Ilie Drăgulin – scrisoare către primul ministru despre neregulile din SSPR

Actualizare 8 octombrie 2019: Redimensionare fotografii, pentru mai bună încadrare.

Domnul Ilie Drăgulin, şef al serviciului monitorizare din SSPR, a adresat o scrisoare domnului primministru Mihai Răzvan Ungureanu (nr. înregistrare la Secretariatul General al Guvernului 4529 din 23 martie 2012), cu privire la unele aspecte din activitatea SSPR. Am primit şi eu scrisoarea respectivă prin e-mail, şi o înfăţişez şi cititorilor acestui blog. Răspunderea pentru corectitudinea afirmaţiilor din scrisoare revine domnului Drăgulin. Intervenţiile mele în text sînt cu litere cursive între paranteze drepte.

Excelenţei sale, domnului Mihai Răzvan Ungureanu, prim-ministru al guvernului României

Subsemnatul Drăgulin Ilie, Şef Serviciu Monitorizare la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în temeiul prevederilor Legii 544/2001, prin prezentul memoriu, cu respect, vă aduc la cunoştiinţă situaţia deosebit de gravă în care se află instituţia, ca urmare a abuzurilor grave săvîrşite de dl. Adrian Viorel Nicolaescu, începînd cu oct. 2009, data numirii lui în funcţia de Secretar General, şi prin delegarea de competenţe de Secretar de Stat prin Decizia Primului-Ministru [Emil Boc, pe atunci].

La data numirii sale, instituţia cu o încadrare de sub 70% îşi desfăşura normal activitatea, fapt evidenţionat prin procentul excepţional de procese cîştigate, respectiv peste 97%, respectiv în cei trei ani de cînd conduceam menegementul juridic, ca Director al Direcţiei Monitorizare, instanţele Curţii de Apel Bucureşti şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au soluţionat 12780 cauze, din care 12746 cauze au fost favorabile instituţiei noastre.

La trei zile de la prezentarea sa în instituţie m-a întrebat dacă-mi dau acordul pentru a angaja el o juristă bună????

I-am explicat că în principiu sînt de acord dar legislaţia nu ne permite angajarea niciunei persoane, indiferent de cît de bună e.

A spus că va rezolva el această situaţie şi după trei zile aduce o doamnă care spune că a lucrat şi la Ministerul Muncii şi la Primăria Sector 6, iar la prezentare îmi zice: „Domnul Drăgulin, cred că v-a informat domnul ministru că eu am venit aici sub două condiţii? 1. Vreau cel mai mare salariu din instituţie. 2. Nu pot veni la serviciu mai înainte de ora 10”.

I-am răspuns că singura condiţie general valabilă, pentru mine, este munca, că dacă a venit cu condiţii este liberă să plece de unde a venit că nu am nevoie de ea.

Imediat mi-a răspuns că nu pleacă nicăieri, că a fost trimisă de partid, şi o să văd eu că toate aceste condiţii îi vor fi îndeplinite, şi din păcate, cu regret constat acum că a avut dreptate. Protectorul ei, dl. Nicolaescu, imediat a trecut la satisfacerea cererii. A înlocuit pe dl. Adam Sorin, de la CFP, şi imediat a numit-o pe ea, deşi el era economist şi protejata doar jurist. Şi asta doar pentru cei 25% spor la salariu de încadrare.

A doua manevră dolosivă prin care a făcut ca protejata, doamna Claudia Mărăşescu, să-şi satisfacă dorinţa de a avea cel mai mare salariu din instituţie l-a reprezentat desfiinţarea funcţiei mele, funcţie obţinută în baza unui examen, un examen cinstit în care am avut 4 contracandidaţi, iar comisia de examen a fost schimbată cu două ore înainte de începerea examenului. Am demonstat toată maşinăria mafiotă a examenului aranjat, şi obţinînd cea mai mare notă am obţinut postul.

Astfel au formulat, împreună, un proiect de Hotărîre de Guvern, la secret, deoarece nici un angajat nu a fost informat, nu a fost efectuată nici publicitatea prevăzută de lege pentru un proiect de act normativ, şi cu complicitatea doamnei Nicoleta Daniela Andreescu, fost şefă a dl. Nicolaescu, şi a domnului Gati, relaţia de complicitate şi colaborare fiind realizată în urma un[ui] alt mare abuz în serviciu, respectiv dl. Nicolaescu anulează ordinul doamnei Cristina Ecaterina Coruţ [predecesoarea la conducerea SSPR a domnului A. V. Nicolaescu], care la propunerea comisiei de disciplină a demis-o din funcţia publică, pentru absenţă nemotivată de la serviciu, pe Ionela Radu, care întîmplător la o lună de zile devine Ionela Gati, prin care schimbă organigrama, în nota de fundamentare susţinîndu-se în mod nereal că se restructurează instituţia, operaţiune în urma căreia se angajează alte şapte doamne, întîmplător numai soţii de ofiţeri M.I., SRI, SPP, susţine el conform OUG 34/2009, care prevede că la 7 posturi disponibilizate, pe baza memorandumului aprobat de Primul-Ministru şi în urma unui examen pe post se angajează doar un singur funcţionar public, aşa a înţeles el norma de drept şi intenţia legiuitorului.

De fapt singurul obiectiv a fost desfiinţarea funcţiei mele de director, care avea o încadrare de 3200 lei + 50% indemnizaţie de conducere, transformată în două funcţii de şef serviciu, iar la juridic funcţia a fost încadrată, fără examen timp de aproape 2 ani, de protejată, salarizarea celor două funcţii însumînd 5200 lei + 70% indemnizaţii de conducere.

Încearcă şi acum, prin aceeaşi manevră dolosivă, să vă inducă în eroare, şi să semnaţi o Hotărîre de Guvern, prin care se schimbă organigrama instituţiei, cu ajutorul actualului Secretar General al Guvernului, sub masca eficientizării activităţii, restructurării şi reducerii cheltuielilor de personal, distrugînd tot serviciul monitorizare, condus de subsemnatul, pentru a-şi şterge urmele abuzurilor şi infracţiunilor comise. Se reduc 5 posturi de inspectori teritoriali plătiţi în total cu 4600 lei şi se inventează a doua funcţie de auditor la 27 angajaţi, în situaţia în care nici măcar un auditor nu are ce face în instituţie, cu intenţia de a-şi promova protejata, funcţia de auditor avînd încadrarea de 4200 lei. De fapt ţinta schimbării organigramei este îndepărtarea din instituţie a mea.

Legătura cu domnul Ganzi Atilo, Secretarul General este asigurată prin intermediul altui UDMR-ist, dl. Gati, fostul Secretar General Adjunct al Guvernului, pentru care Nicolaescu a comis infracţiunea de abuz în serviciu anulînd ordinul doamnei Cristina Ecaterina Coruţ, care la propunerea comisiei de disciplină a demis-o din funcţia publică, pentru absenţa nemotivată de la serviciu, pe Ionela Radu, care întîmplător la o lună de zile devine Ionela Gati.

Acest farsor se lăuda permanent cu relaţiile lui la nivelul PDL-ului, dar toţi membrii marcanţi ai partidului îl dispreţuiesc pentru caracterul său josnic şi labil.

Cel mai mare abuz în serviciu îl reprezintă faptul că a semnat ilegal peste 3200 certificate din cele 7200 preschimbate, în mai puţin de doi ani de mandat, fără să respecte prevederile Legii 341/2004, deoarece ace[a]sta intezicea preschimbarea lor deoarece erau eliberate n perioada 1999-2002, iar art. 9 prevedea în mod expres că se preschimbă doar certificatele eliberate în perioada 1990-1997, şi menţionez că pentru toate aceste certificate existau hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care se prevedea că acele certificate nu se preschimbă.

Pentru a stopa cîştigarea de către SSPR a proceselor împotriva revoluţionarilor impostori, pe care Adrian Viorel Nicolaescu dorea să le preschimbe certificatele, cu evidenta încălcare a Legii nr. 341/2004, cu complicitatea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu, inventează o manevră dolosivă, sus-menţionată, prin care mă îndepărtează din funcţia de director juridic, deşi cîştigasem peste 15000 de procese, din care 5000 numai cu Asociaţia Decembrie 1989 – Metrou, condusă de dl. George Costin, numind în funcţie pe o protejată a sa, d-na Claudia Mărăşescu, angajată în mod fraudulos în instituţie, cu complicitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în funcţia de şef serviciu juridic.

Toate aceste susţineri se pot proba, deoarece toate procesele au fost doar la două instanţe, fond la Curtea de Apel şi recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deoarece toate dosarele cu procesele lui Costin au dispărut fără urmă, după plecarea mea de pe funcţie de director, ele fiind transferate la serviciul juridic condus de d-na Claudia Mărăşescu, din ordinul lui Adrian Viorel Nicolaescu, iar acum se caută cu orice risc să distrugă şi registrele unde se ţinea evidenţa proceselor, ştergîndu-şi în acest mod, definitiv şi irevocabil, urmele infracţiunii.

O altă manevră prin care se încearcă să-şi şteargă urmele infracţiunii săvîrşite de dl. Adrian Viorel Nicolaescu, respectiv semnarea celor 3200 certificate ale asociaţiei condusă de dl. George Costin, cu evidenta încălcare a art. 9 alin (1) din Legea nr. 341/2004, intenţia legiuitorului fiind clară, respectiv, nu se preschimbă certificatele eliberate în perioada 1999-2002, aşa cum s-a motivat mai sus, o reprezintă proiectul de modificare al Legii nr. 341/2004, unde dl. Nicolaescu Adrian modifică art. 9 alin. (1) pentru ca astfel prin efectele juridice produse să-şi legitimeze infracţiunile.

O altă infracţiune care se produce prin promovarea legii de modificare sus-menţionată este cea de înşelăciune, deoarece în nota de fundamentare întocmită de Nicolaescu Adrian, în cîrdăşie cu Teodor Mărieş, se susţine că peste 80% din revoluţionari au fost de acord cu proiectul de modificare al Legii 341/2004, probînd cu tabele ştampilate de membrii asociaţiilor ce fac parte din Colegiul Revoluţionarilor. Infracţiunea comportă două aspecte:
– Cei 46 de preşedinţi, prezenţi la şedinţa colegiului unde s-a cerut în mod expres acordul la modificarea legii, nu reprezintă nici măcar 20% din revoluţionari;
– Celor 46 de preşedinţi le-a fost prezentat[ă] o altă formă a proiectului, fără abrogarea art. 5 alin. 1 lit. c, e, m, n, k şi toate asigurările de sănătate.
– Deşi victimele Revoluţiei din Decembrie 1989, au fost iniţial de acord să cedeze 15% din indemnizaţia lor, pentru ca de la 1 martie să intre în plată indemnizaţiile reparatorii ale luptătorilor remarcaţi, pe lîngă faptul că nu se mai acordă indemnizaţiile luptătorilor, diminuarea indemnizaţiilor lor cu 75% (15% diminuare + 60% abrogarea art. 5 alin. 1 lit. m), condamnare la moarte.

Domnule prim-ministru, toate abuzurile săvîrşite împotriva mea, sînt cuprinse în adresa nr. 18/2207/21.03.2012 pe care o anexez prezentului memoriu prin care se încearcă distrugerea mea fizică, eu fiind grav bolnav de inimă, am tensiunea cuprinsă între valorile 18-24 / 11-13, refuză să-mi acorde concediul de odihnă pe anul 2011, pentru a mă duce la medic să mi se stabilească un diagnostic şi tratamentul adecvat, refuză eliberarea adeverinţelor pentru internarea mea în spital.

Vrea să-mi distrugă cariera, refuzînd să-mi acorde concediu de odihnă sau concediu de studii pentru susţinerea publică a tezei de doctorat.

A instigat foarte mulţi revoluţionari să-mi facă plîngeri penale, dar din fericire justiţia nu cade în plasele lui şi din 11 plîngeri penale am deja 7 NUP-uri [neînceperea urmăririi penale].

Avînd în vedere cele mai sus evidenţiate, cu respect vă rog să dispuneţi nepromovarea Hotărîrii de Guvern înaintate de instituţia noastră pentru motivele de nelegalitate sus-invocate. Deasemenea să numiţi un Secretar de Stat, competent, capabil, onest, incoruptibil să conducă instituţia.

În termenul prevăzut de Legea 544/2001, aştept răspunsul dumneavoastră la sediul instituţiei, chemarea mea în audienţă pentru a vă explica maşinăria mafiotă de făcut certificate de revoluţionar timp de 22 de ani, iar în cazul în care nu primesc răspunsul în termen sau răspunsul va fi nefavorabil, instituţia fiind în continuare separată în două şi nefuncţională, respectiv cei aduşi de Nicolaescu şi cei vechi, avînd în vedere că am şi calitatea de rănit în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, în contextul idealurilor măreţe şi sacrificiului făcut pentru victoria acesteia voi intra n GREVA FOAMEI, informînd despre demersurile mele privind sacrificiu extrem toate organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului din ţară şi străinătate.

Prezentul memoriu va fi naintat atît Preşedintelui României, cît şi Parlamentului, Avocatului Poporului şi Curţii Constituţionale a României, pentru a se evidenţia împiedicarea funcţionării legale a instituţiei noastre prin neexecutarea unor hotărîri judecătoreşti, nerespectarea legii şi tot felul de abuzuri.

Cu deosebită stimă şi consideraţie,
ŞEF SERVICIU MONITORIZARE
Cons. Jur. ILIE DRĂGULIN

8 gânduri despre „Ilie Drăgulin – scrisoare către primul ministru despre neregulile din SSPR

 1. hai ba, da-le dracu’,…. sa iasa odata legea si sa dea ordonanta aia cu datu’ drumu’ la bani, sa ne luam banii, ca noua ne iau bancile casele si voua va arde de cafteala pa ciolan !! v-ati umplut burtile si va doare-n cur ca noi ailaltii murim da foame javrele dracului !! unii sunteti cu iliescu si faceti pa corectii si ailaltii cu basescu la fel, faceti pa justitiarii, nenorocitii dracului, si noi aia da jos crapam da foame fanfaronii dracului!!!! nici acum nu va mai potoliti, dupa ce ne-au tinut astia ai lu’ basescu cu foamea in gat, voi, ailaltii ai lu’iliescu o sa veniti la putere sa ne tineti si voi la fel, din acelesi motiv declarat:”ca ….chipurile ….faceti ….justitie”!!!!!!!!!!! care justitie ba, javrele dracului ordinare?????a cui justitie????!!! fiecare , cum vine la putere ….isi face „justitia” lui PE SPINAREA NOASTRA A ASTORA DE JOS PE CARE NE TINETI SA MURIM DA FOAME, NE ASMUTITI PE UNII IMPOTRIVA ALORLALTI, MINTINDU-NE FIECARE D’-INTRE VOI CA FACETI….”JUSTITIE” ,….CAND AIA IA LU’ BASESCU IMPOTRIVA LU’ILIESCU, CAND AIA AI LU’ ILIESCU IMPOTRIVA LU’BASESCU,….DAR TOTI O FACETI TAINDU-NE NOUA BANII, NOUA ASTORA DE JOS, SI DAND VINA VOI UNII PE ALTII!!!!!!JAVRELE DRACULUI!!!!!!

 2. 1. Va rog foarte mult sa ajutati pe acesti oameni care lupta impotriva unui tiran. Nu cred ca in acest caz conteaza apartenenta politica a primarului (care oricum este un traseist notoriu) ci inumanul de care da dovada. Daca nu puteti sprijini distribuiti mesajul mai departe. Poate cineva totusi face ceva.
  Va multumesc pentru sprijin!
  —– Forwarded Message —–
  From: Alin Andrioni
  Sent: Thursday, March 15, 2012 4:31 PM
  Subject: Demontarea minciunilor PRIMARULUI NICOLAE TIMIS
  Buna ziua,
  Avand in vedere articolele de presa aparute in legatura cu scandalul provocat la Hateg de catre primarul Nicolae Timis, precum si explicatiile mincinoase date de acesta, va prezentam mai jos punctul nostru de vedere, avizat si argumentat(drept la replica):
  contractul de comodat pe 5 ani –in atasament. Faptul ca Primaria din Hateg nu are cunostinta sau nu vrea sa stie de acest contract, este un caz grav de incompetenta sau lucru pe langa lege.
  vizavi de “ distrugerile” pe care le-am facut de cand am preluat baza sportiva, va atasam poze cu starea acestei baze la momentul preluarii, iar cum arata ea in momentul de fata se poate vedea la fata locului. Bineinteles ca toate aceste lucruri au fost realizate din fonduri private(aproximativ 50000 ron), singura investitie a primariei Hateg in 6 luni de zile fiind o factura de 1200 lei, factura pe care au achitat-o din contul echipei de fotbal a orasului CSO Retezatul Hateg, lucruri care se pot verifica la AJF Hunedoara.
  despre bugetul pe care il aloca Primaria HATEG pentru returul de campionat: daca ar fi asigurat acest buget, adica aproximativ 150000 ron pentru intreg campionatul , noi puteam oferi toate garantiile ca echipa va promova intr-o liga superioara. Nicio echipa din liga a 4-a nu beneficiaza de un astfel de buget, mai ales in conditiile in care nu are stabilita promovarea ca obiectiv, insa e foarte bine ca se intampla asa, dar pana acum de ce nu a aparut un astfel de buget, in conditiile in care existau chiar niste bani in contul clubului dintr-o sponsorizare de la Heineken, bani de care nu stie nimeni ce s-a intamplat cu ei, decat primarul? Sustinem in continuare ca acesti bani, fara o supervizare, vor ajunge in bugetul pomenilor electorale, asa cum oamenii din Hateg vorbesc ca s-a intamplat si altadata, nu in cel al sportului. Mai mult decat atat, cum este posibil ca in aceste vremuri economice, sa refuzi sa colaborezi cu oameni care doresc sa investeasca in fotbal, sa realizeze un cadru performant de pregatire, in conditiile in care exista atatea exemple de falimente in acest domeniu, lucru care nu putea decat sa ajute Primaria sa foloseasca surplusul de fonduri pentru a majora obiectivele din sport sau sa le foloseasca in alte investitii necesare cetatenilor.
  4. Singura explicatie pe care o putem avea la aceasta reactie, este faptul ca noi am solicitat in cateva randuri primariei sa puna in funtiune acea cladire “ monument”, care a costat “ 5 miliarde”, dupa spusele edilului, lucru care nu s-a intamplat, insa care a deranjat deoarece ar fi trebuit sa oblige constructorul sa realizeze lucrarile de reparatii din fonduri proprii, lucrarea fiind in garantie(sigur ca la momentul la care noi am facut adresa era in garantie, in acest moment nu mai e pt ca au tergiversate acest lucru spunem noi intentionat) sportivii fiind nevoiti sa plece de la antrenamentele efectuate in iarna, transpirati prin zapada si frig, direct acasa. Realitatea este ca acea cladire este total nefunctionala, nereceptionata dar platita integral, asa cum sunt si alte “ investitii” in acest oras.
  In atare conditii, ne intrebam ca niste cetateni simplii: cine ar mai dori sa vina in aceasta regiune sa investeasca, sa creeze locuri de munca, atat timp cat autoritatile locale se comporta astfel???
  Mai jos aveti link-ul cu articolul aparut in presa in care Nicolae Timis “explica” ilegalitatea facuta:
  Edilul Nicolae Timiş a pus gând rău echipei de fotbal
  http://www.facebook.com/#%21/photo.php?v=331942713509101 – linkul cu explicatiile d-lui viceprimar Dabelea.
  http://www.fcvictoriahateg.com

 3. Din cele aratate mai sus in pozitia domnului Dragulin cu privire la 3200 de certificate ilegale la care se adauga peste 4500 ale lui Costin,si nu stiu cate ale lui Maries si ne dam seama ca modificarea legii 341 a fost promovata de adevaratii impostori in detrimentul revolutionarilor autentici,pentru legitimarea miilor de acoliti ai celor mai sus mentionati.Ei sunt groparii legii 341 si a drepturilor noastre.Pana cand sa mai suportam acesti asa zis sefi ai nostri ,care au drept scop desfiintarea noastra si modificarea istoriei ?

 4. am mai spus si repet mi sa schimbat certificatu de revolutionar cu acelas inteles juridic ca in legea 42 si 341 sint acelasi uite care este adevarul??????. DOMNUL ILIE DRAGULIN STIE DE MINE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN,PETRISOR MORAR STIE , CE FACETII ATI DAT O LEGE ATI DAT INDEMNIZATII SI ATI LUAT INDEMNIZATI ,ACUM O SCHIMBATII !.

 5. Mai draga ionel autenticu alias Ionel Lesu cu cele doua fiice de 8 ani respectiv 10 anila timpul revolutiei, cand ai fost ajutat de George Costin a fost O.K, nu uita ca tu esti autorul moral in relatia Costin -Cutean estio lepra !

 6. lasti ranitii si urmasii in pace. ne-am saturat de facut dosare de 20 de ani. dosarele noastre sunt si la parchetele militare si la sspr iar certificatele s-au schimbat de 3 ori ! ce mai vreti?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.