Florian Mihalcea, Octavian Bjoza şi Mirko Atanaţcovici, băgaţi de George Costin în „oala cu tărîţe” a revoluţionarilor

M-am mai referit la propunerile SSPR trimise către CPRD (linc) cu privire la lista revoluţionarilor care ar urma să fie înaintată preşedinţiei României cu scopul emiterii decretului prezidenţial de conferire a titlurilor de revoluţionar. Una din surprizele acestor propuneri (pe lîngă faptul în sine al înaintării acestora înainte ca CPRD să isprăvească de analizat contestaţiile) este prezenţa în listă a 3 persoane care nu au avut titlu de revoluţionar atribuit conform vechii legi 42/1990 dar sînt propuse acum, cu încălcarea prevederilor legale, pentru titlul de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite. Persoanele respective nu sînt nominalizate (anexa cu nominalizările nu a fost dată publicităţii), dar se dau date de identificare a acestora prin care ne putem da seama despre cine e vorba.

La punctul F al adresei SSPR se spune:

F. – ANEXA NR. 1/6, cuprinde un număr de 3 (trei) persoane, propuse pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, în conformitate cu prevederile Legii recunoştiinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004.

Menţionăm că persoanele nominalizate sînt:

– Ex consul al fostei Iugoslavii care a primit delegaţii ale revoluţionarilor timişoreni şi a transmis pe canale diplomatice, adevărul despre revoluţia din Timişoara în zilele de 16-20 decembrie 1989.

– deţinut politic, participant direct şi necontestat la luptele pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în municipiul Braşov, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici.

– participant direct şi necontestat la luptele pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 în municipiul Timişoara, preşedintele Societăţii Timişoara.

Fostul consul al Iugoslaviei care în timpul revoluţiei a primit delegaţii ale revoluţionarilor timişoreni (în 20 decembrie 1989; nu ştiu dacă a avut vreo activitate revoluţionară înainte de această dată; vezi înregistrare video din 20 decembrie 1989 cu liderul revoluţionar Ioan Savu anunţînd că se va trimite o delegaţie la Consulatul Iugoslav – linc) se numeşte Mirko Atanaţcovici. Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici se numeşte Octavian Bjoza iar preşedintele Societăţii Timişoara se numeşte Florian Mihalcea.

Legea 341/2004 fiind o lege care are drept scop doar verificarea titlurilor de revoluţionar acordate anterior prin legea 42/1990 şi nu acordarea de noi titluri, propunerea unor noi persoane pentru calitatea de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite este nelegală, indiferent ce ar fi făcut persoanele respective în revoluţie. Printre condiţiile legale pentru dobîndirea calităţii de luptător în revoluţie conform legii 341/2004 este aceea de a fi avut această calitate conform legii 42/1990 şi de a formula o cerere pentru preschimbarea certificatului, însoţită de mai multe acte doveditoare.

Nedumerit de această situaţie, i-am semnalat adresa SSPR domnului Florian Mihalcea, preşedintele societăţii Timişoara, şi l-am întrebat, prin e-mail:

– aţi depus vreun dosar la SSPR pentru obţinerea certificatului de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite? Dacă da, cînd a fost depus acest dosar?
– aţi avut certificat de revoluţionar conform vechii legi 42/1990?
– aţi putea să relataţi care sînt faptele dumneavoastră principale din timpul revoluţiei din decembrie 1989?

Domnul Mihalcea mi-a răspuns:

Nu ştiu nimic despre propunerea pe care o semnalaţi şi nici nu am reuşit să intru pe site-ul SSPR. Nu cred că este vorba despre titlul de luptător în Revoluţie, de vreme ce eu nu am depus niciodată vreun dosar sau vreo cerere la SSPR pentru obţinerea certificatului de luptător în Revoluţie. Nu am certificat de revoluţionar. Am sprijinit chiar ideea lui Ion Caramitru de a înfiinţa Asociaţia revoluţionarilor fără privilegii, considerînd că este foarte complicat să defineşti corect profilul revoluţionarului care ar merita să primească privilegii. În acest context nu are rost să vă scriu ce am făcut eu în timpul Revoluţiei, de vreme ce, repet, nu am cerut şi nu voi cere nici un fel de privilegiu. De altfel, ce am făcut eu în Revoluţie se ştie. Am spus-o în mai multe emisiuni televizate, iar o relatare completă, scrisă de mine, poate fi găsită în colecţia ziarului Timişoara, sub titlul „Depun mărturie”.

Adică, Florian Mihalcea spune că habar n-are de propunerea lui George Costin de a i se atribui certificat de revoluţionar! E posibil să fie adevărat acest lucru. Într-o emisiune televizată mai veche, prezentată pe acest blog (linc), fostul secretar de stat pentru revoluţionari Puiu Nicolae Fesan explica că, în perioada guvernării PSD cînd George Costin era subsecretar de stat la SSPR (şi, după unele surse, conducătorul de facto al instituţiei fiindcă secretarul de stat Iordan Rădulescu era deseori beat), doi politicieni de seamă, Viorel Hrebenciuc şi Dumitru Sechelariu, ar fi primit certificate de revoluţionar fără să ceară. Puiu Fesan nu găsise dosarele acestora în arhiva SSPR şi îşi exprima părerea că respectivii nu au cerut niciodată certificate de revoluţionar, şi nu credea că ar fi dat mită pentru asemenea certificat ci că le-a fost adus „peşcheş”. Pare un „modus operandi” mai vechi de a cîştiga sprijin din partea unor persoane cu notorietate prin atribuirea către acestea de certificate de revoluţionar.

Pe Octavian Bjoza şi Mirko Atanaţcovici nu am izbutit să-i contactez, căci nu le cunosc e-mailul. Poate e aceeaşi situaţie şi la ei, poate că nu. Octavian Bjoza însă este cunoscut că a făcut declaraţii publice pline de dispreţ faţă de revoluţionarii cu certificate. De pildă, saitul ziarului braşovean „Monitorul Expres” reproducea în 14 februarie 2008 (linc) următoarea declaraţie a lui Octavian Bjoza, în contextul în care noiembriştii braşoveni din 1987 cereau drepturi identice cu cele ale revoluţionarilor din 1989: „Novembriştii le merită cu prisosinţă [drepturile]. Aş vrea totuşi să nu se bage în oala cu tărîţe a celor cu certificat de revoluţionar de la 1989, că ar întina tot efortul pe care l-au depus acum 20 de ani“. Dacă după o asemenea declaraţie omul a cerut certificat de revoluţionar, înseamnă că e de o făţărnicie fantastică. Dar n-ar fi singurul. Chiar noiembriştii braşoveni, care se ţineau cu nasul pe sus că sînt puri şi demni comparativ cu revoluţionarii din 1989, exact în oala asta cu tărîţe a revoluţionarilor cu certificat s-au băgat pînă la urmă, cerînd şi obţinînd modificarea Legii 341/2004 ca să primească indemnizaţii similare revoluţionarilor.

Mirko Atanaţcovici, fostul consul al Iugoslaviei la Timişoara, a avut rolul său în spargerea blocadei informaţionale instituite de regimul Ceauşescu, dar nu cred că se încadrează în prevederile legale pentru a primi titlul de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite. Conform art. 5 din HG 1412/2004 (normele de aplicare ale legii 341/2004) acest titlu „a fost instituit şi se atribuie, în aplicarea principiului prevăzut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, în scopul de a face diferenţa, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rîndul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă, la victoria Revoluţiei, remarcîndu-se prin fapte deosebite în care şi-au pus viaţa în pericol, şi, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală decisivă la victoria Revoluţiei”. Domnul consul al Iugoslaviei nu şi-a pus viaţa în pericol prin acţiunile sale, ci a riscat cel mult o expulzare. Dacă i se dă titlul de luptător remarcat prin fapte deosebite domnului Atanaţcovici, următorul pas ar fi să se dea acest titlu tuturor ziariştilor din lumea largă care au scris despre revoluţia română, ajutînd la spargerea blocadei informaţionale.

E adevărat că de multă vreme SSPR şi CPRD au uitat de definiţia „faptelor deosebite” din legea 341/2004. Nu oricine a făcut ceva la revoluţie are dreptul să fie considerat remarcat prin fapte deosebite, ci numai cei care şi-au pus viaţa în pericol. S-au dat însă mii de certificate de „remarcaţi” pentru revoluţionari care au acţionat în localităţi în care nu s-a tras nici un foc de armă. Printr-un caz de felul lui Mirko Atanaţcovici se încearcă legitimizarea miilor de încălcări ale legii prezentîndu-se ca un fapt de necontestat că se pot da certificate de remarcaţi şi unor persoane care nu îndeplinesc condiţia de a-şi fi pus în primejdie propria viaţă.

Eventuala atribuire de certificate de revoluţionar domnilor Mihalcea, Bjoza şi Atanaţcovici crează şi un precedent juridic primejdios. Dacă aceşti domni primesc certificate fără să fi făcut vreo cerere în termenul legal şi fără să fi adus dovezi ale faptelor lor în revoluţie, mii de alte persoane vor putea acţiona în justiţie SSPR cerînd să li se dea certificate de revoluţionar şi invocînd principiul nediscriminării.

Se poate discuta dacă legea e bună sau proastă, dar dacă vrem să fim un stat de drept primul lucru e ca legea să fie respectată. Iar propunerile şefului SSPR George Costin, indiferent cît de simpatice ar fi persoanele propuse, nu respectă legea.

Mai citeşte:
Raymond Luca: “1000 de contestaţii au fost înregistrate pînă în 7 ianuarie. Nu ajunge faptul că răspund la mii de astfel de petiţii, contestaţii, sute de întîmpinări în justiţie, mai vreţi să scriu adevărate romane!”
Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria sector 1 Bucureşti
Teodor Mărieş: Dictatura Iliescu din SSPR a picat. Aici a fost un perpetuu focar penal. 90% din angajaţii acestei instituţii trebuie să plece. Trebuie să plece din rîndurile revoluţionarilor cel puţin 5000
CPRD a intrat în grevă?
Reacţii la articolul meu “CPRD a intrat în grevă?”
Raport de activitate CPRD februarie-iunie 2011: 120 avize acordate, 13 avize retrase
Emilian Cutean îi scrie lui Boc. Evoluţia în timp a eliberărilor de certificate de revoluţionar, conform lui Cutean
Emilian Cutean, contestaţie adresată CPRD
Deşi contestaţiile împotriva impostorilor n-au fost analizate, SSPR vrea să înainteze Preşedinţiei listele cu persoanele propuse pentru titlurile de revoluţionar

Un gând despre „Florian Mihalcea, Octavian Bjoza şi Mirko Atanaţcovici, băgaţi de George Costin în „oala cu tărîţe” a revoluţionarilor

  1. Domnilor de ce militari din decembrie 89′ nu au fost facuti revolutionari ,de-si sau eliberat in septembrie 90 ‘cu grad de sergent pe cine trebuie sa dau in judecata pentru ca am acte doveditoare ca au fost in armata in89’.Nu era de datoria ministerului aparari ?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.