Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Cererea de recuzare şi respingerea ei

Continui să prezint pentru cititorii acestui blog evoluţia procesului deschis de mine împotriva lui Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, cu scopul de a se constata colaborarea cu securitatea a domnului Voican Voiculescu, fost viceprimministru în guvernul instalat în decembrie 1989.

După ce i s-au respins excepţiile invocate (linc), Gelu Voican Voiculescu a depus o cerere de recuzare a judecătorului Radu Ionel. Aceasta a fost analizată de un alt judecător (Horaţiu Pătraşcu) şi a fost respinsă. Reproduc mai jos atît cererea domnului Gelu Voican Voiculescu cît şi încheierea de respingere a acesteia de către Curtea de Apel Bucureşti.

Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu
Pentru modul părtinitor în care înţelege să judece prezenta cauză, împotriva intereselor subsemnatului: vă solicit admiterea prezentei cereri şi să dispuneţi repartizarea acestui dosar unui alt magistrat al instanţei Curţii de Apel Bucureşti, care să nu facă discriminări între părţile pricinii, pe motiv de notorietate şi reprezentativitate astfel cum se pocedează în prezent, astfel:
1.      Fără a se întemeia pe nici o observaţie legală, domnia sa, invocînd în materia procedurii civile şi cu încălcarea gravă a principiului fundamental al disponibilităţii, respinge execepţia lipsei calităţii procesuale pasive a subsemnatului, raliindu-se astfel pe deplin opiniei reclamantului Marius Mioc, potrivit căreia „Mai mult, pîrîtul are şi interesul să stea în proces, pentru a putea discuta susţinerile şi probele reclamantului şi pentru a avea posibilitatea de a-şi propune în apărare propriile probe şi de a-şi formula propriile apărări.”
Or, în atari condiţii în care judecătorul s-a antepronunţat astfel cu privire la justeţea chemării în judecată a subsemnatului de către reclamantul Marius Mioc, preluîndu-i şi admiţîndu-i astfel aserţiunile care nu au nici un temei legal, se creează premiza unui simulacru de proces care nu poate fi finalizat printr-o hotărîre legală şi deci temeinică.
Cum urmează să pronunţe acest judecător o hotărîre care să-mi fie opozabilă:
„În numele legii… obligă pe pîrîtul Gelu Voican Voiculescu să anuleze adeverinţa… emisă de CNSAS?!!!!”
Or, numai această situaţie singulară mă îndreptăţeşte să consider foarte posibilă existenţa unui motiv de vrăjmăşie faţă de subsemnatul, fiind deci întemeiat să prezum mai mult decât o lipsă de obiectivitate şi chiar de parţialitate a judecătorului în judecarea acestei cauze.
2.      Pe de altă parte, judecarea cauzei inovează şi în materia interesului în procedura civilă. Interesul judiciar, drept condiţie necesară pentru dobîndirea calităţii de parte în procesul civil, se concretizează în folosul pe care l-ar putea obţine oricare dintre părţi de pe urma acţiunii judiciare pe care intenţionează să o desfăşoare. Prin motivarea interesului reclamantului Marius Mioc, chiar mai bine decît o face acesta în propria sa acţiune (ca un adevărat avocat al acuzării) – care se rezumă doar la constatarea calităţii de cetăţean român a acestuia, se nesocotesc grav condiţiile procedurii, în sensul în care, în procesul civil, nu poate fi invocat un interes oarecare, ci acesta trebuie sa fie personal adică, propriu celui care promovează acţiunea.
3.      Faţă de excepţia lipsei calităţii de reprezentant, judecătorul dă un mare credit avocatului MISA, acceptînd fără dubiu probatoriul acestuia cu toate că, anterior dispusese prin încheiere, ca acesta să depună mandatul în baza căruia a fost încheiat cel dintîi contract de reprezentare – al mandatarului Pop Teodor, în condiţiile în care prin schimbarea identităţii civile – persoana semnatară nu mai purta numele anterior stabilirii domiciliului său în Suedia.
Iată deci, că înlăturînd ca drept inutil acest argument, fără a mai lua în considerare că dispoziţiile sale anterioare nu au fost respectate, judecătorul face încă o dată dovada lipsei sale de imparţialitate faţă de părţile acestui proces pe care ţine cu tot dinadinsul să-l judece (datorită ambiţiei sau amorului propriu prin faptul că judecătorul şi-a exprimat opinia asupra pricinii înainte de judecată) înlăturînd vădit toate caracterele nelegale.
Nu în ultimul rînd, judecătorul a dat dovadă de o fatală lipsă de interes în respectarea obligaţiilor de care este ţinut în motivarea respingerii excepţiilor făcute la 02.06.2011, făcînd astfel imposibilă depunerea acestei cereri mai înainte de data de azi, 07.06.2011.
Consider deci, că astfel desfăşurat, cele mai sus arătate încalcă principiile disponibilităţii şi imparţialităţii, principii fundamentale de drept ce constituie temelia drepturilor procesuale ale părţilor, fiind aplicabile prevederile art.27 pct. 7 C.p.p. ce interzic judecătorului să-şi spună părerea cu privire la pricina care se judecă.
Cu speranţa că aceste măsuri sus învederate vor fi luate în considerarea lor la adevărata însemnătate, pentru care se cere îndepărtarea acestui magistrat de la judecata prezentei cauze, faţă de care nu dovedeşte imparţialitate, solicit admiterea cererii.
Nu este admisibil ca datorită evenimentelor istorice la care am participat şi în urma cărora persoana şi numele subsemnatului a ajuns bine-cunoscută să fie tratată cu atîta dispreţ, cu ignorarea drepturilor procesuale cuvenite, iar aceste acţiuni să fie sprijinite şi întărite de către judecătorul acestei cauze, indiferent din ce motive, mai mult sau mai puţin oculte.

Motivarea respingerii cererii de recuzare:

Curtea
Deliberînd asupra cererii de recuzare în funcţie de actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei, se reţin următoarele:
Prin încheierea de şedinţă de la termenul din 07.06.2011 pîrîtul gelu Voican Voiculescu a formulat cerere de recuzare împotriva domnului judecător Radu Ionel, solicitînd admiterea acestei cereri şi repartizarea la un alt magistrat care să nu facă discriminări între părţile acestei cauze.
În motivarea cererii de recuzare pîrîtul a arătat că, dl. judecător Radu ionel, fără a se întemeia pe nicio prevedere legală, inovînd în materia procesului civil şi cu încălcarea gravă a principiului fundamental al disponibilităţii, a respins excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, raliindu-se astfel opiniei reclamantului. Mai arată pîrîtul că prin respingerea acestei excepţii, judecătorul s-a antepronunţat cu privire la fondul cauzei aspect ce-l îndreptăţeşte să considere posibilă existenţa unui motiv de vrăjmăşie, prezumînd lipsa de obiectivitate şi chiar de parţialitate a judecătorului în soluţionarea cauzei.
Cererea de recuzare a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 27 pct. 7 Cpc.
Analizînd motivele invocate de reclamant în cererea de recuzare în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea apreciază că în cauză nu sînt îndeplinite dispoziţiile art. 27 Cpc întrucît prin pronunţarea asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a titularului cererii de recuzare nu se poate aprecia că s-ar fi antepronunţat asupra fondului cauzei, şi nu se pune problema lipsei de obiectivitate şi parţialitate a judecătorului.
Pentru aceste considerente,
DISPUNE:
Respinge cererea de recuzare formulată de GELU VOICAN VOICULESCU, ca neîntemeiată.
Cu recurs odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.06.2011.

Preşedinte Pătraşcu Horaţiu
Grefier Pădureanu Marga

Citeşte articolele precedente de pe acest blog despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, legat de colaborarea acestuia cu securitatea:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS. Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu „748000 de euro” Voican: „Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: „Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: „Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)

2 gânduri despre „Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Cererea de recuzare şi respingerea ei

  1. Fratilor nu pot sa cred ca un judecator la ora 10 30 sa fie beat si sa asculte partile in proces. Va rog ca sefii lui de la curtea de apel sa urmareasca acest aspect ca nu am interes sa spun o prostie sau un neadevar. Toata sala radea de modul cum vorbea.Acest judecator se numeste Radu Ionel si colegii si sefii lui ar trebui sa ia masuri. Pacat ca nu se poate inregistra sedinta si apoi sa se dea in reluare. Inteleg pe Voican are dreptate.

    • Nu am observat niciodată la şedinţele de pînă acum ale procesului cu Gelu Voican ca judecătorul Radu Ionel să fi fost beat. Oricum, în ceea ce priveşte cererea de recuzare instanţa s-a pronunţat deja, iar beţia nu constituie motiv de recuzare prevăzut în codul de procedură civilă (şi nici n-a fost invocată de Gelu Voican).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.