Procesul soţilor Ceauşescu, versiune aproape completă (video)

Actualizare 20 decembrie 2013: Youtube a șters înregistrarea procesului pusă de RoHistory, dar apoi a apărut altă înregistrare (de 1 oră și 13 minute) care poate fi urmărită aici (linc). Noua înregistrare conține și secvențe din 30 decembrie, de la înmormîntarea Ceaușeștilor.

Am găsit pe youtube o înregistrare a procesului soţilor Ceauşescu, pusă acolo de RoHistory. E vorba de 1 oră şi 5 minute de înregistrare, un document istoric care merită semnalat. Înregistrarea nu este chiar completă, am găsit în altă parte o transcriere a procesului care conţine o parte iniţială ce nu apare în această înregistrare. Voi reproduce şi acea parte. Dacă cititorii blogului pot desluşi părţile pe care le-am notat neînţelegibile în transcriere, rog să-mi semnaleze.

Porţiune care nu apare în înregistrare:
Judecător Gică Popa: Vă rog să luaţi loc. Suntem în faţa unui tribunal al poporului.
Nicolae Ceauşescu: Nu recunosc nici un tribunal în afară de Marea Adunare Naţională.
Judecător Gică Popa: Marea Adunare Naţională s-a desfiinţat. Noul organ al puterii este altul.
Nicolae Ceauşescu: Lovitura de stat nu poate fi recunoscută.
Judecător Gică Popa: Noi judecăm după noua lege adoptată de către Consiliul Frontului Salvării Naţionale. Te rog sa te ridici în picioare, inculpat.
Nicolae Ceauşescu: Citiţi Constituţia ţării.
Judecător Gică Popa: Am citit-o, o cunoaştem şi nu este cazul sa dai dumneata indicaţii să citim Constituţia ţării. O ştim mai bine decît dumneata care n-ai respectat-o.
Nicolae Ceauşescu: Nu voi răspunde la nici o întrebare.
Avocat Nicolae Teodorescu: Sunt avocatul Teodorescu, Nicolae din baroul Bucureşti şi avocatul Lucescu, Constantin din baroul avocaţilor Bucureşti. Noi sîntem aceia care urmează să le asigurăm apărarea celor doi inculpaţi ce compar în faţa tribunalului militar teritorial. Vă rog să-mi daţi aprobarea să iau legătură cu cei doi.
Judecător Gică Popa: Poftim, două minute.
Avocat Nicolae Teodorescu: Domnule Ceauşescu, este şansa de a spune ce v-a îndemnat să faceţi, este un tribunal legal constituit. Organismul pe care dumneavoastră îl invocaţi a fost desfiinţat prin forţa poporului, prin voinţa poporului român. Dacă inţelegeţi vă rugăm să ne spuneţi, cu ce înţelegeţi să vă faceţi această apărare? Este o obligaţie morală faţă de dumneavoastră, vă rugăm să vă ridicaţi în picioare, indiferent dacă dumneavoastră sunteţi de acord sau nu. Pentru că acesta este totuşi un tribunal legal constituit.
(Avocatul Teodorescu Nicolae poartă o discuţie cu Nicolae Ceauşescu, dar aceasta nu se înţelege)
Nicolae Ceauşescu: Nu dau socoteala decît în faţa Marii Adunări Naţionale. Nu recunosc tribunalul.
Judecător Gică Popa: Domnule avocat, vă rog să luaţi loc.
Avocat Nicolae Teodorescu: Vă mulţumesc.
Judecător Gică Popa: Inculpatul a refuzat, timp de 25 de ani, să poarte un dialog cu poporul, deşi a vorbit în numele poporului, ca fiul cel mai iubit al poporului, în deridere şi-a bătut joc de acest popor. Nici astăzi nu vrea să coopereze cu tribunalul, se cunosc datele. Zilele de sărbătoare erau adevărate festinuri, în care acest inculpat şi această inculpată îşi aduceau în jurul lor camarila şi cu cele mai luxoase toalete care nu existau nici la regii care au existat şi există azi în lume nu era atâta fast, iar poporului îi dădea 200 gr de salam pe zi, pe buletin. Genocidul care l-au făcut acest inculpat şi această inculpată jefuind poporul, îşi aroga dreptul de a vorbi în numele poporului, nici astăzi nu vrea să vorbească,…
Transcriere înregistrare:
00:00 Judecător Gică Popa: …este laş şi la propriu şi la figurat. Avem datele cunoscute, atît ale dînsei, cît şi ale dînsului. Vă rog, reprezentantul procuraturii, îi dau cuvîntul pentru a susţine actul de acuzare.
00:24 Procuror Dan Voinea: Domnule preşedinte şi onorată instanţă, avem de judecat astăzi pe inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena care se fac vinovaţi de grave crime îndreptate împotriva poporului român. Cei doi inculpaţi au săvîrşit fapte incompatibile cu demnitatea umană şi cu principiile justiţiei sociale, acţionînd discreţionar, despotic şi criminal, în mod deliberat, pentru a distruge poporul român, în numele căruia s-au erijat drept conducători. Pentru crimele grave săvîrşite de cei doi inculpaţi în numele poporului român, victimele nevinovate ale acestor doi tirani, vă solicit, domnule preşedinte şi onorată instanţă, condamnarea acestora la moarte pentru săvîrşirea următoarelor fapte penale:
1. infracţiunea de genocid, prevăzută de articolul 357, aliniatul 1, Cod Penal, litera c;
2. subminarea puterii de stat prevăzută de articolul 162, Cod Penal, pentru organizarea de acţiuni armate de natură să slăbească puterea de stat;
3. infracţiunea de acte de diversiune prevăzute de articolul 163, Cod Penal, pentru distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii sau orice alt mod al instalaţiilor industriale sau a altor bunuri de natură să aducă în orice mod atingere securităţii statului, şi
4. pentru infracţiunea de subminare a economiei naţionale, prevăzută de articolul 165, Cod Penal, prin faptul că au folosit o organizaţie din cele prevăzute de articolul 145 Cod Penal, ori de a împiedica activitatea normală a acestora de natură să submineze economia naţională a poporului român.
02:20 Judecător Gică Popa: Ai auzit inculpat Ceauşescu Nicolae? Tribunalul îţi cere să te ridici în picioare. Ai auzit care sînt învinuirile ce ţi se aduc?
02:35 Nicolae Ceauşescu: Nu răspund decît în faţa Marii Adunări Naţionale. Puteţi face orice mascaradă, nu recunosc!
02:44 Judecător Gică Popa: Mascarada ai făcut-o dumneata timp de 25 de ani. Asta este mascarada pe care ai făcut-o. Ai dus ţara în pragul prăpastiei.
02:53 Nicolae Ceauşescu: Nu vreau deloc… Nu recunosc tribunalul… dar tot ceea ce s-a spus e fals…
03:00 Judecător Gică Popa: E fals? (nîneţelegibil)
03:06 Nicolae Ceauşescu: Sînt 3 milioane jumătate de apartamente, zeci de mii de …
03:11 Judecător Gică Popa: [dictează] „Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc”.
03:14 Nicolae Ceauşescu: Nu, n-am spus nimic. N-am dat nici o declaraţie.
03:18 Judecător Gică Popa: „Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc”.
03:20 Elena Ceauşescu: Nu e declaraţie.
03:24 Judecător Gică Popa: S-a consemnat.
03:25 Nicolae Ceauşescu: Nu pentru declaraţie. Nu mai dau nici un, nu mai răspund nici un cuvînt, decît în faţa Marii Adunări Naţionale.
03:35 Judecător Gică Popa: Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc, vă rog să se consemneze.
03:40 Nicolae Ceauşescu: Nu voi semna nimic!
03:46 Judecător Gică Popa: Situaţia se cunoaşte, situaţia dezastruoasă a ţării nu o cunoaştem numai noi, ci fiecare om cinstit din această ţară, care a mocnit pînă în ziua de 22 decembrie 1989 cînd au apărut zorii libertăţii. Cunoaştem situaţia cu toţii, lipsa de medicamente, care din ordinul dumitale inculpat a făcut ca să moară oameni, să moară copii, în spitale fără medicamente, fără hrană, fără căldură, fără lumină. Nu te-ai gîndit la acest lucru? Acum discut cu inculpatul Ceauşescu Nicolae. Din ordinul cui s-a făcut genocidul de la Timişoara? Refuz. Inculpatul refuză să răspundă.
05:01 Nicolae Ceauşescu: Răspund în faţa Marii Adunări Naţionale.
05:03 Judecător Gică Popa: Lasă placa asta veche. Am auzit-o şi ştim încăpăţînarea de care ai dat dovadă pînă în prezent. „Refuz să răspund la întrebarea cine este autorul genocidului de la Timişoara”.
05:41 Nicolae Ceauşescu: Pentru istorie, Marea Adunare Naţională va afla adevărul…
05:48 Judecător Gică Popa: Istoria, naţiunea a făcut-o, n-ai făcut-o dumneata.
05:53 Nicolae Ceauşescu: … şi nu cei care au organizat lovitura de stat!
05:58 Judecător Gică Popa: A organizat lovitura de stat? Poporul a organizat! Ai uzurpat puterea. Răspunzi numai la întrebările pe care ţi le pun eu!
06:12 Nicolae Ceauşescu: Nu răspund!
06:13 Judecător Gică Popa: La Bucureşti cine a ordonat să se tragă în mulţime, în tineri? Nu cunoşti? Nu cunoşti situaţia de la Bucureşti? S-a tras în Piaţa Palatului în mulţime, eşti străin de acest lucru? Şi acum se continuă să se tragă în oameni nevinovaţi, în bătrîni, în copii, în blocuri, de nişte fanatici. Cine sînt aceşti fanatici? I-am format noi poporul sau dumneata? Cine i-a plătit?
06:58 Nicolae Ceauşescu: Nu răspund la nici o întrebare, pentru că, vă rog să nu consideraţi ca răspuns la întrebare. Nu s-a tras în Piaţa Palatului în nimeni, dimpotrivă au fost ordine clare să nu se tragă.
07:21 Judecător Gică Popa: Din partea cui, ai dat dumneata ordin?
07:23 Nicolae Ceauşescu: Da. Eu, inclusiv la televiziune, inclusiv în teleconferinţă care este înregistrată.
07:31 Judecător Gică Popa: Consemnaţi, vă rog.
07:32 Nicolae Ceauşescu: Nu. Nu recunosc decît în faţa Marii Adunări Naţionale. Tot ceea ce s-a spus în jur sînt minciuni, falsuri, provocări.
07:33 Judecător Gică Popa: Nu recunosc să fi dat ordin, eu sau acoliţii mei să se tragă în mulţimea adunată la Sala Palatului. Nici nu s-a tras de altfel. Că eu am dat ordin să nu se tragă.
08:34 Judecător Gică Popa: 64.000 de victime sînt astăzi, urmare a dispoziţiilor date de dumneata, ai auzit, în toate oraşele mari, în toate muncipiile, cum le pronunţai dumneata, în toate muncipiile pe care te lăudai că le-ai construit. S-au construit cu sudoarea poporului, sleit, îndobitocit. Toţi oamenii de cultură, toate inteligenţele le-ai persecutat, ca să fugă din această ţară, să ne lase pe mîna dumitale. Aveţi de pus întrebări?
09:26 Procuror Dan Voinea: Domnule preşedinte, să ne spună inculpatul cine sînt mercenarii străini care şi la ora aceasta trag în populaţia de pe întreg teritoriul ţării, cine i-a adus şi cine îi plăteşte pe aceşti mercenari?
09:37 Judecător Gică Popa: Da. Răspunde, te rog, inculpat.
09:44 Nicolae Ceauşescu: E o altă provocare, şi nu răspund decît în faţa Marii Adunări Naţionale, a poporului.
09:51 Judecător Gică Popa: Refuz să răspund la întrebarea cine a recrutat şi a dirijat mercenarii străini care săvîrşesc fapte de teroare şi în prezent, omorînd populaţia paşnică şi nevinovată.
10:33 Judecător Gică Popa: Dînsa este vorbăreaţă, dar am văzut-o de mai multe ori, că nu mai citea. Savantul, inginerul, academicianul, nu ştia să citească. Analfabeta ajunsese academician.
10:52 Elena Ceauşescu: O să te audă intelectualii din ţara asta şi toţi colegii mei. O să te audă colegii mei! O să te audă!
11:05 Judecător Gică Popa: Întrebări domnule colonel… Inculpat Ceauşescu Nicolae, în afară de cele invocate în legătură cu legalitatea acestui tribunal, ce vă împiedică să răspundeţi la întrebările puse?
11:21 Nicolae Ceauşescu: Răspund la orice întrebare în faţa Marii Adunări Naţionale şi a reprezentanţilor clasei muncitoare.
11:30 Judecător Gică Popa: Ca şi pînă acum.
11:32 Nicolae Ceauşescu: Răspund la orice întrebare în faţa Marii Adunări Naţionale şi a reprezentanţilor clasei muncitoare… Tot ce răspund, răspund în faţa Marii Adunări Naţionale şi reprezentanţilor clasei muncitoare la orice întrebare!
11:53 Judecător Gică Popa: Refuz să răspund la întrebările puse de tribunal.
11:58 Nicolae Ceauşescu: Nu recunosc decît clasa muncitoare şi Marea Adunare Naţională!
12:01 Judecător Gică Popa: Asta am mai auzit-o de atîtea ori…
12:04 Nicolae Ceauşescu: Să audă şi să ştie întreaga lume.
12:07 Judecător Gică Popa: Cine întreaga lume?
12:09 Nicolae Ceauşescu: În faţa loviturii de stat nu răspund ..celor care au chemat armatele străine în ţară, nu răspund!
12:20 Judecător Gică Popa: Marea Adunare Naţională de care vorbeşti dumneata a fost dizolvată, destituită. Astăzi avem un nou…
12:29 Nicolae Ceauşescu: Nu o poate nimeni dizolva!
12:31 Judecător Gică Popa: Prin voinţa nestrămutată a poporului avem alt organ al puterii, este Consiliul Frontului Salvării Naţionale, legal constituit şi recunoscut pe plan mondial.
12:42 Nicolae Ceauşescu: Nu recunosc pe nimeni şi de aceea poporul luptă în ţară pînă la eliminarea acestor, acestei bande de trădători de ţară, care sînt în legătură cu străinătatea, au organizat lovitura de stat!
13:03 Judecător Gică Popa: Nu recunosc noul organ al puterii de stat, legal constituit, şi nici organele care au uzurpat, în ghilimele, puterea, de aceea poporul face dezordine astăzi în ţară şi luptă. Pentru cine luptă poporul? Luptă împotriva lui?
13:39 Nicolae Ceauşescu: Pentru existenţa sa, pentru independenţă şi suveranitate, pentru integritatea României.
13:48 Judecător Gică Popa: Uzurparea puterii a fost făcută cu ajutorul agenturilor străine, aşa a spus inculpatul!
13:59 Nicolae Ceauşescu: Nu. Este adevărat, voi spune public ori de cîte ori, dar nu recunosc aceasta ca o declaraţie.
14:10 Judecător Gică Popa: În primul rînd să ne spui nouă astăzi! Să ne răspunzi nouă. După aceea…
14:14 Nicolae Ceauşescu: Ca simpli cetăţeni, cu speranţa că veţi spune vreodată adevărul şi nu veţi lucra pentru nimicirea României.
14:29 Judecător Gică Popa: Cine? Poftiţi!
14:34 Avocat Nicolae Teodorescu: Pentru ca să putem rezolva o problemă de drept, pe care o supunem noi discuţiei, cînd ne veţi acorda cuvîntul, vă rog să binevoiţi să întrebaţi pe inculpatul Ceauşescu Nicolae dacă are cunoştinţă de faptul că a fost destituit din funcţia sa de preşedinte al României.
14:51 Judecător Gică Popa: Ai cunoştiinţă de acest lucru?
14:55 Avocat Nicolae Teodorescu: Şi a inculpatei Elena Ceauşescu, dacă ştie că a fost destituită din funcţiunile de stat pe care le deţinea? Şi încă următoarea întrebare: dacă mai are cunoştinţă că Guvernul a fost demis în integritate, şi că toţi cei care făceau parte din Guvern, din care făcea parte şi inculpata Ceauşescu Elena, nu mai are acea calitate. Pentru ca să putem rezolva problema de drept ca, în prezenţa refuzului nejustificat al acestora, de a răspunde întrebărilor puse de către tribunalul militar, ne vedem obligaţi ca să lămurim noi, ca şi dumnealor să înţeleagă, care este legalitatea în ce priveşte posibilitatea de judecare sau nejudecare a acestora. Vă rog să-l întrebaţi dacă are cunoştinţă de…!
15:47 Judecător Gică Popa: Ai auzit inculpat, ai cunoştinţă că ai fost destituit din funcţia care o deţineai, că unele organe au fost, sînt desfiinţate?
15:57 Nicolae Ceauşescu: Sînt preşedintele României şi comandantul suprem al Armatei!
16:00 Avocat Nicolae Teodorescu: Dar nu asta v-am întrebat, eu altceva am întrebat: dacă aveţi cunoştinţă că vi s-au ridicat aceste funcţiuni ca să putem discuta legalitatea în ce priveşte susţinerile pe care le faceţi dumneavoastră, că nu vă poate judeca decît Marea Adunare Naţională.
16:14 Nicolae Ceauşescu: În primul rînd nu vă recunosc nici o calitate, ca simpli cetăţeni, ca simpli cetăţeni, la toţi!
16:22 Avocat Nicolae Teodorescu: Cum doriţi dumneavoastră
16:23 Nicolae Ceauşescu: Ca simpli cetăţeni…
16:25 Judecător Gică Popa: Noi simpli cetăţeni, dumneata simplu preşedinte. Noi sîntem (neînţelegibil), dumneata ce eşti?
16:33 Nicolae Ceauşescu: Sînt preşedintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forţelor armate ale Republicii Socialiste România.
16:42 Judecător Gică Popa (suprapus pe spusele lui Ceauşescu): Nu recunosc noile organe legal constituite.
16:51 Nicolae Ceauşescu: Răspund în faţa Marii Adunări Naţionale şi a poporului, nu a celor care au organizat lovitura de stat cu concursul agenturilor străine.
17:06 Judecător Gică Popa: Plătite de Ceauşescu.
17:09 Nicolae Ceauşescu: Nu.
17:10 Bărbat: În ceea ce-l priveşte pe Ceauşescu…
17:11 Nicolae Ceauşescu: Nu! E un nonsens!
17:16 Judecător Gică Popa: Vă rog, vă rog să citiţi. Inculpat! Vă rog să citiţi.
17:22 Grefier (?): Nu recunosc noile organe legal constituite ale ţării
17:26 Judecător Gică Popa: Şi sînt încă preşedintele ţării şi comandantul suprem.
17:45 Judecător Gică Popa: De ce, inculpat, ai luat măsura aceasta ca să umileşti poporul, să-l terfeleşti, să-l aduci în halul în care l-ai adus? De ce ai exportat produsele astea pe care le munceau ţăranii? Şi veneau ţăranii de la Caracal, din toată ţara, la Bucureşti, pe ger, să cumpere pîine de la Bucureşti. Cei care produceau pîinea, cei care te duceai dumneata să le dai indicaţii. De ce ai înfometat acest popor, de ce l-ai înfometat?
18:29 Nicolae Ceauşescu: Nu vă răspund la întrebare. Voi spune… vă spun ca simpli cetăţeni şi voi arăta şi în Marea Adunare Naţională. Pentru prima dată cooperatorii au primit cîte 200 de kg de grîu pe persoană – nu pe familie! – şi mai aveau dreptul încă să mai primească.
18:52 Judecător Gică Popa: Da, da…
18:55 Nicolae Ceauşescu: E o minciună şi un fals.
18:57 Judecător Gică Popa: Nu recunosc (neînţelegibil)
19:00 Nicolae Ceauşescu: Vă spun, ca să vă gîndiţi bine, este o minciună în fals, şi arată acuma cîtă lipsă de patriotism şi ce trădare s-a comis în ţara asta.
19:13 Judecător Gică Popa: „Dimpotrivă, am luat măsuri să se dea cîte 200 kg la ţărani”. Şi atunci de ce veneau ţăranii, îngropau grîul? De ce veneau să ia pîine de la Bucureşti?
19:26 Nicolae Ceauşescu: Pardon! La aproape toate comunele s-au făcut brutării.
19:30 Judecător Gică Popa: Încercam să folosim expresia dumitale. Dumneata vorbeşti cu tribunalul!
19:35 Nicolae Ceauşescu: Ca tribunal nu. Ca cetăţeni. Un cetăţean şi ascult pe orice cetăţean, nu vă declar aici. Nu recunosc nimănui nici o calitate. Ca simpli cetăţeni putem discuta orice.
19:54 Judecător Gică Popa: „Avem programe minunate”, probabil că de programul ăsta era vorba, minunat, una să scrii pe hîrtie şi una să se facă în realitate! Aşa ai vorbit şi despre sistematizarea localităţilor, care de fapt a însemnat distrugerea ţărănimii române, a plaiului nostru strămoşesc. Te-ai gîndit vreodată la asta? Ca cetăţean?
20:16 Nicolae Ceauşescu: Ca cetăţean. Niciodată în satele româneşti nu s-a realizat o asemenea dezvoltare. Şi nu de distrugerea satelor româneşti, ci dimpotrivă, de consolidarea.. de a le asigura…
20:32 Judecător Gică Popa: Nu am intenţionat să discut o seamă de motive.
20:35 Nicolae Ceauşescu: Nu. Am spus discut ca simplu cetăţean.
20:40 Judecător Gică Popa: Eu am vrut să modernizez.
20:42 Nicolae Ceauşescu: De a se întări şi construi spitale, medici, şcoli, tot ce-i necesar pentru o viaţă demnă şi care nu s-a făcut în nici o ţară din lume. Ca simpli cetăţeni vă spun acest lucru.
20:57 Judecător Gică Popa: O ultimă întrebare, inculpat! Vorbeai de egalitate şi că toţi sîntem egali, că fiecare trebuie să primească după munca lui. Am văzut la televizor vila fiicei dumitale, avea un cîntar de aur pe care îşi cîntărea carnea adusă din străinătate [vezi înregistrarea video cu arestarea Zoiei Ceauşescu, care s-a dat la TVR – linc]. Carnea asta de aici, a noastră, nu era bună.
21:22 Elena Ceauşescu: Extraordinar, de unde scoateţi atîtea scorneli? Stă într-un apartament ca fiecare cetăţean.
21:28 Judecător Gică Popa: Era vila bunicii.
21:29 Elena Ceauşescu: N-are vilă, n-avem… nimeni! Noi am dat (neînţelegibil)
21:37 Judecător Gică Popa: Aţi avut palate.
21:39 Elena Ceauşescu: N-am avut!
21:42 Nicolae Ceauşescu: Nu erau ale noastre (neînţelegibil)
21:44 Judecător Gică Popa: Pentru copii dădeai 10 lei de revelion ca să-şi cumpere bomboane, aşa ai înţeles dumneata ca să ajuţi copiii, familiile cu copii.
22:00 Procuror Dan Voinea: Să ne spună inculpatul Ceauşescu Nicolae, contul de peste 400.000 de dolari…
22:06 Judecător Gică Popa: 400 de milioane de dolari din Elveţia.
22:10 Elena Ceauşescu: Ce cont?
22:11 Procuror Dan Voinea: Pe numele cui este, cui aparţine?
22:13 Elena Ceauşescu: Ce cont?
22:14 Judecător Gică Popa: Contul de 400 de milioane de dolari depuse, depuse la băncile din Elveţia.
22:21 Elena Ceauşescu: Să se aducă dovada. Dovada. Dovada! (bate cu palma în masă)
22:26 Judecător Gică Popa: O să se aducă şi dovada!
22:28 Nicolae Ceauşescu: Nu există nici un cont al nimănui şi ceea ce spuneţi arată cît de fals şi de provocator sînt cei care au făcut lovitura de stat.
22:42 Judecător Gică Popa: Îţi place foarte mult sa foloseşti termenul de „lovitură de stat”. Vă rog să consemnaţi.
22:49 Nicolae Ceauşescu: Vă rog, nu am terminat. Ca cetăţeni…
22:51 Judecător Gică Popa: Nu recunosc să fi depus eu sau alte persoane în numele meu, sau al familiei mele…
23:03 Nicolae Ceauşescu: Nici un dolar.
23:04 Judecător Gică Popa: Nici un dolar la vreo bancă din străinătate.
23:07 Nicolae Ceauşescu: N-am dat declaraţie, îţi spun ca simplu cetăţean! Ce minciună, ce falsitate!
23:13 Judecător Gică Popa: La fiica dumitale s-a găsit suma de 90.000 de dolari, iar pe cetăţenii care aveau un dolar îi trimiteai în judecată!
23:22 Avocat Constantin Lucescu: Dacă sîntem la aceste 400 de milioane de dolari, rugăm să întrebaţi inculpatul dacă nu a deschis vreun cont şi nu există pe numele domniei sale, depuşi de domnia sa (neînţelegibil)… Dar dacă totuşi contul există pe numele domniei sale, este de acord să declare că îi lasă să vină în ţară pentru statul român, aceşti bani?
23:46 Judecător Gică Popa: Ai înţeles inculpat?
23:48 Avocat Constantin Lucescu: Să vină în ţară pentru statul român, în Banca Naţională?
23:52 Nicolae Ceauşescu: Vom discuta în Marea Adunare Naţională.
23:55 Avocat Constantin Lucescu (suprapus cu spusele lui Ceauşescu): Acum să ne spună dacă aceşti bani pot fi remişi statului român?
24:01 Nicolae Ceauşescu: Pentru dumneavoastră, ca simpli cetăţeni…
24:06 Judecător Gică Popa: Noi sîntem tribunalul, nu sîntem simpli cetăţeni.
24:08 Nicolae Ceauşescu: Nu vă recunosc calitatea asta.
24:10 Judecător Gică Popa: Avem calitatea de tribunal.
24:13 Nicolae Ceauşescu: Nu vă recunosc, dar ca cetăţeni, vă spun că nu am avut şi nici nu am cont în nici o ţară, în nici o valută.
24:24 Judecător Gică Popa: „Nu am avut un cont depus în valută în nici o ţară”
24:30 Procuror Dan Voinea: Domnule preşedinte, dacă acest inculpat paranoic nu are nici un cont, să incheiem şi noi conturile cu el, că se pare, că nu ne putem înţelege.
24:38 Avocat Nicolae Teodorescu: Vă rog să trecem la ascultarea inculpatei Ceauşescu Elena.
24:41 Judecător Gică Popa: Mai aveţi de pus întrebări?
24:44 Nicolae Ceauşescu: Te voi trimite în judecată pentru insultă, cel care zice că ar fi procuror. Te voi trimite în judecată pentru insultă.
24:57 Judecător Gică Popa: Da. La comisia de judecată.
25:00 Nicolae Ceauşescu: Şi la comisia de judecată. Şi o să-l judece adevărata judecată, din rîndul muncitorilor.
25:11 Judecător Gică Popa: Vă rog să citiţi declaraţia, să citiţi declaraţia, ca să audă.
25:16 Grefier: Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc. Refuz să răspund la întrebarea cine este autorul genocidului de la Timişoara. Nu recunosc să fi dat ordin eu sau acoliţii mei să se tragă în mulţimea adunată la cele … nici ce s-a spus… Nu am dat ordin să se tragă. Refuz să răspund la întrebarea cine a recrutat şi dirijat mercenarii străini care săvîrşesc fapte şi în prezent, omorînd populaţia paşnică. Refuz să răspund la întrebările puse de tribunal. Nu recunosc noul organ al puterii constituit şi nici organele care au uzurpat puterea de stat, în ghilimele. Uzurparea puterii a fost făcută cu ajutorul agenturilor străine. Nu recunosc organele noi de stat. Sînt încă preşedintele ţării şi comandantul suprem.
26:10 Judecător Gică Popa: Preşedinte în ghilimele. Nu considerăm că ar fi. El se consideră.
26:16 Grefier: Nu recunosc că am înfometat poporul, ci dimpotrivă am luat măsura ca să dăm cîte 200 kg de grîu la ţărani. Nu am intenţionat să dărîm satele României, ci am vrut să le modernizez. Nu recunosc să fi depus eu sau alte persoane în numele meu nici un dolar în băncile din străinătate.
26:40 Nicolae Ceauşescu: Nu am depus.
26:41 Grefier: Nu am dat nimănui…
26:42 Nicolae Ceauşescu: Dar nu răspund nimănui. E o provocare ordinară!
26:54 Judecător Gică Popa: Semnaţi declaraţia, inculpat?
26:57 Nicolae Ceauşescu: Nu am dat nici o declaraţie. V-am spus ca simpli cetăţeni, ca să cunoaşteţi realitatea.
27:06 Judecător Gică Popa: Refuză să semneze, refuză să semneze. De altfel, inculpatul a refuzat să recunoască şi legalitatea tribunalului în care a fost astăzi judecat.
27:22 Nicolae Ceauşescu: Şi a acestui aşa-zis Consiliu de Salvare Naţională.
27:26 Judecător Gică Popa: Deci ai aflat de existenţa acestui consiliu.
27:28 Elena Ceauşescu: Păi ne-aţi spus, ne-aţi spus aici, discutau oamenii… ne-a spus domnul avocat, apărarea.
27:30 Judecător Gică Popa: Consiliul Frontului. Aţi fost informat. Organ al puterii legal constituite în stat.
27:45 Nicolae Ceauşescu: Nu se poate constitui un organ decît de puterea de stat, de Marea Adunare Naţională. Cei care prin lovitura de stat, prin trădare, au uzurpat puterea, cum s-au întîmplat sute şi sute de ani în istoria României, au sfîrşit prin a răspunde în faţa poporului.
28:07 Judecător Gică Popa: Dumneata poate eşti mai cooperantă cu tribunalul. Femeile sînt întotdeauna mai raţionale, mai înţelegătoare, poate şi-a pierdut cumpătul inculpatul Ceauşescu. Dumneata care ai fost prima colaboratoare, Cabinetul 2, dumneata ai cunoscut de genocidul de la Timişoara?
28:31 Elena Ceauşescu: Nu! Ce genocid? Nici nu vorbesc…
28:34 Nicolae Ceauşescu: Nu vorbi nimic.
28:38 Judecător Gică Popa: Nu ai nici o legătură nici dumneata cu acest genocid? Sau dumneata erai întotdeauna preocupată de ştiinţă! De polimeri! Cine ţi-a publicat lucrările în străinătate?
28:56 Nicolae Ceauşescu: Sînt cu zecile de lucrări publicate în străinătate, cu ştiinţa şi polimerii.
29:02 Judecător Gică Popa: Cine le, cine le scria? Aaa, taci.
29:07 Elena Ceauşescu: Ce să-i spun, dacă ei poate să spună aşa ceva?
29:09 Nicolae Ceauşescu: Păi, nu le spune!
29:10 Elena Ceauşescu: Cînd preşedintele Academiei a făcut prefaţa la toate lucrările, se poate?
29:16 Avocat Nicolae Teodorescu: Ascultarea se face pentru fiecare în parte. Ori, dacă dumneavoastră susţineti teza măcar o rezolvăm noi pînă la urmă cu tribunalul care să ne asculte ca reprezentanţi ai dumneavoastră. Că mai sînteţi încă preşedintele ţării, că aşa susţineţi, dumneaei nu mai poate susţine acelaşi lucru! Lăsaţi-o să vorbească!
29:32 Nicolae Ceauşescu: Este viceprim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România.
29:34 Avocat Nicolae Teodorescu: Asta e altă treabă, lăsaţi-o să se apere pe calitatea pe care o crede dumneaei.
29:40 Elena Ceauşescu: Păi, eu nu mă apăr de nimic!
29:42 Nicolae Ceauşescu: Şi nu vă spun, v-am spus ca cetăţeni
29:45 Avocat Nicolae Teodorescu: Să răspundeţi la întrebări, că sînteţi obligaţi!
29:48 Nicolae Ceauşescu: Şi ce vă spune tovarăşa mea şi ce v-am spus eu, v-am spus ca simpli cetăţeni, ca să înţelegeţi … Nu am răspuns la nici o întrebare.
30:03 Avocat Nicolae Teodorescu: Eu vă dau sfaturi, este obligaţiunea mea.
30:06 Judecător Gică Popa: Domnule avocat, vă rog. Deci dumneata în calitatea de viceprim-ministru, prim viceprim-ministru, pe care ai deţinut-o în vechiul organ al puterii administraţiei de stat, trebuia să fi la curent, să luaţi hotărîri colective. Aşa prevedeau dispoziţiile şi prevederile Constituţiei. Cine a dat dispoziţii să se tragă în mulţimea de la Timişoara?
30:44 Elena Ceauşescu: Nu răspund la nici o întrebare. De la început şi pînă la sfîrşit.
30:50 Nicolae Ceauşescu: Pentru cunoştinţa dumneavoastră, care sînteţi ofiţeri, pot eu răspunde la întrebare. Ordinul de a trage nu-l dă guvernul.
30:59 Judecător Gică Popa (suprapus peste spusele lui Nicolae Ceauşescu): Nu răspund la întrebare
31:01 Nicolae Ceauşescu: Guvernul nu poate să dea ordine, nu are în subordine armata.
31:09 Judecător Gică Popa: Dar la Bucureşti, în tinerii care au murit, cine au tras? Peste care au trecut tanchetele Securităţii, a unei părţi, tot teroriştii?
31:21 Elena Ceauşescu: Teroriştii, se spunea că sînt, aicea vorbeau oamenii că sînt ai Securităţii.
31:26 Judecător Gică Popa: Teroriştii sînt ai Securităţii?
31:27 Elena Ceauşescu: Aşa se vorbea.
31:29 Avocat Constantin Lucescu: Şi securitatea nu era a comandantului suprem?
31:33 Judecător Gică Popa: Deci se vorbea pe aici că teroriştii sînt ai Securităţii! Răspuns.
31:38 Amîndoi inculpaţii: Nu, nu este nici un răspuns, tot pentru lămurirea dumneavoastră.
31:50 Nicolae Ceauşescu: În primul rînd vreau să vă lămuresc pe dumneavoastră ca cetăţeni.
31:54 Judecător Gică Popa: Cu dumneata am terminat. Spune în ce împrejurări a murit generalul Milea? A fost împuşcat, de ce şi de cine?
32:07 Nicolae Ceauşescu: Întrebaţi medicul.
32:08 Elena Ceauşescu: Întrebaţi medicul.
32:13 Judecător Gică Popa: Este o provocare întrebarea cu privire la cauzele morţii generalului Milea. Să întrebăm medicul.
32:21 Nicolae Ceauşescu: Şi eu voi face anchetă, pentru a lămuri de ce s-a sinucis generalul Milea.
32:26 Procuror Dan Voinea: De ce l-a destituit pe generalul Milea şi l-a făcut trădător?
32:31 Judecător Gică Popa: De ce? Că dumneata l-ai făcut trădător, am auzit comunicatul care l-ai spus, prin care ai instituit starea de asediu, că generalul Milea, trădător, s-a sinucis pentru a scăpa de răspundere, de pedeapsa dreaptă pe care o aştepta ca trădător.
32:51 Nicolae Ceauşescu: Pentru lămurirea dumneavoastră, nu, nu, pentru lămurirea voastră. Trădătorul Milea…
33:00 Judecător Gică Popa: De ce nu l-aţi judecat dacă era trădător?
33:02 Nicolae Ceauşescu: Pentru că atunci am constatat aceast lucru, chiar în ziua respectivă. Şi a plecat ca să aplice măsuri – vă spun asta pentru judecata dumneavoastră -, dintr-un grup întreg şi au venit ofiţerii care erau cu el şi ne-au anunţat că s-a împuşcat. Şi de abia după aceea am constatat că n-a aplicat ordinele stabilite, ca unităţile militare să-şi facă datoria.
33:34 Judecător Gică Popa: Dumneata întotdeauna ai vorbit mai mult decît colaboratoarea apropiată a dumitale, totdeauna ai fost în faţă, dar totdeauna ai avut-o în dreapta dumitale. Şi ea cunoaşte tot atîtea lucruri importante, dar ar fi bine să fie relatate în faţa tribunalului, să cooperăm, să vorbim civilizat, să vorbim ca nişte oameni intelectuali. Sînteţi amîndoi membri ai Academiei. Să ne spuneţi cu ce bani se plăteau publicaţiile în străinătate, atît ale inculpatului Ceauşescu Nicolae, opere alese, cît şi cărţile de ştiinţă ale academicianului Elena Ceauşescu. Aşa-zisul academician.
34:26 Elena Ceauşescu: Ne luaţi şi titlurile!
34:27 Judecător Gică Popa: Nu le-am luat eu. Să răspundă la întrebarea, la întrebările puse de tribunal.
34:37 Nicolae Ceauşescu: Însă tot pentru informarea dumneavoastra, n-am scăpat nimic, mi-aţi spus că eu mîncam numai mîncăruri din străinătate. Că există de ani de zile lista cu ce mănînc eu, ori 1.100 – 1.200 de calorii pe zi şi numai legume.
35:02 Judecător Gică Popa: Şi poporului îi dădeai numai 3.600 de calorii. Îmbuibat acest popor.
35:07 Nicolae Ceauşescu: Şi 60 de grame …
35:11 Judecător Gică Popa: Mai aveţi de pus întrebări domnule procuror?
35:12 Procuror Dan Voinea: Domnule preşedinte.
35:13 Nicolae Ceauşescu: Vreau să spun…
35:16 Procuror Dan Voinea: Cine a dat ordin (neînţelegibil) în înăbuşirea demonstraţiei de la Timişoara? Pentru că inculpatul spunea că generalul Milea nu a respectat ordinele primite. Care sînt aceste ordine? Ce n-a respectat?
35:32 Judecător Gică Popa: Ce n-a respectat?
35:33 Nicolae Ceauşescu: Voi spune în Marea Adunare Naţională ce ordine n-a respectat în Bucureşti, şi de ce a trădat.
35:43 Judecător Gică Popa: Dacă aveţi de pus alte întrebări?
35:46 Avocat Nicolae Teodorescu: Vă rog să întrebaţi pe inculpata Elena Ceauşescu dacă a fost sau este bolnavă psihic? Dacă a fost sau este bolnavă psihic. Şi vă rog să consemnaţi răspunsul.
35:56 Judecător Gică Popa: Da. Dumneata ai suferit vreo boală psihică? Sau dacă suferi acum?
36:01 Elena Ceauşescu: Ce provocare ordinară!…
36:02 Avocat Nicolae Teodorescu: Nici o provocare, este în apărarea dumneavoastră. Dacă sînteţi responsabili atunci e o apărare, dacă sînteţi iresponsabili, e altă apărare.
36:11 Elena Ceauşescu: E o provocare!
36:12 Nicolae Ceauşescu: Nu ţi-am recunoscut dreptul…
36:13 Elena Ceauşescu: Cum se poate să spui aşa ceva?!
36:19 Judecător Gică Popa: Noi am înţeles din această dezbatere, pentru că dumneavoastră obişnuiţi să nu aveţi niciodată un dialog cu poporul şi să poarte numai dînsul un monolog şi după aceea să-l aplaude ca în ritualurile africane, să bată lumea din palme, aşa. Nici astăzi, v-aţi comportat în continuare la fel, nu v-aţi schimbat, nu aţi tras nici un fel de învăţăminte. Ca nişte megalomani. Mai sînt de pus întrebări?… Probe în apărare aveţi?… Nu.
36:56 Avocat Constantin Lucescu: Mai facem o ultimă încercare. Vă rog, procedura ne permite acest lucru. Vă rog să consemnaţi, că refuză.
37:11 Judecător Gică Popa: Vă rog să consemnaţi, să consemnaţi în caietul dumneavoastră de grefier, că refuză colaborarea cu apărătorii, şi că nu au probe.
37:24 Elena Ceauşescu: (neînţelegibil) tribunal. Adevăratul tribunal este Marea Adunare Naţională.
37:29 Judecător Gică Popa: Vrei sa semnezi declaraţia?
37:31 Elena Ceauşescu: Nu, nici o declaraţie. Am muncit şi am luptat pentru popor de la 14 ani (neînţelegibil) toată viaţa pentru popor. Şi poporul este poporul nostru şi nu-l trădăm noi… poporul.
37:43 Judecător Gică Popa: Am urmărit, şi ştiam că ziua dumitale este undeva înainte sau după ziua dînsului, dar nu ştiam niciodată anul în care v-aţi născut, te-ai născut. Care este?
37:57 Elena Ceauşescu: Ei lasă. Astea chiar sînt de femei…
38:01 Judecător Gică Popa: De aicea a pornit toată minciuna, nici un dicţionar, orice.., toate femeile îşi ascund vîrsta, dar cînd este un om care apare în dicţionare, în cărţi şi în toate astea, să nu se arate vîrsta?…
Vă rog, tovarăşe procuror să reţineţi, tribunalul consideră cercetarea judecătorească terminată şi vă dau cuvîntul la dezbateri, să susţineţi acuzarea.
38:30 Procuror Dan Voinea: Domnule preşedinte, avînd în vedere atrocităţile săvîrşite de Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena, noi considerăm că aceşti doi inculpaţi se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de articolele 162, 163, 165 şi 357 din Codul penal, articole în baza cărora solicităm condamnarea celor doi inculpaţi la pedeapsa cu moartea. Totodată, solicităm confiscarea totală a averilor soţilor Ceauşescu.
39:04 Judecător Gică Popa: Aveţi cuvîntul în apărare.
39:08 Avocat Nicolae Teodorescu: Domnule preşedinte. Înainte de a discuta problemele de drept, care se ivesc din ceea ce susţin inculpaţii, cărora le acordăm asistenţă chiar faţă de poziţia obstrucţionistă a acestora, eu voiesc să vă înfăţişez faptul că le-am făcut noi onoarea, venind de la Bucureşti să le acordăm apărarea care în ultimii 25-30 de ani nu s-a respectat. Că noi înţelegem ca avocaţi să apărăm indiferent pe cine ar fi şi indiferent de faptele pe care le-a săvîrşit, dar, în limita dispoziţiilor legale, a faptelor de care luăm cunoştiinţă prin rechizitoriu, a probelor care ni s-au fost căutate de către (neînţelegibil) reprezentanţii legali. Sigur, în spiritul legalităţii româneşti. Deşi poziţia absolut obstrucţionistă a celor cărora le-am făcut cinstea de a le acorda această deplasare în locul acesta ca să-i apărăm. Înţelegem totuşi, ca şi ei să înţeleagă, pentru dumneavoastră n-am nevoie să fac asemenea lămuriri, că numai un preşedinte în funcţiune poate cere pentru o faptă pe care ar săvîrşi-o să fie supus discuţiunii organului legislativ care la noi este Marea Adunare Naţională. Şi că odată cu destituirea dintr-o anume funcţie de stat, şi noi nu vorbim pe calitatea dumnealui de secretar general al partidului, care e o altă treabă şi o judecă partidul, ci pe calitatea care a avut-o inculpatul Ceauşescu Nicolae, aceea de preşedinte al acestei ţări. Ori, această calitate din momentul în care Frontul de…, Frontul Salvării Naţionale s-a constituit, şi Consiliul care este constituit a luat măsura de demitere a guvernului şi de demitere din funcţia de preşedinte al republicii a lui Ceauşescu Nicolae, acesta este supus dispoziţiilor legale ca orice cetăţean din aceasta ţară. Deci din acest punct de vedere, noi constatăm – şi vă rog să consemnaţi în procesul verbal al şedinţei, acest fapt – că am constatat că sunt îndeplinite toate formele procedurale prevăzute de lege pentru trimiterea în judecată şi judecarea celor ce au compărut în calitate de inculpat. Deci, este o greşeală pe care o săvîrşesc cei doi inculpaţi, nu a faptului recunoaşterii sau nerecunoaşterii, pentru că aceasta, recunoaştere sau nerecunoaşterea, dacă este dezminţită de probe nu face două parale. Şi dumnealor au socotit, deşi eu am venit să le acord, să le fac cinstea de a-i apăra. Ei se menţin în aceeaşi poziţie pe care au avut-o dintr-un început, zicînd că e un act de provocare dacă i-am întrebat dacă sunt bolnavi psihic sau nu, pentru că una e impunitatea prevăzută de legi, adică aceea în care eşti bolnav şi poţi fi supus unei expertize psihiatrice şi atunci eşti iresponsabil, mare diferenţă fiind faţă de situaţiunea în care te comporţi ca un iresponsabil, dar eşti responsabil. Spre regretul meu care sunt avocat, nici procuror, nici membru al tribunalului militar trebuie să constat şi o spun cu toată certitudinea că inculpaţii cărora noi le acordăm asistenţă, chiar în dauna voinţei sale, pentru că aşa glăsuieşte legea care nu s-a respectat pînă acum şi dumnealor, amîndoi o ştiu, faptul acesta, eu vă spun că dumnealor au acţionat ca iresponsabili, dar cu deplin discernămînt în tot ceea ce au făcut. Ei sînt trimişi în judecată pentru patru fapte, eu înţeleg să extind în vreun mod ceea ce a zis rechizitoriul procuraturii şi anume pentru faptele prevăzute de articolele 162, 163, 165 şi 357 din Codul penal şi constat în baza probelor care ne-au fost depuse la dispoziţie, că aceştia se fac vinovaţi de aceste fapte. Rugămintea noastră, a apărării, însă, este una singură, ca dumneavostră să luaţi o hotărîre care să nu aibă caracterul de vendetă, să nu aibă caracterul de răzbunare şi să fie şi să o înţeleagă pînă în ultima lor clipă ei şi alţii care vor mai compare în faţa judecăţii, că poporul acesta, printr-un tribunal legal constituit, că dacă nu ar fi fost legal constituit, noi sîntem primii care am fi venit să spunem e nelegală constituită o instanţă judecătorească. Să ştie şi cei doi inculpaţi, cărora forţamente trebuie să le acordăm apărarea pe care nu o voiesc, dar noi trebuie să-i apărăm, pentru că aşa glăsuieşte Constituţia pe care fac vorbire, fără să ştie ce spune în ea. Încălcarea fosta a acesteia şi-i apăr pentru că aşa trebuie, dar şi să se lămurească pentru totdeauna, pentru clipele cît vor mai avea pînă la sfârşitul vieţii lor, că tribunalul acesta militar a fost şi este legal constituit şi că ei nu au calitatea decît de inculpaţi, iar nu calităţile de stat pe care le-au avut pînă în momentul în care li s-a ridicat aceste funcţiuni de către organul care este constituit legal în această ţară.
44:13 Judecător Gică Popa: Cu privire la faptele lor?
44:15 Avocat Nicolae Teodorescu: În ce priveşte fapta prevăzută de 162 şi anume aceea de subminare a puterii de stat, în probele care le-au fost culese şi ni s-au pus şi nouă la dispoziţie, nu pot face nici un fel de obiecţiune, socotind că aceştia, într-adevăr, se fac vinovaţi de săvîrşirea acestei fapte. În ce priveşte fapta prevăzută de 163 din Codul Penal, actele de diversiune din materialul care ne-a fost pus la dispoziţie de către acuzare şi de care am luat cunoştiinţă, în deplină cunoştiinţă de cauză, ceea ce le spun şi dumnealor, vă rog să constataţi şi să luaţi act de declaraţie pe care o facem noi în calitate de apărători, că aceştia într-adevăr se fac vinovaţi şi de săvîrşirea acestei infracţiuni. În ce priveşte infracţiunea de subminare a economiei naţionale, aceea prevăzută de 165 din Codul Penal şi toate documentele acesteia care au fost culese în scurt timp, în citeva zile, de organul de urmărire penală, ca documente ce existau acestui moment, se fac vinovaţi aceştia şi de săvîrşirea acestei infracţiuni. În fine, ultima faptă în sarcină şi care este şi cea mai gravă, aceea de genocid, prevăzută de 357, alineatul 1 litera c, din Codul Penal, constat că şi această faptă este săvîrşită de aceştia. Rugămintea noastră, în calitate de apărători ai celor doi inculpaţi, soţii Ceauşescu Nicolae şi Elena, este aceea ca dumneavoastră să daţi hotărîrea, în numele legii, să nu apară ca un act de răzbunare a cuiva, ci să se înţeleagă că pentru acele fapte săvîrşite, fiecare inculpat trebuie să-şi primească pedeapsa, aşa cum este prevăzută de lege. Vă mulţumesc.
45:56 Avocat Constantin Lucescu: Domnule preşedinte, domnilor asistenţi populari, reprezentanţi din sală, este greu să pui concluzii împotriva oamenilor care, chiar şi deferiţi Justiţiei, nu vor să recunoască crima împotriva poporului român, crimă de genocid, nu numai la Timişoara şi Bucureşti, în momentele de faţă, ci crimă dinainte de peste 20 şi ceva de ani. Crimă prin înfometare, prin lipsă de căldură, prin lipsă de lumină, dar cea mai odioasă crimă a fost crima de a încătuşa spiritul românesc, sufletul acestui popor. În raport de odioasele crime săvîrşite la Timişoara, de odioasele crime săvârşite când poporul şi copiii, copii nevinovaţi au fost călcaţi de tancuri cu şenile. Cînd aţi căutat un act odios, de diversiune, pînă cînd Armata cu Securitatea să o puneţi cap la cap şi aţi îmbrăcat ofiţeri ai Securităţii din trupele dumneavoastră în ofiţeri M.Ap.N., să daţi iarăşi o lovitură, ca Armata să nu vină alături de popor, ca poporul să urască Armata şi din această degringoladă dumneavoastră să puteţi cîştiga timpul pentru a creşte copiii de la orfelinate pentru a-i trimite în străinătate sau şi a-i aduce ca trupe de comando împotriva poporului român. Da, a cărui popor, că nu mă refer la oameni în vârstă! Dacă aţi fi împuşcat unul ca noi îi împuşcaţi pentru voinţa lor, dar ca să tăiaţi legăturile de oxigen de la capul bolnavilor, de la copii, să trageţi în spitale şi în bolnavi, să aruncaţi în aer sîngele şi medicamentul poporului? Cu hrana cu care Bucureştiul s-ar fi putut hrăni luni de zile, iar militarii ar fi putut să tragă şi să susţină apărarea ţării fermă, i-aţi băgat în subsolurile de unde teroriştii dumneavoastră şi astăzi se duc, se alimentează şi luptă împotriva oamenilor nevinovaţi, în speranţa că dumneavoastră îi veţi mai plăti vreodată din eforturile făcute de România. Cu multă emfază spuneaţi: am plătit datoriile! Nu numai că le-aţi plătit, ne-aţi secătuit şi v-aţi depus destui bani, v-aţi dus la ayatolah să închinaţi un ultim omagiu. Eraţi la fel ca el, acelaşi spirit de clan, care şi-a omorît poporul. Spuneţi că nu recunoaşteţi organismele noastre, ale puterii populare? Nu trebuie să le recunoaşteţi, domnule fost preşedinte, pentru că am luat în ’47 puterea în mînă împotriva altora şi nu s-au prevalat de nici un fel de legi ale Statului român. Regele Mihai a avut mai multă demnitate decît dumneavoastră. Poate aţi fi avut mai multă demnitate şi înţelegere din partea poporului român dacă v-aţi fi dat demisia, dacă aţi fi rămas acolo în străinătate. Cu străinii aţi trăit, puteaţi să muriţi cu ei, să vi se ofere acel azil.
49:56 Elena Ceauşescu: Nu plecăm noi de aici.
49:58 Avocat Constantin Lucescu: Rîsul acesta este semnul voii dumneavoastră. Domnule preşedinte, greutatea apărării, care trebuie să fie apărare şi nu act de acuzare, constă în această odioasă neînţelegere a situaţiei, astăzi şi în clipa de faţă. În aceasta constă greutatea, în sfidarea tribunalului, în nonşalanţa cu care ne luăm căţeii de altfel, ca şi cînd sîntem ridicaţi de la case pentru tot ce am făcut. Domnule Preşedinte, aş fi fost unul dintre cei care m-aş fi dus şi aş fi luptat în cadrul Ministerului de Justiţie, în cadrul atribuţiilor noastre profesionale, care trebuie să fie umanitare, trebuie să fie de dăruire faţă de adevăr, faţă de adevărul pentru care se luptă astăzi, aş fi cerut să se suprime pedeapsa cu moartea pentru că în unele cazuri am avut şi nesocotita experienţă, proasta experienţă de a vedea că s-au făcut greşeli. Eu nu v-aş cere pedeapsa cu moartea. Spunea cineva, dar este greu pentru poporul român să mai suporte alături cea mai mare suferinţă, cea mai mare pedeapsă este să trăiască în condiţiile în care ni le-a creat nouă, să trăiască cu frica în sîn, că poţi să fii ridicat şi împuşcat, că poţi fi injectat şi dus la spitalul de nebuni, că împotriva familiei se pot lua cele mai odioase măsuri, că împotriva neamurilor şi asta pe linie ascendentă, cu binele dosar de cadre ţinut de doamna, cu buna ascultare, făcută de domnia sa. Este reprobabil, pînă şi pe WC îşi asculta pe demnitari şi pe acoliţi. Cu asta se ocupa scumpa noastră conducere, marea savantă de renume mondial, „codoi”, să-mi iertaţi expresia. Domnule preşedinte…
52:14 Judecător Gică Popa: Vorbeşte un avocat!
52:16 Avocat Constantin Lucescu: Vă rugăm să discerneţi totuşi în momentul în care daţi soluţia asupra, în primul rînd a crimelor comise, a crimelor în lanţ. Poate, cine ştie, o singură atenuantă: ne-a ajutat să devenim liberi prin trei catastrofale greşeli făcute: a adunat masele care ştia că sînt împotriva lui şi a ucis generalul care îi apăra pielea, pentru că nu a fost de acord să tragă într-adevăr în muncitori. Armata nu a fost niciodată de acord cu aşa ceva. Aţi ucis tineri, ce au fost copiii aceia minunaţi, ce au fost de vină? Cu preţul, de care popor vorbiţi, dacă preţul libertăţii noastre este cîştigat cu sîngele acestor copii. Domnule Preşedinte, aveţi aceste lucruri şi ca atenuante aş spune, pentru că practic tocmai megalomania pe care a avut-o ne-a adus aici, da, tocmai pentru acest lucru veţi vedea şi demnitatea soluţiei, veţi vedea şi faptele. Vă mulţumesc pentru atenţie.
53:44 Judecător Gică Popa: Inculpat Ceauşescu Nicolae, dumneata ce ai de spus la ultimul cuvînt.
53:45 Nicolae Ceauşescu: Nu sînt inculpat, sînt preşedintele României, comandant suprem şi voi răspunde în faţa Marii Adunări Naţionale şi a reprezentanţilor clasei muncitoare. Şi cu asta am terminat. Totul minciuni de la un capăt la altul, a celor care au dat lovitura de stat, trădînd poporul, mergînd pînă la distrugerea independenţei României.
54:17 Judecător Gică Popa: Cu dumneata nu se poate stabili un dialog civilizat, raţional, logic.
54:23 Nicolae Ceauşescu: Cu oameni corecţi cînd mă duceam în fabrică, mă ridicam în faţa muncitorului şi discutam în picioare.
54:31 Avocat Constantin Lucescu: Domnule preşedinte, dacă îi mai daţi cuvîntul în continuare considerăm că este o jignire adusă poporului român şi actului de justiţie românească.
54:37 Judecător Gică Popa: Tribunalul se retrage pentru deliberare!

[Filmare în afara cadrului oficial al procesului]

55:04 Nicolae Ceauşescu: (neînţelegibil) şi l-am recunoscut pentru că era un tribunal legal constituit. Este scris şi acuma(neînţelegibil) cît de (neînţelegibil) comunist (neînţelegibil)
55:28 Bărbat: (neînţelegibil) tribunalul militar (neînţelegibil) dumneavoastră (neînţelegibil)
55:40 Nicolae Ceauşescu: Răspund conform constituţiei ţării (neînţelegibil). Am scris cuvînt cu cuvînt constituţia ţării.
55:49 Avocat Constantin Lucescu: Dacă aţi şi scris-o şi ştiţi (neînţelegibil) nu mai există calitatea. Nu mai aveţi calitatea.
55:56 Elena Ceauşescu: Calitatea (neînţelegibil).
56:00 Nicolae Ceauşescu: (neînţelegibil) Marea Adunare. (neînţelegibil) există calitatea. Există calitatea, pentru că nu un grup contrarevoluţionar care singur se declară comitet de salvare naţională, care e comitet de trădare naţională mai bine zis, nu ne poate (neînţelegibil)
56:24 Avocat Constantin Lucescu: Dumneata (neînţelegibil)
56:29 Nicolae Ceauşescu: Discutăm ca simpli cetăţeni.
56:31 Elena Ceauşescu: Nu poate nimeni în lume să (neînţelegibil). Bine, şi să jigneşti toate academiile din lume care au acordat
56:41 Avocat Constantin Lucescu (?): (Neînţelegibil)
56:44 Elena Ceauşescu: Nu le ia!
56:46 Nicolae Ceauşescu: (neînţelegibil) situaţia (neînţelegibil)
56:52 Bărbat: (neînţelegibil)
56:55 Nicolae Ceauşescu: (neînţelegibil) există listele oficiale
57:06 Elena Ceauşescu: Oficiale
57:08 Nicolae Ceauşescu: (neînţelegibil)
57:11 Avocat Nicolae Teodorescu: (neînţelegibil)
57:20 Elena Ceauşescu: Poftim?
57:21 Avocat Nicolae Teodorescu: (neînţelegibil)
57:25 Nicolae Ceauşescu: Oricine se duce (neînţelegibil) poate să vadă de fapt (neînţelegibil) muzeu aproape universal, de faptul că nu există (neînţelegibil) biserici şi zeci de sate (neînţelegibil). Şi există lista lor, aşa cum s-a primit din străinătate.
57:47 Elena Ceauşescu: Totul (neînţelegibil)
57:49 Nicolae Ceauşescu: Totul (neînţelegibil). Există şi…
57:52 Bărbat: (neînţelegibil)
57:58 Nicolae Ceauşescu: (neînţelegibil)
57:59 Bărbat: (neînţelegibil)
58:04 Nicolae Ceauşescu: (neînţelegibil)
58:08 Bărbat: (neînţelegibil)
58:12 Nicolae Ceauşescu: Puteam fi împuşcaţi fără mascarada asta. (neînţelegibil)
58:34 Elena Ceauşescu: Noi am iubit poporul, îl iubim.
58:39 Bărbat: De ce aţi fugit şi n-aţi vrut să staţi de vorbă cu poporul?
58:42 Elena Ceauşescu: Care popor?
58:46 Nicolae Ceauşescu: Nu! Nu am fugit! Nu am fugit! Ceea ce s-a întîmplat (se uită spre Stănculescu), unul e prezent aici, face parte din (neînţelegibil)
59:02 Bărbat: De ce (neînţelegibil) n-aţi vrut să răspundeţi? (neînţelegibil). Răspundeţi!
59:09 Nicolae Ceauşescu: N-a aplicat, n-a aplicat (o linişteşte pe Elena Ceauşescu), n-a aplicat dispoziţiile.

[Completul de judecată revine în sală pentru a da citire pronunţării sentinţei]
59:32 Judecător Gică Popa: În picioare!
59:33 Elena Ceauşescu: Nu dragă, nu ne ridicăm în picioare, sîntem oameni …
59:36 Judecător Gică Popa: Tribunalul, în numele legii şi al poporului, deliberînd în secret, condamnă în unanimitate de voturi pe inculpaţii Ceauşescu Nicolae şi Ceauşescu Elena la pedeapsa capitală şi confiscarea totală a averii, pentru săvîrşirea infracţiunilor de genocid prevăzute de art 357, aliniatul 1, litera c, Cod Penal; subminarea puterii de stat prevăzută de art 162 Cod Penal; act de diversiune, prevăzut de art 163 Cod Penal şi subminarea economiei naţionale prevăzută de articolul 165, aliniatul 2 Cod Penal. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 decembrie 1989.
60:29 Avocat Nicolae Teodorescu: Vă rog să-mi îngăduiţi să mai iau o dată legătură cu inculpaţii.
60:41 Nicolae Ceauşescu: Nu recunosc nici un tribunal.
60:43 Avocat Nicolae Teodorescu: Nerecunoscînd tribunalul nu face, nu exercită nici o cale de atac. În condiţiile acestea vă rog să constataţi că hotărîrea e definitivă.
60:52 Nicolae Ceauşescu: Cine a dat lovitura de stat poate să împuşte pe oricine!
60:55 Jud: Tribunalul se retrage.
61:00 Nicolae Ceauşescu: România va trăi-n în veci de veci. Toţi trădătorii, oricîţi vor fi… Va trăi România şi poporul român liber, nu cu trădătorii.
61:18 Bărbat: (neînţelegibil)
61:36 Nicolae Ceauşescu: „Murim mai bine-n luptă cu gloria deplină, decît să fim sclavi încă pe vechiul nost’ pămînt” … Ce nedreptate! Toate ne-au spus pe lumea asta, dar nimic de trădători!
61:53 Elena Ceauşescu: Şi i-am avut lîngă noi.
61:54 Nicolae Ceauşescu: I-am avut.
61:57 Elena Ceauşescu: Nu aşa se întîmplă, trădările vin de lîngă tine?
62:23 Elena Ceauşescu: Nu ne legaţi! (neînţelegibil) Dacă vreţi să ne omorîţi, ne omorîţi pe amîndoi, împreună, împreună. Nu dragă, nu, mergem împreună. Împreună. Împreună. Împreună. Ce e asta? Ce vrei să faci cu asta? Nu, nu, nu ne legaţi. Te rog. Nu. Nelegaţi. Nu ne jigniţi! Nu, nu! Nelegaţi! Nu e voie să ne legaţi! Nu, nelegaţi! Nelegaţi! Vă e frică de popor. Mă copii! Mă copii! Nu ne rupeţi mîinile, vă rog frumos! Mă copii, vă rog. Mă copii (neînţelegibil).
63:46 Bărbat: (neînţelegibil) spune ce sînt.
63:48 Elena Ceauşescu: Ăia sînt ai Securităţii, i-aţi auzit pe ei? Nu ne legaţi, măi, e ruşine! E ruşine, v-am crescut ca o mamă! Staţi la un loc, mă! Rupeţi sfoara, daţi-mi drumul la mînă! Daţi-mi drumul (neînţelegibil) măi băiatule, mă!
64:17 Bărbat: (neînţelegibil) din cauza voastră?
64:19 Soldat (?): Ai noştri! (neînţelegibil)
64:24 Glasuri suprapuse
64:29 Elena Ceauşescu: Păi noi sîntem aicea aşa. Noi avem puterea? Întrebaţi-i pe cei care au puterea!

Un gând despre „Procesul soţilor Ceauşescu, versiune aproape completă (video)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.