Jurnalul acţiunilor operative ale Ministerului de Interne Timiş – ziua de 17 decembrie 1989

10070_JurnalMI

Tot din documentele procesului „Timişoara” dezvăluite pe saitul „Dosarele revoluţiei” prezint acum ce a fost notat în Jurnalul acţiunilor operative al M.I. în ziua de 17 decembrie 1989. Ca şi anterior, am rotit şi decupat fotografiile de pe acel sait pentru a fi lesne de citit.

Jurnalul are mai multe rubrici, pe coloane, după cum urmează: Data (Anul, luna, ziua, ora) // Conţinutul informaţiei, ordinului, raportului // Cine şi de unde s-a transmis (primit) // Cine a primit (transmis) // Hotărîrea şi măsurile luate (ordonate), cui s-au transmis // Cine a primit. Fiindcă acum reproduc doar însemnările din 17 decembrie 1989 nu voi mai repeta că e vorba de 17 decembrie. La transcrierea jurnalului indic doar ora şi apoi în continuare conţinutul celorlalte rubrici separate prin „//”.

10080_JurnalMI

ora 9,15 // Nu sînt probleme deosebite în zona respectivă // Lt. maj. Galea M. de la „Agronomie” // lt. Sîrbu V. // Comunicat comandant acţiune ltcol Pele P. // lt.col [nu se vede ce scrie]

ora 9,20 // Nu sînt probleme deosebite în complexul studenţesc //Mr. Adamescu I din complex // lt. Sîrbu V. // Comunicat comandant acţiune ltcol Pele P. // lt.col [nu se vede ce scrie]

[aceste prime 2 înregistrări se repetă fiind schimbată doar rubrica „Hotărîrea şi măsurile luate (ordonate), cui s-au transmis”]

10081_JurnalMI

ora 9,15 // Nu sînt probleme deosebite în zona respectivă // Lt. maj. Galea M. de la „Agronomie” // lt. Sîrbu V. // Comunicat şef serv[iciu] IA // lt.col Pele P.

ora 9,20 // Nu sînt probleme deosebite în zona respectivă //Mr. Adamescu I din complex // lt. Sîrbu V. // Comunicat şef serv[iciu] IA // lt.col Pele P.

ora 9,45 // Nu sînt probleme deosebite în zona respectivă // cpt Gherase Ct zona Calea Aradu // Mr. Brădişte [Brădişteanu?] // Comunicat comandant ltcol Pele P // lt.col Pele P

ora 10,00 // Nu sînt probleme deosebite în zona 12 Aprilie, p-ţa Traian // 12 Aprilie, P-ţa Traian // lt. Sîrbu V. // comunicat şef serv. IA // lt.col Pele P

ora 10,02 // Nu sînt probleme deosebite // zona Mircea cel Bătrîn // lt. Sîrbu V. // Comunicat lt.col. Pele P. şef comandament // lt.col. Pele P

ora 10,05 // A circulat noaptea prin oraş şi supraveghea organele de miliţie. Acum este parcat în str. Paul Chinezu nr. 6. M.Z.2 5641 – Mercedes // Paul Chinezu nr. 6 iar noaptea în oraş // lt. Sîrbu V. // comunicat cpt. Petrea V. [Adnotare cu altă cerneală, deci ulterioară:] Webs Hans, cet[ăţean] RFG În atenţie la Dir[ecţia] a IV. S.9/PA Raportat tov. mr. Bolată [?] ora 11,25 // Mr. Radu Tinu

ora 10,05 // Nu sînt probleme deosebite în zonă // lt. Clavac, lt. Marinescu zona Ion Ionescu [de la Brad] // Mr. Brădişte // Comunicat lt.col. Pele P. şi 106 // lt.col.Pele P, cpt Irimescu

ora 10,05 // Nu sînt probleme deosebite în zonă // plt. Ungureanu zona Calea Soarelui // Mr. Brădişte // Comunicat lt. col. Pele Petre şi 106 // lt.col. Pele P, cpt Irimescu

10082_JurnalMI

ora 10,22 // Lt.col. Corpodeanu cere ajutor pentru zona „Maria”. Se strîng tot mai mulţi oameni // Zona Maria lt.col. Corpodeanu // Mr. Brădişte // Comandament act. lt.col [neciteţ] // [nu se poate citi]

ora 10,34 // Nu sînt probleme deosebite în zona Bălcescu // zona Bălcescu lt. maj. Pop Valer // Mr. Brădişte // Comandament acţiune lt.col. Pele P // [nu se poate citi]

ora 10,35 // Nimic suspect Arad Vest // zona Arad Vest cpt. Stoica // Mr. Brădişte // comand. acţiunii lt.col. Pele P. // [nu se poate citi]

ora 10,35 // BUCŞAN – elev clasa XII-a liceul Loga – foto ziarist. Adresa Doctor Ruse 5. Roşu Vetel str. Rodnei 1. Vagabond. Cei doi au participat la acţiunea din noaptea trecută. Trebuiesc ridicaţi // lt. col. Pop // lt. Sîrbu // Lt. col. Atudoroaie Gh, cpt Irimescu Cornel // [nu se poate citi]

ora 10,50 // În zona 6 martie Zugrav Nedelcu [străzi apropiate de casa lui Tokes] se circulă compact estim. 1000 pers[oane] naţ[ionalitate] maghiară // lt. maj. Beloia S. Kuthl // Comand. acţiun lt.col. Atudoroaie // [nu se poate citi]

ora 10,56 // În zona Complex nimic suspect // Mr. [neciteţ]escu // Mr. Brădişte // Comand acţiun. // [nu se poate citi]

10083_JurnalMI

ora 11 // Nu sînt probleme zonă // Lipovei, Arad, Torontal // lt. maj. Gherase. Mr. Brădişte // Cdt acţiune lt.col. Atudor[oaie] // lt.col. Atudoroaie

ora 11,05 // Nimic deosebit, coadă la carne 40 persoane fără manifestaţii // P-ţa Unirii, P-ţa Libertăţii, P-ţa 700 Albu Alexa // Lt. Albu Alexa, Lt. Sîrbu V. // cpt Irimescu Cornel //

ora 11,05 // Grupuri mici 2-3-4 persoane comentează pro şi contra, dar nu sînt probleme // Zona Mircea cel Bătrîn, Lupu C[neciteţ] // plt. [plutonier] Lupu C[neciteţ] Lt. Sîrbu // cpt. Irimescu Cornel, Lt.col. Atudoroaie Gh. // cpt. irimescu, Lt.col. Atudoroaie

orele 11,10 // Zona Agronomie nu sînt probleme deosebite // Zona Agronomie lt. maj. Galea M. // lt. Sîrbu V. //cpt. Irimescu Cornel //

ora 11,10 // Zona Dunăre, st[adionul] CFR. Nimic deosebit. un cetăţean închis în vestiare colabo [?] // plt. Nimirceag zona Dunărea st. CFR // Mr. Brădişte // lt.col. Atudoroaie //lt.col. Atudoroaie, cpt. Cighi A.

ora 11,25 // Zona Gh. Lazăr, Mircea cel Bătrîn nimic suspect // plt. Lupu Carmen // Mr. Brădişte // lt.col. Atudoroaie // lt. col. Atud[oroaie]

ora 11,30 // Zona Pţa 700, Pţa Unirii, Pţa Libertăţii nimic suspect // lt. Albu Alexa // Mr. Brădişte // lt.col. Atudoroaie // lt.col. Atud.

ora 11,40 // Pţa Traian nimic suspect // mr. Ungurean Ion Traian // Mr. Brădişte //lt.col. Atudor[oaie] // lt.col. Atud

ora 11,47 // Complexul Studenţesc linişte nimic deosebit // Lt. Nifurean [?] // Lt. Sîrbu V. // Lt. Col. Atudoroaie, cpt. Irimescu // Lt. Col. Atudoroaie

10084_JurnalMI

ora 12,25 // În pţa Operei Catedr[ală] 400-500 cetăţeni scandează lozinci // Circulaţie Dispecerat // Mr. Brădişte // mr. Radu Tinu //

ora 12,26 // Din Pţa Operei 1000 pers se îndreaptă spre Bd. Pîrvan // lt. col. Fărcaşu zona Operă // Mr. Brădişte // cpt. irimescu comandament // cpt Irim[escu]

ora 12,30 // De la Modex spre Comit Jud PCR // lt. Albu A zona Operă // Mr. Brădişte // lt.col. Atudoroaie comandament // lt. col. Atud.

ora 12,30 // Zona I. Ionescu Brad nimic suspect // lt. Clavac // Mr. AB // cp. Irimescu // Cpt. Irim

ora 12,30 // 3000 pe Michelangelo devast[ează] troleibuze filmează VW [volswagen] alb cu nr. MPZ 7746 // dispecer Timiş // Lt. Sîrbu V. // lt.col. Atudor. // lt. col. Atud.

ora 12,37 // 200 [neciteţ] Sala sport – Centru // lt. maj. Pop Valer // Mr. Brădişt // lt. col. Atudoroaie // lt. col. Atud.

ora 13,05 // 2500-3000 Aleea Sp[ortivilor] – Liceu Muz[ică] // lt. col. Fărcaşu // Mr. Brădişte // lt. col. Atudoroaie // lt. col. A.G.

ora 13,06 // Coloana 150 m [neciteţ] – Centru // lt. col. Fărcaşu // Mr. Brădişt // lt. col. Atudoroaie // lt. col. A.G.

ora 13,27 // Coloana se îndreaptă spre Com. Jud PCR circa 700-800 oameni //plt. Marinca // Lt. Sîrbu V. // Cpt. Irimescu C. // cpt. Irimescu

[următoarea pagină de pe saitul dosarele revoluţiei începe cu ora 16,00; se pare că la fotografierea filelor din dosar s-au omis cîteva file]

10085_JurnalMI

ora 16,00 // Cofetăria Ceahlău s-a dat foc un ofiţer miliţie luat de demonst // Disp jud mil // Mr. Brădişt // [parte acoperită]

ora 16,03 // Schimbare nr. de maşină 21 TM – 5669 Nr. alb de la un BREC roşu la o Dacia albă // Lt. Maj. Beloia // Lt. Sîrbu // [parte acoperită]

ora 16,00 // [neciteţ] îndiv. violenţi pe pod Michelangelo // lt. col. Fărcaşu // Mr. PB // [parte acoperită]

ora 16,04 // Incendiu aprozarul din P-ţa Traian şi incendiu aprozar Bega mică // Mr. Rădulescu // Lt. Sîrbu // Lt. col. Atudoroaie // Lt.Col. Atud.

ora 16,05 // Grupul de 400 turbulenţi se îndreaptă spre Lic[eul] de muzică // plt. Ilie // Lt. Sîrbu //Lt. maj Sopor [Sopov?] Vasile // Lt. maj Sopan

ora 16,06 // Grupul de 400 a intrat în complex, scandează lozinci // plt Ilie // Lt. Sîrbu // cpt. Irimescu Cornel // cpt Irimescu

ora 16,08 // Se încearcă pătrunderea la operă – oameni f. mulţi // Mr. Adamescu // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

ora 16,15 // Coloana din centru 2000 s-a întîlnit cu cea de 200 din MICHELANGELO şi au mers toţi în complex. Scandează lozinci sînt deosebit de violenţi // Lt. Po[neciteţ] Gd // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt Irimescu

10087_JurnalMI

ora 16,20 // Grupul foarte mare se îndreaptă spre P[ia]ţa Libertăţii. Extrem de violenţi // Gen[eral] Mihale // Lt. Sîrbu V. // Mr. Radu Tinu // Mr. Radu

ora 16,21 // Grupul de 2000 vine pe Michelangelo se îndreaptă spre [hotel] CONTINENTAL sînt foarte violenţi // Mr. Ungureanu // Lt. Sîrbu V. // Mr. Radu Tinu // Mr. Ra[nu se vede sfîrşitul, probabil Radu Tinu]

ora 16,22 // Gen[eral] Mihale solicită urgent forţe la P-ţa Libertăţii // Gen. Mihale // Lt. Sîrbu V. // Mr. Radu Tinu // Mr. Ra[nu se vede sfîrşitul]

ora 16,25 // Grupul de 400 ies din complex, studenţii nu au aderat cu ei, se îndreaptă spre [neciteţ] // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // Lt. col. Atudoroaie Gh., Mr. Radu Tinu // Lt. col. Atud

ora 16,46 // Cineva fotografiază cu teleobiectivul de pe un bloc din apropierea sediului // cpt. Nebela T. // Lt. Sîrbu V. // cpt. irimescu C. // cpt [nu se vede sfîrşitul]

ora 16,55 // Urcat pe stîlp sus. Să nu le fie frică de soldaţi să meargă la şcoala interjud. de partid // cpt. Petrea V. // Mr. Brădişte // comandam. // mr. [nu se vede sfîrşitul]

ora 17,00 // Intersecţia Gh. Lazăr cu Circumvalaţiunii i-au aderat [?] circa 150 persoane // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu // cpt. Irimescu // cpt. [nu se vede sfîrşitul]

ora 17,23 // În jurul hot. [hotelului?] Banatul manifestanţii devastează vitrinele // plt. Bratosin M. // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu, mr. Radu Tinu // [nu se vede sfîrşitul]

10088_JurnalMI

ora 17,36 // soldaţi (2) răniţi cu glonţ. S-au dus de urgenţă la Sp[italul] judeţean // Mr. Radu Tinu // Lt. Sîrbu // comandament // cdt.

ora 17,40 // Arde strada 30 dec. [în centru, între Operă şi Catedrală] // o cetăţeană care locuieşte acolo // Lt. Sîrbu V. // of[iţer] de serviciu Irimescu // cpt. Irimescu

ora 17,45 // Arde blocul 5 din B-dul 30 dec[embrie] // o locatară din blocul 5 // Lt. Sîrbu V. // of. de serviciu Irimescu // cpt. Irimescu

ora 17,50 // Arde magazinul de blănuri de lîngă cinema Timiş [tot în centru, pe bd. 30 decembrie] // Mr. Bădescu S. // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt. Irimescu

ora 18,00 // Calea Lipovei st. Pomicult[urii] a fost lovit un om 60 ani după lovit 4831 maşină cul[oare] maronie sau vişinie // dispecerat // Mr. Br[neciteţ] // cpt. irimescu // cpt. Im [probabil Irimescu]

ora 18,00 // Tanc oprit [strada] Lidia 10 m // dispec[erat] // Mr. B[neciteţ] // cpt. Irimescu // cpt. Irimescu

ora 18,00 // Tanc oprit Giroc cu Naturii // dispec // Mr. AB // cpt. Irimescu // cpt. Irimescu

ora 18,30 // Dinspre calea Girocului vine o coloană de cca 400 indivizi – merg spre centru // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. Irimescu

ora 18,50 // B-dul M. Viteazul şi V. Pîrvan merg spre complex circa 1000 turbulenţi // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. Irimiescu

ora 19,00 // Cei 1000 persoane au intrat pe Aleea Studenţilor // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. Irimescu

10089_JurnalMI

ora 19,05 // Cei 100 persoane sînt în complex şi scandează Vrem studenţii // Mr. ungureanu, Lt. [neciteţ] // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. [nu se vede sfîrşitul]

ora 19,08 // La Agronomie nu este nimic deosebit // Lt.Maj. Galea // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. [nu se vede sfîrşitul]

ora 19,20 // Au început devastarea în complexul studenţesc. Postul de miliţie şi căminele // Dispecerat miliţie // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. [nu se vede sfîrşitul]

ora 19,25 // 30 decembrie nr. 3 s-a incendiat clădirea – cabinetul de partid – pericol pentru locatari // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. [nu se vede sfîrşitul]

ora 19,29 // De la fabrica de bere vine un grup mare spre Neptun – Centru // Lt. maj. Balint // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt. [nu se vede sfîrşitul]

ora 19,30 // La liceul de muzică foarte mulţi // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt [nu se vede sfîrşitul]

ora 19,35 // Grupul din complex s-a oprit în faţa liceului de muzică. Stau, strigă lozinci, sînt extrem de mulţi, de ordinul miilor // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // Cpt. Irimescu C. // cpt [nu se vede sfîrşitul]

10090_JurnalMI

ora 19,40 // La complex sînt foarte, foarte mulţi, demonstrează // Mr. Ungureanu // Lt. Sîrbu V. //cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

ora 19,51 // La [Piaţa] Dacia s-a devastat totul – magazinele // plt. [neciteţ] I. // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu, lt.col. Atudoroaie // lt.col. Atud.

ora 19,52 // Grupul de la Lic. muzică se îndreaptă spre Michel Angelo // Plt. Grozescu // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu // cpt. Irimescu

ora 19,56 // De pe str. Pestaloţi au trecut 4 salvări mari cu cel puţin 10 răniţi şi cîţiva morţi // Mr. Ungureanu // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

ora 20,00 // La Universitate cca 100 pers demonstrează // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

ora 20,05 // Coloana de la liceul de muzică s-a despărţit. O parte a rămas pe loc o parte a luat-o spre centru pe podul Michel Angelo // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt. Irimescu

ora 20,10 // Cpt. Vasile Marin [?] solicită o maşină are un decedat // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

ora 20,15 // 50-60 persoane se îndreaptă spre PECO din Calea Aradului // Plt. Marcuşan [?] // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

ora 20,25 // În Calea Aradului se devastează magazinele, opresc [nu se poate citi] // Lt. maj. CHIŢU M. // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

10092_JurnalMI

ora 21,00 // Lipova devastează magazine fac agitaţie pe seama morţilor. Sînt foarte mulţi // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. irimescu C. // cpt. Irimescu

ora 21,03 // Calea Girocului. Grup de cîteva sute. Ard magazine pe str. Cluj. În C. Girocului ard magazinele – Tramvaie şi troleibuze blocate cu geamuri sparte. În complex stud linişte // Lt. maj. Banias // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu Cornel // cpt. Irimescu

ora 21,04 // Continuă devastările în Calea Lipovei anunţă o locatară // Dispecerat miliţie // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt. Irimescu

ora 21,11 // Calea Arad cîteva sute spre Agronomie // lt. Galea M. // Mr. Brădişte // comandament // cpt. Irimes[cu]

ora 21,15 // grupe spre centru din C Şag [Calea Şagului] Arta Textilă bile, sticlă // dispec. // Mr. Brădişte // comand. // cpt. Irimescu

ora neprecizată // Marfa furată pe Bicaz 10 // disp. miliţie // Mr. Brădişt // comand // cpt. Irimescu

ora 21,51 // Grup Ciarda Roşie – Calea Buz[iaşului] // disp. miliţie // Mr. Brădişt // comandam // cpt. Irimescu

[aici pare să lipsească o pagină]

10093_JurnalMI

ora 23,30 // Fierăria din P-ţa Traian este în flăcări // Dispecerat // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt. Irimescu

ora 23,32 // Întreaga P-ţa Traian arde în special magazinul de fierărie cu locuinţele de deasupra // Plt. Ţurai I. // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt. Irimescu

ora 23,58 // În Circumvalaţiunii s-a adunat din nou un grup foarte mare şi fac scandat // Lt. Marinescu // Lt. Sîrbu V. // cpt. Irimescu C. // cpt. Irimescu

(va urma – cu celelalte zile din Jurnal)

Mai citeşte:
Activitatea Inspectoratului M.I. Timiş în noaptea de 16/17 decembrie 1989
Raportul serviciului de filaj al Securităţii Timiş din 19 decembrie 1989
Raportul Securităţii despre filajul făcut la locuinţa lui Tokes
Registrul comunicări teren al serviciului de filaj al Securităţii Timiş în decembrie 1989
– Alte documente despre revoluţia timişoreană la pagina Documente despre revoluţia din Timişoara

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.