SSPR doreşte schimbarea Legii 341/2004. Propune să se ia de la reţinuţi şi noiembrişti braşoveni din 1987 ca să se dea la remarcaţi şi participanţi

Pe saitul SSPR a apărut un proiect de ordonanţă de urgenţă (linc) prin care SSPR propune unele schimbări în Legea 341/2004.

Cîteva comentarii:

– Proiectul apare după ce guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, a respins ideea reluării plăţilor indemnizaţiilor revoluţionarilor cu merite deosebite în anul 2013 (linc), principalul argument fiind că atunci cînd s-a făcut bugetul pe anul 2013 nu s-au prevăzut bani pentru asemenea plăţi. Ideea de bază a acestui proiect de lege pare să fie: dacă trebuie să ne încadrăm în suma prevăzută în buget pentru revoluţionari, hai să dăm mai puţin la mai mulţi. Să luăm de la unele categorii care n-au fost afectate de ordonanţele de urgenţă care au oprit plata indemnizaţiilor şi să dăm ceva la „luptătorii cu merite deosebite” care nu mai primeau nici un ban. Deci: se micşorează suma de bani plătită reţinuţilor şi noiembriştilor din 1987, dar se vor da nişte bani „remarcaţilor cu merite deosebite”, cu 45,5% mai puţin decît indemnizaţia prevăzută de Legea 341/2004 în forma actuală (care nu a fost anulată, ci doar suspendată în anii 2012 şi 2013). Pensionarilor la limită de vîrstă li se anulează suplimentul la pensie. Dacă pensionarii sînt „remarcaţi”, acest supliment e înlocuit cu indemnizaţia micşorată, deci vor ieşi tot pe acolo cu banii. Dacă pensionarii sînt răniţi, reţinuţi sau noiembrişti din 1987, suplimentul la pensie nu se mai înlocuieşte cu nimic.

– Schimbările plănuite la plata indemnizaţiilor sînt doar pentru perioada august-decembrie 2013. Este deci o nouă lege cu aplicabilitate vremelnică. Nu mi-e limpede dacă într-adevăr se doreşte o lege cu aplicare vremelnică, doar pentru cîteva luni din 2013, sau se doreşte obişnuirea revoluţionarilor cu indemnizaţia micşorată, pentru ca apoi aceasta să se permanentizeze printr-un alt act normativ. Momentul psihologic e bine ales pentru o asemenea posibilitate, probabil mulţi revoluţionari care nu mai primesc nici un ban din ianuarie 2012 vor considera că e mai bine o indemnizaţie micşorată decît nimic. După legislaţia actuală din ianuarie 2014 ar trebui reluate plăţile conform textului iniţial al legii 341/2004, adică cu indemnizaţii mai mari decît cele prevăzute acum.

– Luptătorii reţinuţi deasemeni vor avea indemnizaţia micşorată, identică cu a luptătorilor remarcaţi. Aceştia au primit indemnizaţii şi după anularea lor pentru „remarcaţi”, dar acum îşi vor vedea indemnizaţiile reduse. Trebuie spus că economia realizată de stat prin micşorarea indemnizaţiilor luptătorilor reţinuţi nu va fi prea mare, căci numărul beneficiarilor legii 341/2004 din această categorie nu este decît 588, conform listei din Monitorul Oficial (linc). Mai există 169 de „răniţi şi reţinuţi” care consider că vor primi indemnizaţii ca şi răniţii. Numărul reţinuţilor în revoluţie a fost mult mai mare, dar unii nu au primit certificate de revoluţionar, iar unii dintre cei care au acte medicale legate de vătămări corporale îndurate au certificate de răniţi în loc de „răniţi şi reţinuţi” (aşa au depus actele iniţial pentru legea 42/1990, iar legea 341/2004 prevedea că nu se pot dobîndi titluri noi, deci cine a primit titlul de rănit în revoluţie nu-l mai poate cere şi pe cel de reţinut, chiar dacă a fost şi reţinut în revoluţie).

– În cazul răniţilor în revoluţie, indemnizaţiile rămîn neschimbate.

– „Participanții” la revoluție vor primi și ei indemnizații

Redau proiectul SSPR, în care, pentru înlesnirea urmăririi schimbărilor propuse, am eliminat titulatura completă a legii 341/2004 („a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987”) şi precizarea „cu modificările şi completările ulterioare”, lăsînd doar „legea 341/2004 (…)”. Am mai introdus prescurtările SSPR şi CPRD pentru Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor respectiv Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor, am pus diacritice, şi am adăugat comentarii proprii intercalate la articolele respective, pentru tălmăcirea din limbaj juridic în româneşte. Comentariile mele sînt cu litere cursive între paranteze drepte.

(Proiect)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ


Pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri financiare referitoare la beneficiarii Legii nr. 341/2004 (…).

– Avînd în vedere faptul că există suspiciuni, privind modul de preschimbare a certificatelor doveditoare, conform prevederilor  Legii nr. 341/2004
–  Avînd în vedere impactul social negativ produs de  prevederile art.18 din Legea nr. 283/2011, care şi-ar fi incetat aplicabilitatea la data de 31 Decembrie 2012
– Ținînd cont ca a fost adoptată Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.84 din 12 Decembrie 2012, care, prin prevederile art.9, a prelungit data de aplicabilitate a prevederilor art. 18  din Legea nr.283/2011
– Luînd in considerare faptul ca prin aceste prevederi valabile in anul 2012 si 2013,  indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 (…), nu se acordă şi, astfel, s-au creat dezechilibre în viaţa  beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu consecinţe deosebit de grave. Nemulţumirile au fost generate de imposibilitatea asigurării necesarului zilnic de hrană şi medicamente, în condiţiile în care majoritatea beneficiarilor Legii nr. 341/2004 sînt grav bolnavi şi cu vîrstă înaintată, aceştia avînd ca singură sursă de venit indemnizaţia reparatorie,
– Ţinînd cont că Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 utilizează la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat indicatorul de referinţă cîştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
– Avînd în vedere faptul ca Legea 341/2004 stabilește drepturi în raport cu indicatorul de referinţă salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
– Întrucît aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă

ART. I.

Art. 4 din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 (…), se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

1.     În aplicarea prevederilor Legii 341/2004 (…), sintagma „salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat” se înlocuieşte cu sintagma „cîştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

[Pare o schimbare birocratică fără efecte majore, urmare a faptului că în ultimii ani la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale se foloseşte expresia „cîştig salarial mediu” în loc de expresia „salariu mediu pe economie” care se folosea cînd s-a adoptat legea 341/2004]

2.     În perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 din Legea (…) nr. 341/2004, nu se acordă, cu excepţia indemnizaţiei prevăzută pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 3 alin ( 1 ) lit. b, pct.1.

[Deci doar răniţii rămîn cu indemnizaţii. Rămîn fără indemnizaţii: reţinuţii şi urmaşii eroilor martir. Copiii eroilor martir oricum nu mai primeau indemnizaţii dacă au depăşit 26 de ani – foarte puţini copii au mai rămas sub această vîrstă (deci nici economia la buget nu va fi mare), dar existau indemnizaţii pentru soţii supravieţuitori şi pentru părinţii celor decedaţi]

3.     În perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013  indemnizaţiile prevăzute la art. 5 lit.m  din Legea 341/2004 (…), nu se acordă.

[Suplimentul la pensie pentru cei pensionaţi la limită de vîrstă nu se va mai plăti]

4.     În perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013 indemnizaţiile lunare reparatorii prevăzute la art. 4 din Legea (…) nr. 341/2004, nu se acordă persoanelor prevăzute la Cap.II – art.18 din legea sus-menţionată.;

[Noiembriştii braşoveni din 1987 rămîn fără indemnizaţii]

5.     În perioada de 01.08.2013 – 31.12.2013, se introduce în plată indemnizaţia lunară reparatorie, reprezentînd un coeficient de 0,6 din cîştigul salarial mediu brut pe economie, pentru toate persoanele cărora li s-a preschimbat certificatul doveditor, precum şi persoanelor prevăzute la Cap.II – art.18 din Legea nr.341/2004 (…), cu excepţia persoanelor care se încadrează în următoarele situaţii juridice:

[De această indemnizaţie micşorată faţă de prevederile iniţiale ale Legii 341/2004 vor beneficia:
– „Remarcaţii” care nu mai primeau nimic, deci aceştia vor ieşi în cîştig;
– „Remarcaţii” pensionaţi la limită de vîrstă care primeau supliment la pensie; la aceştia practic se înlocuieşte suplimentul la pensie cu această nouă indemnizaţie, ei rămînînd tot pe acolo cu banii;
– „Reţinuţii” cărora li s-a anulat indemnizaţia principală, deci aceştia vor ieşi în pierdere, căci noua indemnizaţie e micşorată. Încă mai mult vor pierde „reţinuţii” pensionari la limită de vîrstă, căci aceştia pierd şi suplimentul de pensie;
– Noiembriştii braşoveni din 1987 care sînt în aceeaşi situaţie cu „reţinuţii”, deci în pierdere;
– Urmașii eroilor martir. Soții supraviețuitori vor ieși în pierdere, noua indemnizație fiind mai mică decît cea veche (coeficient  0,6 în loc de 1,1). Părinții eroilor martir sînt aproape toți pensionari, deci vor ieși în pierdere. Li se mărește coeficientul de calcul la 0,6 în loc de 0,5, dar pierd mai mult prin anularea suplimentului de pensie. Copiii eroilor martir vor ieși majoritatea în cîștig, căci marea majoritate au peste 26 de ani, deci nu mai primeau nici un ban. Pentru acei – puțini la număr – care au vîrsta sub 26 de ani și își continuă studiile, va fi o pierdere (coeficient 0,6 în loc de 1,1);
– Neclară mi-este situaţia răniţilor. Lor nu li s-a anulat indemnizaţia principală, dar prin acest articol pare să se introducă o a doua indemnizaţie, care se poate cumula cu prima. Printre „toate persoanele cărora li s-a preschimbat certificatul doveditor” se numără şi răniţii. În acest caz, răniţii ar ieşi în cîştig, cu excepţia răniţilor care primeau supliment la pensie pentru limită de vîrstă, la care anularea suplimentului la pensie compensează această a doua indemnizaţie;
– Altă categorie care ar ieşi în cîştig este cea a „participanţilor” la revoluţie; deşi legea 341/2004 în forma iniţială prevede că titlul de „participant” este pur onorific şi nu aduce drepturi materiale – motiv pentru care foarte puţini au cerut acest titlu – doar 189 apar în Monitorul Oficial (linc). Neîndoielnic „participanţii” se încadrează în categoria „toate persoanele cărora li s-a preschimbat certificatul doveditor”, deci prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă SSPR oferă drept de indemnizaţie şi „participanţilor”. Nu cred că asta a fost intenţia SSPR ci mai degrabă e vorba de o crasă lipsă de profesionalism a domnului Victor Socaciu şi a echipei sale de jurişti de la SSPR]

a)     Există, la organele de cercetare penală, oricare sînt acestea, un dosar de cercetare penală în legătură de cauzalitate cu dosarul de revoluţionar.

[Mă întreb în ce măsură SSPR are evidenţa dosarelor de cercetare penală de acest tip, aflate la „oricare” organe de cercetare penală. Organele de cercetare penală nu au obligaţia să informeze SSPR ce dosare au. SSPR poate cunoaşte ce relaţii i s-au cerut de diferite organe de cercetare penală, dar respectivele organe, cînd au cerut relaţii la SSPR, nu e obligatoriu să fi comunicat şi lista completă a revoluţionarilor cercetaţi în acele dosare. Deasemeni SSPR nu are de unde şti dacă dosarele respective mai sînt în cercetare ori s-a dat vreo soluţie în ele, şi dacă da, care e soluţia. Sau nici nu contează soluţia, dacă dosarul „există” indemnizaţia nu se mai plăteşte, chiar dacă soluţia e de achitare? Ce se va întîmpla cu dosarele care vor primi soluție de NUP sau achitare ulterior? Se va plăti indemnizația retroactiv sau nu se va mai plăti deloc?]

b)     La data limită stabilită de lege (25.12.1989) erau minori în vîrstă de pînă la 14 ani.

c)     A fost preschimbat certificatul doveditor în urma unei sentinţe judecătoreşti, deşi, sentinţa obliga SSPR şi CPRD doar să analizeze dosarul acestora.

[În urma prorogării repetate a termenelor Legii 341/2004, unii revoluţionari care au cerut preschimbarea certificatelor, văzînd că anii trec şi la cererea lor nu au primit răspuns, au dat în judecată SSPR. Pe baza legilor care spun că un cetăţean care se adresează unei instituţii a statului are dreptul la un răspuns, instanţele au dat hotărîri prin care SSPR era obligat să dea un răspuns. Hotărîrile nu prevedeau ce fel de răspuns trebuie dat, dacă să se aprobe sau să se respingă preschimbarea certificatului, ci doar că cetăţeanul respectiv are drept să primească un răspuns, după ce ani de zile n-a primit vreunul. Ulterior SSPR şi CPRD au preschimbat certificatul. Există 2 posibilităţi:

– Preschimbarea certificatului a fost nelegală, adică cetăţeanul respectiv nu îndeplinea condiţiile legale pentru a i se preschimba certificatul. Şefii SSPR şi/sau CPRD, invocînd mincinos hotărîrea judecătorească care chipurile îi obliga la preschimbarea certificatului (deşi aceasta obliga doar la analizarea cererii) au păcălit membrii comisiilor şi au forţat preschimbarea certificatului (poate şi ca să scape de bătaia de cap pe care o dau persoanele care apelează la judecăţi). Este deci o încălcare a legii de către SSPR şi CPRD (nu şi de către cetăţean, căci acesta avea dreptul să ceară răspuns şi înaintarea unei pretenţii fie şi nejustificate către o instituţie a statului nu e infracţiune; se spune: nu-i prost cine cere, ci cine dă). Dar o asemenea situaţie este deja prevăzută la punctul e) deci acest punct c) nu se justifică.

– Preschimbarea certificatului a fost legală, adică şi la o reanalizare a cererii de preschimbare pe baza dovezilor de la dosar s-ar accepta preschimbarea. În acest caz, a nu se acorda indemnizaţia este un abuz, un fel de pedepsire a celor care au avut neobrăzarea de a da în judecată SSPR, deşi aveau dreptate să o facă. De remarcat că nu se prevede niciunde că, dacă după o reanalizare se constată că preschimbarea a fost legală, indemnizaţia se va plăti retroactiv]

d)     Pentru care Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Statului a emis o Decizie de colaborare şi a rămas definitivă şi irevocabilă sau este în curs de judecată.

[În cazul unor decizii de colaborare definitive şi irevocabile, art. 8 din legea 341/2004 spune limpede că eliberarea certificatului e nelegală. Deci nu e nevoie de acest punct d), SSPR trebuie să anuleze fără alte discuţii certificatele respective, ceea ce ar avea ca efect nu numai neplata indemnizaţiei ci şi avantajele mai mici (călătorii gratuite pe tramvai, cele 3 bilete CFR gratuite anuale etc.). În cazul celor aflaţi în curs de judecată, înţeleg ideea de a nu se plăti indemnizaţiile, dar ar trebui prevăzut că dacă la finalul procesului decizia de colaborare cu securitatea e anulată de instanţă indemnizaţia se va plăti retroactiv. Prevederea ar avea şi rezultatul interesării revoluţionarilor respectivi în finalizarea mai grabnică a proceselor cu CNSAS, în care unii adoptă tactici de tărăgănare. În lipsa precizării privind plata retroactivă a indemnizaţiilor pentru cei a căror decizie CNSAS de colaborare cu securitatea a fost anulată de instanţă, CNSAS ar putea răspunde juridic şi bănesc pentru procesele neîntemeiate deschise împotriva revoluţionarilor. Asta ar putea inhiba CNSAS să mai dea decizii de colaborare pentru revoluționari și nu cred că ar fi un lucru care să ajute stabilirea adevărului.]

e)     Persoanelor pentru care se constată neîndeplinirea condiţiilor legale de preschimbare, oricare ar fi acestea.

[Păi dacă nu s-au îndeplinit condițiile legale de preschimbare, certificatele trebuie anulate. De ce e nevoie de o lege care să spună că dacă s-a încălcat anterior legea se iau măsuri pentru corectare?]

f)     Persoanelor care depăşesc cîştigul salarial mediu brut pe economie luat în calcul la fundamentarea bugetului de stat.

[Această condiţionare există şi în textul actual al legii pentru plata indemnizaţiei „remarcaţilor”, dar acum se extinde şi la reţinuţi sau răniţi]

ART. II – În aplicarea prevederilor Legii nr.341/2004 (…) se modifică şi se completează după cum urmează …”

                  1. La articolul 10, dupa aliniatul 2, se introduce:

(3) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 (…), sau de  normele metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora, dacă este cazul.

(4) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sînt de competenţa comisiei formată din angajaţi ai SSPR, numiţi prin ordin al secretarului de stat.

(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei sus menţionată se aprobă prin ordin al secretarului de stat de la SSPR.

(6) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul CPRD.
(7) Comisia constituită conform alin. (4) are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la anularea certificatului şi retragerea titlului atribuit în baza acestuia, să comunice acest fapt plătitorului de drepturi, prin SSPR

[Nu se prevede niciunde comunicarea deciziei de anulare a certificatului către revoluţionarul respectiv. SSPR în ani de zile de funcţionare nu a dovedit prea multă corectitudine, comisia va fi formată din cine vrea secretarul de stat, care e numit politic, deci pot apărea şi bănuieli de epurare politică a revoluţionarilor. De pildă, un secretar de stat de la PSD, ar putea să anuleze certificatele acelor revoluţionari care au deranjat PSD. În aceste condiţii, trebuie să existe posibilitatea revoluţionarului de a contesta în instanţă decizia de anulare a certificatului. Această posibilitate există deja prin legea contenciosului administrativ, dar pentru a contesta în instanţă un act administrativ, trebuie să-l cunoşti]

19 gânduri despre „SSPR doreşte schimbarea Legii 341/2004. Propune să se ia de la reţinuţi şi noiembrişti braşoveni din 1987 ca să se dea la remarcaţi şi participanţi

 1. AM MAI SPUS SI REPET;PONTA A PUS IN CAPUL SSPR-ului UN INCAPABIL STIIND CA NU SE VA AJUNGE LA O REZOLVARE.LIPSA DE PROFESIONALISM SI RESPONSABILITATE DIN PARTEA SSPR A DUS LA ACEASTA BATAIE DE JOC,DENUMIT „PROIECT”.SE VEDE CLAR CA TOTI ,INCEPAND CU GUVERNUL SI TERMINAND CU SSPR-ul,SUNT HOTARATI SA CONTINUE BATAIA DE JOC SI GENOCIDUL.IN CONCLUZIE CRED CA TREBUIE GASITA FORMA PRIN CARE SE POATE DEBARCA DE LA CONDUCEREA SSPR-ului A LUI VICTOR SOCACIU SI DEMISIA LUI VICTOR PONTA.

 2. Buna,

  Articolul tau este interesant si foarte bine scris. Analiza este pertinenta si cuprinde tot ce ar putea interesa pe cei in cauza.
  Te rog sa imi spui care este diferenta intre venitul (salariul) mediu brut care era folosit pana acum ca referinta si castigul mediu brut care se propune acum in ordonanta!
  Multumesc!
  O zi buna,
  Emil

  • Ar dura ceva timp să studiez problema, şi nu ştiu dacă am timpul necesar. Dacă izbutesc să mă lămuresc o să rîspund.
   Oricum, la ora actuală indemnizaţiile (alea care se mai plătesc, adică răniţi, reţinuţi, părinţi, soţi supravieţuitori şi copii sub 26 de ani ai eroilor martiri) sînt calculate nu pe baza salariului/cîştigului mediu brut actual, ci pe baza salariului mediu brut din 2010. Au fost şi aici nişte ordonanţe de urgenţă – întîi reducere cu 15% (în cadrul reducerilor generale operate de guvernul Boc), apoi revenire la valoarea iniţială din 2010 şi apoi păstrarea aceleiaşi sume în plată (deci fără actualizările rezultate din creşterea salariului mediu).

 3. Comentariul: „copiii eroilor martiri vor iesi majoritatea in castig” (de la art.1 alin.5) ar fi O.K. daca n-ar exista si lit.b „La data limita stabilita de lege (25.12.1989) erau minori in varsta de pana la 14 ani !?
  M-ar interesa „talmacirea” pentru lit.b .

  • După textul propus, ar însemna că acei copii ai eroilor martiri care aveau mai puţin de 14 ani în 1989 (deci sub 37 ani acum) nu vor primi indemnizaţii dar cei care aveau peste 14 ani în 1989 (deci acum au peste 37 de ani) vor primi. O aberaţie.

 4. În aceste condiţii, nu are ce să reproşeze Comisiei Parlamentare, pentru că nu a avut dosarul trimis de SSPR, cu actele medicale şi cu cererea de a i se acorda titlul de Luptător Rănit, astfel că nu putea să facă procedura prealabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004, în forma prevăzută de Legea nr. 341/2004.

 5. De ce copii de erou martir a rev.rom.din decembrie 1989? si nu urmas de erou martir a rev. rom. impotriva regimului anticomunist din dec.1989 ? De ce nu fiu de erou martiral rev rom impotriva regimului anticomunist din dec.1989?
  Domnule legiuitor, ai vrut sa limitezi prin cuvantul de copii de erou martir de pana la 26 de ani de la plata indemnizatie din legea 341/2004?
  Poti sa ne aduci parintii inapoi? Ca acum voi, clasa politica traiti bine. Ce vina avem noi fii urmasi ca ne-au ucis acesti criminali din dec 1989 parintii sa nu mai primim indemnizatie ? De ce atata rautate pe acesti fi urmasi de erou martir ? Noua revolutia ne-a adus durere in suflet .Parerea mea ar trebui sa se rectifice cuvantul copil la fiu urmas de erou martir al rev. rom. impotriva regimului anticomunist din dec.1989.Daca cineva e de acord sa se faca demersurile necesare.
  Va multumesc!

 6. Sunt dezamagit de toti cei ce au fost la conducerea sspr si cprd de astfel de curve de libidinosi,care au urmarit numai interesul propiu nu si al celorlalti revolutionari remarcati cu merite deosebite fara de care daca ei nu erau sa duca greul revolutiei mai departe pina la detronarea comunismului ceausist, la ora actuala nu mai primea nimeni nimic. Erau poate toti morti prin impuscare de regimul comunist, toti acesti noi libidinosi. Si aici ma refer la toti acei care se stiu nu generalizez. Ei au primit si primesc in continuare indemnizatii fara ca sa le fi pasat vreodata de remarcatii cu merite deosebite, CARE NU AU PRIMIT NICI MACAR 5 BANI ca nu au stiut sau nu au vrut sa stie cum sa faca legea 341/2004 . Cazul meu eu am depasit salariul mediu brut pe economie cu citiva lei luna de luna si nu am luat nici un ban .Daca sintacma era ca acum adica cistigul mediu brut realizat la fundamentarea bugetului de stat primeam si eu ceva bani . Vorba cintecului lui Socaciu astia hoti aia hoti mama lor la toti. De asta nea futut toti cum a vrut ca au fost dezechilibrele financiare atribuite unor categori de revolutionari [ gen raniti , raniti si retinuti , noiembristilor, etc.] care la ora actuala primesc drepturile fara sa-i intereseze cumva ceva de ceilalti, zicindu-si in sinea lor ce ne pasa noua de prostii aia noi sa primim de restu nu ne intereseaza. Eu consider ca acum este momentul ca toti cei care au certificat de revolutionar in baza legii 341/2004 fie el RANIT SI RETINUT , RANIT , NOIEMBRIST , REMARCAT CU MERITE DEOSEBITE sa primeasca toti aceiasi indemnizatie . Ca nu are nimeni nici un merit in plus fata de remarcati, ba din contra ei ar trebui sa le multumeasca remarcatilor nu sa nu le pese de remarcati, ca asfel ei erau morti daca remarcatii nu finalizau revolutia. Doresc ca partidul FRONTUL SALVARII NATIONALE [ FSN ] sa se reinfiinteze si sa fie la guvernare de la mandat la mandat cum au fost UNGURII ne meritat noi cel putin meritam IN COMPARATIE CU EI si sa nu treaca nici o lege fara sa fie consultat si partidul F.S.N. fara acceptul acestuia sa nu treaca nici o lege daca nu este in favoarea si interesul ROMANIEI Asta am avut de zis. Cine.are cap sa inteleaga intelege ca numai asa vom ramine uniti, astfel vom avea in continuare de suferit noi remarcatii nu si acei enumerati mai sus.

 7. de orasul buzau nu se afla pe lista oraselor in care am avut morti si raniti pe data de 22 dec 89 si sint trecute numai orase din ardeal ,fara aportul celorlalte orase se putea face ca revolutia sa triumfe ,domnul sanda

 8. la buzau sint 60 de revolutionari adevarati la club 22 buzau restul sint arondati ,la metrou buc unold brasov si nu au sustinere de la asocitia club 22 buzau ce parere aveti nu ar trebui sa verificati cine le-a dat declaratii ,si declartiile pe propia raspundere, sintem orasul cu 57 de morti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.