Procesul şefului Blocului Naţional al Revoluţionarilor, Dorin Lazăr Maior, a rămas în pronunţare pentru 14 februarie

Actualizare: Rechizitoriul pe baza căruia a fost trimis Maior în judecată poate fi citit aici (linc).

Judecătoria Tîrgu Mureş a finalizat dezbaterile în cauza privind pe Dorin Lazăr Maior, preşedintele Blocului Naţional al Revoluţionarilor. Pronunţarea este plănuită pe 14 februarie 2013, conform portalului instanţelor (linc).

Dorin Lazăr Maior, revoluţionar braşovean şi preşedinte al Blocului Naţional al Revoluţionarilor, fost parlamentar PRM şi PSD, secretar executiv al PSD însărcinat cu problemele revoluţionarilor (linc) (propus în această funcţie de Victor Ponta şi Ion Iliescu), a fost trimis în judecată pentru şantaj. Alături de dînsul au mai fost inculpaţi Florina Aprofirei, la rîndul ei revoluţionară (avea 10 ani la revoluţie – linc) şi Ovidiu Tition. Printre reclamanţi s-a numărat un revoluţionar braşovean – Iulian Doftoreanu.

Cercetările în cauză au început încă din 2006. În perioada decembrie 2006 – mai 2007 Dorin Lazăr Maior a fost arestat preventiv, fiind apoi eliberat „cu condiţia să nu se apropie de denunţători”.

Început la Braşov, procesul respectiv a fost strămutat la Judecătoria Gheorgheni (judeţul Harghita), iar apoi la Judecătoria Tîrgu Mureş. Acum se aşteaptă pronunţarea primei instanţe, fiind foarte posibil să urmeze căi de atac.

După ultima strămutare a procesului, la Tîrgu Mureş, inculpaţii au cerut în mai multe rînduri (9 mai 2012, 16 noiembrie 2012, 20 decembrie 2012, 18 ianuarie 2013) recuzarea judecătoarei Andreea Mihaela Sescu, cereri care au fost respinse. Totodată, în timpul procesului, le-au fost aplicate mai multe amenzi. Redau de pe portalul instanţelor cum s-a desfăşurat procesul din Tîrgu Mureş:

Numãr unic dosar: 108.1/234/2009
Înregistrat în data de: 02.05.2011
Obiect dosar: şantajul (art.194 C.p.) STRĂMUTARE
Materia juridicã: Penal
Stadiu procesual: Fond
Părţi: MAIOR LAZĂR DORIN : Inculpat
TITION OVIDIU : Inculpat
APROFIREI FLORINA : Inculpat
MAŢEPIUC MIHAI : Parte civilă
BUTUM GHEORGHE CRISTI : Parte civilă
DOFTOREANU IULIAN : Parte vătămată
S.C. MASTER ADVERTISING S.R.L. : Parte civilă
DOFTOREANU IULIAN : Parte vătămată
APROFIREI FLORINA : Inculpat
S.C. MASTER ADVERTISING S.R.L. – PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INFO – DIP INSOLVENCY S.P.R.L. : Parte civilă
MAIOR LAZĂR DORIN : Inculpat
TITION OVIDIU : Inculpat
MAŢEPIUC MIHAI : Parte civilă
BUTUM GHEORGHE CRISTI : Parte civilă

TERMENE DE JUDECATÃ:

Data Detalii
01/06/2011 Amână cauza
Solutie: Admite cerea de amânare a cauzei formulată de către apărătorul inculpaţilor Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina. Amână cauza la data de 29.6.2o11, ora 12.oo. Reia procedura de citare cu inculpaţii Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina, cu mandate de aducere cu executare în fapt. Reia procedura de citare cu părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi, S.C. Master Advertising S.R.L. şi partea vătămată Doftoreanu Iulian. Citează martora Tătar Floarea la adresa indicată în înscrisul aflat la fila nr. 339 de la volumul III al dosarului Judecătoriei Gheorgheni. Pronunţată în şedinţa publică din 1.6.2o11.
29/06/2011 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 28.9.2o11, ora 13.oo. Acordă termen în cunoştinţă inculpaţilor Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina. Menţine termenul în cunoştinţă acordat inculpatului Tition Ovidiu. Citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi, S.C. Master Advertising S.R.L. şi partea vătămată Doftoreanu Iulian. Citează martora Tătar Floarea la adresa indicată în înscrisul aflat la fila nr. 339 de la volumul III al dosarului Judecătoriei Gheorgheni. Pune în vedere inculpaţilor să depună la dosar demersuri pentru a depune la dosar adresele la care urmează să fie citaţi martorii propuşi de către aceştia. Pronunţată în şedinţa publică din 29.6.2o11.
28/09/2011 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 26.1o.2o11, ora 13.oo. Acordă termen în cunoştinţă martorei Tătar Floarea. Menţine termenul în cunoştinţă acordat inculpaţilor Maior Lazăr Dorin, Aprofirei Florina şi Tition Ovidiu. Citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi, S.C. Master Advertising S.R.L. şi partea vătămată Doftoreanu Iulian. Pronunţată în şedinţa publică din 28.9.2o11.
26/10/2011 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 23.11.2o11, ora 13.oo. Citează martorul Hermenean Marius la adresa aflată la dosarul instanţei. Prorogă discuţiile cu privire la reaudierea părţilor civile după audierea în cauză a martorilor. Emite adresă către banca Romexterra Bank pentru a se comunica gradul de acces privind operaţiunile bancare pe care-l aveau în anul 2oo6 martora Tătar Floarea şi partea civilă Maţepiuc Mihai moment la care erau angajaţi ai acestei bănci. Prorogă discuţiile cu privire la cererea de efectuare în cauză a unei expertize financiar contabile, solicitată de către inculpatul Maior Lazăr Dorin dar îi pune în vedere acestuia să depună la dosar un înscris în care să precizeze obiectivele expertizei solicitate, obiective motivate. Menţine termenul în cunoştinţă acordat inculpaţilor Maior Lazăr Dorin, Aprofirei Florina şi Tition Ovidiu. Citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi, S.C. Master Advertising S.R.L. şi partea vătămată Doftoreanu Iulian. Pronunţată în şedinţa publică din 26.1o.2o11.
23/11/2011 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 11.1.2o12, ora 13.oo. Citează martorul Hermenean Marius la adresa aflată la dosarul instanţei. Respinge ca nepertinente cererile în probaţiune privind efectuarea expertizei financiar-contabile, respectiv expertizei informatice. Respinge ca inadmisibilă cererea de a se proceda la audierea în calitate de martori a membrilor comisiei de audit. Încuviinţează cererea de audiere în calitate de martor a numitului Fori Sandor şi dispune citarea acestuia de la adresa care rezultă din fila 17o vol. 1 d.u.p. Prorogă discuţiile cu privire la încuviinţarea audierii celorlalte persoane propuse ca martori, până la momentul la care părţile interesate vor înţelege să respecte întocmai obligaţia procesuală care le revine de a indica teza probatorie cu privire la fiecare dintre aceşti martori, în parte. Emite adresă către banca Romexterra Bank pentru a se comunica gradul de acces privind operaţiunile bancare pe care-l aveau în anul 2oo6 martora Tătar Floarea şi partea civilă Maţepiuc Mihai moment la care erau angajaţi ai acestei bănci. Menţine termenul în cunoştinţă acordat inculpaţilor Maior Lazăr Dorin, Aprofirei Florina şi Tition Ovidiu. Citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi, S.C. Master Advertising SRL şi partea vătămată Doftoreanu Iulian. Pronunţată în şedinţa publică din 23.11.2o11.
11/01/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 29.2.2o12, ora 13.oo. În baza art. 67 C.p.p. încuviinţează ca fiind utile şi pertinete soluţionării cauzei cererile formulate la acest termen de judecată de către reprezentanta Ministerului Public Emite adresă către MKB Nextebank – Sucursala Braşov pentru a se comunica gradul de acces informatic la operaţiunile bancare avut de numiţii Tătar Florea şi Maţepiuc Mihai în perioada în care aceştia au avut calitatea de angajaţi ai bănci. În baza art. 198 alin. 2 C.p.p. aplică amendă judiciară în cuantum de 250 de lei martorului Hermenean Marius, comunicându-i-se şi o copie de pe prezenta încheiere, cu menţiunea că are posibilitatea să solicite scutirea sau reducerea amenzii aplicate, în baza art. 199 C.p.p. Emite adresă către IPJ Braşov în vederea comunicării unei copii de fişa de cazier judiciar al inculpatului Tition Ovidiu. Emite adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Braşov pentru a se comunica stadiul lucrărilor în dosarul nr. 1/P/2007 al DNA – Serviciu Teritorial Braşov, privitor la inculpaţii Maior Lazăr Dorin şi Tition Ovidiu. Menţine termenul în cunoştinţă acordat inculpaţilor Maior Lazăr Dorin, Aprofirei Florina şi Tition Ovidiu. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi, SC Master Advertising SRL şi partea vătămată Doftoreanu Iulian. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. citează martorul Hermenean Marius, la adresa cunoscută cu mandat de aducere cu executare în fapt, cu menţiunea pe citaţie că, în cazul în care nu se va prezenta nici la termenul de judecată ce a fost acordat, este pasibil de aplicarea unei noi amenzi judiciare. Pronunţată în şedinţa publică din 11.1.2o12.
29/02/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 14.3.2o12, ora 13.oo. Revine cu adresă către MKB Nextebank – Sucursala Braşov în vederea comunicării relaţiilor necesare soluţionării cauzei. Menţine termenul în cunoştinţă acordat inculpaţilor Maior Lazăr Dorin, şi Tition Ovidiu. Acordă termen în cunoştinţă martorului Hermenean Marius. În baza art. 291 alin. 3 C.p.p. acordă termen în cunoştinţă părţii vătămate Doftoreanu Iulian. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi şi SC Master Advertising SRL. Pronunţată în şedinţa publică din 29.2.2o12.
14/03/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 18.4.2o12, ora 14.oo. Revine cu adresă către MKB Nextebank – Sucursala Braşov în vederea comunicării relaţiilor necesare soluţionării cauzei. Menţine termenul în cunoştinţă acordat inculpaţilor Maior Lazăr Dorin, Aprofirei Florina şi Tition Ovidiu. Emite adresă către martorul Hermenean Marius, pentru a i se pune în vedere să facă dovada imposibilităţii prezentării la acest termen de judecată. Citează martorul Fori Sandor la adresa care rezultă din fila 17o vol. 1 d.u.p. Acordă termen în cunoştinţă martorului Hermenean Marius. În baza art. 291 alin. 3 C.p.p. acordă termen în cunoştinţă părţii vătămate Doftoreanu Iulian. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi şi SC Master Advertising SRL. Pronunţată în şedinţa publică din 29.2.2o12.
18/04/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 9.5.2012, ora 14.00. Respinge ca nepertinente cererile în probaţiune privind efectuarea expertizei financiar-contabile. Respinge ca nepertinentă cererea de a se proceda la audierea în calitate de martori a membrilor comisiei de audit. Respinge ca nepertinentă solicitarea de audiere a „celor 14 persoane” formulată de inculpaţi la termenul din data de 23.11.2011. Revine cu adresă către MKB Romexterra Bank – Sediul Bucureşti în vederea comunicării relaţiilor necesare soluţionării cauzei. În baza art. 198 alin. 2 C.p.p. aplică amenzi judiciare în cuantum de 2000 de lei, martorilor Hermenean Marius şi Fori Sandor, acestora comunicându-li-se câte o copie de pe prezenta încheiere, cu menţiunea că au posibilitatea să solicite scutirea sau reducerea amenzii aplicate, în baza art. 199 C.p.p. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. va dispune citarea martorilor Hermenean Marius şi Fori Sandor, la adresele cunoscută cu mandate de aducere cu executare în fapt În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi şi SC Master Advertising SRL. Pronunţată în şedinţa publică din 29.2.2o12.
09/05/2012 Amână cauza
Solutie: În temeiul art. 52 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nei judecător Andreea Mihaela Sescu, în dosarul nr. 108.1/234/2009 al Judecătoriei Târgu Mureş, formulată oral de inculpaţii Maior Lazăr Dorinşi Aprofirei Florina în data de 9 mai 2012. Cu drept de recurs odată cu fondul. Cercetată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 9 mai 2012, ora 17,30.
09/05/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 6.6.2012, ora 14.00. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie pentru a comunica relaţiile necesare soluţionării prezentei cauzei, relaţii cu privire la dosarul nr. 267/P/2009. Având în vedere faptul că la dosarul cauzei nu se află, nu au fost depuse adresele martorilor Iacob Cristian şi Guran Florin încuviinţaţi de către Judecătoria Gheorghieni, în apărare, pentru inculpaţi, instanţa se vede în imposibilitatea obiectivă de citare cu mandate de aducere cu executare în fapt a celor doi martori. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. va dispune citarea martorilor Hermenean Marius şi Fori Sandor, la adresele cunoscută cu mandate de aducere cu executare în fapt. Le pune în vedere martorilor Hermenean Marius şi Fori Sandor să se prezinte la termenul de judecată ce a fost acordat. Emite adresă către inculpatul Tition Ovidiu prin care i se va duce la cunoştinţă faptul că termenul de astăzi s-a respins cererea de amânare a cauzei formulată în scris şi s-a procedat la audierea martorilor Hermenean Marius şi Fori Sandor şi că are posibilitatea ca la termenul următor să se prezinte şi să pună întrebări acestor martori. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi şi SC Master Advertising SRL. Pronunţată în şedinţa publică din 9.5.2012.
06/06/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 27.6.2012, ora 15.00. În baza art. 198 alin.4 lit. h C. proc. pen. aplică fiecăruia dintre inculpaţii Aprofirei Florina şi Maior Lazăr Dorin câte o amendă de 3 000 de lei. Scuteşte martorul Hermenean Marius de la plata acelei amenzii aplicate la termenul de judecată din data de 18.4.2012. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie pentru a comunica relaţiile necesare soluţionării prezentei cauzei, relaţii cu privire la dosarul nr. 267/P/2009. Pune în vedere inculpaţilor Aprofirei Florina şi Maior Lazăr Dorin ca în termen de trei zile să depună la dosar adresa martorului Iacob Cristian obligaţie impusă şi de instanţa de la Gheorgheni la termenul de judecată din data de 18.3.2011. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. citează martorul Fori Sandor, la adresa cunoscută cu mandat de aducere cu executare în fapt. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. citează martorul Guran Florin, la adresa indicată la acest termen de judecată de către inculpatul Tition Ovidiu. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi şi SC Master Advertising SRL. Pronunţată în şedinţa publică din 6.6.2012.

27/06/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 18.7.2012, ora 15.00. A se face verificări la ORC pentru a se vedea situaţia juridică a SC Master Advertising SRL iar în situaţia în care se va constată că se află în procedura de insolvenţă va dispune citarea acesteia şi prin intermediul practicianului în insolvenţă. Prorogă ascultarea martorului Fori Sandor la termenul de judecată următor. În baza art. 291 alin. 4 C. proc. pen. acordă termen în cunoştinţă martorului Fori Sandor şi îi pune în vedere să se prezinte la următorul termen de judecată. Respinge ca nefondată cererea martorului Fori Sandor de scutire de la plata amenzii în cuantum de 2 000 de lei aplicată de către instanţă. În baza art. 198 alin.4 lit. h C. proc. pen. aplică fiecăruia dintre inculpaţii Aprofirei Florina şi Maior Lazăr Dorin câte o amendă de 3 000 de lei. Scuteşte martorul Hermenean Marius de la plata acelei amenzii aplicate la termenul de judecată din data de 18.4.2012. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţia şi Justiţie pentru a comunica relaţiile necesare soluţionării prezentei cauzei, relaţii cu privire la dosarul nr. 267/P/2009. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. citează martorul Guran Florin, la adresa cunoscută, cu mandat de aducere cu executare în fapt, cu menţiunea pentru organele de executare ca în cazul în care martorul, din motive medicale nu va putea fi adus, să fie ataşate la procesul verbal de neexecutare acte medicale justificative. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează partea civilă SC Master Advertising SRL la adresa cunoscută, precum şi la adresa lichidatorului judiciar INFO – DIP INSOLVENCY S.P.R.L. Braşov. Pronunţată în şedinţa publică din 27.6.2012.
18/07/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 4.9.2012, ora 15.00. Prorogă ascultarea martorului Fori Sandor la termenul de judecată următor. Menţine termenul în cunoştinţă martorului Fori Sandor şi în va pune în vedere să se prezinte la următorul termen de judecată. Emite adresă către Baroul Mureş pentru a fi desemnaţi aceiaşi apărători care au asigurat apărarea pentru inculpaţii Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina, până la momentul în care cei doi inculpaţi s-au prezentat cu apărător ales, deoarece respectivi avocaţi sunt familiarizaţi cu prezenta cauză. De asemenea solicită desemnarea unui avocat şi pentru inculpatul Tition Ovidiu pentru ca la următorul termen de judecată cauza să nu sufere amânare datorită unei eventuale lipse de apărate a acestui inculpat. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. citează martorul Guran Florin, la adresa cunoscută, cu mandat de aducere cu executare în fapt, cu menţiunea pentru organele de executare să procedze la executare mandatului de aducere în ziua care a fost menţionată în cuprinsul mandatului. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează partea civilă SC Master Advertising SRL la adresa cunoscută, precum şi la adresa lichidatorului judiciar INFO – DIP INSOLVENCY S.P.R.L. Braşov, cu menţiunea pe citaţie pentru lichidatorul judiciar să trimită la termenul de judecată ce a fost acordat un reprezentat pentru a se putea pune în discuţie calitatea sau lipsa calităţii procesuale active a acestei societăţi SC Master Advertising SRL, sau să comunice în scris punctul său de vedere, având în vedere infracţiunile care fac obiectul prezentei cauze. Pronunţată în şedinţa publică din 18.7.2012.
04/09/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 2.10.2012, ora 16.00. Scoate din cauză partea civilă SC Master Advertising SRL. Instanţa, în baza art. 198 alin. 4 lit. a C. proc. pen., aplică o amendă judiciară în cuantum de 5 000 de lei Poliţie Braşov, organului însărcinat cu executarea mandatului de aducere cu executare în fapt emis pe numele martorului Guran Florin. Comunică o copie de pe prezenta încheiere de şedinţă Poliţie Braşov. Instanţa respinge ca nefondată cererea apărătorului ales al inculpatului Tition Ovidiu cu privire la reaudierea în cauză a martorului Hermenean Marius Pune în vedere martorei Aprofirei Florina să facă dovada că a trimis prin fax la termenele anterioare adresa de domiciliu a martorului Iacob Cristian. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. citează martorul Guran Florin, la adresa cunoscută, cu mandat de aducere cu executare în fapt, cu menţiunea pentru organele de executare să procedze la executare mandatului de aducere în ziua care a fost menţionată în cuprinsul mandatului. Pune în vedere doamnei av. of. Schwab Camelia să se prezinte şi la următorul termen de judecată. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. citează părţile civile Maţepiuc Mihai, Butum Gheorghe Cristi. Pronunţată în şedinţa publică din 4.9.2012. Proces – verbal: Se constată că a fost întocmit şi comunicat prin fax în ziua şedinţei de judecată de către Poliţia Braşov proces verbal de neexecutare a mandatului de aducere cu executare în fapt emis pe numele martorului Guran Florin, motiv pentru care revine cu privire la amenda judiciară aplicată Poliţei Braşov.
02/10/2012 Amână cauza
Solutie: Amână cauza la data de 13.11.2012, ora 15.00. Menţine delegaţiile tuturor apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi şi le pune în vedere să se prezinte la fiecare termen de judecată. Pune în vedere inculpatului Tition Ovidiu prin intermediul apărătorului ales ca la următorul termen de judecată să facă dovada imposibilităţii prezentării la acest termen de judecată. Emite adresă către grefierul din cadrul Judecătoriei Târgu Mureş ce are acces la baza de date SEIP pentru a se vedea care sunt adresele de domiciliu ale martorilor Guran Florin şi Iacob Cristian. În baza art. 175 C.p.p. raportat la art. 177 alin. 1 şi 9 şi art. 183 C.p.p. citează martorii Guran Florin şi Iacob Cristian, la adresele ce vor fi indicate, cu mandate de aducere cu executare în fapt. Va pune în vedere apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi să se prezinte şi la următorul termen de judecată. În baza art. 291 alin. 1 C.p.p. reia procedura de citare cu părţile civile Maţepiuc Mihai şi Butum Gheorghe Cristi. Pronunţată în şedinţa publică din 2.10.2012.
13/11/2012 Amână cauza
Solutie: Revine cu privire la proba privind audierea martorului Iacob Cristian şi respinge proba, constatând imposibilitatea obiectivă de audiere a acestuia în prezenta cauză. Respinge ca nefondată cererea de reaudiere în cauză a părţilor vătămate. Respinge ca nefondată cererea de efectuare a unei expertiza financiar contabilă în cauză. În baza art. 198 alin.4 lit. h C. proc. pen. aplică inculpatei Aprofirei Florina Dorin o amendă judiciară în cuantum de 5 000 de lei. Pronunţată în şedinţa publică din 13.11.2012.
16/11/2012 Amână cauza
Solutie: În temeiul art. 52 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nei judecător Andreea Mihaela Sescu, în dosarul nr. 108.1/234/2009 al Judecătoriei Târgu Mureş, formulată de inculpatul Maior Lazar Dorin în data de 13 noiembrie 2012. Cu drept de recurs odată cu fondul. Cercetată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 noiembrie 2012.
18/12/2012 Amână cauza
Solutie: Trimite cererea de recuzare a preşedintei completului de judecată formulată în scris şi susţinută oral la acest termen de judecată de către av. Angheluş Ana Mihaela, apărătorul ales al inculpaţilor Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina la completul penal următor din cadrul Judecătoriei Târgu Mureş în vederea soluţionării respectivei cereri de recuzare. Acordă termen de judecată în data de 18.1.2013, ora 10.00, în cazul în care cererea de recuzare va fi respinsă. Pronunţată în şedinţa publică din 18.12.2012.
20/12/2012 Amână cauza
Solutie: În temeiul art. 52 Cod procedură penală raportat la art.48 al.1 lit.d Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nei judecător Andreea Mihaela Sescu, în dosarul nr. 108.1/234/2009 al Judecătoriei Târgu Mureş, formulată de inculpatul Maior Lazar Dorin în data de 18 decembrie 2012. În baza art.52 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată declaraţia de abţinere formulată de d-nul judecător ANDREEA MIHAELA SESCU, de la soluţionarea prezentei cauze. In baza art.198 al.4 lit.k Cod procedură penală dispune aplicarea unei amenzi judiciare inculpatului Maior Lazăr Dorin, în cuantum de 2000 lei, aducând la cunoştinţa acestuia că are dreptul să ceară scutirea ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri potrivit art.199 Cod procedură penală. Cu drept de recurs odată cu fondul în ceea ce priveşte cererea de recuzare, şi fără cale de atac cu privire la cererea de abţinere. Cercetată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 decembrie 2012.
18/01/2013 Amână cauza
Solutie: Respinge cererea de amânare a cauzei de apărătorul ales al inculpatului Tition Ovidiu. Respinge ca nefondată cererea de restituire a cauzei la Parchet formulată de inculpaţii Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina prin apărător ales. Constată că toate amenzile judiciare aplicate până în prezent au rămas definitive fie prin respingerea cererilor de reexaminare, fie prin neformularea cererilor de reexaminare în termen, prin urmare dispune darea în debit şi comunicarea încheierilor prin care s-au aplicat amenzile către Biroul executări penale al Judecătoriei Târgu Mureş. Suspendă cauza pe o perioadă de 6 ore pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public şi doamnei av. Schwab Camelia, apărător din oficiu la inculpatului Tition Ovidiu să studieze actele depuse la acest termen de judecată la dosarul cauzei de către inculpaţii Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina. Respinge ca tardivă excepţia de neregularitate a actului de sesizare a instanţei invocată de către inculpaţii Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina prin intermediul apărătorului ales. Suspendă şedinţa de judecată până la soluţionare cererii de recuzare, formulată în scris de către inculpatul Maior Lazăr Dorin, de către completul penal următor al Judecătoriei Târgu Mureş. Constată faptul că, cererea de recuzare, formulată în scris de către inculpatul Maior Lazăr Dorin, a fost soluţionată de către completul penal următor al Judecătoriei Târgu Mureş, în sensul respingerii şi cauza restituită în vederea continuării judecăţii. Reia judecarea cauzei. Suspendă şedinţa de judecată şi trimite cererea de recuzare a preşedintei completului de judecată ce judecă prezenta cauză, formulată de către inculpata Aprofirei Florina prin intermediul apărătorului ales pentru soluţionare la completul penal următor al Judecătoriei Târgu Mureş. Constată faptul că, cererea de recuzare, formulată de către inculpata Aprofirei Florina, a fost soluţionată de către completul penal următor al Judecătoriei Târgu Mureş, în sensul respingerii şi cauza restituită în vederea continuării judecăţii. Reia judecarea cauzei. Suspendă şedinţa de judecată şi trimite cererea de recuzare a preşedintei completului de judecată ce judecă prezenta cauză, formulată de către inculpatul Tition Ovidiu pentru soluţionare la completul penal următor al Judecătoriei Târgu Mureş. Constată faptul că, cererea de recuzare, formulată de către inculpatul Tition Ovidiu, a fost soluţionată de către completul penal următor al Judecătoriei Târgu Mureş, în sensul respingerii şi cauza restituită în vederea continuării judecăţii. Reia judecarea cauzei. Respinge ca inadmisibilă a doua cererea de recuzare formulată de către inculpatul Tition Ovidiu prin intermediul apărătorului desemnat din oficiu pentru acesta. Admite cererea formulată de către apărătorului ales al inculpaţilor Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina şi pe cale de consecinţă dispune eliberarea unei copii de pe notele grefierului de şedinţă. Admite cererea de amânare a pronunţării formulată de către apărătorului ales al inculpaţilor Maior Lazăr Dorin şi Aprofirei Florina şi pe cale de consecinţă va amâna pronunţarea la data de 1.2.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 18.1.2013.
18/01/2013 Amână cauza
Solutie: În temeiul art. 52 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nei judecător Andreea Mihaela Sescu, în dosarul nr. 108.1/234/2009 al Judecătoriei Târgu Mureş, formulată în scris de inculpatul MAIOR LAZĂR DORIN în data de 18 ianuarie 2013. Cu drept de recurs odată cu fondul. Cercetată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 ianuarie 2013, ora 17.00. În temeiul art. 52 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nei judecător Andreea Mihaela Sescu, în dosarul nr. 108.1/234/2009 al Judecătoriei Târgu Mureş, formulată oral de inculpata APROFIREI FLORINA, prin av.ales Angheluş Ana Mihaela în data de 18 ianuarie 2013. Cu drept de recurs odată cu fondul. Cercetată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 ianuarie 2013, ora 17:44. În temeiul art. 52 Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a d-nei judecător Andreea Mihaela Sescu, în dosarul nr. 108.1/234/2009 al Judecătoriei Târgu Mureş, formulată oral de inculpatul TITION OVIDIU în data de 18 ianuarie 2013. Cu drept de recurs odată cu fondul. Cercetată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 18 ianuarie 2013, ora 18:27.
01/02/2013 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 14.2.2013. Pronunţată în şedinţă publică azi 1.2.2013.

Dorin Lazăr Maior a susţinut lipsa sa de vinovăţie, pretinzînd că banca Romextera săvîrşise operaţiuni frauduloase prin care prejudiciase firmele sale, iar el a cerut celor care l-au denunţat pentru şantaj doar să restituie banii care îi aparţineau (lui sau firmelor în care era implicat). Concluziile scrise depuse la proces de către Dorin Lazăr Maior pot fi citite pe portalul revoluţiei (linc), fiind publicate acolo de Dorel Haraga. Reiau din aceste concluzii felul cum Dorin Lazăr Maior înfăţişează istoricul cauzei. Neavînd acces la dosarul procesului nu pot aprecia corectitudinea celor scrise.

Scurt istoric al cazului

– În anul 2006, fără să existe acordul organelor de conducere ale unui număr de aproximativ 72 de firme reprezentând 63 de clienți ai băncii, printre care și societățile componente ale așa numitului Grup de Firme Maior – au fost implicate fără știrea și fără acordul lor, în activitatea de creditare/debitare ilegală și ilicită inițiată și susținută de către fostul director adjunct al Romexterra Bank Brașov – domnul Mațepiuc Mihai Răzvan, activitate despre care nu au avut cunoștință. Beneficiari ai acestor activităţi au fost în mare parte grupurile de firme BUT şi MAROMA, controlate de Butum Gheorghe Cristi şi Doftoreanu Iulian. Deci, fără acordul reprezentanţilor lor, numeroase companii cu bonitate au contractat ilegal împrumuturi fictive (fictive doar pentru ele), după care, în realitate, banii au ajuns în conturile altor societăţi comerciale.  Mihai Maţepiuc, directorul adjunct al MKB Romexterra, sucursala Braşov, „jucându-se” cu conturile  a 72 de firme, clienţi ai băncii. Practic, pe numele unor firme curate (cum erau cele din așa numitul Grup de Firme Maior), care nu avuseseră niciodată incidente de plată, se deschidea un nou cont, despre care ştiau doar directorul adjunct Maţepiuc şi cîțiva complici, conturi în care se vărsau sume mari de bani. Valoarea creditelor varia între 1,5 şi 3,5 milioane ron (1,5 şi 3,5 miliarde de lei vechi). Din conturile respective, prin operaţiuni fără acoperire – gen storno, factură sau ordin de plată, fără niciun indiciu pentru a fi identificate – sumele ajungeau în conturile firmelor lui Butum şi Doftoreanu. După cum reiese din datele furnizate la dosarul cauzei de către bancă, cele 10 firme ale lui Doftoreanu înregistraseră 339 de incidente de plată. Cea mai mare parte a creditelor era acoperită în scurt timp, proprietarii conturilor având de plătit comisioanele. Situaţia a devenit critică în momentul în care nu au mai fost restituiţi banii, iar firmele care habar nu aveau ce se petrece în conturile lor, au început să fie anunțate sau somate să achite datorii de care nu ştiau, dar care figurau în contul lor.

– La data de 01.11.2006 aproximativ 100 de clienți ai băncii sunt convocați de directorul adjunct Mațepiuc Mihai Răzvan la sediul Romexterra Bank Brașov, unde într-o ședință comună le aduce la cunoștință situația reală a conturilor lor și a faptului că el  a generat artificial și ilegal relații comerciale fictive între societățile lor și le solicită să își asume aceste credite și aceste relații comerciale inexistente în realitate, prin semnarea unor documente fără acoperire legală, asigurândui că el se va asigura ca aceste credite să fie închise.
– O parte din clienţii băncii au acceptat propunerea iar o parte au refuzat. Această situație, a adus însă reprezentanții acestor societăți în situația de a purta discuții și negocieri de natură comercială, negocieri deloc plăcute și uneori tensionate, unele purtate direct, altele purtate prin intermediul lui Mațepiuc Mihai Răzvan în vederea găsirii unei soluții de rezolvare a situației ilegale în care au fost puși fără știrea și fără acordul lor, context în care în perioada care a urmat datei de 01.11.2006  au avut loc o serie de discuții telefonice, întâlniri, deplasări la bancă, etc.

– Maţepiuc Mihai Răzvan, nu a precizat nici numărul operațiunilor ilegale efectuate și nici valoarea acestora,  astfel că nimeni nu știa care este prejudiciul real total care a fost creat fiecărei societăți, deci nimeni nu avea cum să cunoască prejudiciul total pe care l-a suferit. În afară de creditele cu care figurau ca debitoare, din conturile societăților fuseseră retrase și sume proprii pentru acoperirea unor cheltuieli aferente creditelor derulate și le fuseseră create și obligații față de bugetul consolidat al statului.

– La data de 03.11.2006 începe la Romexterra Bank Braşov un control intern de audit, control dispus prin ordin la data de 02.11.2006  și despre care Mațepiuc Mihai Răzvan ştia că va urma, motiv pentru care a și convocat întâlnirea din 01.11.2006 cu clienții băncii, în încercarea de a-i determina pe aceștia să accepte semnarea unor acte care erau menite să acopere ilegalitățile făcute de el.

– Conform raportului de audit intern nr. 8666/21.12.2006 al Băncii Romexterra, directorul adjunct, Mihai Răzvan Mațepiuc, „doar pe parcursul anului 2006, a inițiat un numar de 1270 operațiuni bancare, confirmate ca fiind ilegale și cu nerespectarea normelor legale în materie”. Valoarea acestor operațiuni neautorizate și ilicite se ridică la o prima apreciere la suma de 165.100.000 RON. Această sumă, este însă una orientativă, mai ales că fostul director adjunct a efectuat încasări în contul curent al firmelor, plăţi din contul unor societăţi către contul altor societăţi, ridicări de numerar fără acordul conducerilor societăţilor, depuneri de numerar, deschiderea de conturi colaterale disponibile din credite pe care s-au derulat operaţiuni de încasări şi plăţi din credite acordate ilegal, fără ştirea clienţilor şi fără ca firmele să fi solicitat deschiderea acestor conturi. Unele operaţiuni de la sucursala braşoveană a Romexterra au fost făcute şi noaptea, în afara orelor de program, ori din afara sediului băncii umblându-se în conturile firmelor componente ale așa numitului Grup de Firme Maior de unde au fost luaţi bani pentru a acoperi credite restante contractate de alţi clienţi ai băncii. În acest mod, societăţile componente ale așa numitului Grup de Firme Maior au suferit un prejudiciu considerabil, prin crearea pe numele lor a unor datorii, prin retragerea de numerar din conturi, prin crearea unor datorii față de bugetul consolidat al statului, etc. Cea mai mare parte a operaţiunilor ilegale de debitare, respectiv, creditare, a conturilor deschise de societăţile din așa numitul Grup de Firme Maior la Romexterra Bank, a fost efectuată de angajaţii băncii, în special de Mihai Maţepiuc, prin utilizarea serviciului bancar TerraBanking. Unele dintre tranzacţii au fost operate în afara instituţiei bancare. Conform inspectorilor financiari bancari Alexandru Cătălin Albu şi Gheorghe Telea, împreună cu directorul Viorel Tuinea, ”principalele persoane vinovate sunt Mihai Maţepiuc şi Floarea Tătar, care au încălcat prevederile legale”, se precizează în raportul de audit intern, ca urmare a controlului efectuat în decembrie 2006 de către Direcţia de Control a Romexterra Bank.
Toate operaţiunile bancare au fost coordonate de directorul adjunct al sucursalei Braşov a Romexterra Bank, Mihai Maţepiuc. Unele din dosarele de credit au fost ticluite pentru a da impresia că sunt cereri veritabile prin care se solicitau credite. S-au folosit inclusiv ştampile falsificate şi ştampile cu semnătura administratorilor societăţilor, pentru a crea o impresie de acoperire juridică.
Ca urmare a operaţiunilor bancare ilegale care au fost astfel desfăşurate, prin neplata TVA și a impozitelor aferente, s-a produs un prejudiciu considerabil și la bugetul de stat.
Inculpații Maior Dorin Lazăr, Tițion Ovidiu și Aprofirei Florina, au respins propunerea făcută de Mațepiuc Mihai în ședința publică din data de 01.11.2006 de a semna acte retrocative prin care în numele societăților pe care le reprezintă, să își asume creditele care le-au fost acordate ilegal, fără știrea și fără acordul lor, credite de care nu au beneficiat.
La rândul lor, aceștia au solicitat să se apeleze la consilierea unor avocați și a unor contabili pentru a se găsi soluția legală de stingere a acestor datorii care le-au fost create abuziv și ilegal, respectiv de a se închide creditele acordate ilegal firmelor care fac parte din așa numitul Grup de Firme Maior și să aducă situația acestor societăţi la forma în care acestea erau înaintea acordării acestor credite, respectiv la forma  legală, au solicitat să le fie acordată o garanție că toate creditele acordate ilegal acestor societăți vor fi achitate  de beneficiarii reali ai acestora și totodată să le fie restituite sumele cu care au fost prejudiciați  sau cel puţin o parte a acestora, având în vedere faptul că prejudiciul real total nu era cunoscut.
În acest context, pentru a obține o garanţie că le vor fi închise creditele acordate ilegal şi că îşi vor recupera proprii bani, Dorin Lazăr Maior, Tiţion Ovidiu și Aprofirei Florina au făcut o serie de demersuri și  au purtat numeroase discuţii. În final, au acceptat propunerea făcută de Maţepiuc Mihai şi au acceptat ca prin intermediul acestuia să primească de la Doftoreanu Iulian și Butum Cristi, ca beneficiari reali ai creditelor file CEC în valoare de 1.000.000 ron de la fiecare, având în vedere că prejudiciul estimat care a fost adus societăţilor depăşeşte cu mult aceste sume. Maţepiuc Mihai, care a venit cu această propunere, luase anterior legătura cu Doftoreanu Iulian şi Butum Cristi, discutase cu aceștia pentru a obține de la ei filele CEC şi ulterior le-a remis inculpatei Aprofirei Florina – la sediul băncii.
Filele CEC astfel obținute, urmau să nu fie băgate la plată, dar care să funcţioneze ca garanţie. Astfel au primit inculpații de la părţile vătămate Doftoreanu Iulian şi Butum Cristi, prin intermediul lui Maţepiuc Mihai  cele 3 file CEC în valoare totală de 2.000.000 ron (una de 1.000.000 ron şi două de câte 500.000 ron). Totodată, inculpații le-au comunicat lui Mațepiuc Mihai și prin intermediul acestuia și lui Butum Cristian și Doftoreanu Iulian, că, deşi încă de pe data de 01.11.2006 aproximativ 100 de clienţi ai băncii, plus angajații acesteia erau deja anunțați oficial chiar de domnul Mațepiuc Mihai de aceste acțiuni ilegale, deci aceste fapte erau deja de notorietate în tot orașul Brașov, ei își rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate și de a formula plângeri penale.
Atunci când au constatat că Butum Cristian și Doftoreanu Iulian, nu au achitat creditele și când au înțeles că nici nu intenționează să facă acest lucru, au introdus la plată una din filele CEC, împrejurare în care s-a constatat că aceasta era fără acoperire.
După acest incident, Mihai Maţepiuc a luat legătura cu inculpaţii și a propus ca aceștia să retragă fila CEC și să fie de acord să le fie eliberată alta în schimb. Totodată Mihai Maţepiuc, știind că aceștia deţin suprafeţe de teren, le-a propus să accepte să facă acte de vânzare pentru o parte din acestea, el discutând cu părțile vătămate Butum Cristian și Doftoreanu Iulian despre aceast tip de tranzacție.

– La data de 14.12.2006, Maţepiuc Mihai se autodenunţă la DNA Brașov şi totodată împreună cu Butum Ghe. Cristi și  Doftoreanu Iulian formulează în calitate de părți vătămate, plângeri penale împotriva numiţilor Maior Dorin Lazăr, Tițion Ovidiu şi Aprofirei Florina pentru șantaj – astfel fiind înregistrat Dosarul  nr. 49/P/2006 – lucrare preluată de procuror Sulu Marius.
– Fără ca Maior Dorin Lazăr, Tițion Ovidiu și Aprofirei Florina să cunoască demersul lor de formulare a denunțului, au formulat şi ei o serie de plângeri și sesizări, dar atunci când la data de 18.12.2006, Tiţion Ovidiu se prezintă la DNA Brașov pentru a depune plângere, este primit de același procuror Sulu Marius, care după ce îl ascultă, refuză să înregistreze plângerea afirmând că nu este de competența acestei instituții.
– În perioada 15.12.2006 – 27.12.2006, DNA Brașov efectuează o serie de înregistrări ambientale și înregistrări telefonice
– La data de 27.12.2006 procurorul de caz Sulu Marius încheie PV de constatare a efectuării actelor premergătoare, în care consemnează că din examinarea actelor premergătoare au rezultat indicii de săvârșire a infracțiunii de șantaj
– Tot la data de 27.12.2006 – ora 12,00 – procurorul de caz Sulu Marius dispune prin rezoluţii începerea urmăririi penale, respectiv prin Rezoluţia 12/2006 începerea urmăririi penale față de Maior Lazăr Dorin și prin Rezoluția 14/2006 începerea urmăririi penale față de Aprofirei Florina.
– Tot la data de 27.12.2006 – ora 12,00 – procurorul de caz Sulu Marius încheie PV de aducere la cunoștință a învinuirii și al dreptului la apărare pentru Maior Lazăr Dorin, Tițion Ovidiu și Aprofirei Florina.
– La aceeaşi dată, respectiv la 27.12.2006 – ora 22,40 – procurorul de caz Sulu Marius încheie PV de constatare a infracțiunii de șantaj, având în vedere denunțul penal formulat de Maţepiuc Mihai, Doftoreanu Iulian și Butum Gheorghe Cristi, împotriva învinuiților Maior Lazăr Dorin, Tiţion Ovidiu și Aprofirei Florina, precizând că cercetarea a început la ora 22,15 și s-a încheiat la ora 22,40.
– La data de 28.12.2006 – procurorul de caz Sulu Marius dispune prin ordonanță, punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului Maior Lazăr Dorin, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, consemnând că în cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de art.235 C. proc. pen., existând probe temeinice de vinovăție a învinuitului.
– La data de 15.01.2007 – procurorul de caz Sulu Marius dispune prin ordonanţă, luarea de măsuri asiguratorii, respectiv identificarea și instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând lui Maior Lazăr Dorin, Tițion Ovidiu și Aprofirei Florina, până la concurența sumei de 2.000.000 ron, reprezentând contravaloarea folosului necuvenit obținut prin săvârșirea infracțiunii.
– În datele de 20.01.2007 şi 22.01.2006 are loc prezentarea de material inculpaților Maior Lazăr Dorin, Tiţion Ovidiu și Aprofirei Florina.
– La data de 23.01.2007 este întocmit rechizitoriul prin care se dispune:
Trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor:
MAIOR LAZĂR DORIN, pentru săvârşirea a 3 (trei) infracţiuni de şantaj, prev. de art. 194 alin. 1 şi 2 din C.pen., rap. Ia art. 131 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.33 lit. a din C. pen.
TITION OVIDIU, pentru săvârşirea a 3 (trei) infracţiuni de şaniaj, prev. de art. 194 alin. 1 şi 2 din C.pen., cu aplicarea art. 37 lit. a şi b din C.pen. şi, în final, art. 33 lit. a din C.pen.
Punerea în mişcare a acţiunii penale şi Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei:
APROFIREI  FLORINA, pentru săvârşirea a 3 (trei) infracţiuni de complicitate fa şantaj, prev. de art. 26 C.pen. rap. la art. 194 alin. 1 şi 2 din C.pen., cu aplicarea art. 33 fit. a din C.pen.
Totodată se dispune și disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar penal, la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov,” pentru verificarea aspectelor cu relevanţă penală ce rezultă din înscrisurile ridicate cu ocazia percheziţiei, precum şi a denunţurilor formulate de inculpaţii Maior Lazăr Dorin şi Tition Ovidiu – cauză care în prezent face obiectul Dosarului Nr. 267/P/2009 – aflat în lucru la PICCJ  Secția de Urmărire Penală și Criminalistică.

Este sesizată instanța, respectiv Judecătoria Braşov, unde a și început judecata, prin Rechizitoriul din 23.01.2007 cu privire la săvârșirea infracțiunii de șantaj de către inculpații Maior Lazăr Dorin, Tițion Ovidiu și Aprofirei Florina, în diferite forme de participare, împotriva părților vătămate Mațepiuc Mihai, Butum Ghe. Cristi și Doftoreanu Iulian.

De la Judecătoria Braşov, în anul 2007 la cererea DNA,  cauza  a  fost  strămutată  la  Judecătoria  Gheorghieni.
De la Judecătoria Gheorghieni, la cererea inculpatului  Maior Dorin Lazăr dosarul a fost strămutat la Judecătoria Târgu Mureş. Strămutarea a fost solicitată dată fiind împrejurarea că judecătorul desemnat să soluţioneze dosarul era afin cu procurorul Sulu Marius care a efectuat urmărirea penală şi a întocmit rechizitoriul.
La data de 02.05.2011 pe rolul Judecătoriei Târgu Mureş s-a înregistrat cauza ce formează obiectul dosarului nr. 108.1/234/2009.
În cauză, au fost audiați 9 (nouă) martori în acuzare propuși de DNA și doar 3 (trei) martori în apărare din cei 4 care au fost propuși de inculpați, s-a respins solicitarea inculpaților de reaudiere a părților vătămate, s-a respins solicitarea inculpaților de a se dispune efectuarea unei expertize contabile care să stabilească dacă societățile componente ale așa numitului Grup de Firme Maior au fost prejudiciate și care este valoarea exactă a prejudiciului care le-a fost creat, nu au fost admise alte probe în apărare.
S-au formulat o serie de cereri de recuzare împotriva judecătorului Sescu Andreea Mihaela, împotriva căreia s-a formulat și o plângere penală și o sesizare disciplinară.

În aceste concluzii scrise se precizează şi faptul că „de peste 15 ani de zile inculpaţii formează un cuplu trăind ca o familie şi au în întreţinere un copil”. Rămîne de văzut ce cadou le va aduce ziua îndrăgostiţilor domnilor Dorin Lazăr Maior şi Florina Aprofirei.

Într-un dosar separat este anchetat şi Mihai Maţepiuc, fostul director adjunct la Romexterra Braşov (linc).

Anterior, Dorin Lazăr Maior a mai avut probleme cu justiţia, însă de natură civilă. Prin decizia civilă nr. 83/C/R/2006 a Curţii de Apel Braşov a fost obligat în solidar cu alte persoane, să plătească 755.796 USD către AVAS, în contul unui împrumut luat de la Bancorex şi nerestituit (linc).

Mai citeşte:
Mîine, 3 septembrie [2011], 2 congrese ale asociaţiilor de revoluţionari: la Timişoara şi Bucureşti
Congresul BNR de la Timişoara
Dorin Lazăr Maior semnează protocol de colaborare cu PSD şi vrea să organizeze un nou congres BNR la Bucureşti
Congresul BNR de la Bucureşti: Ion Iliescu, iarăşi preşedinte de onoare, Dorin Lazăr Maior – preşedinte
Blocul Naţional al Revoluţionarilor: Iliescu reales la al enşpelea congres (despre congresul din 2008)
Prezidiul Congresului BNR din 5 septembrie 2008
Dorin Lazăr Maior, ales secretar executiv al PSD însărcinat pe probleme ale revoluţionarilor

3 gânduri despre „Procesul şefului Blocului Naţional al Revoluţionarilor, Dorin Lazăr Maior, a rămas în pronunţare pentru 14 februarie

  1. E aberant sa sustina ca nu a stiut nimic de contul in care erau creditate firmele.Extrasul de cont bancar lunar, fara de care nici o contabila nu poate inchide balanta contabila lunara, cuprinde toate conturile unei firme.
    Presupunind , prin absurd, ca directorul bancii ar fi modificat programul informatic al bancii ca sa nu-i apara pe extras contul ” fantoma ” , din punct de vedere juridic firmei nu puteau sa-i fie opozabile actele si operatiunile bancare nesemnate de imputernicitul in banca al firmei !

    1. Nu cunosc actele de la dosarul cauzei. Raportările financiare ale firmelor lui Maior, dacă se află la dosar, ar lămuri dacă s-a cunoscut de către firmă existenţa acelor conturi-împrumuturi „fantomă”.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.