Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît pe-aci să ajungă secretar de stat la SSPR

Gelu Voican Voiculescu este unul din numele care s-au vehiculat pentru şefia SSPR după instalarea guvernului Ponta, scriu Mihai Voinea şi Cristian Delcea în „Adevărul” (linc):

„De la învestirea noului Guvern şi pînă acum, mai multe nume au fost date ca sigure pentru postul de şef al revoluţionarilor. Partidul Social Democrat a ţinut ca şefia SSPR să-i aparţină, împiedicînd numirea liberalului Puiu Fesan. Propunerile PSD au fost dintre cele mai controversate. Cel mai vehiculat nume a fost al lui Gelu Voican Voiculescu. Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a insistat pe lîngă premierul Ponta pentru a-l urca pe Voiculescu în fruntea revoluţionarilor. Conştient de gradul de risc uriaş pe care-l presupunea o restauraţie de tip iliescian, premierul a renunţat la varianta Voiculescu. „Am fost solicitat să desemnez pe cineva la şefia revoluţionarilor. Au fost mai multe variante, e adevărat că a fost şi Gelu Voican o variantă, dar pînă la urmă ne-am oprit la Meşter”, ne-a declarat Ion Iliescu”.

În continuare ziarul „Adevărul” afirmă greşit, cu lipsa de profesionalism cu care ne-a obişnuit, că „Gelu Voican Voiculescu a fost dovedit de CNSAS drept turnător al Securităţii”. După cum s-a explicat în repetate rînduri pe acest blog, CNSAS-ul nu a dovedit că Voican Voiculescu a fost turnător al securităţii ci, din contră, a pretins că acesta n-ar fi colaborat cu acea instituţie. Împotriva voinţei CNSAS, eu şi, separat de mine, Gregorian Bivolaru, am introdus o acţiune în justiţie ca să dovedim contrariul afirmaţiilor CNSAS. În acest proces CNSAS-ul figurează ca pîrît, alături de Gelu Voican Voiculescu. Deocamdată nu pot zice că am dovedit ceva, căci procesul e încă în curs, dar sînt optimist cu privire la deznodămînt. În cazul în care voi cîştiga acest proces, numai ziariştii mincinoşi vor putea spune că „Gelu Voican Voiculescu a fost dovedit de CNSAS drept turnător al Securităţii”. Ziariştii corecţi (dacă o fi existînd aşa ceva în România) ar trebui să spună că „Marius Mioc şi Gregorian Bivolaru au dovedit, împotriva voinţei CNSAS, că Gelu Voican Voiculescu a fost turnător al securităţii şi totodată au dovedit că CNSAS a încercat să muşamalizeze colaborarea lui Voican Voiculescu cu securitatea”.

Semnalam în 17 mai faptul că, în procesul amintit, fostul viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu a fost amendat cu 700 lei (linc). Iată pe larg motivele amenzii.

Amenda a fost dată după a treia cerere de recuzare depusă în acest proces (linc) împotriva aceluiaşi judecător, fapt considerat nu numai de mine dar şi de judecătorul Horaţiu Pătraşcu care a avut de soluţionat respectiva cerere de recuzare, ca un abuz de drept. Pîrîtul Voican Voiculescu, înspăimîntat de perspectiva lămuririi în justiţie a colaborării sale cu securitatea, foloseşte diferite tertipuri pentru amînarea procesului. În cazul în care instanţa l-ar considera colaborator al securităţii, una din urmările fireşti, conform art. 8 din Legea 341/2004, ar fi retragerea titlului de luptător în revoluţie de care Gelu Voican Voiculescu beneficiază deocamdată. La Curtea de Apel nu se discută despre titlul de luptător în revoluţie, ci numai despre colaborarea cu securitatea, dar odată stabilită aceasta prevederile legale sînt limpezi. Dacă Gelu Voican Voiculescu ar fi devenit secretar de stat, cum se pare că a dorit iniţial Ion Iliescu, ar fi putut ajunge în situaţia să-şi retragă propriul titlu.

Cum se poate vedea din cererea de recuzare pe care o prezint alăturat, Gelu Voican Voiculescu nici măcar n-a precizat concret fapta judecătorului care a determinat respectiva cerere, ci doar făgăduieşte că-şi va prezenta motivarea în următoarele 5 zile. Curtea de Apel n-a aşteptat însă 5 zile pînă să-şi motiveze Voican Voiculescu cererea, ci a judecat-o după numai 3 zile. Prezint mai jos încheierea instanţei (cu litere cursive între paranteze drepte comentarii proprii):

Deliberînd asupra cererii de recuzare formulată de Gelu Voican Voiculescu împotriva domnului judecător Radu Ionel, în funcţie de actele şi lucrările aflate la dosarul cauzei se reţin următoarele:

Prin încheierea de şedinţă de la termenul din 08.05.2012 pîrîtul gelu Voican Voiculescu a formulat cerere de recuzare împotriva domnului judecător Radu Ionel, considerînd că au fost încălcate prevederile art. 27 pct. 7 Cpc, precizînd totodată că va formula motivarea cererii în termen de 5 zile de la redactarea încheierii de şedinţă de la termenul din 08.05.2012.

Analizînd cererea de recuzare în raport cu motivele de drept şi de fapt invocate, constată că, potrivit art. 27 pct. 7 Cpc judecătorul ivnestit cu soluţionarea cauzei poate fi recuzat dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă.

Într-adevăr, potrivit art. 27 pct. 7 Cpc judecătorul investit cu soluţionarea cauzei poate fi recuzat dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă, însă aceste prevederi legale trebuie interpretate în sensul că exprimarea părerii trebuie să fie exclusiv în leăgtură cu fondul pricinii, iar nu atunci cînd judecătorul are de soluţionat o cerere ce excede examinării cauzei respective [în speţă, e vorba de respingerea de către judecătorul Radu Ionel a cererii de suspendare a procesului]. Aceasta a fost şi raţiunea legiuitorului atunci cînd, în reglementarea acestei instituţii, a prevăzut momentele procesuale pînă la care se poate formula o astfel de cerere. A aprecia altfel, s-ar deschide calea manifestării abuzive şi cu rea credinţă a acestor drepturi tinzînd la tergiversarea cauzelor, ceea ce s-a întîmplat şi în prezenta cauză.

Susţinerea petentului potrivit căreia, în termen de 5 zile de la data redactării încheierii, va formula motivarea cererii de recuzare nu poate fi luată în considerare întrucît în momentul formulării cererii, se presupune că, cel care formulează o astfel de cerere are motive concrete pentru a îndepărta un judecător de la soluţionarea unei cauze cu care a fost investit.

Petentul a arătat în cuprinsul cererii că în termen de 5 zile de la redactarea încheierii privind respingerea cererii pe care a înaintat-o la 09.05.2012 [eroare materială, de fapt 8 mai], va motiva cererea de recuzare.

Prin cererea din data de 09.05.2010 [2012] petentul a solicitat urgentarea redactării încheierii din data de 08.05.2010 [2012], însă cel puţin la data vizei de primire de către completul de faţă, 10.05.2012 încheierea fusese redactată, iar la data fixată pentru soluţionarea cererii de recuzare, 11.05.2012 la dosarul cauzei nu se regăsea nici o motivare a cererii de recuzare.

Eventualele motive de recuzare s-ar fi ivit în şedinţa publică în care instanţa s-a pronunţat pe cererea de suspendare întemeiată pe dispoziţiile art. 244 pct. 2 C.pr.civ., iar petentul avea obligaţia de a le menţiona în cererea de recuzare sau de a le formula oral în şedinţa publică, ceea ce nu s-a întîmplat.

De asemenea, în cererea de recuzare reclamantul a invocat art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă, arătînd că judecătorul şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă, fără să indice în ce mod şi-a spus părerea cu privire la pricină, deşi în mod firesc trebuia să ia cunoştiinţă de această împrejurare în şedinţa publică la care a participat, lucru pe care nu l-a făcut nici ulterior la termenul fixat.

Faţă de aceste considerente, Curtea va respinge cererea de recuzare, ca neîntemeiată.

Totodată, avînd în vedere motivele de drept şi de fapt invocate în cererea de recuzare, apreciază că aceasta este formulată cu rea credinţă şi în exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale.

Astfel, Curtea reţine că, formulînd cererea de recuzare acesta nu a indicat, nici în şedinţa publică cînd a formulat oral cererea şi nici pînă la termenul fixat, motivul de fapt al recuzării ci doar temeiul de drept.

De asemenea, prin cererea de recuzare anterioară, petentul invocase tot antepronunţarea judecătorului cu privire la soluţionarea unei excepţii a lipsei calităţii procesuale pasive, a unei cereri de suspendare întemeiate pe art. 155 indice 1 din Codul de procedură civilă şi a unei cereri de înscriere în fals, iar instanţa, în considerentele încheierii de respingere a cererii de recuzare a arătat că nu se paote invoca antepronunţarea atîta vreme cît judecătorul cauzei se pronunţă asupra unei excepţii sau a unei cereri incidentale şi nu cu privire la fondul pricinii, partea avînd drept de recurs o dată cu fondul.

Cu toate acestea, petentul formulează din nou o cerere de recuzare, invocînd tot art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă, împotriva aceluiaşi judecător, după ce acesta s-a pronunţat cu privire la o cerere de suspendare a soluţionării cauzei în temeiul art. 244 pct. 2 din Codul de procedură civilă şi nu pe fondul cauzei sau a unor eventuale capete de cerere.

Prin urmare, constatînd că sînt aplicabile dispoziţiile art. 108’1 alin. 1 lit. b C.pr.civ., urmează a dispune amendarea pîrîtului Gelu Voican Voiculescu cu suma de 700 lei.

DISPUNE:

Respinge cererea de recuzare formulată de Gelu Voican Voiculescu, ca neîntemeiată.
În temeiul art. 108’1 alin. 1 lit. b Cpc dispune amendarea petentului Gelu Voican Voiculescu cu suma de 700 lei.
Executorie.
Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.
Cu recurs odată cu fondul.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 11.05.2012.

Preşedinte Pătraşcu Horaţiu
Grefier Pădureanu Marga

Vezi evoluţiile anterioare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”

3 gânduri despre „Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît pe-aci să ajungă secretar de stat la SSPR

  1. Domnule Marius Mihoc sunte-ti un mare micinos ordinar de ultima speta umana . Ce fel de revolutionar sunte-ti dvs . Revolutionarul lui peste .

  2. Domnu MIHOC revolutionari sunt: Nicolae Balcescu, Tudor Vladimirescu , si mai aproape MIHAI LUPOI, ILIESCU, ROMAN , VOICAN , MAZILU, CLAUDIU IORDACHE, MIHAI MONTANU , TEODOR BRATES ,CICO DUMITRESCU oameni care ai cunosc de la cel cu tata-n gura pana la cel cu barba sura . Dumneata ce ai revolutionat? ALO BALAMUCUL SE AUDE MIHOC LA ZDUP

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.