Revoluţia din Reşiţa: Rechizitoriul pentru uciderea lui Norbert Pongracz şi Ioan Smaranda şi rănirea lui Liviu Pădurean

În cazul a doi dintre morţii revoluţiei din Reşiţa din timpul aşa zisei lupte cu teroriştii – soldatul Norbert Pongracz şi locotenentul major Ioan Smaranda, se cunoaşte făptuitorul: este căpitanul Gheorghiţă Popa care a fost trimis în judecată în 24 februarie 2000 prin rechizitoriul de mai jos, pe care-l copiez din cartea „Lugoj, decembrie 1989” apărută la editura Memorialul Revoluţiei, Timişoara 2011. Cartea a apărut sub coordonarea lui Gino Rado şi a inclus această întîmplare din Reşiţa fiindcă unul dintre morţi e din Lugoj. De remarcat întîrzierea trimiterii în judecată, abia după pierderea puterii politice de către Ion Iliescu, deşi adevărul era cunoscut încă din prima zi („încă din dimineaţa de 23.12.1989, învinuitul şi-a dat seama că a ucis şi rănit pe colegii săi şi a avut o cădere psihică”). Inculpatul îşi păstrase calitatea de ofiţer activ, dar fusese mutat de la Reşiţa la Hunedoara.

Dosar nr. 1703/P/1999

RECHIZITORIU
Anul 2000, luna februarie, ziua 24

Maior magistrat Romeo Bălan, procuror militar delegat la Parchetul Militar Teritorial Bucureşti,
Examinînd actele de urmărire penală administrate în dosarul penal nr. 1703/P/1999 privind pe învinuit:
– cpt. POPA GHEORGHIŢĂ din UM 01933 Hunedoara, cercetat pentru săvîrşirea în concurs a infracţiunilor de omor deosebit de grav, prev[ăzut] şi ped[epsit] de art. 176 alin. 1 lit. b C. pen. şi tentativă de omor deosebit de grav (2 infracţiuni) prev. şi ped. de art. 20, 176 alin. 1 lit. b C. pen. cu aplic. art. 33 lit. a, b C. pen.

CONSTAT:

În fapt:
În decembrie 1989, înv. Popa Gheorghiţă era şeful Staţiei radar PRV 13 din UM 01864 AX Reşiţa şi avea gradul de locotenent major.
Începînd cu 17.12.1989 unitatea a fost alarmată, cadrele şi militarii în termen avînd ordin de a asigura paza. Nu s-au semnalat evenimente deosebite pînă în 22.12.1989.
După căderea regimului s-a lansat zvonul că unitatea va fi atacată de terorişti. S-a continuat astfel paza circulară a unităţii. În seara zilei de 22.12.1989, din ordinul şefului de stat major al unităţii, învinuitul Popa Gheorghiţă şi sold. Colcer Dorel au avut misiunea să asigure paza pe latura dinspre pădure, lîngă gardul exterior. La un moment dat, de teamă că vor fi atacaţi, cei doi s-au retras spre interiorul unităţii, în zona staţiilor, unde se afla lt. maj. Smaranda Ioan şi alţi militari. Toţi erau dotaţi cu arme automate şi muniţie de război.
Învinuitul şi sold. Colcer Dorel s-au amplasat după o movilă de pămînt situată între staţiile radar PRV 13 şi P. 37 şi lateral de corpul staţiilor, spre un pîlc de salcîmi.
În noaptea de 22/23.12.1989 s-a declanşat focul în unitate, trăgîndu-se în mai multe direcţii. Lt. maj. Smaranda Ioan, care era şeful depozitului [dispozitivului?] de pază, s-a deplasat spre gardul exterior al unităţii, după care a revenit spre interior, însoţit de soldaţii Pongracz Norbert şi Pădurean Liviu. Deplasarea au făcut-o în salturi.
Observînd grupul de 3 persoane care se deplasa spre locul unde se afla, înv. lt. maj. Popa Gheorghiţă a deschis foc automat, fără nici o somaţie. Ulterior, învinuitul a afirmat, în prezenţa mai multor martori, că a deschis focul deoarece a crezut că lt. maj. Smaranda Ioan a fost luat ostatic de 2 terorişti (filele 62-70). În aceleaşi împrejurări a deschis focul şi sold. Colcer Dorel, aflat în apropierea învinuitului, dar acesta a tras de frică în sus, spre staţia P. 37. Martorul sold. (rez.) Colcer Dorel declară că nu s-a deschis focul spre ei dinspre acel grup şi că învinuitul a tras fără somaţie în plin (filele 60, 61).
În urma focului tras de înv. lt. maj. Popa Gheorghiţă au fost împuşcaţi mortal lt. maj. Smaranda Ioan şi sold. Pongracz Norbert, iar sold. Pădurean Liviu a fost rănit grav.
Lt. maj. Smaranda Ioan a prezentat două plăgi împuşcate toracice transfixiante, avînd orificiile de intrare supraclavicular stînga şi deltoidian stînga (filele 16, 17).
Sold. Pongracz Norbert a prezentat 7 plăgi împuşcate, din care una craniană, două toracice şi patru la nivelul membrelor inferioare (filele 22, 23).
Din rapoartele medico-legale rezultă că s-a tras de la o distanţă situată în afara prezenţei factorilor secundari ai împuşcării. Faţă de locul în care se află orificiile de intrare ale gloanţelor rezultă că s-a deschis focul din faţă, uşor dinspre stînga spre dreapta (filele 16, 17, 22, 23). Cu ocazia reconstituirii s-a stabilit că înv. lt. maj. Popa Gheorghiţă s-a aflat în faţa victimelor la cca 15 metri spre stînga. Faptul că lt. maj. Smaranda Ioan şi sold. Pădurean Liviu nu au fost găsiţi exact în locul în care au fost împuşcaţi se explică prin aceea că s-a tîrît spre amplasamentul staţiilor. Singurul care a decedat pe loc a fost sold. Pongracz Norbert. A se vedea procesul verbal de reconstituire, planşa foto şi schiţa anexată (filele 6-14).
Victima sold. Pădurean Liviu declară iniţial că s-a tras spre ei în timp ce se retrăgea spre interiorul unităţii (filele 25, 26), apoi revine şi arată că, după ce s-au amplasat lîngă biuta staţiei P. 37, cînd lt. maj. Smaranda Ioan s-a ridicat în picioare, s-a deschis focul spre ei (filele 27, 28).
Este cert că s-a tras dinspre interiorul unităţii. După ce s-a deschis focul spre ei, Pădurean Liviu a rămas la sol. Cînd a încercat să se ridice, a fost împuşcat în regiunea lombară. Faptul că s-a deschis focul în timp ce victima se afla în poziţie aplecată rezultă şi din raportul medico-legal. Potrivit acestui act, leziunea de împuşcare i-a pus în primejdie viaţa şi a necesitat 3 luni de îngrijiri medicale (filele 29, 30). Victima a fost încadrată, la un moment dat, în gradul III de invaliditate (f. 34-37).
După ce i-a împuşcat pe cei trei militari, înv. lt. maj. Popa Gheorghiţă a urcat spre amplasamentul staţiilor şi a deschis foc automat spre autosalvarea care venise să ridice victimele. Învinuitul a deschis focul atît pe timpul deplasării salvării, cît şi în momentul cînd erau urcate victimele. În autosalvare se afla lt. dr. Romano Vlad Mihai şi alte două persoane. Acesta şi martorii oculari, sold. (rez.) Szanto Tiberiu Iosif, m.m. [maistru militar] Brâncuşi Constantin, m.m. Lupulescu Marian, confirmă că învinuitul a deschis focul spre autosalvare (filele 62-67, 71, 72, 74-76). În urma uzului de armă nu s-au înregistrat victime.

În drept:
– Fapta înv. cpt. Popa Gheorghiţă, care în noaptea de 22/23.12.1989 a deschis focul spre grupul celor trei militari, fără a respecta regulile uzului de armă şi fără somaţie, provocînd uciderea a doi militari şi rănirea sold. Pădurean Liviu, aşa cum rezultă din starea de fapt, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor deosebit de grav, prev. şi ped. de art. 20, 176 al. 1 lit. b Cod penal.
– Fapta aceluiaşi învinuit de a-i ucide prin împuşcare în aceleaşi împrejurări pe lt. maj. Smaranda Ioan şi sold. Pongracz Norbert, aşa cum rezultă din starea de fapt, constituie infracţiunea de omor deosebit de grav, prev. şi ped. de art. 176 al. 1 lit. b Cod penal.
– Fapta înv. cpt. Popa Gheorghiţă de a deschide foc automat fără somaţie, spre autosalvarea în care se aflau mai multe persoane, conştient că poate răni sau ucide pe cei din interior, aşa cum rezultă din starea de fapt, realizează elementele infracţiunii de tentativă la omor deosebit de grav, prev. şi ped. de art. 20, 176 al. 1 lit. b Cod penal.
În cauză se va face aplicarea art. 33 lit. a, 34 Cod penal, privind concursul de infracţiuni.
Faptele reţinute în sarcina inc. cpt. Popa Gheorghiţă sînt probate prin: copiile ordinelor de zi pe unitate (filele 2-5), procesul-verbal de reconstituire (filele 6-14), rapoartele medico-legale (filele 17, 18, 22, 23, 29, 30), declaraţiile părţilor civile (filele 18-20, 24, 25-28), declaraţiile de martor (filele 59-78) şi declaraţiile de recunoaştere ale învinuitului (filele 43-49).
Învinuitul a recunoscut parţial săvîrşirea faptelor, precizînd că a deschis focul spre 3 siluete, fără somaţie, şi că spre salvare a tras din greşeală (filele 43-49). Martorii oculari declară că încă din dimineaţa de 23.12.1989, învinuitul şi-a dat seama că a ucis şi rănit pe colegii săi şi a avut o cădere psihică, în sensul că s-a ascuns şi a intenţionat să se sinucidă (filele 62-67). Pe acest considerent a şi fost dezarmat de m.m. Stoican Florian (filele 68-70).
Fiind examinat în comisie medico-legală, în condiţii de internare, s-a apreciat că la momentul comiterii faptelor pentru care este cercetat, învinuitul a prezentat „o reacţie acută la stres, avînd diminuată capacitatea psihică de apreciere a conţinutului şi consecinţelor faptelor, avînd discernămîntul scăzut”. De asemenea, comisia a stabilit că în prezent învinuitul are „o modificare durabilă a personalităţii survenită după o trăire catastrofică” (filele 54, 55).
Învinuitul este căsătorit, are un copil, nu are antecedente penale şi în prezent este ofiţer la UM 01933 Hunedoara.

În cauză s-au constituit părţi civile Smaranda Maria, soţia victimei lt. maj. Smaranda Ioan, Pongracz Norbert, tatăl militarului cu acelaşi nume decedat, şi sold. (rez.) Pădurean Liviu (filele 18-20, 24, 25-28).
În cauză urmează a fi introduse ca părţi civile Spitalul Judeţean Reşiţa, Spitalul Militar Timişoara şi Spitalul Militar Central Bucureşti.

Se introduce ca parte responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale.

În cauză acţiunea penală urmează a fi pusă în mişcare.
În conformitate cu disp[oziţiile] art. 262 pct. 1 lit. a C[od] p[rocedură] p[enală]

DISPUN

Punerea în mişcare a acţiunii penale şi
Trimiterea în judecată a inculpatului cpt. POPA GHEORGHIŢĂ din UM 01933 Hunedoara, fiul lui Gheorghe şi Adela, cetăţean român, născut la 26.05.1960 în localitatea Corodeşti, judeţul Vaslui, studii Şc. Militară de ofiţeri, căsătorit, 1 copil, fără antecedente penale, domiciliat în Hunedoara […],
pentru săvîrşirea în concurs a infracţiunilor de:
– tentativă la omor deosebit de grav, prev. şi ped. de art. 20, 176 al. 1 lit. b Cod penal (2 infracţiuni) şi
– omor deosebit de grav, prev. şi ped. de art. 176 al. 1 lit. b Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. a, 34 Cod penal.

Conform art. 264 C.p.p., dosarul se va trimite la Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, urmînd a fi citaţi:

INCULPATUL
cpt. Popa Gheorghiţă, UM 01933 Hunedoara
– dom. Hunedoara […]

PĂRŢI CIVILE
Smaranda Maria
– dom. Reşiţa […]
Pongracz Norbert Ernest
– dom. Lugoj […]
Pădurean Liviu
– dom. Orăştie […]

MARTORI:
Sold. (rez.) Colcer Dorel-Vasile
– dom. Horoatu Crasnei (…) jud. Sălaj
m.m. Brîncuşi Constantin – UM 01825/G Reşiţa
m.m. (rez.) Stoican Florian
– dom. Reşiţa […]
frt. (rez.) Szanto Tiberiu Iosif
– dom. Timişoara […]
dr. Romano Vlad Mihai
– dom. Bucureşti […]
cpt. Bucur Eugen – UM 01825 Giarmata, jud. Timiş

PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE – Ministerul Apărării Naţionale

Învinuitul a fost cercetat în stare de libertate şi i s-a asigurat dreptul la apărare prin avocat din oficiu şi apoi avocat ales.
Se stabilesc 500000 lei cheltuieli judiciare, care, în conformitate cu prevederile art. 191 C.p.p., vor fi suportate de către inculpat.

Procuror militar delegat
Maior Magistrat Romeo Bălan

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.