ministerului Apărării Naţionale nr. DL/S/11.06.2007 înregistrată la CPRD 89 sub nr. 42/445/12.06.2007″, a hotărît în unanimitate neacordarea avizului de preschimbare a certificatului pentru aceşti doi domni. La vremea aceea preşedinte al CPRD era Emilian Vasile Cutean.

Au venit noi alegeri, s-a schimbat componenţa CPRD, iar SSPR a făcut o nouă încercare să obţină avizul Comisiei Parlamentare pentru cei doi, conform practicii SSPR-iste din acest proces de preschimbare a certificatelor ca, dacă un dosar este respins, el trebuie rediscutat o dată, de 2 ori sau de enşpe ori, pînă va fi în cele din urmă aprobat. În şedinţa CPRD din 29 septembrie 2009 (linc – pagina 3 a procesului verbal) vedem că SSPR a propus iar aviz favorabil pentru Marin Oană şi Ion Suceavă. CPRD nu dă însă avizul nici de astă dată ci hotărăşte să se adreseze CNSAS pentru a se lămuri „dacă aceste persoane au fost colaboratoare ale securităţii în perioada decembrie 1989”. Se mai menţionează acolo că Ion Suceavă a trimis o scrisoare prin care renunţă de bunăvoie la preschimbarea certificatului. Respectiva hotărîre a CPRD m-a făcut să public articolul Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004 (linc), în care scriam:

Mă întreb ce nevoie e să lămurească CNSAS dacă respectivii domni au colaborat cu securitatea, cîtă vreme s-a lămurit că domnii respectivi au acţionat împotriva revoluţiei? Marin Oană, care a fost comandant al apărării televiziunii în perioada luptei “antiteroriste” de după 22 decembrie 1989, “a acţionat împotriva revoluţiei, potrivit adresei Ministerului Apărării Naţionale nr. DL/S/11.06.2007 înregistrată la CPRD 89 sub nr. 42/445/12.06.2007″ (…)

Acestea fiind faptele, fostul locotenent-colonel Marin Oană nu are drept, conform Legii 341/2004, la preschimbarea certificatului, indiferent cît de îndîrjit antisecurist a fost şi indiferent cît de eroice au fost acţiunile sale ulterioare de apărare a televiziunii (în urma cărora au rezultat 62 de morţi – linc). Atitudinea CPRD de a întreba CNSAS-ul dacă a fost sau nu colaborator al securităţii seamănă cu căutarea unui pretext pentru a se elibera totuşi certificat în cazul acesta pe motiv că “CNSAS ne-a zis că nu a fost colaborator al securităţii”. Practic, CPRD doreşte reducerea art. 8 din Legea 341/2004 doar la fragmentul referitor la colaboratorii securităţii, neglijînd prevederea, extrem de importantă, care interzice preschimbarea certificatelor în cazul celor care au acţionat împotriva revoluţiei.

Nu m-am limitat doar la publicarea acelui articol pe blog, ci am trimis şi un e-mail membrilor CPRD, în care le semnalam aceleaşi lucruri. Ca urmare, în şedinţa CPRD din 10 noiembrie 2009 (linc – paginile 7-8 din procesul verbal), citim:

Preşedintele Comisiei a prezentat adresa trimisă la CPRD de domnul Marius Mioc, fiind nemulţumit de faptul că membrii comisiei rediscută cazul domnului Oană Marin, considerînd cazul ca fiind închis, preschimbarea certificatului fiind respinsă.

Doamna Popină Mirela, consilier al SSPR, a menţionat faptul că domnul Oană Marin are avizul ambelor comisii, are titlul acordat, i s-a înmînat certificatul dar acesta cuprindea erori materiale, drept pentru care l-a returnat la SSPR pentru a fi retipărit, după retipărire în momentul transmiterii la CPRD 1989 s-a decis nesemnarea acestuia.

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că a fost transmisă la CPRD 1989 de la Ministerul Apărării Naţionale adresa cu caracter secret nr. DL/S/11.06.2007, înregistrată la CPRD 1989 sub nr. 42/445/12.06.2007 care specifică faptul că acesta a fost colaborator al Securităţii, adresă pe care domnul Emilian Vasile Cutean preşedintele CPRD 1989 la momentul respectiv a prezentat-o membrilor Comisiei în cadrul şedinţei de lucru a CPRD 1989.

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că acea adresă nu se regăseşte în evidenţele CPRD 1989, drept pentru care a propus solicitarea de la Ministerul Apărării Naţionale o copie a adresei menţionate mai sus. Membri Comisiei au fost de acord.

(greşelile de ortografie aparţin CPRD)

Am menţionat lucrurile acestea în articolul Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană (linc). Complet greşit spunea Raymond Luca că adresa aceea, dispărută misterios din arhiva CPRD (dispariţie pe care nimeni nu s-a arătat interesat s-o lămurească), s-ar fi referit la colaborarea lui Marin Oană cu securitatea. În adresa aceea era vorba doar de implicarea lui Oană în acţiuni împotriva revoluţiei.

În 9 decembrie 2009 CPRD ia din nou în discuţie cazul Marin Oană, după ce s-a primit de la M.Ap.N. o copie a adresei cu bucluc. Citim în procesul verbal al şedinţei (linc – paginile 6-7):

Membri Comisiei au discutat situaţia dosarului domnului Oană Marin, avînd în vedere adresa primită de la Ministerul Apărării Naţionale. Faţă de caracterul secret al acestei adrese, preşedintele CPRD, senator Raymond Luca, a invitat numai membri comisiei să analizeze conţinutul acesteia, care, după studierea adresei, au hotărît în unanimitate să acorde aviz negativ pentru preschimbarea noului tip de certificat domnului Oană Marin.

Problema părea rezolvată. În unanimitate, CPRD-ul de sub conducerea lui Raymond Luca s-a lămurit că Marin Oană nu merită certificat de revoluţionar, după ce înainte tot în unanimitate ajunsese la aceeaşi concluzie şi CPRD-ul de sub conducerea lui Emilian Cutean. În cazul generalului Ion Suceavă, după ce fusese respins de CPRD în perioada Cutean, împricinatul însuşi şi-a retras cererea de preschimbare a certificatului de revoluţionar.

Eu sînt însă o fire suspicioasă cînd e vorba de activitatea asta de preschimbare a certificatelor. Probabil prea atenta urmărire a acestei probleme m-a făcut să fiu aşa. De aceea, nu m-am mulţumit cu faptul că CPRD a respins respectivele certificate ci am dorit să mă asigur că şi SSPR va face acelaşi lucru. Pînă la urmă, conform principiului separării puterilor în stat, SSPR-ul este cel care aplică legea, iar CPRD-ul face doar un control parlamentar al activităţii acestuia. Cititorii mai atenţi ai acestui blog au remarcat probabil că încă de la articolul Situaţia preschimbării certificatelor de revoluţionar, raportată de Fesan (linc) mi-am exprimat părerea că nu este destul ca o contestaţie să primească răspuns favorabil de la CPRD, ci e nevoie ca contestatarul să se adreseze şi SSPR, pentru a obliga această instituţie să ia notă de contestaţie şi în caz de neconformare a SSPR, pentru a-şi crea calitate procesuală. De aceea am trimis următoarea scrisoare către SSPR:

Subsemnatul, Mioc Marius (…), în temeiul legii 554/2004 vă cer să vă refuzaţi preschimbarea certificatelor de revoluţionar pentru MARIN OANĂ (dosar nr. 172) şi ION SUCEAVĂ (dosar nr. 1914) şi să retrageţi avizul favorabil pe care l-aţi dat pentru această preschimbare, ca urmare a faptului că respectivele persoane au săvîrşit acţiuni împotriva revoluţiei, preschimbarea certificatelor de revoluţionar fiind astfel contrară art. 8 din legea 341/2004.

Existenţa faptelor împotriva revoluţiei a sus-pomeniţilor a fost constatată de Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (CPRD) la şedinţa din 9 septembrie 2008, în care se arată:

„Suceavă Ion (dosar nr. 1914) (…) a avut acţiuni pînă în data de 21 decembrie 1989 care se încadrează în ar. 8 din Legea 341/2004, iar verificarea dosarului se face ţinîndu-se cont de art. 1 indice 2 din HG nr. 1717/2006 (…)

Oană Marin (dosar nr. 172) (…) a avut acţiuni pînă în data de 21 decembrie 1989 care se încadrează în ar. 8 din Legea 341/2004, iar verificarea dosarului se face ţinîndu-se cont de art. 1 indice 2 din HG nr. 1717/2006. (…) A acţionat împotriva revoluţiei, potrivit adresei Ministerului Apărării Naţionale nr. DL/S/160/11.06.2007, înregistrată la CPRD sub nr. 42/445/12.06.07”.

Cu toate acestea SSPR a ignorat poziţia CPRD şi a menţinut avizul favorabil preschimbării certificatelor sus-numitelor persoane.

În şedinţa CPRD din 29 septembrie 2009 s-a precizat că domnul SUCEAVĂ ION, prin adresa înregistrată la CPRD cu nr. 42/1552/29.09.2009, renunţă la preschimbarea certificatului de revoluţionar.

În şedinţa CPRD din 9 decembrie 2009 s-a discutat din nou situaţia dosarului domnului Oană Marin, membrii comisiei hotărînd în unanimitate să dea aviz negativ preschimbării certificatului.

Vă alătur extrase din procesele verbale ale şedinţelor CPRD din 9 septembrie 2008, 29 septembrie 2009 şi 9 decembrie 2009.

Vă cer să pretindeţi de la CPRD copie după adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. DL/S/160/11.06.2007, sau eventual să o cereţi de la emitent – Ministerul Apărării Naţionale. Faţă de faptul că respectiva adresă avea caracter secret, între timp Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că a declasificat toate documentele legate de revoluţie, deci puteţi cere, la nevoie, declasificarea şi a acestui document.

Vă cer totodată să solicitaţi de la CPRD o copie a scrisorii nr. 42/1552/29.09.2009 prin care Suceavă Ion renunţă la preschimbarea certificatului de revoluţionar.

Pentru posibila obiecţie că nu există hotărîre judecătorească sau constatare a Parchetului care să stabilească eventuala activitate împotriva revoluţiei a persoanelor sus-numite, vă semnalez că acest lucru este nerelevant, deoarece Parchetul şi instanţele de judecată au cercetat exclusiv posibilele fapte cu caracter penal săvîrşite în decembrie 1989., în timp ce art. 8 din Legea 341/2004 se referă la fapte „sub orice formă” săvîrşite împotriva revoluţiei, deci inclusiv la fapte fără caracter penal. Alătur adresa nr. 41/VIII-3-2009 din 16 octombrie 2009 a Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, pentru lămurirea acestui aspect. În plus, vă semnalez că unele fapte, de pildă lovirea unor manifestanţi în decembrie 1989, şi-au pierdut caracterul penal prin amnistia decretată prin Decretul-Lege nr. 3 din 4 ianuarie 1990, deci nu au fost cercetate de Parchet. Acest lucru nu înlătură însă caracterul lor de fapte împotriva revoluţiei, care face nelegală preschimbarea certificatului de revoluţionar conform art. 8 din Legea 341/2004.

În cazul în care, în ciuda solicitării mele, veţi preschimba certificatul de revoluţionar al domnilor OANĂ MARIN şi SUCEAVĂ ION, îmi rezerv dreptul de a vă acţiona în justiţie conform legii 554/2004, cerîndu-vă şi daune morale corespunzătoare.

Domnul Adrian Viorel Nicolaescu, şeful SSPR, a avut amabilitatea să răspundă acestei scrisori a mele:

Către Domnul Mioc Marius (…)
Urmare sesizării dumneavoastră înregistrată sub nr. 18/5738/21.04.2010 prin care solicitaţi refuzul preschimbării certificatelor de revoluţionari pe numele a două persoane, urmare a neîndeplinirii condiţiilor Legii 341/2004, vă comunicăm faptul că din primele verificări a rezultat că niciuna din persoanele menţionate nu a intrat în posesia certificatului preschimbat fiind în situaţia fie a neobţinerii avizului CPRD, fie a retragerii cererii de preschimbare.
Pentru aplicarea în continuare a prevederilor Legii 341/2004, art. 47, SSPR va întreprinde demersurile necesare în condiţiile respectării competenţelor legale, inclusiv sesizarea instituţiilor abilitate de luarea unor măsuri pentru intrarea în legalitate.
Cu stimă
p. Secretar de Stat
Secretar General
Adrian Viorel Nicolaescu

Mda, mi-am zis, acum problema e în sfîrşit rezolvată. Nu numai CPRD ci şi SSPR a înţeles că Marin Oană şi Ion Suceavă au acţionat împotriva revoluţiei şi este contrar Legii 341/2004 să primească certificat de revoluţionar. Pot să dorm liniştit, SSPR veghează!

Cînd a apărut însă Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010, cu lista celor cărora li s-au preschimbat certificatele de revoluţionar conform Legii 341/2004 (listă iscălită de Adrian Viorel Nicolaescu), am observat, la lista răniţilor în revoluţie (linc), poziţia 1451, pe domnul Marin Oană avînd certificatul LRT-O 00002, iar la lista luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite (linc), poziţia 14068, pe generalul Ion Suceavă, cu certificatul LRM-S 00058. Deci degeaba toată zbaterea mea ca măcar în aceste două cazuri cu dovezi clare să se respecte legea, articolele pe care le-am scris pe acest blog, sesizările pe care le-am făcut atît la CPRD cît şi la SSPR, faptul că atît CPRD cît şi SSPR mi-au dat dreptate la sesizările mele, faptul că într-o emisiune televizată la B1TV cu Raymond Luca aceste două cazuri au fost chiar pomenite ca un exemplu de vigilenţă cu care se tratează problema preschimbării certificatelor de revoluţionar şi faptul că cel puţin Ion Suceavă a declarat singur, în scris, că renunţă la certificatul de revoluţionar. Totul este doar propagandă pentru public, dar cînd e vorba de decizia finală mafia certificatelor acţionează netulburată. În această situaţie apare întrebarea în ce măsură mai are rost să se facă contestaţii. Orice contestatar se poate trezi în situaţia mea: să primească răspuns că i-a fost aprobată contestaţia atît de la CPRD cît şi de la SSPR, dar în final acest răspuns să nu aibă nici o consecinţă juridică.

Reamintesc că atît Marin Oană cît şi Ion Suceavă au fost implicaţi în împrăştierea demonstranţilor din Bucureşti, în 21 decembrie 1989. În registrul de note al generalului-maior Gheorghe Voinea, comandantul Armatei 1 (reprodus de Alex Mihai Stoenescu în „Istoria loviturilor de stat din România”, vol. 4 (II), editua Rao 2005), este scris:

(Ora) 13:53, Mr. Carp raportează au ieşit 13 TAB TR.1 Mc (şi) 15 TAB R 2 Mc, Total 28 TAB + 1 CRMS, Oană.
(Ora) 14:11 – Tov. Ministru lt.col. Oană – să plece la intrarea principală la CC. ptr. a lua leg(ătura) cu tov. ministru
(Ora) 16:02 – Total 5 CpI (companii de infanterie) + 2 Cp.Tc (companii de tancuri) sînt pregătite (rap. Mr. Carp). T1f Cons.Stat lt.col. Oană – 158453 şi 148110/433 (numere de telefon la care putea fi contactat Oană în sediul Consiliului de Stat; nota lui Alex Stoenescu).
(Ora) 16:37 – Tov. ministru in Piaţa Romană 300 (de) oameni să fie împrăştiaţi de Oană. Intercontinental – Cpt. Marin să-i împrăştie cu TAB. In Piaţa Unirii, aprox. 300 să fie împrăştiaţi (s-a transmis ord. Mr. Carp)
(Ora) 16:48. S-a transmis ordin lt. maj. Dafinescu de la P.C. (punctul de comandă) al lt. col. Oană să ducă 2 TAB la intrarea principală de la CC la dispoziţia tov. ministru.
(Ora) 17:30 Lt. col. Oană raportează că a descongestionat (Bulevardul) 6 martie şi pleacă spre Intercontinental să facă joncţiunea cu cpt. Marin care acţionează pe Magheru.

În 22 decembrie 1989, după fuga lui Ceauşescu, cînd TVR devenise “liberă”, transmisia TVR din Piaţa Palatului a fost întreruptă exact în momentul cînd vorbea Dumitru Mazilu, pentru a fi prezentat telespectatorilor locotenent-colonelul Oană, apărătorul televiziunii în faţa ameninţărilor teroriste.

În urma apărării TVR de către trupele conduse de lt-col. Oană, în zona respectivă s-au înregistrat 62 de morţi, fără să se identifice vreun terorist. S-au descoperit însă situaţii cînd diferite subunităţi venite să apere televiziunea trăgeau unele în altele, cum a fost de pildă cazul cu elicopterul M.Ap.N. care a deschis focul asupra clădirii televiziunii, de unde s-a ripostat împotriva elicopterului (linc).

 

3 Responses to “Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă”

 1. […] Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă Thu Jul 22, 2010 8:01 am În februarie 2009 semnalam pe acest blog, în articolul SSPR sfidează Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor? (linc), cazurile ofiţerilor Marin Oană şi Ion Suceavă, care acţionaseră împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, dar după fuga lui Ceauşescu s-au pus în slujba FSN şi au dobîndit astfel certificate de revoluţionar. Conform art. 8 din Legea 341/2004, cei […] […]

 2. george Says:

  Se pot ataca in contencios administrativ in termen de 6 luni de la data publicarii listei finale a revolutionarilor (n7.07.2010) in temeiul art. 20 alin. 1 din HG 1412/2004 si sigur vor fin anulate de Curtea de Apel.

 3. Așa se întîmplă cînd ofițerii cinstiți ai Divizilor Mecanizate și de Tancuri din București, pe deasupra membrii CADA, au fost scoși din armată, cu concursul cadrelor criminale de conducere ale acerstor Mari Unități.
  Toți acești falși revoluționari care în prima parte a Revoltei populare din București au îndeplinit cu zel ordinele Comandantului suprem contribuind la uciderea și rănirea a sute de revoluționari adevărați.
  În calitatea pe care am avut-o, din partea CADA, de a verifica acțiunile Divizilor mecanizate și de Tancuri, din București, in Revoluție pînă în 24.Decembrie, mi s-au pus numeroase piedici pentru a nu afla adevărul. Cadrele militare, militarii acestor divizii au fost intimidate, amenințate pentru a nu da detalii.
  Este de toți cunoscut că Comandanții de Divizii din București cu ajutoarele lor din statele majore, cît și comandanții și unitățiile Regimentelor mecanizate și de Tancuri au acționat pînă la fuga lui Ceaușescu împotriva populației răsculate a Bucureștiului.
  Este necesar degradarea tuturor Generalilor proveniți de la aceste unități criminale.
  Lt.Col.Ry.CADA Popescu Silviu
  Ce prostie mare să fie desemnat erou comandantul Regimentului 1 Mc. din București Lt.col. Oană subordonatul și executantul ordinelor criminale ale Lt.col.. Carp Gheorghe, șeful de stat major al D.1 Mc.
  Nu este vorba numai de retragerea titulaturii de revoluționar, cine a mai fost incapabilul care a propus o asemenea mîrșăvie, ci și retragerea gradului de general. Cum spuneam retragerea gradelor de generali a următorilor ofițeri, foști ofițeri ai armatei române toți împlicați în crimele din Decembrie 1989, 1990:
  Generalii: Carp Ggeorghe, Marin Oană, Costache Tiberiu, Mureșan Mircea, Chelaru Mircea. Aceștia sînt numai unii pe care îi știu pînț acum.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.