Îngrijorare în Sîrbia. Valea Timocului: „Numai în regiunile Bor şi Zăiceri s-au înscris 1700 elevi la cursul facultativ de limbă română din cadrul şcolii elementare”


Emisiune în limba „vlahă” la TV Bor (estul Sîrbiei)

Agenţia Timocpress specializată în problemele vlahilor din Valea Timocului publică două comunicate cu privire la poziţii divergente legate de introducerea limbii române în şcolile din regiune.

Primul comunicat (linc), al asociaţiei vlahilor „Primovara” din Zlot sună astfel:

Asociaţia Valahilor “Primovara”: Patria noastră este Serbia şi nu România
Bor, Zlot, 26. Martie

Scrisoare deschisă a Asociaţiei Valahilor “Primovara” către toate instituţiile relevante, cît şi către reprezentanţii statului Serbia

Stimaţi domni,

În ultimele luni şi săptămîni, statul român, cu ajutorul comunităţii internaţionale foloseşte toată capacitatea sa de a ne transforma pe noi valahii în români! În şcoli se introduce limba română, în televiziunile locale se introduc emisiuni româneşti, se aprobă proiecte legate în mod direct de a se romaniza această parte a Serbiei, delegaţii ale reprezentanţilor români din Serbia sînt la cel mai înalt nivel primite la Bucureşti, pentru a le acorda sub toate formele ajutorul, toate cu intenţia ca românii să dovedească că noi valahii sîntem români, iar Serbia nu ştie nimic sau nu vrea să ştie despre această mare agitaţie şi despre un posibil pericol în viitorul apropiat.

În estul Serbiei la recensămînt s-au declarat ca apartenenţi ai minorităţii naţionale valahe 33000 de cetăţeni ai acestei ţări. La acelaşi recensămînt ca români s-au declarat 2800. Punînd în aplicare aceste acţiuni statul România, cu binecuvîntarea statului nostru, pune în aplicare un fel de genocid asupra noastră, valahii, cu scopul ca minoritatea de 2800 de români nouă care sîntem majoritate, (33 000 de valahi), să ne bage în cap că noi sîntem induşi în eroare şi că ei ne conduc spre lumina viitorului European dar ca români. Ceea ce fac ei este inacceptabil pentru noi, dar le este permis prin legile din această ţară şi cele din Uniunea Europeană. Noi nu avem nimic împotriva românilor. Avem împotriva acelora care cu ajutorul unor ţări străine, cu banii altora, cu influenţa străină vor să ne “înveţe” deoarece după părerea lor noi sîntem induşi în eroare şi avem o criză de identitate. Patria noastră este Serbia dar majoritatea românilor spun că ţara lor mamă este România.

Ce aşteptaţi voi domnilor care conduceţi această ţară!? Dacă nu vă este clar, că folosind problema din Kosovo şi Metohia şi preocuparea dumneavoastră cu rezolvarea acestei probleme, România se foloseşte de aceasta ca în zona din estul Serbiei să creeze o minoritate românească omogenă, atunci nu trebuie nici să ne apăraţi! Vă implor să luaţi aminte şi să programaţi o întîlnire a tuturor asociaţiilor şi organizaţiilor valahe relevante, pentru a încerca să impiedicăm escaladarea unui posibil conflict nedorit. Repet că organizaţiile româneşti şi unii indivizi au toată asistenţa necesară din partea statului Român, iar noi valahii din Serbia avem NIMIC!

Acesta este ultimul moment să acţionaţi, să ne înţelegeţi, să ne ascultaţi, să ajutaţi ca noi valahii să fim o dată pentru totdeauna excepţie în nebunia asta care se numeşte romanizarea unei părţi a teritoriului Serbiei, concret estul Serbiei.

Vouă domnilor, care conduceţi această ţară, trebuie să vă fie clar că apărîndu-ne pe noi, apăraţi şi Serbia! Noi singuri, fără ajutorul dumneavoastră în orice mod, nu putem să fim protectorii intereselor Serbiei, deoarece suntem umiliţi, înapoiaţi, eşuaţi economic şi în mass-media blocaţi. Este decizia dumneavoastră! Cererea noastră este de a reacţiona rapid şi de asemenea mesajul că noi ne putem apăra de acest rău cu dumneavoastră ori fără dumneavoastră!

Cu stimă,
Zlot, 26.03.2013.
Asociația Valahilor Primovara Zlot
Milivoie Ianoșevici Miki

În replică, Partidul Democrat al Rumânilor din Sîrbia a dat următorul comunicat (linc):

Comunicatul Partidului Democrat al Rumânilor din Serbia privind declaraţia lui Milivoie Ianoșevici

Stimaţi,

Ne simţim obligaţi ca şi organzaţie politică de frunte cu caracter român/vlah să reacţionăm la un şir de neadevăruri care în ultimele zile au fost răspîndite în public de către reprezentantul asociaţiei „Primovara“ Milivoie Ianoșevici din Zlot.

Ceea ce clar deranjeaza pe creatorii unei politici de înjosire faţă de unele grupări ale propriilor cetăţeni, în acest caz vlahii, este faptul că până acum, numai în regiunile Bor şi Zaiceri s-au înscris 1700 de elevi la cursul facultativ de Limba Română din cadrul şcolii elementare.

În ce măsură sunt creatorii acestei politici panica, cel mai bine arată faptul că scot de la  „naftalină“ persoane asemenea lui Milivoie Ianoșevici. Aceasta arată neînţelegerea totală la necesităţile actuale ale societăţii sîrbe, în vederea perspectivelor de dezvoltare a Serbiei. Prin aceasta, aşa zişii „strategi“ arată incompetenţa şi necunoştinţa lor elementară. Sau, ceea ce poate fi şi mai periculos pentru Serbia este o rea-intenţie precis calculată în defavoarea societăţii noastre. Este total absurdă atenţia pe care mass-media o acordă în ultimele zile lui Milivoie Janoșevici chiar dacă se ştie că este vorba de o persoană neagreată în comunitate.

Dacă cumva Cartea Recordurilor ”Guinness” ar acorda un titlu pentru ”schimbarea partidelor politice” Ianoșevici ar fi de neîntrecut. Aproape că nu există partid pe scena politică a Serbiei a cărui membru să nu fi fost Milivoie Ianoșevici. Totul depinzînd de interesele momentane, în cea mai mare parte, personale. Milivoie Janoșevici nu a schimbat numai culorile politice, ci şi convingeri şi ideale pentru care a ”luptat”.

Amintim că Milivoie Ianoșevici a fost unul dintre fondatorii  Partidului Democrat al Rumânilor din Serbia şi un susţinător aprins al sinonimiei termenelor de Vlah şi Român. Adică, termenul Vlah este o denumire a românilor. Ianoșevici, însă nu s-a oprit aici. Cîţiva ani mai tîrziu el s-a declarat în public ca ROMÂN şi îl trimite pe fiul său la studii în România, unde acesta un timp chiar a condus organizaţia studenţească numită sonor „Atanasie Popović – Furniga“. Dacă s-ar putea spune că cineva s-a folosit într-o mare măsură de ”bani străini” adică de un ”stat străin” atunci Milivoie Ianoșevici este cel mai bun exemplu pentru aceasta. În Serbia nu are oricine privilegiul să-i studieze copilul fără taxe, adică pe cheltuiala contribuabililor ”statului străin”, România, pe care Milivoie Janoșevici în discursul său denigrează fără ruşine şi chiar acuză de genocid!!! Acest privilegiu este rezervat pentru acea parte a populaţiei din Serbia de Est şi Voivodina care declarîndu-se vlahi sau români, nu neagă apartenenţa etnică. Oare ce l-a împins pe Milivoie Janoșevici, cunoscut prin faptul că schimbă poziţia politică, convingerea chiar şi apartenenţa naţională după nevoi, din român în timpul cînd avea interes din România, într-un om care în cel mai neruşinat mod denunţă acelaşi stat. Nu este greu de ghicit!

Dacă tot vorbeşte despre genocid, Ianoșevici a trebuit să explice unde au dispărut cei 100.000 de români pe care statistica statului a însemnat-o pînă intr-al Doilea Război Mondial în Serbia de Est, şi care dispar brusc din statistica de recensamînt şi că în locul lor apar vlahii după cel de-al Doilea Război Mondial? În afară de asta ar fi trebuit să ne explice ce s-a întîmplat cu românii din Zlot cărora le-au acordat mare importanţă în lucrările sale dr. Tihomir Đorđević şi dr. Stevan Mačaj.

Vocabularul pe care Milivoie Ianoșevici îl foloseşte în discursul său ne obligă să ne întoarcem în anii `90 şi la convingerile regimului totalitar al lui Milošević de intoleranţă. Un asemnea mod de exprimare liberă nu numai că nu este acceptabilă ci prezintă circumstanţe penale serioase de instigare la ură şi intoleranţă etnică. Deosebit de înfricoşătoare este chemarea lui Ianoșevici la ”escalarea posibilului conflict nedorit”!? După părerea lui Milivoie Ianoșevici, introducerea facultativă a predării în limba română este un ”rău”, adică ”introducere într-un conflict nedorit” ceea ce statul ”trebuie să împiedice”. La sfârşitul discursului său  Ianoșevici anunţă ”lupta împotriva răului, cu sau fără ajutorul statului”!? De necrezut, cînd se ştie că în Serbia există peste 20 de minorităţi naţionale care în sistemul şcolar au ore de cultură şi de limbă, în afară de asta educaţia în limba română există în Voivodina aproape de un veac cu rezultate pozitive, de ce la 100 de kilometri spre sud aceasta ar fi o problemă?

Este de mirat cum lui Ianoșevici i-a scăpat să ceară de la conducerea de la Belgrad, cu scopul împiedicării introducerii  predării în Limba Română, declaraţie de război împotriva României. Cu ce scop Milivoie Ianoșevici ameninţă cu ”conflicte etnice” şi ce înţelege el prin ”apărarea de rău”? Oare Milivoie Ianoșevici anunţă ”noapte de cristal” ca o fază finală în lupta cu cei de alte convingeri cu scopul împidicării forţate a introducerii facultative a predării în Limba Română?

Partidul democrat al Rumânilor din Serbia înţelege discursul de instigare la ură al lui Milivoie Ianoșevici ca o chemare deschisă împotriva tuturor celor din această parte a Serbiei care nu gîndesc ca şi creatorii politicii de asimilare a vlahilor. Este vorba de un mod de presiune neagreat asupra părinţilor care şi-au înscris deja copii la cursurile facultative cu predare în Limba Română cu elemente de cultură naţională, dar şi la încercarea de intimidare a acelor părinţi care eventual ar dori să-i înscrie. Mass-media acordînd un spaţiu lui Ianoșevici, şi celor asemenea lui,  pentru discursul său prin care cheamă deschis la ”apărarea Serbiei de plăţile străine”, se creează o atmosferă care aminteşte la aceea care a precedat atentatul asupra ziaristului Slavko Ćuruvija. Aceasta exprimă neînţelegerea situaţiei actuale sau poate totuşi rele-intenţii asupra unei grupări a minorităţii etnice a cetăţenilor sîrbi, cu aceasta şi faţă de însăşi statul, acelor instituţii şi mass-media care dau importanţă acestui om.

Partidul democrat al Rumânilor din Serbia va anunţa membrii comisiei republicii Serbia cît şi membrii comisiei din România, precum şi biroul înaltului comisar Knut Vollebeck al OSCE şi alte instituţii europene despre presiunea pe care Janošević o face prin discursul de instigare la ură asupra părinţilor precum şi asupra apartenenţilor minortăţii naţionale vlahe/române.

De la Judecătorie cerem să se ocupe de discursul lui Milivoie Janoșevici a cărui scăpări, membrii minorităţii naţionale vlahe/române, o mulţime de membrii şi simpatizanţi, sînt simţite ca o provocare deschisă şi chemare la linşaj.

Împiedicarea discursului de instigare la ură şi răspîndirea intoleranţei este obligaţia statului sîrb pe care a luat-o asupra sa prin semnarea a numeroaselor convenţii cu scopul apropierii de Uniunea Europeană.

Prin cele expuse, Partidul democrat al Rumânilor din Serbia, cere o reacţie rapidă şi exactăde la organele statului Republicii Serbia, şi pedepsirea tuturor celor care prin discursul de instigare la ură doresc conflicte etnice în Serbia de Est.

În caz contrar vom fi obligaţi să cerem ajutor de la alte instituţii internaţionale.

Preşedinte dr. Predrag Balașevici

Mai citeşte:
Procesul memorandului (6). Coroianu, Raţiu, Lucaciu ar trebui trimişi în Sîrbia, ca să înveţe de la românii de acolo loialitate, cinste politică şi patriotism

 

Un gând despre „Îngrijorare în Sîrbia. Valea Timocului: „Numai în regiunile Bor şi Zăiceri s-au înscris 1700 elevi la cursul facultativ de limbă română din cadrul şcolii elementare”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.