Revoluţie fără terorişti (5). Decembrie ’89 a fost marcat de cea mai îngrozitoare diversiune trăită de acest popor

A 5-a parte, şi ultima, a emisiunii „Revoluţie fără terorişti” difuzată la Antena 1 în 17 decembrie 2002. Realizatoare Dana Deac, invitaţi Marius Mioc şi Dan Voinea. Comentariile mele ulterioare le-am inserat cu litere cursive, între paranteze drepte.

Vezi şi primele patru părţi ale emisiunii:
Domnul Mioc nu-şi dă cu părerea ci aduce în atenţia opiniei publice istoria prin documente
Nimeni nu se interesează de victime. Mass-media este numai în jurul infractorilor
De ce această discriminare pe criterii etnice? De ce morţii români sînt mai puţin importanţi decît morţii albaneji sau evrei?
Din mers conducerea revoluţiei a luat-o o oligarhie militară

Playlist pe youtube cu întreaga emisiune: http://www.youtube.com/view_play_list?p=C94CEF22F31B2DDE

Transcriere înregistrare:
00:00 Dana Deac: Vorbim despre revoluţie, vorbim despre victime. Pînă a se realiza o premieră mondială, şi anume transmiterea în direct a unei revoluţii, aşa cum s-a întîmplat după 22 decembrie, v-aş ruga să mai discutăm despre această indiferenţă cultivată de autorităţi. Indiferenţa faţă de victime, indiferenţa faţă de aflarea adevărului, indiferenţa cu privire la procesele, care, aşa cum spunea şi domnul general Voinea, încă se desfăşoară, după 13 ani.
00:35 Marius Mioc: Eu cred că nu e o indiferenţă. Eu cred că există chiar o dorinţă de a nu se afla adevărul şi de a ascunde pe vinovaţi. Deci, cunoaştem că cel puţin doi generali care au fost la Timişoara pentru reprimarea revoluţiei, domnii Stănculescu şi Chiţac, au fost membri în primul guvern revoluţionar care s-a instalat în decembrie ’89. Ceea ce să ştiţi că în Timişoara chiar de atunci a ridicat nişte semne de întrebare şi este explicaţia mitingurilor care au fost prin ’90 în Timişoara. Deci această destabilizare care provenea din Timişoara avea nişte motive întemeiate, nişte motive foarte clare şi ăsta era unul dintre motive. Deci exista o neîncredere ştiindu-se cine sînt în conducere. Poate domnul Iliescu nu era atît contestat dar erau contestate aceste două persoane şi văzîndu-se că domnul Iliescu continuă să-i menţină în funcţie, atunci a fost contestat şi domnia sa. Şi referitor la…
01:32 Dana Deac: Aveţi multe documente?
01:34 Marius Mioc: Da. Nu, referitor la…, şi acuma ştiţi că se judecă recursul în anulare în procesul Chiţac-Stănculescu. Şi ştiu, cînd s-a dat sentinţa prima oară, s-au făcut tot felul de emisiuni de televiziune în care erau invitaţi numai persoane să le ţină partea şi se dezinforma opinia publică. Îmi amintesc, de pildă, la o emisiune de televiziune imediat după sentinţa respectivă, domnul Ion Cristoiu spunea: „Păi singurul lucru care i se reproşează lui Chiţac este că a aruncat nişte grenade lacrimogene”. Ceea ce nu este adevărat. Deci, într-adevăr, a aruncat nişte grenade lacrimogene şi este unul dintre lucrurile care i se reproşează. Dar dacă se citeşte textul sentinţei şi motivarea sentinţei, se poate vedea, de exemplu, declaraţiile unor martori care au relatat cum Chiţac spunea în decembrie ’89 la trupele din [de la] catedrală, spunea ceva de felul: „la canaliile astea le trebuie revoluţie? Las’ că le dăm noi revoluţie!”. Deci sînt declaraţii de martori în proces şi care au fost preluate şi în motivarea sentinţei, despre care nu s-a, nu s-a spus cînd, în emisiunile acelea televizate care se relata despre acest proces. Acuma este recursul în anulare în curs. Sînt nişte motive, chiar am textul recursului în anulare şi sînt nişte motive, unele de-a dreptul caraghioase. De exemplu se vorbeşte despre expertiza psihiatrică a inculpatului Stănculescu, că n-ar fi în regulă. Deci se sugerează că poate domnul Stănculescu era nebun. Ţinîndu-se seama de funcţiile extrem de importante care domnul Stănculescu le-a ocupat, a fost ministru, e o insultă la adresa poporului român să se pretindă că o persoană care a avut asemenea funcţii putea fi nebun. S-a realizat de altfel o expertiză, pe care o şi am aicea, a domnului Stănculescu. Dacă puteţi s-o filmaţi.
03:37 Dana Deac: Da.
03:38 Marius Mioc: Deci aceasta este expertiza care s-a realizat de altfel în dosarul cauzei. Dar se pretinde că nu este corectă această expertiză pentru că nu a fost în condiţii de internare realizată. Deci a fost examinat…
03:53 Dana Deac: Se poate aşa ceva?
03:55 Marius Mioc: …ambulatoriu. Pe motiv că… Se răstălmăceşte articolul 117 alineat 2 din cod de procedură penală care spune că instanţa va dispune internarea [pentru expertiza psihiatrică] „pe timpul necesar”. Aşa spune. Timpul necesar… Da.
04:09 Dana Deac (uitîndu-se pe expertiza psihiatrico-legală a inculpatului Stănculescu): La data examinării comisia de expertiză medico-legală…
04:12 Marius Mioc: Da. Stabileşte că are discernămînt. Da.
04:14 Dana Deac (citeşte din document): Nu prezintă tulburări psihice care să-i afecteze capacitatea psihică de a înţelege conţinutul şi consecinţele faptei pentru care este cercetat.
04:21 Marius Mioc: Da. Asta a fost concluzia comisiei de examinare. Dar în recursul în anulare se spune „nu a fost internat”, deci nu este bună. Or, articolul de lege spune: internarea se face pe timpul necesar. Dacă medicii stabilesc că timpul necesar de internare este zero, nu este motiv de internare. Chiar şi normele de aplicare a decretului 446 din 1966 referitor la medicina legală şi la felul cum se fac expertizele psihiatrice spune internarea se face „dacă este cazul”. Deci ideea aceasta vehiculată în recursul în anulare, că nu este bună expertiza psihiatrico-legală, nu are temei legal. [Totuşi secţiile unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au admis în 2004 recursul în anulare – existînd şi opinia separată a 4 judecători – şi procesul a fost trimis spre rejudecare. În cadrul rejudecării s-a realizat şi o nouă expertiză psihiatrică, cu internare, a domnului Stănculescu. S-a creat astfel un precedent judecătoresc conform căruia întotdeauna expertizele psihiatrico-legale trebuie să se facă cu internare. Îmi păstrez părerea că aceasta reprezintă o adăugire la lege pe care au făcut-o domnii judecători, şi care nu erau în drept să o facă, fiindcă încalcă principiul separaţiei puterilor în stat. Este vădit că medicii psihiatrii sînt capabili în unele situaţii să stabilească un diagnostic fără analize complicate şi fără internarea celui examinat, avînd conform legii posibilitatea de a cere internarea dacă consideră necesar. Prin hotărîrea ÎCCJ acea posibilitate pe care o aveau comisiile de expertiză psihiatrico-legală devine obligativitate. Practic asta înseamnă cheltuieli suplimentare pentru stat şi deranj inclusiv pentru inculpaţi, siliţi să stea internaţi poate împotriva voinţei lor, deseori inutil]
05:03 Dana Deac: Domnule general, ce spun eu fiului meu despre decembrie ’89 şi despre morţii de care unii dintre noi mai îndrăznim să vorbim? Ce să-i spun? Cine sînt cei care i-au împuşcat?
05:18 Dan Voinea: Eu zic că tre’ să le spunem, eu zic că trebe să le spunem şi partea fericită a revoluţiei dar şi drama care a urmat. Pentru că tocmai asta este scopul, dacă vreţi, istoric, al stabilirii adevărului. Ca generaţiile care vor veni să nu uite de această experienţă sîngeroasă a înaintaşilor lor. Ca să nu se mai repete. Pentru că oricînd pot fi păcăliţi. Dacă vă aduceţi aminte, decembrie ’89 a fost marcat de cea mai îngrozitoare diversiune care a trăit-o acest popor, minciuna că au fost inventaţi acei terorişti, motiv pentru care au fost ocupate prin majoritatea instituţiilor cu militari. Practic au fost militarizate toate instituţiile, tot, ca să fie sub control.
06:06 Dana Deac: Au fost omorîţi 46 de oameni sub bănuiala de terorism. Nu numai că s-a inventat acea diversiune cu teroriştii, au fost şi omorîte persoane.
06:11 Dan Voinea: Au fost omorîte persoane.
06:16 Dana Deac: Am uitat de domnul Popescu. Haideţi să vedem, nu ştiu dacă mai este pe fir. Bună dimineaţa.
06:21 George Popescu: Sărut mîna, bună dimineaţa.
06:22 Dana Deac: Sînteţi răbdător şi vă rugăm să ne acceptaţi scuzele. Vă ascultăm.
06:25 George Popescu: Nici o problemă. Voi pune întrebările după care voi închide…
06:29 Dana Deac: Vă rog.
06:30 George Popescu: …şi o să ascult răspunsurile la televizor. Deci, prima întrebare se referă la faptul că la hotărîrea fostei conduceri comuniste probabil, de a trimite studenţii şi elevii în vacanţă în ’89, se referă la ’89, mai devreme decît de obicei. Ştiţi că s-a luat acea măsură ca toţi elevii şi studenţii să ia vacanţă cu 10 zile mai devreme decît…
06:52 Dana Deac: Bun. O întrebare. A doua?
06:54 George Popescu: A doua întrebare. Dacă nu este tîrziu ca şi acum, măcar în al 12-lea sau al 13-lea ceas, să se ţină seama de punctul 8 al proclamaţiei de la Timişoara? Şi credeţi că dacă s-ar face acest lucru s-ar putea afla şi cine au fost acei aşa-zişi terorişti?
07:10 Dana Deac: Bun. Şi a 3-a? Mai aveţi?
07:12 George Popescu: Nu. Atît. Sărbători fericite, numai bine, an nou fericit.
07:13 Dana Deac: Mulţumim mult, şi dumneavoastră, domnule Popescu. Da. Domnule Voinea, dumneavoastră aţi putea să ne spuneţi, dacă puteţi să ne spuneţi ceva despre chestiunea asta?
07:23 Dan Voinea: Bine, cu vacanţa studenţilor, cred că a făcut parte din strategia şi politica internă a partidului legat de ceea ce se întîmpla la ora aceea în Europa. Pentru că revoluţia anticomunistă, după cum se ştie, n-a început în România. Ea a început în Polonia şi după aceea…
07:43 Dana Deac: Ceva informaţii aveau…
07:44 Dan Voinea: …s-a extins în Cehoslovacia şi celelalte ţări. Noi practic am fost printre ultimele state în care rezistenţa comunistă a continuat să facă probleme. Şi efectele se văd, că sînt cele pentru care noi stăm astăzi aicea să comentăm. Dar (neînţelegibil) Timişoara şi cu tot ce s-a întîmplat în acele zile, niciodată nu este prea tîrziu pentru ca noi să ştim adevărul. Adevărul în primul rînd trebe ştiut. Că se face dreptate sau nu se face dreptate, asta ţine de coloana vertebrală a justiţiei. Şi ştim să, trebe judecată şi justiţia pentru ce a făcut, ce n-a făcut, ce trebuia să facă. Asta este o altă problemă cu care noi acuma ne confruntăm. Vedeţi bine, şi în ce priveşte intrarea în Europa. Este o condiţie să fie justiţie în primul rînd, dacă… Şi eu zic că aceasta se va face, indiferent de anumite categorii de interese, să zic aşa. Ea se va face, pentru că aceste asociaţii de răniţi nu uită prin ceea ce au trecut. Noi nu trebuie să uităm acel trecut, mai ales cei care l-am trăit atunci. Trebuie să-l povestim, cum bine spuneaţi dumneavoastră, copiilor, copiilor noştri. Să ştie, să ştie cu lux de amănunte, dacă vreţi, ce s-a… Aţi văzut francejii, cît au comentat revoluţia lor. Şi astăzi se scrie despre revoluţia franceză. Şi astăzi se scrie despre căpeteniile revoluţiei, despre întorsăturile care le-a luat revoluţia. Dar se scrie cu foarte multă sinceritate, cu foarte multă libertate, nimeni nu are de suferit că scrie despre ceea ce s-a întîmplat atunci, se judecă evenimentele.
09:34 Dana Deac: Da, dar ştiţi că ăia au murit de mult, care au făcut revoluţia aia. De aia se scrie acum cu lejeritate.
09:41 Dan Voinea: Da, dar au murit pentru ca să fim şi noi liberi astăzi.
09:45 Dana Deac: Aşa este, aşa este.
09:46 Dan Voinea: Pentru că prima republică franceză a însemnat începutul libertăţii în Europa. Şi iată cît de tîrziu a ajuns şi la noi.
09:53 Dana Deac: Să înţelegem că va trebui să mai avem puţină răbdare şi apoi vom afla adevărul? Domnule Mioc?
10:00 Marius Mioc: Eu l-aş întreba pe domnul Voinea dacă ştie ce s-a întîmplat cu dosarul Calea Girocului din Timişoara? Pentru că ştiu că începuse acest dosar şi nu s-a mai trimis în judecată.
10:09 Dan Voinea: Da, sînt multe dosare în care au fost date soluţii. Dar dumneavoastră e bine să faceţi o cerere oficială. Nu este la mine acest dosar, pentru că nu mai sînt şeful secţiei. Dar faceţi o corespondenţă cu conducerea secţiei ca să aflaţi ce, ce s-a întîmplat. [S-a făcut o asemenea cerere, dar degeaba. Vezi: Părerea Parchetului: crimele revoluţiei nu sînt de interes public. Verginia Jugănaru: „Am ştiut tot timpul cine e ucigaşul soţului meu (linc)]
10:31 Dana Deac: Toate, una peste alta, pentru că sîntem la final de discuţie, vorbim despre 17 decembrie, despre Timişoara, despre revoluţie, în aceste zile în care, o spun aşa, cu oarecare cruzime, mulţi dintre cei care stabilesc programele şi sumarele pentru presă spun: neinteresant subiectul. Haideţi, vorbiţi altceva pentru că noi vrem lupta cu audienţa, criterii comerciale, ce să mai discutăm despre revoluţie? Nu?
11:00 Dan Voinea: Cred că este o…
11:01 Dana Deac: Şi ce credeţi că se va întîmpla? Sîntem în 2002, am avut un an în care se spune că, dom’le, am primit acordul de curînd la Copenhaga, O.K.-ul pentru 2007, a venit Bush, a văzut curcubeul, a zis „bravo, veniţi în NATO”, ce revoluţie, acuma discutăm despre revoluţie? Despre cei care au tras, şi terorişti, şi…
11:21 Dan Voinea: Eu cred că este, răspunsul este în ceea ce afirmaţi dumneavoastră mai-nainte. Societatea noastră suferă de foarte multă indiferenţă, de multă apatie. Este o atitudine, eu aş cataloga-o atitudine psihică, care trebuieşte combătută. Adică noi trebe să ne găsim, ne regăsim vigoarea care ne-a scos în stradă în ’89. Curajul. Pentru că poporul român este un popor de oameni curajoşi, cinstiţi, drepţi dacă vreţi. Eu mi-aduc aminte cînd eram copil, orice act de injustiţie în localitate era foarte crunt taxat de consăteni. Şi atunci, dacă am amplifica această civilizaţie moştenită de la, din trecut, pentru că am învăţat să fim respectuoşi şi faţă de … [la ultimele cîteva minute ale emisiunii înregistrarea este de proastă calitate, neînţelegibilă]

(sfîrşit)

4 gânduri despre „Revoluţie fără terorişti (5). Decembrie ’89 a fost marcat de cea mai îngrozitoare diversiune trăită de acest popor

 1. Ne confruntam in intreaga lume cu o conspiratie monolitica si nemiloasa ale caror actiuni se bazeaza primordial pe juraminte secrete.
  Se bazeaza pe:
  -infiltrare in loc de invazie,
  -subversiune in locul alegerilor democratice , -intimidare in locul libertatii de-a alege.

  Si-a creat un sistem ce concentreaza vaste resurse umane si materiale in scopul infiintarii unei masinarii unitare deosebit de eficienta ce combina:
  -armata
  -mijloace diplomatice
  -servicii de informatii
  -mijloace economice
  -mijloace stiintifice
  -operatiuni politice

  Actiunile ii sunt:
  -ascunse , nu publicate
  -greselile ii sunt ingropate nu dezbatute in ziare
  -dizidentii ii sunt adusi la tacere

  Nici o utilizare frauduloasa de fonduri nu ii este anchetata, nici un secret nu ii este dezvaluit.

  Individul devine handicapat cand se confrunta cu o conspiratie atat de monstruoasa incat e tentat sa creada ca e imposibil ca ea sa existe.

 2. va rog cu respect pentru institutie,sa ma ajutati la clarificarea si obtinerea drepturilor mele ca sa primesc si eu macar ‘pomana’,pentru exploatarea discriminatorie ce mia adus numai suferinta si sclavie,ca pionier recrut si luptator activ in revolutia pentru libertate si democratia din romania,fapt ce poate fi dovedit care a adus multe drepturi de la care eu nu am fost exclus si cenzurat ca luptator,ce ma afecteaza si mi-au produs un prejudiciu ne tininduse cont de contributia mea dupa 20 ani,reclam:
  Motivele actiunii: ca fost recrut ce am participat la revolta din fata consiliului din Timisoara ce mi-a pus viata in pericol si pentru care nu eram instruit,pentru care mi sa-u eliberat acte oficiale efectuate ne temeinic s-au nelegal,deoarece arhiva tinuta la secret ascund faptele eroice,sau adevaruri pe jumatate ce vor sa dezinformeze dupa 50 ani, ce nu reflecta realitatea si istoria,care ma incrimineaza pentru o fapta ce nu am facut,pentru care platesc fara speranta de iesire la contributia adusa istoric tuturor cetatenilor tarii spre democratia institutiilor statului.De cele doua juraminte depuse conform arhivelor si a ziarelor in care apar impreuna cu restul plutonului,singurii ramasi printre manifestanti ca participant fara voie la razboiu civil ce l-am evitat interpretind ordinele primite fata de cei ce leau dat.Amenintati din fata de cetatenii orasului,si din spate cu arma de alte doua plutoane unul cu soldati veniti din Sibiu,iar la urma de unii ce aveau peste 30 ani imbracati in soldati,si securisti civili ce cautau victime si aveau in dotare pistoale mici,automate si pusti cu luneta, actionind in special noaptea,ce ne-au supus sa vedem masacrul. M-au incorporat si eliberat doar soldat,ca pentru orice recrut ce a desfasurat stagiul normal,si pe altii iau facut caporali pentru ca au tras, si cu care unul,am fost coleg la munca timp de 8 ani in C.F.R. .Confundati cu securistii pentru ca eram de la aviatie,ce diferea nuanta hainelor,(ale noastre trebuiau sa fie albastre daca nu ar fi fost prespalate si vechi,numai bune de salopete,pentru muncile sezonului,la care eram exploatati 10 ore pe zi).
  La a treia iesire in oras,cind au venit din capitala sa le promita multe oamenilor,”unii condamnati’ dupa 20 ani,am lasat pe cetatenii revoltati sa-i sechestreze incalcind oridinele primite.Sa strigat pentru prima data ‘ARMATA E CU NOI’ce a contribuit la speranta si a condus la revolutia din Bucuresti.La retragere mi-am luat citeva lovituri cu picioarele in burta aparindu-mi arma sa nu ramin fara,pina s-au dezmeticit ca nu am nicio vina si ca tin cu ei,si nu sunt securist,ci doar soldat in termen,cauza ce mi-a provocat hernie,dupa care am am fost internat si operat in Spitalul Militar.Poate si de la rachetele si rezervoarele suplimentare ce le atasam manual sub aripa migurilor impreuna cu cei angajati ai armatei datorita evenimentelor si a stari de necesitate date pe posturii.Obositi,infometati,speriati si disperatisi pentru vietile tuturor si a familiilor noastre, murdari din 16 dec.89 adusi direc de la muncile agricole cu ordin de tragere si munitie cit puteam duce,nu ne-am mai dezbracat o saptamina si sa umplut unitatea de riie.
  Am fost detasament 2,si am avut 4 iesiri in oras ca umplutura,incepinute cu seara din 17 dec.89,si terminind in noaptea ce sa decretat stare de necesitate pe tara,fiid dusi cu autobuzul dupa o lunga calatoriei,intrerupta de citeva ori,dupa ce ne-am inteles cu cadrul militar ce ne insotea,ca se teme pentru familia lui de il recunoaste cineva de va trebui sa executam ordinul primit.Am oprit citeva ore pe drumul de la aeroport spre oras din ‘cauza autobuzului’,si apoi pina am ajuns la o unitate din oras,am stat pititi jos sa para gol sa nu ne atace careva.Ajunsi,ne-a intrebat de ce a durat atit,si dupa ceva explicatii am fost indrumati pe o strada intrun cartier cu case,unde am intilnit trupe speciale din Caracal echipati cu camuflaj si haine cu guler inblanite si alti,iar noi am stat cu motorul pornit din care gazele din teva de esapament intrau in autobuz,in care am tremurat de frig si foame pina la ivirea zorilor.
  Apoi prezentind un pericol U.M. de Aviatie ramasa fara aparare,am fost lasati singuri cu ordin de tragere in tot ce misca s-au decola/aterizeaza in diferite posturi.Eu trebuia sa il inlocuiesc pe fostul caporal al plutonului din care facusem parte,care imi facuse viata un iad in citeva luni,fiin din Sibiu si un nepot pilos al CEIST-ului U.M.pe care nu iam mai vazut de atunci.Avionul cu parasutisti pentru T.V.R pentru Bucuresti,a avut norocul ca a luat viteza,a scapat doar ciuruit.Au disparut arme ,munitie si cea ramasa personala a trebuit so aruncam intrun lac din unitate,la capatul pistei,spunindu-ne ca cine mai are si n-a folosit-o sa scape de ia.Alti au folosit-o pe parcurs ca in filmele cu cowboy tragand dupa muste sau dupa masinile ce se vedeau la orizont pe strada in noapte ..simplu asadar.
  Va multumesc si doresc ca aceste informaţii să fie de folos pentru procesul dovedit de incalcare la restituirea drepturilor ca cetatean roman si de catre stat.De asemenea, multumesc pentru dreptul meu ce nu imi permite a plati un avocat,care sa ma reprezinte in istanta la cite dari legale am cotizat,bani ce mi-ar fi asigurat linistea, echilibrul si speranta la o pensionare posibila la peste 65 ani,varsta la care nu mai visez cu 8 ani vechime la 41 ani.Folosit si distrus ca om cu dreptul la casa,munca si familie,ce mi-au fost incalcate prin dictatura ce ne amageste cu ordonante si impozite pentru care nu ar trebui sa platesc din moment ce mi-au impus venitului minim prin abuz,fata de maximul,ne tinindu-se cont de veniturile aduse,la care valorile morale si materiale nu exista decit raportate la profituri personale,actual distrusa economia cetatenilor romani.

 3. ..de la livretul eliberat ca un act incheiat netemeinic ce reprezinta un fals ordinar,precum si arhiva statului fata de situatiile trecute istorice,eu platesc ca terorist declarat si singurul banuiesc,pentru ca nu am tras si executat ordinele date la care mi-am salvat viata mea riscindu-mi viata si a revoltatilor si a familiei tuturor acelora citiva participanti in raport cu populatia Timisoarei.,ce exista si exista si acum,la care sunt dictate politic la descentralizare si politizarea institutiilor noastre a Statului si Insitutiiilor Cetatenilor aplicindu-se legi fasciste de discriminare si exterminare dupa 20 ani

 4. ,judetul Prahova, va rog cu respect pentru institutia ce o administrati,sa deschideti o ancheta pentru a-mi clarifica tot ce reprezinta acest caz mafiot cu dreptul la protectie si responsabilitate institutionala la plingerea penala.
  Motivul actiunii: ca fost angajat si actual somer consider concedierea colectiva abuziv aplicata prin lezarea si incalcara drepturilor garantate legal constitutional,ca furt de indentiate evaziune fiscala si atentat la siguranta vietii si a familiei ca stare privata,raportat la standardele U.E.existente si legilor de drept,ce garanteaza propietatea asupra drepturile civile,ce mi-au fost incalcate in mod abuziv in repetate rinduri,ca entitate si persoana fizica dupa eliberarea din institutia armatei cu 20 ani in urma,si apoi de catre „SNCFR”SA MARFA sucursala Bucuresti care mi-au furat drepturile,trase la indigo ca sfidare si abuz de catre ierarhia tranzitiei institutiile politizate a sistemului descentralizat.
  Faptele ilicite apartin atat dreptului civil, atragand raspunderea civila contractuala sau delictuala,cat si dreptului penal si adminstrativ.Fapte care prezinta o doza de pericol social cantitativ superioara oricaror alte fapte din sfera ilicitului juridic
  Aceasta practica ca indentificare a diverse surse de abuz in ierarhie,ale acestor obiceiuri de „imprumut” ilicit din venitul meu personal,drepturi aparate de lege.Practica folosita mult prea mult decit fusese stabilit prin legi. Contracte de licenta la un standard legal ce poate sugera o piraterie in conformitate cu legislatia ,faptul ca sa introdus noi paragrafe,contrazise pe perioada reformei ce au constituit si confirma aceasta practica de indentificare ce este protejat de lege ca dovada la nevinovatie a mea. Actiuni reprezentind un prejdiciu moral si material,fiindu-mi ingradit accesul la justitie ce nu se poate prescrie prin ordonante si abuzuri. Legi ce incalca Drepturile Omului garantate prin Constitutia Statului ca Cetatean,cit si protocolului 14 al U.E.ca drept egal la libertate de exprimare si aparare conform prevederilor OGU 214/1999.
  Am fost privat ca bunurii de drept inpozitate si nationalizate prin inflatii si biruri abuzive,la inpunerea minimului pe o economie ce sa evaporat in interesul meschin al privatului mafiot,care mi-a produs grave prejudicii morale si materiale potrivit art.5 alin1 din legea nr.221/2009.
  La nerespectarea contractul incheiat in anul 2000 ca angajat si venit pe perioada tranzitiei care m-a aruncat in reforma actuala la problemele existent,ca un caz social in cadrul caruia nu pot sa uzez un drept al meu legal in procesul intentat ca persoana fizica la actiunea civila in instanta ca litigiu,care reflecta’o infractiune facind obiectul unor masuri ce m-au lasat fara bani,fapt care nu-mi permite solutionarea procesului intentat la o finalizare intr-un mod eficient,la care nu-mi permit un avocat si nici sa ma reprezint singur in instanta ca victima a tranzitiei,fata de calificarile mele si a sanatatii precare.
  Invedereze atit pericolul social cit si importanta materiala a infractiunii.Conduita ilicita ce reprezinta temeiul juridic al raspunderii penale,acesta fiind caracterizat si definit prin lege ca infractiune,prin numeroase fapte penale ce produc deopotriva incalcarea drepturilor obiective si lezarea unuia sau mai multor drepturi subiective. Infractiunea de furt,la incalcarea dreptului de proprietate in mod egal,lezat printr-o fapta penala-infractiunea relevindu-se ca o incalcare grava si a drepturilor obiective-reprimarea acestei fapte intereseaza nu numai pe titularul dreptului subiectiv lezat ci intreaga societate, si ca atare intra in domeniul de aplicare a raspunderii penale ,fapt ce trebuie reprimat ca iliceitatea faptei. Starea de legitima aparare ,fapta savirsita in scop de aparare a vietii, a integritatii corporale,a sanatatii ,libertatii ,onoarei sau a bunurilor,fie ale celui care se apara,fie ale altuia sau a unui interes obstesc,impotriva atacului ilicit.
  In acest Stat de Drept nu se poate pune problema asa,la legile abuzive care produce victime civile mai mult decit fostul regim,prin fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu la un abuz de drept ce nu este utilizat in vederea realizarii finalitatii sale ,ci cu inintentia de a pagubi. Prejudiciului potrivit art. 998 si 999 C.civ.la raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin acest mod de exercitare,care ma inbolnavit de anxietate la discriminarea abuzurilor frustrati-lor din conducerile ierarhiei.
  Atacul a fost indreptat impotriva mea ca persoana material, adica fizic si este real,cu caracterul unei legitime aparari iminente la care nu am ripostat din teama la starea de necesitate prin care am trecut odata,ca soldat in termen ce ma tulburat la constringerea psihica dobindita ce persista si acum,la discriminarea dreptuli omului. In mod egal si ineliabil fata de lege si constitutie ca drepturi si prin obligatii potrivit art 45 alin 2 Cod penal ,dreptul civil. In consecinta,dauna trebuie considerata ca rezultatul unui caz fortuit ?!
  Nimeni nu merita mai multe drepturi decit mine in Statul acesta,mai ales ca nu am fost platit sa apar,sa salvez sau sa fiu exterminat de sistemul bolnav actual al nepotismului.Si ca sa nu jignesc pe nimeni le voi spune ca sunt Obiecte Zburatoare Neindentficate, cei ce fac legea.
  Apelez astfel dupa 20 ani de tranzitie la democratia institutiilor cetatenilor,sa ma reprezinte in istatnta ca si drepturi pentru care am platit cu mult mai mult pentru viata ramasa,la care administratia Institutiilor Statului,mi-au taiat din cumul de functii si drepturi,ca si cum mi-ar face o favoare in urma caruia voi beneficia pe viata de un serviciu social,sau de pensii gratuite la care nu mai sper,care m-au rasplatit cu mariri diminuate cu peste 100% in timp ca venit minim inpus fata de alte venituri,inexistent la profitul adus la economia institutiei,profit ce sa evaporat in interesul privat facindu-mi-se o nedreptate la un drept garantat care a dus la concedierea colectiva abuziva in numele reformei,de data asta. Acum somajul, plus un drept ce mi se cuvenea legal la umilinta deja traita de care trebuia sa dispun ca compensatii garantate si oferite intr-o transa,mi l-au impozitat la comun ca bir din nou,de parca nu au facut-o si pina acum fara a-mi da chitanta si garantii scrise. Un drept al meu pentru care am muncit si cotizat darile catre Stat ,la care nu se vede unde sau dus si se vor duce,si ce foloase voi primi eu ca merit.
  Vreau drepturile la despagubire si la viata distrusa prin conducerile corupte ale tranzitiei in beneficiul personal privat abuziv, care este un sac fara fund,ce m-a bagat in recesiune dator vindut,de parca eu am vreo vina ca s-au nascut favorizati unii,si nu exista legi egale pentru toti. Legi ce ii fac sa se creada mai presus de Dumnezeu.Acesti ‘oameni’ mai egali ca altii care au distrus tot ce se mai putea numii speranta la o democratie si libertate egala pentru toti ,prin inflatii ,inmultirea darilor si imprumuturilor justificate nelegal,la care au tocat toata economia cetatenilor statului si nu numai de parca nu am fost exploati in numele achitarii datoriilor cu 20 ani in urma.
  Va rog sa-mi clarificati urgent situatia dificila creata de catre Institutiile Statului la dovezile cocludente dupa 20 ani de tranzitie,la faptele ilegale ale administratiilor,care fac legea in ierarhia conducerii institutiiilor doar in interes personal si politic,pentru a-si pastra functia si privilegiile,fac abuzuri si incalca legile si drepturile cetatenilor prin actiumi ilegale de discriminare care nu reflecta adevarul,ce mi-au furat indentitatea ca cetatean european si persoana fizica,ce mi-au adus un prejudiciu moral si material de peste 300.000 euro in 10 ani. Am fost saracit si inbolnavit sistematic ca victima sociala,ca efect si cauza la ignoranta unora ce au permis eliberarea unor acte oficiale efectuate netemeinic sau nelegal,fapt care face obiectul plingerii mele incepind cu livretul militar ,concedierea colectiva si arhiva statului ce reflecta acte de infractionalitate ca,ilicire,piraterie,frauda,plagiat si evaziune fiscala,la dare si primire de mita permisa de sistemul actual candamnabil.
  Am fost lucrat din in documente,la care nu fuga din tara este o rezolvare a situatiei la problemelor ivite la dorinta de a mai spera.Nu asta este solutia la virsata mea,si nu mai sunt sanse de reabilitare daca nu-mi recuperez viata pierduta in minciuna,la abuzurile ierarhiei. Incetez sa mai exist si sa sper la o viata de familie normala. Vreau salvarea vietii tuturor,la viitorul copiilor,familiei si dreptul la casatorie!
  Am fost privat ca indentitate si jignit in acte ce reflecta falsuri ordinare care m-au exclus,cenzurat,discriminat,ingradit si furat ca cetatean ,aducandu-mi-se astfel un prejudiciu material,moral si social la contributia mea. Prejudicii aduse si Statului de Drept Roman actual European,la excluderea adevarului si a dreptul meu ca revolutionar,erou la salvarea vietii mele si a altora prin faptele si actiunile eroice,istorice. Activ ca pionier si recrut in revolta inceputa din 16 decembrie‘89 din Timisoara fara voie,si dotat cu munitie de razboi si lasati singuri cu cetateii ,la care nu „am executat ordinele primite” ,punindu-ne viata in pericol a noastra a plutonului si a celorlalti,cit si a familiei decizie ce a salvat viata multora,la care sa strigat pentru prima data „Armate e cu Noi”,recunoscuta ca inceputul tranzitiei spre democratia si libertatea tuturor cetatenilor la care am fost clasat ca terorist in arhiva mincinoasa a Statului Roman.
  Sunt un caz special disperat,nedreptatit si lovit de tranzitie fara vina mea,la care am fost jignit,sacrificat si distrus dupa 20 ani,la descentralizarea institutiilor cetatenilor ce reflecta o politica a intereselor private,care au deviat-o de la cursul natural ce tinea de moralitate si respectul drepturilor omului constitutional legal. Care au fost directionate in favoarea intereselor personale,aplicind dictatura politicii fasciste de exterminare in masa prin acte la rasism ,minciuna ,razbunare ,intimidare ,ignoranta ,egoism..
  Concedierea colectiva fata de ordonanta data o consider abuziva,discriminatorie si ilegala,deoarece nu sa tinut cont de realitate si drepturile din codu muncii prevazute in contractul colectiv de munca si cel individual,care s-a facut pe o alta functie decit aceea pe care o ocupam pentru care nu am fost platit de catre conducerea institutiei,si nu mi sa oferit o functi compatibila cu sanatatea si la handicapul din nastere de discromatie. Imbolnavit de inima datorita stresului capatat la conditiile de munca,de anxietate accentuata in 2007 la exploatare si persecutii. La interzicea avansarii pe pe propia-mi functie pentru un venit mai mare ce sa-mi asigure speranta zilei de miine in ierarhia institutiei,fata de contractul in urma cu 10 ani ce nu mai corespunde ,redus in timp ca drepturi si marire a venitului micsorat cu peste 100%,care mia adus un prejudiciu de peste 3mii euro anual. Intimidat si mintit ani de zile de catre liderul de sindicat si membru de partid al fostului FSN,ce a facut abuzuri pe functie ca ‘mostenitor’pe viata in numele clientelei ierarhiei,pentru a ascunde mai bine ilegalitatile,din conducerea descentralizata condusa politic,fapt ce mi-a pus in pericol siguranta vieti si a familiei.
  In data de 29 dec 2009 la predarea medicalului cu internare la care au fost 5 martori; un fost sef statie,fost instructor,fost coleg tehnician si actuala de la resurse umane care nu a vrut sa-mi inregistreze un act ce sa-mi reflecte drepturile si ca revolutionar,si intretinator de familie,cu totii colegi in Ploiesti Triaj care nu au fost concediati.Eu fost angajat si viitoarea-fosta mea sotie si ea martora,am constatat in nota de lichidare ca nu figureaza medicalul,pentru ca cineva semnase condica in lipsa mea deoarece trebuia sa eliberez postul urgent.Motiv fiind,lista concedierilor ce exista cu 3 luni in urma in care figuram si eu,pe care nu am vazut-o niciodata. Concediere primita prin posta care a ajuns dupa 3 zile,ce reflecta un fals la sfidare ca act oficial dictat,ce nu reprezinta adevarul nici cu functia ocupata la care am fost concediat,si ca sot a lui sora-mea pentru ca aveam acelasi nume,fara drept de apel legal la abuz si intimidare,si la amenintarile incepute cu peste 2 ani in urma sesizate in 2007 la DNA. Problema ce se ragaseste si in scolile din Tg.Jiu,unde dictatura nu a cazut niciodata.Acolo unde lucreaza viitoare-fosta sotie,care a ramas doar demoralizat-a’ la situatia actuala.Intimidata si ea de cind am fost concediat,ii este frica sa mai continuie o relatie cu mine la care nu mai se intrevede un viitor,desi dorea nespus si trebuia sa fie mamica a copiilor nostrii.Si ea victima fata de sistemului politic,nu mai are curajul sa spere,nu mai raspunde la telefon,ma evita de ceva vreme cu luni in urma,nu mai vrea sa vina sa fie martora la proces, datorita intimidarilor abuzive si de la munca ei,ce ne-au dezbinat. Simnt disperare si frica ca nu mai vad iesire din situatia creata abuziva in ierarhia conducerii institutiilor conduse politic ,ce ma face sa fiu handicapat fata de drepturile mele legale.
  Va rog sa luati in serios la sesizarea unei comisi autorizate juridice cu experti si cu putere de decizie,sa urgentati acest caz disperat de abuz si discriminare,ce sa ia atitudine pentru a se nu permite sa fiu distrus definitiv. Sa mi se apere drepturile recunoscute conform constitutiei si legilor in vigoare perioadei,la munca ,bani ,demnitate si indentitate care mi-au fost private. La dreptul de clementa pentru a-mi oferii sansa sa fiu un om de afaceri,ca persoana juridica in aces Stat.Prin programe de protectie sociale garantate, pentru restul perioadei de viata,la care nu mi-am jucat destinul la ruleta, pentru cei 25 ani de care sa ma pot bucura pina la o pensie garantata.
  Va multumesc si va rog cu respect,sa dati curs cererii mele la rezolvarea drepturilor la propietate,la foloase cuvenite si altele irevocabile in fata legilor ,obtinand un rezultat final pe fond ce sa ma reprezinte si sa ma salveze din situatia actuala creata,ce sa ma satisfaca si care sa tina de competenta Institutiilor cu ajutorul Statului de Drept Roman ce colaboreaza si lucreaza in folosul cetatenilor.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.