Senatorul liberal Raymond Luca cere demiterea secretarului de stat Sorin Vintilă Meşter. Răspunsul acestuia

În şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 11 septembrie 2012, la care a participat şi secretarul de stat Sorin Vintilă Meşter, discuţiile purtate au relevat existenţa unor tensiuni între aceste instituţii. Citez mai jos din procesul verbal al şedinţei (linc). Am eliminat repetarea titlurilor persoanelor menţionate în procesul verbal.

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/846/12.07.2012, potrivit căreia SSPR a solicitat o copie audio şi video a şedinţei din data de 27 iunie 2012.
Domnul Raymond Luca l-a întrebat pe domnul Sorin Vintilă Meşter – Secretar de Stat al SSPR, motivul pentru care a solicitat o copie a înregistrării şedinţei din data de 27 iunie 2012.
Domnul Sorin Vintilă Meşter a motivat cererea sa prin faptul că, doreşte ca înregistrarea şedinţei să fie prezentată unor revoluţionari.
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Raymond Luca a prezentat adresa SSPR nr. 42/1000/11.09.2012, potrivit căreia a fost transmis referatul înregistrat sub nr. 18/6715/2012 în baza căruia au fost comunicate motivele pentru care nu au fost transmise dosarele în timpul vacanţei parlamentare.
Domnul Raymond Luca, a apreciat că tonul adresei este insolent, nejustificat şi ameninţător.
Între altele, aprecierea domnului Sorin Vintilă Meşter precum că existenţa la sediul CPRD1989 a unui număr de 288 dosare reprezintă o faptă gravă, domnul Raymond Luca a arătat că tocmai datorită lipsei de colaborare şi comunicare cu SSPR, cele 288 de dosare verificate în procesul de soluţionare a contestaţiilor nu au fost înapoiate SSPR.
SSPR ar fi trebuit să ridice dosarele, prin delegat, în baza unui proces verbal de predare-primire, fapt ce nu s-a petrecut în timpul vacanţei parlamentare.
Domnul Raymond Luca, a menţionat faptul că, în cadrul şedinţei anterioare s-a hotărât transmiterea unei adrese Primului Ministru pentru a-l informa în legătură cu modalitatea defectuoasă de colaborare cu SSPR, mai ales în perioada vacanţei parlamentare, atunci când comisia tehnică a CPRD nu a putut verifica dosare pentru că nu au fost transmise de SSPR.
Au fost transmise la SSPR în decursul ultimelor luni înaintea vacanţei parlamentare şi în timpul vacanţei parlamentare un număr de adrese la care SSPR nu a formulat un răspuns şi nu a transmis nici un dosar.
Domnul Raymond Luca, a precizat faptul că, săptămîna trecută au fost transmise 2 dosare care au fost solicitate de mai mult de un an şi jumătate, iar în data de 11.09.2012 au mai fost transmise un număr de 7 dosare.
Domnul Raymond Luca, a specificat faptul că, SSPR prin adresa mai sus menţionată, a comunicat membrilor comisiei următoarele: în fapt au fost identificate un număr de 7 adrese dintre care 3 au fost transmise către SSPR în zilele de 2,7 şi 22 mai 2012, în timpul mandatului domnului Adrian Viorel Nicolaescu, iar în perioada 14.06.2012 (dată la care au fost transmise 2 adrese: 0577 şi 161) – 28.08.2012, CPRD a revenit cu solicitări, la care SSPR răspunde prin prezenta, motivînd situaţia respectivelor dosare.
Domnul Raymond Luca a specificat faptul că, nu are importanţă persoana care se afla la conducerea instituţiei, pentru că nu este relevant faptul că instituţia era condusă de o altă persoană, SSPR avea obligaţia de a da curs solicitărilor CPRD sau să ofere explicaţii rezonabile.
În cadrul aceleiaşi adrese a fost ridicată problema plăţii indemnizaţiilor luptătorilor remarcaţi prin fapte deosebite, menţionînd faptul că se apreciază interesul şi preocuparea membrilor comisiei pentru rezolvarea problemelor revoluţionarilor, chiar dacă setul de măsuri ce ar trebui luate în vederea reluării plăţii indemnizaţiilor ar implica elaborarea de noi acte normative cum ar fi O.U.G sau demersuri legislative.
Referitor la problema plăţii indemnizaţiilor, domnul Raymond Luca a specificat că poziţia constantă a CPRD a fost că nu consideră necesare nici un alt fel de acte normative care să modifice Legea nr.341/2004, membri comisiei în mod constant opunîndu-se la modificarea acestui act normativ atunci cînd fostul Secretar de Stat al SSPR împreună cu alt şef de organizaţie de revoluţionari, au încercat într-un mod diversionist să modifice Legea nr.341/2004.
De asemenea, au existat şi alte încercări de modificare a Legii nr.341/2004 pe care Comisia le-a respins în mod constant considerînd că acele modificări nu erau necesare.
Au fost acceptate de Comisie unele modificări care nu au afectat fondul principal al Legii nr.341/2004, membri comisiei fiind autorii unei iniţiative legislative care îi priveşte pe răniţi, reţinuţi şi urmaşii de eroi-martiri care nu au beneficiat de prevederile Legii nr.42/1990, dar a cărei procedură de legiferare a fost blocată în cadrul Camerei Deputaţilor la Comisia Juridică, de disciplină şi imunităţi de peste doi ani de zile.
În ceea ce priveşte reluarea plăţii indemnizaţiilor, domnul Raymond Luca, a subliniat faptul că, datorită întîrzierii numirii unui Secretar de Stat la SSPR şi a tergiversării care a durat destul de mult timp precum şi datorită faptului că persoana care se afla la momentul respectiv la conducerea instituţiei nu era de încredere, membri CPRD au luat iniţiativa de a demara discuţii cu noul executiv pentru a găsi o soluţie de punere în plată, chiar şi parţială a revoluţionarilor, pentru anul 2012, avînd în vedere restricţiile de ordin bugetar precum şi alte considerente de ordin politic.
Domnul Raymond Luca, a specificat că, în momentul în care domnul Sorin Vintilă Meşter a fost numit Secretar de Stat la SSPR, şi în cadrul şedinţei din data de 27.06.2012 Ministerul Muncii a prezentat o variantă cu care nici membri Comisiei nu au fost de acord în totalitate şi au considerat că este momentul ca domnul Sorin Vintilă Meşter să intervină în această problemă şi să găsească o soluţie pentru anul 2012, iar acest lucru a fost consemnat în sinteza şedinţei respective.
Domnul Raymond Luca, a menţionat că mai eficient ar fi un demers comun, şi nu individual, dar pentru aceasta, ar trebui să existe o comunicare între instituţii şi o colaborare mult mai deschisă şi pe un ton mai adecvat.
Domnul Raymond Luca, a precizat că pe site-ul SSPR figurează documente prin care s-au iniţiat discuţii la Ministerul Muncii şi l-a rugat pe domnul Sorin Vintilă Meşter să informeze membri comisiei în legătură cu acestea.
Domnul deputat Nicolae Mircovici, a precizat faptul că consideră redactarea adresei mai sus menţionate ca fiind nefericită, şi că speră că ea reprezintă un impuls de moment.
De asemenea, acesta i-a reamintit domnului Sorin Vintilă Meşter faptul că, membri comisiei au dorit ca măcar o parte din indemnizaţia totală să fie acordată ţinînd cont de situaţiile revoluţionarilor, dar domnul Sorin Vintilă Meşter nu a fost de acord cu propunerea membrilor comisiei, precizînd faptul că va propune şi susţine acordarea a 90% din indemnizaţie.
Domnul Sorin Vintilă Meşter a menţionat că, din momentul investirii sale ca Secretar de Stat al SSPR, activitatea SSPR nu cuprindea prezenţa sa zilnică la CPRD şi că se zbate pentru a-şi realiza un secretariat de stat pe care să-l profesionalizeze.
Referitor la situaţia dosarelor care nu au fost transmise în perioada vacanţei parlamentare, domnul Sorin Vintilă Meşter a precizat faptul că acestea nu au putut fi transmise avînd în vedere faptul că arhivarul se afla în concediu de odihnă şi nu există înlocuitor pentru acesta.
Domnul Sorin Vintilă Meşter a specificat că va începe activitatea de reverificare a dosarelor.
Domnul Sorin Vintilă Meşter a menţionat că a avut o întîlnire cu domnul Florin Georgescu – Viceprim – ministru – Ministrul Finanţelor Publice şi cu domnul Gherghina Gheorghe – Secretar de Stat al Ministerului Finanţelor Publice şi că din răspunsurile comunicate rezultă că soluţia pentru plata indemnizaţiilor trebuie identificată împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Domnul Raymond Luca, l-a întrebat pe domnul Sorin Vintilă Meşter dacă a formulat cereri de fonduri în perioada premergătoare rectificării bugetare.
Domnul Sorin Vintilă Meşter a menţionat că nu a solicitat fonduri în perioada premergătoare rectificării bugetare fiind convins că există resurse pentru acoperirea acestei plăţi.
Membri Comisiei au continuat să pună întrebări pe marginea acestui subiect, totodată întrebîndu-l pe domnul Sorin Vintilă Meşter cum a avut siguranţa că există acele resurse financiare, dar din păcate, răspunsurile domnului Sorin Vintilă Meşter au fost confuze şi incoerente.
De asemenea, acesta a pus în discuţie problema referitoare la faptul că, toţi angajaţii care au lucrat la SSPR, toţi revoluţionarii care au fost la SSPR într-o calitate sau alta, consilier, expert, referent, colaboratori, toţi Secretarii de Stat, deţin baze de date personale, fiecare administrînd baza de date a revoluţionarilor, motiv pentru care, a solicitat de la Casa Naţională de Pensii baza de date, care a fost transmisă de aceasta.
Totodată, acesta a precizat faptul că, doamna Georgeta Bratu – Secretar de Stat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a primit dispoziţia din partea doamnei Mariana Câmpeanu – Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, probabil şi cu încuviinţarea domnului Florin Georgescu – Viceprim – ministru – Ministrul Finanţelor Publice, de a redacta un memorandum care va fi depus la Guvern, iar în momentul reîntîlnirii să fie soluţionare următoarele:
– temeiul juridic de neatacat pentru suspendarea din plată a persoanelor cu probleme la dosar în momentul acesta, pînă la definitivarea procesului de la Piteşti,
– propunerea de modificarea prin OUG a OUG 53
– alocarea pentru luptători în condiţiile punctului 1 a unei indemnizaţii suportabile în acest moment de la bugetul de stat ţinînd cont de restricţiile bugetare.
Pe acest fond, datorită stării tensionate create şi irascibilităţii din ce în ce mai accentuate a domnului Sorin Vintilă Meşter, acesta din urmă a ameninţat că părăseşte sala Comisiei şi că nu va mai participa la lucrările şedinţei CPRD.
După părăsirea lucrărilor şedinţei de către domnul Sorin Vintilă Meşter, membri Comisiei au comentat această situaţie şi au ajuns la concluzia că acesta din urmă nu posedă cunoştinţe elementare de administraţie publică şi mai grav, nu are capacitatea de a înţelege rolul Comisiei parlamentare, prevederile exprese ale Legii nr.341/2004, rolul de control pe care îl are Parlamentul asupra executivului şi în consecinţă nu este pregătit pentru conducerea SSPR.
Totodată, membri Comisiei au ajuns la concluzia că nimic important nu s-a întreprins din data de 27.06.2012 şi pînă în prezent în legătură cu soluţionarea plăţii indemnizaţiilor pentru cei prevăzuţi la art. 4 alin.4 din Legea nr.341/2004.
În atare condiţii, membri Comisiei au decis întreprinderea demersurilor pe lângă executiv în vederea rezolvării acestei situaţii.
În urma atitudinii domnului Sorin Vintilă Meşter, membri Comisiei au hotărît transmiterea unei adrese Primului Ministru în care să fie precizate următoarele chestiuni:
În opinia membrilor Comisiei, şi va fi anexată şi adresa SSPR nr. 42/1000/11.09.2012, domnul Sorin Vintilă Meşter nu cunoaşte ordinea în statul român. De asemenea, se adresează Parlamentului României cu insolenţă, dar din discuţii rezultă că, în afară de insolenţa cu care se manifestă şi în textul adresei mai sus menţionate, domnul Sorin Vintilă Meşter este total nepregătit pentru conducerea unei instituţii de stat, nu cunoaşte elemente de bază în ceea ce priveşte modul în care se bugetează sau administrează un domeniu.
Totodată, în finalul adresei va putea fi pusă la dispoziţie stenograma şedinţei în cazul în care se consideră necesar şi ţinînd cont de toate aspectele sesizate mai sus, membri Comisiei vor propune Primului Ministru demiterea grabnică a domnului Sorin Vintilă Meşter din funcţia de Secretar de Stat al SSPR şi numirea unei persoane competente în materie.

După această şedinţă domnul Raymond Luca a trimis următoarea adresă primului ministru (prezentată în facsimil mai sus). Reproduc textul – am introdus prescurtările SSPR şi CPRD:

România
Parlamentul României
Comisia parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Cabinet Preşedinte

Domnului Victor Ponta
prim ministru al României

Domnule Prim-Ministru,

Prin prezenta dorim să vă comunicăm concluziile membrilor CPRD, aşa cum au rezultat ele după şedinţa Comisiei parlamentare din data de 11.09.2012.
În adresa anterioară (linc) vă relatam despre nemulţumirile membrilor Comisiei parlamentare privind activitatea desfăşurată la SSPR şi necolaborarea acestei instituţii cu Parlamentul României, în speţă CPRD, în conformitate cu legislaţia în vigoare, începînd cu numirea în funcţia de secretar de stat a domnului Sorin Vintilă Meşter. Dina ceste considerente secretarul de stat a fost invitat la comisia parlamentară pentru a da explicaţii privind neimplicarea în gestionarea problemelor revoluţionarilor şi lipsa de colaborare cu noi.
Deoarece explicaţiile furnizate nu au fost satisfăcătoare şi nu sînt de natură a îmbunătăţi colaborarea dintre instituţiile noastre, secretarul de stat dînd dovadă că este total nepregătit pentru a ocupa această funcţie, membri prezenţi ai comisiei parlamentare, senatori şi deputaţi ai PSD, PNL şi Minorităţilor naţionale, vă solicită demiterea de urgenţă a domnului Sorin Vintilă Meşter.
În final facem menţiunea că secretarul de stat a transmis membrilor CPRD, în momentul în care s-a ridicat grăbit de la masa de şedinţe, că nu mai participă la şedinţele viitoare ale comisiei, aşa cum rezultă şi din stenograma şi înregistrarea şedinţei pe care o putem pune la dispoziţia dvs. în cazul în care consideraţi necesar.

Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte
Senator Raymond Luca

Pe saitul SSPR (linc) a apărut următoarea replică a domnului Meşter (comentariile mele cu litere cursive între paranteze drepte):

Pe site-ul CDEP/COMISII/CPRD1989, au fost publicate în urma şedintelor comisiei parlamentare din data de 4 septembrie şi 11 septembrie 2012, atît sinteza şedinţelor cît şi comunicate referitoare la modul de colaborare dintre SSPR şi CPRD, dar şi două adrese trimise Primului Ministru al Guvernului prin care se cere sancţionarea şi ulterior destituirea de urgenţă a Secretarului de Stat al SSPR Sorin Vintilă Meşter, pe motivul că sabotează activitatea comisiei parlamentare (4 septembrie a.c.) şi că nu cunoaşte ordinea în statul român, denotînd că este total nepregătit să ocupe această funcţie (11 septembrie a.c.)

În fapt, după vacanţa parlamentară, membrii acestei comisii, au constatat că nu au avut obiectul muncii în şedinţele de peste vară, menţionînd că au adresat 7-8 cereri către SSPR, prin care se solicitau dosare spre analiză de către CPRD.

Aşa este, s-au primit 3 cereri în luna mai 2012 cînd Secretar de Stat era Adrian Viorel Nicolaescu [acesta n-a fost niciodată secretar de stat, ci a fost doar împuternicit să conducă SSPR în lipsa unui secretar de stat], două cereri în aceasi zi, respectiv 14 iunie 2012 (ultima şedinţă de comisie avînd loc în data de 27 iunie a.c., ocazie cu care NU S-A MENŢIONAT NIMIC ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE DOSARE, DEŞI SECRETARUL DE STAT A FOST PREZENT LA ŞEDINŢELE DIN LUNA IUNIE 2012!!!), ulterior primindu-se încă 2 adrese în data de 20 şi 28 august.

În replică la modul în care preşedintele comisiei parlamentare a redactat cererea de sancţionare a subsemnatului de către Primul Ministru, motivînd că aş sabota activitatea CPRD, am redactat o adresă către CPRD, prin care răspundeam la cele invocate, menţionînd că ne „… manifestăm surprinderea faţă de invocarea unui posibil act de sabotare a activităţii comisiei, uitînd că în perioada 13.10.2010 – 18.06.2012 au primit un nr. de 288 de dosare, pe care le-am anexat sub formă de tabel prezentei, notificîndu-vă să ne informaţi despre situaţia lor, întrucît pînă la aceasta dată CPRD nu le-a returnat la arhiva SSPR”. Mai departe, arătam că „…pe viitor am dori să vă abţineţi de la a califica activitatea SSPR şi a conducătorului acestei instituţii, atît timp cît nici SSPR nu consideră oportună sancţionarea dvs. de către conducerea Parlamentului pentru modul în care aţi gestionat dosarele sus menţionate”.

Cu ocazia prezenţei mele la comisie în data de 11 septembrie 2012, în calitate de invitat, am constatat că ordinea de zi comunicată a fost modificată, apărînd 3 subiecte, legate de adresele de răspuns ale SSPR, precum şi diverse.

Maniera de a conduce şedinta, dorinţa de „a pune la colţ” invitatul care eram, discursurile de o durată excesivă, au creat o atmosferă de tensiune, mai ales prin întreruperile dese şi fragmentările total inoportune faţă de luările mele de cuvînt, într-o dezbatere între reprezentanţi a două instituţii menite, cel puţin ipotetic, să conlucreze spre binele şi interesul revoluţionarilor.

Poate că acum înţelege şi domnul Raymond Luca, dar şi colegii domniei sale, de ce am solicitat înregistrarea audio a şedintelor, pentru a putea prezenta tuturor celor interesaţi, modul în care se desfăşoară aceste şedinte de comisie.

Nici nu contează inepţiile rostite în concluzia sintezei şedinţei, în ceea ce mă priveşte, însă ţin să-l asigur pe Raymond Luca, că indiferent de decizia ce va fi luată în privinţa mea, am înţeles ce îi determină acest comportament.

Să fie oare vorba de fiorii emoţiei create de reafirmarea în faţa comisiei că VOI PROCEDA LA REVERIFICAREA TUTUROR DOSARELOR ŞI A MODULUI ÎN CARE AU FOST STABILITE CALITĂŢILE DE CĂTRE CEI ÎN CAUZĂ?

Să fie oare sentimentul neputinţei în faţa pierderii complete a iniţiativei în apropiata reluare a plăţilor către LRFD [luptători remarcaţi prin fapte deosebite, cărora li s-a suspendat indemnizaţia în anul 2012]?

Să fie oare jena faţă de modul în care s-a încercat o jalnică ofertă de asistenţă socială, pe care în numele revoluţionarilor beneficiari, am refuzat-o categoric?

Să fie oare vorba de o încercare de anticipare a unei analize a modului în care, în ciuda unor avize negative ale SSPR, numeroase dosare au primit viza din partea CPRD al cărei preşedinte este?

Să fie oare dezamăgirea că o bună parte a „răului” din interiorul SSPR a plecat fie prin transfer fie prin demisie, iar alţii vor pleca după reorganizare, lăsînd vechile „canale” fără legătură?

Să fie oare remuşcarea faţă de unele gesturi nesăbuite din trecutul recent, prin care alături de antecesorul meu, astăzi reţinut pentru acuzaţii grave, susţinea spargerea BNR şi demiterea Preşedintelui de Onoare al acestei organizaţii [e vorba de Ion Iliescu], şi multe altele asupra cărora voi detalia altădată, dar pe care colegii revoluţionari le cunosc foarte bine şi în amănunt?

Sincer constat că din momentul în care am afirmat că voi demara acţiunea de reverificare prin care trebuie să fie eliminaţi impostorii din rîndul revoluţionarilor, mi-am gasit o grămadă de „prieteni”, care toţi au un singur gînd: să fiu demis, să vină altcineva care să şteargă urmele celor săvîrşite atîţia ani în SSPR!

Reafirm că NU MAI POATE FI OPRITĂ ACEASTĂ ACŢIUNE, INDIFERENT DE PRESIUNILE LA CARE SÎNT ŞI VOI FI SUPUS, ÎNTRUCÎT ALĂTURI DE MINE TREBUIE SĂ SE AFLE TOŢI CEI CARE AU SUFLETUL CURAT ŞI CONŞTIINŢA DATORIEI ÎMPLINITE ATUNCI, ÎN DECEMBRIE 1989 CA ŞI ACUM, CÎND MAI MULT CA ORICÎND, TREBUIE SĂ DĂM DOVADĂ DE SOLIDARITATE, APĂRÎNDU-NE PATRIA ŞI ONOAREA ŞI DEMNITATEA DE IMPOSTORI ŞI DE PROFITORI !!!

Vă chem alături de mine în acest demers, pentru a readuce încrederea românilor în idealurile Revolutiei şi în cei ce au înfăptuit-o!

Şi vă rog să reţineţi domnule Raymond Luca şi distinşi parlamentari: nu numai că ŞTIU FOARTE BINE ORDINEA ÎN STATUL ROMÂN, DAR AM CONTRIBUIT ACTIV LA EDIFICAREA ACESTOR INSTITUŢII DIN CHIAR PRIMUL MOMENT AL REVOLUŢIEI [mă întreb: a fost domnul Meşter prezent în decembrie 1989 la Timişoara sau e vorba de obişnuita falsificare a istoriei fesenistă conform căreia primul moment al revoluţiei a fost la Bucureşti?], AM LUPTAT PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ PUTEŢI INVOCA ASTĂZI CALITĂŢI ŞI IMUNITĂŢI ÎN FAŢA CELOR PE CARE UNII DINTRE DUMNEAVOASTRĂ, CHIPURILE ÎI REPREZENTAŢI !!!

Secretar de Stat – Sorin Vintilă Meşter

Mai citeşte:
CPRD se plînge de sabotaj din partea SSPR
CPRD şi SSPR se încaieră public. Raymond Luca pretinde că există „multe mii de dosare neverificate încă de SSPR” (relaţiile CPRD – SSPR din perioada secretarului de stat Emilian Cutean)
Cînd a spus Emilian Cutean adevărul?
CPRD vrea reverificarea certificatelor asociaţiei lui George Costin
CPRD a intrat în grevă?
Reacţii la articolul meu „CPRD a intrat în grevă?”
Teodor Mărieş: Dictatura Iliescu din SSPR a picat. 90% din angajaţii acestei instituţii trebuie să plece. Aici a fost un perpetuu focar penal. Trebuie să plece din rîndul revoluţionarilor cel puţin 5000 (video)
Raymond Luca, propus pentru şefia PNL: „1000 de contestaţii au fost înregistrate pînă pe 7 ianuarie. Nu ajunge faptul că răspund la mii de astfel de petiţii, contestaţii, sute de întîmpinări în justiţie, mai vreţi să scriu adevărate romane!”
Mărieş: „Avem echipă, avem valoare” (video)
Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani. Luca: Am avut cu domnul Nicolaescu o colaborare foarte fructuoasă (video)
Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
CPRD critică lista revoluţionarilor apărută în Monitorul Oficial
Raymond Luca despre problema certificatelor (video)
Raymond Luca, deranjat de controalele făcute de alţii în problema certificatelor de revoluţionar
Un precedent: Anularea certificatelor de revoluţionar pentru informatorii securităţii
Un Bebe Ivanovici liberal: Raymond Luca (1)
Un Bebe Ivanovici liberal: Raymond Luca (2)
Secretarul de stat Sorin Vintilă Meşter cere întreruperea executării pedepsei lui Emilian Cutean şi ajutorul acestuia pentru „o amplă acţiune de verificare a dosarelor în baza cărora au fost preschimbate certificatele de revoluţionar”

14 gânduri despre „Senatorul liberal Raymond Luca cere demiterea secretarului de stat Sorin Vintilă Meşter. Răspunsul acestuia

 1. DOMNULE SECRETAR DE STAT,SORIN VINTILA MESTER,AM PRIMIT O SCRISOARE RECOMANDATA PE DATA DE 10-09 2012, IN PLIC DE LA CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE SEMNATA DE PRESEDINTE DOCTOR DORU BADESCU,SI ANUME REFERITOR LA ADRESA DUMNEAVOASTRA INAINTATA GUVERNULUI ROMANIEI CU NR.18/6168/16.08.2012,SI REMISA CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE,NR. INREGISTRARE DB/6395/29.08.2012,IN PETITIE EU AM CERUT AJUTOR DE LA GUVERNUL ROMANIEI[ SSPR] PENTRU FATA MEA DE 26 DE ANI FIIND IN STARE VEGETATIVA DIN 12.12.2006 IN URMA UNUI ACCIDENT RUTIER,FATA MEA SE AFLA IN TAXI SPATE DREAPTA , ERA STUDENTA ANUL 2 LA SECTIA ZIARISTICA FACULTAEA ANDREI SAGUNA DIN CONSTANTA, ANUME DE A PUTE-,A FI DUSA SI OPERATA INTR-O TARA DIN U.E. DE EXEMPLU , LA SPITALUL UNIVERSITAR LIEGE BELGIA , CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE,IMI DA UN RASPUNS CEAUSIST DE TRISTA AMINTIRE A ODIOSULUI IMPUSCAT ,SI ANUME SA MA ADRESEZ PREFECTURII JUDETULUI CONSTANTA,CURAT MURDAR,DEGEABA SANTEM CETATENI AI UNIUNII EUROPENE,EU UNUL INCLUSIV SOTIA MAMA SI TATAL MEU NU AM FOST MEMBRII DE PARTID P.CR.,DAR DOMNUL DOCTOR DORU BADESCU CU SIGURANTA A FACUT PARTE DIN STRUCTURILE PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,RUSINICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Citesc comunicatul dlui Mester si sincer nu ma mir. Nu ma mai mira nimic in general, iar in particular acest om bate campii fara rusine. Fara sa fac efortul sa retin din multele minciuni, acuzatii, calomnii, etc. pe care le profereaza, fac urmatoarele precizari:

  1. Dl. Vintila Mester este un om lipsit de cunostintele cele mai elementare in domeniu. Nu pare sa fi evoluat din 1990 si pina in prezent in chestiuni legate de administratia publica, de buget, de relationarea intre institutiile executivului, din care face parte. Alte lipsuri le-am mai mentionat in sinteza si adresele catre primul ministru.
  2. Dl. Vintila Mester se plange ca s-au lungit discursurile si vezi Doamne, n-a mai apucat el sa spuna chestii profunde. In realitate omul nu are nici o limita cind vine vorba de vorbit. Desigur ca a fost intrerupt pt. ca riscam sa adormim cu totii ascultindu-l! O sa fac efortul sa cronomentram minutele lungi, foarte lungi pe care acest om ni le-a irosit si voi da publicitatii rezultatul.
  3. Dl. Vintila Mester considera ca mi-ar fi frica de vreo re-verificare a dosarelor. Uita ca in chiar sedinta de martea trecuta i-am adus aminte de adresa CPRD’89 catre secretariatul general si SSPR in care ceream re-verificarea a cca. 3.300 de dosare avind in vedere elementul de noutate aparut cu ocazia retinerii fostului secretar de stat, George Costin.
  4. Cit despre acuzele cu un anume iz politic (spargerea BNR, indepartarea lui Ion Iliescu), sunt pur si simplu niste caraghioslacuri. N-am niciun interes cit de mic, ori vreo simpatie / antipatie fata de BNR, sau oricare alta alcatuire a revolutionarilor, cum nici Ion Iliescu nu reprezinta pentru mine vreun obiectiv politic, sau de alta natura.
  5. Iar in ce priveste meritele dlui Mester in revolutie, eu nu le contest, cum nici nu cred sa fi fost extraordinare. Ce uita dl. Mester este faptul ca in cadrul comisiei sunt si oameni care au fost revolutionari, unii cu siguranta avind merite ceva mai deosebite decit ale lui. Si nu-i fac dlui Mester vreun repros din acest motiv.

  In concluzie dl. Mester isi contrazice cu prisosinta numele. In realitate este doar un prost cu ifose.

 3. DISTINSI COLEGI SI DRAGI CAMARAZI DE REVOLUTIE SA VA FIE INTIPARIT IN MINTE DOUA LUCRUIRI
  1 IN TIMPUL REVOLUTIEI AM DAT JERTFA VIETII NOASTRE PT CA ALTII SA O DUCA MAI BINE DAR UNII AU PROFITAT DIN PLIN SI NEJUSTIFICAT,IAR MAJORITATEA O DUCEM VAI STEAUA NS.
  2 CEI CARE NU AU FOST LA REVOLUTIE SA SE RETRAGA DE BUN SIMNT (AICI FAC APEL LA IMPOSTORI CARE NE FAC MAI MULT RAU SECRETARUL ACTUAL NU STIE SA CONDUCA CA IN PROVERBUL ACELA :
  ORI CAPUL ESTE MIC SI PALARIA ESTE MARE SAU CAPUL ESTE MARE SI PALARIA ESTE MICA)
  Dl RAYMOND LUCA PUTEA SA TRAGA CONCLUZIA DE LA INCEPUT CA ACTUALUL SECRETAR DE STAT -NUARE CAPACITATEA DE A CONDUCE ,EL NU A FOST IN STARE SA CONDUCA UN SECTOR AL FSN SECT 1 SI S-A DAT DEMISIA NUMINDU-L PE UNUL SAVUSCAN IN LOCUL LUI INTR-O NOAPTE IN ANII`90 I-MI PARE NESPUS DE RAU CA FOSTUL PRESEDINTE ION ILIESCU ESTE INDUS IN EROARE DE SORIN MESTER
  ACTUALUL SECRETAR DE STAT L-A PASTRAT PE FOSTUL SECRETAR GENERAL COMUNISTUL NICOLAESCU ADRIAN CARE IL MANIPULKEAZA SI PE EL CA SI PE COSTIN GEORGE ASA DRAGIADEVARATI CAMARAZI DE REVOLUTIE SE PARE CA BANI PA VOM AVEA
  PROPUNERE
  NOII SECRETARI DE STAT AR TREBUII SA FIE AUDIATI DE COMISIA PARLAMENTARA INAINTE DE A FI NUMIT SECRETAR DE STAT
  NU DAU DOI BANI PE GINDURILE ACTUALUL SECRETAR DE STAT

 4. Buna seara dragi tovarasi si preteni,va mai aduceti aminte?Lucrurile stau rau pentru noi si vor sta si mai rau pentru ca ne facem ca nu ne pasa.Prostia noastra consta in faptul ca suntem condusi in continuare de oameni care au capul prea mic pentru o palarie ,poate au nevoie de o bonetica.Domnilor si doamnelor care ati participat la revolutie de ce nu faceti ceva?Trezitiva ,nu credeti ca ar trebui sa facem acelas lucru ca atunci ?Toate asociatiile parca au intrat la apa,inoata in rahat avand intalniri cu reprezentanti puteri actuale care deja si-au ocupat locurile la tribuna oficiala,iar noi slugile o sa le facem ghetele!iei isi negociaza averile si noi cei care leam inlesnit acest lucru, o ducem din ce in ce mai prost.Tara care o vrea USL eul este o tara aservita in totalitate clanurilor acestui partid .Oameni ai acestui pamant oare nu intelegeti ca daca aceasta pelagra ocupa iar romania,nu mai avem scapare.Revolutia o sa fie stearsa si o sa apara in cartile de istorie ca lovitura de stat a fost infaptuita in deplinatate de al xv-congres.Iar noi o sa pierdem tot cea ce am avut.

 5. DOMNULE SENATOR RAYMOND LUCA IN CONSTANTA MAI EXISTA ALT REVOLUTIONAR FALS, ANUME BABU MIRCEA DIN ORGANIZATIA LUI TURCU GHEORGHE, PE TIMPUL IMPUSCATULUI CRIMINAL ODIOS COMUNIST ACEST INDIVID LA IHR MAMAIA SE OCUPA CU TURNATUL COLEGILOR DE BREASLA BA LA SEFI ,BA LA SECURITATE,TOTI AL STIA PE EL SI UN ALT COLEG STAICU GIGI [ CARE NU ESTE REVOLUTIONAR] AMBII ERAU TURNATORII SEFI DE LA IHR MAMAIA,RUSINE BABU MIRCEA, ALO, DNA, PROCURORUL GENERAL, SECRETARUL DE STAT SORIN VINTILA MESTER,LUATI MASURILE CUVENITE.

 6. MAI TAMPITILOR ,VOI NEGOCIATI CU PSD,ATI AJUNS SA FITI INGENUNCHIATI DE CEI CARE AU FACUT TOT RAUL DIN ACEASTA TARA ,RUSINE SA VA FIE ! iLIESCU SI AI LUI NICI PRIN CAP NU LE TRECE SA REIA PLATA INDEMNIZATIILOR ,LUPTATORILOR CU MERITE DEOSEBITE. ATI VAZUT INREGISTRAREA VIDEO A INTALNIRI DINTRE REVOLUTIONARI SI ACEI CARE SIAU BATUT JOC DE VOI. FACETI CE TREBUIE,IESITI IN STRADA! EU VA VOI DEMONSTRA CA DE LA 1 NOIEMBRIE VOI DISTRUGE ORI CE FEL DE MONUMENT,ATESTAT DESPRE REVOLUTIE.DE LA CIMITIRUL EROILOR PE CARE IL VOI ARDE,PENTRU CA NIMENI DE PE ACEST PAMANT NU MERITA JERTFA FACUTA. VOI DISTRUGE CU CIOCANUL ORI CE NE VA ADUCE AMINTE DE PROSTIA PE CARE AM FACUTO.OAMENI DISTRUGETI USL SI ACOLITI LUI.DISTRUGETIL PE ILIESCU SI CAMARILA. LA ALEGERILE DIN DECEMBRIE DISTRUGETI BULETINELE DE VOT ,FACETI TOTUL PENTRU AI DISTRUGE. GUVERNUL BOC A ALOCAT BANI PENTRU ORDONANTA 53 DAR CEI CARE AU VENIT LA GUVERNARE AU FURAT ACESTI BANI IN SCOPURI ELECTORALE.IESITI IN STRADA FRATILOR,SI ARDETII.PENTRU CA ASA MERITA.

  • DA AR FI CAZUL SA -I PLATEASCA ,SA TINEM CONT CA REVOLUTIONARI AU FOST CEI CE AU TINUT FLACARA APRINSA PANA A CAZUT GUVERNUL BOC SI M.R.U. AU STAT IN ZAPADA SI GER , UNI AU FOST DUSI LA SPITAL CU DEGERATURI ,TOTI GUVERNANTI SUNT CONVINSI CA REVOLUTIONARI ,MERITA ,DAR ……DACA SAR LUA DE LA CEI BENEFICIAZA DE ECONOMIA SUBTERANA ,UN PROCENT DE 1 LA MIE ,AR FI BANI SI PENTRU PENSIONARI SI PENTRU BUGETARI .

 7. Si inca ceva domnule ion ionescu in 1989 ati aderat totii revolutionari acestui program frontul democrat roman , datorita revolutionarilor si poporului am indepartat regimul comunist nici nu sti dar vorbesti uite adevarul greseala se plateste domnule ion ionescu ,si foarte scump , TRAIASCA FRONTUL DEMOCRAT ROMAN MOARTE TIRANILOR , astept sa raspunzi daca esti revolutionar raspunde .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.