Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi „activitatea criminală” a lui Marin Oană

În şedinţa Comisiei parlamentare a Revoluţionarilor din 3 aprilie 2012 (linc) au avut loc o serie de discuţii pe care le reproduc şi pentru cititorii acestui blog. Pentru cursivitate, am eliminat repetiţiile legate de funcţiile oficiale ale celor pomeniţi în procesul verbal al şedinţei şi am folosit prescurtările CPRD respectiv SSPR pentru Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor respectiv Secretariatul de Stat pentru Revoluţionari. Comentariile mele inserate în text au fost scrise cu litere cursive, între paranteze drepte.

La punctul diverse al ordinii de zi, preşedintele comisiei, domnul senator Raymond Luca, a precizat faptul că la şedinţa de audieri din data de 21.03.2012 [linc] a fost audiat domnul Dan Constantin (14 ani la revoluţia din decembrie 1989), care prezenta în dosar elemente contradictorii în ceea ce priveşte declaraţiile sale, ale martorilor şi alte elemente din dosar care erau evident false, ca de exemplu, acesta declara că a avut armament în dotare, că ar fi făcut parte din Gărzile Patriotice, alte documente care nu erau semnate de el, aveau alt scris, o serie de declaraţii nu concordă, mai mult, se contrazic.

Avînd în vedere faptul că din acel dosar rezulta că şi alţi fraţi ai săi, respectiv fratele mai mare şi fratele mai mic au obţinut certificate de revoluţionari, precum şi tatăl lor, membrii comisiei au hotărît ca toţi martorii din dosar împreună cu dosarele fraţilor şi al tatălui domnului Dan Constantin să fie verificate în plenul CPRD.

Raymond Luca a specificat faptul că din studierea dosarelor rezultă că şi fratele mai mic al domnului Dan Constantin are un document la dosar precum că a avut armament şi că a fost în Gărzile Patriotice, el avînd vîrsta de 12 ani, fiind în clasa a VI-a la evenimentele din revoluţia din decembrie 1989.

Raymond Luca a menţionat că dosarele martorilor nu au fost niciodată verificate de CPRD deoarece aceste persoane au fost avizate pe liste aşa cum era procedura la momentul respectiv, dar în momentul de faţă citind dosarele lor se observă faptul că sînt persoane care au participat la revoluţia din decembrie 1989, dar nu au fost identificate elemente cu adevărat deosebite în activitatea lor revoluţionară. Va trebui ca toate aceste dosare să fie verificate şi probabil se va ajunge la concluzia că trebuie solicitate alte dosare ale unor martori care apar în alte dosare şi în felul acesta să se ajungă la capătul firului.

Raymond Luca a specificat faptul că coincidenţa face să fie vorba despre o asociaţie pentru care a fost trimisă o adresă la SSPR prin intermediul Secretariatului General al Guvernului, precum că dosarele acestei asociaţii trebuie verificate cu amănunţime pentru că se dovedeşte că dosarele acestei asociaţii au fost avizate cu nebăgare de seamă [deduc că este vorba de asociaţia „Metrou” a lui George Costin; vezi articolul „CPRD vrea verificarea certificatelor asociaţiei lui George Costin” (linc) de pe acest blog] pentru că este greu de înţeles cum un copil de 12 ani sau altul de 14 ani au putut să primească avizul SSPR cu documente evident fabricate sau false.

Raymond Luca a precizat faptul că, luînd individual dosarul, este foarte ciudat că o comisie tehnică a SSPR nu a remarcat faptul că este vorba de o persoană de 12 ani care nu putea fi nici în Gărzile Patriotice, nu putea să aibă armă în dotare, să lupte cu inamicul. Este necesară o verificare cît mai atentă a dosarelor şi se întăreşte cererea făcută în legătură cu comisia pe care SSPR trebuie să o constituie în baza art. 49 din HG nr. 1412/2004 şi să-şi înceapă activitatea cu această asociaţie.

Propunerea membrilor CPRD este ca, prin intermediul colegilor care fac parte din coaliţia de guvernare şi care au întîlniri săptămînale, să propună întocmirea unei hotărîri de guvern de completare a HG 1412/2004, care s-a modificat prin HG 1707, prin care să se completeze acea comisie de la art. 49, că ea trebuie să se constituie imediat şi să facă parte din ea persoane care după primirea unui instructaj adecvat să demareze la reverificare pe baza elementelor de noutate.

Totodată, nu pot face parte din comisie aceleaşi persoane care au verificat dosare în primă instanţă pentru că s-ar pierde neutralitatea faţă de actul judecat în prealabil.

Raymond Luca a precizat faptul că s-a ajuns la concluzia că asociaţia mai sus menţionată a acordat un număr de 3600 de avize, deci 3600 de dosare de verificat, iar verificarea acestora ar da un semn pozitiv în sensul că atît CPRD cît şi SSPR îşi fac datoria şi vor să cureţe fenomenul de impurităţi, care trebuie eliminate pentru a se crea o imagine mai bună a întregului fenomen revoluţionar, şi ar avea şi o importanţă economică în perspectiva momentului în care indemnizaţiile ar trebui acordate, printr-un efort bugetar mai redus.

Domnul deputat Nicolae Mircovici a specificat faptul că, întrucît a constatat din studiul paralel al dosarelor, că există situaţii de domeniul evident al infracţiunii în sensul că, inclusiv memorii sau declaraţii sînt scrise de alte persoane decît persoana respectivă în cauză, lucru care nu se observă în momentul în care se studiază un dosar individual, dar în momentul în care aceeaşi persoană, care a scris un memoriu în alt dosar are declaraţii de martor cu totul alt scris sau semnătură în dosarul altei persoane, este evident că pot fi declaraţii fabricate şi nu ale persoanei respective, iar pentru toate aceste aspecte ar trebui sesizat Parchetul şi CPRD poate retrage avizul şi titlul persoanei respective.

Raymond Luca l-a întrebat pe domnul Adrian Viorel Nicolaescu – secretar general al SSPR – în legătură cu desfăşurarea întîlnirii Colegiului Revoluţionarilor, deoarece din diverse surse a înţeles că acest colegiu s-a soldat cu incidente regretabile. [Colegiul Revoluţionarilor este o structură înfiinţată de SSPR cu scopul controlării revoluţionarilor]

Adrian Viorel Nicolaescu a precizat faptul că acest Colegiu a durat doar 30 de minute, au fost convocaţi preşedinţii asociaţiilor legal constituite care făceau parte din Colegiul Revoluţionarilor, aceştia au fost invitaţi la Muzeul Ţăranului Român în sala de şedinţe, dar a avut surprinderea să cosntate că au participat mai multe persoane decît au fost invitate. [este anormal, după părerea mea, ca nişte organizaţii NEguvernamentale, cum sînt asociaţiile de revoluţionari, să aibă vreo obligaţie de a răspunde unei „convocări” a unei structuri a guvernului, cum e SSPR]

Acesta a specificat faptul că a rugat toate persoanele prezente să fie atente pentru a le prezenta amendamentele care pînă la acea oră erau propuse la comisia juridică a camerei deputaţilor, dar aceştia nu au dorit să asculte ceea ce aveau de spus reprezentanţii SSPR.

Aceste amendamente pe articole au început a fi prezentate de către consiliera de la SSPR – doamna Mărăşescu, dar nu s-a putut realiza acest lucru, ba mai mult persoanele prezente au specificat faptul că nu sînt de acord cu modificarea Legii 341/2004.

Adrian Viorel Nicolaescu a precizat că a comunicat celor prezenţi că a înţeles punctul lor de vedere dar apoi aceştia au devenit violenţi în limbaj şi în gesturi, iar în acel moment a solicitat stoparea şedinţei.

De asemenea, a specificat faptul că, în momentul în care a dorit să părăsească sala, a fost bruscat, jignit şi oprit să iasă din sală.

În acel moment a fost lovit, situaţia scăpînd de sub control. Acesta a informat Guvernul în legătură cu situaţia creată, a făcut şi plîngere penală împotriva persoanelor care se vor dovedi a fi implicaţi în acele incidente, deoarece există proba filmată depusă la Poliţie.

Adrian Viorel Nicolaescu a precizat că a fost un şoc pentru el cele întîmplate deoarece nu se aştepta la aşa ceva din partea revoluţionarilor, la o asemenea formă de agresiune.

Raymond Luca a specificat că i s-a spus de către revoluţionarii care au participat la acel colegiu că multe persoane s-au considerat incitate de atitudinea sfidătoare, deplasată a doamnei Mărăşescu, astfel: primul moment a fost atunci cînd a fost invitată să prezinte amendamentele şi s-ar fi exprimat că aceştia trebuie să aştepte pentru că vorbea la telefon, iar în atmosfera destul de tensionată atitudinea acesteia oarecum superioară a iritat persoanele prezente la acel colegiu.

De asemenea, Raymond Luca a menţionat că al doilea moment a fost atunci cînd aceasta a încercat să prezinte amendamentele iar doamna Mărăşescu s-ar fi exprimat la microfon că şi dacă vor sau nu schimbarea legii, nu are nici o importanţă, pentru că legea tot se va schimba, chestiune care nu a creat un entuziasm deosebit în sală, dimpotrivă, iar a treia relatare despre acea situaţie, care nu a fost confirmată decît de mai puţine persoane, a fost în momentul în care exista deja o luptă pe microfon iar doamna Mărăşescu ar fi precizat că ştie ea cum a fost făcută Revoluţia din decembrie 1989, că ar fi început-o românii şi ar fi terminat-o sovieticii, ungurii.

Astfel de declaraţii, chiar dacă au fost făcute într-o stare emoţională extremă, nu sînt acceptabile, mai ales din partea unui funcţionar public, care are datoria să servească revoluţionarii, nu să-i batjocorească.

Raymond Luca a menţionat că nu era cazul ca revoluţionarii să-şi mai adauge un plus de imagine negativă, că niciodată prin asemenea violenţe nu-şi vor cîştiga nici dreptatea şi nici simpatia nimănui.

Membrii comisiei şi-au exprimat regretul, consternarea şi nemulţumirea legat de asemenea manifestări care nu aduc absolut nici un fel de respect şi simpatie mişcării revoluţionarilor, dimpotrivă, nu fac altceva decît să accentueze şi mai mult atitudinea ostilă faţă de revoluţionari.

Nu este în interesul nici unui revoluţionar sau asociaţii ca revoluţionarii să apară ca nişte persoane violente, care nu au măsură, pentru că indiferent ce s-ar întîmpla, chiar dacă se consideră incitaţi sau iritaţi, nu este o manifestare de cetăţeni responsabili.

Raymond Luca a menţionat că va fi transmisă o adresă din partea CPRD la Secretariatul General al Guvernului, ca urmare a celor două adrese care au fost transmise pînă în prezent şi la care nu a fost primit nici un răspuns referitoare la necesitatea invocării art. 49 dion HG 1412/2004, urmare a anchetei DNA Piteşti.

De asemenea, Raymond Luca a specificat că va fi transmisă o adresă Primului Ministru cu sugestia unei hotărîri de guvern care să completeze actul normativ legat de normele şi metodologia de aplicare a legii prin care să se constituie o comisie în aşa fel încît procesul de verificare să înceapă neîntîrziat.

Raymond Luca a precizat că pe site-ul asociaţiei 21 Decembrie sînt difuzate infromaţii eronate, la adresa sa şi a domnului deputat Nicolae Mircovici, informaţii tendenţioasă, false şi ticăloase, în sensul că fac o serie de amendamente, că sînt autorii întîrzierii acelui act normativ.

Raymond Luca a menţionat că preşedintele asociaţiei mai sus menţionate [Teodor Mărieş] se dovedeşte în continuare a fi un laş şi un farsor pentru că nu permite nici un comentariu să fie postat în afara celor care îi incriminează pe membrii comisiei.

Toate comentariile pe care a încercat să le posteze pe site-ul acestei asociaţii, în care a încercat să explice care este poziţia CPRD, au fost ţinute pentru aprobare cîteva zile şi apoi au fost şterse, deci nu au apărut şi nu au putut fi citite de nimeni dintre persoanele care frecventează acel site, ceea ce este o dovadă de laşitate pentru cineva care se pretinde, evident în mod fals, a fi exponentul Revoluţiei şi al revoluţionarilor români.

Adrian Viorel Nicolaescu a precizat că în cel mult două zile va trasmite la CPRD cu o adresă oficială răspunsurile la solicitările din şedinţa trecută referitoare la situaţia domnului Păun Gabriel Virgil, menţionînd că a solicitat şi la Casa de Pensii să trimită documentele pe care acesta le-a trimis pentru a fi pus în plată [Păun Gabriel Virgil are conform Monitorului Oficial 467 bis din 7 iulie 2010 (linc) titlul de participant la revoluţie, care e pur onorific, neconferindu-i vreun drept material; din procesul verbal al şedinţei CPRD din 20 martie 2012 (linc) reiese însă că ar fi dobîndit certificat de luptător remarcat prin fapte deosebite, şi a cerut drepturile cuvenite conform acestui titlu; în şedinţa respectivă Raymond Luca spunea că CPRD n-a dat niciodată avizul pentru schimbarea titlului de participant al domnului Păun Gabriel Virgil cu titlul de luptător în revoluţie, existînd deci bănuiala că s-a emis ilegal un certificat de luptător].

Raymond Luca a precizat că SSPR trebuia să sesizeze organele de anchetă în leăgtură cu această situaţie.

Adrian Viorel Nicolaescu a precizat că nu există o asemenea sesizare.

Raymond Luca l-a întrebat pe Adrian Viorel Nicolaescu în legătură cu procesul pornit împotriva Adminsitraţiei Prezidenţiale în legătură cu decretul din ianuarie 2005 [de fapt decembrie 2004, apărut în Monitorul Oficial în ianuarie 2005] privind cele 1266 persoane [vezi pe acest blog conţinutul acţiunii juridice a SSPR (linc); la sorocul din 20 martie SSPR şi-a menţinut poziţia, cauza fiind amînată pentru 29 mai (linc)].

Adrian Viorel Nicolaescu a precizat că au fost făcute numeroase cereri de intervenţii şi va fi analizat dacă este oportun să mai fie ţinut procesul pe rol avînd în vedere şi cheltuielile de judecată.

În legătură cu procesul intentat de Oană Marin împotriva SSPR şi la care CPRD a devenit parte [vezi amănunte despre acel proces (linc)], Raymond Luca a menţionat că a transmis Ministerului Apărării Naţionale o adresă prin care a solicitat desecretizarea documentului care dezvăluie activitatea criminală a numitului Oană Marin în timpul revoluţiei din decembrie 1989, pentru a putea fi prezentat la tribunal.

Mai citeşte:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
CPRD se opune schimbărilor la legea 341/2004 propuse de Teodor Mărieş şi SSPR
Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în cinci ani. Luca: Am avut cu domnul Nicolaescu o colaborare foarte fructuoasă (video)
CPRD critică lista revoluţionarilor publicată în Monitorul Oficial

21 de gânduri despre „Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi „activitatea criminală” a lui Marin Oană

 1. Se pare ca blogul dumneavoastră a rămas la aceasta ora, singura sursa de informație credibila pentru cei care suntem și trăim în tara.Va rugam ca aceste articole sa fie cat mai neutre și nepărtinitoare.Faptul ca sa ajuns în aceasta situație umilitoare nu ne reprezinta pe nici unul din cei care am ieșit în 1989.Asa cum în ROMÂNIA se pare ca se poate vinde orice ,sa ajuns a a fi vânduta și demnitatea onoarea și mândria de a fi roman.

 2. M. Of. Partea I nr. 228 din 5 Aprilie 2012

  Curtea Constitutionala a Romaniei

  Decizie nr. 90 din 7 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2010 privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

  cititi si comentati!!!

 3. Conteaza mai putin cine sunt sau ce statut am. pur si simplu am ajuns pe aceasta pagina din intamplare, cum dealtfel tot din intamplare am oare ce cunostinta de sedinta desfasurata sau mai bine NE-desfasurata la sediul muzeului taranului roman din 23 martie 2012.
  Am citit cu scarba toate cele postate si sunt de-a dreptul *jignit* in propria-mi fiinta, vazand cata DEBILITATE mentala si ura poate exista fata de o problema atat de spinoasa cum a fost si inca mai este sau mai sunt repercursiunile asa numitei si trambitatei REVOLUTII din Romania din 1989.
  sincer Nu pot intelege ce anume va asmute unii impotriva altora, ce anume va nemultumeste la acea doamna ce fara nici-un interes incearca sa va mai redea ceva din asa zisele drepturi ce nici macar UNIi dintre dvs. NU le meritati. PersonaI consider ca NU meritati nimic niciunul. Ce ati facut dvs, domnilor *revolutionari*? Ce ati facut in interesul intregii tari? oare nu sunteti o IMENSA lipitoare ce a supt si inca suge atata banet fara nici o contributie palpabila?! parereaa mea este una cat se poate de simpla, NU meritati NIMIC, ati contribuit la libertatea cui? la libertatea copiilor dvs si a parintilor dvs de sub un regim ce astazi il regretati multi si eu deopotriva. Astazi cereti sa vi se dea, voua revolutionarilor drepturi banesti ce depasesc cu mult salariul minim pe economie acest fapt va face sau mai bine spus v-a determinat si v-a incurajat sa nu mai munciti si astfel sa NUaveti nici-o contributie la bugetul de stat. Ba dimpotriva voi sunteti VINOVATI si nu ma refer la cei ce beneficiaza de aceste drepturi ci la cei ce le-au aprobat, ma refer la domni demnitari ( am citit exprimari foarte dure ale domnului RAYMOND LUCA) un beneficiar al acestor drepturi- NEDREPTE pentru ceilalti ROMANI. DE CE domnule Raymond numai uni Romani au aceste drepturi, oare acel eveniment din 1989, NU este numit * REVOLUTIA ROMANILOR?!* ACEASTRA TITULATURA DEFAPT DA DREPTUL FIECARUI rOMAN CE ERA NASCUT LA ACEA DATA DE 14 DEC 1989 LA O REMUNERATIE PENTRU PARTICIPARE LA REVOLUTIA rOMANILOR. iA PUNETI IN BALANTA O ASTFEL DE IPOTEZA SI VEDETI UNDE S-AR AJUNGE DACA UN PROCENT DE 75% din populatia Romaniei ar cere astfel de BENEFICII, deunde resurse financiare- bugetare? Sa va fie rusine, va imbuibati din munca parintilor mei si nu numai. Eu sunt bugetar si drepturile vostre nemeritate mi-au diminuat mie venitul cu 25% un venit ce estye cu 50% mai mic decat indemnizatiea ce STATUL ROMAN. Sunt la fel de Roman ca si voi, am luptat la Revolutia di 1989 dar nu am beneficiat si nici nu cred ca ar fi trebuit sa beneficiez de ceva, daca am facut ceva atunci am facut-o din proprie constiinta din simtirea mea de Roman, nu pentru vre-un castig, am facut ce am putut pentru ca asa am simtit, pentru ca am fost si sunt Roman cu demnitate, nu TIGAN

  • Eu n-am participat la întrunirea respectivă, ci doar am relatat pe blog ce am aflat despre ea, considerînd că sînt probleme de interes public. Înţeleg însă ura unor revoluţionari faţă de instituţia numită SSPR şi angajaţii acesteia, căci această instituţie este direct răspunzătoare pentru compromiterea noţiunii de revoluţionar în opinia publică, prin atribuirea de asemenea certificate unui mare număr de impostori. Apoi, tot cei vinovaţi de această situaţie se prezintă ca luptători pentru eliminarea impostorilor. E un tip de demagogie care trezeşte fireasca repulsie a tuturor oamenilor cinstiţi care cunosc problema.
   Bănuiesc că este corectă afirmaţia dv. că nu ar fi trebuit să beneficiaţi de nimic pentru faptul că aţi luptat în revoluţia din 1989. Conform Legii 341/2004, nu toţi cei care au luptat în revoluţie trebuie să beneficieze de drepturi, ci doar cei care au săvîrşit „fapte deosebite”. Art. 5 din HG 1412/2004 (normele de aplicare ale legii 341/2004) spune că titlul de luptător în revoluţie remarcat prin fapte deosebite “a fost instituit şi se atribuie, în aplicarea principiului prevăzut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, în scopul de a face diferenţa, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rîndul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă, la victoria Revoluţiei, remarcîndu-se prin fapte deosebite în care şi-au pus viaţa în pericol, şi, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală decisivă la victoria Revoluţiei”. Doar prin încălcarea legii de către mafii care au avut sprijin politic (vă amintesc de pildă că fostul secretar de stat la SSPR George Costin, care a fost recent arestat, a fost numit în funcţie de Emil Boc; actualul coducător al SSPR are şi el dosar penal în lucru, care se tărăgănează de doi ani http://wp.me/pjejF-3kf ) s-au dat certificate de luptători în revoluţie unor persoane care, chiar dacă eventual au fost pe stradă în decembrie 1989, n-au săvîrşit fapte deosebite. Impresia că oricine a fost pe stradă în decembrie 1989 era îndreptăţit de lege să primească drepturi conform Legii 341/2004, pe care observ că o împărtăşiţi şi dv. (cînd ziceţi că 75% din populaţie ar putea cere drepturi după legea revoluţionarilor), este o propagandă mincinoasă care are scopul de a legaliza încălcările legii săvîrşite cu sprijin politic în procesul atribuirii certificatelor de revoluţionar.
   Referitor la drepturile în sine prevăzute de lege, societatea românească este în drept să dezbată oportunitatea şi întinderea lor. Revoluţionarii nu sînt singurii care beneficiază de o lege specială care le acordă indemnizaţii din bugetul statului. Deţinuţi politici, deportaţi în Bărăgan, prigoniţi pe motive etnice, refugiaţi din Basarabia şi Cadrilater, manifestanţi din noiembrie 1987 de la Braşov, sportivi medaliaţi, academicieni, veterani şi văduve de război, oameni de cultură nominalizaţi de uniunile de profil pentru aşa-zisa „indemnizaţie de merit”, agricultori cu „rentă viageră” sînt alte categorii care beneficiază de drepturi materiale de la bugetul statului. Singura tagmă împotriva căreia s-a dezlănţuit propaganda de a fi numită „imensă lipitoare a bugetului” sînt revoluţionarii din 1989, folosindu-se în această propagandă şi minciuni (vezi de pildă prezentarea revoluţionarilor ca „oameni care de 21 de ani n-au făcut nimic, doar încasează bani frumoşi de la bugetul statului” http://wp.me/pjejF-2Ru ). Observ că această propagandă continuă chiar şi după ce, din 2012, indemnizaţiile luptătorilor remarcaţi au fost sistate. S-au mărit în schimb pensiile securiştilor, dar nimeni nu le spune acestora „lipitori ale bugetului”. http://www.adevarul.ro/actualitate/pensii-reforma-pensii_nesimtite_0_591541088.html
   Singularizarea revoluţionarilor ca unică categorie care ar beneficia de drepturi de la bugetul statului îmi face impresia că este vorba de o campanie politică cu scopul compromiterii acestei tagme care a deranjat clasa politică şi astfel, să se realizeze şi compromiterea revoluţiei române înseşi.
   Clasa politică a găsit astfel şi un ţap ispăşitor pentru folosinţa oamenilor supăraţi de tăierile de salarii. Sînteţi nemulţumit că vi s-a tăiat cu 25% salariul (atunci a fost şi o tăiere a indemnizaţiilor de revoluţionar, de altfel) – dar cine a făcut asta? Revoluţionarii sau politicienii?
   Am tratat pe larg aceste probleme, în mai multe articole. Vezi, de pildă, „Nevoia de onestitate şi decenţă în discuţiile despre revoluţionari” http://wp.me/pjejF-2Qj

 4. Am onoare sa va salut donule Mioc, in primul rand va multumesc pentru raspuns la interventia mea. Se pare ca ati inteles cu totu pe dos interventia mea, intrucat ati legat intre ele mai multe situati. Un anume ins sau o anume doamna cu interesele revolutionarilor, cu cele ale clasei politice si NU ati realizat ca defapt ceea ce eu am dorit sa arat ESTE O NEMULTUMIRE A mai multor Romani care la aceea data 1989 au participat cu mic cu mare, indiferent de modul in care au facuto, DAR au facuto din INIMA de ROMAN pentru aceasta TARA a noastra, NU pentru avantaje ! Motivul pentru care em m-am exprimat il reprezinta faptul ca sunt BUGETAR, iar pentru MUNCA ce o preztez de cca 12, 16 si chiar 18 ore / zi, 24, 26 de zile / luna, iar pentru ceea ce fac, primesc o remuneratie de 1,200 lei. Aceasta este problema mea personala si nu numai. Este inadmisibil sa NU constientizati ca din cauza unor MIZERI, oameni ca mine NU poate fi remunerat pe masura munci ! De ce? Simplu, Blocajul financiar din 2010 s-a produs urmare-a PLATILOR de catre casele de pensii a DREPTURILOR REVOLUTIONARILOR, RESTANTE, fiind aici vorba de cca 111. mil. de la BUGETUL de STAT, apoi drepturile celor ce au castigat impotriva Romaniei la CEDO, procese pentru care se fac vinovati MAGISTRATII DE FRUNTE ai acestei tari,ce au dat solutii INCORECTE, fapt ce a condus iara la OBLIGAREA statului Roman la plata a cca 267 mil E despăagubiri etc, etc. Pomeni facute de catre Romania, Republici MOLDOVA de 100 mil E. Toate aceste GRESELI, cumulate cu numarul mic de contribuabili la bugetul de stat, au condus la solutia IPOCRITA a guvernului Roman sa adopte Taierea tuturor drepturilor la orice nivel in randul BUGETARILOR cu 25 %. Asta si nu numai asta ma face pe mine si Nu numai sa am REPULSIE fata de asa zisi REVOLUTIONARI, voua Nu va taiat nici un sfant, Nu ma deranjeaza in mod special acest fapt cat, MA DERANJAZA, faptul ca in randul celor ce beneficiaza de aceste drepturi SUNT IMPOSTORI, oameni ce nu au avut nici- n calci nici in maneca cu Revolutia, ba din cate am auzit sunt Revolutionari nascuti in 1990, 1991, 1992 chiar si Nu sunt din cei ce sunt URMAS si chiar si asa, cum poate fi urmas al unui Revolutionar Martir, un copil nascut in 1991??? pai sa F… in 1989 toamna si la tinut in burta inca un an, la decolorare sau la ce????? Aicia e o ADEVARATA problema zic eu in randul dumneavoastra, fapt pentru care exista si atata URA si Interese DIFERITE de la o asociatie la alta de la ias, la Timisoara, din Constanta la Brasov si nu numai. DA chiar as vrea sa fie trasi la raspundere NEMERNICI ci au PROFITAT de un astfel de drept, cat si cei ce le-a facilitat obtinerea acestora. daca Nu am vazut pana astazi un asa zis TERORIST arestat sau executat, mi-as dori sa apuc ziua in care macar un astfel de nemernic sa plateasca. sarbatori fericite, un paste fericit.

 5. se aude ca Parchetul a declansat o vasta actiune de verificare a modului cum s-a desfasurat preschimbarea certificatelor in baza L 341,se pare ca mii de certificate s-au preschimbat pe baza unor asa zise PROBE FALSIFICATE aparute in carti scrise la comanda asazisilor revolutionari,cu fotografii false,cu tabele anexe la fotografii,numai pentru ca asa cerea noua lege.Interesant este faptul ca nimeni pana atunci nu a publicat nimic,apoi o multime de lucrari scrise de autori obscuri,cu personagii dubioase,in tiraje cat sa nu le vada societatea civila,in mod cert parchetul ii va prinde cu falsul si cinste domnului Maries care lupta pentru descoperirea si eliminarea impostorilor.Imi cer scuze daca am inteles gresit,dar asa se aude,ca extrem de multe probe sunt falsuri ordinare !

  • Prorogarea repetată a termenelor pînă la care să se poată depune „actele doveditoare”, hotărîtă de clasa politică, a dat timp tocmai pentru a se fabrica dovezi.

 6. As mai avea o nelamurire si anume;conteaza perioada la care au fost inregistrate la judecatorie aceste asociatii de revolutionari pentru a fi recunoscute de catre sspr ?

  • Conform art. 5 alin. 4 din Legea 341/2004 numai asociaţiile de revoluţionari înregistrate la judecătorie pînă la 31 decembrie 1992 au dreptul să dea avize pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar. Asociaţiile de revoluţionari mai noi sînt recunoscute de SSPR dar nu au drept să dea avize.

  • sint un fost soldat care am participat la revolutia din 89 am toate actele l nu am fost in tara deoarece am ramas fara serviciu dupa anul 90 am fost nevoit sa plec in strainatate in IASI TOTIPRESEDINTI AU FOST INCOMPETENTI unitatea militara din care am facut parte a aparat MAPN bulevardul GHENCEA am depus actele si drept raspuns comisia nu mai functioneaza am un coleg care a primit am fost tot timpul alaturi am facut post in cimitirul GHENCEA in zapada si frig momentan sint foarte bolnav ma aflu in ESTONIA orasul TALIN cine ma poate ajuta pentru a primi dreptul de revolutionar eu cred ca se poate da o ordonanta de urgenta prin care toti cei care nu au depus dosarele sa aiba posibilitatea de a le depune eu cred ca ar trebui revizuite toate dosarele sint persoane care primesc in locul altora tot felul de drepturi daca EXISTA DREPTATE si COMPETENTA va rog sa iimi raspunda cineva ca mine mai sint zecii de baieti care au fost la UM- 01270 FOCSANI \astept un raspuns TEL 0037256835020

 7. SA UITAT UN LUCRU CA LUPTATOR CU MERITE DEOSEBITE NU NUMAI DECLARATILE SINT DOVEZI SINT DECLARATI DIN SERVICIUL PERSONAL AL INTEPRINDERILOR UNDE SA INTIMPLAT, SI SINT CRED MULTE DECLARATI EU UNUL AM ADUS NU STIU CITE DECLARATI PE MOTIV CA SAU PIERDUT OARE !!!!!,. CARE ESTE ADEVARUL ??? DOMNUL MIRCOVICI IMI RASPUNDE LA TELEFON SPUNE CAI CU MASINA SI MA VA CONTACTA EL DE ATUNCI A TRECUT CEVA TIMP DOMNUL MIRCOVICI NICOLAIE A UITAT SAI ADUCA AMINTE CINEVA SA SUNE LA FRONTUL DEMOCRAT ROMAN 0720175140 POATE ISI AMINTESTE, SA ANULEZE TOATE CERTIFICATELE PE LEGEA 341 SA LE LASE PE LEGEA 42 IAR CEI NE INDREPTATITI SA COMENTEZE SINT CURIOS CITI REVOLUTIONARI SINT PE LEGEA 42 , DE CE SAU SCHIMBAT EU UNUL NU STIU CA SI CELALANT AL MEU ERA TOT CU MERITE DEOSEBITE DECI ….. SA FIU CONTACTAT URGENT DE MIRCOVICI NICULAIE CEI CE CITITI ACEST COMENTARIU SI STITI NUMARUL LUI MIRCOVICI NICOLAIE ANUTATIL SA IMI DEA TELEFON FRONTUL DEMOCRAT ROMIN CERE REVOLUTIONARILOR DEMNITATE SI UNIRE ,.

 8. CINE INCEARCA SA SCRIE UN COMENTARIU PE [SITE] ASOCIATIA 21 DECEMBRIE ESTE STERS AUTOMAT,INTRUCAT ,MARIES ,NU PERMITE NIMANUI AL CRITICA ,SE CREDE CEAUSESCU 2, MAI ALES CA DACA VREI SA AFLI ,CV, ORI AUTOBIOGRAFIA LUI TEODOR MARIES, TE LOVESTI DE UN ZID DE NETRECUT , CE MA DETERMINA SA CRED, CA A LUCRAT IN SECURITATEA IMPUSCATULUI DICTATOR IMPUSCAT ,CU GRAD DE OFITER ACOPERIT ,POATE DA DUMNEZEU SA AIBA SOARTA LUI CEAUSESCU 1 ,ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU.

 9. Nr. unic (nr. format vechi) : 5333/2/2016
  Data inregistrarii 26.07.2016
  Data ultimei modificari: 06.12.2018
  Sectie: veche – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
  Materie: Contencios administrativ şi fiscal
  Obiect: constatarea calităţii de lucrător/colaborator al securităţii (OUG nr.24/2008)
  Stadiu procesual: Fond

  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢII Reclamant Pârât
  PĂUN GABRIEL VIRGIL Pârât Reclamant
  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII – SCOS DIN CAUZĂ Pârât
  MINISTERUL AFACERILOR ŞI INTERNELOR – SCOS DIN CAUZĂ Pârât
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, KLAUS IOHANNIS WERNER – SCOS DIN CAUZĂ Intervenient
  STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – SCOS DIN CAUZĂ Intervenient

  24.10.2018
  Ora estimata: 09:00
  Complet: S8 Completul 14 fond
  Tip solutie: Admite cererea
  Solutia pe scurt: Admite acţiunea. Constată calitatea pârâtului de colaborator al Securităţii. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea pentru exercitarea căii de atac urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24. 10. 2018.
  Document: Hotarâre 4310/2018 24.10.2018

  Sursa: http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000339042&id_inst=2

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.