Istoria lui Gregorian Bivolaru „în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu

Presa a mai prezentat notele scrise pentru securitatea comunistă de fostul viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu despre liderul MISA Gregorian Bivolaru. Din dosarul de la CNSAS al domnului Voiculescu prezint şi eu o asemenea notă în facsimil, cu scrisul său olograf şi cu transcrierea integrală. Ceea ce este nou acum e tocmai prezentarea integrală a acestui document şi a facsimilului său. CNSAS-ul a anonimizat numele care apar în documentul original, dar este vorba de Gregorian Bivolaru. Pasajele anonimizate de CNSAS le-am semnalat cu „[…]”, iar unde este vorba de Gregorian Bivolaru (şi acest nume anonimizat de CNSAS) am pus „[GB]”. Comentariile şi adăugirile mele sînt inserate cu litere cursive între paranteze drepte.

Mai citeşte alte documente din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu publicate pe acest blog:
Gelu „748000 de euro” Voican: „Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: „Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: „Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu

Sursa „Călugărul” [porecla lui Gelu Voican Voiculescu într-o parte din documentele securităţii]

20 aprilie 1984

Cazul lui [GB] alias […] poate fi tratat:

– fie într-o manieră formală din exterior, printr-o simplă administrare de probe şi printr-o referire rutinieră, automată la prevederile legale în vigoare, confruntare din care poate reieşi mai mult sau mai puţin schematic întrunirea condiţiilor care să constituie obiectul unei infracţiuni cuprinse în codul penal;

– fie mergînd la o abordare analitică complexă vizînd înţelegerea dinăntru a situaţiei la care s-a ajuns în prezent luînd în considerare un ansamblu de factori determinanţi şi întreg contextul în care s-a manifestat şi a evoluat numitul în cauză.

Este evident că prezenta notă informativă vine în întîmpinarea celei de-a doua soluţii, care este în mod sigur preferabilă unei abordări simpliste şi rigide, care din comoditate n-ar face decît să constate fără să constate şi care nu ar conduce decît la o rezolvare superficială şi formală a cazului, nesocotindu-se cauzele reale şi învăţămintele care se pot ttrage din această situaţie.

Din păcate prezentul text nu se poate întemeia pe o documentaţie primară, ci se bazează doar pe date parţiale şi lacunare, în mare parte din memorie.

*

Într-o viziune globală, dar sumară, istoria lui [GB] poate fi reconstituită astfel:

– născut la […] la […] a absolvit acolo şcoala elementară de 8 ani, iar în Buc[ureşti] liceul (la Şincai). Întreaga lui pregătire şcolară se reduce la învăţămîntul mediu, în care a dovedit un nivel mediocru.

Neavînd o calificare profesională a lucrat ca pedagog – supraveghetor de noapte la nişte internate ale unor şcoli de defectologie de pe lîngă Ministerul de interne (un fel de şcoli speciale pentru orbi, surdo-muţi, reduşi mintal etc.).

A funcţionat [neciteţ] „instructor” de yoga în cadrul mai multor cluburi şi case de cultură. După primăvara anului 1982, cînd în urma „afacerii” meditaţiei transcedentale aceste activităţi au fost suspendate, a lucrat ca paznic de noapte.

În prezent funcţionează într-o asemenea funcţie în cadrul ICP (sau IPC) – Ministerul Construcţiilor.

Nu a satisfăcut stagiul militar, fiind scutit medical (ceea ce vine în contradicţie cu încadrarea ca paznic de noapte!…)

A fost căsătorit între 1973-78 cu o tehniciană, impiegată de mişcare CFR, la care a locuit în Drumul Taberei.

A locuit în strada […] (?) de unde în urma demolării a fost mutat în […]. Nu are telefon în prezent.

*

Aceasta ar fi o succintă schiţă biografică, punctînd numai aspectele formale, cele mai exterioare.

Pentru înţelegerea complexă a individului, merită reconstituită istoria sa în toată în toată intimitatea devenirii sale existenţiale.

[GB] s-a născut la data susmenţionată, […]. Tatăl – pilotul aviator […] mama lui […]… Copilul a fost născut la ţară, la […] şi crescut acolo de către bunicii după mamă.

Nu ştiu în ce împrejurări a fost recunoscut de tatăl său, dar se pare că mama lui nu a mai avut vreun raport ulterior cu […], tatăl copilului. Nici mai tîrziu şi nici acum nu există vreo legătură între [GB] şi tatăl său.

Se poate reţine deci un complex de frustrare paternă.

Privat de autoritatea paternă copilul a fost practic abandonat şi de mama sa, care nepăsîndu-i de el l-a lăsat în grija exclusivă a bunicilor de la ţară.

Se pare că la Tărtăşeşti a resimţit tot felul de complexe de inferioritate, legate şi de aspectul său fizic – subdezvoltat corporal, miop, urît la faţă, mediocru intelectual.

Toate aceste aspecte ca şi anomaliile situaţiei sale familiale i-au creat un statut de marginalizat.

Deformat de asemenea traumatisme morale, situaţia lui nu s-a modificat ca elev de liceu în Buc[ureşti].

Adolescenţa i-a fost marcată de severe lipsuri materiale, fiind de fapt f. sărac, un copil al nimănui.

Mama lui recăsătorită cu un oarecare […] ([…]), mărunt funcţionar la Ministerul Învăţămîntului. S-a ocupat f[oarte] puţin de el, simţindu-se mai mult incomodată de prezenţa acestui copil, care-i amintea de un accident de tristă amintire din tinereţe.

La 21 de ani, ca să scape de condiţia de […] al tatălui său vitreg, s-a căsătorit cu o femeie cu vreo 4-6 ani mai mare ca el, […] (alias […]) şi s-a mutat la ea în Drumul Taberei.

La momentul căsătoriei era […]. Nevasta sa era o femeie puternică, dominatoare, plină de vitalitate.

Cuplul nu a rezistat mult. Asupra implicaţiilor care au dus la divorţ, voi reveni mai tîrziu.

După divorţ, prin 1978, s-a mutat la maică-sa, în blv. [bulevardul] […] (?) [neciteţ] […]. A reuşit să ocupe un spaţiu în curte, locuind separat [neciteţ] […].

Abia acum la vîrsta asta, mama lui a început să-l înconjoare cu o afecţiune maternă, de care l-a frustrat în copilărie. Această recuperare a fost excesivă şi la vîrsta pe care o avea chiar nocivă.

Ocupîndu-se de el, ca menaj, hrană, intervenţii pentru a-i găsi serviciu, i-a uşurat traiul şi l-a răsfăţat, tocmai acum cînd bărbat fiind ar fi trebuit să răzbească în viaţă, luptîndu-se singur şi întreţinîndu-se prin propriile sale mijloace.

După ce au fost [neciteţ], mama lui, locuind pe aceeaşi scară, a continuat să-l copleşească cu grija ei, vrînd parcă să-şi răscumpere indiferenţa cu care l-a tratat în copilărie.

[…] a murit neaşteptat, în vara anului 1983, [GB] rămînînd practic complet singur. (Moartea a survenit în spital în urma unei operaţii).

Revenind acum asupra evoluţiei sale din p[unct] de v[edere] al formării personalităţii, încă de pe cînd era tînăr elev, [GB] s-a conturat ca un izolat de colectivitate, refugiindu-se într-un univers imaginar, mistic şi confuz.

Descoperind o literatură îndoielnică, tratînd aspectele mai stranii ale realităţii, s-a retras în asemenea lecturi dezordonate, fără nici un program.

Mînat de o dorinţă de compensare, avid de a şti ceea ce nu cunosc marea majoritate a oamenilor, fără un discernămînt clar, avînd o mentalitate confuză, o inteligenţă atinsă de mari carenţe de raţionament, avînd un psihism nebulos, dominat de o afectivitate tulbure, emotiv şi imaginativ totodată, cu o cultură precară, săracă, minată de grave lacune, ignorant şi credul, s-a lăsat atras de tot felul de domenii mai ciudate:

– magie, ocultism, hipnotism, radiestezie, spiritism, theosofism, metapsihică, psihologie abisală [?], astrologie, chiromanţie, grafologie şi alte practici divinatorii, hermetism, alchimie etc.

L-am cunoscut în jurul vîrstei de 18 ani în plină efervescenţă a curiozităţii pentru tot ce ţinea de domeniul destul de incert – mai mult paraştiinţific cu denumiri globale nesigure – psihotronică, parapsihologie – într-un cuvînt ceea ce s-ar putea numi neospiritualism.

Tot acest amalgam de rătăciri, de texte îndoielnice, asimilate de-a valma, i-au creat iluzia unei singularizări prin deţinerea unei învăţături pe care n-o posedă oricine.

Frecventa în momentul acela tot felul de persoane care îi apăreau competente în aceste variate domenii.

Aceştia între care mă număram şi eu, erau de vîrste diferite, aveau diferite formaţ, aveau diferite mobiluri, fiecare posedînd un anumit bagaj de cunoştiinţe mai mult sau mai puţin temeinice, în diferite domenii.

Pe fondul epocii de mare deschidere intelectuală a anilor ’68 [venirea lui Ceauşescu la putere], aceşti oameni au fost la originea mai multor iniţiative publice.

O serie de activităţi colective se înjghebau atunci în jurul cîtorva formaţiuni organizatorice, în care se polarizau diversele demersuri individuale de pînă atunci.

În epoca aceea au început să se grupeze în cadrul societăţii de ştiinţe medicale SSM – cerc de parapsihologie condus de […] şi […], în cadrul sindicatelor sanitare, în cadrul ICEF, sau în alte [neciteţ] pe care nu mi le mai amintesc – o serie de persoane interesate de această problematică.

Erau oameni de diferite profesii, care pînă atunci studiaseră în particular diverse domenii.

Toţi erau deci de formaţie livrescă. Citiseră diverse cărţi şi încercau să întemeieze activităţi cu caracter public, în care doreau să joace un rol.

În acest climat s-au afirmat o serie de oameni, mai dornici de o manifestare exterioară, mînaţi mai degrabă de o expansiune a eului lor, decît de interesul pentru slujirea ştiinţelor şi domeniilor respective.

S-a iscat o ridiculă şi meschină competiţie de orgolii, o concurenţă între individualităţi.

Pe fondul acesta dubios, dominat de raţiuni de persoană şi nu de componentă doctrinară, s-au creat o serie de comitete şi colective, care au coordonat acest tip de activităţi. Ele s-au concretizat practic în conferinţe şi demonstraţii practice de yoga.

Nu discut acum ce este yoga şi ce era yoga înţeleasă în România anilor ’70.

Tînărul [GB] s-a orientat spre acest aspect practic-operativ, devenind un adept pasionat.

Frecventa pe […], […], […], […], […] […] [neciteţ] care [neciteţ] jucau un rol în „mişcarea yoga”. Se pare că a învăţat în cercul deschis de […].

Era pe atunci un tînăr sfios, modest, dornic de cărţi, f[oarte] cinstit, dezinteresat de bani, punctual şi f[oarte] ascultător.

Încă din vremea acestei ucenicii modeste, în el mocnea un orgoliu nemăsurat, dar bine ascuns. Pe atunci nu se observa nimic.

Din păcate era incult, dezordonat, agramat, confuz, cu reale dificultăţi de logică, slab vorbitor. [GB] era destul de handicapat în rolul pe care voia să-l joace. Se mulţumea cu demonstraţii practice cu care ilustra conferinţele [neciteţ] […], la casa de cultură a sect[orului] 4, str. Mircea Vodă.

Fără să pună accentul pe ridicarea nivelului său cultural general, s-a specializat cît mai mult în practica yoga. Şi-a constituit propriul său cerc în cadrul acestei case de cultură.

Devenind un soi de instructor, [GB] a început să se manifeste din ce în ce mai sigur pe el. A căpătat chiar un complex de „lider”.

Din acest moment caracterul său a început să se modifice, alterîndu-se sub acţiunea pervertitoare a poftei de succes, de dominaţie a celorlalţi. A început să guste adulaţia celor din jur, devenind ambiţios şi orgolios fără măsură.

(partea I)

18 august 1984   [semnătură GVoican]

[Observaţie a ofiţerului de securitate:] Sursa a furnizat nota în urma sarcinilor şi discuţiilor purtate.

[…] se află în atenţia I[nspectoratului] M[unicipiului] Buc[ureşti] unde se va trimite copia notei

[semnătură indescifrabilă]

Mai citeşte, despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS referitor la calitatea de colaborator al securităţii a lui Gelu Voican Voiculescu:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS. Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Cererea de recuzare şi respingerea ei

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.