Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – „luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC

În Monitorul Oficial nr. 969 din 30 decembrie 2014 a apărut Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2014 prin care se modifică legea 341/2014. Ordonanţa – creaţie a SSRMLÎRC condus de Adrian Sanda, e semnată şi de primministrul Victor Ponta, ministrul finanţelor Darius Vâlcov şi ministra muncii Rovana Plumb.

Iată principalele schimbări:

titlul de luptător rănit se acordă celor răniţi „prin utilizarea armelor de foc sau a tehnicii de luptă de către forţele represive, prin loviri sau alte violenţe comise de reprezentanţii acestora”. Adică persoane precum Margareta Costea, rănită prin faptul că ea însăşi a scăpat o ladă peste propriul picior (linc), sau cei răniţi în alte accidente (de pildă s-a ciocnit o maşină fiindcă s-a tras în zonă şi şoferul a virat brusc), vor pierde titlul de luptător rănit în revoluţie.

apare un nou titlu – „luptător cu rol determinant”. Acesta seamănă cu foştii „luptători cu merite deosebite”, dar trebuie să fi avut acţiuni revoluţionare pînă în 22 decembrie 1989 (nu pînă în 25 decembrie 1989 cum e la cei cu „merite deosebite”) şi aceste acţiuni să fi fost în localităţi în care în urma confruntărilor au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute pînă la fuga dictatorului. Revoluţionarii din locurile unde n-au fost morţi, răniţi sau reţinuţi vor rămîne cu titlul de luptători cu merite deosebite, dar fără indemnizaţiile de la art. 4 alin. 4 din legea 341/2004 la care vor avea dreptul doar cei „cu rol determinant”. Vor avea însă celelalte drepturi prevăzute de lege, deci la ei se păstrează situaţia din ultimii ani cînd indemnizaţiile nu s-au mai acordat.

– este eliminat aliniatul conform căruia o parte din asociaţiile de revoluţionari puteau să primească sediu gratuit iar altă parte să-l cumpere la preţ de inventar, precum partidele politice. Probabil majoritatea asociaţiilor de revoluţionari au profitat deja de acel aliniat şi se consideră că prevederea legală nu mai e necesară.

– se specifică că nu pot beneficia de drepturi de „luptători cu merite deosebite” sau de „luptători cu rol determinant” cei care în decembrie 1989 au acţionat în calitate de angajaţi, în exercitarea sarcinilor de serviciu. Aşadar, nu vor avea drepturi militarii sau angajaţii televiziunii şi radioului, cu excepţia celor care au fost răniţi în acea perioadă.

– se specifică că nu pot beneficia de prevederile legii persoanele care au săvîrşit infracţiuni de drept comun în timpul revoluţiei, sau infracţiuni legate de drepturile prevăzute de legea revoluţionarilor sau de preschimbarea certificatelor de revoluţionar. Partea cu infracţiunile de drept comun săvîrşite în timpul revoluţiei mă face să-mi pun întrebarea: cei care în cursul confruntărilor cu forţele de ordine au lovit reprezentanţi ai acestora ori au aruncat cu obiecte contondente împotriva lor, ori au spart vitrine şi au dat foc la cărţile lui Ceauşescu au săvîrşit infracţiuni de drept comun? Şi după legislaţia de atunci şi după cea de acum asemenea fapte sînt infracţiuni, dar într-o lege care exprimă recunoştiinţa faţă de revoluţia din 1989 nu cred că e oportună delimitarea de asemenea fapte. Noi am trăit în România, nu în Cehia sau RDG, iar regimul nu putea fi înlăturat doar prin scandări paşnice (linc).

sînt definite „obiectivele cu importanţă deosebită” (ocuparea şi apărarea acestora dînd dreptul la titlurile de luptător cu merite deosebite respctiv de luptător cu rol determinant) Opera din Timişoara, Comitetul Central şi comitetele judeţene sau municipale ale partidului, Televiziunea, radiodifuziunea „şi altele asemenea”. E bună ideea de a defini mai exact ce înseamnă „obiectiv cu importanţă deosebită” – prin lipsa unor precizări limpezi a putut primarul Bucureştiului Sorin Oprescu să primească titlul de „luptător cu merite deosebite” fiindcă a apărat de terorişti spitalul la care lucra, alţii pentru că au apărat de terorişti întreprinderile la care lucrau. Însă adăugirea „şi altele asemenea” lasă loc la continuarea interpretării largi a noţiunii de „obiectiv de importanţă deosebită”.

– Răniţii cu grad de invaliditate îşi păstrează neschimbate indemnizaţiile conform vechii legi.

Răniţii fără grad de invaliditate şi reţinuţii nu vor mai avea indemnizaţii. Trebuie spus că majoritatea răniţilor sînt fără grad de invaliditate (în 25 de ani rănile s-au mai vindecat). Într-o informare pe care am primit-o de la Casa de pensii în decembrie 2012 (linc) se preciza că primesc indemnizaţii de răniţi în revoluţie 1 mare mutilat, 38 invalizi de gradul 1, 212 invalizi de gradul 2, 196 invalizi de gradul 3 şi 2043 răniţi fără grad de invaliditate.

Luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite nu vor avea indemnizaţiile prevăzute la fostul art. 4 alin. 4 (care oricum au fost suspendate ultimii 3 ani), însă pot cere noul titlu de „luptător cu rol determinant” care le dă indemnizaţii exact cum era înainte – bineînţeles doar dacă se încadrează în normele mai stricte pentru acest titlu. Ceea ce nu înţeleg eu este logica conform căreia răniţilor ori reţinuţilor li se interzice să ceară calitatea de „luptător cu rol determinant” (art. 3 indice 2 aliniat 1 introdus prin această ordonanţă de urgenţă), deci pierd dreptul la indemnizaţii indiferent de faptele lor din revoluţie. Se poate ajunge la următoarea situaţie: două persoane au luptat alături la revoluţie, una împuşcată dar rana s-a vindecat apoi şi n-are grad de invaliditate, alta a scăpat nevătămată. Cel nevătămat a primit titlul de luptător cu merite deosebite, după OUG 95/2014 poate să ceară titlul de „luptător cu rol determinant” şi să primească indemnizaţie. Cel împuşcat dar apoi vindecat a primit titlul de rănit în revoluţie dar fiindcă n-are grad de invaliditate nu va mai primi indemnizaţie, deşi poate a avut fapte revoluţionare mai curajoase decît cel nevătămat. Îi amintesc şefului SSRMLÎRC Adrian Sanda, timişorean prezent în balconul Operei în decembrie 1989, că rolul determinant în ieşirea masivă în stradă a muncitorilor din fabricile timişorene în 20 decembrie l-au avut, pe lîngă morţi, răniţii şi reţinuţii din primele zile ale revoluţiei. De pildă, maică-mea şi taică-meu au ieşit în 20 decembrie 1989 la manifestaţie (n-au cerut certificate de revoluţionar pentru asta) motivaţi anume de faptul că eu fusesem arestat (au avut grijă să impună printre lozincile strigate de mulţime la Consiliul Judeţean şi „vrem arestaţii”). Rolul răniţilor şi reţinuţilor la determinarea ieşirii masive în stradă a populaţiei Timişorii a fost poate mai mare decît îndemnurile de la balconul Operei, căci comitetul revoluţionar din balconul Operei s-a constituit DUPĂ ieşirea masivă în stradă a timişorenilor.

Dispare condiţionarea de a avea cîştiguri mai mici decît salariul mediu pe economie pentru a primi indemnizaţia de revoluţionar, la foştii luptători remarcaţi care vor primi titlul de „luptător cu rol determinant”.

Indemnizaţia părinţilor de eroi martiri creşte – coeficientul aplicat salariului mediu pe economie crescînd de la 0,5 la 1,1. Numărul părinţilor de eroi martir rămaşi în viaţă este destul de mic.

Copiii eroilor martir nu aveau drept la indemnizaţie dacă au depăşit vîrsta de 18 ani sau 26 ani dacă continuă studiile. Acum cam toţi au depăşit vîrsta de 26 de ani, deci nu mai primeau indemnizaţii. După noua lege vor primi indemnizaţii calculate cu un coeficient de 0,5 din salariul mediu pe economie.

– Pe lîngă colaboratorii securităţii şi cei care au acţionat „sub orice formă” împotriva revoluţiei, nu vor beneficia de prevederile legii nici cei care „au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune” sau „au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist şi pentru apărarea dictatorului”.

– Contrar OUG 83/2014 care fusese emisă numai cu cîteva zile înainte de OUG 95/2014 şi care prevedea limitarea numărului de bilete CFR gratuite anuale la 3, noua ordonanţă vorbeşte de 12 bilete CFR gratuite anual, adică cît era în varianta iniţială a legii 341/2004.

– În ceea ce priveşte noiembriştii braşoveni din 1987, constatarea calităţii lor de beneficiari ai legii 341/2004 nu se mai face de către direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, ci de către SSRMLÎRC. Ei vor trebui să ceară aviz reactualizat al asociaţiei „15 noiembrie 1987” din Braşov şi apoi să se adreseze SSRMLÎRC pentru obţinerea unui certificat şi unei adeverinţe tipizate.

– Există un termen de decădere de 90 zile lucrătoare pentru obţinerea titlului de luptători cu rol determinant şi 120 zile lucrătoare pentru titlul de noiembrist braşovean din 1987, în care se pot depune cereri pentru recunoaşterea acestor calităţi. Cine n-a depus cererile în acest răstimp va pierde drepturile. Observaţie: multe persoane nu urmăresc Monitorul oficial şi nu sînt la curent cu schimbările legislative, nici cu asociaţiile de revoluţionari nu ţin legătura să afle despre schimbări. Dacă ar fi primit indemnizaţii şi brusc acestea s-ar fi sistat, lipsa indemnizaţiei ar fi fost un semnal de alarmă pentru ei care i-ar fi făcut să afle şi motivul – noua ordonanţă de urgenţă. Dar acest semnal de alarmă va lipsi şi mulţi nu vor depune în timp util cererile. Îşi vor pierde drepturile din neştiinţă sau vor face presiuni – poate izbutite, de prorogare a acestor termene de decădere. S-ar putea repeta povestea legii 341/2004 care a prevăzut iniţial un răstimp de 6 luni de depunere a cererilor şi apoi acest răstimp s-a prelungit la 6 ani. Mi-e teamă că pînă la adînci bătrîneţe revoluţionarii să nu fie ţinuţi ocupaţi numai cu întocmirea de noi şi noi dosare conform legii – prilej ca pentru opinia publică subiectul „revoluţionari” să fie asociat numai cu drepturile prevăzute de legea specifică ceea ce duce la compromiterea revoluţionarilor şi a revoluţiei (în contrast cu alte tagme – deţinuţi politici, deportaţi, veterani de război, sportivi de performanţă, oameni de cultură – care au de asemeni drepturi prin legi specifice, dar care-şi primesc drepturile fără atîtea scandaluri). Introducerea unui răstimp rezonabil de decădere din drepturi pentru cei care n-au depus cererile e o măsură bună, dar ar trebui să urmeze unei perioade în care drepturile să fie acordate şi apoi unei perioade de sistare a drepturilor dacă nu s-a depus cererea, astfel încît oamenii să sesizeze că s-a întîmplat ceva pe plan legislativ.

– Ca măsură pentru anul 2015 se menţin în plată indemnizaţiile la nivelul lunii decembrie 2014 şi se vor acorda şi indemnizaţii pentru luptătorii remarcaţi.

Redau mai jos Ordonanţa.

OUG95_2014_1

OUG95_2014_2

OUG95_2014_3

OUG95_2014_4

OUG95_2014_5

Mai citeşte:
Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
16 decembrie 1989: manifestanţii n-au fost totdeauna mioritici şi nici nu trebuiau să fie mioritici (2 video)
Miting al revoluționarilor la București (video). Actualizare: Declarații Victor Ponta: “Bani pentru impostori nu o să dăm niciodată. Banii pentru cei care au fost cu adevărat revoluţionari … îi avem alocaţi şi îi vom plăti” (video)
Adrian Sanda: Din 1 ianuarie se vor acorda din nou indemnizaţii pentru revoluţionari, dar numai după o selecţie dură
Victor Ponta despre măsurile prevăzute în bugetul pe 2015: “Reintrarea în plată a drepturilor deja alocate şi care au fost amînate privind persoanele cu merite deosebite în revoluţia din ’89” (video)
În Monitorul Oficial a apărut rectificarea OUG 83/2014. Revoluţionarii cu merite deosebite vor primi indemnizaţii
Guvernul crează “instituţia indemnizaţiei”. Pentru diplomaţii pensionari. Revoluţionarii cu merite deosebite vor rămîne fără indemnizaţii şi în 2014
Guvernul dorește extinderea “instituției indemnizației”
Guvernul Ponta crește veniturile cetățenilor (a unora dintre ei)
Guvernul mărește indemnizațiile de merit și indemnizațiile pentru artiștii interpreți
Guvernul Ponta intenţionează să mărească indemnizaţiile foştilor deţinuţi politici

71 de gânduri despre „Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – „luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC

  • D-le Marius Mioc ,ati omis sa faceti referire si la copiii eroilor martiri care aveau un handicap ( erau in intretinerea eroului si au crescut fara tata) cuprinsi in legea 341 la art 4(4) cu revolutionarii cu precizari referitoare la ei in normele de aplicare a legii, carora le-a fost taiata indemnizatia acum trei ani si carora acum le-a fost micsorata la 0.5 in ultima modificare din dec 2014. Este o discriminare in comparatie cu parintii eroilor care nu erau in intretinerea eroului deci nu au avut un prejudiciu material..Acesti copii nu vor primi niciodata acel 0,6 la virsta pensionarii pentru limita de virsta pentru ca ei sunt pensionati pentru incapacitate de munca si primesc pensia de urmas care e foarte mica (sub venitul minim garantat) deoarece eroii au fost ucisi la virste tinere , iar indemnizatia de handicap este de 293 lei.Dupa moartea mamei ei ramin in grija fratilor, ori se stie ca sunt cheltuieli foarte mari pentru intretinerea si ingrijirea unei astfel de persoane. Cu ultimele modificari , s-a ajuns la situatia ca un copil in astfel de situatie primeste doar 0,5 chiar daca el a fost cel mai grav afectat de pierderea tatalui , iar un parinte 1,10 plus 0,6.
   Am deschis proces in 2014 invocind exceptie de neconstitutionalitate ,discriminare. CCR s-a pronuntat pe 9 dec 2014 si s-a redactat decizia pe 29 dec . M-am adresat si avocatului poporului, si” cel a lui” Boc si ” cel a lui” Ponta . M-am adresat prefectului si primului ministru Boc si Ponta si unor parlamentari Comisiei juridice a Parlamentului. Mi-e scirba de raspunsurile lor mi-e scirba sa-i vad in cimitir SI ce e mai grav ma fac sa-mi fie scirba ca traiesc in Romania.De ce a murit sotul, de ce ati luptat voi daca toate institutiile statului functioneava atit de prost???? Daca toti functionarii isi bat joc de noi , de cetateni. Pentru nesimtirea astora eu sunt de acord sa se reinfiinteze pedeapsa capitala. Au putut gresi , dar dupa ce le spui, dupa ce le dovedesti ce scuze mai pot avea ?????
   Cred ca dumneavoastra ati omis sa amintiti de aceasata categorie de copii pentru ca nu in legea 341 se face referire la ei ci doar in normele de aplicare a legii. Cu ultima lege sau ordonanta ce o fi ,nu se mai face referire la ei. Se considera ca ei au o indemnizatie de handicap , asta era scuza lui BOC, DAR TOTI CEILALTI BENEFICIARI ai legii AU SI ALTE VENITURI. Parintii care nu se aflau in intretinerea eroului pot cumula cu orice alt venit iar copiii care nusi pot cistiga existenta , din motive neimputabile lor , care se aflau in intretinerea tatalui nu pot cumula aceasta indemnizatie cu cea de handicap. Ma intreb:EI CE HANDICAP AU?? (cei care au dat legile) Cu alte cuvinte se acosda o indemnizatie copilului cit e mic, celui care urmeaza o scoala, dar de cel care (cum e cazul baiatului meu, nu poate nici cersi, trebuie sa-l duca cineva in strada) NU POATE MUNCI din cauza handicapului nu-i dam nimic Nu ne intereseaza de el??? Acestia sunt foarte putini la numar .
   Va rog sa tineti cont si de aceasta categorie de urmasi in demersurile dumneavoastra.

 1. D-le Marius va rog sa-mi precizati si mie ,avand cunostinte juridice daca luptatorii cu merite deosebite pensionari ,aflati in plata cu acel coefficient de 0,6% il mai primesc incepand cu ianuarie 2015 daca nu-si preschimba certificatul de luptator cu merite deosebite in luptator cu rol determinant..Este obligatorie aceasta preschimbare a certificatelor L.R.M.D. sau o pot face numai cei ce se incadreaza in noua categorie de luptator cu rol determinant?

  • Da, pensionarii vor primi în continuare drepturile de pînă acum, exceptînd situaţia că faptele din revoluţie le-au săvîrşit în calitate de angajaţi în îndeplinirea faptelor de serviciu sau că au fost răniţi din accidente şi nu ca urmare a acţiunii forţelor de ordine.

   • A EXISTAT IN TIMISOARA,SAU IN VESTUL TARII VREO TELEVIZIUNE, RADIO,MINISTERE, CCA, CASA POPORULUI. AGENTIILE DE PRESA STRAINE……. DE CE NU RECUNOASTETI CA HAPPY ENDUL A FOST LA BUCURESTI PENTRU TOATA TARA ALTFEL ERA UN AL DOILEA BRASOV.EU AM STAT 2 SAPTAMANI IN TELEVIZIUNE FARA MANCARE, FARA SCHIMBURI NEDORMITI PENTRU CA ACOLO ERA FOC CONTINUU. NU PRICEP CRONOMETRAREA….IMPUSCATI IN BUCURESTI AU FOST SI LA SFARSITUL LUNII IANUARIE.
    VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE

   • Nu toată lumea consideră venirea la putere a lui Ion Iliescu ca happy end, însă nu ştiu pe nimeni care să conteste faptul că sfîrşitul dictaturii ceauşiste s-a întîmplat după evenimentele din Bucureşti. Dacă cunoaşteţi pe cineva care ar contesta acest lucru, dezvăluiţi cine e acea persoană.

 2. Având în vedere apariţia OUG Nr. 95/2014, vă aducem la cunoştinţa următoarele :
  1. Dintr-o regretabilă eroare de redactare a OUG Nr. 95/2014, pentru beneficiarii Legii 341/2004, care au calitatea de Rănit, fără grad de invaliditate, cât şi pentru cei care au calitatea de Reţinut a fost omisă plata indemnizaţiei de 1,10, motiv pentru care in cel mai scurt timp vom demara procedura de îndreptare a acestei erori.
  2. Cererile privind obţinerea calităţii de Luptător cu Rol Determinant se vor depune după apariţia Hotărârii de Guvern privind Normele de aplicare a OUG Nr. 95/2014, unde se va regăsi modelul de cerere ce urmează a fi completat, precum şi modalitatea de depunere.

  Mulţumesc pe această cale tuturor celor care au sprijinit apariţia acestui act normativ, mă bazez în continuare pe sprijinul şi devotamentul lor, sperând că în cel mai scurt timp să purtăm cu mândrie titulatura de Revoluţionar, iar gratitudinea Statului român să se reflecte asupra celor merituoşi, adevărul istoric să fie evidenţiat, iar nedreptăţile săvârşite să fie corectate.
  Sunt convins că în pofida piedicilor şi a opoziţiei clarificării situaţiei noastre, Liderii Revoluţiei Române din Decembrie 1989 vor sprijini acest demers, considerand că este unica soluţie ce ne mai poate salva de la uitare şi disgraţie.

  Cu respect,

  SECRETAR DE STAT

  ADRIAN SANDA

   • d-le marius se va intra in plata de la1 ianuarie sub forma de luptator remarcat sau abia dupa ce se va schimba titulatura de determinant si se va da retroactiv pt cei ce obtin titlu?

   • Aştept să văd dacă apar norme metodologice, dar din cîte interpretez eu, doar pensionarii remarcaţi pot primi 0,6 însă 1,1 doar pentru cei cu „rol determinant”, probabil retroactiv din luna următoare depunerii cererii de dobîndire a titlului „rol determinant”. Nădăjduiesc ca analiza cererilor să nu se lungească iar nu ştiu cîţi ani, să se constate apoi că e o sumă mare de plătit retroactiv de unde să rezulte iar motive de plîngere legate de costurile pentru buget a revoluţionarilor.

  • Dle ADRIAN SANDA va scriu in nume personal .De doi ani va tot trimit adrese cu probe clare cu falși revolutionari ,dar nici macar nu ati binevoit sa-mi raspunde-ti.Acum GOGOMANIA de OUG 95/2014 arata caracterul pervers al lucrurilor.Cum vreti sa faceti deosebirea Orasele care au morti pina in 21decembrie 1989.DE CE ????? Nasul meu a murit pe 22 seara,impuscat .SECURITATEA a facut diferenta au IMPUSCAT NUMAI PINA IN 21 seara din 22 nu au mai tras ????Sa inteleg ca cei din 22 au fost impuscati din cer sau detineti informatii ca au fost impuscati din ORDINUL lui ILIESCU ,a lui GELU VOICAN VOICULESCU ???sau care a fost RATIONAMENTUL de SELECTARE ???ORASUL care are morti in 21 orele 24,59 este oras OK si ORASUL care are morti dupa citeva minute sau ore sau ore nu mai este OK????CE CRITERII si ce RATIONAMENT APLICATI ????Eu mi-am riscat viata in REVOLUTIA din 1989 ,PRIMUL ziar liber (foaie volanta ) a fost tiparita in TURDA pe 22 decembrie 1989 orele 11,30 si este semnat FRONTUL SALVARII NATIONALE ; lui ILIESCU i-a placut asa de mult denumirea ca ne-a furat-o pe 23 cind a dat decretul de infiintare a FSN , cind CEAUSESCU era inca in BALCONUL de la CC ,iar noi cei ce am ocupat SEDIUL PCR si PRIMARIA eram sub incidentele CODULUI PENAL de atunci si tipaream acea foaie volanta TURDA LIBERA ,asa ca viteji ca Dv. dupa 25 de ani ajung sa-si piarda ”STAIȚA PE DRUM” cum zicem noi ardelenii,nu ve-ti reusi !!!!! NU EXISTA ORASE pline de EROI MARTIRI si ORASE cu EROII NIMANUI. In fiecare ORAS unde s-a murit din 21-25decembrie 1989 aceia au fost si vor fi EROI MARTIRI. ” EROII NU MOR NICIODATĂ !!!!!!” Iar in privinta selectiei sint de acord ,au fost dosare care au trecut prin 2 comisii,stiti multe din nereguli,e simplu anuntati DNA-ul ,a va este groaza linga COSTIN ar merge altii multi .Nu falsificati ISTORIA pe criterii fara ratiune ci mai bine lasati loc ADEVARULUI ISTORIC.Pe mine nu m-a adus la REVOLTA POPULARA in decembrie 1989 nici Dumneata ,nici ILIESCU ,nici Gelu Voican Voiculescu, curajul si determinarea mea au fost hotaritoare cu ce va puteti defini a fi mai presus de mine ,postarea Dv. geografica sau ora si minutul determinat ca punct de reper ales de Dv ca 21 seara,.fara pic de ratiune.ISTORIA nu se scrie dupa 25 de ani ,ISTORIA a fost scrisa acum 25 de ani .Criteriile fara pic de ratiune cum doriti Dv a le aplica prin OUG 95-30.12.2014, atit EROILOR si LUPTATORILOR din Revolutia din 1989 ,nu au CRITERII VALORICE ci criterii de SERVILISM POLITIC .Nu fac politica nici unui partid , fac parte din DIASPORA din TORINO, voi veni acasa sa- mi sustin colegii la orice MITING se va organiza si dupa cum am discutat cu colegii din tară , NU VE-ŢI AVEA UN AN PREA USOR!!!!! LA MULTI ANI !!!!! Asteptati-ne vom veni cu PLUGUSORUL la GUVERN !!!!

 3. Va rog sa imi precizati daca urmasii vor primi in continuare indemnizatia. Eu sint copil urmas. Indemnizatia nu o mai iau de f mult timp dar mama e in plata,fiind vaduva. Pe portalul revolutiei sint diferite comentarii despre acest lucru. Tata a fost impuscat in data de 26 dec . Mama va mai primi indemnizatia in continuare? Din ce citesc vor acorda si copiilor urmasi cu virsta de peste 26 ani. Dar nu se spune de cind si care e procedura. Normal ar fi de la publicarea OUG in MO….Astept va rog un raspuns .Va rog sa indicati si articolul din OUG la care veti face referire.Multumesc.

  • Soţii supravieţuitori ai eroilor martir vor primi în continuare indemnizaţie (art. I pct. 7 din OUG 95/2014), dar în 2015 aceasta va fi la valoarea din decembrie 2014 (art. IV alin. 1 din OUG 95/2014).
   Copiii eroilor martir care nu primeau indemnizaţie fiindcă depăşiseră vîrsta vor primi indemnizaţie (art. I pct. 7 din OUG 95/2014). Sigur trebuie depusă cerere la casa de pensii, nu vă dă nimeni dacă nu cereţi.

 4. NU MAI SUNT COMENTARII ? DACA COMENTAM CE CASTIGAM -INCREDERE NU MAI AVEM -NE MERITAM SOARTA -LEAM DAT PUTEREA -LEAM DAT CONDUCEREA TARI PE TAVA -O ALTA REVOLUTIE VA FI PESTE 75ANI ,DACA VOM MAI TRAI VOM STI CE SA FACEM ,NUI VOM MAI LASA PE EI SA NE CONDUCA ,VOM AVEA PENSII DE PESTE MULTE 0000000-NE VOM LUA SPATII COMERCIALE PE LUNA – SA TINETI CONT -LOR NU LE VOM DA NIMIC ,II VOM LASA SA MOARA DE FOAME ,LE VOM LUA CASELE , ETC ? UN AN MAI BUN IN 3000.

 5. Buna ziua dl Mioc, nu inteleg un aspect. Toti Luptatorii remarcati care au preschimbat certificatul conform legii 42/90 sunt obligati sa preschimbe certificatul conform legii modificate in 30 2014, sau doar cei care doresc in mod expres sa obtina calitatea de Luptator cu rol determinant ? Si ce anume se intampla daca nu il preschimba (deoarece nu se incadreaza in cerintele legii modificate) ?

  • Să vedem dacă apar norme metodologice la această ordonanţă. Deocamdată nu văd vreo cerinţă de a preschimba certificatul pentru cei care rămîn cu aceleaşi calităţi (răniţi, reţinuţi, urmaşi de eroi martir, remarcaţi prin fapte deosebite).

 6. Si luptatorii cu merite deosebite, pensionari, au primit in aceasta perioada de suspendare, acel 0,6 aplicat la salariul mediu din 2010. Despre ei aminteste Negoi Florica.

 7. Dragi Revoluţionari de orice fel şi oriunde vă aflaţi!
  Nu aţi înţeles oare că victor viorel ponta- supărat pe sine din sute de motive- s-a răzbunat şi a arătat ţării că se ţine de cuvânt măcar în poblema revoluţionarilor? Ştia despre ce dscordie va face în rândul nostru, de când l-a uns ca ,,şefuţ” pe adrian sanda, tenorul de la opera din Timişoara! Cu concursul mai mult decât slugarnic a lui sanda, care fie vorba între noi, este cel mai mare denigrator a Revoluţiei Române, a reuşit să acopere de ridicol morţii Timişoarei. Fără a justifia rolul revoluţionarilor care şi-au riscat ,,TOT” în ziua de 22 Decembrie 1989 şi au ieşit pentru ca reţinuţii să fie eliberaţi alungând comitetele judeţene de partid- operaţiune ce constituie punctul culminant pentru victoria Revoluţei -VĂ PROVOC, să aveţi decenţa şi măcar acum când suntem trataţi ca nişte cerşetori de un guvern psd-ist coborâtor din esenţa comunistă, SĂ AVEM zic, DECENŢA şi să organizăm un plebiscit revoluţionar şi să RENUNŢĂM la indemnizaţia de rahat pe care şi guvernul liberal şi cel psd-ist ne-a amăgit ca pe nişte copii ce ne-a şi tratat. SĂ rămână doar un simbolic ajutor la pensie care ca şi timp va fi foarte limitat dacă vom mai fi trataţi cum suntem acum. Să avem decenţa şi să nu ne mai milogim! Să organizăm strângerea de semnături, peste 100.000 şi să propunem anularea indemnizaţiilor reparatorii pentru toţi revoluţionarii,mai puţin pentru marii mutilaţi şi urmaşii eroilor căzuţi. Dar să solicităm şi anularea oricăror indemnizaţii pentru parlamentari sau senatori! Să mai solicităm şi anularea certificatelor de revoluţionar pentru ,,cozile de topor” ce au făcut deservicii revoluţionarilor.Nu ar stria să solicităm şi scoaterea în afara legii a partidelor politice de tip bolşevic. Să solicităm respectarea adevărului istoric despre REVOLUŢIE şi să nu mai considerăm revolta de la TIMIŞOARA ca fiind prima revoltă anticomunistă, pentru că aeastă revoltă a pornit în sprijinirea unui pastor maghiar, acesta având cu adevărat rolul scânteii a ce a urmat. Nu este drept ca un tenor şi acoliţii săi, să împroaşte cu noroi adevăraţii revoluţonari care au pornit cu un scop ine definit. Drept organizator va trebui să căutăm unul dintre noi care să aibă curajul metalistului turcescu sau scriitoraşului cartianu. Poate n-ar strica apoi, să ne organizăm şi într-un partid politic şi să reuşim a transforma în realitate idealurile pentru care şi-au dat viaţa eroii martiri. Mai gândiţi, mai cumpăniţi şi fie să vă vină mintea românului cea de pe urmă… Măcar aşa va dispărea discordia dintre noi şi vom deveni ce ne-am dorit în 22 Decembrie 1989 – O FORŢĂ DE DESCĂTUŞARE A ŢĂRII. Orice alte acţiuni ne vor umple şi mai mult e ridicol. Cu mult respect.

  • De ce să le facem jocul , domule BIȚĂ ?
   De ce să rescriem cum vor ei , după 25 de ani , istoria ROMANIEI , prin aceasă ordonanță ?
   Asta și vor acești impostori nemernici ajunși la putere !
   Dumneata îmi ceri să renunț la luptă ,acum ……după 25 de ani ?
   Mai bine mor !

 8. Ce tot plangeti si va vaitati ca babele,luati taurul de coarne si dati publica situatia revilor care au primit certificat cf. L 341,fara a avea niciodata certificat si brevet cf.L 42,a celor, nu putini,care si-au schimbat incadrarea dupa 2012 din LRFD in ranit,retinut,etc ,cu tacerea ,dezinteresata a celor pazeau legea ! Aici este urma banilor retinuti 3 ani abuziv,aici este izvorul acestei blasfemii de la miezul noptii (cand afara lucra doar hotii ),facute sa ne dezbine definitiv. NU EXISTA DETERMINANTI,CI DOAR LUPTATORI UNITI DE IDEALUL LIBERTATII,MUREA UNUL, ZECE II LUAU LOCUL SI LUPTA CONTINUA PANA LA VICTORIA FINALA !

 9. Are dreptate colegu daca sar tine cont cati revolutionari au aparut ,facuti de toti complici presedintelui ca de tot ei si-au luat toate drepturile ,acum nu MAI AU NEVOIE de nimic ,nici presedinti ,nici complici ,acum au din ce traii ,iar cei care au certificate pe legea 42 nici drepturile nu si leau luat ,cei ce au gresit sa plateasca si sa le ea inapoi pamanturile alea bune care leau vandut bine ca de ei erau revolutionari de drept,procurori,militieni,activisti departid ,

 10. Veteranii de razboi, pe care i-au mancat paduchii prin transee ani de zile, nu au beneficiat de suprafete de teren mai mai de 800mp/loc de casa/ si de niste pensii simbolice de 40lei, sau, doar in cazul marilor mutilati sau al celor cu medalii tip „Virtutea Aeronautica” de sume ceva mai mari
  Nimic nu se mai poate repara pentru ei sau familiile lor- o mana de oameni care au luptat efectiv pentru tara, CHEMATI LA ARME.
  Sunt si astazi revolutionari, care au participat efectiv la toate actiunile, care nici macar nu au solicitat celebrele certificate- a fost dorinta lor sa participe. Atunci nimeni nu se gandea la drepturi, ci la dreptate. Hai sa nu mai fim inversunati, sa nu incercam sa scoatem un profit din asta : au trecut totusi 25 de ani. Un arestat pentru o zi nu se poate compara niciodata cu un veteran de razboi! Primul lucru pe care ar trebui sa-l faca Asociatiile de Revolutionari ar fi sa puna pe hartie actiuni si eroi si sa proprovaduiasca ideea de libertate in cartile de istorie , nu prin salile de Tribunal pentru recuperarea de sume de bani. Ar trebui taiate toate indemnizatiile, exceptand pe cele pentru mutilati si mostenitorii celor decedati.
  PS – Si unii sa nu se mai recunoasca intre ei drept revolutionari, ca Revolutia s-a facut la lumina : a fost o scanteie, o idee, o descatusare comuna a tuturor romanilor. A durat doua saptamani sa ne luam ratia de libertate, si de 25 de ani platim niste interese meschine!

  • este mai usor sa dai oordonania de guvern in care justifici ca legea a fost incalcata si abuzata in locul deferiri justitiei celor responsabili pt aceasta**toate documentele eliberate de catre acestia ar trebui lovite de nulitate***legea 341 este ok

 11. Se stie foarte clar ca legea 341/2004 sa nascut pentru preschimbare certificatelor pe legea 42 nu pentru fabricarea de certificate. Da, pe legea 341 sau fabricat foarte multe certificate cu sprijinul si acordul celor doua comisii,comisia SSPR-ului si comisia CPRD-ului. Se spunea ca indemnizatiile au ingreunat bugetul acestei tarii datorita acestor comisi care au semnat acele falsuri in dosare. Aceste comisi nu au fost audiate niciodata pentru asele falsuri.
  Acel secretar de stat George Costin aflat in detentie care afabricat mi de certificate contra unor sume de bani sprijinind probabil si campaniile electorale.
  Este foarte clar ca existenta teroristilor a fost inventata ca o diversiune pentru a da posibilitatea armatei, fostei securitati si chiar militiei de atunci sa traga in demonstranti, in revolutionari sa aresteze oameni din strada care au iesit sa demonstreze impotriva regimului comunist.
  Armata, fosti ofiteri de securitate, militia de atunci toti care sau infiltrati in fostul FSN acestia nu vor sa recunoasca revolutia din dec. 89, pentru ca au omorat oameni in strada.
  In schimb acestia au avut mari benefici de pe urma revolutiei, certificate, terenuri, spati comerciale etc.
  Nu este permisa aceasta sfidare pt. ca revolutia a schimbat regimul din aceasta tara, toti cei care ne conduc astazi nu se puteau afirma in politica daca revolutia nu se infaptuia.
  Revolutionari din toata tara, trebuie sa ne unim si sa luptam impotriva acelei ordonante. Nu este posibil ca raniti fara grad de invaliditate si luptatori cu menite deosebite cei care si-au pus viata in pericol si altor categorii, sa nu li se recunoasca meritele.
  Trebuie sa iesim in strada sa ne aparam drepturile, nu o sa mai traga nimeni in noi ca la revolutie.se stie foarte clar ca acestia au facut parte dintre organele de represiune
  Cati ani de zile a ingreunat bugetul tarii, Domnilor, din 2004, de atunci a inceput fabricarea de certificateda, si nu a sesizat nimeni acest lucru.
  Da se spune ca bugetul tarii a ramas ingreunat pana astazi.
  Bugetul tarii a avut bani pana astazi pentru cei care au jefuit tara, pentru acestia trebuie sa se faca o data lumina si sa fie trasi la raspundere
  Este foarte clar ca cei cu certificate fabricate au cotizat la Asociatia lui George Costin si mai departe la Partidele Politice probabil pt. campaniile electorale. Asta sa intamplat domnilor cu bani celor care au cotizat din certificatele fabricate.
  Persoanele care au obtinut acele certificate fabricate nu au nici-o vina.
  Toata vina o poarta acele comisi ai SSPR-ului si ai CPRD-ului care au aprobat si semnat asemenea falsuri, sau complacut in asemenea situatii probabil si acestia au avut multe benefici materiale.

  Iliescu poarta toata vina de ce ace sa intimplat in aceasta tara distrusa si jefuita pentru ca nu a aplicat punctu 8 din Proclamatia de la Timisoara

 12. Domnule Marius Mioc haideti sa ne unim si sa luptam impotriva acestei ordonante Dvs. de la Timisoara si noi din toata tara, Nu trbuie sa lasam ca acea ordonanta sa se aplice.
  Brasovul a fost intotdeauna in frunte demonstratiilor ce au avut loc de lungul anilor pana la caderea guvernului Boc.

 13. Domnule Marius Mioc, tatal meu are certificat de revolutionar expirat,dar are toate actele necesare,se poate schimba acum cu noua ordonanta?

  • Nu.
   Din cîte înțeleg, doar cei care vor să obțină noul titlu de luptător cu rol determinant trebuie să mai depună cereri. Conform art. 17 al OUG se introduce un articol 9 indice 2 în legea 341/2004, iar la aliniatul 3 se vorbește de „dosarele care au fost depuse în termenele și condițiile prevăzute de lege”. Deci dacă nu a fost depus în termen legal dosar de preschimbare, nu se poate obține nici acum.

   • Noutati in legatura cu arestatii mai sunt sa facut  modificarea sau ramine tot asa

  • Nedepunerea cererii de preschimbare al certificatelor vechi spre preschimbare constituie o dovada buna, ca in cazurile respective certificatele vechi nu erau obtinute pe pile, relatii sau bani.(probabil certificatele aranjate urmareau interese).
   Eu cred ca ar trebui dat o sansa pentru preschimbarea certificatelor revolutionari expirate. Vina lor este destul de imputatata prin faptul ca, nu au beneficiat de indemnizatii in valoare de aprox. 250.000 RON si de celalalte drepturi oferite de lege pe perioada 2004-2015 .

   • Nu cred că nedepunerea cererii de preschimbare dovedeşte altceva decît neglijenţa persoanei respective. Indemnizaţiile au avut o valoare mai mică decît cea menţionată de dv. În ultimii 3 ani aceste indemnizaţii nici nu s-au mai acordat.

   • Cu toata stima pe care o port fata de dvs. domnule Mioc eu am alta parere.
    Am spus ca este o dovada buna ca „certificatele vechi nu erau obtinute pe pile, relatii sau bani” pt ca nimeni nu a aranjeaza daca la urma lui nu beneficiaza. In cazul in care stiau persoanele in cauza ca trebuie sa schimbe certificatul , chiar ca au fost neglijentii.
    Dar ce ziceti pana cand trebuiau sa depune cererea , pentru ca in normele metodologice din 2004 se vorbeste de 60 de zile dupa aparitia normelor dar nu mai mult de 6 luni dupa aparitia legii 341/2004, si nimic n-a modificat aceasta sintagma.
    Considerati ca cele 4 luni jumate erau de ajuns pentru a afla de lege si norme pentru o persoana care nu citeste Monitoare oficiale nu are televizor acasa, in
    localitatea unde are domiciliul nu exista alt revolutionar, in judetul lui nu exista asociatie de revolutionari etc. …?

    Sunt cazuri si cazuri d-le Mioc. Faptul ca cineva urmareste legi si depune dosare dupa dosare nu este un fapt revolutionar, dar de a fii printre primii oamen de unde a pornit revolutia si retinut in urma demonstratiilor eu cred ca conteaza mai mult in acest subiect.

   • Răstimpul inițial de 6 luni prevăzut de legea 341/2004 pentru depunerea dosarelor, a fost prelungit la 6 ani, prin 8 prorogări: https://mariusmioc.wordpress.com/2010/01/22/noua-prorogare-a-legii-3412004/
    Cine în 6 ani nu a depus dosarul, înseamnă că a fost neglijent.
    Nu sînt de acord cu dv. că certificatele s-au dobîndit numai pe pile, dosare sau bani. Sînt unele asemenea cazuri, dar nu trebuie generalizat. Dacă ați fi depus dosarul, v-ați fi încadrat în condițiile legii și cineva ar fi refuzat să vă preschimbe certificatul fiindcă nu i-ați dat nici un beneficiu, atunci ați fi fost în drept să vă plîngeți de așa ceva, dar constat că nu este cazul dv.

   • :))
    Nu am spus ca toate certificatele…
    Nu pling de nimic , numai am dat cu o parere aici.
    Oricum va multumesc pentru timpul acordat :))

    PS.
    Cand va aduceti aminte studentul barbos cu palton din blana de oaie care a vrut sa va explice ca de fapt nici na fost printre demonstranti ci la un chef cu prietena sa in oras, sa stiti ca pe ala cunosc si eu ….Pentru ca acolo am fost mpreuna cu Dvs.

 14. DA,cei care dețin certificatul din 1996,semnat de prof. Balint precum și brevet, conform art.5 aliniatul 4,din OU 95/2014,preschimbarea se face pe baza documentației prevăzute de H.G. nr.566/1996,deci pot obține un nou certificat.

 15. Domnule Marius Mioc, vreau un raspuns de la Dvs.
  Sunt din Brasov si am certificat de rev. din categ. merite deosebite, in 21 dec. 89 cand inca Ceausescu era la putere grupul de aprox. 1000 de rev. de la ICA Ghimbav actualmente IAR Brasov (avioane bv) am demonstrat impotriva regimului comunist, in apropiere de aieroport, dincolo de podul de peste apa Ghimbaselului am fost intampinati de un plutoan de la o unitate de securitate inarmati cu arme si cartuse de razboi care au deschis foc in aer in prima faza foc de intimidare.
  Aici tot grupul de revi. neam pus viata in pericol. Dupa mai multe discuti cu comandantul lor acesta a renuntat la represiuni impotriva noastra si sau retras, noi putand continua demonstratia pana la fosta judeteana de partid

  Intrebare :Acest grup de revi. putem cere schimbarea certificatului, initial obtinul pe legea 42/2004 cu brevet/anul 1996 si preschimbarea acestuia pe legea 341/2004 ?

 16. Rectific intrebarea (cu legea 42/1990) : Acest grup de revi. putem cere schimbarea certificatului, initial obtinul pe legea 42/1990 cu brevet/anul 1996 si preschimbarea acestuia pe legea 341/2004 ?

  Răspunde

 17. Buna seara.De ce denigrati REVOLUTIONARII orice post,orice loc au ocupat si au desfasurat la revolutie cred ca ei merita respectati si recompensati.voi politicienii ii jucati la doua capete.pai ei de ce ocupa posturile pe care le au?pentru ca au luptat altii iar ei beneficiaza.Draga Ponta de ce umbli cu mai multe capete sub o singura palarie?

 18. IN SFIRSIT SE FACE DREPTATE SI PT COPIII EROILOR CARE AU CRESCUT FARA UNUL DIN PARINTI IAR ALTI CARE AU VAZUT REVOLUTIA LA TV DAR SA ALATURAT SAU SA BAGAT SI A SUSTINUTPE CEI DIN FRUNTEA ASOCIATIILOR .DE CITE ORI PUNEAM PROBLEMA COPIIILOR EROILOR ERA ADUSA LA TACERE DE LUPTATOR SUNINDUMI CA EI AU DUS LUPTA CA CEI MORT SA DUS .MULTUMESC DL CARE A FACUT ACEST GESTCU OUG 95 EU ASI RENUTA LA TOT PT A AVEA COPIII TATAL ALATURI LUPTATORI SA FIE FERICITI CA SUNT IN VIATA ALATURI DE CEI DRAGI AU INTREBAT VREO DATA COPIII EROILOR CUM LE ESTE DE SARBATORI LA MASA FARA PARINTELE LOR DOAMNE AJUTA TUTUROR

 19. ATENTIE! ,TOTI REVOLUTIONARI DIN TOATA TARA -,UNITIVA PENTRU UN SINGUR SCOP- ,ELIMINAREA OU 95/2014 ,O DATA LA 25 ANI TREBUIE SA FIM IN BUCURESTI ,PENTRU A ARATA CELOR CARE SUNT LA PUTERE ,CA NOI LEAM DAT PUTEREA ,SI DACA NU SE TIN DE CUVANT ASA CUM AU PROMIS , VINE ANUL 2016 SI VOM INFLUIENTA CETATENI, SA NUI MAI VOTEZE ,EI STIU CA NOI AVEM PUTERE DE CONVINGERE , CA IN SPATELE UNUI VOT DE REVOLUTIONAR SE ADUNA SUTE , – REVOLUTIONARI UNITIVA –

 20. OARE DE CE INTRO TARA EUROPEANA SE POATE STRANGE MILIOANE DE OAMENI SI LA NOI MAINE NU SE POT STRANGE 5000 DE REVOLUTIONARI CA ATAT MAI SUNT ,OARE NOI VREM DEMOCRATIE DAR SA NE O REZOLVE ALTU ,.FRATILOR GANDITIVA CA MAINE E O ZI MARE CARE SE VA SCRIE IN ISTORIA REVOLUTIONARILOR ,NU VA MAI LUATI DE PE UNU SAU DE PE ALTU ,MERGETI PE PICIOARELE VOASTRE ASA CUM ATI FOST SI ACUM 25 ANI IN PERIOADA DECEMBRISTA , -REVOLUTIONARII TREZITIVA –

 21. DOMNILOR REVOLUTIONARI DE CE ATI FOST COMPLICI SI ATI SUSTINUT PRIETENI SI CUNOSTINTE CU DECLARATI MINCINOASE ACUM NU VA CONVINE PT RECOMPENSE VA OMORITI INTRE VOI OARE PT E ATI LUPTAT IN 89 PT RECOMPENSE .PREMIERUL A AVUT BUNAVOINTA SA FACETI CURATENIE DAR VOI ATI IESIT IN STRADA MEREU PT COPIII EROILOR DE CE NU VATI SBATUT SA IA SI EI DUPA VIRSTA DE 26 DE ANI VOI VA CREDETI BURICUL PAMINTULUI SI VRETI BANI DIN SPATELE NOSTRU IN ATITIA ANI ATI VEGETAT PRI PIETE FACIND MITINGURI .GUVERNUL SA INCETEZE A MAI DAT BANI SA MAREASCA SALARIILE PENSIILE LA CEI CARE SE SPETESC MUNCIND IAR VOI CEI ADEVARATI LUPTATORI PRIN DIALOG SI PRI DOVEZI CLARE OBTINETIVA DREPTUL DAR CEI ADEVARATI LUPTATORI NU SUNT IN STRADA . ROG PE CEI IN DREPT SA SE DEA DOAR CELOR RANITI SI URMASILOR ASA AR FI DREPT SI LE-AR ASTUPA GURA CELORLANTI CARE AU BENEFICIAT SI DE CELELALTE DREPTURI LA MUNCA CU VOI SA CONTRIBUITI LA RIDICAREA ROMINIEI NU LA CERSIT DREPTURI PT CEI ADEVARATI LUPTATORI TOT RESPECTUL DAR TRESFERTURI DINTE VOI SUNT IMPOSTORI

 22. Adevarat,sunt vreo 4320 revolutionary autentici cf MO,L42,L341 ,si peste 12000 …..X 10000 Euro ..= 120 mil euro aprox. !….Iata pretul tradarii ! Presii de asoc si cele 2 comisii (guv si parlamentare) sa raspunda pentru masacrarea luptatorilor revolutiei romane ! NIMENI nu a spus SUMA, SUNT multi COSTINI !

  • 4320 de cetățeni ai Romaniei Socialiste erau doar într-o Intreprindere medie , nu una mare !
   Nu se poate ca doar un număr atât de mic de VETERANI LUPTĂTORI să fie luat de bază în răsturnarea unui sistem economic -industrial polițienesc atât de solid cum era acela dinaintea lui Decembrie 1989 !
   Fără Revoluționarii din București , Braila ,Mangalia ,Brașov Sibiu ,Lugoj și dece nu chiar Târgoviște ,unde Ceaușescu a fost deferit justiției ( așa incipientă cum era ea ), revolta din Timișoara era fără doar și poate înăbușită în fașă , iar revoltații omorâți cu familii cu tot ,și scoși din arhive definitiv .
   Sanda ,greșești enorm cuu această Ordonanță ! …
   Ponta , ai fost mereu împotriva unui trai decent al Veteranilor Revoluționari din Decembrie *89 din București și din țată ,și ai învrăjbit cât ai putut Luptătorii ,Răniții ,și Urmașii ,culminând cu OUG 95 / 2014!
   Păcat ,fiindcă acești Luptători au dus greul preluând conducerea județelor și obiectivelor strategice , după fuga dictatorului ,transformând Revolta -Timișoreană ,în REVOLUȚIE, după 22 Decembrie ,printre gloanțele , până la judecarea cuplului ,salvând sute de vieți prin transportarea acestora la spitale ,și nu numai .
   Guvernul următor ….,fără Ponta ,urmează sigur să ofere Veteranilor Revoluției ….casarea ….OUG 95 /2014 .

 23. Iar adevarat,la inceput au fost cca 10 000 (prin 1992 ),dar atunci a inceput si anchetarea perpetua si persecutia acestora in unitatile ,fost socialiste,dar a caror conducatori,nu aveau nevoie de incomozi ! Scadeti dv (decedatii,revi care n-au facut cerere de preschimbare cf. L 341,revi care n-au indeplinit conditiile preschimbare,colaboratorii securitatii,cei plecati din tara,cei care n-au stiut de preschimbare etc ) Personal pot scrie o carte despre bataia de joc, umilintele,hartuirea la care am fost supus,desi am un dosar BETON, sunt mii de camarazi care au trecut prin umilinte de nedescris ,multi n-au rezistat psihic,au murit de inima rea ! Aici ,domnii care studiaza revolutia,pot face studii ample si pot informa opinia publica despre supliciul prin care trec revolutionarii de 25 de ani ! Domnule V.,OUG 95 are scopul de a dezbina ireversibil miscarea revolutionara, criteriile sunt inacceptabile,urmariti postarile mele,indeosebi dupa 30 dec ! Doamna Doina este o adevarata doamna,tot ce spune este crud,dar adevarat,am atras atentia camarazilor despre drama perpetua prin care trec orfanii revolutiei ! ESTE ADEVARAT,DIN PATRU REVI,DOAR UNUL ESTE IN REGULA !

 24. Domnilor timisoreni :Untila Corina , Hosu Virgil , Burlacu Tudorin , Dolca Ioan si Stefan Ivan, voi cei care ati semnat acea ordonanta va-ti batut joc de toate celelalte orase din tara care nu au intrat in acea ordonanta unde sa luptat, unde sa murit luptand impotriva comunismului, vati gandit numai la voi, ,,SA VA FIE RUSINE,,
  Cand a izbugnit revolutia in Timisoara toata tara a fost alaturi de voi, iar in tara se striga:
  ,,AZI IN TIMISOARA MAINE IN TOATA TARA,,

  Domnilor de mai sus ati uitat acest lucru.

  Aceasta ordonanta a fost o razbunare a lui Victor Ponta cu promisiunile mincinoase care lea facut in timpul campaniei electorale, pentru faptul ca nu a iesit presedintele acestei tarii iar voi din Timisoara ati acceptat magarii ale acestui om.
  Victor Ponta nu merita sa mai stea in fruntea Guvernului si nici Adrian Sanda ca Secretar de Stat.

  Revolutionari din toata tara trebuie sa iesimim in strada in capitala, sa impiedicam punerea in aplicare a acestri ordonante

 25. Buna ziua as dori sa adresez o intrebare.Sotul meu este nascut in 88.Tatal lui este revolutionar de la revolta muncitoreasca la Brasov.Dnsul impreuna cu sotiia si 2 copii afara de stul meu primesc lunar o pensie in valoare de 2000 de lei.Sotul meu nu nprimeste deoarece nu a fost nascut atunci.ceilalti 2 frati sunt mai mari cu 2 si 4 ani.Acum cu noua lege ce modificari se fac cupriire la cei 2 frati mai primesc aceasta pensie?

 26. Localitatiile „în care în urma confruntărilor au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute pînă la fuga dictatorului” sunt orasele in care penru revolutionari se acorda titlul de Luptator cu rol determinant. Fac observatia ca intr-o localitate daca a fost o singura persoana retinuta asa cum am fost eu, sutelor de revolutionari poate fi acordata titlul nou. Noi retinutii carora sa anulat titlul de luptator retinut pe motivul nepreschimbarii certificatului (din neglijenta Comisiei de aplicare al legii 42 din perioada 1996-1997 acest lucru nici n-a fost posibila pentru majoritatea retinutilor), iata ca suntem folositi ca persoane de referinta in lege.
  N-ar fi normal ca sa se acorde si noua posibilitatea preschimbarii certificatului obtinut pe legea 42/1990 si la urma sa instituie asemenea titluri determinante ?

  • Consider ca aceasta comisie a comis si probabil va mai comite in continuare un mare FURT. Am fost obligat sa depun in original certificatul si legitimatia de REVOLUTIONAR REMARCAT PRIN FAPTE DEOSEBITE care prin raspunsul primit – RESPINS, au fost retinute. Este un mare JAF comis de o lege data de comunistii nr.2 din ROMANIA. JAVRELE DRACULUI, va veni si vremea voastra! Comiteti furturi cu acte asa zise legale date de voi. Sa fiti ai dracului.

   • ART 21 DIN NORMELE METODOLOGICE 1412/2004 actualizata prin Hotarare 99/2015 sub alin.(4) este formulata in felul urmator : :

    „În cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie solicitantului sau se transmite comisiei prevăzute la art. 49, în cazul în care comisia prevăzută la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în momentul analizării documentelor, sesizează existenţa unor elemente de noutate sau neconcordanţe între datele cuprinse în cerere şi actele aflate la dosarul de preschimbare.”

    In mod normal certificatul dvs. ar trebui restituit daca nu sa transmis la comisia prevazuta la art.49. Incercati sa formulati si sa depuneti o cerere la secretariatul de stat, prin care solicitati sa vi-se restituie certificatul original pe care ati depus l Merita incercat.

   • Am depus contestatie la Comisia Parlamentara si desii in hotararea de guvern se specifica faptul co vom primii raspunsuri in 30 de zile, nu am primit (au trecut mai mult de 30 de zile) Sunt din Ploiesti, am fost in Bucuresti in ziua de 21 decembrie 89, iar pe 22 decembrie 89, am patruns in consiliul judetean Prahova,in jurul orei 11,00. Totusi am fost respins pentru faptul ca in Ploiesti nu au fost morti sau raniti si astfel nu este declarat ORAS MARTIR. Despre militarii din Campina care au fost impuscati la Otopeni nu se tine cont, ei au fost numai tinte pentru a crea asa zisii teroristi. In consecinta criminalii stau la loc caldut. Multumesc pentru sfaturi.

 27. Buna ziua, tatal meu a fost retinut , a beneficiat de aceea indemnizatie dar din pacate a decedat in urma cu o luna .Eu sunt studenta anul 4 si doresc sa va intreb daca eu beneficiez in acest caz de un ajutor financiar din partea statului pana la terminarea studiilor?Va multumesc!

  • Nu. Doar copiii de eroi martir, adică copiii celor morți ca urmare directă a revoluției (moartea putea să fie și ulterior revoluției, dar ca urmare a rănilor primite la revoluție) au drept de ajutor financiar din partea statului.

   • Multumesc frumos pentru raspuns si mai am o intrebare legata de acest eveniment. eu am beneficiat in anii de facultate de o bursa pentru copii revolutionarilor ,acum ca tatal meu numai este mai pot beneficia de aceasta bursa?

   • Nu ştiu exact în temeiul cărei legi aţi beneficiat de bursă în calitate de copil de revoluţionar, dar această calitate de copil de revoluţionar o aveţi în continuare. Deci tot ce aţi beneficiat în calitate de copil de revoluţionar trebuie să beneficiaţi în continuare, doar de ce a beneficiat tatăl dv. nu e automat transmisibil la dv. În legea 341/2004 scrie de indemnizaţie pentru revoluţionari, nu pentru copii de revoluţionari. Interesaţi-vă totuşi la Casa de pensii dacă nu sînt aplicabile prevederile legate de pensia de urmaş, care pot exista în altă lege. Tatăl avea pensie şi aveţi cumva pensie de urmaş în urma lui?

 28. vreau si eu un raspuns va rog,eu nu am depus certificatul de revoltionar in original anul acesta 2015 si as vrea sa il depun am fost plecat cu probleme de sanatate mai e valabil?

  • Perioada de depunere a dosarelor s-a încheiat. Rămîne de văzut dacă OUG 95/2014 va suferi schimbări la Camera Deputaților, unde e încă în așteptarea aprobării (la senat a fost deja aprobată)

 29. CU STIMA SI RESPECT PANA AZI,MARTI 30 MAI INCA NU S-A LUAT TAURUL DE COARNE,EU STEFANESCU MARIAN DIN CONSTANTA M-AM DUS LA JUSTITIE,PRIVIND SPETA LUPTATOR CU ROL DETERMINANT PE DATA DE 03-OCTOMBRIE AM CASTIGAT LA TRIBUNALUL CONSTANTA LA FEL SI PRIETENUL MEU MORARI GHEORGHE [COMUNICARE HOTARARE CIVILA NR.1193/2016 LA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL] APOI LA CURTEA DE APEL INTRUCAT S.S.P.R.IN LOC SA NE AJUTE AU FOST TOTAL IMPOTRIVA NOASTRA AU FACUT RECURS??? DEPUNAND O LISTA DE AIUREA IN TRANVAI??? CU LUPTATORI CU ROL DETERMINANT DIN CONSTANTA 145 DE PERSOANE CONTRASEMNEAZA p/SECRETAR DE STAT OCTAV BJOZA,CE O AVEA DE IMPARTIT CU NOI ??CARE AM APELAT LA JUSTITIE NU-MI ESTE CLAR PANA AZI? SI REVIN LA SPETA MEA SI A LU GHEORGHE MORARI -PE DATA DE 06-MARTIE 2017 AM AVUT INFATISARE LA CURTEA DE APEL CONSTANTA SECIA A2A DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL AVAND DOSARUL; NR.4555/118/2016 SI CULMEA IRONIEI DACA SE JUDECA CAZUL CA PE 03-10-2016 DE TRIBUNALUL CONSTANTA UNDE AM CASTIGAT IN ACEEASI ZI,LA FEL PE 06-MARTIE 2017 CASTIGAM SI LA CURTEA DE APEL,DAR STUPOARE TIPIC DE ROMANIA ,SE REJUDECA IN LIPSA MEA ???PE 20-MARTIE ADMITE RECURSUL S.S.P.R. CURAT MURDAR! SI A-MI CASEAZA IN TOT SENTINTA RECURATA SI REJUDECAND??DISPUNE:RESPINGE ACTIUNEA DEFINITIVA???DAR EXISTA UN DUMNEZEU PENTRU MINE,AM DEPUS CERERE LA PRESEDINTELE CURTII DE APEL PENTRU ELIBERAREA UNEI COPII AUDIO VIDEO,SI AM ACEST C.D. AM FACUT PERSONAL MEMORIU LA PRESEDINMTELE CURTII DE APEL CONSTANTA PE 3 [ TREI ]PAGINI A4 PE DATA DE 25-05-2017 SI ASTEPT UN RASPUNS OFICIAL PERTINENT AM DAT DATE CONCRETE PRIVID SUFERINTELE MELE DIN CAUZA SECURITATII DIN CONSTANTA,NU CA NISTE DOAMNE GEN ASIEI ELENA FOSTA SECRETARA DE PARTID LA COOPERATIA CONSTANTA,SI NITULESCU ELENA SOTIA PRESEDINTELUI DE LA COOPERATIVA INAINTEA CONSTANTA SUSTINUTE INDEAPROAPE CU DECLARATII DIN PARTEA LUI ALBU VASILE SI COLONELUL MALICIUC CE LA RANDUL SAU SI A FACUT FATA REVOLUTIONAR CU ROL DETERMINANT??? AM FACUT PLANGERE IN ACEST SENS LA PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA CONSTANTA MEMORIU PE 4 PAGINI A4 DEPUS LA POSTA PE 24-05-2017,DRAGI REVOLUTIONARI ASA SE IA TAURUL DE COARNE,NU MAI FITI LASI DE VA DATI AICI MARI LUPTATORI PENTRU LIBERTATE,,RUSINICA!!!

 30. Bună,

  Am tot citit si recunosc ca sunt cam buimacit.
  Textul acesta, viitoarea ordonanta, sunt de actualitate, adica aplicabile din data la care va scriu? – pt ca observ mai jos comentarii din 2015.
  Concret: am statutul de revolutionar, ranit si retinut, Bucuresti. Primesc in continuare indemnizatia. Nu am fost informat pe nici o cale de eventuale modificari si reanalizare a dosarului.
  Va rog sa imi spuneti daca sunt vizat sa pierd indemnizatia, sa cer reanalizarea dosarului, etc, si daca da, unde si cui trebuie sa ma adresez, deoarece am pierdut de multi ani comunicarea cu vreo asociatie, ceva.
  Va stau la dispozitie cu orice alte info necesare.

  Va multumesc,

  AK

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.