NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial „nu a produs consecinţe juridice”

„Nu voi da bani miilor de revoluţionari fabricaţi de PDL” spunea Victor Ponta (linc) acuzînd energic guvernarea precedentă de strecurarea de impostori printre revoluţionari. După destituirea lui Sorin Vintilă Meşter din fruntea SSPR (linc), domnul Ponta l-a propulsat în fruntea instituţiei pe Adrian Viorel Nicolaescu, care e principalul fabricant de revoluţionari al guvernării PDL şi cel mai prolific aprobator de preschimbări de certificate dintre toţi şefii care s-au perindat la conducerea SSPR (linc). De precizat că George Costin, fostul secretar de stat aflat acum la închisoare pomenit de Ponta, ajunsese în fruntea SSPR abia după publicarea listei finale a revoluţionarilor din Monitorul Oficial, deci în mod direct Costin n-a fabricat revoluţionari (acum la preschimbarea certificatelor conform legii 341/2004; nu mă pronunţ despre ce s-a întîmplat înainte, cînd era legea 42/1990) ci, dacă i-a fabricat, a făcut-o indirect, prin intermediul lui A. V. Nicolaescu.

Concluzie: Fie domnul Ponta a ajuns la concluzia că revoluţionarii promovaţi de PDL nu sînt impostori, fie îi convine situaţia prezenţei unui număr mare de persoane care nu se încadrează în prevederile legale printre cei care au primit certificate de revoluţionari.

Am pomenit mai demult despre plîngerea mea penală îndreptată împotriva domnului Adrian Viorel Nicolaescu (linc), ca urmare a listei revoluţionarilor pe care a publicat-o în Monitorul Oficial (linc). Recent am primit rezoluţia Parchetului de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti referitoare la acea plîngere. Hotărîrea procuroarei Oana Raluca Niţă este de neîncepere a urmăririi penale şi se întemeiază pe referatul comisarului şef Marian Voicu de la serviciul de investigare al fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Referatul comisarului Voicu nu contestă faptul că pe lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial publicată de Adrian Viorel Nicolaescu apar persoane care nu îndeplineau condiţiile legale pentru preschimbarea certificatelor dar apreciază că publicarea acelei liste în Monitorul Oficial „nu a produs consecinţe juridice”. Am 20 de zile la dispoziţie să formulez plîngere împotriva acestei rezoluţii, ceea ce probabil voi face. Deocamdată reproduc rezoluţia şi referatul comisarului şef Voicu pentru cititorii acestui blog.

ROMÂNIA
Ministerul Public
Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
Nr. 3714/P/2011
operator de date cu caracter personal 3127

REZOLUŢIE
de neîncepere a urmăririi penale
22.08.2012

Procuror NIŢĂ OANA RALUCA din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti,
Examinînd actele premergătoare efectuate în cauza avînd ca obiect sesizarea formulată de numitul Mioc Marius Remus şi, apreciind ca întemeiată propunerea formulată de organele de poliţie,
În temeiul art. 228 sal. 6 rap. la art. 10 lit. a Cpp [cod procedură penală],

DISPUN:

Neînceperea urmăririi penale faţă de numitul Nicolaescu Adrian Viorel, sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor prev. de art. 288 Cp [cod penal], art. 246 Cp, art. 248 Cp şi art. 249 Cp.
Cheltuielile judiciare rămîn în sarcina statului, conform art. 192 Cpp.
Copii după soluţie şi după referat se comunică.

PROCUROR
NIŢĂ OANA RALUCA

Referatul (am introdus prescurtările SSPR = Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi CPRD = Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor):

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SERVICIUL DE INVESTIGARE A FRAUDELOR
BIROUL 3 – Instituţii bugetare şi corupţie
Operator de date cu caracter personal nr. 3223/2006

REFERAT
cu propunere de neînceperea urmăririi penale

Anul 2012, luna mai, ziua 14, în Bucureşti.
Comisar şef de poliţie VOICU MARIAN din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor,
Studiind actele premergătoare efectuate în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, sub nr. 927/P/2010 privind pe:
– NICOLAESCU ADRIAN VIOREL, fiul lui Roseti şi Anica, născut la data de 1956 în Bucureşti, domiciliat în Constanţa […], cu reşedinţa în Bucureşti […], secretar general în cadrul SSPR

CONSTAT URMĂTOARELE:

La data de 27.08.2010 a fost înregistrată la parchetul de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plîngerea penală formulată de Mioc Marius Remus împotriva lui RAYMOND LUCA, senator, preşedintele CPRD şi NICOLAESCU ADRIAN VIOREL, secretar general la SSPR, pentru faptul că în lista finală publicată în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 07.07.2010, apar numele unor persoane care nu întruneau condiţiile legale pentru preschimbarea certificatelor de revoluţionar.
În urma cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de LUCA RAYMOND în referire la infracţiunile prevăzute şi pedepsite de art. 246, 248, 249 şi 289 din Codul Penal şi disjungerea cauzei privind pe NICOLAESCU ADRIAN VIOREL, în legătură cu întocmirea şi publicarea Listei finale, cuprinzînd persoanele cărora li s-a eliberat noile tipuri de certificate şi declinarea competenţei de soluţionare a noului dosar penal în favoarea Parchetului de pe lîngă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, care l-a trimis în acest scop Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor.
În plîngere Mioc Marius Remus arată că în lista privind răniţii în revoluţie, la poziţia 1451 este menţionat OANĂ MARIN, căruia i s-a eliberat certificatul cu seria LRT-O 00002, iar în lista luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite, la poziţia 14068 este menţionat SUCEAVĂ ION, cu certificatul LRM-S 00058, iar la poziţia 2192, BUZGĂU PAVEL, cu certificatul LRM-B 00145.
Reclamantul susţine că eliberarea acestor certificate de revoluţionar contravine prevederii art. 8 din Legea 341/2004, deoarece OANĂ MARIN şi SUCEAVĂ ION ar fi acţionat împotriva revoluţiei, iar BUZGĂU PAVEL a fost colaborator al securităţii.
Dn cercetările efectuate, documentele puse la dispoziţie atît în cadrul cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cît şi în prezentul dosar penal ca şi din declaraţiile date de Mioc Marius Remus, reclamant, GADINĂ MIHAI, VAIDA ANDREI şi DRĂGULIN ILIE (funcţionari în cadrul SSPR), cît şi de NICOLAESCU ADRIAN VIOREL (persoana reclamată) au rezultat următoarele:
– OANĂ MARIN a obţinut titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei (rănit) prin Decretul-Lege nr. 110/1991 (M.O. nr. 40/1993), eliberîndu-i-se certificatul doveditor nr. 117/1991.
În vederea preschimbării certificatului potrivit Legii nr. 341/2004 OANĂ MARIN a formulat cerere şi a depus dosarul nr. 483/30.09.2004.
Cererea a fost validată în anul 2004 de către Comisia SSPR şi a primit avizul CPRD.
În baza Decretului nr. 1168/2004 al Preşedintelui României noul certificat a fost tipărit, eliberat şi publicat în Monitorul Oficial nr. 7 / 05.01.2005.
Fiind emis cu erori privind datele de identitate, certificatula  fost retipărit fiind reţinut de Comisia Parlamentară.
Datorită faptului că la solicitarea Comisiei Revoluţionarilor din Decembrie 1989, Ministerul Apărării Naţionale a comunicat că OANĂ MARIN a acţionat împotriva revoluţiei, la data de 09.09.2008 CPRD a hotărît neacordarea avizului pentru preschimbarea certificatului, hotărîre pe care a luat-o şi la 09.12.2009.
Avînd în vedere cele de mai sus certificatul nou tipărit cu seria LRT-O nr. 00005 privind pe OANĂ MARIN, a fost anulat de SSPR care a transmis Preşedintelui României propunere de retragere a titlului de luptător pentru victoria revoluţiei.
Din declaraţia lui NICOLAESCU ADRIAN VIOREL rezultă că a luat cunoştiiţă despre cele de mai sus cînd a fost sesizat de Mioc Marius Remus şi prin Ordinul nr. 73/30.04.2010 s.a constituit Comisia SSPR de verificare a acestor aspecte care a propus la data de 20.10.2010 SSPR [?] – anularea certificatului lui OANĂ MARIN, fapt materializat la data de 28.02.2011 prin Decretul prezidenţial nr. 237.
Ca urmare a acestui fapt OANĂ MARIN a acţionat în judecată SSPR, cauza făcînd obiectul dosarului nr. 3761/2/2011 la Înalta Curte de Apel.
– SUCEAVĂ ION a obţinut titlul de luptător pentru victoria revoluţiei remarcat prin fapte deosebite, prin Decretul lege nr. 226/1992 (M.O. 41/1992), eliberîndu-i-se certificat doveditor nr. 7434/1992 iar pentru preschimbare titularul a formulat cerere şi a depus dosarul nr. 1919/13.10.2004.
Noul certificat cu seria LRM-S şi nr. 00058 nu a fost semnat şi eliberat persoanei în cauză deoarece în şedinţa din 09.09.2008 SSPR a hotărît neacordarea avizului, iar la data de 29.09.2009 as luat act de solicitarea expresă a titularului de renunţare la schimbarea certificatului.
Din declaraţia lui NICOLAESCU ADRIAN VIOREL şi a funcţionarilor SSPR care s-au ocupat de alcătuirea Listei finale publicate în Monitorul Oficial nr. 467 bis / 07.07.2010 cît şi din adresa nr. 18/13185/21.10.2010 rezultă că certificatul preschimbat al lui SUCEAVĂ ION nu a fost semnat şi nici eliberat.
– BUZGĂU PAVEL a obţinut titlul în baza Decretului 37/2000 publicat în Monitorul Oficial 100 bis/2000 şi ca urmare a formulării cererii de preschimbare a certificatului, a fost propus de SSPR pentru acordarea avizului de preschimbare.
La data de 19.09.2006 SSPR a dat avizul de preschimbare, fiind tipărit şi semnat certificatul LRM-B 00145.
Deoarece prin sentinţa civilă nr. 1226/24.03.2009 pronunţată în dosarul penal [sentinţă civilă dată în dosar penal?] nr. 45293/3/2008 Curtea de Apel Secţia a VIII-a a constatat calitatea de colaborator al securităţii cu privire la BUZGĂU PAVEL, în baza dispoziţiei art. 8 din Legea 341/2004 şi art. 49 din HG nr. 1412/2004, Comisia SSPR a hotărît anularea certicatului LRM-B nr. 00145 iar la sesizarea sa, prin Decretul 0427/15.04.2010 al Preşedintelui României s-a dispus anularea titlului acordat lui BUZGĂU PAVEL.
Din precizările SSPR ca şi din declaraţiile persoanei reclamate şi a funcţionarilor SSPR audiaţi, rezultă faptul că numele celor trei persoane menţionate mai sus au fost tipărite în Lista finală din Monitorul Oficial nr. 467 bis/2010 dintr-o eroare a bazei de date electronice dar acest lucru nu conferea vreun drept persoanelor respective, acest lucru fiind dat doar de certificatul de revoluţionar preschimbat.
Precizăm faptul că simpla menţionare a numelor celor trei în Lista finală despre care se face vorbire nu a produs consecinţe juridice.
În ceea ce priveşte reţinerea de la avizare a unui număr de 37 dosare, s-a constatat faptul că în perioada 2004-2008 SSPR a amînat acordarea avizului pentru mai multe cereri de preschimbare a certificatului de revoluţionar.
În temeiul art. 13 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 341/2004 aprobate prin HG 1412/2004, Comisia SSPR a reanalizat dosarele în cauză după ce documentaţia a fost completată şi a validat cererile de preschimbare făcînd propuneri în acest sens Comisiei SSPR.
Din precizările SSPR cît şi din declaraţiile persoanelor audiate rezultă că la nivelul acestei instituţii au fost efectuate verificări atît la solicitarea CPRD cît şi a reclamantului, nefiind constatate cazuri de preschimbare a certificatelor de revoluţionar fără respectarea prevederilor legale.
Avînd în vedere cele expuse mai sus şi rezultate în urma cercetărilor considerăm că în cauză nu sînt îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunilor reclamate ca fiind comise de NICOLAESCU ADRIAN VIOREL, fapt pentru care în conformitate cu prevederile art. 228 alin. 4 din Codul de Procedură Penală şi art. 10 lit. a din Codul de Procedură Penală,

PROPUN:

Neîncepere urmăririi penale faţă de NICOLAESCU ADRIAN VIOREL

Ofiţer de poliţie judiciară
Comisar şef, VOICU MARIAN

Mai citeşte:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Generalul Marin Oană pierde procesul cu mine şi cu SSPR

5 gânduri despre „NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial „nu a produs consecinţe juridice”

  1. Domnule Mioc, nu mai am nervi, nici bani. Dumneavoastră sunteţi deja, oarecum, prea cunoscut. Iertaţi-mă, nu înşeleg ce urmăriţi??? Numai şi numai să-i vedeţi pe disperaţii, sinucigaşii, pierdanţii acestor INDIVIZI care stau acolo datorită unor naivi ? Posibil să fi fost LOVITURĂ DE STAT ! POSIBIL SĂ FI FOST ŞI ” AGINTURILI STRĂINE”. Şi-atunci … ??? Nu ar fi mai bine să-i scoatem în afara Legii pe aceşti REVOLUŢIONARI, atât de naivi!!!, SĂ-I EXECUTĂM ? Majoritatea stau în datorii, au luat nişte bani de la bănci pentru a trăi bine, mai ales că avea un DREPT CÂŞTIGAT PRIN LEGE . DA … DA … sunt MIYERII PRINTRE NOI, să începem cu Parlamentarii şi să terminăm cu … Scuye, sunt super scârbit: DORU MĂRIEŞ un obsedat de felul că poate dovedi doar … Piaţa Universităţii (arestat la Mineriadă), căci restul … e GOL. Iar cei din TIMIŞOARA, SOCIETATEA TIMIŞOARA ( la care în anul 2000, după 1989, ziarul DRAPELUL, a ADERAT !!!) TRĂDEAYĂ TOTUL. Lucrând la ziarul TIMIŞOARA am fost , cred, faţă de GEORGE ŞERBAN … CARE A FOST ASASINAT!!! Eram cu el când a fost înmormântat MONORAT: ştii ce mi-a spus???” Dorule, când urmăm noi ?!”. Nu pot să-ţi spun mai multe, are să piardă un copil. Oare cum îşi explică el faptul că este orfan. Nu ştiu ce să mai spun. Este ULTIMA oară cănd … accesez aici. Dacă vrei poate sau … iarăşi poate ne vom întălni. Dacă vrei să fii, oarecum CELEBRU, continuuă. Mi-ar părea rău să fi terfelit în asemenea fel încât să alegi … ? ştii tu ce ?

  2. Draga Paul Doru
    in postarea ta arati niste lucruri interesante si alti revolutionari din tara ar dori sa le stie .Sunt lucruri grave ce le descrii pe frinturi .Te rog sa le detailezi mai coierent sa le intelegem si noi . Cred ca ne privesc pe toti .Inteleg ca pentru uni esti incomod dar te rog sa nu te pierzi in anonimat .Inteleg ca esti marcat si suferi ,toti suntem marcati. Se cere sa gasim solutii sa iesim din aceasta situatie .Refuz sa cred ca printre idealurile celor cazuti au fost ca noi sa nu fim responsabili ,sa nu gasim o solutie la problema noastra sa suferim in continuare lamentabili mai ales ca de citiva ani umilinta apasa greu pe constinta noastra .
    Asa cum a spus Ana Blandiana la Timisoara prin 91 REVOLUTIA inca nu sa terminat .Constatam insa cu durere ca noi azi nu stim sa ne unim ca in 89 aceasta fraza este o banalitate dar de 20 de ani stim sa perpetuam intr-un cerc vicios- DIALOGUL SURZILOR -La un moment dat ma intrebam si acum ma intreb oare nu ne meritam soarta daca nu iesim din acest cerc vicios .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.