Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Scumpirea asigurărilor pentru femei. Curtea Europeană de Justiţie contrazice decizia Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării din România iunie 14, 2012


Începînd de anul viitor femeile vor trebui să plătească mai mult pentru asigurările auto şi de viaţă, ca urmare a unei decizii a Curţii Europene de Justiţie, scrie Adrian Moşoianu în „Finanţiştii” (linc). „Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) a decis că diferenţierea tarifelor şi beneficiilor produselor de asigurare în funcţie de sex, chiar şi în condiţiile prezentării de date statistice şi actuariale justificative, este incompatibilă cu principiul fundamental al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în UE (…) în urma implementării sentinţei CEJ, poliţele de asigurare auto pentru femei s-ar putea scumpi cu procente cuprinse între 10 si 50% faţă de nivelul lor actual”.

Pînă acum obiceiul era ca asigurările să fie mai ieftine pentru femei decît pentru bărbaţi, pe motiv că statisticile arată că femeile fac accidente mai rar decît bărbaţii.

Oare va urma şi o ieftinire a poliţelor de asigurare pentru bărbaţi? Teoretic aşa ar trebui să fie, dar bănuiala mea e că asigurările doar se vor scumpi pentru femei. Asigurările auto fiind obligatorii prin lege, firmele de profil profită şi au impus de-a lungul timpului creşteri continue ale preţurilor. Comparaţi cît vă costa asigurarea auto acum cîţiva ani şi cît costă acum. E o temă pe care de altfel am mai tratat-o pe acest blog (linc).

Decizia Curţii Europene de Justiţie vine în contradicţie cu Hotărîrea nr. 151 din 5 mai 2006 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din România. În anul 2006, sesizînd că tarifele de asigurări auto pentru femei sînt mai mici decît cele pentru bărbaţi şi profund rănit în orgoliul meu bărbătesc (dar şi considerînd folositoare o demostraţie a faptului că din joaca asta de-a antidiscriminarea nimeni nu iese în avantaj), am trimis o sesizare către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cerîndu-i să ia măsuri împotriva firmelor de asigurări care practică această discriminare. Respectiva instituţie mi-a respins jalba. Redau mai jos hotărîrea CNCD care vine în contradicţie cu hotărîrea recentă a Curţii Europene de Justiţie.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Hotărîrea nr. 151 din 05.05.2006

Colegiul Director
1. Asztalos Csaba Ferenc – Preşedinte
2. Gergely Dezideriu – Membru
3. Ioniţă Gheorghe – Membru
4. Macoveanu Corina Nicoleta – Membru
5. Roşu Mădălina Raluca – Membru
6. Truinea Roxana Paula – Membru
7. Vasile Ana Monica – Membru

Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în data de 05.05.2006, a dezbătut petiţia nr. 0176/16.01.2006 formulată de dl. Buretea Dorin, conexată cu petiţia nr. 1340/15.03.2006 formulată de dl. Mioc Marius Remus şi cu petiţia nr. 0421/27.01.2006 formulată de dl. Dacian Besti, avînd ca obiect stabilirea diferenţiată a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru anul 2007 pe criteriu de sex, de către Asirom.

În fapt, petenţii sesizează faptul că societatea S.C. Asigurarea Românească – Asirom S.A. a stabilit primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru asigurări începute în anul 2006 şi valabile pînă în februarie 2007, practicînd tarife diferite pentru femei şi bărbaţi, în cazul asigurărilor de autoturisme. La dosar este ataşat tabelul tarifar prin care sînt enumerate tarifele pentru persoane fizice femei, persoane fizice bărbaţi, pensionari femei, pensionari bărbaţi. Petenţii consideră că folosirea unor tarife diferite pentru un serviciu identic reprezintă „o inadmisibilă discriminare pe criteriu de sex”, conform petiţiei nr. 1340/15.03.2006.

Prin adresa 0679/13.02.2006, Colegiul Director a solicitat un punct de vedere S.C. Asigurarea Românească – Asirom S.A., care nu a răspuns solicitării. Prin adresa 1184/07.03.2006 Colegiul Director a revenit la S.C. Asigurarea Românească – Asirom S.A. cu solicitarea de a exprima un punct de vedere referitor la situaţia expusă. prina dresa nr. 1241/13.03.2006, S.C. Asigurarea Românească – Asirom S.A. a răspuns solicitării Colegiului, precizînd următoarele:

* Potrivit art. 2 din Normele aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3116/2005, modificat prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3127/2005, tarifele de primă pentru asigurarea de răspundere civilă obligatorie pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sînt calculate de societăţile de asigurare care practică această clasă de asigurări pe baze actuariale, pentru limitele de despăgubiri stabilite, astfel încît să asigure îndeplinirea obligaţiilor asumate, constituirrea rezervelor tehnice şi plata contribuţiilor către fondurile cosntituite, conform legii, precum şi cheltuielile de achiziţie şi administrare.

* În acest sens asigurătorul are obligaţia să ia în considerare, la calcularea primelor de asigurare aferente acestei clase de asigurări, cel puţin următoarele elemente: dauna medie, frecvenţa daunelor, deviaţia adversă, cheltuielile de achiziţie, cheltuielile de administrare şi cota de profit.

* La stabilirea tarifelor de primă de asigurare valabile pentru anul 2007, Asirom a procedat la efectuarea unor calcule actuariale, bazate pe datele statistice deţinute de societate, obţinute prin prelucrarea informaţiilor privind derularea contractelor de asigurare obligatorie auto încheiate de Asirom. urmare acestor calcule, s-au obţinut anumite concluzii privind dauna medie şi frecvenţa daunelor, în sensul că, în cazul persoanelor de sex feminin, dauna medie pe contract a avut valoarea cu 8,4% mai mică decît dauna medie pe contract în cazul persoanelor de sex masculin.

* Societatea a apreciat că poate stabili un tarif de prime pentru persoanele de sex feminin mai redus decît tarifele de prime pentru persoane de sex masculin.

* Societatea nu a intenţionat să opereze o discriminare pe criterii de sex, ci a aplicat calcule actuariale bazate pe datele statistice existente. Este o practică obişnuită pentru societăţile de asigurare de a stabili prime de asigurare diferite pentru contractele de asigurare încheiate, în funcţie de calitatea persoanei (fizică sau juridică), vîrstă, profesie etc., în baza unor calcule actuariale bazate pe date statistice.

* De altfel, în tarifele de prime stabilite pentru anul 2007, aferente contractelor de asigurare obligatorie auto ce urmează a fi practicate, se regăsesc şi alte diferenţieri, corespunzătoare unor anumite categorii sociale, respectiv pensionarii şi persoanele cu handicap.

* Întotdeauna, normele tehnice emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care stabileau şi tarifele de prime de asigurare au conţinut tarife de prime de asigurare diferenţiate pentru anumite categorii sociale.

COLEGIUL DIRECTOR

Examinînd conţinutul petiţiei, actele ataşate la dosar şi legislaţia în vigoare constată că în dezbaterea Colegiului se află balanţa dintre principiul riscului şi principiul egalităţii de şanse. Companiile de asigurare stabilesc primele de asigurare raprotat la statisticile pe care le realizează. De asemenea, Comisia de Supravegherea Asigurărilor aprobă prin ordin modul de calcul al rpimelor de asigurare, permiţînd să existe diferenţieri între tarife pe anumite criterii justificate de cercetări anterioare. Tariful diferenţiat pentru femei şi bărbaţi nu reprezintă o măsură afirmativă pentru femei, ci reprezintă transformarea unei situaţii reieşită din statistici în fapte concrete.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 2 alin. (1) lit. g), art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (8) şi art. 7 alin. (2) dinHotărîrea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării co modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR

hotărăşte:

1 Faptele prezentate nu sînt fapte de discriminare conform OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Clasarea dosarului

3. Prezenta hotărîre va fi comunicată petenţilor şi S.C. Asirom S.A.

Prezenta hotărîre poate fi atacată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Data redactării hotărîrii: 21.06.2006

COLEGIUL DIRECTOR
1. Asztalos Csaba Ferenc – Membru
2. Macoveanu Corina Nicoleta – Membru
3. Truinea Roxana Paula – Membru
4. Vasile Monica Ana – Membru

Mai citeşte:
Cînd industria mondială a asigurărilor e în colaps, în România se impun noi asigurări obligatorii
Cursurile speciale de calificare şi asigurările obligatorii – mod prin care Statul Maximal limitează concurenţa
O porcărie care mai poate fi oprită: asigurarea obligatorie a locuinţelor începînd cu jumătatea lui 2009
Scumpiri de pînă la 40% la asigurările obligatorii auto

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.