Activitatea Inspectoratului M.I. Timiş în noaptea de 16/17 decembrie 1989

„În dosarul Timişoara era adevărul, dar pe nimeni nu a interesat”, spunea maiorul Radu Tinu, fost adjunct al şefului securităţii Timiş în decembrie 1989, într-un interviu dat lui Gabriel Argeşeanu în 1999 (linc).

Acum, după ce asociaţia „21 Decembrie” a făcut disponibile pe saitul „dosarele revoluţiei” documentele procesului revoluţiei din Timişoara (linc), prezint şi eu cititorilor cîte ceva de acolo. Azi vă prezint activitatea Inspectoratului Timiş al Ministerului de Interne (care cuprindea miliţia, securitatea, pompierii şi grănicerii) din noaptea de 16/17 decembrie 1989, conform unei note interne a acestui inspectorat, depusă la dosarul procesului „Timişoara”. Comentariile mele sînt cu litere cursive, între paranteze drepte. Precizez că am prelucrat fotografiile de pe saitul dosarelerevolutiei.ro prin rotire şi decupare astfel încît documentele să fie cît mai lesne de citit.

IMG_0066_NotaMI1617

NOTĂ
privind informaţiile şi activităţile desfăşurate în noaptea de 16/17.12.89 de către Grupa de comandă a Inspectoratului judeţean Timiş al M.I.

Pînă la orele 21,30 se dispun forţele care acţionează la obiectiv [Laszlo Tokes] şi se dau ordinele necesare pentru prevenirea unor fapte din partea celor prezenţi.

La obiectiv se găsesc peste 1000 persoane. Deşi 20 de miliţieni au fost încercuiţi de elementele participante, se acţionează cu 2 plutoane de securitate şi 100 de miliţieni care fac ordine.

Orele 21,40 Colonel Popescu – inspectorul şef raportează tov. ministru că se stăpîneşte situaţia operativă.

– Orele 21,45 cele 1000 persoane de la obiectiv se îndreaptă spre Cal[ea] Buziaşului şi fac agitaţie în zona obiectivului.

– Orele 21,55 trei plutoane de grăniceri închid ieşirile din Timişoara spre Jimbolia,, Sînicolaul Mare şi Deta.

– 150 persoane se îndreaptă către Fabrica de piele şi mănuşi. Se iau măsuri de urmărire şi se închide zona de la obiectiv.

– Deşi parte din persoanele de la obiectiv s-au răspîndit aceştia s-au adunat din nou în faţa casei acestuia, situaţie în care inspectorul şef a ordonat ca cele 3 plutoane din brigada de securitate şi pompierii să intervină în forţă pentru împrăştiere.

– S-a ordonat să se ia măsuri de întărirea pazei la Comitetul judeţean de partid şi municipiu.

– Orele 22,00 inspectorul şef a luat măsuri de întărirea pazei la sediul securităţii şi miliţiei, unde a fost adus un pluton de securitate şi grăniceri.

– Din nou s-a ordonat să se acţioneze cu forţa la obiectiv.

– Comandantul batalionului de securitate acţionează în obiectivele ordonate.

– Orele 22,05 la obiectiv [zona casei lui Laszlo Tokes] s-a lichidat acţiunea celor prezenţi, situaţie care este raportată de inspectorul şef tovarăşului ministru.

– Orele 22,10 la întreprinderea Banatul un nr. de 150 persoane cîntă „Deşteaptă-te române” [devenit imn naţional după revoluţie], vor să intre în întreprindere dar nu li se permite accesul.

IMG_0067_NotaMI1617

– Orele 22,17 cineva dă un telefon la 12415 şi transmite „vă place, aşa vă trebuie”.

– 150 persoane care se îndreptau spre întreprinderea Banatul au luat-o pe Cal[ea] Buziaşului spre A.E.M. [Întreprinderea de Aparate Electrice de Măsurat]

– Orele 22,15 forţele de ordine au adus la sediul miliţiei 14  persoane reţinute şi se raportează că la Michel Angello [podul Michelangelo] nu sînt probleme.

– Se anunţă că în Complexul studenţesc s-a stins lu[mina] şi intră cine doreşte. Se discută cu I.R.E.T. [Întreprinderea de Reţele Electrice Timişoara] pentru remedierea defecţiunii.

– Tov. inspector şef vorbeşte cu Comitetul Judeţean de Partid şi raportează stadiul la care se găseşte situaţia operativă şi primeşte noi indicaţii.

– Orele 22,20 colonel Sima Traian discută cu tov. general Macri care-i comunică că mîine dimineaţă cu un tren special va sosi la Timişoara.

– Orele 22,25 tov. secretar Matei [Ilie Matei, fost prim secretar PCR Timiş pînă puţin înainte de decembrie 1989; a fost şi el prezent în timpul revoluţiei aici, deşi fusese înlocuit din funcţie] îi comunică inspectorului şef că situaţia de la MARIA [Piaţa Maria, lîngă casa lui Laszlo Tokes] nu se stăpîneşte corespunzător.

– Mr. Radu Tinu se deplasează din nou la faţa locului pentru a vedea care este situaţia şi a transmite ordinele inspectorului şef.

– Se comunică din zonă că s-a spart alimentara şi farmacia de lîngă obiectiv [casa lui Laszlo Tokes] şi forţele de acolo au nevoie de un tun de apă. Imediat s-a deplasat un alt pluton de securitate la faţa locului prin str. 6 Martie şi Ghe. Doja.

– Colonel Fărcaşu raportează că în zona Michel Angello [podul Michelangelo] este linişte şi s-a întărit dispozitivul la Municipiul de partid.

– Orele 22,30 tov. prim secretar Bălan [Radu Bălan] transmite inspectorului şef Popescu că anumite elemente refractare acţionează pe podul de la Parcul Central, unde inspectorul şef a trimis noi forţe şi o maşină a pompierilor pentru a-i împrăştia pe demonstranţi.

– Orele 22,35 General Mortoiu Aurelian vorbeşte cu Col. Sima Traian.

– Comandantul Batalionului de securitate Bunoaica raportează inspectorului şef că stăpîneşte situaţia operativă, dar că la Librăria M. Sadoveanu, lîngă obiectiv, sînt nişte elemente – locul unde încă nu au ajuns maşinile pompierilor.

– Orele 22,45 inspectorul şef ordonă forţelor de ordine ca în str. 6 Martie colţ cu Şt. Furtună, str. Timotei Cipariu, la ambele capete, Gh. Doja, Miron Costin, Piaţa Maria [toate aceste străzi – din zona casei lui Laszlo Tokes de pe str. Timotei Cipariu] – să nu mai intre ţipenie de om.

IMG_0068_NotaMI1617

– Se raportează şi se solicită ca cele 2 maşini cu apă să se prezinte urgent în Piaţa Maria. Colonel Popescu ordonă comandantului de pompieri să execute imediat ordinele date.

– Orele 22,50 din nou se intervine pentru ca maşinile de apă să ajungă în locul raportat.

– Colonel Sima Traian raportează că se stăpîneşte situaţia operativă.

– Plut. securitate de la obiectiv [Laszlo Tokes] solicită urgent maşina cu apă a pompierilor.

– Orele 22,55 unele elemente tulburente au spart geamurile la un tramvai şi insistă să intre la întreprinderea A.E.M. şi nereuşind se îndreaptă spre ELECTROTEHNICA.

– Orele 23,00 Col. Popescu ordonă ca toate forţele la Piaţa Maria – Şt. Furtună să acţioneze conform ordinelor date.

– Comandantul plutonului de securitate cheamă – solicită maşină pentru a transporta pe cei reţinuţi. Acelaşi comandant din nou solicită maşina de pompieri.

– Orele 23,07 Col. Sima Traian raportează tov. General-locotenent Vlad Iulian situaţia operativă existentă la acea oră.

– Forţele de ordine de la Catedrală şi de la A.E.M. unde tulburenţa ridică probleme, solicită noi forţe.

– Orele 23,15 inspectorul şef Col. Popescu raportează tov. ministru Tudor Postelnicu că au fost reţinute 16 persoane, altele 34 urmează să fie aduse la sediu, iar 75 dintre participanţi au fost cunoscuţi de către ofiţerii de securitate.

– Concomitent comandantul batalionului de securitate raportează că are în dispozitiv 6 plutoane iar o companie este în rezervă.

– Tov. ministru Tudor Postelnicu ordonă inspectorului şef ca peste 1 oră să raporteze cine sînt huliganii care acţionează pe străzi, profesia acestora, locurile de muncă, etc. în special a celor reţinuţi. De asemenea mai raportează că în Cal. Buziaşului, str. T. Vladimirescu pod, Regionala CFR, 600 m înspre gară, tulburenţii sînt tineri şi unii chiar între 14-16 ani.

– 3 ofiţeri au fost loviţi de huligani, iar forţele noastre nu au bastoane.

– Tov. ministru ordonă inspectorului şef ca la evacuarea obiectivului [Laszlo Tokes] va acţiona executorul judecătoresc ajutat de către organele de miliţie.

– Concomitent se raportează că anumite elemente care se îndreptau spre Complexul studenţesc şi-au schimbat traseul şi se îndreaptă spre A.E.M.

IMG_0069_NotaMI1617

– Se ordonă să se oprească circulaţia.

– Prin rotaţie toată tehnica pompierilor să acţioneze organizat şi să rezolvăm problemele ivite.

– Inspectorul şef raportează că 3 maşini sînt distruse iar la pod huliganii s-au dedat la acte de vandalism.

– Orele 23,40 tov. Colonel Popescu solicită tov. ministru forţe de la armată deoarece huliganii au dat foc la două magazine.

– Tov. Col. Sima Traian raportează situaţia grea care s-a creat în zonă şi în special pe Şt. Furtună.

– Orele 23,45 Col. Sima Traian raportează tov. General maior Bucurescu Gianu situaţia dificilă care s-a creat în apropiere de obiectiv [Laszlo Tokes].

– Inspectorul şef raportează primului secretar această situaţie şi primeşte ordine cum să acţioneze.

– Col. Popescu solicită Brigăzii de securitate şi […] Lt. col. Bunoaica să trimită alte forţe în zonă.

– Pe str. 6 Martie se îndreaptă la locul acţiunii 200 de militari care vor intra în dispozitiv.

– Orele 23,50 Col. Sima Traian raportează primului secretar că cele 2 plutoane din Arad vor intra în dispozitiv.

– Dispozitivul raportează că un grup de peste 200 persoane de la A.E.M. care nu au putut intra în întreprindere, pe str. Lidia şi Giroc pe lîngă C.C.S.I.T.A. se îndreaptă în oraş.

– Orele 23,55 inspectorul şef raportează din nou situaţia operativă primului secretar şi arată că un grup de manifestanţi pe str. 30 Decembrie vin în coloană şi o altă coloană se îndreaptă spre Comitetul Judeţean de Partid.

– Pe 6 Martie şi B-dul Tineretului unii huligani au dat foc la 2 maşini şi la un magazin din apropiere.

– Urgent ordonă organele de pompieri de [să] dirijeze 1-2 maşini cu apă în acel loc.

– Orele 24,00 tov. ministru întreabă despre starea sănătăţii a ofiţerului lovit puternic, despre forţele date de M.A.N. şi ordonă ca toată zona să fie blocată.

– Inspectorul şef raportează că dispune de 1 pluton şi jumătate la COmitetul Judeţean de Partid şi 1 pluton la Complexul studenţesc.

– Orele 0,15 inspectorul şef raportează tov. ministru că cca 1000 de persoane de la Maria şi 700 de pe Cal. Buziaşului se îndreaptă spre Comitetul Judeţean de Partid.

– Tov. ministru ordonă ca maşina pompierilor să meargă înainte, iar plutoanele de securitate în urma ei pentru a-i împrăştia.

IMG_0070_NotaMI1617

– Orele 0,20 Col. Popescu raportează tov. ministru Tudor Postelnicu că se stăpîneşte situaţia operativă în zonă.

– Orele 0,25 dispozitivul din complex raportează că situaţia acolo este critică, mai mulţi huligani se îndreaptă spre ei, aceştia aruncă cu pietre în cămin, iar cele 200 persoane de la M.A.N. nu au sosit aşa cum s-a anunţat de cu seară.

– Lt. col. Predescu se găseşte cu plutonul în acea zonă.

– Orele 0,30 se raportează că un mare grup de persoane se îndreaptă spre [Piaţa] Maria

– Între Al. Sporturilor [Aleea Sportivilor] şi complex se găsesc c[ir]ca 600 de oameni unde acţionează plutonul trimis acolo, iar un alt pluton se îndreaptă spre ei.

– Orele 0,35 Lt. col Bunoaica trimite în zonă pentru rezolvarea situaţiei un pluton cu cîini.

– 3 plutoane de grăniceri se îndreaptă spre zona critică pentru întărire.

– 50 cadre de miliţie au fost regrupate pentru a constitui rezerva la inspectorat.

– Orele 0,37 Lt.col. Corpodeanu Ion – adj[unctul] şefului miliţiei judeţului primeşte îngrijiri medicale fiind lovit.

– Orele 0,45 inspectorul şef raportează tov. ministru că a anihilat acţiunea celor peste 600 persoane care au ajuns la complexul studenţesc. De asemenea raportează că avem forţe suficiente, au sosit în ajutor 3 plut. de grăniceri, iar la Comitetul Judeţean de Partid acţiunea este ordonată de şeful miliţiei Col. Deheleanu Ion.

– Orele 0,50 Forţele de ordine raportează că c[ir]ca 1000 [scris iniţial 10000 dar ultimul zero tăiat] persoane studenţi şi alte elemente huliganice se îndreaptă spre Comitetul Judeţean de Partid unde acţiunea este coordonată de Col. Tomas şi Col. Popa.

– Orele 1,00 inspectorul şef raportează tov. ministru situaţia în care ne găsim, faptul că au fost trimise forţe pentru destrămarea participanţilor din zonă, timp în care se aud strigăte scandări puternice în stradă în zona Operei.

– Cele 3 plut. de grăniceri au fost introduse în dispozitiv, iar coloana care a ajuns la Catedrală se îndreaptă din nou spre Complexul Studenţesc.

– Orele 1,15 trupele de securitate au reţinut peste 20 persoane tulburente care urmează să fie aduse la organul de miliţie cu autoduba de lîngă Consulatul sîrbesc.

– Col. Sima Traian discută cu tov. de la Penitenciarul Timişoara să pregătească nişte celule pentru cei care vor fi aduşi din zonă.

IMG_0071_NotaMI1617

– Orele 1,30 coloana de demonstranţi se îndreaptă spre sediul Municipiului de Partid.

– Col. Popescu dă noi ordine Lt. col. Bunoaica care raportează că are în zonă 6 plutoane şi urmează să mai vină alte 3.

– Tov. ministru se interesează cîte persoane au fost reţinute, iar inspectorul şef raportează că în jur de 50 de persoane.

– Orele 1,35 sîntem infromaţi că la Catedrală cineva dintre manifestanţi care din cauza întunericului nu a putut fi identificat s-a urcat pe trepte şi le vorbeşte mulţimii, iar apoi a fost recunoscut de ofiţer.

– Se solicită 2 maşini cu apă la Catedrală.

– Orele 1,45 cca. 1150 persoane se îndreaptă de la Catedrală spre obiectiv [casa lui Laszlo Tokes]

– S-au întreprins măsuri de blocaj şi împrăştiere cu 6 plutoane din care 3 de grăniceri.

– Din cele 28 persoane reţinute, 12 sînt muncitori, 3 fără ocupaţie, 3 au studii superioare, 3 studenţi, 3 alte ocupaţii, din care 2 sînt membri P.C.R.

– Orele 1,50 coloana care a plecat de la Catedrală s-a despărţit în două, jumătate se deplasează spre [Piaţa] Maria şi jumătate spre spitalul de copii, spre gară.

– Col. Sima Traian a raportat tov. General-locotenent Iulian Vlad situaţia din zonă şi faptul că acest grup s-a despărţit.

– Se solicită comandantului batalionului de securitate ca în acţiunile sale să reţină cît mai multe persoane din acest grup.

– Tov. ministru solicită ca la orele 2,10 să raporteze situaţia exactă din zonă.

– Se primesc informaţii că un grup de peste 1000 persoane se îndreaptă spre cartierul Circumvalaţiunii, iar 5-600 dintre ei se îndreaptă spre Politenică.

– Inspectorul şef raportează că fără scut, cască şi baston nu se poate acţiona în totalitate.

– Se primesc informaţii că astăzi la orele 10, 17 demonstranţii se vor reîntîlni pentru a continua acţiunile lor.

– 2,30 inspectorul şef raportează tov. ministru Tudor Postelnicu situaţia la acea oră şi că un grup de cca. 700 persoane se îndreaptă în zona Circumvalaţiunii spre F[abri]ca de Lapte [demolată după revoluţie, în locul ei s-a construit magazinul Billa] pentru anihilare se acţionează cu 1 pluton de urmărire, 2 plut. pentru blocaj, o companie de grăniceri şi alte forţe, 2 maşini de pompieri.

– Au mai fost reţinute alte 45 elemente.

– Tov. ministru ordonă să se ia măsuri pentru evacuarea obiectivului [Laszlo Tokes]. Se va folosi 2 autoturisme, 1 microbuz, 1 autocamion pentru mobilă, 8 cadre de miliţie şi 2 şoferi.

IMG_0072_NotaMI1617

– Astăzi începînd de la orele 7,00 vor avea loc dezbateri în toate unităţile economice şi instituţiile din Timişoara, unde-şi au locul de muncă demonstranţii, unde vor participa activişti de partid şi şefii de instituţii pentru a înfiera asemenea acţiuni ostile şi huligane.

– Se raportează tov. ministru că au fost reţinute 45 elemente care se găsesc în arestul miliţiei şi se ordonă ca la ora [… – marginea foii, nu se vede] să se raporteze din nou.

– Orele 2,40 se raportează că aproximativ 900 persoane au intrat pe str. Ghe. lazăr dar fiind urmăriţi s-au împrăştiat printre blocuri în partea dreaptă unde le-a ieşit în cale un pluton de grăniceri.

– Primul secretar tov. Matei [Ilie Matei, care de fapt nu mai era prim secretar de Timiş, fiind cu puţin timp înainte înlocuit de Radu Bălan, dar care s-a implicat din exces de zel] îi atrage atenţia inspectorului şef că nu se acţionează cu toată fermitatea şi îi lăsăm pe huligani să ne înjure, să ne lovească şi noi stăm şi ne uităm la ei. Unul cu şubă albă într-o coloană de huligani îi incită pe cei adunaţi în piaţă.

– Orele 2,55 sînt reţinute 80 de persoane, iar inspectorului şef raportează primului secretar situaţia nou creată.

– La ora 3 cei din grupul arătat s-au împrăştiat, iar tov. prim secretar a ordonat să se intre cu toate forţele pentru a-i destrăma şi a-i reţine pe cei care mai umblă prin oraş.

– Orele 3,05 inspectorul şef raportează tov. ministru faptul că persoanele din grupul de mai sus au fost destrămate şi se acţionează pentru reţinerea grupurilor răzleţe.

Pînă în prezent au fost reţinute 80 de persoane şi urmează să se mai aducă.

– Se raportează organizarea unor aptrulări pe străzi.

– În 10 minute tov. Col. Popescu va raporta din nou situaţia din zonă şi raportează tov. ministru General-locotenent Iulian Vlad că unii din participanţi şi-au manifestat intenţia de a se reîntîlni azi la orele 10 sau 17.

– Orele 3,20 sînt reţinute 104 persoane.

– Tov. General-locotenent Iulian Vlad ordonă – măsuri împreună cu comandantul brigăzii de securitate cu Mr. Nichita de la grăniceri.

– Realizarea unor dispozitive care să nu permită repetarea situaţiei.

– Măsuri pentru 17.12.1989 pentru a preveni eventualele regrupări la orele 10 sau 17 despre care avem informaţii.

– Să asigurăm zonele pretabile la acţiuni mai în adîncime.

IMG_0073_NotaMI1617

– Se vor întreprinde măsuri ferme în timpul evacuării obiectivului [Laszlo Tokes] şi după evacuare.

– Se va organiza riguros hrana oamenilor şi odihnă prin rotaţie.

– Orele 3,30 inspectorul şef a ordonat celor competenţi măsuri urgente de hrană pentru 600 persoane, gustări, ceaiuri fierbinţi, mîncare, tot ce se poate pregăti.

– Sînt 15 răniţi din care 6 ofiţeri şi 9 subofiţeri.

– Col. Rotariu raportează că a umplut un camion cu persoane reţinute şi va fi trimis la penitenciar.

– Col. Deheleanu I. spune că la orele 4 trebuie să acţioneze la obiectiv. Pentru aceasta tov. Rotariu ca întări dispozitivul din acea zonă.

– Orele 3,40 tov. ministru ordonă:

– pregătirea pentru evacuare: 1 Dacie cu staţie, 2 ofiţeri de miliţie, şoferi cu bonuri de benzină, pachete cu hrană şi apă minerală.

– Se va deplasa pe ruta Timişoara – Arad – Oradea – Cluj – Zalău. La limita jud. Cluj – Sălaj vor fi şateptaţi de echipaj de miliţie care-i vor conduce în comuna Mineu jud. Sălaj.

– Orele 3,50 din dispozitiv se raportează că un grup de 5-600 persoane se îndreaptă spre Piaţa 700.

– Inspectorul şef a ordonat blocarea şi destrămarea urgentă a grupului.

– Au fost dirijate 2 plut. de securitate şi 100 militari.

– Orele 4,05 au fost reţinute un nr. 115 elemente periculoase.

– Orele 4,07 7 plut[oane] se găsesc în dispozitivul obiectivului [Laszlo Tokes] care asigură evacuarea acestora.

– După cifrele estimate în acţiune au fost implicate un nr. de cca. 7500 elemente, unele din ele deosebit de virulente.

– Tov. prim secretar solicită inspectorului şef o situaţie a persoanelor reţinute.

– Orele 4,15 s-a terminat şi cu grupul de la Piaţa 700 care se îndrepta spre Hotelul Timişoara.

– Se solicită să se dea forţe şi la Penitenciar pentru paza celor reţinuţi.

– Orele 4,20 sînt reţinute peste 140 persoane.

– Obiectivul [Laszlo Tokes] nu este găsit la domiciliu [se refugiase în biserică, 1 etaj mai sus].

– La orele 4,30 prin mijloace speciale obiectivul a fost găsit ascuns la domiciliul său.

– În total au fost reţinute 143 persoane.

IMG_0074_NotaMI1617

– Orele 4,40 autocamionul este aproape încărcat la obiectiv.

– Din nou se raportează că au fost reţinute 181 persoane.

– Se raportează că la „Vaporul” au fost reţinute 20 de persoane.

– Orele 4,50 echipajul cu obiectivul [Laszlo Tokes] au plecat la Zalău aşa cum s-a ordonat, iar la 5,15 a plecat şi camionul DAC 21-TM-154.

– Orele 5,05 tov. prim secretar a dat dispoziţie ca tramvaiele să nu se oprească în staţia de la obiectiv, ci mai în faţă sau mai în spate cu 200 m.

– Orele 5,10 filajul raportează că a identificat un student care în noaptea cu pricina s-a schimbat de 2 ori şi făcea mare agitaţie în rîndul tulburenţilor.

– Comandantul batalionului de securitate raportează că un plut[on] de securitate rămîne la COmitetul Judeţean P.C.R. şi un alt plut. la municipiu. Plut. de la Orăştie va schimba pe cei din pază. De acesta răspunde Mr. Dorneanu.

– Orele 5,25 col. Sima Traian raprotează că echipajul cu obiectivul [Laszlo Tokes] şi camionul au plecat din Timişoara la orele 4,50.

– Se menţin dispozitivele în zonă.

Mai citeşte alte documente despre revoluţia timişoreană la pagina Documente despre revoluţia din Timişoara.

6 gânduri despre „Activitatea Inspectoratului M.I. Timiş în noaptea de 16/17 decembrie 1989

 1. Ce sa mai iti spun FRONTUL DEMOCRAT ROMAN a chemat la rasmerita inpotriva regimului comunist absolut toata suflarea din romania de la copil de tita la mos in baston , intreb pe linga tine mioc lorin furtuna in conversatia telefonica pe care am avuto cu el spune de frontul democrat roman foarte putin dipa aceia el imi spune ca a creat frontul democratic roman , si in felul acesta sa gresit , cred ca el a incercat sa indrepte greseala cu alta greseala aceia de a legaliza FRONTUL DEMOCRAT ROMAN si de a candida ca din partea lui in timisoara unde a pierdut tot pe mina lui cel ce a insistat la placa de marmura din balconul operei romane indicind FRONTUL DEMOCRAT ROMAN nume de cod electronist si chear avea atelier de reparati in timisoara spun cuvintele lui . el a fost unul din cei pe care ii organizasem cum sa procedeze lorin furtuna mi-a comunicat ca a murit , nu cred ca nu a spus cite ceva de mine , chiar si fara nume practic eu trebuia sa vin in timisoara nu pot veni ca la timpul respectiv nici nu ma gindeam la internet astai adevarul , stia de ascuzatoarea manifestului stia de polonia stia de minoritatile bulgare stia de ruse stia destule in cit am conversat dar culmea si lorin furtuna stie si alti din aturajul care sa constituit FRONTUL DEMOCRATIC ROMAN A LUI LORIN FURTUNA , DECI NU ESTE EL INITIATORUL REVOLUTI ROMANE NICI LASCO TOCHES SI FRONTUL DEMOCRAT ROMAN LA TIMISOARA FIIND REPREZENTANT DE CEL CE A MONTAT SI INSISTAT LA ACEA PLACA DE MARMURA LORIN FURTUNA STIE SI VAS RUGA SAL LASATI SA VORBEASCA CRED CA ESTE FOARTE DESTEPT INTELECTUAL DAR NU SDI POLITIC , va rog ca atare sa ascultati ce am scris pe comentari pe care leai sters posteazale si vei vedea rezultatele poti sa le pui cind vrei tu dar anutama si pe mine, bucurativa cit sinteti tineri i de o romania asa cum o visasem noi FRONTUL DEMOCRAT ROMAN cu respect LA MULTI ANII TUTUROR CETATENILOR DIN ROMANIA SI CELOR DIN AFARA GRANITELOR SPER SA SE TERMINE SI CU CAMPANIA ACEASTA DE A TRIMITE ROMANII IN RAZBOI PENTRU ALTE TARI ROMANUL SA APARAT GLIA . fa o poza si puneo pe internet a placuti de marmura din timisoara balconul operei romane si multe mai sint …!!! astept sa fiu contactat 0720175140.

  • Invaţă LIMBA ROMÂNĂ … „frontule …român” !!! Apropo, de unde-ţi trimiţi „mesajele”? Mai este deschis Spitalul 9 ???
   Eşti penibil … tovarăşe .

 2. te deranjeaza romana pe care o vorbesc eu . sintFRONTUL DEMOCRAT ROMAN tu cine esti invata tu romaneste cai mai bine, fa gramatica la tine in familie pe internet lasai sa vorbeasca fiecare in felul lui initial sa vrei sa intelegi , dar esti prefacut nu mai am rabdare de atit cit am scris si vorbit nu pun semne asta te deranjeaza bine ca am un corector pe internet de asta duce romania lipsa si te plingi ca ponta a facut multii parlamentarii , dar nu te intrebi de ce !…. e plina romania de revolutionari ca tine , nu esti tovaras cu mine ca nu ai luato pe cocoasa cu mine de la securitate si nu ai baut apa sulfuroasa saiti iasa pe gura si nas fortat asa ca fa gramatica inainte invata sa respecti aproapele tau si corecteazal gramatical daca nuti place si apropo tovarasii mei au murti in evenimentele din decembrie 1989 alti au trecut granita alti tac din gura de frica si multe sint dar tu invata gramatica si sa spui gramatici ca nu meriti indemnizatie de revolutionar, atentie la tovarasi tai spitalul 9 ia oameni care nu intelege de ii arati drumul el iti arata ciomagul , si tot el se vaita . destul viata este scurta dar a mea este si mai scurta ca mi-a facuto alti si nu de la dumnezeu , tu ai vrun dumnezeu.

 3. Sunteti siguri de originea acestor documente ? Mi se pare impardonabil ca angajatii MI din Timis sa nu cunoasca faptul ca Iulian Vlad avea gradul de general-colonel si nu de general-locotenent. Nu de alta dar era totusi o structura militara…

  • Sursa documentelor, după cum am precizat, este saitul dosarelerevolutiei.ro, Asociația 21 Decembrie din București a scanat dosarele revoluției din Timișoara și a furnizat materialul pentru sait.
   Legătura directă la aceste documente se găsește la:
Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.