Securitatea lui Ceauşescu şi Basarabia. Activitatea lui Ion Stănescu, fondatorul „Unităţii anti-KGB” a securităţii

Nicolae Dabija, redactor şef al săptămînalului chişinăuan „Literatura şi Arta”, ne aminteşte într-un articol publicat pe saitul Vocea Basarabiei (linc), cum au ajuns la puşcărie nişte patrioţi basarabeni datorită scrisorii pe care securitatea lui Ceauşescu a trimis-o KGB-ului sovietic (personal tovarăşului Iuri Andropov, viitorul conducător al URSS). Reproduc din articolul domnului Dabija:

În vara anului 1970 basarabeanul Alexandru Usatiuc-Bulgăre se afla la Bucureşti la invitaţia unor rude.

A solicitat o audienţă la Nicolae Ceauşescu, pentru a-i transmite un memoriu din partea Frontului Naţional Patriotic, organizaţie ilegală care activa pe teritoriul RSS Moldoveneşti. Documentul conţinea mai multe date şi argumente despre politica oficială de deznaţionalizare a românilor basarabeni, cărora li se interzicea să-şi vorbească limba, să-şi cunoască istoria, despre faptul că acestora le erau închise şcolile, bisericile, că nu li se permitea să-şi viziteze rudele din România, că nu aveau permisiune să se stabilească în oraşe, invadate de „specialişti” invitaţi din toate regiunile fostei URSS ş.a.m.d., ş.a.m.d.

Cui altuia să i se plîngă nişte români dacă nu „preşedintelui românilor”?!

Dar Ceauşescu a refuzat să-l primească, propunîndu-i să lase memoriul în cancelaria Consiliului de Stat.

Basarabenii mai păstrau în amintire imaginea acelui preşedinte curajos care îi înfruntase pe sovietici în august 1968, cînd trupele pactului de la Varşovia invadaseră Cehoslovacia.

Dar se vede că au dreptate cei care afirmă că de la cutezanţă la laşitate nu-i decît un singur pas.

„Marele patriot” român Nicolae Ceauşescu a înmînat mesajul – un strigăt de durere al Basarabiei înstrăinate – preşedintelui Consiliului Securităţii Statului, Ion Stănescu, care, la indicaţia şefului său, a transmis-o şefului KGB-ului sovietic, Iuri Andropov.

Iată scrisoarea plină de slugărnicie a aceluia care a trădat Basarabia şi a condamnat astfel la supliciu mai mulţi patrioţi basarabeni:

Strict secret
CONSILIUL SECURITĂŢII STATULUI AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Nr. 14/006418 din 30.06.1970

Către
Preşedintele Comitetului Securităţii de Stat
de pe lîngă Consiliul de Miniştri al U.R.S.S.
Tov. Andropov I.V.
Moscova

Stimate tovarăşe Andropov!

În data de 12 iunie a.c., la Consiliul de Stat al R.S. România s-a prezentat cetăţeanul sovietic USATIUC Alexandr Vasilievici, născut la 23.02.1915, domiciliat în Chişinău, str. Lomonosov nr. 24, posesor al paşaportului N 482230 şi a cerut să fie primit de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, motivînd că doreşte să expună „o problemă importantă”.

Cu această ocazie numitul a lăsat un plic adresat Preşedintelui Consiliului de Stat, care conţinea un material dactilografiat pe 6 pagini, relatînd despre nişte acţiuni ale unor elemente din R.S.S. Moldovenească împotriva statului sovietic.

Usatiuc Alexandr Vasilievici nu a primit audienţă.

Considerînd că aceste acţiuni prezintă interes pentru organele sovietice de securitate, Vă trimitem plicul şi materialul lăsat de numitul la Consiliul de Stat al R.S. România.

Cu salutul tovărăşesc,

Preşedintele Consiliului Securităţii Statului
al Republicii Socialiste România
Ion Stănescu
(semnătura şi ştampila)

În zilele imediat următoare sînt arestaţi Alexandru Usatiuc-Bulgăre, Gheorghe Ghimpu, Valeriu Graur şi Alexandru Şoltoianu.

Ei sînt anchetaţi în beciurile KGB-ului din Chişinău aproape doi ani de zile.

Procesul va avea loc la 13 iunie 1972.

Alexandru Usatiuc-Bulgăre e condamnat la 7 ani de lagăr de muncă silnică cu regim sever, plus 5 ani de deportare în Siberia;

Gheorghe Ghimpu – la 6 ani de lagăr de muncă silnică cu regim sever;

Valeriu Graur – la 4 ani de lagăr de muncă silnică cu regim sever;

Alexandru Şoltoianu – la 6 ani de lagăr de muncă silnică cu regim sever, plus 5 ani de deportare în Siberia.

Aceeaşi acuzare trece dintr-un rechizitoriu în altul: „pentru propagandă şi agitaţie antisovietică cu scopul de subminare şi slăbire a puterii sovietice”.

Usatiuc-Bulgăre e închis într-un lagăr din regiunea Perm din munţii Ural, iar Ghimpu, Graur şi Şoltoianu sînt întemniţaţi în lagărele din Mordovia, în vecinătatea Polului Nord.

Nu aveau dreptul la corespondenţă, nu aveau dreptul să primească colete, umblau mereu flămînzi, lagărele erau neîncălzite, mulţi dintre deţinuţi decedînd din cauza frigului.

„Aşteptam cu groază sosirea iernii”, avea să povestească Gheorghe Ghimpu.

Cînd vor ieşi din lagăr, Valeriu Graur va reuşi să obţină aprobare pentru a pleca în România, patria tovarăşului Ion Stănescu … ca să se mai încălzească, iar ceilalţi trei vor reveni în Basarabia.

La sfîrşitul anilor ’80 aceştia se încadrează cu trup şi suflet în Mişcarea de Eliberare Naţională, situîndu-se în primele ei rînduri.

Gheorghe Ghimpu va deveni deputat în Parlamentul R. Moldova. Va fi unul dintre puţinii parlamentari care aveau biografie. Este cel căruia i s-a încredinţat să arboreze, la 27 aprilie 1990, primul drapel tricolor pe sediul Parlamentului. Ulterior va fi ales preşedinte al Partidului Naţional Român.

Alexandru Usatiuc-Bulgăre e învestit preşedinte al Asociaţiei Victimelor Regimului Totalitar-Comunist şi a Veteranilor Armatei Române.

Dar călăii lor nu-i vor ierta nici acum.

Ion Stănescu, acest Ieremia Golia al Neamului Românesc, după decembrie 1989 revine în marea politică: va fi secretar al Partidului Socialist al Muncii, condus de Ilie Verdeţ.

În loc să-şi ceară scuze de la victimele sale, „tovarăşul” declara în interviurile acordate generos publicaţiei „Ţara”, organ al PPCD, că cei patru au fost nişte „provocatori”, iar dînsul nu a făcut decît să-şi apere ţara.

Un alt „tovarăş”, Răduică, general al securităţii române, unul dintre coautorii pîrei către cel care s-a dovedit a fi şi stăpînul securităţii româneşti Iuri Andropov, avea şi el să-i batjocorească pe cei patru martiri basarabeni, învinuindu-i că ar fi fost îndemnaţi de KGB să-i scrie lui Ceauşescu.

Articolul complet al domnului Dabija, la lincul indicat.

Pentru cititorii mei mai vechi nu e vorba de fapte noi, le-am mai pomenit în articolul „Hăţişurile politicii sovietice şi moldoveneşti, văzute de Mircea Druc” (linc).

Gheorghe Ghimpu, unul din basarabenii ajunşi în puşcărie prin bunăvoinţa securităţii române, este fratele lui Mihai Ghimpu, care pînă nu de mult a ocupat postul de preşedinte interimar al Republicii Moldova (linc care conţine un film documentar despre Gheorghe Ghimpu).

Acest Ion Stănescu care i-a pîrît KGB-ului (şi astfel, i-a trimis în puşcărie) pe patrioţii basarabeni, era în 1989 ministru al turismului şi a publicat în 2001 la editura Paco cartea „Potenţialul turistic românesc – Eldorado al viitorului”. Din cartea aia extrage Alex Mihai Stoenescu citatul “Postelnicu mi-a spus că au venit ruşi automobilişti din Iugoslavia şi s-au cazat în campingul din apropierea Timişoarei” („Istoria loviturilor de stat în România”, vol. IV (I), editura Rao 2004, pag. 421) (în treacăt fie zis, campingul din apropierea Timişorii era închis iarna, deci informaţia cu turiştii cazaţi în camping e pur şi simplu mincinoasă). Ulterior, Ion Stănescu a repetat teoria cu „turiştii” care ar fi acţionat în 1989 într-un interviu publicat în „Jurnalul Naţional” din 7 iunie 2010 (linc) dar fără date concrete: „Cert e că s-a procedat tot aşa – cu turişti. Au fost ruşi, maghiari, sîrbi. Aveţi documente şi se ştie” (adică „Jurnalul Naţional” trebuie să aibe documente, că el n-are), iar ca fapte concrete afirmă: „Cu excepţia a 28 de inşi pentru asistenţă tehnică la o fabrică constructoare de maşini de la Timişoara, veniţi de la Moscova dinainte, cazaţi la Hotel Continental, alţii nu apar în documentele noastre. I-am spus lui Postelnicu – ne-am certat la telefon -, caută la tine, la punctele de frontieră. Mi-a dat apoi iarăşi telefon: „Vezi că la ieşirea din Timişoara, spre aeroport e un motel şi staţie de benzină şi au fost vreo 30 de inşi cu maşini Lada”. Dar motelul acesta nu era la Ministerului Turismului, ci al Cooperaţiei. Aşa stau lucrurile. Au fost bine răspîndiţi ca să nu-i poţi centraliza atunci”. Adică: ministrul turismului spune că din documentele ministerului turismului nu reiese nici o invazie de turişti sovietici în decembrie 1989 (ştiam asta oricum – linc), dar totuşi noi trebuie să credem că această invazie a existat.

Respectivul Ion Stănescu, care a murit în 2010, a fost „fondatorul unităţii anti-KGB” (linc). Doamne, ce patrioţi a avut securitatea, care se luptau cu KGB-ul! Mă doare burta de rîs.

Mai citeşte: Richard Andrew Hall – „Rescrierea istoriei revoluţiei. Triumful revizionismului securist în România (2). 18-19 decembrie 1989. Evenimentele din Timişoara în absenţa lui Ceauşescu” (la sfîrşitul articolului am prezentat propriile mele cercetări despre turiştii străini din decembrie 1989 de la Timişoara)

19 gânduri despre „Securitatea lui Ceauşescu şi Basarabia. Activitatea lui Ion Stănescu, fondatorul „Unităţii anti-KGB” a securităţii

 1. Marius, e ceva mai complicat decat prezinti tu. Securitatea nu a putut evalua intentiile reale ale celui care a cerut audienta, roman cu cetatenie sovietica. S-a considerat ca este o posibila provocare a KGB pentru a acuza apoi Romania in cadrul Pactului de la Varsovia de „intentii revizioniste”. Vezi si anul: la doi ani dupa 1968. Fii sigur ca, oricum, KGB-ul de la Chisinau stia exact ce vor romanii din acest grup. Arhivele SIS o vor dovedi. Pe de alta parte, unitatea anti-KGB chiar a existat. Desigur – de ce zic ca e complicat? – atat Stanescu cat si cel de la care preiei tu, Nicolae Dabija, au fost suspectati de racolare de catre KGB… Citeste-l si pe Watts!
  http://www.ziaristionline.ro/?s=larry&x=0&y=0

  • „Unitatea anti-KGB” este o denumire propagandistică născocită după revoluţie pentru unitatea care se ocupa de toate ţările socialiste, inclusiv URSS. În cazul respectiv (care e cunoscut mai demult, nu acuma l-a dezvăluit Dabija) nu ştiu ce ştia KGB-ul, dar în dosarul procesului acest document al securităţii române a slujit ca dovadă pentru condamnare (împreună desigur cu memoriul propriu-zis, pe care tot securitatea l-a dat KGB-ului). Post-factum îi văd pe securişti declarîndu-se mari patrioţi care nu pot dormi de grija neamului românesc, dar dacă studiezi documentele reiese o cu totul altă imagine. Cred că eşti prea încrezător în spusele foştilor securişti, nu te uita la vorbe ci la fapte.

 2. Domnule Marius Mioc,

  Potrivit celor declarate de dvs. in prezentarea acestui blog, v/ati propus sa va ocupati de Revolutia din 1989 si ce a urmat dupa aceea. Desigur ca nu/i obligatoriu ca toate materialele sa se refere la tema anuntata, dar nu pot sa nu sesizez, cu bruma de experienta si cunostinte de care dispun, increcarea dvs. de a manipula. Caci atunci cand vorbiti despre Securitatea lui Ceausescu, dvs. uniti capul cu coada unei perioade de 30 de ani din istoria defunctei institutii. Si rezulta atunci ca pentru ce va fi facut la fel de defunctul Ion Stanescu este, de fapt, vinovat inclusiv dl. Iulian Vlad.
  Dupa aceasta metoda, Guvernul german de astazi ar fi, de fapt, nazist, iar cel de la Moscova, stalinist.
  O institutie traieste, pana la urma, prin oameni. Sub aceeasi sigla pot activa atat oameni de caracter, cat si criminali. Iar cand este vorba despre momente diferite, desi denumirea este identica, lucrurile se pot prezenta complet diferit.
  De fapt, incercarea dvs. este una stangace de a minimaliza rolul celor care au compus Securitatea in 1989 in operatiunea de inlaturare a lui Nicolae Ceausescu. Constat ca negati cu obstinatie acest rol, care insa a fost fundamental. Poate dvs. ati fi vrut ca toate cadrele de Securitate sa iasa in 1989 cu piepturile goale in strada. Teoretic era posibil, dar ce pazea atunci Armata? Ar fi trebuit deci ca si cei din Armata, din Procuratura, din justitie, din partid, din ministere sa iasa in strada cu piepturile goale. Ei bine, acest lucru nu s/a intamplat/fiecare astepta sa iasa celalalt. N/a existat niciodata un moment al unei constiinte unice NEPROVOCATE contra lui Ceausescu. Astfel de momente sunt extrem de rare in istorie/ca o massa uriasa de oameni sa se formeze instantaneu, unii independent de ceilalti. Doar un pericol extrem perceput in acelasi timp de toti poate produce asa ceva/de pilda, aparitia din senin pe cer a unui urias meteorit, producerea unui cutremur devastator etc.
  Iesirea in strada a massei a trebuit sa fie provocata. Asta au facut DSS si DIM in decembrie 1989.
  In alta ordine de idei, noi nu avem pana acum o analiza pertinenta, impartiala, a rolului Securitatii comuniste. Lipsind o astfel de analiza, noi nu distingem care din actiunile acesteia au privit apararea statului comunist si care au privit apararea natiunii naturale romane. Este o lipsa pagubitoare pentru natiunea romana.
  Al dvs., Valeriu Mangu

  • Domnule Mangu, consider criticile dv. neîntemeiate. Este corect folosită de mine expresia „securitatea lui Ceauşescu”, căci Ceauşescu era la putere şi în 1970, ca şi în 1989. Nu a existat vreo schimbare de regim politic în România între aceşti ani. Mai mult, acest Ion Stănescu de care vorbim era şi în 1970 şi în 1989 parte a conducerii statului. În 1970 – şef al securităţii, în 1989 – ministru al turismului.
   În rest, este produsul închipuirii dv. ceea ce spuneţi cu faptele securităţii din 1989, şi nu trebuie să porniţi de la ideea că a nu accepta teoriile lui Mangu înseamnă manipulare.
   Am putea discuta dacă nu cumva înseamnă manipulare băgarea în aceeaşi oală a KGB-ului lui Brejnev cu KGB-ul lui Gorbaciov, fiindcă de la Brejnev la Gorbaciov în URSS a avut loc o schimbare a regimului politic.

   • Domnule Marius Mioc,

    A fi la putere este una, iar a avea putere este altceva. In anii in care Nicolae Ceausescu a venit la conducerea partidului si statului a existat o Securitate post/ Gheorghiu/Dej si post/Stalin care, incet/incet, s/a departat de metodele anterioare, atat prin continutul metodelor, cat si prin oamenii institutiei. Mare parte din metodele de impunere a executiei vointei partidului si, in final, a lui Nicolae Ceausescu au fost transferate de la Securitate la partid. Astfel, pentru critici la adresa partidului, a lui Nicolae Ceausescu nu s/a mai apelat, ca pe vremea lui Dej, la metodele brutale ale Securitatii de tip stalinist/cazul Gheorghe Ursu pare sa contrazica o asemenea afirmatie, dar pana acum este o exceptie/, ci, in majoritatea cazurilor, la prelucrari in cadrul organizatiilor de partid, ale adunarilor generale ale oamenilor muncii. Daca inainte Securitatea era pe primul plan al luptei contra dusmanului de clasa, in ultima vreme acest rol si l/a asumat partidul.
    Asadar, in ultimii ani nu Securitatea l/a sustinut in mod esential pe Nicolae Ceausecu, ci partidul, apoi anexele acestuia numite TVR si Radiodifuziunea, presa.
    Din servitor total al vointei oligarhiei comuniste/ de cele mai multe ori servitor brutal/, Securitatea a devenit, pe masura ce puterea de a lua singura decizii in privinta oamenilor i/a fost drastic limitata, un jucator abil in ecuatia puterii, dar si in ceea ce priveste zona economico/financiara a acesteia. Este, la prima vedere, un paradox, care explica insa multe din echivocurile activitatii ei din ultima perioada de domnie a lui Ceausescu.
    Al dvs., Valeriu Mangu

 3. @ Valeriu Mangu

  Domnule Valeriu Mangu,

  Ref. la citatul dvs: „N/a existat niciodata un moment al unei constiinte unice NEPROVOCATE contra lui Ceausescu.”

  In anul 1987 la Brasov mii de oameni au strigat „Jos Ceausescu”.
  Zece ani mai devreme, in 1977, zeci de mii de mineri din Valea Jiului au scandat, dupa unele marturii, „Jos cu burghezia comunista”, l-au huiduit pe Ceausescu si chiar au luat ostatici, parca pe Ilie Verdet si Gheorghe Pana (activisti comunisti de frunte de atunci si subordonati direct lui Ceausescu).
  Sa fi fost acele momente, 1987 si 1977, provocate de Securitate? Greu de crezut, cred.

  Al dvs., Dan Danescu

 4. Domnule Dan Danescu,

  Eu m/am referit la intreaga tara, la o desfasurare comparabila cu cea din dimineata zilei de 22 decembrie 1989, cand Nicolae Ceausescu a fost perceput de constiinta colectiva la nivelul intregii tari drept un pericol de moarte, desigur insa cu ajutorul posturilor straine in limba romana, al celor care aratau in portile intreprinderilor gloante etc.
  Momentele la care va referiti dvs. au toate aparentele aparitiei instantanee si independente a constiintei unice a pericolului, dar nu dispunem astazi de suficiente date in ceea ce priveste nasterea lor. Momentul Brasov/1987 coincide cu inceputul pregatirilor efective ale operatiunii de inlaturare a lui Nicolae Ceausescu si din acest motiv trebuie sa/l privim cu maxima atentie. Caci in conditiile in care iti propui sa scoti peste doi ani o uriasa massa in strada este absolut necesar sa vezi cum se manifesta.
  Al dvs., Valeriu Mangu

 5. @ Valeriu Mangu

  Domnule Valeriu Mangu,

  „Momentul Brasov/1987 coincide cu inceputul pregatirilor efective ale operatiunii de inlaturare a lui Nicolae Ceausescu si din acest motiv trebuie sa/l privim cu maxima atentie. Caci in conditiile in care iti propui sa scoti peste doi ani o uriasa massa in strada este absolut necesar sa vezi cum se manifesta.”

  Daca admitem ca Securitatea a provocat momentul Brasov 1987, atunci trebuie sa fim de acord ca in spatele protestului „Scrisoarea celor sase”, care facea referire explicita la acel moment al anului 1987, s-a aflat tot Securitatea din timpul dlui Iulian Vlad. Parca ceva nu se leaga, nu?

  In ce priveste momentul 1977, mie mi se pare ca acel eveniment a fost cu adevarat genuin, adica lipsit de orice influenta a serviciilor interne sau externe.

  Al dvs., Dan Danescu

  • Ambele actiuni s/au produs in cate o aglomerare de oameni, in care unii se pot influenta pe altii, prin indemn, prin imitatie. Eu m/am referit la actiuni personale individuale.
   In ceea ce priveste =Scrisoarea celor 6= trebuie sa avem in vedere ca in Romania mai exista inca un serviciu secret implicat in evenimentele din 1989 si pe care lumea nu il baga in seama, anume Directia Informatii Militare.

 6. “N/a existat niciodata un moment al unei constiinte unice NEPROVOCATE contra lui Ceausescu.”

  Domnule Mangu, dupa parerea mea constiinta cvasitotalitatii cetatenilor Romaniei contra lui Ceausescu, NEPROVOCATA, exista de foarte multi ani (chiar daca nu se manifesta; nu inseamna ca nu exista). Nu inteleg cum puteti sa sustineti ca ea a fost ‘provocata’/determinata in 1987 sau in 1989 sau oriunde dupa anii 1980. Poate doar daca asociati ‘constiinta unica’ unei minoritati cum ar fi aceea a factorilor de decizie din acele vremuri.

 7. Domnule Marius Mioc,

  Am ramas dator cu inca o explicatie. Cu cea care priveste inchipuirile mele.
  Ma inchipui, de pilda, in massa de oameni aflata in seara de 22 decembrie 1989 in fata sediului fostului C.C. Si il aud la un moment dat pe dl. Ion Iliescu afirmand ca Nicolae Ceausescu a fost arestat in jurul municipiului Targoviste.
  Imi inchipui doar, caci nu am fost acolo. Dar inregistrarea afirmatiei cu pricina a dlui Ion Iliescu am gasit/o aici, pe blog. Imi inchipui ca este reala.
  Dl. Ion Iliescu vorbea atunci de judecata poporului. Si ce judecata a poporului a avut loc? Un proces clandestin, un dosar disparut si refacut in 2003, o executie clandestina. Ce pot sa/mi inchipui eu despre toate acestea? Ce mi/au spus altii? Ce au vrut altii sa/mi spuna? Ce pot sa/mi inchipui eu despre momentele lipsa ale inregistrarii video, anume dintre cel in care cei doi Ceausescu au fost legati in sala de judecata la maini si, respectiv, cel in care cele doua cadavre sunt pe caldaram, in fata zidului?
  Ce pot sa/mi inchipui eu despre toate discutiile, toate preparativele nevazute de la Malta, de dinainte, dar si de dupa acest moment, de ce a vorbit dl. Iulian Vlad cu Nicolae Ceausescu in acele zile de decembrie? Nimic! Ori orice.
  Noi nu putem umple aceste goluri decat prin logica. Iar daca n/o avem, nici golurile nu exista. Exista doar impresiile sub forma bruta, insirate pe un blog sub forma de fotograme si transcrieri ori relatari primare Cam putin, cam subtire…
  Al dvs., Valeriu Mangu

  • Nu există chiar aşa de multe goluri cum vă închipuiţi dumneavoastră. Iar dacă anumite evenimente n-au fost înregistrate video, există totuşi declaraţii de martori (luate la scurt timp, nu după 20 de ani) care pot ajuta la umplerea golurilor, nu e nevoie să folosiţi logica debordantă.

 8. Domnule Marius Mioc,

  Eu m/am ocupat timp de 20 de ani de altceva. Constat ca va deranjeaza ca ma ocup ACUM de subiect. Stati linistit, nu va doboara nimeni de pe soclul pe care v/ati instalat, in mare masura, desigur, prin munca. Atat ca metoda adoptata de dvs/ca tot ati vorbit despre metoda/n/a adus decat putine lucruri inedite la lumina.
  In alta ordine de idei, toti cercetatorii evenimentelor mai vechi de 20 de ani par a fi, in viziunea dvs., niste luzeri. De pilda, cei care se ocupa de preistorie. In aceasta tema ar fi deci suficint ce va fi descoperit homo sapiens. Adica piatra cioplita si ghioaga.
  Al dvs., Valeriu Mangu

  • Din nou înlocuiţi faptele cu produsul propriei dv. închipuiri. Nu mă deranjează deloc faptul că vă ocupaţi acum de revoluţie, doar v-am semnalat că unele concluzii la care ajungeţi sînt greşite.
   Cu riscul de a vă provoca o cruntă dezamăgire, trebuiie să vă spun că teoriile pe care le vehiculaţi nu sînt noi, ele au mai fost vehiculate şi de alţii, nu a fost nevoie să apară Mangu după 20 de ani ca să afirme cineva că Securitatea, sau o parte din ea, a complotat şi a acţionat pentru răsturnarea lui Ceauşescu, avînd rol de bază în această realizare.
   „Hai Filipe, curaj! Spune-ne tu cum l-ai răsturnat pe Ceauşescu”, scriam într-un articol publicat în prima mea carte, din 1994, „Falsificatorii istoriei” (nu se mai găseşte în librării, e epuizată, deci vă va fi greu să o găsiţi cu toate posibilităţile informative superioare pe care le pretindeţi). Mă refeream la Filip Teodorescu, unul din şefii securităţii, autor al cărţii „Un risc asumat”, azi şeful asociaţiei rezerviştilor din SRI, dar prin Filip Teodorescu făceam referire la Securitate în general şi la ideea că aceasta, sau o parte a acesteia care să includă persoane cu funcţii înalte, l-au răsturnat pe Ceauşescu. Articolul l-am republicat şi pe acest blog https://mariusmioc.wordpress.com/2010/04/12/ion-cristoiu-virful-de-lance-al-campaniei-de-falsificare-a-istoriei-revolutiei/
   Vedeţi deci că „teoria Mangu” a fost enunţată de mine cu mult înainte. O să vă cer drepturi de autor. Eu n-am enunţat-o ca s-o declar valabilă, dar am sesizat de pe atunci, din prima parte a anilor ’90, că se făceau apropouri în presă şi în direcţia asta. Am expediat teoria cu o simplă ironie, fiindcă la vremea aceea părea atît de aberantă încît nu m-am gîndit că merită mai mult. Dar cu pregătire mediatică corespunzătoare, iată că în 2011 teoria nu mai pare aşa aberantă.
   Vă mai semnalez că nemţoaica Antonia Rados are o întreagă carte numită „Complotul Securităţii. Revoluţia trădată din România”, tipărită şi în România în 1999.

   • Domnule Marius Mioc,

    Desigur ca teoria nu/i noua, atat ca eu n/am ramas la simpla enuntare a ei, ci m/am straduit s/o prezint in arhitectura sa si, respectiv, sa gasesc elemente care s/o confirme.
    M/am straduit sa ajung la concluzii LOGICE, cu bruma de Logica pe care o cunosc. Dupa cum v/am mai spus, premisele pot sa fie gresite, dar chiar si atunci, respectand legile Logicii, concluziile pot sa fie adevarate. Drept exemplu, din egalitatea 2=-2, evident falsa, prin ridicare la patrat rezulta rezultatul corect 4=4.
    Despre dl. Filip Teodorescu am citit undeva, intr/o carte semnata de dl. Carol Roman si Aurel Perva, ca numele sub care il cunoastem este de serviciu, deci ca nu este cel de la nastere, ceea ce nu inseamna ca persoana in cauza nu exista/dimpotriva, este, cum ati precizat si dvs., seful rezervistilor. Iata deci un exemplu despre cum adevarul poate fi camuflat/ori=acoperit=.
    Legea de domeniu nu protejeaza opiniile, demonstratiile, ci doar inventiile.
    Zilele trecute am stat de vorba cu un fost ofiter de Securitate care mi/a povestit cum si/a petrecut zilele de incepand cu 21 pana prin 29 decembrie 1989. In 21 i s/a dat drumul din unitate sa plece acasa, pentru 22 i s/a spus sa nu vina la unitate, iar din 23 pana in 29 a fost arestat si tinut, impreuna cu alti ofiteri, la etajul 6 al cladirii din str. Eforie colt cu str. Domnita Anastasia, unde se gasea majoritatea directiilor DSS. In orice caz asa/zisii teroristi nu pot fi cautati printre acestia.
    Multumesc pentru trimiterile bibliografice.
    Eu nu fac parte din nici un plan mediatic alcatuit de altii.Daca insa dvs. gasiti ca teoria nu mai este asa de aberanta, de buna/seama ca o faceti sprijindu/va si pe alte considerente, nu numai pe cele expuse de mine.
    Nu/i fundamental pentru ce ne intereseaza astazi faptul ca acum 20 de ani vi s/a parut aberanta teoria. Important este ca astazi sa putem gandi rational, fara interese personale, fara a fi pasionali. Acum 20 de ani nu puteau fi spuse anumite lucruri. Astazi se pot spune unele, dupa cum altele nu pot fi spuse deloc nici acum.
    Omul este in primul rand victima inchipuirilor despre sine insusi.
    Al dvs., Valeriu Mangu

 9. Stimate d-le Mioc.

  Eu nu-l cred pe Victor Roncea,porta-vocea lui Larry Wats,agent CIA,dar si omul lui Talpes(care e omu lui Basescu).Nu-l cred pentru ca frate-su George a intrat in masoneria de malta,nu stiu daca si el.

  Insa nu-l cred nici pe Dabija,intru-cat si el e posibil sa fi fost pus sa intrebe,sa zica,sa faca.

  Cert e ca Ceausescu a cerut in 1989 lui Gorbaciov, condamnarea Pactului Molotov-Ribbentrop,iinainte de moara. Iar legat de Unitatea anti-KGB,e cert ca a existat.

  Cel pe care-l prezentati mereu pe pagina dvs, Gelu Voican Voiculescu, afost suspectat de legaturi KGB,si a facut puscarie prin 1985,chiar daca cu alt motiv,ca cica atunci Romania nu mai avea detinuti politici,decat de drept comun.Nu spun ca a fost detinut politic,insa cert ca a fost urmarit de Securitate,pentru legaturiile lui.

  Militaru Nicolae,urmarit non-stop. Iliescu,Brucan, Petre roman si tac-su Kominternistul. Gheroghe apostol,evreu(aaron gershvin numele real), si cei care au scris ,,scrisoarea celor 6,, au fost agenti KGB clar!

  Insa nu a realizat mare lucru Securitatea anti-KGB ,asta aveti dreptate.Dar ceva tot a facut anti-KGB,chiar daca putin.

 10. Felicitari pentru acest blog. Trebuie cineva să mențină vie atenția asupra celor ce le-ar plăcea să rămână în istorie învăluiți în fumul mistrios al agentului secret. Nu au fost decât niște ghiolbani, ridicați pe podiumuri închipuite la Moscova, orice ar spune ei cu patriotismul etc. Au mâncat banii degeaba și când au acționat au făcut-o în rolul pompierului incendiator. Îl laudă pe Ceaușescu pt. 68, că se pregătea retragerea în munți. Gest gratuit, prin care olteanul a riscat pielea tuturor românilor. Vor să treacă drept viteji, dar nu își asumă rezultatul care a fost jalnic. Țări mult mai mici au înregistrat victorii mult mai mari, chiar și împotriva URSS. Cu oameni deștepți, nu cu „băieți deștepți”. Baftă!

 11. CRESTINE,CAUTA ADEVARUL. ADEVARUL TE FACE OM LIBER! Republica Moldoveneasca este o creatura a lui Stalin.O fantoma. Un stat artificial. Spriginit de urmasii fideli… Dornici de Functii Inalte si Salarii Foarte Grase. Basarabia(Partea de Rasarit a Moldovei)a fost sfasiata si rapita de Rusia.Tratatul(secret)Molotov-Ribentrop nu are putere juridica.Balticii au procedat corect.Basarabia trebuie sa revina la Trupul Tarii. Basarabie,urmeaza exemplul Tarilor Baltice: Evadeaza din Temnita Ruseasca.Intoarce-te in Acasa Parinteasca.La Frati si Surori de Origine Latina. Ridica-te,Basarabie!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.