Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei

Actualizare 12 mai 2018: Redimensionare pagini scanate pentru mai bună încadrare.

În dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu prezentat instanţei de judecată cu prilejul procesului legat de colaborarea cu securitatea, există mai multe note dactilografiate şi nesemnate care se referă la Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. Prezenţa acestor note în dosarul lui Gelu Voican Voiculescu coroborată cu rapoartele securiştilor care pomeneau că domniei sale i s-au trasat sarcini legate de Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei sînt indicii că domnul Voiculescu este autorul acestor note, fapt pe care dînsul nu l-a dezminţit niciodată. Chiar stilul sfătos în care notele informative sînt scrise, informatorul explicînd securiştilor strategia de urmat, seamănă izbitor cu notele informative despre Gregorian Bivolaru (linc 1 şi linc 2), acestea din urmă scrise olograf şi semnate de domnul Gelu Voican Voiculescu. Faptul însă că aceste note se înfăţişează doar ca simple file dactilografiate, nepurtînd iscălitura alcătuitorului, face ca valoarea probatorie în instanţă a lor să fie redusă.

Nu ştiu dacă CNSAS-ul nu are şi notele olografe care au stat la baza acestor file dactilografiate. În cadrul procesului am sesizat că nu toate documentele din dosarul lui Voican Voiculescu au fost trimise instanţei şi am cerut, în şedinţa din 22 noiembrie 2011 (linc), ca pîrîta CNSAS să fie obligată să trimită şi filele lipsă de la dosar. Cererea mi-a fost respinsă. Mai mult, cînd am dorit să consult la sediul CNSAS dosarul respectiv, pentru a mă lămuri măcar astfel că filele neprezentate instanţei nu conţin informaţii relevante, mi s-a respins şi această cerere. Este posibil totodată ca notele informative olografe despre palestinieni să nu se afle în dosarul lui Voican Voiculescu, ci în dosarul palestinienilor respectivi, pentru dosarul lui Gelu securitatea făcînd doar nişte copii dactilografiate.

Prezint acum cititorilor acestui blog una din notele informative despre un reprezentant al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei aflate în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu. Cred că e interesantă şi pentru relaţiile securităţii ceauşiste cu OEP. Cu litere cursive între paranteze drepte sînt comentariile mele, iar cu „[…]” am notat numele anonimizate de CNSAS.

[Adnotare scrisă de mînă]: 9 XII 977
Tov. Olaru
În continuare să procedăm aşa cum am stabilit împreună. Să ţinem o legătură strînsă cu serv. de linie [?] ptr. a realiza o dirijare şi instruire corespunzătoare
ss col. Georgescu E.

[Altă adnotare scrisă de mînă]: Am primit notă extrras din conţinutul prezentei.
26.01.78
[semnătură indescifrabilă]

8 decembrie 1977

NOTĂ

În ziua de 8 decembrie 1977, la prînz, m-am întîlnit, conform înţelegerii, cu […] reprezentant al Oficiului mişcării de eliberare a Palestinei.

Detaliile şi anecdotica întîlnirii, în eventualitatea că pot fi folositoare în vreun sens, le-am tratat separat, pentru ca banalitatea şi minciuna amănuntului să nu afecteze relatarea convorbirii şi comentariile respective.

Trebuie să menţionez că-l cunosc pe sus-numitul din vara anului trecut, cînd, lşa o expoziţie unde eram cu […] şi copilul, ajungînd la pavilionul palestinian, s-a oferit să-mi ofere material ilustrat relativ la problema palestiniană. De fapt, amorsa întîmplătoare a contactului a fost copilul care voia un steag şi insigne; neavînd s-a oferit să-mi dea a doua zi. Eu m-a întins la vorbă, l-am surprins cu faptul că ştie [ştiu] unele date. De fapt, valorificam invers cunoştiinţele mele de judaism, sionism, islamism şi istoria recentă a zonei. La următoarele întîlniri mi-a adus reviste şi altădată o agendă palestiniană. Material de propagandă, uneori, destul de îndoielnic, altădată mai bine ticluit. M-am arătat ca un simpatizant al cauzei şi evident un antisemit şi antisionist. (Nu are rost să precizez acum adevărata mea poziţie. Eram curios şi doream să ascult şi cealaltă versiune) Am fost decepţionat de nivelul scăzut intelectual şi de un fel de rudimentaritate amestecată cu naivitate, dar fără a exclude o şiretenie accentuată şi disimulată, comună tuturor arabilor.

Contactele au fost scurte şi rare, de obicei la cantina-restaurant Intercontinental (subsol).

Discuţiile erau stînjenite de limitata mea exprimare în englezeşte şi de româneasca lui foarte sumară.

Am întrerupt legăturile, spunîndu-i că plec pe mai mult timp în ţară, cam în epoca de tensiune dintre Siria şi Palestina. Mi s-a părut lipsit de sens să mă expun la orice fel de interpretări echivoce, cu atît mai mult cu cît în acele împrejurări palestinienii dădeau de furcă autorităţilor noastre.

Contactul îl luam eu, prin telefon la 13.25.49 (Of. Pal.) sub numele de COSTEA. Am indicat a avea una din acele profesii nedefinite, care nu spun nimic. În afară că am nevastă şi copil, nu ştia nimic despre mine. Desigur, că şi el şi cei cărora le raportase legătura cu mine au manifestat rezerve şi prudenţă.

Totul nu era decît o expectativă prudentă, uşurată şi de dificultăţile de limbaj şi comunicare.

Un element esenţial îl constituie factorul subiectiv, adică o anumită afinitate dintre mine şi el.

Pe această bază singurul element care consolidează încrederea şi spulberă bănuielile, suspiciunile, este cunoaşterea aprofundată a problemelor lor generale.

Aşa cum am constatat cu ocazia pătrunderii mele în mediile evreieşti autohtone, nimic nu este mai eficace decît o solidă cunoaştere pe multiple planuri, atît de complexă, încît nimănui să nu-i mai fie posibilă vreo îndoială.

Numai printr-o însuşire totală a mentalităţii respective, a problematicii generale respective poţi convinge de autenticitate. Impresia care o produce cunoaşterea, elimină suspiciunile şi asigură autenticitatea. Nimeni nu va bănui că cineva care a pătruns atît de adînc în propriile concepţii, nu ar putea să nu fie identificat cu ele. Din păcate, în cazul de faţă, aceşti palestinieni sînt nişte bieţi ignoranţi şi în general fiind şi tineri destul de slab pregătiţi.

Azi, cînd am reluat legăturile, l-am regăsit pe […] mai bine îmbrăcat, mai arătos şi avînd maşină. Deduc că a mai avansat, sau, s-au mai pricopsit ei în general. Am aflat că-şi dă doctoratul în drept, la […]. pe legitimaţia de doctorand am văzut numele complet, […] (nu garantez exactitatea). Dar ştiu dintr-o confidenţă anterioară că nu e adevărata lui identitate, dar că aici toţi arabii aşa-l cunosc (menţionez că […] pretinde că a fost luptător activ, arătîndu-mi şi unele răni şi abia ulterior a fost selecţionat pentru activitate diplomatică. O fi avînd el unele calităţi!).

Am discutat generalităţi legate de ultimele evenimente. Are convingerea că întîlnirea SADAT – BEGHIN a fost mijlocită şi inspirată de noi. Pretinde că şi ARAFAT fusese invitat aici, dar ar fi refuzat. […] s-a abţinut să comenteze prea mult atitudinea noastră. Oricum, o pune pe seama influenţei unor evrei din conducerea de stat, i-am replicat că-s foarte puţini în ţară. Ştia, dar are convingerea că prin prezenţă sau rudenie, factorii politici de la noi sînt proisraelieni. Oricum, am dedus că în general nu prea înţelege şi el nu e la curent cu culisele marelui joc politic internaţional. (Din păcate, nici eu!).

Relaţiile dintre noi au fost cordiale. Ne tutuim. Se pare că timpul a cimentat o oarecare încredere în mine. Eu am pozat întîi ca simpatizant al lor şi în antisemit. Am vorbit de […] şi […]. […] condamnă acţiunile teroriste considerîndu-le, sincer am impresia, ca mărunte, supărătoare şi lipsite de perspectivă, ca eficienţă politică.

Aducînd vorba de incidentele de la ambasada egipteană, mi-a spus că a fost o ieşire spontană a tineretului, numai irakian, ci de toate neamurile arabe, inclusiv palestinieni.

Mi-a spus că a fost şi el în trecere să vadă ce se întîmplă. Eu am susţinut că sînt acţiuni gratuite şi inutile. S-a arătat de acord. Mi-a spus că s-au făcut doar stricăciuni (mobilier etc.), că ambasada era goală şi că doar un egiptean (de pază probabil) a tras 5 focuri în aer ca să sperie manifestanţii. Despre intervenţia română, a considerat-o promptă şi găsea că totuşi s-a umblat cu menajamente. Am impresia că şi el, considerîndu-se diplomat, nu prea gustă ciocnirile astea, solidarizîndu-se colegial cu ceilalţi, mai ales că-şi dă seama că poate să li se întîmple şi lor.

Eu, ca să-i cîştig încrederea şi să-mi justific opţiunea şi simpatia pentru cauza palestiniană, i-am vorbit despre legăturile dintre traci şi philistini şi despre faptul că Palestina vine de la un rîu Phalestina din Balcani (în antichitate).

El, fără să priceapă prea mult, mi-a spus că e convins că mulţi români sînt alături de ei, pentru că nu suferă evreii. (unde dai, şi unde crapă! … – Cum o întorci, tot acolo ajunge! … Întristătopr de sărăcăcios …).

I-am explicat că eu fac parte dintr-un cerc de oameni de cultură orientală.

Cum el e cam ignorat [ignorant?] în ale lor, l-am întrebat dacă la ei la oficiu e unul mai bătrîn şi mai erudit. I-am redat pe un bileţel că sînt discipolul unui român (bineînţeles mort), care avusese gradul de Taşawwuf în cadrul cercului Tarigush Sadhilit (ramură a MUDHHATMALIKI – ritul MALEKIT) (adică un fel de şcoală esoterică islamică, fondată de […] care se considera continuator al lui Mohydadin ibn Arabi (şeikal Akbar 1165-1240).

Acest maestru român al meu fusese adeptul lui […] cu gradul de moggadam şi […] de la Universitatea din Cairo – El Azhar şi colaboratori la revista EL MARIFAH (cunoaşterea).

Aceste date sînt absolut reale şi vor produce o anumită impresie, prin ele însăle fiind neaşteptat să fie găsite aici. E greu de presupus că cineva ar putea fi pregătit pentru anumite scopuri, uzîndu-se de asemenea cunoştiinţe. Natura lor nu face decît să-l definească pe deţinătorul ca pe un autentic şi deci demn de încredere.

[…] mi-a spus că vrea să colaborăm mai strîns, dar că-i e teamă să nu mă expună autorităţilor. E convins că personalul român de la oficiu informează. Mi-a spus că ieri a fost tot timpul filat de o maşină. Eu i-am spus că putea încerca cu o anumită discreţie.

Mi-a relatat că ei, supraveghindu-l pe ambasadorul Israelului, au considerat, au constatat că face vizite la un bloc de lîngă Academia militară. Ar dori ca eu să identific dacă acolo stau evrei. Eu nu prea cunosc tipicul numelor evreieşti româneşti.

Mi-a cerut un număr de telefon la care să mă sune, urmînd ca să-l mai caut eu. Am amînat chestia asta şi a rămas să-l sun luni dimineaţa.

Acum, în urma acestor fugare relatări, se impune, ca căutări, perspectivele acestui element existent deocamdată.

Contactul meu cu el. Acesta are şanse să se consolideze, existînd o bază simpathetică. Desigur că se întrezăresc posibilităţi de aprofundare şi mai ales de pătrundere în cercurile lor. S-a plînd că nu prea are prieteni români. Obiectivul lor întrezărit deocamdată, probleme evreieşti şi conexe.

Posibilităţi şi perspective: în măsura întăririi contactelor şi consolidării încrederii, s-ar putea afla date despre alte contacte cu români (de data asta reale), despre acţiuni puse la cale sau numai despre sfera lor de interes informativ şi altele, care nu pot fi prevăzute acum.

Chestiunea e foarte delicată, trebuie avută în vedere o incubaţie lungă şi toate fineţile jocului dublu chiar dacă în cazul de faţă partenerii sînt mai slăbuţi. Revin la şiretenia orientală-feniciană care nu e de subestimat.

Toate acestea, plus implicaţiile neprevăzute fac tentantă continuarea pe linia exploatării acestui contact.

[Adnotare scrisă de mînă]: Nota a fost prezentată tov. col. Georgescu şi col. Dănescu., azi 9 XII 977, ordonîndu-se un ex. tov col. Cepraga.

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru

Vezi evoluţia procesului cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu

Un gând despre „Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei

  1. Represiunea la care spuneţi că aţi fost supus pare contrazisă de tonul pe care l-aţi afişat în notele date despre Gregorian Bivolaru. Le faceţi reproşuri ofiţerilor de Securitate şi le spuneţi că aţi fi fost „mai plăcut impresionat de mai multă detaşare în atitudine şi comportare” din partea lor. Cum de vă permiteaţi un asemenea ton?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.