Procesul miliţienilor învinuiţi de deschiderea focului la Catedrala din Timişoara în 18 decembrie 1989. Generalul Nuţă le-a cerut miliţienilor prezenţi la şedinţă „să nu dea dovadă de laşitate şi să deschidă focul, chiar dacă pe străzi vor fi cadavre peste cadavre”

SentTeighiuAsaftei_1În 18 decembrie 1989 asupra manifestanţilor aflaţi la Catedrala din Timişoara s-a deschis focul în cel puţin două momente distincte. La prima deschidere a focului au fost ucişi Măriuţac Ioan şi Nemţoc Marius, iar după cîtva timp s-a deschis iarăşi focul, fiind ucis Sorin Leia. Pentru primele două victime au fost trimişi în judecată doi subofiţeri de miliţie – Constantin Ţeighiu şi Dumitru Asafti, care vor fi achitaţi. Sînt de remarcat concluziile diferite ale expertizelor balistice – după ce prima expertiză stabilise că s-ar fi tras cu arma plutonierului Ţeighiu, cea de-a doua expertiză a infirmat această concluzie. Prezint acum hotărîrea judecătorească de achitare a celor doi. Am inserat scurte comentarii ale mele cu litere cursive între paranteze drepte.

ROMÂNIA
TRIBUNALUL MILITAR EXTRAORDINAR TIMIŞ
Timişoara
Dosar nr. 3/1990

SENTINŢA nr. 2

Astăzi, ziua 17, luna iunie, anul 1991
Tribunalul militar extraordinar Timiş, compus din:
Preşedinte: Colonel de justiţie Stoichescu Nicolae
Judecător: Maior de justiţie Ivan Florean
Asesori populari: Locotenent colonel Burci Ioan, Maior Anton Ioan, Căpitan Bîrliba Costel
Procuror mil: Maior de justiţie Anghel Adrian
Grefier: Ivan Petru

S-a întrunit în şedinţă publică, la sediul instanţei, spre a judeca pe inculpaţii:

– plut[onier] maj[or] M.I. rezervă ŢEIGHIU CONSTANTIN învinuit pentru săvîrşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, prev[ăzut] de art[icolul] 176 lit[era] b c[od] p[enal]

– plut. M.I. rezervă ASAFTI DUMITRU învinuit pentru săvîrşirea infracţiunii de omor calificat prev. de art. 175 lit. e c.p.

La apelul nominal inculpaţii au fost prezenţi, plut. maj. Ţeighiu Constantin în stare de arest, fiind asistat de apărătorul ales. av[ocat] Sofîlcă Aurora din Biroul de avocaţi Timişoara, iar plut. rez. Asafti Dumitru în stare de libertate, fiind asistat de apărătorul ales, av. Dinescu Constantin din Biroul de avocaţi Timişoara.

Au lipsit părţile civile Măriuţac Silvia şi Nemţoc Domnica, partea responsabilă civilmente Ministerul de Interne, precum şi martorul Mîndrilă Dănel [participant la revoluţie, în 1990 acesta înfiinţase, împreună cu Nicolae Bădilescu, ziarul „Inamicul public numărul 1” în care se ocupa şi de investigarea crimelor revoluţiei. Mîndrilă este cel care dăduse procuraturii glonţul cu care fusese împuşcat Marius Nemţoc].

Procedura de citare cu martorul Mîndrilă Dănel nu a fost îndeplinită.

După referatul oral făcut în cauză de către grefier, s-a dat cuvîntul procurorului militar care a declarat că renunţă la ascultarea martorului Mîndrilă Dănel, starea de fapt fiind elucidată cu probele administrate în cauză şi a cerut a se trece la dezbaterea în fond a cauzei.

Inculpaţii şi apărătorii acestora s-a raliat la cererea formulată de procurorul militar.

tribunalul, deliberînd în secret asupra cererii formulată de procuroru militar şi constatînd că ascultarea martorului Mîndrilă Dănel, lipsă astăzi în instanţă nu mai este necesară, dispune ca acesta să nu mai fie ascultat.

Nefiind formulate cereri noi de probe, preşedintele a declarat terminată cercetarea judecătorească şi a dispus a se trece la dezbateri.

Procurorul militar avînd din nou cuvîntul, a cerut în baza art. 11 pct. 2 lit. a c[od] p[rocedură] p[enală] achitarea inculpaţilor, susţinînd că faptele pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată nu au fost săvîrşite de aceştia.

Apărătorul inculpatului plut. maj. rez. Ţeighiu Constantin, avînd cuvîntul, a cerut achitarea acestuia, susţinînd că ultima expertiză efectuată de Laboratorul central de expertize criminalistice Bucureşti, în concluzie menţionează că glonţul recuperat de la victima Nemţoc Marius nu a fost tras cu pistolul mitralieră seria B.I. 0326, ce se afla în dotarea inculpatului pe care îl apără.

SentTeighiuAsaftei_2

A mai susţinut că, din probatoriul administrat în cauză, rezultă că inculpatul plut. maj. Ţeighiu COnstantin, la data de 18 decembrie 1989, nu a fost văzut în piaţa Operei ci în piaţa „Dacia” din Timişoara.

Apărătorul inculpatului plut. Asafti Dumitru, de asemenea a cerut achitarea inculpatului susţinînd că fapta pentru care a fost trimis în judecată nu este comisă de acesta.

A arătat că, potrivit concluziei raportului de expertiză întocmite de Laboratorul central de expertize criminalistice Bucureşti, glonţul recuperat de la victima Nemţoc Marius nu a fost tras cu pistolul mitralieră seria B.S.2349, ce-l avea în dotare inculpatul la data de 18 decembrie 1989.

Inculpaţii avînd pe rînd cuvîntul, au declarat că se raliază la concluziile puse de apărătorii lor.

Preşedintele a declarat apoi dezbaterile închise, după care instanţa s-a retras spre a delibera în cauză.

TRIBUNALUL

deliberînd în secret, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Procuraturii militare Timişoara din 22 mai 1990 au fost trimişi în judecată inculpaţii plt. maj. rez. Ţeighiu Constantin şi plt. rez. Asafti Dumitru pentru că au săvîrşit infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. 175 lit. e c.p.

În fapt s-a reţinut că în luna decembrie 1989 în municipiul Timişoara ca şi în întreaga ţară s-a semnalat o intensificare a acţiunilor revendicative cu caracter social, culminînd cu adunarea spontană a unor grupuri de cetăţeni în Piaţa Maria cît şi în alte sectoare în ziua de 16 decembrie 1989. Urmare a informaţiilor precise culese de diversele servicii ale securităţii cît şi a pericolului iminent de declanşare a unei revolte în municipiul Timişoara, guvernul a ordonat măsuri ferme de preîntîmpinare şi reprimare a oricărei tendinţe de liberalizare. Totodată, au fost mobilizate importante forţe din cadrul fostului Inspectorat judeţean Timiş al M.I. şi au fost trimise aici cadre de conducere de la eşaloanele superioare.

Inculpaţii plt. mj. Ţeighiu Constantin şi plt. Asafti Dumitru au lucrat în cadrul miliţiei şi apoi a poliţiei municipiului Timişoara – la biroul pază şi ordine – pînă la data de 31 ianuarie 1990 cînd au fost trecuţi în rezervă.

Urmare evenimentelor descrise, cei doi inculpaţi au participat în dimineaţa de 18 decembrie 1989 – împreună cu majoritatea cadrelor din inspectorat, la o şedinţă ordonată de generalul Nuţă Constantin.

După aprecierea situaţiei din oraşul Timişoara ca fiind deosebit de gravă, acesta a adus la cunoştiinţă participanţilor că s-au constituit opt dispozitive mixte (cadre de miliţie şi militari în termen de la trupele de grăniceri ori miliţie-securitate) [în decembrie 1989 grănicerii tocmai fuseseră trecuţi în subordinea Ministerului de Interne] cu rol de pază a unor obiective comerciale cît şi de reprimare fermă a oricărei acţiuni revendicative din partea populaţiei. În acest scop a ordonat înarmarea celor prezenţi cu pistoale mitralieră şi cîte 120 de cartuşe de război. Acesta le-a cerut participanţilor „să nu dea dovadă de laşitate şi să deschidă focul, chiar dacă pe străzi vor fi cadavre peste cadavre”.

Inculpaţii au fost incluşi – plt. mj. Ţeighiu Constantin în dispozitivul nr. 3 din Piaţa Dacia, iar plt. Asafti Dumitru în dispozitivul nr. 1 din Piaţa Operei. Şi-au ridicat armamentul şi muniţia ordonată şi în jurul orelor 9,00 au plecat în dispozitivele stabilite – inculpatul plt. mj. Ţeighiu Constantin avînd şef pe lt. maj. Ivănoiu Titus, iar plt. Asafti Dumitru pe maiorul Sucală Ioan.

SentTeighiuAsaftei_3

Întrucît în jurul orei 12,00 către Piaţa Operei au început să afluiască grupuri de oameni ce scandau lozinci revoluţionare, s-a primit ordin de la comandamentul format la nivelul inspectoratului ca dispozitivul nr. 2 să întărească dispozitivul nr. 1, astfel încît acesta din urmă s-a regrupat pe un aliniament stabilit în faţa Catedralei, cu laturile la intrarea bufetului „Expres” (dreapta) şi cinematograful „Timiş” (stînga). Conform repartizării lucrătorilor, inculpatul plut. Asafti Dumitru s-a deplasat în zona cinematografului Timiş fiind însoţit în prima parte a zilei de mai mulţi militari în termen. În jurul orei 15,00 cînd a sosit schimbul 2 iar militarii în termen au fost retraşi şi conduşi la U.M. 0805 Timişoara, cadrele de miliţie au primit ordinul să rămînă în rezervă, la faţa locului. În consecinţă, inculpatul plut. Asafti Dumitru a rămas în zona cinematografului „Timiş” şi pe aliniamentul acestuia. De acelaş mod s-a procedat şi în Piaţa Dacia cu cadrele şi militarii ce formau dispozitivul 3, dispozitiv ce se afla la distanţă de 1500-1800 metri de zona Catedralei, astfel că şi inculpatul plt. mj. Ţeighiu Constantin a rămas în continuare în acea piaţă şi după orele 15,00.

Situaţia în oraş a fost relativ calmă pînă către orele 17,00 cînd în faţa Catedralei au sosit grupuri masive de oameni ce au aprins lumînări şi au ocupat scările de la intrarea în aceasta. Zeci de tineri, bărbaţi, femei, copii au scandat: „Jos tiranul”, „Jos dictatura”. Faţă de prezenţa vizibilă a lucrătorilor M.I. (din care unii deşi îmbrăcaţi civil au fost recunoscuţi de populaţie) se striga „Armata e cu noi, astea-s pentru voi”, cu referire la lumînările aprinse.

Odată cu afluirea primelor grupuri de oameni către catedrală s-a hotărît la nivelul comandamentului de la nivelul inspectoratului judeţean întărirea forţelor din acest sector, fiind aduşi lucrători de miliţie în faţa intrării în parcul central care au ocupat poziţie în spatele a două ziduri din marmură ce simboliza o poartă. În acest sector a fost văzut şi inculpatul plt. mj. Ţeighiu Constantin, în jurul orelor 17,00-17,30 de către martorii Burghelea Nicolae, Nirean Vasile şi Lazăr Mihai, care se aflau împreună cu grupul de demonstranţi cînd acesta împreună cu alte persoane îmbrăcate în haine închise a folosit armamentul din dotare, deschizînd focul în direcţia Catedralei.

Cercetarea la faţa locului, efectuată ulterior, a evidenţiat urme de gloanţe în arborii ce se aflau în imediata apropiere a staţiei de tramvai din B-dul „6 Martie” pe direcţia Parcului Central cît şi pe zidul Catedralei.

În aceste condiţii a fost împuşcat mortal tînărul Măriuţac Ioan, în vîrstă de 25 de ani, muncitor la COMTIM şi că vinovat de moartea acestuia ar fi inculpatul.

Cadavrul tînărului Măriuţac Ioan a fost găsit în dimineaţa zilei de 19 decembrie 1989 de către mr. Sucală Ioan – şeful dispozitivului nr. 1 şi a fost transportat la spital.

Din raportul medico-legal nr. 1078/A din 26 decembrie 1989 rezultă că victima a prezentat „o plagă împuşcată cranio-cerebrală temporal stînga”. În urma prezentării tuturor datelor, cadavrul a fost identificat de către colegii lui ca fiind Măriuţac Ioan.

În zona cinematografului Timiş a acţionat în ziua de 18 decembrie 1989 inculpatul plt. Asafti Dumitru, care în jurul orelor 17,30 a deschis foc automat asupra mulţimii aflate pe scările Catedralei. Tragerea a început după lăsarea întunericului pentru a îngreuna o eventuală identificare a autorilor şi la scurt timp după ce demonstranţii au început să scandeze lozinci antidictatoriale.

În aceste condiţii a fost împuşcat pe treptele Catedralei tînărul Nemţoc Marius în vîrstă de 19 ani, iar vinovat de uciderea acestuia este inculpatul Asafti Dumitru.

Din actul medico-legal rezultă ca moartea sa a fost violentă, urmare a unei plăgi împuşcate toracice.

În şedinţa publică din 27 decembrie 1990 procurorul militar a declarat faţă de concluziile expertizei criminalistice întocmită de Laboratorul criminalistic din Cluj că îşi extinde învinuirea în ce priveşte pe inculpatul plt. mj. Ţeighiu Constantin pentru încă o infracţiune de omor calificat prev. de art. 175 lit. e c.p. întrucît el l-a împuşcat şi pe tînărul Nemţoc Marius. Instanţa, pe baza concluziilor respectivei expertize şi a declaraţiilor martorilor Burghelea Nicolae şi Mirean Vasile a admis cererea de extindere a învinuirii, fapt pentru care procurorul militar a declarat că pune în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului plt. mj. Ţeighiu Constantin şi cu privire la infracţiunea de omor calificat prevăzută de art.- 175 lit. e c.p. constînd în omorîrea prin împuşcare a tînărului Nemţoc Marius şi drept urmare reţinîndu-se în sarcina acestui inculpat două infracţiuni de omor calificat, prev. de art. 175 lit. e c.p. a cerut schimbarea încadrării juridice din două astfel de infracţiuni în infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 176 lit. b c.p. prin faptele sale inculpatul plt. mj. Ţeighiu Constantin omorînd două persoane.

SentTeighiuAsaftei_4

Instanţa faţă de declaraţiile procurorului militar a procedat la schimbarea încadrării juridice aşa cum a fost solicitată, în ce-l priveşte pe inculpatul plt. mj. Ţeighiu Constantin şi în aceeaşi şedinţă de judecată a dispus punerea în libertate a inculpatului plt. Asafti Dumitru, procedînd la judecarea în continuare a cauzei.

Analizînd întregul probatoriu administrat în cauză instanţa a ajuns la concluzia că cei doi inculpaţi nu au săvîrşit infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată.

Procuratura militară Timişoara a reţinut vinovăţia celor doi inculpaţi pe baza declaraţiilor martorilor Burghelea Nicolae, Nirean Vasile şi Lazăr Mihai, în sensul că l-au văzut în după masa zilei de 18 decembrie 1989 orele 17-17,30 pe inculpatul Ţeighiu Constantin în parcul central executînd foc cu arma în direcţia Catedralei, zonă în care a fost împuşcat mortal Măriuţac Ioan şi a martorilor plt. maj. Csilag Iosif, plt. Bojin Viorel şi Codrea Augustin în sensul că în seara de 18 decembrie 1989 după ce s-a tras în demonstranţi[i] de pe treptele Catedralei, împrejurare în care a fost împuşcat Nemţoc Marius, inculpatul plut. Asafti Dumitru le-a spus că şi el a tras în demonstranţi fără să someze cît şi faptul că în ziua respectivă aceştia au avut asupra lor armament şi muniţie de război.

Şi în instanţă martorii mai sus menţionaţi, mai puţin Lazăr Mihai şi-au menţinut declaraţiile, Burghelea Nicolae şi Nirean Vasile susţinînd că au văzut în după masa zilei de 18.12.1989 între orele 17,00-17,30 pe inculpatul plt. mj. Ţeighiu Constantin la intrarea în Parcul central executînd foc de armă împreună cu încă 4-5 persoane împotriva demonstranţilor de la catedrală, iar plt. Csilag Iosif, plt. Bojin Viorel şi Codrea Augustin că au auzit pe inculpatul plt. Asafti Dumitru cînd a afirmat că şi el a tras împotriva demonstranţilor ce se aflau pe treptele de la intrarea în catedrală.

Martorul Lazăr Mihai în instanţă a afirmat că nu-şi menţine cele declarate la procuratura militară deoarece a fost influenţat de martorul Burghelea şi că în realitate la intrarea în Parcul central nu a văzut nici un militar, că în demonstranţi au tras militarii aflaţi în faţa catedralei printre care l-a văzut şi pe inculpatul Ţeighiu Constantin.

Inculpaţii atît la urmărirea penală cît şi în instanţă nu au recunoscut comiterea faptelor. Inculpatul plt. Asafti Dumitru a negat că ar fi afirmat în faţa martorilor plut. Csilag Iosif, plut. Bojin Viorel şi civil Codrea Augustin că ar fi tras în demonstranţi. A precizat că în ziua de 18 decembrie 1989 a făcut parte din dispozitivul nr. 1 din Piaţa Operei unde a stat de la orele 9,00 pînă la orele 19,00, avînd asupra sa armă şi muniţia de război. A mai declarat că în momentul cînd s-a tras împotriva demonstranţilor nu se afla în faţa cinematografului „Timiş”, fiind schimbat lîngă magazinul de jucării. Acest lucru este confirmat de martorul Sucală Ioan, iar din declaraţiile martorului Griguţă Avram rezultă că în demonstranţii de pe treptele catedralei a tras o persoană îmbrăcată cu o scurtă de piele care se afla în faţa bufetului „Expres” [rănitul în revoluţie Gliguţă Avram a fost prezent la împuşcarea lui Sorin Leia, nu şi la cea a lui Marius Nemţoc; sînt două momente distincte, practic acest martor nu ar fi avut ce să caute la acest proces. Vezi ce mi-a spus Gliguţă despre întîmplările de la Catedrală la care a asistat în articolul „Popa ne-a spus: dă-l încolo că nu-i mai trebuie nimic” (linc)]. Despre împrejurarea că în demonstranţii de pe treptele Catedralei s-a tras şi din alte direcţii decît din aceea unde executase serviciul inculpatul pînă la orele 14 (cinematograful „Timiş”) au declarat şi martorii Olărescu Ion, [neciteţ] Ion şi Boldi Petru.

SentTeighiuAsaftei_5

Avînd în vedere că inculpatul plut. Asafti Dumitru nu a fost văzut trăgînd cu arma şi a dovedit că nu se afla în faţa cinematografului „Timiş” cînd a fost împuşcat Nemţoc Marius, iar în acel moment s-a executat tragere din mai multe direcţii şi cu diferite arme (TABuri, pistoale mitralieră) toate acestea au făcut ca să existe un puternic dubiu asupra vinovăţiei sale.

Întrucît în hanoracul în care a fost îmbrăcată victima Nemţoc Marius s-a găsit glonţul care-i trecuse prin antebraţul drept, torace şi antebraţul mîinii stîngi şi i-a provocat moartea, s-a ordonat efectuarea unei expertize criminalistice la Laboratorul de criminalistică din Cluj. Acest laborator a concluzionat că respectivul glonţ a fost tras cu arma inculpatului Ţeighiu Constantin. Şi următoarele două expertize criminalistice efectuate la laboratorul central de criminalistică din Bucureşti au concluzionat că glonţul respectiv nu a fost tras cu arma ce o avea în primire inculpatul plut. Asafti Dumitru.

În această situaţie, instanţa în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a c.p.p. combinat cu art. 10 lit. c c.p.p. urmează să achite pe inculpatul plut. Asafti Dumitru pentru infracţiunea de omor calificat prev. de art. 175 lit. e c.p.p., fapta de omor a cărei victimă a fost tînărul Nemţoc Marius nefiind comisă de acesta.

Cît priveşte pe inculpatul plut. mj. Ţeighiu Constantin acesta a afirmat în permanenţă că în ziua de 18 decembrie 1989 a făcut parte din dispozitivul nr. 3 şi că s-a aflat între orele 9-19 în piaţa Dacia cu celellalte cadre şi militari care făceau parte din respectivul dispozitiv. A precizat că a lipsit din dispozitiv aproximativ 30 de minute, între orele 17,20-17,50 cît timp a fost acasă de a servit masa şi s-a schimbat de uniformă în haine civile. Că în acel timp nu a avut asupra sa armă.

Afirmaţiile inculpatului au fost dovedite cu declaraţiile martorilor cpt. Ivănoiu Titus – şeful dispozitivului, Mureşan Valer şi Cuciula Ion, subofiţeri în acelaşi dispozitiv din care rezultă că plt. maj. Ţeighiu Constantin a fost împreună cu ei în piaţa Dacia pînă în jurul orelor 17-17,30 cînd a fost învoit să meargă acasă care se afla în apropiere, pentru a servi masa. Au mai arătat că acesta a plecat fără pistolul mitralieră şi că s-a reîntors după aproximativ 30 de minute. Au văzut că acesta îşi schimbase uniforma cu haine civile avînd pe cap gluga de la hanorac.

În afară de aceşti amrtori – foşti colegi de serviciu – au fost audiaţi şi martorii civil Cîrstinoiu Marin, civil Talp[neciteţ] Ştefan şi civil Bălan Ion care au declarat că în ziua de 18 decembrie 1989 s-au întîlnit cu inculpatul Ţeighiu Constantin între orele 17-17,30 în apropierea blocului acestuia cînd le-a spus că merge să servească masa. Martorii au mai precizat că era îmbrăcat în uniformă de miliţian şi nu avea armă asupra lui. Martora Ţeghiu Tudorina – soţia inculpatului – a confirmat că acesta după ce a servit masa s-a îmbrăcat în haine civile luînd pe el un hanorac, iar pe cap o căciulă din blană de iepure, aspecte confirmate în instanţă de martorii Cuciula Ion şi Mureşan V.

Faţă de aceste declaraţii şi de împrejurarea că Piaţa Dacia se află situată la distanţă de peste 1800 m de Catedrală, se desprinde concluzia că inculpatul plt. maj. Ţeighiu Constantin nu s-a putut afla între orele 17-18 la intrarea în parcul Central de lîngă Catedrală în momentul în care au fost împuşcaţi tinerii Nemţoc Marius şi Măriuţac Ioan. Afirmaţiile martorilor Burghelea Nicolae şi Mirean Vasile e posibil să fie eronate în ce priveşte persoana acestui inculpat, fiind determinate de starea psihică în care se aflau martorii cît şi a vizibilităţii.

SentTeighiuAsaftei_6

În afară de aceasta, aşa cum declară martorii Boldi Petru, Sucală Ion [comandantul dispozitivului M.I. de la Catedrală; la rîndul său a fost acuzat de moartea lui Sorin Leia, petrecută în aceeaşi seară şi în acelaşi loc, dar acuzaţiile au fost retrase] şi Cucu Mitică, în seara de 18 decembrie 1989 după ce au fost ridicaţi răniţii şi morţii din faţa Catedralei s-a constituit o patrulă militară care a căutat prin parcul din jurul Catedralei alte victime dar nu a găsit nimic, iar tînărul Măriuţac Ioan a fost găsit în dimineaţa de 19 decembrie 1989 în parc, la aproximativ 7 metri de treptele catedralei. Este posibil ca acesta să nu fi fost împuşcat între orele 17-18 ci mai tîrziu şi aceasta avînd în vedere declaraţia martorului Cosmeniuc Vasile din care rezultă că în momentul cînd a început să se tragă (orele 18,30-19,00) era întuneric şi se afla împreună cu Măriuţac Ion în apropierea Catedralei. Auzind împuşcăturile au luat-o la fugă şi l-a văzut pe Măriuţac Ion cînd [neciteţ] în traversarea străzii, în urma sa.

Dacă aceste probe luate în ansamblu crează un dubiu puternic cu privire la vinovăţia inculpatului plt. maj. Ţeighiu Constantin că el ar fi autorul împuşcării celor două victime, expertizele criminalistice efectuate de laboratorul central de criminalistică Bucureşti concluzionează fără nici un dubiu că glonţul găsit în mîneca de la hanoracul victimei Nemţoc Marius nu a fost tras de arma pe care o avea în primire la acea dată acest inculpat. Totodată arată că concluziile expertizei criminalistice la care a ajuns laboratorul de criminalistică din Cluj sînt eronate deoarece în momentul cînd a făcut comparaţia glonţului corp delict cu glontele martor a folosit lentile prea puternice care au deformat urmele lăsate pe acestea, lăsînd impresia unor coincidenţe ale urmelor comparate.

Faţă de toate acestea instanţa în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a c.p.p. combinat cu art. 10 lit. c c.p.p. urmează să dispună achitarea inculpatului plt. mj. rez. Ţeighiu Constantin în ce priveşte săvîrşirea infracţiunii de omor deosebit de grav prev. de art. 176 lit. b c.p. fapta de omor a căror victime au fost tinerii Nemţoc Marius şi Măriuţac Ioan nefiind comisă de acesta.

În consecinţă, nemaiexistînd motivele care au stat la baza arestării preventive a inculpatului plt. mj. rez. Ţeighiu Constantin, nefiind vinovat pentru săvîrşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, instanţa în temeiul art. 350 c.p.p. urmează să dispună punerea în libertate de îndată a inculpatului.

Întrucît cei doi inculpaţi nu se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor de omor a căror victime au fost Măriuţac Ioan şi Nemţoc Marius, instanţa urmează să respingă acţiunile formulate de părţile civile Nemţoc Domnica şi Măriuţac Silvia împotriva acestora şi a părţii civilmente responsabile Ministerul de Interne pentru despăgubiri civile.

Potrivit art. 192 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate  pentru soluţionarea cauzei rămîn în sarcina statului.

Pentru aceste motive
TRIBUNALUL
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Cu unanimitate de voturi, făcînd aplicarea art.  11 pct. 2 lit. a c.p.p. combinat cu art. 10 lit. c c.p.p. achită pe inculpaţii plt. mj. rez. Ţeighiu Constantin, fiul lui Constantin şi Victoria, născut la 19 septembrie 1946 la Vînju Mare, judeţul Mehedinţi, studii absolvent de liceu, strungar, căsătorit, are doi copii minori, fără antecedente penale, domiciliat în Timişoara […] pentru infracţiunea de omor deosebit de grav prev. de art. 176 lit. b c.p. şi

– plt. rez. Asafti Dumitru, fiul lui Neculai şi Maria, născut la 21 august 1955 în localitatea Hlipicani, judeţul Botoşani, absolvent de liceu, căsătorit, are doi copii minori, operator chimist, domiciliat în Timişoara […] pentru infracţiunea de omor calificat prev. de art. 175 lit. e c.p.

Dispune punerea în libertate de îndată a inculpatului Ţeighiu Constantin dacă nu este arestat în altă cauză.

SentTeighiuAsaftei_7

Respinge acţiunile civile formulate de Măriuţac Silvia din comuna Emil Bodnăraş sat Milişeuţi, judeţul Suceava şi Nemţoc Domnica din Timişoara […] împotriva inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente Minsiterul de Interne.

Cheltuielile judiciare avansate pentru soluţionarea cauzei rămîn în sarcina statului.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru părţile civile şi civilmente responsabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 iunie 1991, la sediul instanţei, în prezenţa inculpaţilor.

Preşedinte, colonel de justiţie Stoichescu Nicolae
Judecător, maior de justiţie Ivan Florean
Asesori populari, lt. col. Burci Ioan, cpt. Bîrliba Costel
Grefier, Ivan Petru

Sentinţa a rămas definitivă prin nerecurare

Mai citeşte:
Popa ne-a zis: „dă-l încolo că nu-i mai trrebuie nimic” (mărturie despre întîmplări din 18 decembrie 1989 de la Catedrala din Timişoara)
– Alte documente legate de revoluţia timişoreană la pagina Documente despre revoluţia din Timişoara

Un gând despre „Procesul miliţienilor învinuiţi de deschiderea focului la Catedrala din Timişoara în 18 decembrie 1989. Generalul Nuţă le-a cerut miliţienilor prezenţi la şedinţă „să nu dea dovadă de laşitate şi să deschidă focul, chiar dacă pe străzi vor fi cadavre peste cadavre”

  1. Nu am inteles niciodata de unde au aparut acesti martori.In 18 dec.au tras pe la ora 16-16 30.Conform filmului era inca ziua.Baiatul decedat pe trpte si apoi tras in Catedala era impuscat in cap lateral ,Mariutac Ion,,martora Gavrila zice adevarul.Martorul Gliguta zice ca in frunte!Nemtoc a fost impuscat la primaincercare de iesire din Catedrala pe usa laterala .Cineva are interesul sa ascunda tot!Cum de a aparut dimineata corpul afara din Catedrala…Dumnezeu stie…Au schimbat tot…loc ora,persoane…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.