Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

SSPR şi Asociaţia „21 Decembrie” fac propuneri de schimbări în Legea 341/2004 februarie 2, 2012


De pe saitul asociaţiei „21 Decembrie” (linc) prezint ultimile propuneri de schimbări în legea 341/2004 pe care SSPR le înaintează parlamentului, în cadrul discutării propunerii legislative a parlamentarului brăilean Viorel Balcan. Cu roşu sînt trecute amendamentele asociaţiei „21 Decembrie”, propuse în 30 ianuarie 2012 şi acceptate şi de secretarul de stat George Costin, dar întreaga ultimă coloană reprezintă amendamentele propuse de SSPR.

Amintesc că propunerea Balcan a fost respinsă în Senat cu 0 voturi pentru şi 113 împotrivă, cum remarca preşedintele CPRD Raymond Luca (linc). Amendamentele SSPR şi Asociaţiei „21 Decembrie” transformă practic proiectul de lege Balcan într-o lege nouă. Ideea principală a proiectului de lege Balcan – limitarea acordării titlurilor de luptător în revoluţie doar la oraşele declarate martir – este eliminată, dar se pun mai multe amendamente noi. Tehnica legislativă de a schimba o lege în momentul votului în camera decizională, ignorînd complet textul iniţial al legii şi dezbaterile din cealaltă cameră este copiată după felul cum s-a procedat cu proiectul de lege 410/2011 (linc), devenit legea 283/2011 (pe acest blog am făcut şi eu greşeala pe care au mai făcut-o alţii de a denumi legea 410/2011), prin care s-au suspendat indemnizaţiile luptătorilor remarcaţi în revoluţie.

Remarc în amendamentele propuse cîteva expresii mai mult propagandistice prin care se subliniază caracterul anticomunist al revoluţiei din 1989 (dar adevărul istoric este că în timpul revoluţiei au fost afirmate şi lucruri de tipul: „Nu vrem să avem capitalismul. Vrem un socialism democratic” – linc) sau adaugă cuvîntul „criminal” şi „impus prin forţă străină” la caracterizarea regimului comunist. Pe lîngă aceste amendamente mai mult de formă sînt şi cîteva de substanţă:

– se instituie o nouă comisie de verificare a respectării prevederilor legale de preschimbare a certificatelor de revoluţionar. Pînă la adînci bătrîneţe revoluţionarii tot în verificări din astea vor fi ţinuţi, ca să fie compromişi complet. Totodată, prin noua comisie prevăzută de lege, parchetul are motiv să amîne verificările plîngerilor penale deja depuse, legate de preschimbarea certificatelor de revoluţionar. Se va spune că se aşteaptă rezultatul activităţii noii comisii, pînă se vor prescrie toate infracţiunile. De la o comisie condusă de actualul secretar de stat George Costin eu nu mă aştept la nimic bun.

– la luptători remarcaţi, pe lîngă cei care „au cucerit, ocupat şi apărat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar” se mai adaugă „sau de importanţă strategică pentru economia naţională”. Am impresia că se doreşte acoperirea unei ilegalităţi deja realizate: o mulţime de persoane au primit titlul de luptător remarcat în revoluţie fiindcă şi-au apărat întreprinderile unde lucrau de „terorişti”. Bănuiesc că e vorba şi de oameni de la platforma IMGB, unde lucra actualul secretar de stat George Costin, sau de cei care au apărat gurile de metrou din Bucureşti, constituiţi în asociaţia „Metrou” care fusese condusă de George Costin (de cînd a fost numit secretar de stat am înţeles că a delegat altora conducerea asociaţiei). Întreprinderile respective nu pot fi calificate „obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar” (mai ales că regimul totalitar nici nu a încercat să organizeze vreo rezistenţă acolo), dar prin adăugirea la lege pe care o doresc Teodor Mărieş şi George Costin se va „legaliza” atribuirea acelor titluri, sau poate chiar se vor atribui titluri noi unora care au fost prea sfioşi să ceară certificate de revoluţionar pînă acum, că şi-au dat seama că nu se încadrează în lege, dar se vor încadra în condiţiile legale dacă se adoptă amendamentele propuse. Apare o discriminare între cei care lucrau în întreprinderi „de importanţă strategică pentru economia naţională” şi cei care lucrau în întreprinderi mai mici, dar care şi ei şi-au apărat întreprinderea de „terorişti”. Probabil se va rezolva declarînd că toate întreprinderile sînt de importanţă strategică. Există precedentul cînd, de dragul primarului general al Bucureştiului Sorin Oprescu, un spital din Bucureşti a fost considerat „obiectiv de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar” (linc).

– se pune condiţia ca „data începerii implicării în lupte să nu fie mai tîrziu de 22 decembrie 1989” pentru luptătorii remarcaţi. Formulare confuză, care cred că doreşte să spună că, chiar dacă „faptele deosebite” ale respectivilor sînt din 23, 24 sau 25 decembrie, dacă „începerea implicării în lupte” a fost în 22, e în regulă.

– se introduce condiţia „le-au fost aplicate tratamente neomenoase” la definiţia de luptător reţinut. Rezultă aşadar că acei care au fost arestaţi în revoluţie dar nu le-au fost aplicate tratamente neomenoase, nu mai sînt consideraţi reţinuţi. Noţiunea însăşi de „tratamente neomenoase” este ambiguă. Nu există condamnări pentru „tratamente neomenoase” în cazurile legate de revoluţie. Bătăile pe care le-au primit unii reţinuţi în timpul revoluţiei sînt „tratamente neomenoase”? E cam forţat să pretinzi asta, căci se porneşte de la premiza greşită, infirmată de întreaga istorie a omenirii, că violenţa ar fi un lucru nespecific oamenilor.

– la răniţi se pune condiţia să fi fost răniţi „din cauza reprimării cu foc de armă şi tehnică de luptă în locuri publice executat împotriva demonstranţilor paşnici sau acelora care le-a fost aplicate tratamente neomenoase”. Dacă demonstranţii n-au fost paşnici în momentul cînd s-a tras asupra lor, răniţii respectivi nu mai sînt consideraţi luptători în revoluţie? Apare din nou expresia interpretabilă „tratamente neomenoase”. Dacă se dorea eliminarea răniţilor de tip Margareta Costea (linc) era destul să se prevadă că nu pot fi consideraţi răniţi în revoluţie cei care şi-au provocat singuri vătămările.

– se insistă pe ideea de a da posibilitate de cumpărare a sediilor asociaţiilor de revoluţionari în condiţiile sediilor partidelor politice (adică la preţ redus) şi se adaugă sediile unde funcţionează muzee destinate revoluţiei. Dacă cea din urmă prevedere se referă la asociaţia „Memorialul Revoluţiei” din Timişoara, aceasta a primit deja sediu nou, în locul celui retrocedat foştilor proprietari. Prevederea cu sediile a existat în Legea 341/2004 dar se referea la asociaţiile care au avut contract de închiriere pentru sediu în momentul intrării în vigoare a acelei legi (anul 2004), iar între timp s-au înfiinţat asociaţii noi, care şi ele vor sedii. Dreptul de asociere e specific democraţiei şi nu trebuie limitat, dar nu cred că trebuie să existe vreo obligaţie a statului de a da sedii unor ONG-uri.

– în ceea ce priveşte coeficienţii aplicaţi salariului mediu, pe baza cărora se calculează indemnizaţia, se doreşte o creştere a lor pentru părinţii de eroi martir (de la 0,5 la 0,7, dar 1,1 dacă unul din părinţi a murit deja) şi o scădere pentru luptătorii fără grad de invaliditate şi copiii eroilor martir de la 1,1 la 1,0. Reţinuţii rămîn însă cu coeficientul 1,1, chiar dacă n-au grad de invaliditate, dar răniţii fără grad de invaliditate ar avea coeficientul 1,0. La copiii eroilor martir ar urma să se elimine precizarea „pînă la majorat sau pînă la terminarea studiilor, dar nu peste vîrsta de 26 de ani”. Din punct de vedere bugetar, luptătorii fără grad de invaliditate fiind mai numeroşi, creşterea indemnizaţiei pentru părinţii de eroi martir şi acordarea acesteia şi orfanilor de peste 26 de ani ar fi acoperită de scăderea cu 10% a indemnizaţiei celorlalţi.

– Suplimentul la pensie ar urma să se acorde de „la data împlinirii vîrstei legale de pensionare, indiferent dacă are sau nu calitatea de pensionar” (deci inclusiv pentru cei care nu au muncit şi nu au adunat vechimea în muncă necesară pensionării), dar coeficientul acestui supliment la pensie ar scădea de la 0,6 la 0,5.

– Art. 4 alin. 4 din legea 341/2004 se abrogă – e vorba de indemnizaţiile care au fost suspendate prin legea 283/2011, şi care sînt mutate la art. 4 alin. 3, ieşind astfel de sub incidenţa suspendării. Asta înseamnă deci reluarea plăţii indemnizaţiilor.

– Declaraţia pe proprie răspundere a celor care au venit sub salariul mediu pe economie (condiţie necesară pentru plata indemnizaţiei luptătorilor remarcaţi) trebuie confirmată de asociaţiile de revoluţionari. O formalitate birocratică în plus care va da de lucru asociaţiilor de revoluţionari (politicienii vor să ţină aceste asociaţii ocupate cu sarcinile pe care ei le stabilesc) şi care nu va asigura corectitudinea declaraţiilor. Iar dacă vor apărea declaraţii false, vor putea fi învinuite şi asociaţiile de revoluţionari pentru ele, nu numai făptaşii falsurilor. E şi o metodă de a ţine revoluţionarii robi ai asociaţiilor de revoluţionari, de a căror intervenţie vor avea mereu nevoie. Pentru cei care nu fac parte din nici o asociaţie e prevăzută posibilitatea vizării declaraţiilor pe proprie răspundere de SSPR (iată cum birocraţii şi-au asigurat obiectul muncii şi după isprăvirea preschimbării certificatelor), dar pentru cei care nu sînt din Bucureşti, deplasarea la sediul SSPR e o problemă.

– se abrogă articolul care prevede că indemnizaţiile încasate necuvenit (în lunile cînd venitul a fost mai mare decît salariul mediu pe economie) trebuie recuperate. Nu înţeleg de ce.

– se abrogă diferite drepturi mărunte: stabilirea chiriei la nivel minim în cazul chiriaşilor din locuinţe ale statului (majoritatea şi-au cumpărat locuinţele), acces gratuit al copiilor la creşe şi grădiniţe de stat, subvenţie de 50% din dobînda bancară pentru cumpărarea de locuinţă, scutirea de la plata taxei radio-TV. Numărul biletelor anuale CFR ar scădea de la 12 la 8.

– la articolul 8 care prevede cei care nu pot primi certificate de revoluţionar se adaugă „activişti remuneraţi ai fostului partid comunist” (e vorba de Iliescu, bănuiesc) şi colaboratorii serviciilor de informare a altor ţări (deci nu numai ai securităţii române, cum e acum). Se mai adaugă că nu pot primi titlul de revoluţionar „civilii şi militarii care au comandat reprimarea cu foc de armă şi tehnică de luptă”. Formularea actuală spune că nu pot primi titlul cei care au acţionat, instigat, luptat „sub orice formă” împotriva revoluţiei. Nu înţeleg de ce mai trebuie introdusă precizarea cu reprimarea cu foc de armă şi tehnică de luptă, dacă e deja precizat „sub orice formă”. Adică cei care au organizat reprimare altfel decît cu foc de armă şi tehnică de luptă (să zicem, prin arestări) pot primi titlul de revoluţionar? Mai sînt eliminaţi cei care „au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist… precum şi cei care au adus atingere onoarei Revoluţiei Române Anticomuniste”. Ce înseamnă atingere adusă onoarei revoluţiei, cine stabileşte asta? Dacă îl critic pe George Costin am adus atingere onoarei revoluţiei?

Acestea sînt cîteva observaţii pe care le-am făcut rapid asupra propunerilor legislative ale SSPR şi asociaţiei „21 Decembrie”. Mai jos dau textul complet al acestor propuneri, comparat cu propunerea iniţială a lui Viorel Balcan.

Mai citeşte:
Propunere legislativă de schimbare a legii 341/2004
Expunerea de motive pentru propunerea Atanasiu-Potor-Coclici de schimbare a legii 341/2004
Comentarii legate de propunerea Atanasiu – Potor – Coclici de schimbare a legii 341/2004
Teodor Mărieş semnează un protocol cu PDL. Raymond Luca se opune oricăror schimbări la legea 341/2004
4 asociaţii de revoluţionari din Vestul ţării cer destituirea lui George Costin
Victor Ponta despre revoluţionari: Domnule primministru, vă rog să nu le daţi înapoi banii pe care i-au obţinut necinstit. Dacă-i daţi dv., o să-i tai eu

 

10 Responses to “SSPR şi Asociaţia „21 Decembrie” fac propuneri de schimbări în Legea 341/2004”

 1. Bozeanu Puiu Aronel loc.Zarnesti jud.Brasov Says:

  Acesti domni au un interes sa anestece ranitii cu remarcatii.Sunt ranit ,nu am grad de invaliditate dupa trei operatii si cinci,sase luni de ingrijiri medicale.Cred ca acesti oameni erijati in reprezentanti ai revolutionarilor vor sa isi faca o lege numai a lor.

 2. parerea mea este ca nui democrat ce se intimpla in mare parte revolutionarii au primit integral indemnizatia restanta precum si indemnizatia curenta deasemeni la pensii au beneficiat si tot asa sint destule cu ce sint deacord daca cineva vrea sa plateasca o cotizatie sa o faca sspr bucuresti sau facut foarte multe asociati cu nume de revolutionarii sint FRONTUL DEMOCRAT ROMIN din ilegalitate ce spuneti ???. PREA MULTE !!!.

 3. CATRE MARIUS MIOC :TE ROG CAUTA COMENTARILE MELE DIN ANII PRECEDENTI SI PUNELE PE ACEST BLOG FRONTUL DEMOCRAT ROMIN

 4. lacramioara perici Says:

  domnule mioc,cu ceva timp in urma faceati un comentariu in privinta revolutionarilor sub 15 ani la acea vreme,vreau sa va spun ca fiul meu avea 12 ani si a luat bataie la fel ca mine,la fel ca mine a fost retinut ,luni de zile a avut cosmaruri noaptea,se punea in fata patului si se ruga sa nu se mai dea in el,sper ca stiti cum sau comportat militia cu noi TIMISORENII.de aceia va rog sa nu va mai legati de copii care au avut curajul sa iasa in strada.

 5. Danibius Says:

  stii sa comentati dar nu faceti nimic pt abrogarea Legeii 283

 6. fi sigur ca am sa fac un sait pe internet dar pina atunci imi cer scuze ca fac comentari si pe alte bloguri te supara faptul ca am cerut si cer dreptate si nu falsuri istorice revolutia de la ploiesti totul se plateste faptele rele si cele bune dar inca nu a venit timpul lor sint FRONTUL DEMOCRAT ROMIN orce veti face se va dovedi toate standurile de proba de pompe de injectie pentru motoare disel inclusiv cel facut de imi timisoara pe care am lucrat eu exista scris cu punctatorul si pansoane frontul democrat romin la fel in muzeul de istorie din alba iulia la mine acasa in bulgaria la ruse in polonia dati de dracu mai tirziu fiti fara grija si nu am sati mai fac niciun comentariu pe blogul tau nu ca razbunare si pentru ca miai ceruto sanatate si nu astai democratie SINT FRONTUL DEMOCRAT ROMIN mirica a gheorghe si cu aceasta inchei conversatile cu blogul tau stergele si pe celelante cite sint noroc bun.

 7. imi place sa distrug soarecii in propria gaura

 8. SSPR BUCURESTI SA FACA O DISTINCTIE .,SA FIE DEMOCRATII INDEMNIZATIUA DE REVOLUTIONAR PE CARE DACA O VA DA SA NU LI SE DEA CELOR CARE AU LUAT TOATE DREPTURILE ,SA ASTEPTE LA RIND , MULTE SINT DAR NU MA SIMT BINE .


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.