Un moment istoric aproape uitat: greva din decembrie 1990 de la Timişoara, în care se cerea adevărul despre revoluţie

FDAT1În decembrie 1990 a avut loc la Timişoara un eveniment istoric aproape uitat astăzi: unele fabrici din oraş au intrat în grevă, cerînd, fapt unic în istoria României, nu măriri de salariu ci adevărul despre revoluţie. Un lucru care pare ciudat astăzi, dar era în spiritul punctului 9 al Proclamaţiei de la Timişoara (linc): „Timişoara nu a făcut revoluţie pentru salarii mai mari sau pentru avantaje materiale”. Reamintesc că la acea vreme aproape toate fabricile erau proprietate de stat.

Iniţial începuse o grevă studenţească, organizată în toată ţara de Liga Studenţilor condusă de Marian Munteanu. Singurul loc în care muncitorii s-au alăturat studenţilor a fost Timişoara. Faptul a fost în mare parte ignorat de restul ţării. Televiziunea Română, aflată sub control FSN, nu pomenea despre greva de la Timişoara decît după ora 12 noaptea. Alte televiziuni nu existau la vremea respectivă. În aceste condiţii greva a fost un eşec, FSN menţinîndu-se la putere. Tensiunea care exista în Timişoara la acea vreme e dovedită de fapte precum fugărirea deputatului FSN Claudiu Iordache (actualul director al Institutului Revoluţiei Române) pe străzile oraşului, de către cetăţeni care-l considerau trădător al revoluţiei pentru că aderase la FSN. Respectiva experienţă l-a determinat pe domnul Iordache să ia în parlament cîteva atitudini în care cerea deconspirarea securităţii şi i-a creat o oarecare faimă de dizident în cadrul FSN.

Redau un manifest din perioada grevelor timişorene distribuit de Comitetul Civic Timişoara, care cuprindea Forumul Democrat Antitotalitar Timiş, Alianţa Civică şi Federaţia Timişoara a Sindicatelor. Aceste organizaţii sprijineau greva şi prin manifestul respectiv doreau să întreţină nemulţumirea populaţiei faţă de conducerea politică FSN-istă, pentru a încuraja participarea la grevă. Cu aceleaşi scopuri, pe versoul manifestului era reprodus un articol care apăruse în săptămînalul „România Mare” sub genericul „Timişoara, ruşinea României”. Întreg manifestul este xeroxat în condiţii destul de proaste, cum erau multe xeroxuri în anul 1990. Cu litere cursive între paranteze drepte sînt comentarii ale mele.

Protest

Forumul Democrat Antitotalitar Timiş împreună cu Alianţa Civică şi Federaţia Timişoara a Sindicatelor îşi manifestă protestul faţă de cele cuprinse în articolele „Timişoara, ruşinea României”, „Huliganii”, „Stimate d-le primar al oraşului de pe Bega”, „Societatea Timişoara, un viespar”, „La închiderea ediţiei”, „Judeţul Timiş, condus de o cîrpă” din publicaţia de scandal „România Mare”.

Protestăm împotriva următoarelor idei cuprinse în aceste articole:
1. Oraşul Timişoara este făcut ruşinea României.
2. Populaţia majoritară este formată din ţigani, bişniţari, huligani, iar oraşul este asemănat cu un WC public, plin de gunoi.
3. La fel cum Ceauşescu, în decembrie 1989, ne-a făcut huligani, golani, aserviţi puterilor străine, vînduţi Ungariei, tot aşa, în prezent, sîntem batjocoriţi şi acuzaţi.
4. Cei care doresc binele ţării, a oamenilor, sînt numiţi grupe violente, stupide, iraţionale, antipatriotice.
5. Aşa cum Ceauşescu, prin dorinţa lui de a desfiinţa Timişoara, a trimis grupuri de oameni la noi, tot aşa şi acum sînt solicitaţi „oamenii de bine” să ia atitudine împotriva noastră.
6. Sîntem acuzaţi de cele întîmplate în decembrie 1989, iar Ceauşescu este compătimit.
7. „Societatea Timişoara” este ponegrită şi acuzată.
8. Ungurii şi d-nul episcop Laszlo Tokes sînt blamaţi şi luaţi în derîdere.
9. Dizidenţii sînt ţinta săgeţilor otrăvite.
10. Liderii de sindicat sînt mînjiţi cu noroi, fiind şi ei cumpăraţi pe forinţi.
11. Mitingul din 16 decembrie 1990 [mare miting la aniversarea revoluţiei, în care se ceruse să se spună adevărul despre revoluţie] este numit „spectacol umoristic”, iar participanţii „navetişti”, „cîini turbaţi şi vagabonzi”, „puşcăriaşi”, „babe sclifosite revoluţionare”.
12. Conducerea oraşului este ponegrită. Sînt folosite cele mai triviale expresii la adresa lor. Domnului prefect Cîrpanu i se aduc o serie de invective, iar domnul comandant al poliţiei, Viorel Oancea [primul ofiţer care în timpul revoluţiei a vorbit manifestanţilor de la balconul Operei din Timişoara; în 1992 avea să devină primar al Timişorii], este acuzat că primeşte soldă în forinţi, că nu face nimic şi ca atare activitatea poliţiei nu este simţită.
13. Este atacată Primăria, unii deputaţi de Timiş, ca d-nul Petrişor Morar [unicul deputat care reprezenta în parlament Frontul Democrat Român, care făcuse parte la alegerile din 1990 din Gruparea Democratică de Centru], d-nul dr. Barany Francisc [deputat UDMR, mai tîrziu avea să devină ministru al sănătăţii; retras din politică după ce s-a descoperit că fusese colaborator al securităţii], ca şi domnii Raţiu I. şi Cîmpeanu R.

Prin articolele amintite mai sus se urmăreşte:
1. Compromiterea oraşului Timişoara în faţa întregii ţări.
2. Dezbinarea noastră.
3. Compromiterea conducerii judeţului şi înlocuirea ei cu oameni aserviţi guvernului.
4. Timişoara să devină al doilea Tîrgu Mureş.
5. Abaterea atenţiei cetăţenilor de la gravele probleme economice şi politice ale României.
6. Compromiterea liderilor sindicali şi, prin aceasta, destrămarea unităţii sindicatelor.
7. Înlocuirea comandantului poliţiei cu altul care, probabil, ar face jocul puterii, ar scoate scutierii şi ar lua atitudinea bîtei faţă de cei care doresc binele ţării, al oamenilor, şi care doresc adevărul.
8. Înlocuirea prefectului, pentru că domnul Cîrpanu F., bun organizator, fiind acceptat de timişoreni şi pentru că menţine un echilibru în judeţ, ar putea ridica judeţul la un nivel economic înfloritor, iar, mai tîrziu, şi celelalte judeţe ar lua exemplul nostru, iar conducerea României şi-ar pierde autoritatea, pe care o are încă în unele judeţe.

COMITETUL CIVIC TIMIŞOARA, format din:
FORUMUL DEMOCRATIC ANTITOTALITAR TIMIŞ
ALIANŢA CIVICĂ
FEDERAŢIA TIMIŞOARA A SINDICATELOR

Articolul din "România Mare" reprodus pe versoul manifestului

Articolul din „România Mare” reprodus pe versoul manifestului

ManifestptsanatateastudentuluiEste de remarcat că multe din ideile răspîndite în revista „România Mare” împotriva cărora protesta Forumul Democrat Antitotalitar Timiş în decembrie 1990, le întîlnim şi azi în presa dîmboviţeană. Despre faptul că Timişoara ar fi un oraş „ţiganizat”, au scris în ultimii ani ziare importante precum „Adevărul” (linc) sau „Evenimentul Zilei” (linc). Uneori se vorbeşte chiar de „teroarea” care ar domni în Timişoara, cum a făcut-o de pildă ziarul „Libertatea” (linc). Din decembrie 1989 încoace Timişoara a stîrnit ura unor cercuri de pe malurile Dîmboviţei, motivul fiind chiar decembrie 1989. Diferenţa faţă de 1990 este că cei care urăsc şi ponegresc Timişoara nu se manifestă acum doar în ziarul „România Mare” ci în aproape toată mass-media dîmboviţeană şi se folosesc tactici mai subtile – în locul înjurăturii făţişe e preferată „mila” faţă de bieţii timişoreni. Inclusiv în ceea ce priveşte revoluţia din decembrie 1989, viziunea lui Vadim Tudor asupra ei – cu agenturili străine care complotau împotriva patriotului Ceauşescu – este dominantă acum şi în presa bucureşteană care se pretinde anticomunistă.

Cum am spus, înaintea grevei muncitorilor timişoreni începuse o grevă a studenţilor. Convenţia organizaţiilor studenţeşti din Timişoara a răspîndit un „Manifest pentru sănătatea studentului” pe care-l reproduc:

Manifest pentru sănătatea studentului

Priviţi-vă! Atitudinea noastră cerşeşte dictatura! Comunismul ne-a aşezat în patru labe pentru a ne putea călări tinereţea. Au murit alţii pentru a-l da jos din şa.

DE CE NU NE RELUĂM POZIŢIA BIPEDĂ?

Fără pinteni în coaste nu ştim încotro să ne îndreptăm? Cîte 13-15 iunie ne vor pălmui înainte de a ne ridica în două picioare, justificîndu-ne, într-un final, statutul de om?

AJUNGE!
SĂ NU LĂSĂM ISTORIA SĂ SE REPETE!

În 1956, sub dictatura comunistă, revolta studenţimii timişorene nu a putut fi stinsă decît arestînd pe aproape toţi cei care aveau carnet de student.
E oare cu putinţă ca, astăzi, neocomunismul să stingă o revoltă încă înainte de a se naşte? Simţi TU cel care citeşti acum că nu ai nimic să-ţi reproşezi în faţa celor care au murit în decembrie? Dacă NU alătură-te nouă în încercarea de a ne spăla ruşinea, încearcă măcar acum, în ceasul al doisprezecelea să faci nu ceea ce face vecinul sau fratele ci ceea ce îţi dictează conştiinţa. Dacă DA, somn uşor şi nu uita că SOMNUL RAŢIUNII …

În săptămîna 9-16 decembrie, va începe numărătoarea inversă a nomenklaturii care s-a grăbit să ne încalece în vreme ce ne aplecam să ne îngropăm morţii.
Toţi cei care au fost în Decembrie aici, toţi cei în care mai pîlpîie regretul de a nu fi fost în Decembrie aici, toţi cei care mai caută o cale de a se elibera de laşitate TREBUIE să rămînă.

NUMAI LAŞII PLEACĂ SÎMBĂTĂ ACASĂ!

Convenţia organizaţiilor studenţeşti Timişoara

FratiMuncitoriAceeaşi Convenţie a organizaţiilor studenţeşti alcătuise şi un manifest adresat muncitorilor. Îl reproduc şi pe acesta.

Fraţi muncitori!

S-a încercat ani de zile dezbinarea noastră. Trebuie să înţelegeţi că nu putem fi împotriva celor care ne sînt fraţi, surori, părinţi sau bunici. Vrem să vă explicăm motivele pentru care am intrat în GREVĂ GENERALĂ: ne-am săturat să fim trataţi de putere ca o turmă care poate fi mînată oriunde îşi doreşte „păstorul” ajutat de cîinii de pe margine. Ne-am săturat să vedem copii crescuţi în minciuni şi învăţînd să fure pentru a-şi asigura existenţa.

Să nu credeţi că greva noastră are scopul de a ne sustrage de la studiu. Amintiţi-vă că ani de zile elevii, studenţii, militarii şi chiar muncitorii au fost obligaţi să muncească pe gratis pe ogoare, cînd de fapt existau oameni care să le fi muncit mai bine şi mai cu folos. Atunci nimeni nu s-a opus sustragerii noastre de la studiu.

Situaţia actuală a ţării noastre din punct de vedere economic e mai gravă decît anul trecut. Să nu credeţi că îl regretăm pe ceauşescu, dimpotrivă. Vă rugăm să priviţi greva noastră ca pe un protest împotriva minciunii, intoleranţei, crimei şi neajunsurilor de tot felul.

Avem nevoie de voi, dar şi voi aveţi nevoie de noi.

Oriunde în lume, în ţările civilizate nu există neînţelegeri între muncitori şi studenţi.
Dorim să fim o ţară civilizată.
Vă aşteptăm alături de noi.

CONVENŢIA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI TIMIŞOARA

Convenţia organizaţiilor studenţeşti edita şi o publicaţie – „Aşadar” – pe care o reproduc mai jos. Remarc o caricatură cu Ion Iliescu la care scrie „preşedintele ţării declară greva foamei pînă la demisia studenţilor”.

Asadar1

Asadar2

Asadar3

Asadar4

Mai citeşte:
Propunere legislativă: Iaşiul – oraş iniţiator al revoluţiei din 1989. Un articol al meu din 2004 despre această problemă
Proclamaţia de la Timişoara: “A fost o revoluţie făcută de popor şi numai de el, fără amestecul activiştilor şi securiştilor. A fost o revoluţie autentică şi nu o lovitură de stat”

4 gânduri despre „Un moment istoric aproape uitat: greva din decembrie 1990 de la Timişoara, în care se cerea adevărul despre revoluţie

  1. Firește că adevărul aste cel mai important lucru pentru cel care nu-l cunosc.
    Eu cred că la Revoluție a căzut cortina în spatele cărora stăteau măștile pe care le vedem acum defilând și arătându-și cele mai urâte grimase , care scârbesc ,dar nu știu când nu vom mai suporta , cei care au doborât cortina și le-au lăsat să iasă în față ca puroiul din rană…aceste scursuri trebuie să se etaleze , să infecteze , să găsescă într-o zi chirurgul care să le scoată…la Revoluție s-a rupt doar zgaiba…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.