12 ianuarie 1990, a doua încercare de răsturnare a regimului Iliescu

Dacă în 26 decembrie 1989 a avut loc prima încercare de răsturnare a guvernării FSN (linc), în 12 ianuarie 1990 a fost a doua încercare. Era zi de doliu naţional, cînd populaţia s-a adunat să cinstească amintirea victimelor revoluţiei, iar întrebările fără răspuns despre cele întîmplate în revoluţie, informaţiile care răsuflaseră despre faptul că bănuiţii de „terorism” au fost în mare parte eliberaţi şi prezenţa în noua conducere a multor activişti ai fostului regim au creat o stare de nemulţumire care a generat manifestaţii de protest în principalele două oraşe ale revoluţiei – Timişoara şi Bucureşti. La Timişoara mitingul a dus la înlăturarea domnului Fortuna de la conducerea judeţului (linc), iar la Bucureşti, pentru potolirea mulţimii care strigase şi „jos Iliescu!”, conducerea CFSN a trebuit să anunţe scoaterea în afara legii a partidului comunist şi să anuleze propriul decret prin care abolea pedeapsa cu moartea (mulţimea simţea că se doreşte scăparea vinovaţilor de crimele din decembrie 1989). S-a făgăduit un referendum pentru 28 ianuarie legat de pedeapsa cu moartea, dar acest referendum n-a mai avut loc. După ce s-a văzut scăpată de presiunea mulţimii, conducerea CFSN a anulat referendumul. Independent de ce am crede despre oportunitatea pedepsei cu moartea, a fost un moment psihologic important, fiindcă poporul român a fost minţit pentru prima oară pe faţă de noii conducători.

Reproduc relatarea despre mitingul din 12 ianuarie 1990 publicată de „Adevărul” din 13 ianuarie.

Mitingul din Piaţa Victoriei

În cursul zilei de ieri, Ziua Eroilor Revoluţiei Române, în faţa sediului Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi guvernului a avut loc o demonstraţie la care au luat parte cetăţeni din Capitală, Timişoara, Braşov, Cluj şi din alte localităţi – oraşe care şi-au adus tributul de sînge pentru libertatea patriei.

Demonstranţii au cerut guvernului şi Consiliului Frontului Salvării Naţionale să-şi precizeze poziţia într-o serie de probleme ale vieţii politice şi sociale a ţării: asigurarea de alegeri libere sub egida ONU; precizări privind numărul victimelor represiunii; informarea corectă a opiniei publice cu privire la terorişti; judecarea în procese publice a acoliţilor clicii ceauşiste şi a teroriştilor; situarea partidului comunist în afara legii şi a societăţii şi distribuirea bunurilor şi fondurilor acestui partid tuturor partidelor politice din România; precizări cu privire la opţiunile politice, atît ale membrilor Consiliului Frontului Salvării Naţionale cît şi ale guvernului provizoriu.

În cadrul mitingului a luat cuvîntul domnul Petre Roman, primul ministru al României, care a spus că organizarea acestei demonstraţii constituie un semn al însăşi democraţiei instaurate în ţara noastră. Doleanţele care au fost exprimate aici, a spus vorbitorul, merită toată atenţia şi vor fi examinate şi rezolvate de către Consiliul Frontului Salvării Naţionale. El a precizat că acest Consiliu este un organism provizoriu, avînd sarcina de a asigura tranziţia pînă la alegerile generale libere. Dar, a adăugat primul ministru, nu pot fi alegeri libere fără o stabilitate economică, fără asigurarea de locuri de muncă, de alimente şi căldură pentru populaţie. Aceasta este sarcina guvernului, care se străduieşte să o ducă pînă la capăt. În legătură cu partidul comunist, el a arătat că întrucît acesta a fost o expresie a dictaturii ceauşiste, va fi desfiinţat prin lege.

Mai tîrziu, din Palatul Victoria a ieşit o delegaţie a Frontului Salvării Naţionale, condusă de Dumitru Mazilu, prim-vicepreşedinte, care a dialogat cu participanţii la adunare, a dat răspunsuri în legătură cu cererile formulate. El a spus că deoarece partidul comunist a fost confiscat de dictatură, devenind instrumentul demagogiei politice şi minciunii utilizate ca metode de guvernare împotriva poporului de această dictatură, Consiliul Frontului, împreună cu oamenii de bună credinţă din întreaga ţară declară că acest partid se situează împotriva spiritului naţional şi a legii strămoşeşti. El a făcut un apel pentru ca alegerile din aprilie să fie cu adevărat libere, cinstite, să nu mai fie falsificate niciodată.

Referitor la fondurile vechiului partid, dl. Mazilu a arătat că situaţia acestora se va reanaliza şi ele vor fi împărţite în mod egal către toate partidele. Toate partidele trebuie să fie egale – a spus el.

Referindu-se la proiectul viitoarei Constituţii, dl. Mazilu a arătat că acesta va fi elaborat, urmînd să fie supus dezbaterii publice şi adoptat de adunarea care va fi aleasă.

La cererea mulţimii, la miting a luat cuvîntul Ion Iliescu, preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale. El a arătat, între altele, că Frontul este o forţă provizorie, a cărui singură sarcină o reprezintă asigurarea de alegeri libere. În zilele următoare, a precizat preşedintele, va fi publicat proiectul legii electorale şi supus dezbaterii publice. Frontul va asigura toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea de alegeri libere, pentru un dialog deschis cu toate forţele politice din ţară. Cei vinovaţi de crimele împotriva poporului vor fi judecaţi şi condamnaţi potrivit legii, a subliniat vorbitorul.

S-a propus formarea unei delegaţii care să discute cu membrii conducerii Consiliului Fornutlui Salvării Naţionale pentru a primi răspunsuri precise la problemele ridicate.

Transmis în direct de posturile de radio şi televiziune, mitingul continua încă la ora 20.

Seara tîrziu s-a desfăşurat la Palatul Victoria un dialog între membri ai conducerii Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi reprezentanţii participanţilor la mitingul din Piaţa Victoriei.

În încheierea acestui dialog s-a anunţat adoptarea a trei decrete-legi privind:

– declararea în afara legii a Partidului Comunist Român;

– organizarea la 28 ianuarie 1990 a unui referendum privind reintroducerea în Codul penal a pedepsei cu moartea;

– instituirea unei Comisii naţionale pentru rezolvarea sesizărilor şi doleanţelor tuturor cetăţenilor ţării.

Textele acestor decrete-legi au fost citite din balconul Palatului Victoria în faţa participanţilor la miting, care le-au primit cu multă satisfacţie.

După aceasta s-a desfăşurat dialogul dintre membrii conducerii Consiliului Frontului Salvării Naţionale şi o delegaţie reprezentînd pe manifestanţii din diferite judeţe şi din Capitală. În acest cadru, delegaţii au ridicat o serie de probleme legate de situaţia politică, economică şi socială din ţară, de modul cum acţionează Frontul pentru a soluţiona gravele probleme cu care este confruntată ţara.

Au fost făcute o serie de clarificări privind participarea egală la alegeri a partidelor politice, repartizarea unor fonduri egale, pentru organizarea campaniilor electorale, cu şanse egale pentru fiecare. În ce priveşte constituirea organelor locale ale Frontului, au fost relevate aspecte evidenţiind, în unele locuri, lipsa unui democratism real, ceea ce a permis să fie alese elemente necorespunzătoare, care nu pot asigura mersul societăţii româneşti în direcţia libertăţii şi democraţiei. Totodată, s-a cerut judecarea cu toată asprimea a elementelor criminale care au luat parte la reprimarea participanţilor, la actele teroriste comise împotriva copiilor, femeilor, tinerilor şi militarilor.

Preşedintele Consiliului Frontului a atras atenţia că în prezent numeroase întreprinderi nu lucrează la întreaga capacitate, ceea ce provoacă o reacţie în lanţ, avînd în vadere interdependenţa dintre unităţile economiei naţionale. În sectorul minier, prin retragerea militarilor care lucrau aici, s-a creat o mare lipsă de brtaţe de muncă, ceea ce afectează producţia şi implicit asigurarea cu cărbune a necesarului energetic a întreprinderilor economice. Reprezentanţi ai judeţelor Prahova şi Vălcea au vorbit despre lipsa de locuri de muncă afectînd în prezent populaţia tînără a ţării şi au cerut adoptarea de măsuri care să ducă la folosirea cît mai completă a forţei de muncă. În legătură cu aceasta s-a precizat că se va acţiona pentru diversificarea sectoarelor de industrie mică, a serviciilor, pentru a cuprinde în muncă tot mai mulţi tineri. De asemenea, se permite lărgirea iniţiativei particulare. În principal, a spus preşedintele consiliului, forţa de muncă va fi utilizată într-o măsură sporită în marile unităţi economice cu condiţia ca acestea să-şi desfăşoare activitatea la capacitatea normală.

În încheierea acestei discuţii, care a fost televizată în direct, preşedintele Iliescu a făcut un apel la unitate, la acţiune constructivă care să permită rezolvarea problemelor grele existente, la reluarea activităţii productive în unităţile economice pentru a se asigura însănătoşirea situaţiei ţării.

***

În interviul acordat vineri seara Televiziunii Române Libere, procurorul general al României, Gheorghe Robu, a precizat că, în prezent, toţi factorii importanţi din conducerea Partidului Comunist Român sînt arestaţi şi anchetaţi, procesul lor urmînd să înceapă în următoarele 10 zile. S-a atras între altele atenţia asupra faptului că fratele dictatorului, generalul de securitate Nicolae Andruţa Ceauşescu, care era şeful şcolii de securitate din Bucureşti, este arestat şi cercetat de organele de procuratură. Totodată, sînt arestate toate cele trei progenituri ale dictatorului, ale căror dosare se află în faza finală de cercetare, ele urmînd să compară în faţa tribunalelor militare extraordinare.

Procurorul general a precizat, de asemenea, că se află sub stare de arest şi sînt anchetaţi cîteva sute de terorişti. El a arătat că procesele împotriva tuturor vinovaţilor vor fi publice şi vor fi transmise la televiziune.

*

La Timişoara, după ceremonia dedicată amintirii martirilor revoluţiei populare, o mare mulţime de tineri s-a adunat în faţa sediului Consiliului Judeţean al Frontului Salvării Naţionale, într-un miting în cadrul căruia s-au făcut auzite proteste şi nemulţumiri împotriva unor membri ai consiliului. În faţa acestei manifestaţii, preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale a judeţului Timiş, Lorin Fortuna, a anunţat că îşi dă demisia. În continuare, generalul maior Gheorghe Popescu, comandantul garnizoanei Timiş, a comunicat că, în următoarele 5-7 zile se va trece la alegerea unui nou consiliu al Frontului judeţean al Salvării Naţionale, iar pînă atunci conducerea judeţului va fi asigurată de domnia sa. Mulţimea a primit această veste scandînd „Armata e cu noi”, „Vrem alegeri libere”.

(Rompres)

Mai citeşte:
26 decembrie 1989 – prima încercare de răsturnare a regimului Iliescu
12 ianuarie 1990 – înlăturarea lui Lorin Fortuna de la conducerea judeţului Timiş
– Alte articole din presa românească din perioada revoluţiei şi imediat următoare la pagina Presa românească 1989-1990
Timişoara, primul oraş cu alegeri libere din România (27-29 ianuarie 1990)
Alegerile din 27 ianuarie 1990 pentru consiliul municipal Timişoara (video)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.