Omorîrea lui Neculai Covaşă din Braşov. „La întrebările insistente ale inculpatului … Covaşă Neculai a refuzat să răspundă, aşa încît inculpatului i s-a întărit bănuiala că respectiva persoană ar fi terorist”

BrasovGrigorePurcaruCondamn01Una din crimele lui decembrie 1989 a fost cea a cărei victimă a fost Neculai Covaşă din Braşov. Cei 2 criminali au fost identificaţi, trimişi în judecată şi condamnaţi. Apoi, ofiţerul a fost graţiat de Ion Iliescu (soldatul se pare că nu).

Încheierea şedinţei prin care s-a sfîrşit procesul am prezentat-o pe celălalt sait al meu – documente1989 (linc). În timp ce căpitanul Petrea Grigore (Căldăraru) a cerut (prin avocat) achitarea, soldatul Ion Purcaru a declarat că regretă cele întîmplate şi a lăsat soluţia la aprecierea instanţei.

Redau mai jos hotărîrea judecătorească:

Tribunalul Militar Teritorial
Dosar nr. 703/1999

Sentinţa nr. 224
Şedinţa publică din data de 28.12.1999

Tribunalul compus din:
– Preşedinte: Căpitan magistrat LIVIU PÎRVU

s-a întrunit în şedinţă publică pentru pentru a se pronunţa în cauza privind pe inculpaţii cpt. GRIGORE PETREA şi sold. (r) PURCARU ION, trimişi în judecată prin rechizitoriul parchetului Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial pentru săvîrşirea infracţiunilor de omor calificat prev[ăzut] de art. 174 c[od] pen[al] cu aplic[area] disp[oziţiilor] art. 13 C. pen. (pentru primul inculpat) şi omor prev. de art. 174 C. pen. (pentru al doilea inculpat).

Ministerul Public a fost reprezentat la data cînd au avut loc dezbaterile, de procuror militar lt. col. magistrat Vasile Niculescu.

Grefier a fost sg. maj. Marius Sîrbu.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.12.1999 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrală din prezenta sentinţă, cînd tribunalul, avînd nevoie de timp pentru a delibera, a amînat pronunţarea sentinţei la data de 28.12.1999, cînd

TRIBUNALUL

Constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 184/P/1995 din 21.10.1997, parchetul Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial a trimis în judecată pe inc. cpt. GRIGORE PETREA pentru omor calificat prev. de art. 174 rap[ortat] la art. 175 al. 1 lit. d C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

Prin sentinţa nr. 11 din 27.01.1998, Tribunalul Militar Teritorial a restituit cauza la Parchetul Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial pentru completarea urmăririi penale, respectiv pentru prezentarea materialului de urmărire penală. Sentinţa a rămas definitivă ca urmare a respingerii recursului parchetului Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial (dec. 202/16.07.1998 pronunţată de Curtea Militară de Apel).

BrasovGrigorePurcaruCondamn02Prin rechizitoriul nr. 184/P/1995 din 21.10.1998, Parchetul Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial a trimis în judecată pe cei doi inculpaţi pentru aceleaşi fapte.

Procurorul a menţionat în rechizitoriu, în esenţă, că în ziua de 25.12.1989, Purcaru Ion a executat foc cu pistolul mitralieră asupra lui Covaşă Neculai, cauzîndu-i leziuni care au avut ca rezultat moartea. A mai menţionat că, în aceleaşi împrejurări cpt. Grigore Petrea l-a împuşcat în cap cu pistolul din dotare pe Covaşă Necuali aflat în neputinţa de a se apăra ca urmare a leziunilor suferite prin împuşcarea de către Purcaru Ion.

În cursul urmăririi penale Covaşă Constanţa, soţia victimei, s-a cosntituit parte civilă, solicitînd obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor de înmormîntare şi la plata unei pensii de întreţinere pentru cei doi copii minori ai victimei.

La termenul de judecată din 31.08.1999 partea civilă Covaşă Constanţa – citată pînă atunci în mod legal la toate termenele de judecată – a luat cunoştiinţă nemijlocit de existenţa cauzei pe rolul acestei instanţe şi de stadiul judecării. Ulterior, la dosar s-a depus o cerere nesemnată formulată în numele acestei părţi civile prin care s-a solicitat:

„1. Despăgubiri civile pentru perioada de la deces şi pînă la sesizarea instanţei.
– salariul ce l-ar fi putut obţine
– cheltuielile de înmormîntare şi pomenile efectuate de familie.

2. Despăgubire civilă periodică lunară în cuantum de cîte un milion/lună, în referire la fiecare din următoarele persoane:
a. soţie supravieţuitoare Covaşă Constanţa
b. 1 minor – Covaşă Cristian Nicolae
c. 1 minor – Covaşă Ovidiu Nelu

3. Despăgubiri morale în cuantum de 500.000.000 lei (cincisutemilioane) lei, de la fiecare inculpat, ambii în solidar”.

BrasovGrigorePurcaruCondamn03La termenul din 11.11.1998 tribunalul a dispus expertizarea medico-legală psihiatrică a inculpaţilor, expertizele efectuate (fila 27 şi fila 67) relevînd existenţa discernămîntului inculpaţilor la data şi în legătură cu faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

În cursul judecăţii au fost audiaţi inculpaţii şi martorii Sillo Atila Ignat, Bolony Ioan, Zamfir Ioan Radu, Cenuşoiu Constantin Ion, Dragomir Ştefan, Vaida Cornel, Creiţar (fostă Voicu Vulcănescu) Viorica.

Coroborînd probleme administrate în cursul judecăţii cu declaraţiile date de inculpaţi în cursul urmăririi penale şi cu conţinutul raportului de constatare medico-legală nr. 537/1989 al Laboratorului de Medicină Legală Braşov avizat de Comisia de avizare şi control la 2.10.1997 sub nr. E.2/14806/1997 din 8.11.1997 (filele 49-52 dosar urmărire penală) tribunalul reţine următoarele:

În luna decembrie 1989, cpt. GRIGORE PETREA (care în perioada respectivă se numea CĂLDĂRARU PETREA – numele actual fiind luat în urma căsătoriei – şi care avea gradul de locotenent) era ofiţer activ în cadrul U.M.01199 Ghimbav.

În noaptea de 22/23 decembrie 1989, în contextul evenimentelor revoluţionare aflate în plină desfăşurare, U.M. 01199 Ghimbav a trimis o subunitate, condusă de cpt. PRECUP CONSTANTIN şi inc[ulpat] GRIGORE PETREA, să asigure paza Complexului Comercial „UNIVERSAL” din Braşov, subunitatea stabilindu-şi punctul de comandă în holul din faţa casieriei centrale de la parterul imobilului.

În ziua de 25 decembrie, a fost deschis magazinul alimentar cu autoservire aflat la subsolul clădirii.

În aceeaşi zi, în jurul orei 10,00-11,00 COVAŞĂ NECULAI, MAISAN DUMITRU şi CSASZAR LADISLAU, toţi muncitori la Trustul Antrepriză Generală Construcţii Montaj, s-au deplasat către centrul oraşului şi au ajuns la Complexul Comercial „UNIVERSAL”, de unde intenţionau să cumpere băuturi alcoolice.

Înainte de a intra în magazinul alimentar, Covaşă Neculai s-a despărţit de colegii săi.

În jurul orelor 11-12 COvaşă Neculai s-a prezentat la casa nr. 3 a magazinului alimentar şi a întins casierei Creiţar Viorica un libret CEC pentru a plăti mărfurile cumpărate. Casiera a încercat să-i explice că trebuie să plătească cu bani lichizi, dar Covaşă Neculai a insistat, întinzîndu-i cecul.

BrasovGrigorePurcaruCondamn04La sesizarea unuia din ceilalţi cumpărători căpitanul Grigore Petrea a trimis cîţiva soldaţi cu ordinul de a imobiliza pe Covaşă Neculai şi a-l aduce la parterul imobilului unde se organizase punctul de comandă.

Covaşă Neculai a fost condus din magazinul alimentar spre parterul clădirii de către inculpatul Purcaru Ion şi martorul Dragomir Ştefan, ambii militari în termen, fiind legat iniţial de mîini cu o sfoară, apoi inculpatul Purcaru Ion tăindu-i sfoara. La parter Covaşă Neculai, la solicitarea inculpatului Grigore Petrea, a ridicat mîinile şi a permis să fie percheziţionat de ofiţer. Efectuînd percheziţia, inculpatul Grigore Petrea a găsit asupra lui Covaşă Neculai o legitimaţie de serviciu din care rezulta că ar fi zugrav-vopsitor la T.A.G.C.M. Braşov, o copertă de buletin, două librete CEC şi 300 lei (fila 10 dosar de urmărire penală). Pe unul din libretele CEC soldul era de 34800 de lei, iar pe celălalt de 12800 de lei, ambele emise în anul 1989, sumele fiind depuse în luna decembrie 1989.

La întrebările insistente ale inculpatului Grigore Petrea cu privire la provenienţa sumelor de bani, Covaşă Neculai a refuzat să răspundă, aşa încît inculpatului i s-a întărit bănuiala că respectiva persoană ar fi terorist. I-a cerut atunci să-i spună în slujba cui este. Covaşă Neculai a refuzat să răspundă şi la aceste întrebări.

Pentru a da o mai mare greutate interogatoriului, Grigore Petrea a permis martorului Dragomir Ştefan să-l împingă pe Covaşă Neculai de la spate cu pistolul mitralieră din dotare. Iritat de comportamentul militarilor Covaşă Neculai s-a întors la un moment dat brusc cu faţa către Dragomir Ştefan, a prins cu mîinile ţeava pistolului mitralieră şi a smucit, încercînd să-i smulgă arma.

La ordinul inculpatului Grigore Petrea inculpatul Purcaru Ion, fără somaţie şi fără a trage foc de avertisment, a tras o rafală scurtă în direcţia abdomenului victimei. Covaşă Neculai a căzut, apoi a încercat să se ridice, astfel încît inculpatul Purcaru Ion a mai tras un foc de armă în direcţia acestuia. Victima a căzut pentru a doua oară şi iarăşi a încercat să se ridice. Atunci inculpatul Purcaru ion a tras din nou şi deoarece pentru a treia oară victima a încercat să se ridice inculpatul Grigore Petrea a împuşcat-o în cap cu pistolul din dotare.

BrasovGrigorePurcaruCondamn05Ca urmare a împuşcării de către cei doi inculpaţi, Covaşă Neculai a murit.

Fapta inculpatului Grigore Petrea de a împuşca în cap pe Covaşă Neculai după ce Purcaru Ion a tras asupra sa mai multe gloanţe, profitînd de neputinţa victimei de a se apăra întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat prev. de art. 175 al. 1 cod penal.

Fapta inculpatului Purcaru Ion de a trage mai multe focuri de armă asupra lui Covaşă Neculai, vizînd zone vitale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor prev. de art. 174 cod penal.

Apărările inculpaţilor au vizat următoarele aspecte:

– Covaşă Neculai a creat toate aparenţele că ar fi terorist;

– victima a atacat ea însăşi militarii;

– victima a creat impresia că poartă vestă antiglonţ;

– cadavrul pentru care s-a întocmit raportul de cosntatare medico-legală nu este al lui Covaşă Neculai, confuzia fiind generată de condiţiile înc are au lucrat efectiv medicii legişti şi de modul în care au fost transportate la morgă cadavrele celor împuşcaţi în acele zile în Braşov.

Nici una din aceste apărări nu poate fi primită.

Este de observat în acest sens că însuşi inculpatul Grigore Petrea a efectuat percheziţia corporală a victimei, astfel încît dacă într-adevăr ar fi avut vestă antiglonţ ofiţerul ar fi sesizat-o. Căutînd victima de arme i s-ar fi părut suspect orice obiect dur pe care l-ar fi avut asupra sa, deci şi eventuala vestă antiglonţ. Aşadar, pentru Grigore Petrea apărarea în discuţie nu are un fundament real.

Soldatul Purcaru Ion a asistat de la mică distanţă (2-3 m) la efectuarea percheziţiei şi a luat cunoştiinţă direct de rezultatele acesteia astfel încît nu poate fi primită susţinerea sa potrivit căreia a crezut că victima este terorist şi că prin acţiunea sa le-ar pune în pericol viaţa militarilor şi a civililor prezenţi în magazin.

Existenţa legitimei apărări presupune atît un atac material direct, imediat şi injust, cît şi un răspuns cu mijloace proporţionale mijloacelor atacului şi gravităţii pericolului său. Este evidentă disproporţionalitatea dintre  atac şi aşa-zisa legitimă apărare.

BrasovGrigorePurcaruCondamn06Nu poate fi reţinută nici împrejurarea că inculpaţilor li s-ar fi produs o temere sau o tulburare care să justifice acţiunile lor. Covaşă Neculai era înconjurat efectiv de mai mulţi militari înarmaţi, de un număr mare de civili şi nu era înarmat.

Desigur că împrejurările luate în discuţie nu trebuie ignorate de instanţă, dar ele au rolul de a determina aplicarea unor pedepse orientate spre minimele prevăzute de textele incriminatoare. În acelaşi sens vor fi avute în vedere şi suspiciunile generate de depunerea recentă a unor sume mari de bani pe libretele CEC găsite asupra victimei, refuzul acesteia de a răspunde întrebărilor ofiţerului, starea psihică tensionată a inculpaţilor (generată de evenimentele acelor zile şi de o anumită oboseală).

Cît priveşte confuzia pe care ar fi putut să o facă Laboratorul de Medicină legală Braşov – şi procurorul anchetator în legătură cu cadavrul persoanei ucise în Magazinul Universal din Braşov, tribunalul constată că inculpatul Purcaru Ion este inconsecvent în declaraţiile date pe parcursul întregului proces penal atunci cînd se referă la numărul de gloanţe trase asupra victimei. Dată fiind, pe de o parte, încărcătura psihică, emoţională a momentelor trăite în premieră de către Purcaru Ion şi de către martorii care au asistat la incident, cît şi datorită faptului că unele declaraţii au fost luate la mult timp după incident, tribunalul nu poate reţine ca cert decît că Purcaru Ion a tras foc cu foc a doua şi a treia oară, iar prima dată a tras mai multe gloanţe, numărul acestora fiind imposibil de determionat în prezent. Mai mult, nu este obligatoriu ca toate gloanţele trase asupra victimei să-i cauzeze leziuni, fiind posibil ca unele dintre ele să treacă pe lîngă corpul acesteia.

Declaraţiile martorilor şi ale inculpaţilor nu relevă cu absolută certitudine locul din cutia craniană a victimei prin care a intrat glonţul tras de Grigore Petrea. Nici raportul medico-legal nu precizează cîte plăgi împuşcate prezenta victima, enumerînd şase plăgi şi după aceasta „iar din cele abdominale herniază epiploon sau masă intestinală”. Stabilirea numărului de plăgi abdominale printr-o expertiză medico-legală ar fi în prezent imposibilă. Pe de altă parte probele administrate fac inutilă o asemenea expertiză, declaraţiile persoanelor audiate în cauză confirmînd că victima a fost împuşcată în cap din faţă şi în zona toraco-abdominală, concluzii regăsite de altfel şi în actul medico-legal existent.

BrasovGrigorePurcaruCondamn07În ceea ce priveşte pedepsele care urmează a se aplica inculpaţilor, pe lîngă împrejurările deja reţinute tribunalul mai reţine că inculpatul Grigore Petrea este un ofiţer bun care în general şi-a îndeplinit cu conştiinciozitate îndatoririle fără a fi sancţionat penal, adminsitrativ sau disciplinar. Împuşcarea de către el a lui Covaşă Neculai este rezultatul unor carenţe în pregătirea profesională, în educarea stăpînirii de sine, al unui exces de zel în sensul negativ al expresiei.

În legătură cu inculpatul Purcaru Ion tribunalul mai reţine că nu are antecedente penale şi că a acţionat în baza unui ordin nelegal pe care, datorită gradului său de instruire, nu l-a contestat. Acesta putea însă, fie şi numai bazîndu-se pe regulile morale şi ale bunului simţ, să conştientizeze că împuşcarea lui Covaşă Neculai în împrejurările descrise şi cunoscute de el nemijlocit este un act excesiv care nu se încadrează nici în regulile războiului şi nici în limitele legitimei apărări. Urmînd a-l condamna, tribunalul va reţine în consecinţă circumstanţe atenuante pregătirea sa militară nedesăvîrşită, ordinul superiorului şi gradul înalt al tensiunii psihice în care a acţionat. Pedeapsa va fi orientată spre limita minimă prevăzută de art. 76 al. 1 litera a C. pen., iar în baza art. 76 al. ultim C. pen. se va înlătura pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.

Deoarece inculpatul Grigore Petrea va fi condamnat la o pedeapsă mai mare de 10 ani închisoare în baza art. 67 al. 2 c.p. se va dispune şi degradarea militară a acestuia.

Covaşă Neculai era căsătorit la momentul decesului cu Covaşă Constanţă, iar din căsătorie au rezultat copiii săi minori Covaşă Cristian Niculae şi Covaşă Ovidiu Nelu.

Deoarece soţia supravieţuitoare Covaşă Constanţa nu a făcut nici o dovadă cu privire la cuantumul cheltuielilor de înmormîntare şi nici cu privire la împrejurarea dacă ea sau o altă persoană a înmormîntat victima, instanţa nu paote dispune despăgubirea ei cu contravaloarea cheltuielilor de înmormîntare pretins efectuate.

Deoarece în favoarea lui Covaşă Ovidiu Nelu şi Covaşă Cristian Niculae, prin decizia Comisiei de Pensii a Consiliului Popular al municipiului Braşov nr. 127276/3.04.1990 modificată la 15.01.1991, s-au stabilit pensii de urmaş totalizînd iniţial 37,5/ (50% din 75%) din salariul pe care îl primea Covaşă Neculai, iar ulterior 56,25% (75% din 75%) din salariul menţionat, tribunalul că cei 2 copii minori au avut şi au veniturile pe care dacă ar fi trăit, ar fi putut să le asigure tatăl lor.

BrasovGrigorePurcaruCondamn08Covaşă Constanţa nu a făcut nici o dovadă că s-ar afla în nevoie, fiind incapabilă să-şi asigure existenţa la data la care soţul său a decedat.

Aşadar, acordarea de despăgubiri pentru cauzarea unor daune materiale nu poate fi dispusă de instanţă.

După cum a declarat Covaşă Constanţa în cursul urmăririi penale victima fusese obligată să plătească pensie de întreţinere pentru minori, soţii fiind despărţiţi în fapt. relaţiile existente între ei la data decesului lui Covaşă Necuali justifică concluzia că partea civilă nu a fost afectată moral, psihic de moartea soţului său, prezumţia de afecţiune reciprocă – ca sentiment care stă la baza căsătoriei – fiind înlăturată. Pe cale de consecinţă va fi respinsă şi cererea de acordare a unor despăgubiri pentru daune morale.

Văzînd şi disp. art. 191 C. pr. pen.

Pentru aceste motive

TRIBUNALUL
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Condamnă pe inc. Grigore Petrea, fiul lui Căldăraru Petrea şi Căldăraru Maria, născut la 06.10.1967 în oraşul Comăneşti, judeţul Bacău, căsătorit, are un copil minor, cu domiciliul în Braşov […] la 15 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a-c c. pen. pentru omor calificat prev. de art. 175 al. 1 lit. d C. pen.

Aplică inculpatului pedeapsa complimentară a degradării militare.

Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 C. pen. în condiţiile prev. de art. 71 C. pen.

Condamnă pe inc. sold. (rez) Purcaru Ion, fiul lui Stelian şi Georgeta, născut la 27.05.1969 în oraşul Comarcni, jud. Prahova, are 10 clase, căsătorit, are un copil minor, cu domiciliul în Comarnic […] la 3 ani închisoare pentru omor prev. de art. 174 al. 1 C. pen. cu aplic. art. 74 şi 76 al. 1 lit. a C. pen.

BrasovGrigorePurcaruCondamn09În baza art. 76 al. ultim C. pen. înlătură pedeapsa complimentară a interzicerii unor drepturi.

Interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 C. pen. în condiţiile prev. de art. 71 C. pen.

Respinge acţiunea civilă exercitată de Covaşă Constanţa în nume propriu şi în numele copiilor săi minori Covaşă Cristian Niculae şi Covaşă Ovidiu Nelu.

Obligă pe fiecare inculpat la plata către stat a cîte 2300000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi partea responsabilă civilmente M.Ap.N. şi de comunicare pentru partea civilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 28.12.1999.

Preşedinte
Căpitan magistrat LIVIU PÎRVU

Grefier sg. maj. Marius Sîrbu

BrasovGrigorePurcaruCondamn10Referat
12.03.2012

Prin decizia nr. 102/14.09.2000 a CMA [Curtea Militară de Apel] a fost admis apelul Parchetului Militar, a fost majorată pedeapsa aplicată inc. PURCARU ION de la 3 ani la 3 ani şi 4 luni închisoare pt. act. 174 cp cu 74 şi 76 cp.

Au fost respinse apelurile inculpaţilor.

Prin decizia 4913/16..11.2001 a CSJ-SP [Curtea Supremă de Justiţie – Secţia Penală] a fost admis recursul declarat de inculpat, a fost casată decizia nr. 102/14.09.2000 a CMA şi a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor la CMA.

Prin decizia nr. 93/03.10.2002 a CMA a fost admis apelul declarat de Parchetul Militar, a fost majorată pedeapsa de la 3 ani la 3 ani şi 4 luni închisoare pentru inculpatul PURCARU ION pt. art. 174 al. 1 cp cu aplic. art. 74 şi 76 cp.

Au fost respinse apelurile inculpaţilor.

Definitivă şi modificată prin decizia nr. 17/06.01.2004 a CSJ (ÎCCJ) SP, prin care a fost redusă pedeapsa aplicată inc. CĂLDĂRARU (GRIGORE) PETREA, de la 15 ani închisoare la 10 ani închisoare pt. infracţiunea prev. de art. 175 al. 1 lit. d cp.

A fost respins recursul declarat de inculpatul PURCARU ION.

Prin Decretul prezidenţial nr. 237/06.04.2004 a fost graţiat restul de pedeapsă rămas neexecutat din pedeapsa aplicată inculpatului CĂLDĂRARU (GRIGORE) PETREA.

Mai citeşte:
Încheierea de şedinţă în procesul uciderii lui Covaşă Neculai
Minciuni anticomuniste marca Sorin Ilieşiu
– Alte articole despre revoluţia din Braşov la pagina Revoluţia din Braşov

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.