Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS. ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet

iccjgvv-001După cum am mai relatat pe acest blog, în 16 septembrie 2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul meu şi a lui Gregorian Bivolaru în procesul care urmăreşte lămurirea colaborării cu securitatea a domnului Gelu Voican Voiculescu, a casat sentinţa Curţii de Apel Bucureşti şi a trimis cauza spre rejudecare la prima instanţă (linc). Procesul este programat pentru 27 ianuarie 2015, la Curtea de Apel Bucureşti. Pe de altă parte, Gelu Voican Voiculescu a făcut şi o cerere de revizuire a hotărîrii ÎCCJ (cale extraordinară de atac) – care mie mi se pare un tertip pentru amînarea procesului. Am primit citaţie şi pentru această cerere de revizuire – pe care o voi prezenta într-un articol separat pe acest blog – pentru data de 22 mai 2015, la ÎCCJ. Deci e o situaţie cam ciudată – procesul ar trebui judecat la Curtea de Apel Bucureşti la sfîrşitul acestei luni, dar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie e programat acelaşi proces, cîteva luni mai tîrziu.

Citiţi evoluţiile de pînă acum ale acestui proces:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
iccjgvv-002Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
iccjgvv-003Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare

Între timp, am primit motivarea hotărîrii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. O prezint şi cititorilor acestui blog. Observ că Înalta Curte a admis necesitatea completării probatoriului cu toate cele pe care le-am cerut în motivele de recurs.

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
SECŢIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr. 3264 Dosar nr. 5744/2/2010

Şedinţa publică de la 16 septembrie 2014

Preşedinte: Eugenia Ion – judecător
Iuliana Măiereanu – judecător
Dana Iarina Vartires – judecător
Georgiana Grozescu – magistrat asistent

S-au luat în considerare recursurile declarate de reclamanţii Mioc Marius Remus şi Bivolaru Gregorian, precum şi de către Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 România, împotriva sentinţei civile nr. 5260 din 25 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal s-au prezentat recurentul reclamant Bivolaru Gregorian, reprezentat de avocat Mihaela Mîţu, recurenta Asociaţia Victimelor Mineriadelor din România 1990-1991, precum şi Asociaţia Anticorupţia şi Asociaţia Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut, reprezentate de avocat Georgescu Cătălin, şi intimatul-pîrît Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, reprezentat de consilier juridic Mihaela Jugaru, lipsind recurentul-reclamant Mioc Marius Remus şi intimatul-pîrît Voiculescu Gelu Voican.

Procedura completă.

Magistratul asistent a făcut referatul cauzei, arătînd că la termenul din 4 martie 2014 cauza a fost amînată în vederea discutării cererii de intervenţie accesorie, formulată de către Asociaţia „Anticorupţia” în nume propriu şi în numele Asociaţiei Victimelor Mineriadelor din România 1990-1991, Asociaţiei Adevăr şi Dreptate, Asociaţiei pentru Apărarea Libertăţilor Publice, Asociaţiei Civice Dreptate, Asociaţiei pentru Apărarea Drepturilor Apatrizilor şi Refugiaţilor.

A referit că intimatul-pîrît Gelu Voican Voiculescu a depus, prin Registratura Curţii, note scrise prin care solicita respingerea cererilor de intervenţie ca lipsite de interes şi a recursului formulat de Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 ca tardiv, raportat la stadiul procesual actual, precum şi judecarea cauzei în lipsa sa.

A mai referit că, la data de 15 septembrie 2014, Asociaţia Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut (M.I.S.A.) a depus, prin Registratura Curţii, cerere de intervenţie accesorie în sprijinul recurenţilor-reclamanţi Mioc Marius Remus şi Bivolaru Gregorian.

Înalta Curte a dat cuvîntul părţilor prezente referitor la admisibilitatea recursului formulat de către Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, în condiţiile în care recurenta nu a fost parte în dosarul de fond.
iccjgvv-004
iccjgvv-005 iccjgvv-006Reprezentantul recurentei Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România a arătat că recursul este admisibil, susţinînd că a avut calitate procesuală, iar cererea sa de anulare a adeverinţei nr. 1245 / 23.03.2010, disjunsă din prezenta cauză, a fost respinsă.

Reprezentantul recurentului-reclamant Bivolaru Gregorian a arătat că recursul este inadmisibil, în condiţiile în care cererea Asociaţiei a fost judecată separat, fiind anulată pentru lipsa taxei de timbru, iar Asociaţia ar fi trebuit să facă recurs în dosarul respectiv.

La rîndul său, reprezentantul intimatului-pîrît CNSAS a susţinut că recursul este inadmisibil, întrucît Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România nu a fost parte în prezenta cauză.

În continuare, Înalta Curte a dat cuvîntul părţilor prezente cu privire la cererile de intervenţie accesorie formulate în cauză.

Reprezentantul recurentului-reclamant Bivolaru Gregorian a solicitat admiterea în principiu a cererilor de intervenţie accesorie, arătînd că, potrivit legii, orice persoană interesată poate contesta adeverinţele emise de către CNSAS, iar petentele au ales în mod legitim calea intervenţiei în recurs, avînd un interes comun cu recurenţii-reclamanţi.

Reprezentantul Asociaţiei Anticorupţia şi Asociaţia Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut a solicitat admiterea în principiu a cererilor de intervenţie accesorie. A evocat activitatea intimatului Gelu Voican Voiculescu şi relaţiile pe care acesta le-ar fi avut cu personaje notorii din lumea politică, din care ar rezulta colaborarea strînsă a intimatului cu Securitatea. A arătat că interesul Asociaţiei Anticorupţia rezidă în faptul că dosarul intimatului conţine informaţii clasificate, referitor la activitatea domnului Gelu Voican Voiculescu, care trebuie făcute publice, iar, în ceea ce priveşte Asociaţia Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut, membrii acesteia au fost victime indirecte ale intimatului, prin aceea că au asistat la descinderea efectuată cu participarea acestuia, cu ocazia arestării recurentului Gregorian Bivolaru. A mai evocat modalitatea în care Gregorian Bivolaru a fost prezentat şi denigrat în notele date de către intimatul Gelu Voican Voiculescu şi a arătat că Asociaţia MISA urmăreşte casarea hotărîrii recurate în prezenta cauză, pentru a prezeta, în rejudecare, mărturiile unor membri MISA referitor la rolul jucat de către intimat în arestarea şi anchetarea membrilor acestei grupări.

Reprezentantul intimatului-pîrît CNSAS a solicitat respingerea în principiu a cererilor de intervenţie accesorie. A susţinut că acestea sînt lipsite de interes, în condiţiile în care obiectul prezentei cauze priveşte adeverinţa eliberată intimatului Gelu Voican Voiculescu, şi că motivele dezvoltate în cererile de intervenţie nu se circumscriu cadrului stabilit de dispoziţiile art. 2 din OUG nr. 24/2008.

Deliberînd, Înalta Curte a respins cererile de intervenţie accesorie formulate de către Asociaţia Anticorupţia şi Asociaţia MISA, arătînd că, raportat la dispoziţiile art. 49 şi urm. Cod procedură civilă, elementele furnizate nu conturează un interes propriu al intervenienţilor în promovarea cererilor de intervenţie accesorie.

A rămas în pronunţare în privinţa excepţiei inadmisibilităţii recursului formulat de către Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România.

În continuare, constatînd că nu mai sînt alte cereri de formulat, iar pricina se află în stare de judecată, Înalta Curte a acordat părţilor prezente cuvîntul cu privire la recursurile formulate de recurenţii Mioc Marius Remus şi Bivolaru Gregorian.

Reprezentantul recurentului-reclamant Bivolaru Gregorian a solicitat admiterea recursului şi casarea sentinţei atacate, cu admiterea contestaţiei şiconstatarea calităţii de colaborator al securităţii a intimatului Gelu Voican Voiculescu, pentru motivele expuse pe larg în cererea de recurs. A arătat că instanţa de fond a reţinut împrejurări pe care nu le-a pus în discuţia părţilor, încălcînd, astfel, principiul contradictorialităţii. A evocat condamnarea intimatului Gelu Voican Voiculescu, în mod eronat calificată, de către instanţa de fond, ca fiind o condamnare pe motive politice, în condiţiile în care Tribunalul Bucureşti a stabilit că aceasta privea infracţiuni de drept comun, condamnare invocată în considerentele hotărîrii recurate, fără a fi pusă în dezbaterea părţilor. A criticat aprecierea privind neîndeplinirea celei de-a doua condiţii prevăzute de dispoziţiile art. 2 lit. b) din OUG 24/2008, ca neîntemeiată, raportat la conţinutul amplului material probator, care probează colaborarea intimatului cu Securitatea. A mai arătat că Nota Departamentului Juridic al CNSAS a reţinut că intimatul Gelu Voican Voiculescu a colaborat cu securitatea dar, în mod inexplicabil, Consiliul a constatat, oficial, situaţia contrară. A mai susţinut că activitatea intimatului a vizat nu numai îngrădirea drepturilor recurenţilor, recurentul Gregorian Bivolaru fiind arestat în temeiul notelor date de către intimat, dar şi a drepturilor altor persoane, şi că instanţa de recurs este datoare să lase deoparte elementele de notorietate privind părţile şi să constate că intimatul a manifestat entuziasm şi iniţiativă în colaborarea cu organele Securităţii.
iccjgvv-007Reprezentantul intimatului-pîrît CNSAS a solicitat respingerea recursurilor ca nefondate şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca legală şi temeinică. A arătat că în mod corect a reţinut prima instanţă că notele date de intimat nu s-au referit la atitudini anticomuniste, că acesta a criticat activitatea organelor de Securitate şi a avut o atitudine de protejare a intimatului Gregorian Bivolaru, precum şi faptul că informaţiile erau deja cunoscute de Securitate înaintea acestor delaţiuni. A mai arătat că nu există vreun angajament de colaborare a intimatului cu Securitatea, dovada faptului că acesta a fost recrutat de Securitate sau că ar fi avut vreo legătură de colaborare cu Securitatea, iar o parte din declaraţii au fost date în cursul anchetelor penale.

În temeiul dispoziţiilor art. 150 Cod procedură civilă, Înalta Curte a reţinut cauza spre soluţionare.
iccjgvv-008
iccjgvv-009ÎNALTA CURTE

Asupra recursurilor de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

(…) [nu mai transcriu partea din hotărîre în care sînt descrise procedura din faţa primei instanţe, sentinţa primei instanţe şi motivaţiile invocate în recurs de Gregorian Bivolaru şi Marius Mioc, deoarece acestea au fost deja prezentate în extenso pe acest blog şi pot fi văzute în documentele scanate. Vezi:

Sentinţa primei instanţe
Recursul lui Marius Mioc
Recursul lui Gregorian Bivolaru]

II. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursurilor declarate în cauză

Examinînd sentinţa recurată, prin prisma criticilor formulate, în raport cu actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

1. Recursul Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România este inadmisibil, întrucît a fost formulat de o persoană care nu a fost parte în proces în faţa primei instanţe. Nu prezintă nici un fel de relevanţă asupra admisibilităţii recursului interesul acestei asociaţii de a exercita această cale de atac.

2. Recursurile declarate de reclamanţii Mioc Marius Remus şiBivolaru Gregorian sînt fondate, în sensul şi pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Recurenţi-reclamanţi au supus controlului de legalitate Adeverinţa nr. 1245/23.02.2010 emisă de CNSAS, prin care s-a reţinut că elementele prezentate nu se circumscriu prevederilor art. 2 lit. a) şi b) din OUG nr. 24/2008 şi că pîrîtul Voiculescu Gelu Voican nu i se paote atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securităţii.

Dispoziţiile art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 293/2008, precizează semnificaţia termenului de colaborator al securităţii, stabilind o asemenea calitate pentru „persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”.

Norma citată exclude reţinerea calităţii de colaborator al Securităţii pentru „persoana care a furnizat informaţii, cuprinse în declaraţii, procese verbale de interogatoriu sau de confirmare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată”.

Relativ la prima condiţie analizată de instanţa de fond, aceea ca infromaţiile să nu fi fost furnizate în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, prin hotărîrea recurată s-a constatat că informaţiile furnizate de pîrîtul Voiculescu Gelu Voican în declaraţie din data de 22.08. 1977, cu ocazia audierii şi avertizării sale de organele de securitate în legătură cu intenţia de trecere frauduloasă a frontierei împreună cu Mărgăritescu Alexandru, şi în notele date de pîrît după arestarea sa din 17.07.1985 nu pot fi reţinute pentru a se stabili calitatea de colaborator al Securităţii, întrucît este vorba de informaţii furnizate în timpul anchetei/procesului pentru motive politice.

Constatarea instanţei în această privinţă se fundamentează pe infromaţiile obţinute prin consultarea datelor afişate pe portalul instanţelor, referitoare la dosarul nr. 63354/3/2010 al Tribunalului Bucureşti, din documentele depuse la dosarul cauzei din care rezultă că pîrîtul Voiculescu Gelu Voican a avut trei dosare de urmărit (1973, 1977-1978 şi 1977-1985) şi pe menţiunile existente în Referatul de terminare a urmăririi penale întocmit în dosarul penal nr. 0255/1985.

iccjgvv-010Recurenţii-reclamanţi denunţă încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii, componente ale dreptului la un proces echitabil consacrat de art. 6 paragraf 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iar analiza actelor şi lucrărilor dosarului confirmă susţinerea acestora, raportat la următoarele împrejurări:

(i) informaţiile privind soluţia dată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 63354/3/2010 au fost preluate de pe portalul instanţelor de judecată şi inserate în considerentele hotărîrii recurate, fără ca, în prealabil, această probă să fie pusă în discuţia părţilor;

(ii) informaţiile au fost preluate trunchiat, astfel că, în lipsa depunerii la dosarul cauzei a hotărîrii judecătoreşti pronunţate în dosarul nr. 63354/3/2010 al Tribunalului Bucureşti, nu se poate determina cu claritate nici care au fost pretenţiile care au făcut obiectul sesizării instanţei şi cum au fost ele soluţionate şi nici raţiunile care au fundamentat soluţia adoptată;

(iii) constatările privind informaţiile furnizate Securităţii de către pîrît după arestarea sa din 17.07.1985 s-au întemeiat pe un act premergător hotărîrii penale de condamnare, respectiv Referatul de terminare a urmăririi penale din dosarul penal nr. 0255/1985, în condiţiile în care a existat o hotărîre penală definitivă de condamnare de care pîrîtul s-a prelevat sistematic în apărările pe care le-a formulat la proces;

(iv) cererea reclamantului Mioc Marius Remus, de obligare a pîrîtului Voiculescu Gelu Voican să depună la dosarul cauzei hotărîrea penală de condamnare pe care o invocă, a fost respinsă de prima instanţă, în pofida normelor imperative instituite de art. 172 Cod procedură civilă, potrivit cărora „cererea de înfăţişare nu poate fi respinsă (…) dacă însăşi partea potrivnică s-a referit în judecată la înscris (…)”.
iccjgvv-011
iccjgvv-012(v) instanţa nu a oferit un răspuns specific şi explicit la argumentul decisiv invocat de CNSAS în adeverinţa contestată, legat de relevanţa calităţii de urmărit a pîrîtului în constatarea existenţei/inexistenţei calităţii de colaborator al Securităţii, faţă de prevederile tezei a II-a a art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008, care stipulează expres acele situaţii în care este exclusă constatarea calităţii de colaborator al Securităţii.

Prin urmare, relativ la prima condiţie examinată de instanţă, se cosntată, pe de o parte, inechitatea procedurii, prin încălcarea dreptului de apărare şi a principiului contradictorialităţii, iar, pe de altă parte, soluţionarea cauzei pe baza unui probatoriu insuficient, cu consecinţa neelucidării unor aspecte esenţiale dezlegării acesteia, făcînd practic imposibilă exercitarea controlului judiciar.

Referitor la celelalte condiţii prevăzute de art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008, soluţia primei instanţe se fundamentează în special pe considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 672/26.06.2012, general obligatorii, asemenea dispozitivului căruia i se ataşează, şi pe faptul că informaţiile furnizate de pîrîtul Voiculescu Gelu Voican, inclusiv cele cuprinse în declaraţiile verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, fie nu se coroborează cu alte probe, fie nu evidenţiază denunţarea unor activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist care să vizeze îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

În această privinţă se cuvine a fi subliniat faptul că stabilirea calităţii de colaborator al securităţii, cu toate consecinţele pe care aceasta le implică asupra persoanei în cauză, necesită administrarea unui probatoriu complet, care să inclusă în mod obligatoriu întreg dosarul informativ care a stat la baza emiterii Notei de constatare, a avizului Direcţiei juridice şi a Adeverinţei privitoare la constatarea existenţei/inexistenţei calităţii de colaborator al Securităţii.

De asemenea, realizarea justiţiei presupune verificarea obiectivă a veridicităţii actelor şi faptelor care au avut loc într-un anumit context şi istoric, pe baza unor probe lipsite de ambiguitate, care să excludă orice concluzie arbitrară şi să asigure echilibrul între interesele fundamentale ale societăţii şi protecţia drepturilor individuale.

Or, analiza actelor şi lucrărilor dosarului evidenţiază soluţionarea pricinii de către prima instanţă pe baza unui probatoriu incomplet, atît timp cît CNSAS nu a prezentat instanţei în integralitate dosarul fond informativ I 1212 incluzînd cele 7 volume, titular Voiculescu Gelu Voican, iar cererea reclamanţilor de prezentare integrală a documentaţiei pe baza căreia s-a emis Nota de constatare S/DI/488/16.02.2009, Avizul Direcţiei Juridice S/DIJ/1293/08.01.2000 şi Adeverinţa nr. 1245/23.02.2010 a fost în mod nelegal respinsă de instanţă, adminsitrarea acestei probe fiind absolut necesară pentru o evaluarea reală a situaţiei de fapt.

Se constată a fi nelegală şi dispoziţia instanţei de respingere a cererii reclamanţilor, prin care au solicit[at] obligarea CNSAS la prezentarea Procesului verbal al şedinţei Colegiului CNSAS din 23.02.2012, de vreme ce constatările cuprinse în adeverinţa contestată sînt contrare opiniei exprimate în avizul emis de Direcţia Juridică, iar susţinerile reclamanţilor au vizat inclusiv o presupusă relaţie de prietenie între pîrîtul Voiculescu Gelu Voican şi unul dintre membrii CNSAS. Este necesară prezentarea acestui înscris şi pentru a verifica dacă cele consemnate în Adeverinţa nr. 1245 / 23.02.2010, semnată de Preşedintele CNSAS, sînt sau nu în concordanţă cu cele discutate şi votate în şedinţa Colegiului CNSAS din 23.02.2012.
iccjgvv-013Procedînd la soluţionarea pricinii, specifică prin obiectul său, în circumstanţele expuse, prima instanţă nu a realizat o analiză completă şi obiectivă a situaţiei de fapt, iar constatările acesteia, îndeosebi cele ce vizează informaţiile cuprinse în declaraţiile consemnate de lucrătorii Securităţii, sînt arbitrare şi constituie o aplicare formală a celor statuate cu caracter general obligatoriu de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 672/26.06.2012.

Pentru toate considerentele expuse, avînd în vedere prevederile art. 304 pct. 5 şi 9, art. 312 alin. (1)-(3), art. 314 Cod procedură civilă şi art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Înalta Curte va dispune admiterea recursurilor declarate de reclamanţii Mioc Marius Remus şi Bivolaru Gregorian, casarea sentinţei civile nr. 5260/25 septembrie 2012 a Curţi de Apel Bucureşti şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu ocazia judecării cauzei, se va proceda la completarea probatoriului conform celor expuse în cuprinsul prezentei decizii, precum şi la examinarea efectivă a tuturor aspectelor de nelegalitate invocate, cu luarea în considerare şi a criticilor formulate în recurs, a căror examinare a devenit inutilă în raport de soluţia casării cu trimitere spre rejudecare.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:
iccjgvv-014
iccjgvv-015Respinge recursul declarat de Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România ca inadmisibil.

Admite recursurile declarate de reclamanţii Mioc Marius Remus şi Bivolaru Gregorian împotriva Sentinţei civile nr. 5260 din 25 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Casează sentinţa recurată. Trimite cauza spre rejudecare aceleeaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 septembrie 2014.
iccjgvv-016
iccjgvv-017JUDECĂTOR E. Ion

JUDECĂTOR I. Măiereanu

JUDECĂTOR D. I. Vartires

Magstrat asistent G. Grozescu

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
iccjgvv-018

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.