Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: „Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”

În materialele prezentate deja pe acest blog din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu am arătat că, pe de o parte, viitorul viceprimministru FSN-ist a dat informaţii securităţii şi venea chiar cu sugestii cu privire la domeniile în care ar putea ajuta securitatea, dar pe de altă parte această instituţie nu avea încredere în Gelu (vezi: „Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări” – linc).

Unul din motivele neîncrederii securităţii în Gelu Voican Voiculescu este încercarea acestuia din 1977 de a fugi din ţară. O încercare pe care el a tăgăduit-o, dar pregătiri pentru o fugă din România, prin Bulgaria şi Marea Neagră către Turcia au fost făcute de un cunoscut a lui Gelu Voican Voiculescu (din alte surse deduc că e vorba de Alexandru Mărgăriteanu). În declaraţia dată securităţii, Gelu Voican aruncă întreaga vină pentru planul de a fugi din ţară pe cunoscutul său şi declară că el doar de curiozitate a discutat cu acesta despre un asemenea plan, fără intenţii serioase din partea sa să părăsească ţara; pretinde chiar că dorea să-şi descurajeze cunoscutul şi la nevoie ar fi intenţionat să anunţe autorităţile.

Sinceritatea declaraţiei este discutabilă, ar putea fi o tactică a lui Gelu Voican Voiculescu de a se dezvinovăţi. Sigur este că securitatea nu l-a crezut pe Gelu Voican şi în alte note ale acestei instituţii se menţionează ca o realizare a organelor faptul că au dejucat tentativa de fugă din ţară a domnului Voiculescu. Poate fi la mijloc şi dorinţa firească a birocraţilor din orice instituţie de a găsi realizări cu care să se laude. Neîncrederea securităţii faţă de Gelu Voican s-a păstrat pînă la sfîrşit, în ciuda eforturilor deosebite depuse de acesta de a cîştiga încrederea tovarăşilor.

Iată declaraţia dată de Gelu Voican Voiculescu:

Subscrisul Gelu Voiculescu, domiciliat în str. Bruxelles 11 bis, Bucureşti, fiul lui Ştefan (defunct) şi al Dafinei (casnică) Voiculescu, născut la 8 febr. 1991, Bucureşti, de profesie geolog, salariat la ICITPLCIM Deva secţia 2 Bucureşti în funcţia de geolog principal, ofiţer în rezervă cu gradul de locotenent, sp[ecialitatea] mil[itară] infanterie, cetăţean român, de naţionalitate română, declar următoarele:

În urma revenirii mele din concediul petrecut la mare, timp în care am făcut o excursie în Bulgaria de o zi, cu autocarul, am primit vizita numitului [nume anonimizat] în casa [cuvinte şterse] care îl cunoştea destul de vag. Oricum pentru mine era primul contact efectiv, deşi cu totul sporadic l-am mai văzut undeva în trecere. Nici [nume anonimizat] nu era în relaţii strînse cu el, cel puţin din 1976 nevăzîndu-se împreună şi întreţinînd doar legături telefonice.

Spre marea mea surpriză după cîteva scurte schimburi banale, deşi în această zi de (probabil) 7 august 77 era prima dată că ne cunoşteam de-a binelea, numitul [nume anonimizat] mi-a propus, ex abrupto, să-mi dau consimţămîntul de a accepta să-mi părăsesc ţara împreună cu el, prin Bulgaria spre Turcia. [neciteţ] această propunere [neciteţ], nu există nici o legătură şi că nu nutream în nici un fel în gîndurile mele cele mai intime să plec din ţară şi încă în mod ilegal.

Desigur propunerea m-a surprins, m-a nedumerit şi m-a făcut curios. Deşi numitul [nume anonimizat] condiţiona explicarea concretă a planurilor de un acord de principiu, am insistat să obţin unele lămuriri neputînd altfel să mă pronunţ afirmativ sau negativ.

Mînat de curiozitate, am avansat un oarecare acord de principiu, cerînd şi timp de gîndire şi mai ales indicaţii despre modalitatea efectivă. Eram surprins de faptul că o asemenea propunere mi-a făcut-o mie, unui necunoscut…

Am obţinut unele lămuriri, în sensul că era vorba de o trecere nocturnă a frontierei bulgaro-turce pe mare, eu avînd rol secund de tovarăş, iar conducerea şi responsabilitatea „navigaţiei” căzînd în sarcina sa.

Am obiectat că nici nu sînt în situaţia de a avea motive să plec din ţară, şi mai cu seamă ilegal, iar pe de altă parte consider planul o aventură nebunească.

La insistenţa sa am acceptat să ne vedem la el să-mi argumenteze concret planul, totodată urmînd ca să mă hotărăsc şi eu între timp definitiv, deşi eu de acum ştiam unele amănunte despre proiectele şi intenţiile sale.

Precizez că propunerea nu a stîrnit ecou în mine şi nu am întreprins nici un fel de acte pregătitoare, chiar şi preliminarii. A urmat întrevederea la el, în care în mod indicat, pe planuri, adică hărţi de reclamă turistică a Bulgariei mi-a detaliat acţiunea maritimă. Am adus tot felul de obiecţii de a-l disuada, arătîndu-i punctele slabe ale întreprinderii, în special, în chestiunile de orientare nocturnă pe apă şi alte aspecte. La întrebările mele, logice, asupra a tot felul de eventualităţi, mi-a răspuns total nepregătit şi cu rezolvări copilăreşti. Bănuiam că: sau este orbit de dorinţa de a pleca şi cuprins de o „febră” nu mai poate raţiona din cauza unui optimism nesănătos şi unei siguranţe fără acoperire sau propunerea sa atît de netemeinic construită şi atît de hazardată are alt sens în ce mă priveşte, dar totul mi se părea confuz şi absurd.

Am hotărît să-i declar că accept planul său chiar pentru că e imposibil şi absurd, eu fiind un aventurier spiritual al originalităţii şi insolitului. În sinea mea decisesem să merg pe linia aceasta a acceptării încercînd să desluşesc ce este în dosul acestei chestiuni care a venit brusc în viaţa mea peste mine, sau dacă este ceva.

Îmi propusesem ca după unele elucidări pe parcurs să pretextez brusc o renunţare, aveam doar dreptul de a face ce vreau, şi prin retragerea mea să-l împiedic să efectueze şi el planul său, sau dacă urma să-l aducă singur la îndeplinire (cu altul sau ştiu eu cum?) să încunoştiinţez organele competente prin intermediul ofiţerului Bercaru care răspunde de întreprinderea mea.

A urmat o a treia întîlnire cu el în oraş, unde am plecat împreună la bazinul Tineretului pentru a vedea cum înnot. Nu am fost prea în formă, pierzîndu-mi suflul după 50 m. Nu am discutat lucruri în plus. Urma să mă antrenez serios. Nu am făcut-o. M-am mai dus de două ori, cînd urma să-l întîlnesc acolo. Am întîrziat şi de ambele dăţi plecase. M-am scăldat timp de cca 15 min.

Am evitat să-l întîlnesc, tergiversînd felurit. Ultima dată trebuia să-l văd ieri [neciteţ] şi am amînat. Doream să mai aştept să vd ce pot crede în legătură cu el şi să acţionez către sf[îrşitul] lunii aug[ust]. Oricum nu intenţionam să mă reînscriu pentru excursie pentru a nu mă expune, urmînd să procedez la denunţarea sa sau răzgîndirea sa înainte de acest moment.

În acest stadiu azi am fost convocat şi în urma discuţiilor purtate dau această declaraţie, referitoare la fapte petrecute pînă la acest punct, adică azi 28 aug. 77.

(semnătură Gelu Voican)

P.S. Adaug că în urma discuţiilor purtate o serie de reprezentări personale au fost clarificate şi prin schimbul de idei avuit această împrejurare a fost necesară, chiar dacă a trebuit să fie determinată de un incident mărunt şi nesemnificativ, accidentul în viaţa mea în ultimul timp. El a fost util în special în forul meu interior pt. ordonarea năzuinţelor mele şi cîntărirea perspectivelor viitoare în sensul înţelegerii şi cunoaşterii. Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor şi că printr-o colaborare deschisă se încearcă o „profilaxie” a erorilor, înainte de concretizarea lor. Consider că am primit un ajutor dezinteresat, tocmai de acolo unde nu mă aşteptam să fiu ajutat, pentru că nu aveam în vedere că unor oameni necunoscuţi existenţa mea le provoacă îngrijorări. Sînt mirat că sînt tratat ca un om şi nu ca o persoană care se raportează rigid la un cod acceptat şi este judecată în urma acestei raportări.

G. V.

Cu privire la relaţiile lui Gelu Voican Voiculescu cu securitatea şi procesul deschis pe această problemă, mai citeşte:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc (linc)
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican (linc)
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Analiză a Securităţii: „Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
Gelu „748000 de euro” Voican: „Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
– La pagina Analize despre revoluţia din 1989 găsiţi şi înregistrarea video a 13 episoade dintr-o emisiune televizată la care am participat alături de Gelu Voican.

2 gânduri despre „Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: „Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”

  1. Nu ne mira nimic.Pana si Vadim Tudor,portavocea securistiilor Ilie Merce,Sever Mesca,Neacsu, Bolcas,Gheorghe Craciun,etc, s-a dat victima a regimului comunist,aratand cum ca ,,Coroiu,, este Ion Cristoiu,si ca acesta l-a turnat la Securitate,si vai ce ,,mult,, a suferit Vadimul!

    • E posibil ca şi Vadim Tudor să fi fost turnat la securitate. Nu m-aş mira să aflu că şi Nicu Ceauşescu sau Zoie Ceauşescu au fost urmăriţi de securitate, fiindcă mămica şi tăticul voiau să afle ce le fac odraslele. Dar nu oricine a fost la un moment dat urmărit de securitate este victimă a regimului comunist. Deasemenea, nu văd nici o contradicţie ca cineva să fi fost urmărit de securitate şi în acelaşi timp să fi dat el însuşi note informative securităţii. Securitatea îşi controla colaboratorii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.