Emilian Cutean, contestaţie adresată CPRD

Domnul Emilian Cutean, fost parlamentar PSD, fost preşedinte al Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor şi fost secretar de stat la Secretariatul De Stat pentru Revoluţionari, a adresat, conform Legii 341/2004, o contestaţie către CPRD în problema preschimbării certificatelor de revoluţionar. Pînă în prezent, după cum mi-a comunicat domnul Cutean prin e-mail, nu a primit răspuns la contestaţie. Nu e singurul în această situaţie. Eu însumi am adresat CPRD mai multe contestaţii la care n-am primit răspuns. Din procesele verbale ale şedinţelor CPRD se poate vedea că aceasta a dat prioritate pînă acum contestaţiilor celor care n-au primit certificate de revoluţionar şi vor să primească, neexaminînd, cu foarte puţine excepţii, contestaţiile de al doilea tip, care urmăresc retragerea certificatelor de revoluţionar unor presupuşi impostori. Prin publicarea pe acest sait a contestaţiei domnului Cutean nădăjduiesc să încurajez CPRD să dea un răspuns oficial la aceasta. Nu toate cele susţinute de Cutean or fi corecte, dar cele scrise de dînsul merită analizate cu seriozitate şi omul merită să primească un răspuns. Domnului Cutean i se pot reproşa multe, dar nu i se poate reproşa că n-ar cunoaşte legea 341/2004, unul din iniţiatorii căreia a fost şi în problematica căreia a lucrat ani de zile, atît în calitate de şef al SSPR cît şi de şef al CPRD. Comentariile mele le-am inserat în text cu litere cursive între paranteze drepte.

Către Parlamentul României

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor

Prin prezenta, subsemnatul, Emilian Vasile Cutean, domiciliat în (…), în conformitate cu prevederile art. 9 (5) din legea nr. 341/2004 formulez următoarea

CONTESTAŢIE

asupra activităţii Secretariatului de Stat pentru problemele Revoluţionarilor SSPR desfăşurată din anul 2005 pînă în prezent, excepţie făcînd lunile 01 aprilie – 15 iunie 2009 [perioada cînd Cutean însuşi a condus SSPR] şi a Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor (CPRD), desfăşurată din anul 2009 pînă în prezent [înainte de 2009 Cutean însuşi a condus CPRD]. De asemenea contest modul de soluţionare a contestaţiilor desfăşurat după data de 07 iulie 2010, moment în care s-a încheiat activitatea de avizare a dosarelor depuse în vederea preschimbării certificatelor dobîndite între anii 1990-1997, în baza Legii nr. 42/1990, considerînd că membri acestei comisii sînt [în] incompatibilitate, de la această dată.

Activitatea membrilor acestei comisii este în contradicţie cu prevederile legale în ceea ce priveşte regulamentele parlamentului României şi cu principiul de drept prin care cel care avizează nu poate rezolva şi contestaţiile adresate împotriva activităţii de avizare, mai precis, „acuzatul nu poate fi şi judecător”, aşa cum se întîmplă în momentul de faţă.

Sînt informaţii că, în cadrul comisiei activează, dau verdicte şi soluţionează contestaţii chiar persoane a căror activitate este contestată, aceştia avînd acces la toate documentele comisiei precum şi la datele personale şi de identificare ale celor care au depus dosare de preschimbare, nefiind angajaţi legal ai parlamentului României. Este adevărat?!

Din cauza acestei incompatibilităţi, Comisia parlamentară a revoluţionarilor nu a remarcat faptul că printre persoanele avizate în vederea preschimbării certificatului de revoluţionar sînt:

– copii care în decembrie 1989 aveau vîrsta de sub 14 ani şi care nu pot fi încadraţi, cu toată „bunăvoinţa” unora, în criteriile prevăzute de art. 3 pct. 3, din Legea nr. 341/2004. După cum ştiţi, conform legislaţiei din România, persoanele minore nu răspund de faptele lor, în consecinţă copiii care au participat la revoluţie pot fi cel mult participanţi [titlu pur onorific conform legii 341/2004, care nu conferă drepturi materiale, spre deosebire de titlul de „luptător remarcat prin fapte deosebite”], nicidecum nu putem aprecia că au acţionat din dorinţa de libertate, demnitate şi democraţie. Iar părinţii care şi-au expus copiii la riscul de a fi împuşcaţi sau răniţi, nu pot fi consideraţi eroi ci, în cel mai bun caz, iresponsabili pentru că au pus în pericol viaţa unor fiinţe nevinovate.

– sînt persoane care deţin două certificate preschimbate.

– deosebit de grav mi se pare faptul că au fost avizate şi li s-a eliberat noul tip de certificat, au obţinut sume impresionante de la bugetul de stat sub forma indemnizaţiei reparatorii, persoane care nu au dobîndit niciodată, legal, certificate de revoluţionar pînă la data de 15 mai 1997 aşa cum prevedea Legea nr. 42/1990.

În situaţiile de mai sus sînt, din informaţiile pe care le deţin, peste 10000 de persoane. De precizat că legea nr. 341/2004 prevede expres, la art. 9 (1) şi art. 9 (4) faptul că se preschimbă şi rămîn valabile pe perioada preschimbării, doar certificatele dobîndite conform Legii nr. 42/1990, în perioada 1990-1997.

Avînd în vedere încălcarea flagrantă a legii, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, membrii comisiei înfiinţate la nivelul SSPR şi membrii Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor se fac vinovaţi de complicitate la prejudicierea statului cu sume de bani extrem de mari, de peste 100000 lei/persoană (impostor), dintre cei care primesc indemnizaţia reparatorie, în conformitate cu prevederile legii nr. 341/2004.

Din cauza acestei complicităţi, membrii Comisiei parlamentare a Revoluţionarilor nu au procedat în conformitate cu prevederile regulamentului de funcţionare, care prevede posibilitatea, înfiinţarea unor subcomisii de anchetă, în vederea întocmirii unui raport cu privire la nenumăratele sesizări de încălcare a legii şi obţinerea a nenumărate certificate de revoluţionar prin fraudă şi documente false, lăsînd astfel liber drumul pentru constituirea unei întregi industrii de fabricat revoluţionari şi implicit de subminarea economiei naţionale.

CPRD nu a considerat important, nici, să verifice dosarele cărora comisia din legislatura 2004-2008 [cînd Cutean a condus CPRD] nu le-a acordat avizul de preschimbare din diferite motive. Aici, în opinia mea, se fac vinovaţi membrii care au activat şi în componenţa acelei comisii şi care ştiau motivele pentru care le-a fost reţinut avizul, aşa cum ştiau şi celelalte probleme care au apărut în activitatea de preschimbare, în ceea ce priveşte întocmirea dosarelor cu documente false. Domnul deputat Mircovici, membru în componenţa actualei CPRD, cu bunăvoinţa PSD, vicepreşedinte al CPRD în perioada 2004-2008 ca reprezentant al Grupului Minorităţilor Naţionale [generalul Niculae Mircovici, fost comandant al garnizoanei Timişoara, reprezintă în parlament Uniunea Bulgară din Banat] a prezentat public astfel de cazuri pe posturile TV fiind un adversar înverşunat al impostorilor (de ce s-a schimbat între timp, numai domnia sa ştie).

Faptul că ceea ce susţin este adevărat a fost confirmat de însuşi preşedintele CPRD, distinsul domn senator Luca Raimond, care în discursurile şi interviurile acordate în luna decembrie 2010, recunoştea faptul că din dosarele celor care susţin participarea în piaţa universităţii, s-ar putea ridica o baricadă mai înaltă decît Intercontinentalul, dar că, nu poate face nimic pentru a stopa această situaţie. Dacă preşedintele unei comisii parlamentare (CPRD) recunoaşte că este înfrînt de acest fenomen al impostorilor, ce rost mai are fiinţarea acesteia? Doar pentru a legaliza impostura?

Rolul Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor, aşa cum a fost stabilit de către legiuitor, este de control parlamentar asupra activităţii Secretariatului pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (SSPR), ci nu de a funcţiona ca o anexă a acestuia, aşa cum se întîmplă în actuala legislatură.

Vă prezint cîteva dintre „erorile”, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, făcute de membrii celor două comisii SSPR şi CPRD, datorită cărora s[-]au scurs şi se scurg sume deosebit de mari de la bugetul statului.

1. preschimbarea certificatelor de revoluţionari inexistente

În această situaţie sînt peste 10000 de certificate care nu au fost atribuite niciodată în baza legii nr. 42/1990 şi cu toate acestea ele au fost preschimbate. Atît comisia SSPR cît şi CPRD nu au respectat prevederile art. 3 (2) „Titlurile instituite în alin. (1) se vor acorda în condiţiile prezentei legi, avîndu-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea de drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” din Legea nr. 341/2004. Pînă la apariţia acestei legi au fost validaţi, mă refer numai la calitatea de Luptător – remarcat prin merite deosebite, aproximativ 10000 de persoane.

Puteţi explica, domnilor parlamentari, cum de aţi avizat preschimbarea a peste 10000 de dosare pentru categoria menţionată mai sus??? Dacă nu ştiţi la ce mă refer, vă explic.

Calitatea de Luptător remarcat prin fapte deosebite s-a acordat în decursul anilor pînă la apariţia Legii nr. 341/2004 astfel: în perioada 1990-1992 şi 15 mai 1996 – 15 mai 1997.

În perioada 1990 – 01 martie 1995 au primit această calitate aproximativ 3000 de persoane, mai precis 2641 aşa cum prezenta situaţia subsecretarul de stat Ioan Baboş, la acea vreme (să se verifice MO existente la sediul CPRD);

În perioada 1996-1997 comisia „Balint” [condusă de Costel Balint, arestat în revoluţie din Timişoara] a avizat şi acordat această calitate unui număr de aproximativ 7000 de persoane (conform evidenţei transmise Preşedintelui României Emil Constantinescu, în vederea atribuirii titlului conform L42/1990).

Acestea sînt singurele documente oficiale emise în acest sens, cu privire la acordarea calităţilor prevăzute de Legea nr. 42/1990.

Din păcate, toată arhiva comisiilor care au acordat aceste calităţi a dispărut în anul 1997 după desfiinţarea Comisiei pentru Cinstirea şi Sprijinirea Eroilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989. CPRD ar fi trebuit să continue demersurile pentru depistarea impostorilor, a celor care au contribuit la „evaporarea” arhivei, solicitînd organelor competente să ancheteze dispariţia acestor documente şi tragerea la răspundere a celor care se fac vinovaţi.

În opinia mea, totul a fost gîndit şi s-a acţionat premeditat, încă din anul 1995 pînă în prezent, pentru, aşa cum a titrat presa vremii, înfiinţarea „fabricii de revoluţionari” în scopul decredibilizării categoriei de revoluţionari.

Dacă urmăriţi cu atenţie evenimentele, veţi constata că, de fiecare dată cînd se iscă un scandal legat de impostori, acţionează aceleaşi persoane care se erijează în apărătorii revoluţionarilor adevăraţi, uitînd că în decembrie 1989, pînă la fuga dictatorului, erau de partea cealaltă a baricadei, iar dacă revoluţia nu reuşea, ar fi fost primii acuzatori la adresa revoluţionarilor.

Tot aceştia stau la baza planului, iniţial, de decredibilizare, transformat, mai tîrziu, într-o afacere profitabilă.

Apariţia OUG 185/1999 este un exemplu în acest sens, cu care au reuşit să păcălească toate instituţiile statului de la preşedinte în jos, inclusiv parlamentul şi guvernul României. Sînt convins că, în momentul prezentării acestei contestaţii şi solicitarea unor explicaţii din partea acestora, acum în calitate de demnitari, vor spune că am probleme şi că ar trebui să mă controlez. E normal să aibă o asemenea reacţie în lipsa unei explicaţii plauzibile, numai că eu sînt în măsură, acum, să le demasc tot scenariul cu care au sustras, prin fals, sume impresionante de bani de la bugetul statului şi au afectat grav patrimoniul administraţiilor locale şi centrale. Revin la OUG 184/1999 pentru apariţia căreia aceleaşi persoane au făcut foarte mari presiuni asupra guvernului de la acea vreme.

OUG nr. 184/1999 modifică art. 5 din legea 42/1990. Da, numai că orice om, fără prea multă pregătire, observă că această OUG, abilitează Guvernul, prin SSPR, să propună, în baza listelor transmise de către asociaţii (deci nu în baza unui dosar verificat şi avizat de o comisie în acest sens), ATENŢIE!!! acordarea titlului prin decret al Preşedintelui României, ci nu acordarea vreunei calităţi şi eliberarea certificatelor în acest sens.

Titlul acordat de Preşedintele României este atestat prin brevet nu prin certificat, astfel că majoritatea dintre cei care au primit Titlul prin Decretul 37/2000, publicat în MO 100 bis / 07.03.2000, nu au dobîndit şi calitatea, deci nu deţin certificate conform legii 42/1990. În această situaţie, ce li s-a preschimbat?!

Verificaţi dacă cei peste 10000 de deţinători de certificate de luptător cu merite deosebite, alţii decît cei apăruţi în MO pînă în anul 1996 şi cei propuşi de „comisia Balint”, au primit aceste documente conform vreunei prevederi legale.

2. acceptarea ca documente doveditoare în componenţa dosarului de preschimbare, a unor liste întocmite de persoane care nu aveau calitatea (fiind dovedit acest lucru)

Fac referire aici la adresa 1646 / 05.05.1996 care, se presupune că este adresată asociaţiei „Decembrie 1989 Metrou România” (preşedinte George Costin [actualul secretar de stat]) de către S.C. Doosan IMGB S.A. sub semnătura directorului general. FALS!!!

Am analizat acest caz şi am constatat următoarele:

este antetul acestei instituţii dar… în dreptul titulaturii directorului general se află înscris numele unei persoane care nu mai deţinea această funcţie din 23.12. 1995 (adresa fiind din 05.05.1996) şi

ca supriza să fie şi mai mare, adresa este semnată chiar de… George Costin, preşedintele asociaţiei căreia îi era adresată (în ce calitate?!?!?! e o enigmă pe care sper să o descifraţi dumneavoastră). George Costin a recunoscut acest fapt într-o şedinţă a CPRD, la care a fost invitat pentru a da explicaţii. Stenograma şedinţei se află în arhiva CPRD. Aşadar, aici sînt întrunite elementele pentru mai multe infracţiuni. Iar CPRD a sesizat instituţiile statului în acest sens doar că la acea dată parchetul a considerat că acel document nu are relevanţă deoarece tabelele respective nu pot fi luate în considerare pe motiv că persoanele nu au date de identificare, astfel că se pot substitui unele altora. Sub această motivaţie a dat decizie de NUP [neînceperea urmăririi penale] (la plîngerea făcută de CPRD pentru clarificarea situaţiei sus-menţionate împotriva lui George Costin – documente aflate în arhiva CPRD), nu ştiu dacă s-a atacat această decizie a procurorului şi care a fost soluţia.

Se pare că cele două comisii nu sînt de acord cu punctul de vedere al procurorului considerîndu-le valabile şi preschimbînd într-o veselie dosarele persoanelor din acea listă (aproximativ 3000).

În această situaţie, dacă sînt valabile, înseamnă că sînt semnate de o persoană fără calitate, deci sînt false, dacă nu sînt valabile nu pot fi luate în considerare. Alegerea vă aparţine.

– mai sînt şi alte tabele false, emise în diferite localităţi, Ploieşti, Constanţa, etc., sau chiar în Bucureşti la televiziune, sediul CC sau palatul telefoanelor, pe care comisia din legislatura 2004-2008 le-a depistat a fi contrafăcute şi a acţionat în consecinţă, pentru stabilirea legalităţii şi adevărului istoric. Se pare că această dorinţă lipseşte actualilor membri ai CPRD.

3. acceptarea ca documente doveditoare la întocmirea dosarelor de preschimbare a adeverinţelor eliberate de Parchetul Militar, cu toate că şeful acestei instituţii, domnul Vasilache, invitat la şedinţa CPRD (stenogramă în arhiva CPRD), ne-a declarat că acestea au fost eliberate de domnul procuror Voinea, ilegal, aşadar nu au nici o valabilitate. O astfel de adeverinţă se poate elibera doar după finalizarea cercetărilor într-un dosar şi numai după stabilirea definitivă a calităţii fiecărei părţi din dosar. În acest caz cercetările nu s-au terminat, deci adeverinţa nu este valabilă, a mai spus domnul Procuror Şef. [Concluziile acestea ale domnului Cutean mi se par forţate; pe de o parte nu este vina revoluţionarilor că procurorii n-au fost capabili să finalizeze cercetările din dosarele revoluţiei în 20 de ani, pe de altă parte şi într-un dosar în care nu s-au finalizat cercetările – adică nu s-a găsit făptaşul faptelor cu caracter penal – pot exista dovezi care să confirme o situaţie de fapt relevantă pentru problema certificatelor de revoluţionar; oricum o declaraţie verbală a procurorului Vasilache precum că adeverinţele eliberate de Voinea sînt nelegale nu poate anula din punct de vedere juridic aceste adeverinţe; pentru fiecare adeverinţă nelegală Parchetul ar trebui să comunice în scris anularea ei; abordarea de tipul „nimic din ce a făcut Dan Voinea la Parchetul Militar nu este valabil” nu poate sta în picioare atîta vreme cît Dan Voinea era angajat legal al Parchetului Militar în perioada cînd a eliberat adeverinţele, nu a fost niciodată învinuit oficial de întocmire de acte false iar unele din dosarele instrumentate de el au fost confirmate şi de instanţa de judecată – inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – soldîndu-se cu ani de închisoare pentru inculpaţi]

Surprinzător, pentru mine, este faptul că nici un angajat al CPRD nu v-a sesizat acest lucru, iar dacă v-a sesizat nu s-a ţinut cont de el, dar mai ales, membrii comisiei care au activat şi la acea dată, nu au luat nici o măsură în acest sens. DE CE ?!?!?! Oare este vorba de amnezie sau … interes?!

4. niciuna din cele două instituţii (SSPR şi CPRD) nu a sesizat faptul că semnează şi eliberează noul tip de certificat cu încălcarea prevederilor legale, în sensul că din data de 31 mai 2010 titlul legii s-a modificat. [s-au acordat drepturi identice cu revoluţionarii şi manifestanţilor din 15 noiembrie 1987 de la Braşov, iar titlul legii s-a schimbat conform aceste schimbări]

5. din data de 15 iunie 2009 certificatele preschimbate au fost semnate de către secretarul general al SSPR încălcîndu-se art. 5 (4) … „Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi de către preşedintele Comisiei parlamentare menţionate la alin. (3)”, din Legea nr. 341/2004.

Decizia Primului Ministru, prin care îl împuterniceşte pe secretarul general al SSPR să semneze certificatele preschimbate este ilegală întrucît o decizie nu poate excede prevederilor legale [După destituirea lui Cutean din funcţia de secretar de stat Emil Boc nu a mai numit mai bine de un an un alt secretar de stat, dar a dat o hotărîre prin care îl împuternicea pe secretarul general al SSPR să conducă instituţia cu prerogative de secretar de stat].

Acestea sînt doar cîteva dintre motivele CONTESTAŢIEI, ce face referire la fapte deosebit de grave şi la o situaţie fără precedent în politica României de după 1990, pe care sper să le luaţi în discuţie şi să le analizaţi în conformitate cu mandatul dumneavoastră.

Doresc să fiu invitat la şedinţa în care se discută această contestaţie pentru a putea susţine afirmaţiile făcute, pentru a mai depune dovezi precum şi pentru a prezenta numele celor la care fac referire cele sesizate mai sus.

Anexez documentele necesare susţinerii prezentei.

Emilian Vasile Cutean
Bucureşti 06 ianuarie 2011

Mai citeşte:
Emilian Cutean îi scrie lui Boc. Evoluţia în timp a eliberărilor certificatelor de revoluţionar, conform lui Cutean
1997: Organizaţia „Radio Libertatea 22” se retrage din Comisia pentru cinstirea eroilor revoluţiei
Şmecherii cu certificate de revoluţionar, ieşite la iveală cu prolejul preschimbării
Problema certificatelor duplicat, discutată în Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor
Scurt istoric al revoluţionarilor şi al compromiterii lor în opinia publică
Cazul George Costin. Transferarea propagandistică a răspunderii de la politicieni la revoluţionari
Efectul Adrian Viorel Nicolaescu – Raymond Luca asupra eliberării certificatelor
1037 noi luptători în revoluţie aprobaţi de CPRD într-o singură şedinţă, la spartul tîrgului
Secretarul de stat pentru revoluţionari, Emilian Cutean, condamnat la 5 ani închisoare
Ion Iliescu despre cazul Cutean
Emil Boc îl destituie pe Cutean de la şefia SSPR. Cine vine în loc?
Tribunalul Bucureşti menţine pedeapsa de 5 ani închisoare pentru Emilian Cutean

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.