Procesul cu Gelu Voican Voiculescu: Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe

Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea mea de declarare a lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii, aflu de pe portalul instanţelor (linc). Hotărîrea este cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, ceea ce probabil se va întîmpla. După cum am relatat în 4 septembrie, cînd am descris ultima şedinţă de judecată (linc), în acest proces care durează de doi ani, în mod ciudat în ultima şedinţă de judecată s-a schimbat judecătorul, după ce pîrîtul Gelu Voican Voiculescu făcuse eforturi de a scăpa de primul judecător prin 3 cereri de recuzare, toate respinse. Ulterior au fost 3 amînări ale pronunţării (11, 18 şi 25 septembrie), probabil fiindcă nou-numitul judecător în această cauză a avut nevoie de timp să studieze dosarul.

Nu cunosc motivarea instanţei, cînd o voi primi intenţionez să o public pe blog. Deocamdată public aici concluziile mele scrise, care cred că-şi păstrează valabilitatea, ceea ce voi încerca să dovedesc la recurs. Am inserat cu litere cursive între paranteze drepte legături la articole de pe acest blog unde se află facsimilele documentelor pomenite în concluziile scrise.

CONCLUZII SCRISE

Cu privire la cererea pîrîtului Voiculescu Gelu Voican de a se constata lipsa discernămîntului reclamantului Bivolaru Gregorian, solicit respingerea acesteia ca neîntemeiată.

Chiar dacă reclamantul Bivolaru a fost internat într-un spital psihiatric în anul 1989 (de unde a fost eliberat imediat după revoluţia din decembrie 1989; avînd experienţa condamnării sale anterioare pentru evadare reclamantul a dorit să obţină o hotărîre judecătorească în acest sens), Tribunalul Bucureşti, prin hotărîrea pronunţată în 1 iulie 2011 în dosarul 48765/3/2010 „constată caracterul politic al internării medicale a reclamantului dispuse împotriva reclamantului prin Sentinţa penală nr. 616/1989” (reclamant fiind Gregorian Bivolaru).

http://www.tmb.ro/index.php/dosare_ecris?id_dosar=300000000356228

Aşadar, nu există temeiuri pentru a considera că în anul 2010, cînd a fost introdusă această acţiune în justiţie, reclamantul Gregorian Bivolaru ar fi fost lipsit de discernămînt, el avînd de altfel calitatea de inculpat în unele procese penale, ceea ce nu s-ar întîmpla dacă ar fi o persoană lipsită de discernămînt.

Solicit ca, prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa, să admiteţi contestaţia mea, să constataţi calitatea de colaborator al securităţii a pîrîtului Voiculescu Gelu Voican, fiul lui (… – date identificare) şi să obligaţi pîrîţii CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată, conform decontului.

Conform art. 2 din OUG 24/2008 actualizată, colaborator al securităţii este „persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele şi documentele care consemnau aceste informaţii sînt considerate parte a propriului dosar”.

În 1985 pîrîtul Gelu Voican Voiculescu a fost cercetat şi condamnat pentru infracţiuni de drept comun precum înşelăciune în paguba avutului obştesc, fals şi uz de fals. Nefiind aşadar motive politice ale cercetării şi condamnării domnului Voican Voiculescu în 1985, inclusiv informaţiile furnizate de dînsul în cadrul acelei anchete pot fi luate în considerare în prezenta cauză (dar dumnealui a furnizat Securităţii destule informaţii şi în afara anchetei din 1985).

Pîrîtul Voiculescu Gelu Voican a furnizat securităţii informaţii despre activităţi potrivnice regimului totalitar comunist ale mai multor persoane, printre care Gregorian Bivolaru, M.S.V. (caracterizat ca persoană care îl urăşte pe Gregorian Bivolaru), Odalis Perez – cetăţean dominican, cetăţean palestinian.

Gregorian Bivolaru desfăşura activitate yoga, deşi aceasta fusese interzisă de autorităţile comuniste. Tribunalul Bucureşti a constatat în 1 iulie 2011, în dosar 48765/3/2010 la care m-am referit anterior, caracterul politic al condamnărilor dispuse împotriva lui Gregorian Bivolaru prin Sentinţa penală 68/1977, Sentinţa penală 960/1984 şi Sentinţa penală 616/1989. Deci activitatea lui Bivolaru era potrivnică regimului comunist. Printre cei care au dat informaţii securităţii despre dînsul se numără şi pîrîtul Gelu Voican Voiculescu (sînt 2 note informative: vol. I filele 161-169 respectiv filele 170-177; amîndouă notele avînd pe ultima pagină precizarea: „Sursa a furnizat nota în urma sarcinilor şi a discuţiilor purtate” respectiv „Sursa Călugărul a furnizat nota în urma sarcinilor trasate”). [vezi notele informative pe acest blog: linc 1 şi linc 2]

După ce Gregorian Bivolaru a fost arestat de miliţie în 17 aprilie 1984, Gelu Voican Voiculescu, într-o notă adresată securităţii, scrie: „în afara anchetei de rutină privind analiza faptelor sale pentru a stabili dacă întrunesc condiţiile care întrunesc obiectul unei infracţiuni, G.B. trebuie examinat de ofiţeri de securitate specializaţi în probleme de “meditaţie transcedentală” şi familiarizaţi cu problematica”. Doar acest fapt, singur, este îndestulător pentru a trage concluzia că Gelu Voican Voiculescu a colaborat cu securitatea în activităţi de poliţie politică. Practic, pîrîtul sugerează securităţii ca, chiar dacă ancheta – absolut legitimă – a miliţiei, va stabili că G.B. nu a săvîrşit infracţiuni, securitatea să desfăşoare o anchetă suplimentară, pe probleme de „meditaţie transcedentală”. Regimul comunist i-a încălcat lui G.B. şi discipolilor săi dreptul la liberă întrunire şi la exprimarea liberă a opiniilor, fiind nerelevant dacă aceste opinii erau corecte sau nu şi în afara cadrului de apreciere al instanţei de judecată.

Totodată Gelu Voican Voiculescu a propus securităţii un plan de măsuri pentru compromiterea publică a lui Gregorian Bivolaru, furnizînd şi informaţii cu privire la animozităţi personale pe care G.B. le avea cu alte persoane, pentru ca planul de compromitere să izbutească. A propus de asemenea trimiterea acestuia la muncă forţată („gen săpături”). Fiecare om are dreptul inalienabil să se compromită singur, prin propriile sale acţiuni, dar a propune securităţii acţiuni concrete de compromitere a unei persoane care din motive subiective sau obiective era incomodă pentru regimul comunist, este o acţiune de poliţie politică.

Gelu Voican Voiculescu atrage totodată atenţia securităţii asupra ambiţiilor de realizare profesională a lui G.B. („visează la dobîndirea unei catedre la IEFS”), iar prin caracterizarea tendenţioasă pe care i-o face practic sugerează securităţii să intervină ca aceste ambiţii să nu se realizeze. Chiar şi modesta încadrare în muncă ca paznic de noapte a lui G.B. este demascată ca nepotrivită: „Nu a satisfăcut stagiul militar (…) (ceea ce vine în contradicţie cu încadrarea ca paznic de noapte!)”. Sugerarea implicării securităţii (în mod negativ) în cariera profesională şi locul de muncă a lui G.B. reprezintă după părerea mea poliţie politică, mai ales pentru slujbe de tip profesor la IEFS sau paznic de noapte, care n-au nici o legătură cu siguranţa naţională.

Dacă pîrîtul considera că Gregorian Bivolaru este nepotrivit pentru o catedră la IEFS, se putea adresa conducerii acestei instituţii. Dînsul însă s-a adresat securităţii. Concluzia care se impune: este colaborator al securităţii.

Nu numai Gregorian Bivolaru a fost turnat la securitate, ci şi duşmanul acestuia – M.S.V. Despre acesta, Gelu Voican Voiculescu informa securitatea în 26.04.1984: „Pt. mersul cercetării ar trebui confruntat cu MSV, fostul său “maestru”. La ora actuală ei se urăsc şi din contradicţiile dintre ei ar ieşi la iveală multe lucruri.

MSV este un individ şi mai periculos. Este un amestec de bolnav glandular şi impostor. Ţigan, plin de îndrăzneală, este la un nivel superior lui [GB]. Avînd studii incomplete de medicină şi un oarecare tupeu verbal MSV reuşeşte să impresioneze mult mai eficace. Mult mai prudent, se expune mai puţin, MSV este un veritabil escroc, în raport cu [GB] care chiar crede în ce face.

MSV este în stare să vorbească [neciteţ] într-un ritm rapid, năucind auditoriul.

Din punct de vedere al competenţei este tot atît de nul. Spre deosebire […] este un cinic, care înşeală cu bună ştiinţă urmărind obţinerea unor importante venituri băneşti.

MSV bîntuie prin Bucureşti în diverse medii, conferenţiind despre orice cu o neobosită siguranţă.

Sub un pretext oarecare poate fi implicat în cazul [GB]. Se vor găsi dovezi suficiente şi împotriva sa.

Din confruntarea lor, din starea lor conflictuală vor reieşi multe aspecte, MSV fiind singurul concurent a lui [GB].

[GB] este cinstit, în sensul că realmente se crede un ascet şi un adevărat yoghin, pe cînd MSV este un simulant, un impostor care urmăreşte să înşele credulii şi naivii”. (vol. I filele 167-168)

Informînd securitatea că MSV „este un individ şi mai periculos”, care „bîntuie prin Bucureşti conferenţiind despre orice cu o neobosită siguranţă”, dar că este „un simulant, un impostor care urmăreşte să înşele credulii şi naivii”, pîrîtul îndeamnă securitatea să-i limiteze lui MSV şi discipolilor acestuia dreptul la liberă exprimare şi dreptul de întrunire. Practic, îndeamnă ca lui MSV să nu i se mai îngăduie să ţină conferinţe despre diverse subiecte, cum acesta avea obiceiul. Dacă MSV era într-adevăr impostor sau simulant, domnul Voican Voiculescu se putea duce la o conferinţă a acestuia unde să-i dea replica bărbăteşte, în faţa discipolilor. N-a făcut asta, ci a ales să-l demaşte pe acest MSV confidenţial, în faţa securităţii, fără ca cel învinuit să ştie asta.

Plănuirea compromiterii simultane a celor doi adversari – Gregorian Bivolaru şi MSV – prin stimularea conflictelor dintre ei, este o atingere a dreptului la imagine a celor doi. Una este cînd nişte persoane se compromit singure şi altceva cînd se organizează artificial de către securitate compromiterea lor. Se poate observa că Gelu Voican Voiculescu nu numai că a furnizat securităţii informaţii pe care aceasta le putea folosi împotriva intereselor legitime (liberă exprimare, dreptul la asociere, împlinire profesională, imagine publică) ale unor persoane precum Gregorian Bivolaru sau MSV, dar chiar a avut intenţia ca informaţiile furnizate să fie folosite în acest scop.

Colaborarea pîrîtului cu securitatea datează cel puţin din 1977, cum reiese din notele dactilografiate despre cetăţeni palestinieni (vol. I filele 104-125), ceea ce se coroborează cu afirmaţiile din „Raport cu propuneri de menţinere în contact a numitului Voiculescu Gelu Voican”, unde se spune: „Printre alte sarcini Voiculescu Gelu a fost instruit să continue relaţiile sale cu [nume anonimizat], cetăţean palestinian reprezentant al OEP la Bucureşti, venit în ţară sub acoperire de cetăţean algerian, pentru a-şi da doctoratul” (vol. I fila 128).

În „Nota de analiză în DUI nr. 12582 Călugărul” din 04.07.1979 (vol. I filele 130-134) se afirmă: „În decurs de 6 luni s-au realizat mai multe întîlniri cu cel în cauză sub diferite pretexte şi a furnizat un număr de 22 note de informare privind unele abuzuri şi deficienţe constatate în activitatea de proiectare de la zăcămîntul Roşia Poeni. În ultimile patru luni, datorită încrederii inspirate celui în cauză, acesta apelează tot mai des la unele servicii sau solicită sfaturi în realizarea unor acţiuni (…) Pe lîngă faptul că VOICULESCU GELU a furnizat mai multe materiale informative privind unele aspecte negative din activitatea de proiectare de la Roşia Poeni, în discuţiile purtate cu el am dedus că-l interesează probleme legate de filozofie, literatură, religie, ştiinţe oculte, metafizică şi alte ştiinţe ale spiritului şi şi-a oferit serviciile pentru ca aceste cunoştiinţe ale lui să fie exploatate de către organele de securitate. Despre P.G. susţine sus şi tare că a avut intenţia ca după stabilirea legăturii cu toţi adepţii lui G. să prezinte întreaga acţiune organelor de securitate, iar în prezent solicită sarcini pe linie SLOMR [Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România], cunoscînd nume şi adrese ale unor adepţi ai acestei grupări, menţionînd cu un ton de reproş că dacă nu-l folosim “cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”. Totodată, dacă i se cer informaţii despre unele persoane cu funcţii modeste menţionează că se simte umilit de asemenea sarcini.

Pe lîngă serviciile oferite numitul VOICULESCU GELU a solicitat în mai multe rînduri sprjin pentru rezolvarea unor probleme personale. A solicitat sprijin pentru a obţine mutaţie flotantă în locuinţa geologului Zamfir, a solicitat sprijin pentru ca Liana Radu să fie lichidată şi să nu mai fie angajată în sistemul MMPG-ului [Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei], a mai cerut să purtăm discuţii cu soţia lui, de care este despărţit în fapt pentru a-i cunoaşte intenţiile sau să o intimidăm cu comportamentul soţului său şi repercusiunile asupra acesteia.

Pînă în prezent în afară de menţinerea în contact a numitului VOICULESCU GELU au mai fost luate măsuri de “predare” în legătura lt-maj. SUFANA MIRCEA de la securitatea Cîmpeni a I.J. Alba a M.I., căruia VOICULESCU i-a predat mai multe materiale informative, ofiţerul fiind mulţumit de activitatea acestuia.

Se poate observa că pîrîtul îşi folosea relaţiile cu securitatea cu scopul încălcării drepturilor altor persoane, cum e cazul cererii ca o anumită persoană să nu mai fie angajată în unităţi aparţinînd Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, şi că existau ofiţeri de securitate mulţumiţi de activitatea sa de informator.

Această mulţumire nu era însă unanimă. În rezoluţia pusă pe nota de analiză din 26.03.1980 (vol. I fila 144) se spune: „se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate” [vezi documentul (linc)]. Va exista cel puţin încă o confirmare despre cît de gură spartă (deci nevrednic de încredere) e Gelu Voiculescu pentru securitate: convorbirea telefonică pe care pîrîtul a avut-o în 17.07.1984 – convorbire interceptată de securitate. Conform transcrierii convorbirii (realizată de securitate), pîrîtul se laudă că „el nu este colaborator al miliţiei, ci al securităţii, ceea ce e cu totul altceva” (vol. 6 fila 354) [vezi documentul (linc)]. În ciuda existenţei unor securişti precum lt-maj. Sufana Mircea care se declarau satisfăcuţi de informatorul Voiculescu, în general securitatea n-a avut încredere în acesta.

OUG 24/2008 consideră relevant pentru calitatea de colaborator al securităţii furnizarea de informaţii acesteia, nefiind o condiţie necesară ca Securitatea să fi manifestat încredere faţă de respectivul colaborator.

În 24 septembrie 1985 pîrîtul furnizează informaţii despre cetăţeanul dominican Odalis Perez (vol. I filele 236-240), relatînd despre cercul de cunoscuţi şi prieteni ai acestuia, inclusiv despre persoanele cu care întreţine relaţii intime (încălcarea dreptului la viaţă personală). Ar putea exista scuza că relatările au fost furnizate cînd era anchetat pentru înşelăciune în paguba avutului obştesc, dar acea anchetă n-a avut caracter politic, ci de drept comun.

În concluzie, pîrîtul a dat Securităţii informaţii despre activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist (înfiinţarea de cercuri yoga fiind o astfel de activitate în condiţiile interzicerii acelor cercuri de către regim; deasemenea ţinerea de conferinţe pe diferite subiecte), vizînd prin aceste informaţii să îngrădească drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, precum dreptul de liberă exprimare, dreptul de asociere, dreptul de întrunire, dreptul de împlinire profesională, dreptul la imagine, dreptul la viaţă personală. Faptul respectiv a fost sesizat de altfel chiar şi de Direcţia Juridică a CNSAS, care în avizul ei se pronunţă pentru stabilirea calităţii de colaborator al securităţii pentru domnul Voican Voiculescu [vezi documentul (linc)]. E vorba aici de o constatare care nu implică nici un fel de incriminare, fiind de notorietate faptul că în statul român securiştii şi colaboratorii acestora se bucură de stimă şi apreciere la nivel înalt.

Vezi evoluţiile anterioare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu

7 gânduri despre „Procesul cu Gelu Voican Voiculescu: Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe

  1. ce numar ARE INSCRIEREA LA JUDECATORIE A FRONTULUI DEMOCRAT ROMAN PE CARE L-A IREGISTRAT PETRISOR MORAR POTI SA IL GASESTI ,AM NEVOIE DE EL LA PLOIESTI PENTRU A PUTEA IESI DIN ALIANTA PDL SI REPUNEREA LUI CA PARTID SEPARAT DE VRETI A VA INSCRIE CA MEMBRI FONDATORII VA ASTEPT TELEFOANELE LA 0720175140 IN CAZ DE NU RASPUND REVENITII NOROC BUN, CU FRONTUL DEMOCRAT ROMAN . TRIMETEMI SI O POZA A PLACUTI DIN BALCONUL OPEREI DIN TIMISOARA.

    • Citez din articolul din Evenimentul Zilei: „Cea mai gravă acuzaţie pe care „Guru” i-o aduce lui Voiculescu este că pasaje întregi din rechizitoriul de la 20 august 1984, prin care Bivolaru a fost trimis în judecată, se aseamănă cu notele „Călugărului”.„Sunt izbitoare şi sunt de natură să dovedească că informaţiile furnizate de către acesta erau de natură a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale subsemnatului”, mai notează Gregorian Bivolaru”.
      La dosarul instanţei nu am văzut rechizitoriul prin care Gregorian Bivolaru a fost trimis în judecată, deci nu pot confirma asta. Ar trebui depus măcar la recurs de avocata lui Bivolaru.

  2. Dl Mihoc esti un escroc notoriu te bagi singur in seama . Nu a auzit nimeni de dumneata cu exceptia familiei dvs. Cum poti bate campii ca a fost informator al securitatii Gelu . Eu ti-am mai scris de a lungul timpului aici ca esti bandit. Ce fel de revolutionar esti? Dl poate poti prosti copii nascuti dupa 90 ca ai luptat ca ai fost erou ca esti un fel de Mihai Viteazu calare pe breazu. De la voi cunoscuti sunt Claudiu Iordache, Lorin Fortuna. Am inpresia ca-ti fileaza o lampa . Am rugamintea sa vi la Bucuresti sa faci o programare la Dr Florin Tudose la SUUB si sa-i spui ca esti revolutionar ca ai revolutionat lumea ca ai visuri marete poate te va ajuta cu tratament.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.