Revoluţia sibiană: SUP-ul securiştilor Cîrneci şi Sabău

SUPSibiu1Iulian Vlad ar fi dat în decembrie 1989 ordin către „toţi membrii unităţilor Securităţii, atît din aparatul informativ, cît şi din cel format de trupe” să depună armele în rasteluri, este o variantă a istoriei revoluţiei răspîndită după mai mulţi ani de la evenimente, de pildă prin articolul „Cum i-a scăpat Iulian Vlad pe securişti de linşaj” (linc) publicat de Răzvan Belciuganu în „Jurnalul Naţional” în septembrie 2004. Ideea a fost preluată de multă lume, de pildă de realizatorul TV specializat în revoluţia din 1989 Cornel Mihalache (linc) sau de domnul Dorin Tudoran (linc – vezi comentariile din josul articolului).

Că pînă la fuga lui Ceauşescu securiştii erau înarmaţi şi pregătiţi de intervenţie se ştie şi din aparţia televizată a unuia dintre ei – Gheorghe Stan – din 22 decembrie 1989 de la TVR (linc). O dovadă suplimentară a faptului că povestea cu securiştii care în decembrie 1989 au ţinut armele exclusiv în rasteluri este mincinoasă o avem din ordonanţa emisă în 26 aprilie 1993 de procurorul militar Titi Stoenică. Prin ea se dispune scoaterea de sub urmărire penală a doi securişti – locotenent-colonelul Constantin Cîrneci şi maiorul Ioan Sabău – dar reiese limpede că respectivii nu ţinuseră armele în rasteluri în 22 decembrie, ba chiar că se trăsese cu aceste arme. Problema nu este de a lămuri dacă Răzvan Belciuganu, Cornel Mihalache sau Dorin Tudoran dezinformează cînd povestesc despre armele ţinute exclusiv în rasteluri de către securişti (la porunca „eroului neamului” Iulian Vlad), ci doar de a afla de ce dezinformează domnii respectivi. Reproduc ordonanţa procuraturii militare.

Procuratura Militară Braşov
Dosar nr. 30/P/1990

ORDONANŢĂ DE SCOATERE DE SUB URMĂRIRE PENALĂ
26.04.1993

Maior de justiţie Stoenică Titi, procuror militar la Procuratura Militară Braşov;

Examinînd dosarul penal privind pe:
– lt. col. (r) CÎRNECI CONSTANTIN şi mr. (r) SABĂU IOAN, în care urmărirea penală s-a efectuat sub aspectul infracţiunii prev[ăzute] de art. 20 rap[ortat] la art. 175 lit. e c[od] p[enal],

CONSTAT:

Prin rechizitoriul nr. 30/P/1990 din 08.02.1990 al Procuraturii militare Braşov s-a dispus trimiterea în judecată sub stare de arest a inc[ulpaţilor] lt. col. Cîrneci Constantin şi mr. (r) Sabău Ioan, pentru săvîrşirea infracţiunii de omor deosebit de grav şi tentativă de omor, prev. de art. 176 lit. b c.p. şi art. 20 rap. la art. 175 lit. e c.p. cu aplic[area] art. 33 lit. a c.p.

Prin sentinţa nr. 2 din 23.02.1990 a Tribunalului Militar Extraordinar Cluj, ambii inculpaţi au fost condamnaţi la cîte 19 ani închisoare, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b c.p. pe timp de 8 ani şi degradarea militară, pentru săvîrşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată.

Ambii au declarat recurs împotriva acestei sentinţe.

Prin decizia nr. 12/28.06.1990 a tribunalului Militar Teritorial Bucureşti – Secţia recurs specială – au fost admise recursurile inculpaţilor, s-a casat sentinţa atacată şi s-a dispus restituirea cauzei organului de procuratură în vederea completării urmăririi penale.

Instanţa de recurs a reţinut că „ambii inculpaţi, pe rînd, au executat foc asupra demonstranţilor care pătrunseseră în curtea securităţii din Sibiu, de la fereastra unui hol situat la et. I al menţionatei instituţii”, dar cît priveşte victimele indicate în actul de trimitere în judecată s-a apreciat că nu se poate concluziona cu certitudine că focurile de armă executate de inculpaţi au cauzat moartea şi rănirea acestora.

SUPSibiu2

După completarea probatoriului în sensul indicat de instanţa de recurs, prin rechizitoriul nr. 30/P/1990 al Procuraturii Militare Braşov s-a dispus trimiterea în judecată a inc. lt. col. (r) Cîrneci Constantin şi mr. (r) Sabău Ioan pentru tentativă la infracţiunea de omor calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 175 lit. e c.p.

Prin decizia nr. 4/14.11.1991 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti s-a dispus restituirea cauzei privind pe inc. lt. col. (r) Cîrneci Constantin şi mr. (r) Sabău Ioan la Procuratura Militară Braşov în vederrea completării urmăririi penale cu privire la următoarele aspecte: lămurirea activităţii inculpaţilor în sensul dacă aceştia au executat foc de armă de la fereastra culoarului aflat la et. I al corpului doi de clădire al securităţii, înspre curtea interioară a securităţii în data de 22.12.1989, în jurul orei 12; în cazul în care aceştia au tras, stabilirea direcţiei de tragere şi dacă în acel moment pe direcţiile respective se aflau grupuri de persoane, situarea în teren a acestor grupuri şi numărul persoanelor astfel expuse pericolului de a fi împuşcate; coroborarea activităţii inculpaţilor cu activitatea celorlalţi ofiţeri aflaţi pe latura clădirii care interesează în cauză, respectiv dacă s-au mai tras focuri de armă şi direcţiile de tragere cu indicarea ferestrelor sau locurilor de unde s-a executat foc; identificarea şi audierea unui număr cît mai mare de participanţi din grupul de manifestanţi ce au pătruns în curtea securităţii la data şi ora menţionată.

Urmare a cercetărilor efectuate în cauză după restituire, rezultă următoarele:

În data de 22.12.1989, în jurul orelor 12, cînd manifestanţii au pătruns în curtea securităţii, o parte prin spărtura făcută în gardul înconjurător, iar alţii escaladînd gardul, lt. col. (r) Cîrneci Constantin, care se afla în biroul ofiţerului de serviciu de la securitate s-a deplasat la fereastra de la capătul holului de la et. I al clădirii, spre Policlinica cu plată, de unde a constatat că, în curtea interioară a securităţii se aflau cca 100-200 de persoane. O parte dintre cei ce pătrunseseră în curte s-au îndreptat spre garajele securităţii, loc unde se refugiaseră militarii din pază.

SUPSibiu3

Văzînd mulţimea agitată şi apreciind că cei ce se îndreptau spre garaje, vor sparge uşile şi-i vor ataca pe cei refugiaţi acolo, lt. col. (r) Cîrneci Constantin a deschis fereastra, a scos pistolul mitralieră pe fereastră, fără ca el să se expună, şi a tras cîteva focuri în sus.

La aceeaşi fereastră a mers şi inc. mr. (r) Sabău Ioan, care pînă în acel moment se aflase într-unul din birourile din apropiere şi care, auzind focurile de armă a alergat să vadă ce s-a întîmplat. Cînd a ajuns la fereastră inc. Sabău a constatat că manifestanţii deja se împrăştiaseră, că în curtea interioară a securităţii nu se mai vedea nici un manifestant.

Din probele administrate rezultă că inc. mr. (r) Sabău Ioan nu a tras nici un foc cu arma ce o avea asupra sa.

Această concluzie este întărită şi de declaraţiile martorilor Almăşan Nicolae şi Kendeffy Human Siegfried care arată că au văzut că a fost scoasă numai o armă pe fereastra de la care s-a tras, fără ca să se arate vreo persoană şi au fost trase cîteva focuri de armă.

Susţinerile inc. Sabău Ioan sînt confirmate şi de declaraţiile martorilor Pitic Ştefan şi Şopterean Viorel care, iniţial au declarat că l-au văzut pe inculpat trăgînd focuri de avertisment în sus, dar care fiind reaudiaţi au declarat că l-au văzut pe Sabău Ioan lîngă fereastră, în partea dreaptă, fapt ce i-a făcut să presupună că şi acesta a tras, dar că în realitate nu l-au văzut trăgînd.

În mod constant, inc. lt. col. (r) Cîrneci Constantin a recunoscut că a tras foc de avertisment în sus, că nu a intenţionat să rănească sau să omoare pe cineva, ci doar să-i sperie şi să-i intimideze pe demonstranţi pentru a-i determina să nu pătrundă în sediul securităţii. Susţinerea sa este confirmată de întreg materialul probator administrat în cauză, dinc are rezultă că acesta a tras focuri de armă automată de la o fereastră a fostei securităţi, orientată spre curtea interioară.

Faptul că inculpatul a tras focuri de avertisment în sus şi că nu a tras spre manifestanţi rezultă fără nici un dubiu din aceea că, dacă focurile ar fi fost trase spre masa de demonstranţi (cca 100-200 persoane) ar fi fost imposibil ca să nu fie rănit sau ucis vreunul dintre aceştia. Ori, conform probatoriului, în curtea securităţii, în zona respectivă nu s-a constatat nici un rănit sau decedat prin împuşcare.

SUPSibiu4

Este de observat faptul că, deşi inculpatul a avut o armă automată cu care a executat focul de avertisment, după executarea focului cu scop de intimidare a demonstranţilor, din proprie iniţiativă, acesta a încetat focul. El nu a încetat tragerea ca urmare a intervenţiei unei alte persoane ce l-ar fi împiedicat să mai tragă şi nici din lipsă de muniţie sau nefuncţionării armei a încetat focul, ci din propria lui voinţă.

În ceea ce priveşte aspectul relatat de martorul Burloiu Romeo care declară că atunci cînd s-a deschis foc spre curtea securităţii a observat ricoşeuri de gloanţe din betonul din curte; tot acelaşi martor declară că în curte pătrunsese „o masă compactă de manifestanţi”, care în momentul cînd s-a deschis foc, au fugit.

Afirmaţiile martorului privind deschiderea focului asupra „masei de manifestanţi” trebuiesc luate sub beneficiu de inventar şi nu ca un fapt real, pentru că dacă s-ar fi executat foc asupra manifestanţilor, era imposibil ca datorită aglomeraţiei, vreunul dintre ei să nu fie rănit sau ucis.

De altfel,a spectul privind gloanţele ricoşate din betonul din curtea interioară a fostei securităţi a fost definitiv clarificat în cauza penală privindu-l pe martorul Botărel Ioan, stabilindu-se cu certitudine că el a fost cel care a tras o rafală orientată în jos spre curte, dar în asfalt şi nu asupra „masei de manifestanţi”.

În ceea ce o priveşte pe victima Szenkovics Erika, în cursul cercetărilor penale s-a stabilit că ea, cînd a fost împuşcată s-a aflat în exteriorul curţii securităţii, dar în imediata apropiere a gardului, în zona în care fusese demonstat.

Poziţia victimei a putut fi stabilită cu exactitate cu ajutorul martorilor Kendeffy Herman Siegfried şi Almăşan Nicolae.

Cei doi martori au arătat că rafala care a lovit-o pe victimă ar fi fost trasă de la et. II de la un geam situat chiar deasupra celui la care s-au aflat inculpaţii.

În cursul experimentului efectuat în data de 02.03.1993, cei doi martori au precizat că victima s-a aflat chiar în dreptul porţiunii de gard ce fusese demontată, aflîndu-se cu faţa spre gard.

SUPSibiu5

Avînd în vedere această precizare făcută de cei doi martori şi luînd în considerare concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 447/22.03.1993 conform căruia, victima se afla în partea dreaptă a trăgătorilor, că Szenkovics Erika a fost împuşcată din partea opusă locului unde se aflau cei doi învinuiţi şi în concluzie ea nu a putut fi împuşcată de nici unul dintre învinuiţi.

În ceea ce priveşte aspectul că trăgătorii s-au aflat la et. II, fapt reieşit atît din declaraţiile celor doi martori şi reţinut şi în constatarea tehnico-ştiinţifică menţionată, acesta are importanţă numai în ceea ce priveşte stabilirea unghiului de tragere şi nu în ceea ce priveşte direcţia din care s-a tras, element care în fapt este relevant în stabilirea locului în care s-au aflat trăgătorii.

Referitor la celelalte victime reţinute prin rechizitoriul din 08.02.1990, respectiv Munteanu Vasile şi Comă Ioan, în cursul cercetărilor penale efectuate în cauză, s-a stabilit cu certitudine că locurile în care s-au aflat victimele faţă de poziţia celor doi inculpaţi, exclud posibilitatea ca să fi fost împuşcate de inculpaţi.

Analizînd probatoriul administrat în cauză, rezultă că în sarcina inc. lt. col. (r) Cîrneci Constantin şi mr. (r) Sabău Ioan, cercetaţi pentru săvîrşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat prev. de art. 20 rap. la art. 175 lit. e c.p., urmează a se dispune scoaterea de sub urmărire penală.

Astfel, faţă de inc. Cîrneci Constantin, scoaterea de sub urmărire penală urmează a se dispune în temeiul art. 249 al. 1, cu ref. la art. 10 lit. d c[od] p[rocedură] p[enală], faptei respective lipsindu-i unul din elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv vinovăţia, iar faţă de inc. Sabău Ioan, scoaterea de sub urmărire penală se va dispune în temeiul art. 249 al. 1 cu ref. la art. 10 lit. c c.p.p., întrucît fapta nu a fost săvîrşită de inculpat.

În legătură cu victima Szenkovics Erika, avînd în vedere că în cursul cercetărilor penale nu a putut fi identificată persoana care a împuşcat-o, cauza rămîne în evidenţa Procuraturii Militare Braşov cu A.N. [autor necunoscut]

În temeiul art. 192 al. 3 c.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămîn în sarcina acestuia.

Pentru aceste motive

SUPSibiu6

DISPUN:

Scoaterea de sub urmărire penală a lt. col. (r) Cîrneci Constantin şi mr. (r) Sabău Ioan, cercetaţi pentru săvîrşirera infracţiunii prev. de art. 20 rap. la art. 175 lit. e c.p.

Cheltuielile judiciare avansate de stat, rămîn în sarcina acestuia.

PROCUROR MILITAR,
Maior de justiţie
Stoenică Titi

Mai citeşte:
TVR 22 decembrie 1989. Securistul Gheorghe Stan: Întreaga unitate, care eram înarmaţi şi pregătiţi să intervenim, am depus armele
„Jurnalul Naţional” şi non-combatul securităţii în decembrie 1989
Terorist, erou martir. O replică a domnului Mihalache şi răspunsul meu
– Pentru alte aspecte ale revoluţiei din Sibiu vedeţi pagina Revoluţia din Sibiu.

Un gând despre „Revoluţia sibiană: SUP-ul securiştilor Cîrneci şi Sabău

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.