Reținuții revoluției din Timișoara

SituatieRetinutiTM89_1De pe saitul dosarelerevolutiei.ro prezint raportările trimise în decembrie 1989 de miliția din Timișoara către Inspectoratul General al Miliției cu privire la persoanele reținute în timpul revoluției la Timișoara. Raportările respective au fost depuse la dosarul „procesului celor 25” al revoluției din Timișoara, de unde provin și documentele de pe saitul dosarelerevolutiei.ro.

MINISTERUL DE INTERNE          SECRET DE SERVICIU
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI      Exemplar nr. 1
Nr. 95.458 din 26 februarie 1990

Către,

PROCURATURA ROMÂNIEI
DIRECȚIA PROCURATURILOR MILITARE
Domnului general-maior de justiție DAN IOAN

Vă trimitem, alăturat, copii după situațiile statistice privind persoanele arestate în municipiul Timișoara înaintate de fostul Inspectorat General al Miliției către conducerea Ministerului de Interne în zilele de 18, 19 și 20 decembrie 1989.

Toate datele statistice au fost transmise telefonic din Timișoara la Inspectoratul General al Miliției realizîndu-se doar transcrierea acestora pentru informarea Ministerului de Interne.

Precizîm că la fostul Inspectorat General al Miliției nu s-au primit, centralizat sau prelucrat nici un fel de date privind persoanele ucise în timpul evenimentelor din Timișoara.

PRIMADJUNCT AL MINISTRULUI DE INTERNE
ȘEFUL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI
General-colonel Jean Moldoveanu

SituatieRetinutiTM89_14Sînt 3 raportări despre reținuții din Timișoara. Documentele scanate în întregime le puteți vedea pe alt sait al meu, documente1989 (linc). Aici prezint ce scrie în raportări, iar documente scanate numai pentru ultima raportare (cea mai amănunțită din punct de vedere al statisticilor) și dinamica reținuților.

O primă raportare, din 18 decembrie 1989 ora 18,00, vorbește despre un total de 794 reținuți.

La sfîrșitul acestei raportări e notat: „Mai sînt identificate 228 persoane, care se află în spital, cu diferite leziuni, ce urmează să fie în continuare cercetate”.

A 2-a raportare, din 19 decembrie 1989 ora 6 dimineața, vorbește de 832 reținuți.

img_0005Cea de-a 3-a raportare, din 20 decembrie 1989 ora 6,00, vorbește de 757 reținuți. Între timp 78 de reținuți (60 bărbați și 18 femei) fuseseră liberați, și alte 3 persoane fuseseră arestate în cursul zilei de 19 decembrie 1989, cum arată alt document numit situația dinamicii reținuților. Cunosc din experiență proprie că la un moment dat au fost eliberați minorii (au fost minori cu mine în încăpere la penitenciar), dar în statistici nu apare categoria de vîrstă sub 18 ani. Dacă nu cumva minorii au fost „ascunși” statistic la categoria 18-25 de ani, rezultă că cei liberați ar putea fi persoane majore despre care autoritățile comuniste se convinseseră că nu participaseră la demonstrații sau le-au eliberat din cine știe ce alte motive (că aveau pile, de pildă). Aceasta mi se pare cea mai plauzibilă situație, dat fiind că un document din 1994 al Parchetului Militar Timișoara vorbește despre 978 reținuți în oraș în timpul revoluției. Diferența între 978 reținuți aflați în evidența Parchetului Militar Timișoara și 835 din raportările către IGM ar reprezenta-o în principal minorii, care nu sînt cuprinși în statistica IGM, cît și persoane care n-au fost arestate de miliție ci de alte structuri, plus unele cazuri particulare care au scăpat acestor statistici. L-am auzit pe domnul procuror Romeo Bălan povestind că au existat persoane care la arestare, de frică, și-au declarat nume fals iar după revoluție au dat parchetului declarație despre faptul acesta, dar e posibil ca în evidența de 978 a parchetului să apară aceste persoane atît cu numele fals cît și cu cel real.

SituatieRetinutiTM89_8Iată ce cuprind raportările statistice despre reținuții revoluției din Timișoara:

Cei 794 reținuți raportați în 18 decembrie ora 18,00 erau 666 bărbați și 128 femei.

Pe naționalități: 684 români, 78 maghiari, 18 germani, 4 sîrbi, 2 slovaci, 1 evreu, 7 de alte naționalități.

După profesii: 505 muncitori,, 17 funcționari, 18 ingineri, 1 arhitect, 2 cadre didactice, 4 subingineri, 86 studenți, 2 militari în termen aflați în permisie, 1 medic, 11 casnice, 26 fără profesie, 7 pensionari, 114 alte categorii.

După întreprinderile unde lucrează: 49 în industria electronică și electrotehnică, 32 în industria chimică, 69 în industria constructoare de mașini, 11 în industria lemnului și a materialelor de cosntrucții, 44 în construcții industriale, 56 în industria ușoară (textile-pielărie-încălțăminte), 30 în industria alimentară, 10 în comerțul de stat, 229 în alte sectoare (agricultură, cooperație meșteșugărească și de consum, gospodăria comunală, transporturi, proiectare, energetic, sănătate, învățămînt și aprovizionare).

Conform apartenenței politice: 51 membri PCR, 385 membri UTC, 258 neîncadrați politic.

După vîrstă: 458 între 18-25 ani, 202 între 25-35 ani, 93 între 35-45 ani, 43 peste 45 ani.

55 de reținuți erau cu antecedente penale, 739 fără antecedente penale.

33 de reținuți erau adepți ai cultelor, din care 19 reformați (biserica căreia îi aparținea Laszlo Tokes) și 14 alte secte.

La raportarea din 19 decembrie 1989, la ora 6 dimineața, numărul reținuților se mărise la 832, din care 700 bărbați și 132 femei.

Pe naționalități: 716 români, 82 maghiari, 19 germani, 4 sîrbi, 2 slovaci, 1 evreu, 8 de alte naționalități.

SituatieRetinutiTM89_9După profesii: 535 muncitori, 19 funcționari, 19 ingineri, 1 arhitect, 2 cadre didactice, 4 subingineri, 86 studenți, 2 militari în termen aflați în permisie, 1 medic, 11 casnice, 29 fără profesii, 7 pensionari, 11 alte categorii.

După întreprinderile unde lucrează: 53 lucrau în industria electronică și electrotehnică, 32 în industria chimică, 77 în industria contructoare de mașini, 12 în industria lemnului și materialelor de construcție, 46 în construcții industriale, 57 în industria ușoară (textile-pielărie-încălțăminte), 32 în industria alimentară, 10 în comerțul de stat, 238 în alte sectoare (agricultură, cooperație meșteșugărească și de consum, gospodăria comunală, transporturi, proiectare, energetic, sănătate, învățămînt și aprovizionare).

După apartenența politică: 53 membri PCR, 413 membri UTC, 366 neîncadrați politic.

După vîrstă: 461 între 18-25 ani, 224 între 25-35 ani, 98 între 35-40 ani [probabil greșeală de dactilografiere și e vorba de 45 ani, căci tagma 40-45 ani lipsește], 43 peste 45 ani.

56 cu antecedente penale, 776 fără antecedente penale.

Adepți ai cultelor 36, din care reformați 21 și alte secte 15.

A 3-a raportare arată așa:

MINISTERUL DE INTERNE        SECRET

[Adnotare scrisă de mînă:] Situație întocmită la 20 XII 1989 ora 6,00

Notă
cu situația persoanelor reținute în municipiul Timișoara

TOTAL PERSOANE REȚINUTE…   757
din care:
– bărbați…    643
– femei…    114

1. PE NAȚIONALITĂȚI
– români…   647
– maghiari…   79
– germani…   18
– sîrbi…   3
– slovaci…   2
– evrei…   1
– alte naționalități…   7

SituatieRetinutiTM89_10

2. PE PROFESII
– muncitori…   530
– funcționari…   19
– ingineri…   19
– medici…   1
– arhitecți…   1
– cadre didactice…   2
– subingineri…   4
– studenți…   86
– militari în termen…   2
– casnice…   11
– pensionari…   7
– fără ocupație…   28
– alte categorii…   47

3. ÎNTREPRINDERILE UNDE LUCREAZĂ
– Comtim…   34
– Întreprinderea mecanică…   30 (3 m. P.C.R. [membri ai Partidului Comunist Român])
– Întreprinderea Județeană de Transporturi Locale…   21 (2 m. P.C.R.)
– Întreprinderea Industria Lînii…   20 (1 m. P.C.R.)
– Întreprinderea de Autoturisme… 19 (2 m. P.C.R.)
– Trustul Antrepriză Generală Construcții Montaj…   13 ( 5 m. P.C.R.)
– Regionala de Căi Ferate…   12 (2 m. P.C.R.)
– Întreprinderea Victoria-Guban…   11 (2 m. P.C.R.)
– Întreprinderea Județeană de Legume și Fructe…   10 (2 m. P.C.R.)
– Întreprinderea Antrepriză, Montaj, Reparații și Construcții…   10 (1 m. P.C.R.)
– Întreprinderea de Aparate Electrice de Măsură…   8 (1 m. P.C.R.)
– Întreprinderea Electrobanat…   10 (3 m. P.C.R.)
– Întreprinderea Spumotim…   8
– Întreprinderea Azur…   7 (2 m. P.C.R.)
– Alte unități socialiste din județ…   347 (23 m. P.C.R.)

SituatieRetinutiTM89_11

4. APARTENENȚA POLITICĂ
– P.C.R. …   53
– U.T.C. …   382
– fără de partid …   322

5. VÎRSTA
– 18-25 ani …   381
– 25-35 ani …   222
– 35-45 ani …   98
– peste 45 ani …   43

6. ANTECEDENTE PENALE
– persoane cu antecedente penale …   56
din care:
– omucideri …   1
– tîlhării, violuri, vătămări corporale grave …   9
– alte infracțiuni (furt avut personal și obștesc, înșelăciuni, moravuri ușoare, tentative de trecere frauduloasă a frontierei, Decretul nr. 153/1970 etc.) …   46

7. ADEPȚI AI CULTELOR …   36
– reformați …   21
– sectanți …   15

8. DUPĂ LOCUL DE DOMICILIU
– cu domiciliul stabil în municipiul Timișoara …   664
– cu domiciliul în alte județe 28, ce locuiesc în cămine de nefamiliști aparținînd următoarelor întreprinderi:
– Trustul de Antrepriză Generală Construcții Montaj …   [necitibil, la marginea foii scanate]
– Întreprinderea de Aparate Electrice de Măsură …   [necitibil]
– Întreprinderea de Autoturisme …   5
– Întreprinderea Mecanică …   3

SituatieRetinutiTM89_12

– Întreprinderea Azur …   2
– Întreprinderea Industria Lînii …   2
– Întreprinderea Electromotor … 1
– Întreprinderea Electrobanat …   1

9. PERSOANELE CU DOMICILIUL STABIL ÎN TIMIȘOARA LOCUIESC ÎN CARTIERELE:
– Circumvalațiunii …   116
– Calea Lipovei …   89
– Fabric …   79
– Fratelia …   78
– Calea Buziașului …   75
– Zona Centrală …   61
– Mehala …   59
– Elisabetin …   38
– Freidorf …   32
– 1 Mai …   27
– Zona Tipografilor …   9

10. PERSOANE VENITE DIN ALTE LOCALITĂȚI …   116
– în vizită la rude sau aflate în excursie …   36
– la diferite cumpărături …   26
– aflate în tranzit …   43
– venite pentru angajare …   11

11. PERSOANE CU RUDE ÎN STRĂINĂTATE …   16

– țara în care se află
– S.U.A. …   4
– Republica Ungară …   4
– U.R.S.S. …   3
– R.F. Germania …   2
– alte state …   3

– gradul de rudenie
– fiică …   1
– frate …   1
– alte rude (unchi și mătuși) …   14

– cum au plecat
– definitiv legal …   1
– trecut fraudulos frontiera …   1
– stabilite înainte de anul 1944 …   14

TOTAL GENERAL PERSOANE REȚINUTE …   757

O anexă a documentului dă amănunte despre studenții reținuți. Aceasta arată așa:

ANEXA

SITUAȚIA
cu studenții reținuți în municipiul Timișoara

TOTAL …  86
din care:

– Facultatea de Electrotehnică …  25
– Facultatea de Mecanică …  21
– Facultatea de Medicină …  12
– Facultatea de Informatică …   4
– Facultatea de Chimie …  4
– Facultatea de Fizică …   4
– Facultatea de Construcții …   4
– Facultatea de Medicină Veterinară …   3
– Facultatea de Tehnologie Chimică …   3
– Facultatea de Matematică …   2
– Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini …   1 [asta era de fapt secție a Facultății de Mecanică]
– Facultatea de Zootehnie …   1
– Facultatea de Agronomie …   1
– Facultatea de Aeronautică București …   1

Mai citeşte:
Situaţia reţinuţilor din revoluţia timişoreană, pe alt sait al meu, documente1989, unde găsiţi scanate toate cele 3 raportări
– Alte documente despre revoluţia din Timişoara, la pagina Revoluţia din Timişoara (documente)
– La pagina Revoluţia din Timişoara (mărturii) găsiţi şi declaraţii ale unora dintre cei reţinuţi în acea perioadă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.