Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Declaraţie a mea din timpul revoluţiei septembrie 17, 2012


Dosarul care mi-a fost întocmit în decembrie 1989 s-a păstrat. Ceea ce l-a salvat de la distrugere a fost ducerea sa la Bucureşti, de către locotenent-colonelul Caraşcă, care trebuia să predea nişte dosare, printre care şi al meu, lui Iulian Vlad, conform declaraţiei de martor a maiorului de securitate Gheorghe Sălăjan din procesul revoluţiei din Timişoara (linc). „Trebuia să fie un dosar istoric, prin care să aducă sancţiuni capitale”, spunea despre aceste cercetări, la acelaşi proces, martorul Gheorghe Diaconescu (linc), fost procuror general adjunct al RSR.

De la Parchetul Militar Timişoara am primit recent o copie a declaraţiei mele dată în 19 decembrie 1989, pe formular tipizat de învinuit/inculpat. Scrisul de pe declaraţie aparţine anchetatorului meu – locotenentul major Ioan Filipescu, care şi iscăleşte declaraţia sub titulatura „organ de cercetare penală”. Cu mîna mea e scrisă doar ultima propoziţie – „aceasta e declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez personal”, în rest totul e scris de către Filipescu. Cînd mă punea pe mine să scriu o declaraţie, eu trăgeam de timp cît puteam, scriam cu maximă încetineală, de parcă eram semianalfabet. Nu aveam nici un interes să mă grăbesc, că nu erau semne că dacă isprăvesc de scris declaraţia mi se va da drumul. Grăbindu-mă, i-aş fi dat mai mult timp anchetatorului să-mi pună întrebări şi să mă bată, ceea ce nu era în interesul meu. Văzînd cum trag de timp Filipescu a hotărît să scrie el, pe baza a ceea ce eu deja spusesem, iar eu doar să scriu fraza finală de confirmare şi să semnez. (more…)

 

Senatorul liberal Raymond Luca cere demiterea secretarului de stat Sorin Vintilă Meşter. Răspunsul acestuia septembrie 15, 2012


În şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 11 septembrie 2012, la care a participat şi secretarul de stat Sorin Vintilă Meşter, discuţiile purtate au relevat existenţa unor tensiuni între aceste instituţii. Citez mai jos din procesul verbal al şedinţei (linc). Am eliminat repetarea titlurilor persoanelor menţionate în procesul verbal.

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/846/12.07.2012, potrivit căreia SSPR a solicitat o copie audio şi video a şedinţei din data de 27 iunie 2012.
Domnul Raymond Luca l-a întrebat pe domnul Sorin Vintilă Meşter – Secretar de Stat al SSPR, motivul pentru care a solicitat o copie a înregistrării şedinţei din data de 27 iunie 2012.
Domnul Sorin Vintilă Meşter a motivat cererea sa prin faptul că, doreşte ca înregistrarea şedinţei să fie prezentată unor revoluţionari.
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Raymond Luca a prezentat adresa SSPR nr. 42/1000/11.09.2012, potrivit căreia a fost transmis referatul înregistrat sub nr. 18/6715/2012 în baza căruia au fost comunicate motivele pentru care nu au fost transmise dosarele în timpul vacanţei parlamentare.
Domnul Raymond Luca, a apreciat că tonul adresei este insolent, nejustificat şi ameninţător.
Între altele, aprecierea domnului Sorin Vintilă Meşter precum că existenţa la sediul CPRD1989 a unui număr de 288 dosare reprezintă o faptă gravă, domnul Raymond Luca a arătat că tocmai datorită lipsei de colaborare şi comunicare cu SSPR, cele 288 de dosare verificate în procesul de soluţionare a contestaţiilor nu au fost înapoiate SSPR.
SSPR ar fi trebuit să ridice dosarele, prin delegat, în baza unui proces verbal de predare-primire, fapt ce nu s-a petrecut în timpul vacanţei parlamentare. (more…)

 

Făcătură la Antena 1 despre revoluţionari septembrie 14, 2012


„Ia certificatul neamule! Cam aşa se vînd la noi în ţară gesturile eroice, pentru numai 10000 de euro” (linc cu video) este un reportaj difuzat în 11 septembrie la „Observatorul” Antenei 1 (deci la maximă audienţă), despre pretinse afaceri cu certificate de revoluţionar pe care reporterii postului le-ar fi descoperit.

„Gesturile eroice din 89 au ajuns acum obiect de tranzacţie! Cine vrea un certificat de revoluţionar îl poate lua, ca la piaţă, cu 10 mii de euro. Merită fiecare eurocent dacă te gîndeşti că posesorul certificatului scapă de plata impozitelor şi taxelor pe viaţă, ba chiar ia la preţ de chilipir terenuri. Culmea e că autorităţile nu par interesate de astfel de tranzacţii”, începe reportajul. (more…)

 

Procesul cu Marin Oană: cererea mea de probatoriu a fost respinsă septembrie 12, 2012


În 12 septembrie a avut loc la Curtea de Apel Bucureşti o nouă şedinţă din procesul pe care generalul Marin Oană l-a intentat SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar. În acest proces dobîndisem statutul de intervenient în interesul pîrîtei SSPR, fiindu-mi totodată respinsă cererea de intervenţie în interes propriu (linc).

La proces am fost prezenţi: eu, reprezentanta SSPR şi Marin Oană însoţit de avocat. Au lipsit CPRD şi intervenientul Asociaţia „21 Decembrie”. (more…)

 

„Ne-a spus că sîntem liberi, apoi am mai fost reţinuţi o zi”


Din cartea mea „Revoluţia din Timişoara aşa cum a fost” redau mărturia lui Victor Burghelea, cu care am fost în aceeaşi cameră la Penitenciarul Timişoara. Lui Victor Burghelea i-am cerut ca dacă iese mai repede decît mine din închisoare (ceea ce s-a şi întîmplat) să-mi anunţe familia şi să le transmită şi nişte instrucţiuni pentru confirmarea alibiului de care aveam nevoie pentru a tăgădui prezenţa mea la revoluţie. Într-adevăr a dat telefon familiei mele, care de la Burghelea a putut afla prima oară că sînt în viaţă, dar instrucţiunile pe care îi spusesem să le dea nu le-a reţinut.

Victor Burghelea s-a născut în 29 septembrie 1934 la Rîşcani (Basarabia). În 1989 lucra ca tehnician la fabrica ELBA. În 1995, cînd i-am luat această declaraţie, era pensionar. După revoluţie, a fost o vreme secretar al asociaţiei ALTAR (a arestaţilor din revoluţie). A răposat în 2004. Iată declaraţia sa:

14 decembrie 1989, înspre seară trec întîmplător prin Piaţa Maria, unde lume foarte puţină – cîţiva – sînt postaţi lîngă parohia lui Laszlo Tokes. Nu ştiu de ce aceşti cîţiva sînt postaţi acolo. (more…)

 

Pronunţarea în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, amînată pe 18 septembrie septembrie 11, 2012


De pe portalul instanţelor aflu că pronunţarea din procesul meu şi a lui Gregorian Bivolaru contra Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS a fost amînată pe 18 septembrie 2012 (linc). (more…)

 

NUP-ul încasat de mine în 1990 septembrie 10, 2012


„Sînt vechi membru al clubului posesorilor de NUP” este un articol publicat de mine în 2008 (linc) în care am povestit cum în 1990, ca urmare a abrogării articolului 166 din codul penal referitor la propaganda împotriva orînduirii socialiste, am devenit posesorul unui NUP personal şi netransmisibil.

Am fost recent la Parchetul Militar Timişoara şi am obţinut copii după mai multe acte din dosarul meu. Printre ele, şi rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale (NUP) care mă priveşte. Sînt 2 persoane care au contribuit la această rezoluţie. Prima este locotenent-colonelul de securitate Gheorghe Caraşcă, devenit după revoluţie angajat al M.Ap.N. (dar remarc că-şi continua activitatea de cercetare penală şi la armată, la UM 05083 Bucureşti), iar a doua este procurorul Samoilă Joarză (răposat în 2008 – linc), cel poreclit şi „generalul NUP”.

După cum a declarat în „procesul celor 25” martorul Gheorghe Sălăjan, ofiţerul însărcinat cu cercetarea penală la Securitatea Timiş, Gheorghe Caraşcă este cel care în 22 decembrie 1989 dimineaţa, din porunca generalului Emil Macri, a plecat cu un avion spre Bucureşti pentru a duce generalului Iulian Vlad dosarele a 12 persoane arestate în revoluţia din Timişoara. Vedeţi pe acest blog înregistrările audio cu mărturia lui Gheorghe Sălăjan:

1. Generalul Velicu mi-a zis că miliţia cercetează prima dată şi după aia noi
2. Caraşcă cu 2 ofiţeri de miliţie au plecat la Bucureşti să ducă nişte dosare generalului Vlad
3. Consemnarea declaraţiei
4. Întrebările adresate martorului (more…)