Textul condamnării din procesul lui Dorin Lazăr Maior

De pe portalul instanţelor (linc) redau textul hotărîrii de condamnare a şefului Blocului Naţional al Revoluţionarilor, Dorin Lazăr Maior, şi a coinculpaţilor din acelaşi proces:

Condamnă pe inculpatul MAIOR LAZĂR-DORIN, fiul lui Lazăr şi Irina, după cum urmează: În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 131 din Legea nr. 78/2000 la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de şantaj în dauna părţii vătămate Maţepiuc Mihai Răzvan. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) C.pen. pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 131 din Legea nr. 78/2000 la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de şantaj în dauna părţii vătămate Butum Gheorghe-Cristi. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) C.pen. pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. rap. la art. 131 din Legea nr. 78/2000 la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de şantaj în dauna părţii vătămate Doftoreanu Iulian. În baza art. 65 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) C.pen. pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei cu titlu de pedeapsă complementară. În baza art. 33 lit. a) C.pen., 34 lit. b) C.pen., art. 35 al. 3 C.pen. contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani închisoare la care adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) C.pen. pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestului preventiv 28.12.2006-11.05.2007. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) C.pen. cu titlu de pedeapsă accesorie de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. Condamnă pe inculpatul TITION OVIDIU, după cum urmează: În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a) şi b) C.pen. la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de şantaj în dauna părţii vătămate Maţepiuc Mihai Răzvan. În baza art. 61 C.pen. revocă liberarea condiţionată a restului de 391 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1594/24.06.2004 a Judecătoriei Braşov definitivă prin decizia penală nr. 612/18.10.2005 a Curţii de Apel Braşov, rest pe care îl contopeşte cu pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare în pedeapsa rezultantă parţială de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a) şi b) C.pen. la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de şantaj în dauna părţii vătămate Butum Gheorghe-Cristi. În baza art. 61 C.pen. revocă liberarea condiţionată a restului de 391 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1594/24.06.2004 a Judecătoriei Braşov definitivă prin decizia penală nr. 612/18.10.2005 a Curţii de Apel Braşov, rest pe care îl contopeşte cu pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare în pedeapsa rezultantă parţială de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a) şi b) C.pen. la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de şantaj în dauna părţii vătămate Doftoreanu Iulian. În baza art. 61 C.pen. revocă liberarea condiţionată a restului de 391 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1594/24.06.2004 a Judecătoriei Braşov definitivă prin decizia penală nr. 612/18.10.2005 a Curţii de Apel Braşov, rest pe care îl contopeşte cu pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare în pedeapsa rezultantă parţială de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.pen., art. 34 lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele rezultante parţiale aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată perioada deja executată 28.12.2006-11.05.2007. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) C.pen. cu titlu de pedeapsă accesorie de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de perscripţie a executării pedepsei. Condamnă pe inculpata APROFIREI FLORINA, după cum urmează: În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 26 C.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de complicitate la şantaj în dauna părţii vătămate Maţepiuc Mihai Răzvan. În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 26 C.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de complicitate la şantaj în dauna părţii vătămate Butum Gheorghe-Cristi. În baza art. 345 al. 2 C.proc.pen. rap. la art. 26 C.pen. rap. la art. 194 al. 1 şi 2 C.pen. la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea în perioada noiembrie-decembrie 2006 a infracţiunii de complicitate la şantaj în dauna părţii vătămate Doftoreanu Iulian. În baza art. 33 lit. a) C.pen., art. 34 lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) C.pen. cu titlu de pedeapsă accesorie de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepesei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei. Ia act că părţile vătămate Maţepiuc Mihai Răzvan, Butum Gheorghe-Cristi şi Doftoreanu Iulian nu s-au constituit părţi civile în cauză. În baza art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 14 al. 3 lit. a) C.proc.pen. anulează filele CEC seria BK 327 nr. 00014651 în valoare de 500.000 lei emisă de SC Master Advertising SRL (fila 12 vol. II d.u.p.), seria BB 303 nr. 01199205 în valoare de 1.000.000 lei emisă de SC Butexim SRL, nr. seria BK 327 nr. 00014652 în valoare de 500.000 lei emisă de SC Master Advertising SRL (fila 113 vol. II d.u.p.). În baza art. 191 al. 1 şi 2 C.proc.pen. obligă inculpatul Maior Lazăr Dorin la plata sumei de 7200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (2000 lei în faza de urmărire penală – conform rechizitoriului şi 5200 lei în faza de judecată) din care suma de 1200 lei reprezentând onorarii apărători desemnaţi din oficiu pentru inculpat în faza de judecată (conform delegaţiilor de la filele 12 vol. I dosar Judecătorie Gheorgheni, 59 vol. II dosar Judecătorie Gheorgheni, 131 vol. III dosar Judecătorie Gheorgheni, 36 vol. I dosar Judecătorie Târgu Mureş) va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că la unele termene de judecată inculpatul a fost asistat de apărător ales. În baza art. 191 al. 1 şi 2 C.proc.pen. obligă inculpatul Tition Ovidiu la plata sumei de 8100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (2000 lei în faza de urmărire penală – conform rechizitoriului şi 6100 lei în faza de judecată) din care suma de 2100 lei reprezentând onorarii apărători desemnaţi din oficiu pentru inculpat în faza de judecată (conform delegaţiilor aflate la filele 11 vol. I dosar Judecătorie Gheorgheni, 170 vol. I dosar Judecătorie Gheorgheni, 311 vol. I dosar Judecătorie Gheorgheni, 61 vol. II dosar Judecătorie Gheorgheni, 64 vol. III dosar Judecătorie Gheorgheni, 53 vol. I dosar Judecătorie Târgu Mureş, 190 vol. I dosar Judecătorie Târgu Mureş, 489 vol. I dosar Judecătorie Târgu Mureş) va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că la unele termene de judecată inculpatul a fost asistat de apărător ales. În baza art. 191 al. 1 şi 2 C.proc.pen. obligă inculpata Aprofirei Florina la plata sumei de 7400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (2000 lei în faza de urmărire penală – conform rechizitoriului şi 5400 lei în faza de judecată) din care suma de 1400 lei reprezentând onorarii apărători desemnaţi din oficiu pentru inculpată în faza de judecată (conform delegaţiilor de la filele 10 vol. I dosar Judecătorie Gheorgheni, 104 vol. I dosar Judecătorie Gheorgheni, 60 vol. II dosar Judecătorie Gheorgheni, 130 vol. III dosar Judecătorie Gheorgheni, 54 vol. I dosar Judecătorie Târgu Mureş) va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Ia act că la unele termene de judecată inculpata a fost asistată de apărător ales. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru reprezentantul Ministerului Public şi pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru părţile vătămate. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 4.03.2013.

Mai citeşte:
Mîine, 3 septembrie [2011], 2 congrese ale asociaţiilor de revoluţionari: la Timişoara şi Bucureşti
Congresul BNR de la Timişoara
Dorin Lazăr Maior semnează protocol de colaborare cu PSD şi vrea să organizeze un nou congres BNR la Bucureşti
Congresul BNR de la Bucureşti: Ion Iliescu, iarăşi preşedinte de onoare, Dorin Lazăr Maior – preşedinte
Blocul Naţional al Revoluţionarilor: Iliescu reales la al enşpelea congres (despre congresul din 2008)
Dorin Lazăr Maior, ales secretar executiv al PSD însărcinat pe probleme ale revoluţionarilor
Procesul şefului Blocului Naţional al Revoluţionarilor, Dorin Lazăr Maior, a rămas în pronunţare pentru 14 februarie
Pronunţarea în procesul lui Dorin Lazăr Maior – amînată pentru 28 februarie
7 ani închisoare pentru Dorin Lazăr Maior, şeful Blocului Naţional al Revoluţionarilor

Un gând despre „Textul condamnării din procesul lui Dorin Lazăr Maior

 1. ” In 1999, vicepresedintele PRM a fost acuzat si de tilharie

  „Dorin Lazar Maior, cu o gasca de vreo douasprezece persoane inarmate cu bite, a descins in 24 si 25 mai 1999 pe Strada Armoniei”, spune Matei Laszlo, tatal uneia dintre victimele scandalului care s-a lasat atunci cu bataie. Victimele au fost revolutionarii Marian Ambrozie si Huba Laszlo. Dupa spusele lui Matei Laszlo, cei doi au fost luati cu Salvarea de la locul „macelului”. „Maior ameninta cu un pistol. Fiul meu a cazut victima nevinovat. Maior si oamenii lui au venit prima oara la ora 22.00. Erau 12 persoane. Pe fiul meu l-au inconjurat intre doua masini si l-au batut mar. Avea coastele si o arcada rupte, era plin de vinatai. Nimeni nu a intervenit. A doua descindere s-a lasat tot cu bataie. Scandalul a culminat in jurul orei 1.00 noaptea, cind aceeasi soarta a avut-o si Marian Ambrozie. Pe Huba, batausii l-au lasat fara bratara de aur, de 20 de grame, si i-au spart telefonul mobil. Aceste scandaluri trebuie sa inceteze. Revolutionarii lui Maior nu sint la primul atac. Ei ameninta pe toata lumea si-si fac dreptate cu pumnul, dupa bunul lor plac”, a mai spus Matei Laszlo.
  Tot anul trecut, un ziarist din Sibiu a depus si el o plingere impotriva lui Maior pe care-l acuza de agresiune si tilharie. Ziaristul a scris in plingerea penala, pe care a inaintat-o Serviciului de Combatere a Crimei Organizate si Coruptiei din cadrul IPJ Brasov, cum a fost atacat de Maior si de oamenii acestuia, care l-au batut mar, ca razbunare pentru un articol pe care l-a semnat ziaristul, in care facea dezvaluiri legate de afacerile lui Maior. Ziaristul spunea ca ani la rind a fost urmarit si hartuit de oamenii lui Maior, insa autoritatile nu au luat vreo masura deoarece jurnalistul sibian nu a prezentat destule probe. Maior nu a recunoscut nici o clipa ca ar avea vreo legatura cu scandalul de pe Strada Armoniei sau vreun alt incident violent. Dupa publicarea articolului despre evenimentele din seara de 24/25 mai 1999, in „Evenimentul zilei” si in presa brasoveana, Maior s-a aparat intr-o conferinta. „Consider ca este o incecare de exagerare, mani****re prin mass-media a opiniei publice. Adevarul din ceea ce s-a scris despre mine este, strict matematic, cam de 5%. Presa m-a facut si sef al Mafiei locale, dar nu e real”, a afirmat Maior. Politia a facut retineri, in urma scandalului, iar Maior a pornit la atac declarind ca „s-au facut niste arestari abuzive”. „Cei retinuti, oameni de ai lui Maior, au fost pusi in libertate. Ancheta a fost tergiversata. Dosarul s-a tot plimbat, ba pe la politie, ba pe la procuratura. Acum toata lumea se face ca acel incident, ca multe altele in care a fost implicat Maior, nici nu ar fi existat”, afirma una dintre victimele de atunci, Ambrozie.
  Maior a mai provocat un scandal si in luna aprilie 1999 . El l-a reclamat pe patronul unei firme din Germania, pitesteanul Emanuel Cadaus, ca i-ar fi furat autoturismul marca Nissan. Politistii au descoperit ca patronul Firmei ESI EK nu a furat, ci a recuperat de la Maior autoturismul. Masina a fost achizitionata in leasing de la firma sa si nu a fost achitata. Dupa ce Maior a reclamat furtul la politie, patronul neamt a fost dat in urmarire. Astfel ca, in 24 de ore, pe 4 aprilie, a fost retinut, in Pitesti. Cadaus a fost adus la sediul IPJ Brasov, in aceeasi seara. Ca sa-l infunde pe patronul care a indraznit sa-si recupereze masina, presedintele UNORD a sustinut ca in masina erau 20.000 DM. Pina la urma, s-a stabilit ca lucrurile nu au stat asa.
  http://web.mit.edu/romania/www/Events/Votingcenter-00/evenimentul-29nov00.html
  N-are codul penal atitea articole cite fapte penale a facut acest interlop.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.