Schimbările plănuite în art. 8 din legea 341/2004

În 26 martie, pe saitul asociaţiei „21 Decembrie” s-a publicat ultima formă a amendamentelor care se doresc aduse Legii 341/2004 (linc). Voi comenta acum amendamentele care se doresc aduse articolului 8 al legii.

În textul actual al Legii 341/2004 se spune:  „De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele, civili sau militari, care sînt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, precum şi persoanele care au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei”.

Amendamentul propus la acest articol sună astfel:

„Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele cărora le-au fost acordate titlurile prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b şi c şi alin 1 indice 1, care au fost activişti retribuiţi ai fostului partid comunist, lucrător sau colaborator al fostei securităţi sau al serviciilor de informaţii ale altor ţări, informatori ai tuturor structurilor militarizate sau politice, conducători ai instituţiilor militare sau civile centrale şi locale şi subordonaţi ai acestora care au comandat sau instigat la o reprimare a acţiunilor demonstranţilor, ori au fost condamnaţi pentru săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, au organizat, au acţionat, au instigat, au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scopul creării de diversiuni, sau au luptat sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române Anticomuniste din Decembrie 1989, au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist, a perpetuării activităţii şi a reorganizării acestuia, precum şi cei care au adus atingere onoarei Revoluţiei Române Anticomuniste din Decembrie 1989, au arestat, cercetat, judecat şi condamnat demonstranţii în noiembrie 1987 şi în perioada 14-22 decembrie 1989. (2) De prevederile prezentei legi nu beneficiază nici militarii, militarii în termen sau personalul civil care au acţionat sub orice formă împotriva Revoluţiei Române Anticomuniste din Decembrie 1989 fapt ce poate fi dovedit prin documente sau pe baza jurnalului de luptă al unităţii din care a făcut parte persoana în cauză.

Să analizăm schimbările propuse:

1. Dacă în varianta actuală a legii este limpede explicat că nu pot beneficia de aceasta cei care au acţionat, instigat etc. „sub orice formă” împotriva revoluţiei sau cei care au colaborat cu securitatea ca poliţie politică, acum această restricţie se referă doar la titlurile de luptători în revoluţie, participanţi şi răniţi în legătură cu revoluţia. Eroii martiri şi urmaşii de eroi martiri nu vor mai fi afectaţi de acest articol. Adică, dacă se descoperă că o persoană declarată erou-martir a acţionat împotriva revoluţiei, aceasta nu va putea fi considerat temei juridic pentru anularea titlului de erou-martir. Situaţii de acest fel pot exista. În ianuarie 2009 am prezentat pe acest blog cazul miliţianului Traian Stan (linc), care a împuşcat 6 persoane în timpul revoluţiei, din care 3 au murit, a fost el însuşi împuşcat apoi tocmai fiindcă trăsese asupra oamenilor nevinovaţi şi care e îngropat în cimitirul eroilor revoluţiei şi a fost avansat post-mortem la gradul de plutonier adjutant. În lista urmaşilor de eroi martir din Monitorul Oficial (linc), nu găsesc pe Traian Stan cu titlul de erou martir, dar nu de cazul concret Stan e vorba aici, ci de principiu: e admisibil ca o persoană care a acţionat împotriva revoluţiei şi apoi a fost ucisă, poate tocmai ca urmare a felului cum a acţionat, să primească titlul de erou-martir al revoluţiei? Mie mi se pare că nu, şi de aceea schimbarea propusă o consider nepotrivită. Cel puţin teoretic trebuie să existe posibilitatea eliminării dintre eroii martiri ai revoluţiei a celor care au fost împotriva revoluţiei.

2. Similară este situaţia lucrătorilor şi colaboratorilor securităţii. Există, în Harghita şi la Cugir, cîteva cazuri de securişti care în decembrie 1989 au fost ucişi de populaţia revoltată. Cel puţin într-un caz – Dumitru Coman, şeful securităţii din Odorhei, s-a retras titlul de erou martir conform articolului 8 din legea 341/2004. Este cunoscut deasemenea şi cazul Trosca (linc), uslaşul ucis în faţa M.Ap.N., căruia i s-a retras titlul de erou martir pe motiv că a făcut poliţie politică. Schimbările legislative propuse au şi scopul de a se reda acestor securişti titlurile de eroi martir.

3. Urmaşii de eroi martir scapă de asemenea, dacă amendamentele la lege vor fi aprobate, de condiţia de a nu fi acţionat împotriva revoluţiei sau de a nu fi colaborat cu securitatea, ca să primească drepturile prevăzute de lege. Este cazul, de pildă, a lui Florea Adrian, urmaş de erou martir dar şi colaborator al securităţii, căruia i s-a retras titlul (linc), dar care ar putea să-l reprimească în cazul schimbării legii. Bineînţeles pot fi multe alte cazuri de acest fel, pe care nu le cunosc.

4. În cazul luptătorilor, participanţilor şi răniţilor, pe lîngă condiţia de a nu fi fost lucrători sau colaboratori ai securităţii se adaugă condiţia de a nu fi fost activişti retribuiţi ai fostului partid comunist. Măsura are scopul de a anula titlul de luptător în revoluţie pentru Ion Iliescu. Personal sînt de părere că domnului Iliescu trebuie să i se retragă titlul de luptător în revoluţie conform textului actual al legii, motiv pentru care am formulat, conform legii, o contestaţie (linc). CPRD nu a răspuns contestaţiei mele, deşi răstimpul legal în care trebuia să răspundă a trecut. Din procesele verbale ale şedinţelor CPRD postate pe saitul Camerei Deputaţilor observ că CPRD încă mai lucrează la soluţionarea contestaţiilor, deşi legal trebuia să isprăvească această treabă încă din februarie 2011. Eu aştept încă răspuns la contestaţiile mele, inclusiv la cea referitoare la Ion Iliescu. Dacă se schimbă legea contestaţia mea rămîne fără obiect, căci domnului Iliescu i se va retrage titlul fiindcă a fost activist PCR, nu ca urmare a problemelor ridicate de mine (acţiuni împotriva revoluţiei). Mă întreb ce este avantajos pentru Ion Iliescu: să rămînă fără titlul de revoluţionar fiindcă actuala putere (nepopulară) a schimbat legea special pentru a-l deposeda de acest titlu (bun prilej de victimizare) sau să i se retragă titlul pe baza argumentelor din contestaţia mea, conform legii pe care el însuşi a promulgat-o?

5. Ideea de a se retrage titlurile de revoluţionar colaboratorilor serviciilor de informaţii din alte ţări pare bună, dar mă întreb, cum vor fi depistaţi aceştia din punct de vedere juridic? În cazul colaboratorilor securităţii române avem CNSAS-ul, dar la servicii străine ce avem? Hotărîri judecătoreşti de condamnare pentru spionaj nu cunosc să existe în cazul celor implicaţi în revoluţie. Nici în vestitul caz Nicolae Militaru, Ceauşescu nu l-a trimis pe acesta în judecată, ci l-a numit în altă funcţie în afara armatei – ministru adjunct al construcţiilor industriale – iar după cîţiva ani l-a scos la pensie. Deci, cum se va stabili cine a slujit servicii de informaţii din alte ţări? Se va trimite, de pildă, o adresă către FSB, urmaşul KGB, în care să se ceară: „vă rugăm să ne comunicaţi dacă cetăţeanul român X a fost colaborator al KGB?”. Şi, după cum va veni răspunsul oficial de la Moscova, certificatul de revoluţionar al respectivului va fi sau nu anulat? (excelentă unealtă de şantaj pusă în mîna serviciilor de informaţii străine!).

6. „Informatori ai tuturor structurilor militarizate sau politice” vor fi de asemeni eliminaţi din lege. Care sînt aceste structuri? Informatori ai fostului PCR, de pildă? Activiştii retribuiţi au fost deja prevăzuţi. Să fie vorba de cetăţenii care, fără a fi activişti retribuiţi ai PCR, au trimis scrisori către organele PCR în care au informat despre unele probleme din societate, poate cu gîndul să se îmbunătăţească situaţia? Fiindcă nu se prevede niciunde că informatorii respectivi trebuie să fi acţionat pînă în 1989, rezultă că şi informatorii structurilor militarizate sau politice de după 1989 vor fi excluşi din legea 341/2004. De pildă, actualii informatori ai SRI, chiar dacă n-au avut nici o legătură cu fosta securitate, sau informatori ai partidelor politice actuale. Care ar fi scopul acestei schimbări?

7. „Conducători ai instituţiilor militare sau civile centrale şi locale şi subordonaţi ai acestora care au comandat sau instigat la o reprimare a acţiunilor demonstranţilor, ori au fost condamnaţi pentru săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii” sînt eliminaţi fără milă din lege. De ce nu e bună formularea actuală, că nu vor primi titlul de luptător în revoluţie cei care „au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei”? Adică anumite forme de acţiune împotriva revoluţiei se pot trece cu vederea, numai instigarea la reprimarea acţiunilor demonstranţilor şi crimele contra păcii şi omenirii nu? Cineva care a sudat porţile uzinei şi a cerut muncitorilor să nu iasă la manifestaţie nu a instigat la reprimare, că n-a zis să fie împuşcaţi sau arestaţi manifestanţii; nici crime împotriva păcii sau omenirii n-a făcut. Înseamnă că se poate accepta să i se acorde titlul de revoluţionar (ceea ce e interzis în actuala formulare a legii, dar se doreşte îngăduit în urma amendamentelor care cică elimină impostorii)?

Actualele amendamente au fost propuse de George Costin (fostul secretar de stat, acum arestat) şi Teodor Mărieş. În 2008, cînd nu ştiam ce funcţie importantă urma să primească Costin, am prezentat înregistrarea unei emisiuni TV (linc) în care cunoscutul revoluţionar Dumitru Dincă îl acuza pe George Costin că în decembrie 1989 ar fi fost implicat în sudarea porţilor de la IMGB în decembrie 1989, pentru a împiedica muncitorii să iasă la manifestaţia anticeauşistă. Vedeţi înregistrarea video de la minutul 6:44:

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

06:44 Dumitru Dincă: Da, aşa este. Mai mult decît atît, există informaţii că în data de 22 decembrie, cînd oamenii îşi dădeau sufletul şi voiau să iasă toţi în stradă, nu vorbim de 21, vorbim de 22, uşile de la secţiile IMGB-ului, precum şi porţile, au fost sudate. La acea dată factorii de răspundere din IMGB erau, în ordine: directorul general, secretarul de partid care era şi comandantul gărzilor patriotice şi domnul Costin George care era şeful statului major al gărzilor patriotice din IMGB. Deci, iată cum, un personaj macabru, după părerea mea…

07:49 Doru Braia: Sugeraţi că domnul Costin ar fi co-sudat împreună cu ceilalţi enumeraţi?

07:54 Dumitru Dincă: Ei erau cei trei factori de răspundere din IMGB care au dat dispoziţie să se sudeze acele porţi şi uşile secţiilor. Cu toate acestea, am foarte mare stimă şi foarte mult respect pentru cei aproximativ 40-50 de salariaţi de la IMGB, care au rupt, la propriu au rupt porţile IMGB-ului şi au ieşit la revoluţie.

Nu ştiu dacă avea dreptate Dumitru Dincă în ceea ce spunea acolo, dar dorinţa de a schimba art. 8 din Legea 341/2004 introducîndu-se expresii demagogice despre infracţiuni contra păcii şi omenirii însă deschizîndu-se o portiţă juridică pentru ca persoanele care au sudat porţile întreprinderilor pentru a împiedica muncitorii să iasă la manifestaţie să poată totuşi primi certificat de revoluţionar, îmi dă de bănuit.

8. Excluşi din lege sînt şi cei care „au organizat, au acţionat, au instigat, au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scopul creării de diversiuni, sau au luptat sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române Anticomuniste din Decembrie 1989”. Deci dacă în varianta actuală sînt excluşi cei care „au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei” – formulare foarte limpede, care nu place pescuitorilor în ape tulburi, acum numai cei care „au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei Anticomuniste” sînt excluşi, iar cînd e vorba de organizare, acţionare şi instigare, aceasta se referă doar la „scopul creării de diversiuni”. Sudarea porţilor întreprinderii nu e „luptă” împotriva revoluţiei, ci doar „acţiune”, dar o acţiune care nu are „scopul creării de diversiuni”. Ar putea însă să fie pozitivă ideea ca cei care „au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scopul creării de diversiuni” să fie excluşi din lege. Ar intra într-o asemenea prevedere domnul Cazimir Ionescu, de pildă, care a spus la TVR în decembrie 1989: „Oraşul Piteşti poate să dispară complet de pe harta ţării” (linc).

9. Altă noutate – excluderea celor care „au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist, a perpetuării activităţii şi a reorganizării acestuia”. Cred că tot la Ion Iliescu se referă.

10. Mărieş e pur şi simplu inconştient cînd propune în lege ca să fie eliminaţi dintre luptătorii recunoscuţi în lege cei care “au adus atingere onoarei revoluţiei”. De ce zic că-i inconştient? Fiindcă vor veni la putere USL-iştii, vor pune în comisii oamenii lor, şi exact amendamentul ăsta propus de Mărieş va fi folosit pentru anularea certificatelor simpatizanţilor lui Mărieş! Li se va spune simpatizanţilor lui Mărieş că “au adus atingere onoarei revoluţiei”. Se deschide calea unor plătiri de poliţe în rîndul revoluţionarilor pe criterii care n-au nimic de a face cu faptele din 1989.
În problema certificatelor de revoluţionar trebuie să conteze numai faptele din decembrie 1989. Orice condiţionare a acordării certificatelor de comportamentul ulterior revoluţiei este inadmisibilă. Tot inadmisibilă este limitarea libertăţii de exprimare, care a fost unul din idealurile revoluţiei. Cum oricine poate azi să înjure revoluţia din 1989 şi pe revoluţionari, şi avem destule asemenea exemple în mass-media, această libertate de exprimare trebuie să aparţină şi revoluţionarilor înşişi, care nu trebuie să se teamă că li se vor retrage anumite drepturi dacă vreo comisie de la SSPR este deranjată de opiniile exprimate.

11. Amendamentele mai prevăd eliminarea celor care „au arestat, cercetat, judecat şi condamnat demonstranţii în noiembrie 1987 şi în perioada 14-22 decembrie 1989”. Nouă este doar includerea arestării, cercetării, judecării şi condamnării demonstranţilor din noiembrie 1987. În 1989 regimul comunist n-a mai apucat să facă judecări şi condamnări, iar pentru arestări şi cercetări ale manifestanţilor formularea actuală „au organizat, au acţionat, au instigat şi au luptat sub orice formă împotriva Revoluţiei” este acoperitoare. Nu ştiu dacă avem vreun caz concret de persoană implicată împotriva manifestanţilor din noiembrie 1987 de la Braşov care a primit certificat de revoluţionar. Domnul Mărieş ar trebui să lămurească asta.

12. Se doreşte introducerea unui alineat 2 la acest articol, care să spună: „De prevederile prezentei legi nu beneficiază nici militarii, militarii în termen sau personalul civil care au acţionat sub orice formă împotriva Revoluţiei Române Anticomuniste din Decembrie 1989 fapt ce poate fi dovedit prin documente sau pe baza jurnalului de luptă al unităţii din care a făcut parte persoana în cauză”. Formularea actuală a legii, care se referă la „persoanele, civili sau militari”, acoperă şi situaţiile prevăzute în acest alineat propus. Nouă e doar precizarea că acţiunile împotriva revoluţiei pot fi dovedite „prin documente sau pe baza jurnalului de luptă al unităţii din care a făcut parte persoana în cauză”. De ce această limitare, de ce acţiunile împotriva revoluţiei n-ar putea fi dovedite prin orice mijloace de probă, cum este în prezent?

Mai citeşte:
Ilie Drăgulin – scrisoare către primul ministru despre neregulile din SSPR
Secretarul de stat pentru revoluţionari George Costin a fost arestat
Cazul George Costin. Transferarea propagandistică a răspunderii de la politicieni la revoluţionari
Dumitru Dincă îl acuză pe George Costin
Florian Mihalcea, Octavian Bjoza şi Mirko Atanaţcovici, băgaţi de George Costin în “oala cu tărîţe” a revoluţionarilor
Istoria asociaţiei de revoluţionari “Metrou” – cea mai mare asociaţie de revoluţionari existentă azi
Campania împotriva revoluţionarilor şi făţărnicia politicienilor
Mărieş: “Avem echipă, avem valoare”
Mărieş: “Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani”
George Costin, noul secretar de stat al SSPR
1997: Organizaţia “Radio Libertatea 22″ se retrage din comisia pentru cinstirea eroilor revoluţiei
Asociaţia „21 Decembrie” contestă certificatul de revoluţionar a lui Ion Iliescu. Slăbuţ, Ion Iliescu merită o contestaţie mai solidă
Contestarea certificatului de revoluţionar a lui Ion Iliescu: „Ion Iliescu a subminat puterea de stat a Consiliului Frontului Salvării Naţionale”

2 gânduri despre „Schimbările plănuite în art. 8 din legea 341/2004

  1. Buna ziua,numele meu nu conteaza,sunt unul din cei care acum nu mai am niciun venit.Nici indemnizatie si am datorii la banci,pe cine intereseaza ?Pe nimeni,pentru ca restantele platilor retroactive sau dus spre sustinerea campaniilor electorale ale celor de la putere.Puterea vrea sa schimbe legea 341,prin cei care au propuso,adica maries &compania.Ce se poate face pentru a fi o lege care trebuie respectata,doar includerea acestei legi ca LEGE SPECIALA,numai asa vom scapa ca de fiecare data cei care sa afla la putere sa ne terfeleasca.Oameni buni daca nu facem nimic nimic o sa avem,daca nu iesim in strada TOTI UNITI NU VOM FACE DECAT CEACE ISI DORESTE PUTEREA ACTUALA ADICA / DEZBINAREA\ hai sa facem ce trebuie!

  2. Domnule Nelu, eu nu știu cum mai traiesc. Nu am nici un ban, am 58 ani, am lucrat la ziarul Timisoara, cred ca-mi pot permite sa spun ca mi-am riscat viata in decembrie 1989.Cine ma mai angajeaza pe mine la varsta asta. Pe 3 februarie, pe cand ningea, de fapt prima ninsoare in Lugoj, am alunecat si mi-am rupt femurul. Am o tija in picior pe care trebuie sa o platesc desi, conform Legii 341 sunt scutit. La ora actuala sunt blocat in casa, nu am pe nimeni, doar sora mea, cu o pensie minora, ma mai ajuta. Sunt in carje, adica abia incerc sa umblu in carje. Am o datorie minora la o banca (cca. 5000 lei) pentru un frigider etc. garantata cu pensia. Acum baietii ma terorizeaza, daca nu-l pun pe Basescu si Boc sa-mi plateasca aceste datorii (pentru care EU nu sunt de vina) voi declara greva foamei pana la moarte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IAR PE MINE NU MA CHEAMA TEODOR MARIES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cu Prietenie ADEVARATILOR REVOLUTIONARI. Dumnezeu sa ne aibe in paza.
    Paul Doru Chinezu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.