Cum l-a împuşcat miliţianul Vasile Bandula pe Vasile Moldovan la revoluţie

Unul din cazurile lămurite despre „cine a tras în noi?” la revoluţie este cel al plutonierului major de miliţie Vasile Bandula, care în 18 decembrie 1989 l-a împuşcat pe Vasile Moldovan în zona Pieţii Badea Cîrţan din Timişoara. Pentru fapta sa, subofiţerul a fost osîndit pentru vătămare corporală gravă la 6 ani închisoare, degradare militară şi plata de despăgubiri, în solidar cu Ministerul de Interne. Redau hotărîrile judecătoreşti din acest caz, judecat de Tribunalul Militar Extraordinar Timişoara (printr-un decret FSN se înfiinţaseră instanţe extraordinare care să judece infracţiunile din timpul revoluţiei).

ROMÂNIA
TRIBUNALUL MILITAR EXTRAORDINAR TIMIŞOARA
Dosar nr. 1/1990

Sentinţa nr. 1

Astăzi, ziua 28, luna septembrie, anul 1990
Tribunalul Militar Extraordinar Timişoara, compus din:
Preşedinte: Col. de justiţie Stoichescu Nicolae
Judecător: Maior Ivan Florean
Asesori populari: Maior Anton Ioan, Maior Vlad Nicolae, Maior Buzu Ioan
Procuror mil[itar]: Cpt. de justiţie Cosneanu Gheorghe
Grefier: Plut[onier] major Buzatu Vasile

S-a întrunit în şedinţă publică, la sediul instanţei, spre a judeca pe inculpatul plut[onier] maj[or] rez[ervă] BANDULA VASILE, învinuit pentru săvîrşirea a două tentative la infracţiunea de omor prev[ăzută] de art[icolul] 20 c[od] p[enal] comb[inat] cu art[icolul] 174 c[od] p[enal].

La apelul nominal inculpatul [neciteţ] prezent în stare de arest, fiind asistat de apărătorul ales [neciteţ] Sebastian din Baroul de Avocaţi Timişoara.

De asemenea au fost rpezenţi partea civilă Moldovan Vasile şi martorul Sava Gheorghe, partea civilă fiind asistată de apărătorul ales, av[ocat] Hanganu Romeo.

A lipsit partea civilă Spitalul clinic nr. 1 judeţean Timiş, partea responsabilă civilmente Ministerul de Interne şi martorul Teieu [?] Iconia.

Procedura îndeplinită.

Apărătorul părţii civile a depus la dosarul cauzei decizia privind acordarea pensiei pentru pierderea capacităţii de muncă, un bilet de ieşire din spital şi o dovadă de la agenţia CFR Timişoara.

După referatul oral făcut asupra cauzei de către grefier instanţa a procedat la luarea unui supliment de declaraţie părţii civile Moldovan Vasile şi la ascultarea martorului prezent.

Procurorul militar avînd cuvîntul, a declarat că renunţă la ascultarea martorei lipsă, întrucît starea de fapt a fost elucidată cu probele administrate în cauză, solicitînd a lua cuvîntul în fond.

Apărătorul părţii civile şi apărătorul inculpatului, au declarat că nu stăruie în ascultarea martorei lipsă.

Tribunalul, deliberînd în secret asupra cererii procurorului militar de renunţare la martora lipsă, constată că audierea ei nu mai este necesară şi dispune să nu mai fie ascultată.

Procurorul militar avînd cuvîntul, a cerut condamnarea inculpatului pentru tentativă la infracţiunea de omor, prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. săvîrşită împotriva părţii civile Moldovan Vasile şi achitarea lui pentru altă tentativă la infracţiunea de omor, prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. reţinută ca fiind săvîrşită împotriva lui Moldovan Petru, întrucît nu s-a făcut dovada comiterii acesteia.

De asemenea, a cerut computarea detenţiei preventive şi obligarea lui în solidar cu partea responsabilă civilmente Ministerul de Interne la plata despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul părţii civile Moldovan Vasile a cerut obligarea inculpatului în solidar cu partea civilmente responsabilă Ministerul de Interne la plata către aceasta a 20325 lei despăgubiri civile reprezentînd îngrijirile medicale la domiciliu, transportul victimei la spital pentru pansament, hrana suplimentară, contravaloarea medicamentelor de la piaţa liberă, precum şi suma reprezentînd diferenţa dintre venitul mediu realizat la unitatea unde a fost angajat pînă la 18 decembrie 1989 plus venitul de 1000 lei lunar realizat din munci ocazionale şi ajutorul medical primit pentru perioada 18 decembrie 1989 – 31 mai 1990, aşa cum rezultă din probele testimoniale administrate şi actele depuse în instanţă, acte pe care nu le-a avut la data precizării în scris a acţiunii civile. A mai solicitat şi o despăgubire periodică lunară reprezentînd diferenţa dintre pensia de invaliditate stabilită prin decizia de pensionare şi venitul mediu lunar realizat înainte de 18 decembrie 1989, plus suma de 1000 lei realizate lunar din muncile prestate ocazional începînd cu 1 iunie 1990 şi pînă la schimbarea stării sănătăţii acestuia, precum şi plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată reprezentînd contravaloarea transportului părţii civile şi a însoţitorului la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.

Inculpatul în solidar cu aceeaşi aprte civilmente responsabilă să plătească Biroului de avocaţi Timişoara suma de 3000 lei potrivit hotărîrii guvernului din 1990, reprezentînd onorariul pentru apărătorul din oficiu al părţii civile.

Apărătorul inculpatului a solicitat achitarea în ce priveşte tentativa de omor prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. săvîrşită împotriva lui Moldovan Petru, întrucît din probele administrate nu a reieşit existenţa acestei fapte.

Cu privire la tentativa la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. săvîrşită împotriva lui Moldovan Vasile a solicitat achitarea întrucît activitatea de împuşcare a victimei a fost făcută în cadrul legitimei apărări.

În cazul că instanţa nu-şi va însuşi acest punct de vedere a solicitat schimbarea încadrării juridice în ce priveşte această din urmă faptă în infracţiunea de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 al. 1 c.p. deoarece inculpatul nu a acţionat cu intenţia de a ucide.

La individualizarea pedepsei a solicitat să se aibe în vedere împrejurările comiterii faptei şi comportarea inculpatului avută anterior săvîrşirii infracţiunii.

În ce priveşte despăgubirile civile, a declarat că este de acord cu plata acestora în limitele legal dovedite.

Procurorul militar avînd cuvîntul în replică a declarat că se opune schimbării încadrării juridice din tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. în vătămare corporală gravă prev. de art. 182 al. 1 c.p. întrucît inculpatul a acţionat cu intenţia indirectă de a ucide.

Inculpatul avînd ultimul cuvînt a declarat că nu este vinovat de comiterea infracţiunilor ce i se reţin în sarcină.

Preşedintele a declarat apoi dezbaterile închise, după care instanţa s-a retras pentru a delibera în cauză.

TRIBUNALUL

Deliberînd în secret în cauza privind pe inculpatul plut. maj. rezervă M.I. Bandula Vasile care prin rechizitoriul Procuraturii militare Timişoara din 16 martie 1990 a fost trimis în judecată pentru săvîrşirea a două tentative la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. cu aplic[area] art. 33 lit[era] a c.p. reţine în fapt următoarele:

Inculpatul Bandula Vasile a activat ca subofiţer în cadrul Miliţiei şi apoi a Poliţiei municipiului Timişoara, biroul „Pază şi ordine” pînă la data de 31 ianuarie 1990 cînd a fost trecut în rezervă.

La data de 18 decembrie 1989 orele 19-20, inculpatul făcînd parte din dispozitivul nr. 5 din Piaţa Traian care avea misiunea de a păzi obiectivele economice şi comerciale din acea zonă, a fost trimis împreună cu serg[ent] maj[or] M.I. Petran Alexandru şi militarii în termen Butescu Nicuşor şi Bagiac Gheorghe în direcţia podului Decebal [aici trebuie să fie o greşeală; podul Decebal nu e spre Piaţa Badea Cîrţan, acolo e un alt pod] şi Piaţa Badea Cîrţan unde, potrivit unor sesizări, un grup de tineri spărgeau geamurile la tramvaie şi magazine. Respectivul grup de intervenţie avea în dotare pistoale mitralieră şi cartuşe de război. Ajungînd în Piaţa badea Cîrţan au găsit stînd la o masă şi consumînd băuturi alcoolice pe partea civilă Moldovan Vasile împreună cu martorii Moldovan Petru, Barany Iosif, Diaconu Marian, Diaconu Petru şi numitul Romică.

Deşi aceştia nu au fost văzuţi aruncînd cu pietre în geamurile tramvaielor sau magazinelor sau comiţînd acte huliganice, din ordinul inculpatului cei 6 civili au fost loviţi cu patul armelor, au fost legaţi la mîini cîte doi cu curelele de la pantaloni şi duşi sub excortă înspre Piaţa Traian. Fraţii Moldovan Vasile şi Moldovan Petru au fost legaţi împreună şi erau ultimii în coloană, iar în urma lor mergea inculpatul.

Ajungînd pe podul Decebal [de fapt, podul Badea Cîrţan; greşeala revine pe tot cuprinsul hotărîrii, cred că unii martori, chiar locuitori ai Timişorii, nu cunosc denumirile oficiale ale podurilor din oraş, iar judecătorii nu cred că erau din Timişoara] fraţii Moldovan au reuşit să se deslege, după care Moldovan Petru a fugit, traversînd podul şi aruncîndu-se în canalul Bega.

Imediat după aceasta a fugit şi Moldovan Vasile, dar în partea sa aflîndu-se sold[at] Butescu Nicuşor s-a lovit de acesta. Militarul l-a împins,a stfel că Moldovan Vasile şi-a schimbat direcţia de mers în sensul că a fugit în direcţie opusă deplasării grupului, respectiv înspre piaţa Badea Cîrţan şi cînd s-a aflat la aproximativ 2-3 m de inculpat acesta din urmă a tras o rafală cu pistolul mitralieră pentru a-l opri, împuşcîndu-l în ambele şolduri. Rănile produse victimei Moldovan Vasile au penetrat ambele şolduri, producînd fractura cominutivă de mare trohanter şi diafiză, necesitînd mai multe intervenţii chirurgicale şi deşi nu i-a fost pus[ă] în primejdie viaţa a fost nevoie de o perioadă mai mare de 60 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Audiat la urmărirea penală şi în instanţă inculpatul a declarat că a acţionat în legitimă apărare în ce priveşte împuşcarea victimei Moldovan Vasile, iar după numitul Moldovan petru nu a tras foc de armă. A precizat că a luat măsura legării şi excortării celor 6 civili deoarece aceştia au refuzat să se legitimeze. În timp ce excorta acel grup a mers în urma acestuia, însă în apropierea podului Decebal a fost atenţionat – dar nu ştie de cine – că este atacat de victimă. A văzut victima repezindu-se asupra sa, avînd într-o mînă o curea şi a încercat să-i ia arma. În această luptă a încărcat arma, însă Moldovan Vasile a tras de ea, astfel că au fost percutate mai multe cartuşe, rănindu-l pe acesta la picior. Cînd arma a percutat cartuşul distanţa dintre ei era de aproximativ o jumătate de metru şi rănirea a fost urmarea ricoşării glonţului din asfalt. A mai declarat că după Moldovan petru nu a tras cu arma.

Din declaraţia victimei Moldovan Vasile rezultă însă că în momentul cînd a fost împuşcat se afla la 2-3 m distanţă de inculpat că nu s-a luptat cu acesta şi nu a încercat să-i ia arma, ci fugea în direcţia pieţii Badea Cîrţan. Iniţial a fugit în direcţia de mers a grupului, după ce fugise fratele său Moldovan Petru, însă a fost oprit de unul din soldaţii ce-i excorta, situaţie în care a luat-o la fugă în sensul opus deplasării grupului, dar cînd se afla la 2-3 m în faţa inculpatului acesta l-a împuşcat. Două gloanţe i-au perforat şoldurile, iar altele i-au trecut printre picioare, producîndu-i arsuri.

Această declaraţie se coroborează cu declaraţia martorului Butescu Nicuşor, în sensul că primul care a fugit a fost Moldovan Petru care a reuşit să traverseze podul fără ca să se tragă foc de armă după el. Martorul a mai declarat că în timp ce se uita după acesta, victima Moldovan Vasile l-a prins de mînă, fapt pentru care l-a împins, acesta lovindu-se de inculpat. La rîndul lui l-a împins şi inculpatul şi fără să-l someze a îndreptat arma spre Moldovan Vasile cînd se aflau la distanţa de 1 metru unul de altul şi a tras o rafală, victima căzînd la pămînt.

Din declaraţiile martorilor serg. maj. Petran Alexandru şi sold. Bagiac Gheorghe rezultă că grupul de civili din care făcea parte şi victima Moldovan Vasile au fost găsiţi consumînd băuturi alcoolice la o masă din Piaţa Badea Cîrţan. Întrucît nu au avut buletine de identitate la ei şi nu au vrut să se legitimeze s-a dispus de inculpat să fie duşi la dispozitivul din Piaţa Traian. Înainte de a începe deplasarea, din ordinul inculpatului au introdus cartuş pe ţeavă.

Martorii precizează că ajungînd cu grupul de civili pe podul Decebal au auzit o singură rafală de armă şi uitîndu-se în urmă, întrucît se deplasau în faţa grupului, au văzut victima căzută la pămînt, la distanţa de 1 metru faţă de inculpat, care avea arma îndreptată spre acesta. Nu a auzit somaţia sau atenţionări.

Martorii Avram Gheorghe, Grăznaru Ioan, Roman Petrică şi Delcea Ioan au declarat că în ziua de 18 decembrie 1989 înainte de a pleca la dispozitivul nr. 5 din Piaţa Traian s-a făcut la sediul inspectoratului judeţean de miliţie un instructaj, fostul general Nuţă spunîndu-le să folosească arma numai dacă vor fi atacaţi şi cu respectarea prevederilor regulamentare. Li s-a mai spus să tragă la picioare. Au mai precizat că în după masa zilei de 18 decembrie 1989 cînd se aflau în Piaţa Traian au fost sesizaţi de mai multe persoane că în faţa podului Decebal şi în Piaţa Badea Cîrţan există un grup de tineri care aruncă cu pietre în geamurile tramvaielor şi a magazinelor şi le sparg, motiv pentru care a fost trimis grupul condus de inculpat în acea zonă. La reîntoarcerea grupului de intervenţie cu cei 4 civili, au aflat că inculpatul a împuşcat un civil în picior şi s-au luat măsuri de transport cu salvarea la spital.

Din declaraţiile martorilor Moldovan Petru, Barany Iosif şi Diaconu Marian rezultă că în seara de 18 decembrie 1989 au fost găsiţi de inculpat şi de cei ce-l însoţeau la o masă în piaţa Badea Cîrţan consumînd băuturi alcoolice. Intenţionau ca după consumarea băuturii să meargă la demonstraţie. Împreună cu ei se aflau Moldovan Vasile şi încă doi civili.

Fără nici un motiv au fost percheziţionaţi, bătuţi şi apoi legaţi de mîini cîte doi şi excortaţi spre Piaţa Traian. Fraţii Moldovan au fost legaţi împreună. Martorul Moldovan Petru a precizat că ajungînd pe podul Decebal a reuşit să se dezlege şi să fugă traversînd podul şi sărind în Bega. Cînd a sărit parapetul podului a auzit focuri de armă, dar nu ştie după cine au fost trase.

Martorii Barany Iosif şi Diaconu Marian au precizat că ajungînd pe podul Decebal au auzit o singură rafală de armă, iar după ce au ajuns în Piaţa Traian au aflat că a fost împuşcat Moldovan Vasile.

Din actele de la filele 43-47 rezultă că Moldovan Vasile a suferit plagă împuşcată transfixiantă şold drept cu fractură cominutivă de mare trohanter şi diafiză plagă transfixiantă împuşcată şold stîng care sînt rezultatul împuşcării cu armă de foc la data de 18 decembrie 1989 şi pentru a căror vindecare sînt necesare 4 luni îngrijiri medicale. Mai rezultă că prin leziuile menţionate nu s-a pus în pericol viaţa victimei.

Din actul de la fila 162 rezultă că Moldovan Vasile – rănit în revoluţie – a fost pensionat încadrîndu-se în grupa a II-a de invaliditate.

Faţă de cele de mai sus instanţa în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b c[od] p[rocedură] p[enală] urmează să achite pe inculpat în ce priveşte tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. împotriva numitului Moldovan Petru întrucît din întregul probatoriu administrat nu rezultă că ar fi săvîrşit această faptă. Îna cest sens a pus concluzii şi reprezentantul procuraturii militare, probele adminsitrate în isntanţă dovedind că inculpatul a tras cu arma numai o singură rafală atunci cînd a împuşcat pe Moldovan Vasile care fugea într-o cu totul altă direcţie decît fratele său.

Cu privire la împuşcarea lui Moldovan Vasile, din întregul probatoriu administrat rezultă că în momentul în care inculpatul a tras cu arma victima se afla la o distanţă mai mare de un metru faţă de acesta, că s-a tras înspre picioare, fiind rănit la şolduri şi că s-a tras cu intenţia de a-l opri. În această situaţie şi avînd în vedere arma folosită ar fi putut ucide pe Moldovan Vasile dacă avea această intenţie.

Pentru aceste considerente instanţa apreciază că inculpatul folosind arma împotriva victimei dar nu cu intenţia de a ucide ci de a-l opri cauzîndu-i leziuni corporale care au necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare mai mult de 60 de zile, se face vinovat de săvîrşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 al. 1 c.p. şi nu de tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. aşa cum s-a reţinut prin rechizitor.

În consecinţă, instanţa în temeiul art. 334 c.p.p. urmează să schimbe încadrarea juridică în ce priveşte împuşcarea lui Moldovan Vasile din tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. comb. cu art. 174 c.p. în aceea de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 al. 1 c.p. şi să-l condamne pentru această din urmă infracţiune.

Susţinerea inculpatului şi a apărătorului acestuia că în momentul cînd l-a împuşcat pe Moldovan Vasile se afla în legitimă apărare şi ca atare nu poate fi condamnat, impunîndu-se achitarea, instanţa o găseşte nefondată, întrucît din probele administrate rezultă că victima nu l-a atacat pe inculpat. De altfel, este de neconceput ca în condiţiile concrete în care s-au desfăşurat faptele (victima neînarmată, iar colegii săi legaţi şi încadraţi de oameni înarmaţi) să fi încercat să atace o persoană înarmată, şansele de reuşită a dezarmării fiind de la început nule.

La individualizarea pedepsei instanţa urmează să aibe în vedere gradul de pericol concret al infracţiunii comise, împrejurările săvîrşirii cît şi urmările acesteia – victima fiind pensionată, precum şi persoana inculpatului care nu a fost sincer în instanţă, nu a mai fost condamnat.

Întrucît inculpatul a săvîrşit o infracţiune cu grad sporit de pericol social şi avînd învedere pedeapsa ce-i va fi aplicată, instanţa în temeiul art. 67 al. ultim c.p. urmează să dispună degradarea militară a acestuia.

Avînd în vedere că inculpatul a fost arestat preventiv la 22 ianuarie 1990, instanţa urmează ca din pedeapsa ce i se va aplica să compute arestul preventiv începînd cu data de mai sus, iar în temeiul art. 350 c.p.p. să menţină această măsură fiind îndeplinite cerinţele art. 148 lit. h c.p.p.

Pe perioada executării pedepsei inculpatul urmează să fie lipsit de drepturile prevăzute în art. 64 c.p.

În cauză s-a constituit parte civilă Moldovan Vasile, solicitînd prin actul de la fila 138 obligarea inculpatului în solidar cu partea civilmente responsabilă M.I. la plata sumei de 47850 lei despăgubiri civile reprezentînd: 7700 lei îngrijiri postraumatice la domiciliu în perioada 31 ianuarie 1990 – 18 aprilie 1990 – cînd a achitat cîte 100 lei pe zi persoanei ce-l supraveghea şi-l îngrijea, 21750 lei reprezentînd diferenţa dintr ajutorul medical primit şi venitul mediu realizat la unitatea unde era angajat la data accidentării plus 1000 lei lunar realizat din muncile ocazionale efectuate după orele de serviciu pentru perioada 18 decembrie 1989 la 8 februarie 1991; 4000 lei contravaloarea medicamentelor cumpărate la piaţa liberă; 2500 lei alimentaţie suplimentară pe timpul spitalizării şi 1400 lei cheltuieli de transport de la domiciliu la spital pentru pansat – 200 lei un drum (şapte drumuri) un [neciteţ] şi 500 lei cheltuieli de transport a victimei şi însoţitorului la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.

Pentru dovedirea acestor pretenţii au fost audiaţi martorii: Metz Ioan, Ancutivi Remus, Szomogy Virginia, Zetea Elena şi Sava Gheorghe. Din declaraţiile acestora rezultă că partea civilă pe perioada spitalizării – 19 decembrie 1989 – 31 ianuarie 1990 a primit zilnic hrană suplimentară de la familie în valoare de 50 lei zilnic. mai rezultă că după externarea din spital victima a stat imobilizată la pat la domiciliu în perioada 31 ianuarie 1990 – 18 aprilie 1990 şi întrucît soţia a mers zilnic la serviciu, inclusiv dumineca, a plătit un îngrijitor în persoana martorului Metz Ioan cu 100 lei pe zi timp de 77 zile.

De asemenea mai rezultă din aceleaşi probe că în perioada de mai sus victima a fost transportată la spital pentru pansare cu un taximetru particular, în mai multe rînduri, plătind un drum dus-întors cu sume cuprinse între 200 la 300 lei.

Pentru ameliorarea durerilor şi consolidarea fracturilor soţia victimei a cumpărat medicamente de la piaţa liberă, împrejurare ce rezultă din declaraţiile martorilor Metz Ioan, Szomogy Virginia şi Zetea Iuliana.

Martorii Ancutici Remus, Zetea Iuliana şi Sava Gheorghe au dovedit că partea civilă avînd familia numeroasă (trei copii) pentru a o susţine a lucrat în afara orelor de serviciu efectuînd diferite lucrări de reparaţii ca electrician sau munci necalificate, realizînd venituri lunare de cel puţin 1000 lei.

Din foaia de observaţie şi adresele nr. 170/1990 şi 175/1990 a Clinicii de ortopedie rezultă că partea civilă a fost internată în spital în perioada 18 decembrie 1989 la 31 ianuarie 1990 şi că după externare a avut nevoie de un îngrijitor permanent, fiind imobilizat la pat. În perioada internării acestuia a avut nevoie de alimentaţie suplimentară.

Din actrele de la filele 97-101, 122 şi 123, 137, rezultă că partea civilă Moldovan Vasile a fost angajat al Întreprinderii Mecanice Timişoara ca electrician, realizînd în ultimul an pînă la împuşcarea sa un venit mediu lunar de 2967 lei plus 1000 lei lunar din munci ocazionale în afara serviciului, deci în total 3967 lei. Mai rezultă că pentru luna decembrie 1989 a primit un ajutor medical în sumă de 1625 lei, iar pentru lunile ianuarie – 31 martie 1990 a primit 16839 lei. Faţă de venitul mediu ce l-ar fi realizat pentru perioada 18 decembie 1989 la 31 mai 1990 de 20557 lei partea civilă a primit un ajutor medical de 16832 lei reprezentînd o diferenţă în minus de 4725 lei la care avea dreptul.

Din declaraţia de pensionare 109112 din 2? aprilie 1990 (fila 162) rezultă că partea civilă Moldovan Vasile a fost pensionat gradul II de invaliditate, începînd cu 1 iunie 1990, stabilindu-se o pensie lunară de 2842 lei, urmînd să fie revizuit la 8 februarie 1991. Diferenţa dintre pensia stabilită şi venitul mediu lunar ce l-ar fi realizat de 3976 lei [eroare materială; 3967] este de 1125 lei pe lună, diferenţă la care partea civilă are dreptul.

În consecinţă, instanţa apreciază ca dovedită acţiunea civilă formulată de partea civilă Moldovan Vasile aşa cum a fost precizată azi în instanţă, precizare menţionată în practicaua prezentei sentinţe şi ca urmare în temeiul art. 998 c.p. [cod civil] comb. cu art. 1000 al. 3 c[od] c[ivil] şi art. 14 c.c. va obliga pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente – Ministerul de Interne a cărui prepus era acesta la data săvîrşirii infracţiunii, fapta comisă în timpul îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu – să plătească acestuia suma de 20325 lei despăgubiri civile reprezentînd: 4725 lei diferenţa dintre ajutorul medical şi venitul lunar ce l-ar fi realizat pentru perioada 18 decembrie 1989 – 31 mai 1990, 4000 lei medicamente cumpărate de la piaţa liberă, 7700 lei plată îngrijitor, 2500 lei alimentaţia suplimentară, 1400 lei transportul victimei pentru pansament – şapte drumuri – precum şi o despăgubire periodică lunară de 1125 lei reprezentînd diferenţa dintre venitul mediu ce l-ar fi realizat şi pensia de invaliditate începînd cu 1 iunie 1990 şi pînă cînd se va menţine incapacitatea de muncă a victimei.

Suma de 500 lei reprezentînd contravaloarea transportului părţii civile şi a însoţitorului la Tribunalul Militar Tertorial Bucureşti este justificată şi urmează să fie plătită de inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente M.I. dar ca cheltuieli de judecată şi nu despăgubiri civile.

Din actele de la filele 37, 45 şi 167 rezultă că partea civilă Moldovan Vasile a fost internată la Spitalul clinic nr. 1 Timşoara şi apoi la Clinica de ortopedie Timişoara în perioada 18 decembrie 1989 la 31 ianuarie 1990, efectuîndu-se cheltuieli de spitalizare de 5148 lei.

Instanţa avînd în vedere prevederile art. 188 din Legea 3/1978, urmează să oblige pe inculpat în solidar cu aceeaşi parte responsabilă civilmente să plătească părţii civile Spitalul clinic nr. 1 judeţean Timişoara suma de 5148 lei reprezentînd cheltuieli de spitalizare, plus dobînda legală pe an începînd cu data rămînerii definitive a sentinţei şi pînă la achitarea debitului.

Potrivit art. 191 al. 3 c.p.p. instanţa va obliga pe inculpat în solidar cu aceeaşi aprte responsabilă civilmente să plătească statului cheltuielile judiciare avansate pentru soluţionarea cauzei. Potrivit hotărîrii guvernului din 1990 privind asistenţa din oficiu pentru victimele revoluţiei inculpatul în solidar cu aceeaşi parte responsabilă civilmente va plăti Biroului de avocaţi Timşoara suma de 3000 lei onorarul pentru apărătorul părţii civile Moldovan Vasile.

Pentru aceste motive

TRIBUNALUL

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Cu unanimitate de voturi făcînd aplicarea art. 11 pct. 2 lit. b c.p.p. combinat cu art. 10 lit. a c.p.p. achită pe inculpatul plut. maj. rez. M.I. BANDULA VASILE fiul lui Gheorghe şi Terezia, născut la 22 ianuarie 1952 în comuna Boianu Mare, jud. Bihor, absolvent al şcolii de subofiţeri, căsătorit, are un copil minor, fără antecedente penale, domiciliat în Timişoara […] pentru tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. combinat cu art. 174 c.p. privind pe numitul Moldovan Petru.

În baza art. 334 c.p.p. schimbă încadrarea juridică din tentativă la infracţiunea de omor prev. de art. 20 c.p. combinat cu art. 174 c.p. în infracţiunea de vătămare corporală gravă prev. de art. 182 al. 1 c.p. şi condamnă pe acelaşi inculpat la:

– 6 (şase) ani închisoare pentru infracţiunea de vătămare corporală gravă săvîrşită în dauna lui Moldovan Vasile.

În temeiul art. 67 al. ultim c.p. dispune degradarea militară a inculpatului.

Din pedeapsa aplicată compută arestul preventiv începînd cu 22 ianuarie 1990, iar în baza art. 350 c.p.p. combinat cu art. 148 lit. h c.p.p. menţine măsura arestării preventive.

În baza art. 998 c.c. combinat cu art. 1000 al. 3 c.c. şi 14 c.p.p. obligă pe inculpat în solidar cu partea civilmente responsabilă Ministerul de Interne să plătească părţii civile Moldovan Vasile domiciliat în Timişoara […] suma de 20325 lei despăgubiri civile (4725 lei diferenţa dintre ajutor medical şi venitul mediu lunar pentru perioada 18 decembrie 1989 – 31 mai 1990, 4000 lei contravaloarea medicamentelor, 7700 lei plătită persoanei care a îngrijit victima la domiciliu, 2500 lei alimentaţia suplimentară, 1400 lei transport parte civilă la spital pentru pansament) iar începînd cu 1 iunie 1990 o despăgubire lunară de 1125 lei (diferenţa dintre venitul mediu lunar şi pensia de invaliditate gr. II).

Mai obligă pe inculpat în solidar cu aceeaşi parte civilmente responsabilă să plătească aceleaşi părţi civile suma de 500 lei cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 188 din Legea 3/1978, obligă pe inculpat în solidar cu partea civilmente responsabilă Ministerul de Interne să plătească părţii civile Spitalul clinic nr. 1 judeţean Timişoara suma de 5148 lei cheltuieli de spitalizare plus dobînda legală pe an începînd cu data rămînerii definitive a prezentei sentinţe şi pînă la achitarea debitului.

În baza art. 191 c.p.p. obligă pe inculpat în solidar cu partea civilmente responsabilă Ministerul de Interne să plătească statului 1000 lei cheltuieli judiciare şi Biroului de avocaţi Timişoara suma de 3000 lei.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi partea civilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 28 septembrie 1990 la sediul instanţei, în prezenţa inculpatului.

Preşedinte Col. de justiţie Stoichescu Nicolae
Judecător militar Mr. Ivan Florean
Asesori populari Mr. Anton Ioan, Mr. Vlad Nicolae, Mr. Buzu Ioan
Grefier Plt. Maj. Buzatu Vasile

Inculpatul a declarat recurs. Rezultatul acestuia:

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREŞTI
Secţia recurs
Dosar nr. 17/1990

Decizia nr. 16
din 14 decembrie 1990

Tribunalul compus din:
PREŞEDINTE: Maior de justiţie DUMBRAVĂ AUREL
JUDECĂTORI: Căpitan de justiţie GRAUR BOGDAN SAVIN
Căpitan de justiţie BUGA CEZAR
PROCUROR: Maior de justiţie Smaranda Nicolae
GREFIER: Stănescu Eugenia

PENTRU ACESTE MOTIVE
TRIBUNALUL
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE

Cu unanimitate de voturi:
Respinge ca nefondat recursul inculpatului plut. maj. rez. M.I. Bandulea Vasile, împotriva sentinţei nr. 1/28 septembrie 1990 a Tribunalului Militar Extraordinar Timişoara.
Îi deduce din pedeapsă timpul de la 22 ianuarie 1990 la zi.
Îl obligă pe recurent să plătească statului suma de 400 lei cheltuieli judiciare.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14 decembrie 1990.

REŞEDINTE: Maior de justiţie DUMBRAVĂ AUREL
JUDECĂTORI: Căpitan de justiţie GRAUR BOGDAN SAVIN
Căpitan de justiţie BUGA CEZAR
GREFIER: Stănescu Eugenia

De precizat că domnul Vasile Moldovan s-a constituit parte civilă şi a cerut despăgubiri şi la procesul Chiţac-Stănculescu. Cererea i-a fost respinsă pe motiv că a fost deja despăgubit în acest proces cu Vasile Bandula.

Mai citeşte alte documente despre evenimentele din decembrie 1989 de la Timişoara în pagina Documente despre revoluţia din Timişoara.

2 gânduri despre „Cum l-a împuşcat miliţianul Vasile Bandula pe Vasile Moldovan la revoluţie

  1. Intreb pe revolutionarii din Timisoara si din tara cati fosti tortionari militieni si securisti DOVEDITI ca au comis atrocitati si abuzururi in zilele revolutiei au spanzurat in Piata Operei ?? Daca faceau asa nu mai vedeam fosti securisti si comunisti dupa 90 in toate institutile tari care ne dau lectii de inalta moralitate si ne fac legi in parlament !

  2. DE CITE LUNI ANII VA TOT SPUN DE FRONTUL DEMOCRAT ROMAN , NU VRETI , DE CE?. LASATIL PE LORIN FURTUNA DE EL A PROFITAT ALTII EL E SIMPLU CETATEAN , EU INITIATORUL A TOT ASTEPTAT DAR CINE SA VADA NU VA SPUN SA RABDATI DAR VA SPUN CA NU VRETI A STI ADEVARUL CA ALFEL PUTEAM FACE O RASTURNARE DE SITUATIE , NICI ACUM NUI TIRZIU DAR SA PIERDUT MULT TIMP TIMP PE CARE NU IL PUTEM ADUCE INAPOI CE ASTEPTATI SA REFACEM FRONTUL DEMOCRAT ROMAN SI NU VA MAI FI URMA DE COMUNISTII PINA LA GRADUL 4 CHEAR. ASTEPT TEL 0720175140.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.