Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea

CerRevizGVV1După ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărît trimiterea spre rejudecare a procesului legat de colaborarea cu securitatea a fostului viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu (linc), pîrîtul Gelu Voican Voiculescu a înaintat o cerere de revizuire a acestei hotărîri, pe care o prezint. Între timp, dosarul procesului a ajuns la Curtea de Apel Bucureşti care a fixat deja prima şedinţă de judecată pentru 27 ianuarie. Sînt într-o situaţie ciudată: am primit citaţia de la Curtea de Apel Bucureşti pentru 27 ianuarie, dar şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru acelaşi proces, pentre 22 mai, pentru judecarea cererii de revizuire. Totul mi se pare o manevră a domnului Voiculescu de a prelungi acest proces, care durează din 2010, mai ales că în cursul recursului nu a considerat necesar să formuleze criticile pe care le face acum. Iată cererea lui Gelu Voican Voiculescu:

Domnule preşedinte

Faţă de dispoziţiile art. 322 pct. I şi pct. 2 CPC, se formulează în termenul legal de 30 de zile de la comunicarea din data de 26 nov. 2014, prezenta

CERERE DE REVIZUIRE A DECIZIEI nr. 3264/16 sept./20 oct. 2014

de către subsemnatul Gelu Voican Voiculescu, domiciliat în Bucureşti (…), pe care vă solicit s-o admiteţi, să schimbaţi în tot decizia atacată şi, rejudecînd pe fond, să respingeţi recursurile formulate împotriva Sentinţei civile nr. 5260/25 sept. 2012, a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios Administrativ şi fiscal, ca nefondate.

Motivele de admisibilitate ale revizuirii sînt:

1. dispozitivul hotărîrii cuprinde dispoziţii potrivnice, ce nu se pot aduce la îndeplinire;

2. judecătorii recursului au dat mai mult decît s-a cerut;

3. judecătorii recursului nu s-au pronunţat asupra unui lucru cerut.

Toate aceste teze sînt îndeplinite, faţă de următoarele aspecte care vor fi enumerate în continuare, astfel:

a. Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, la data de 28 iun. 2010, sub nr. 5744/2/2010, astfel cum a fost precizată, recurentul Marius Remus Mioc a solicitat, în contradictoriu cu pîrîţii Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) şi Gelu Voican Voiculescu, pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti prin care să se dispună modificarea adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010, emisă CNSAS, în sensul de a se constata că numitul Gelu Voican Voiculescu are calitatea de colaborator al Securităţii, ca poliţie politică;

b. la data de 29 iun. 2010, sub nr. 5800/2/2010, s-a înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios adminsitrativ şi fiscal cererea formulată de recurentul Gregorian Bivolaru prin care a solicitat, în contradictoriu cu pîrîtul CNSAS, anularea adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010, emisă CNSAS, şi constatarea calităţii de colaborator al Securităţii a numitului Gelu Voican Voiculescu.

1. Faţă de cele de mai sus, evidenţiez esenţialul erorii în care s-a aflat instanţa recursului, admiţînd recursurile promovate, de vreme ce, pe de o parte, pîrîtul Marius Remus Mioc a solicitat, în contradictoriu cu pîrîţii CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu, modificarea adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010, iar pe cealaltă aprte, recurentul Gregorian Bivolaru a solicitat, în contradictoriu cu pîrîtul CNSAS, anularea adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010, ambele recursuri fiind admise, dispozitivul deciziei neputînd fi astfel adus la îndeplinire.

CerRevizGVV22. În raport cu aceeaşi situaţie prezentată, privită însă, prin logica faptului că judecătorii recursului au dat mai mult decît s-a cerut, reiese din decizia care urmează a fi revizuită, că obiectul principal al dosarului în care s-a pronunţat este dat de cererea recurentului Marius Remus Mioc de modificare a adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010, dar, admiţînd şi recursul recurentului Gregorian Bivolaru, a cărui cerere vizează anularea adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010, cerere care a fost ulterior conexată şi încorporată în dosarul principal.

Astfel că, admiţînd recursul celor doi petenţi şi trimiţînd sec cauza spre rejudecarea sa pe fond, este evident faptul că decizia este nelegală sub acest aspect, deoarece nu prezintă interes pentru buna administrare a justiţiei, faptul că fiecare recurent îşi urmăreşte propriul interes, ci doar, faptul – în plus faţă de aspectul mai sus arătat -, că aceste interese nu pot fi satisfăcute simultan, iar admiterea recursului promovat în numele lui Gregorian Bivolaru dă mai mult decît ceea ce a cerut recurentul Marius Remus Mioc.

3. În privinţa motivului că instanţa nu s-a pronunţat asupra unui lucru care s-a cerut, apreciez că această situaţie rezultă din faptul că în decizia care urmează a fi revizuită, s-a consemnat că pe parcursul judecării fondului au fost respinsa excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a apărătoarei reclamantului Gregorian Bivolaru, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Marius Remus Mioc şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pîrîtului Gelu Voican Voiculescu. Instanţa recursului avea obligaţia verificării din oficiu a acestor excepţii de procedură care vizează însuşi cadrul procesual al întregului proces.

În condiţiile în care sentinţa a fost dată direct cu recurs, fiind deci incidente dispoziţiile art. 304 indice 1 CPC care nu limitează examinarea în limitele motivelor de recurs, ci instituie obligaţia verificării tuturor aspectelor, se observă că această obligaţie n-a fost respectată, deşi este evident faptul că eu, subsemnatul Gelu Voican Voiculescu, nu pot fi obligat la MODIFICAREA adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010, cu atît mai mult, neputînd fi obligat nici la ANULAREA adeverinţei nr. 1245/23 febr. 2010.

Bucureşti, 23 dec. 2014                                          Gelu Voican Voiculescu

Vezi și evoluțiile de pînă acum în acest proces:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu

Un gând despre „Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea

  1. Stimati colegi si colege,ieri am aflat ce banuiam ! Din surse oficiale ,in evidenta min Valcov sunt circa 16 200 de luptatori (cu certif. L 341 ),iar din conferinta de presa a revilor din Turda,neoficial,s-a vehiculat cifra de 5 700 de revi cu cert si brevet pe L 42 (90-92 si 96-97) ! Statul nu vrea sa acorde mai mult de 6 000 indemnizatii !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.