SSRMLÎRC propune noi norme metodologice pentru aplicarea legii 341/2004

După apariţia OUG 95/2014 (linc) şi a OUG 1/2015 (linc) prin care s-au adus schimbări la Legea 341/2004, secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSRMLÎRC) a propus şi noi norme de aplicare a legii, pe care le-a publicat pe saitul propriu (linc). Este firesc că după schimbarea legii să apară şi norme noi pentru aplicarea ei.

Voi încerca pentru cititorii acestui blog o tălmăcire din avocăţeşte în româneşte a normelor metodologice propuse, subliniind cîteva schimbări comparativ cu vechile norme, iar pe alocuri voi exprima şi opinii proprii cu privire la oportunitatea acestora.

– se vor emite noi certificate doar pentru cei care dobîndesc titlul de „luptător cu rol determinant”. Ceilalţi rămîn cu certificatele vechi.

– „obiectivele cu importanţă deosebită” din legea 341/2004 sînt clădirile din anexa 6 a normelor metodologice. Dar această anexă 6 nu e disponibilă, cel puţin deocamdată.

– momentul fugii dictatorului din sediul CC al PCR este declarat 22 decembrie 1989, ora 12,10.

oraşele în care au existat persoane rănite, ucise sau reţinute pînă la fuga dictatorului sînt declarate Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Lugoj, Cugir, Cluj, Bucureşti, Tîrgu Mureş. Deci numai revoluţionarii care au acţionat în aceste oraşe vor putea primi noul titlu de „luptător cu rol determinant” – care dă drept la indemnizaţie de 2020 lei/lună. Totuşi se pot lua în considerare şi alte oraşe ori alte „obiective cu importanţă deosebită”, dar numai pe bază de acte doveditoare de la Parchetul General sau alte instituţii abilitate.

– numai cine depune cerere expresă pentru noul titlu de „luptător cu rol determinant” poate obţine acest titlu.

– pot cere „rol determinant” numai luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite, pe baza certificatului preschimbat de luptător remarcat, ori a declarării pierderii certificatului la Monitorul Oficial, ori a hotărîrii judecătoreşti irevocabile care obligă secretariatul de stat să elibereze certificat de „remarcat”.

– mai pot cere „rol determinant” foşti remarcaţi care n-au certificat dar li s-a aprobat de către CPRD contestaţia depusă în termen legal. Aici e o neclaritate: respectivii trebuie să depună declaraţie autentificată pe propria răspundere, dovada admiterii contestaţiei dar şi „dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial”. Păi dacă oamenii nu au certificat fiindcă, deşi li s-a admis contestaţia, nu s-a tipărit certificatul ori nu l-au ridicat, cum să declare că l-au pierdut?

– la titlul de luptător reţinut se adaugă precizarea că reţinerea trebuie să fi fost făcută pînă în 22 decembrie 1989. Deci cei reţinuţi ca bănuiţi de terorism după 22 nu pot primi acest titlu (nu ştiu dacă, şi cîte asemenea situaţii există)

nepotrivită mi se pare definirea luptătorului cu rol determinant ca persoană care a avut contribuţie decisivă la „declanşarea şi victoria” revoluţiei. Oricine a contribuit la declanşarea revoluţiei automat a contribuit şi la victoria ei, căci victoria nu putea veni fără declanşare. Însă revoluţionarii din afara Timişoarei nu au contribuit la „declanşarea” revoluţiei, deci ar rezulta că este ilegală atribuirea de certificate de „rol determinant” acestora, fiindcă nu e destul să contribui la victoria revoluţiei, trebuie să ai contribuţie şi la „declanşarea” ei. Mi se pare o absurditate în condiţiile în care OUG 95/2014 a impus doar condiţia să fi existat victime în localităţile respective pînă la fuga lui Ceauşescu şi însăşi normele metodologice enumeră 8 asemenea localităţi. Cred că la articolul I pct. 7 din normele metodologice trebuie eliminat cuvîntul „declanşarea”.

– la art. I pct. 8 se adaugă la „luptătorul remarcat” contribuţia la revoluţie să fi fost „pînă la preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale statului”. Se repetă de două ori expresia „în scopul de a face diferenţa”, deşi logica frazei ar impune o singură folosire a acestei expresii.

– răniţii cu grad de invaliditate vor fi reevaluaţi anual cu privire la gradul de invaliditate, în urma reevaluării putîndu-se schimba valoarea indemnizaţiei.

– urmare a faptului că luptătorii cu rol determinant vor primi indemnizaţie necondiţionat de venit iar cei „remarcaţi” nu vor mai avea indemnizaţia de 1,1, dispare articolul care prevedea declaraţie cu privire la nivelul veniturilor la fiecare 6 luni (venit peste salariul mediu pe economie însemnînd sistarea indemnizaţiei). Totodată dispare articolul care cerea copiilor de eroi martir care nu realizează venituri din motive neimputabile să dovedească periodic respectivul fapt, căci s-a introdus indemnizaţia micşorată pentru aceştia, care nu e dependentă de lipsa veniturilor.

– pentru a primi indemnizaţii, luptătorii cu rol determinant vor avea nevoie, pe lîngă certificat, şi de o adeverinţă tipizată din partea SSRMLÎRC.

– orice persoană fizică sau juridică poate sesiza SSRMLÎRC pentru anularea certificatelor acordate nelegal, dar numai pe bază de „elemente de noutate”, iar elementele de noutate sînt definite ca hotărîri judecătoreşti definitive. Nu este însă lămurită situaţia celor care au certificate care au devenit nelegale prin însăşi schimbarea condiţiilor legale de atribuire a unor titluri prin OUG 95/2014. De pildă, la răniţii în revoluţie s-a introdus condiţia suplimentară ca aceştia să fie răniţi prin arme de foc, tehnică de luptă, loviri şi violenţe ale forţelor de represiune; astfel, a devenit nelegală atribuirea titlului de luptător rănit în revoluţie celor care s-au rănit în alt mod în timpul revoluţiei (s-au autoaccidentat, s-au împiedicat şi au căzut, accidente de circulaţie, miliţieni bătuţi de demonstranţi). În asemenea cazuri elementul de noutate ar trebui să fie însuşi textul OUG 95/2014, nu există hotărîre judecătorească pentru retragerea titlului căci titlul a fost eliberat legal după vechea lege. Anularea certificatelor se face cu avizul CPRD.

– SSRMLÎRC poate propune suspendarea indemnizaţiilor celor care au procese pe rol pentru infracţiuni care ar atrage anularea titlului, pînă la soluţionarea cauzei. Nu e limpede însă cine dispune.

– Personalul SSRMLÎRC care va lucra la comisia de analiză a cererilor pentru „rol determinant” ori de anulare a certificatelor emise nelegal va primi suplimentar faţă de leafă o indemnizaţie lunară egală cu cîştigul salarial mediu brut pe economie.

Mai citeşte:
Guvernul schimbă legea revoluţionarilor printr-o ordonanţă de urgenţă. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii rămîn fără indemnizaţii. Cresc indemnizaţiile părinţilor de eroi-martiri. Apare o nouă tagmă – “luptători cu rol determinant”. Noiembriştii braşoveni vor trebui confirmaţi de SSRMLÎRC
Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale
Nouă ordonanţă despre revoluţionari. Răniţii fără invaliditate şi reţinuţii primesc indemnizaţii

32 de gânduri despre „SSRMLÎRC propune noi norme metodologice pentru aplicarea legii 341/2004

 1. Multumim pentru ca ne tineti la curent.
  V-as ruga sa imi spuneti parerea dumneavoastra fata de urmatoarele:
  In data de 21 dec 1989 in Com Nadrag un grup mic de tineri si nu numai in jurul orei 16 am iesit in strada manifestind lozinci de solidaritate fata de Timisoara De aici si pina la fuga lui Ceausescu s-au intimplat multe dar nu a murit si nu a fost ranit nimeni.Faptul ca n-eam expus atunci fara a gindi nici o clipa la vreo recompensa ne face pe noi mai putin luptatori fata de altii.

  • Interesanta, dar incompleta, abordarea d-tale. In opinia mea, daca toate textele legale vor ramin e asa, se urmareste anularea (pe cale legala) tuturor certificatelor emise anterior OUG 95/2014. In situatia in care d-ta nu descoperi singur cum se va face asta, voi explica.

 2. Ar fi cazul sa modifice cu ocazia asta si art.11 alineatul 2 referitor la termenul de depunere al cererii de preschimbare care sta nemodificata de 10 ani in forma lui initiala si care a dezorientat persoane interesate in procedura de preschimbare.

  Aduc aici textul din Hg 1412/2004 art.11

  (1)În vederea preschimbării certificatelor, titularii acestora vor depune la SSPR următoarele documente:
  ……..

  (2)Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la SSPR fie personal, fie prin mandatar împuternicit prin procură legalizată de un notar public, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii. SSPR ţine evidenţa cererilor de preschimbare, prin înscrierea acestora într-un registru special.

  Oare sunt persoane care au depus actele la alin. 1 dupa data de 12 ianuarie 2005 ?

  Asa se emit reglementari confuze.

  • Sunt documente enumerate sub alin. (1) ce erau acceptate conf. Hotarirea 1707/2006, adica . se accepta unele documente dupa expirarea termenului stipulat la alin. (2). Asta da ! Bravooo ! (Cum dracu v-am permis sa ne conduceti.? ) Pun o intrebare fireasca catre toti cei care ati participat la emiterea acestui act normativ. Doamnelor si domnilor, nu va e rusine ?

  • Pe de alta parte, iata impunerea oricarui termen de preschimbare de ce este neconstitutionala.

   Art.20 din Constitutia Romaniei
   (1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate in
   concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului , cu pactele si cu celelalte tratate la care
   Romania este parte.

   Art.12 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului
   Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare in viata sa personala, in familia sa, in domiciliul lui sau in corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

   In perioada 1990-1992 au fost emise certificate din oficiu fara cerereara titularului .N-am depus eu spre ex. nici o cerere. Persoanele au fost verificate si incadrate printr-o grila ca Eroi martiri sau Luptatori raniti,retinuti … Era o onoare !
   Stam cam rau si cu respectarea Constitutiei 😦

   • Nu văd ca declarația universală a drepturilor omului să spună că este interzisă stabilirea prin lege a unor termene pentru a depune anumite cereri. Stabilirea unor termene nu e imixtiune în viața personală ori atingere onoarei și reputației.

  • Prin intermediul termenului ti se anuleaza recunoasterea calitatii de Luptato … (vezi lg.341/2004). Aceasta este imixtiune in onoarea persoanei.

 3. Ce comisi se vor ocupa de analiza certificatelor obtinupe pe legea 341/2004 fara sa detina certificat si brevet pe legea 42/1990, certificate fabricate dupa aparitia legi 341/2004 de anumiti indivizi precum George Costin si altii.
  Acele certificate fabricate pentru anumite interese au fost semnate de doua comisii parlamentare, o Comisie a SSPR-ului si o comisie a CPRD-ului de atunci.
  Aceste comisii vor raspunde vreodata in fata legi pentru abuzurile din acele dosare, probabil unele cu documente false.

 4. DACA MA PUTETI AJUTA CE ACTE IMI TRBUIE PT 0.5 DIN SALARIUL MEDIU PE ECONOMIE DACA ESTE CINEVA CARE STIE VA ROG SA IMI SPUNETI SI MIE MULTUMESC

 5. LA CASA DE PENSIE DIMBOVITA NU SE STIE DE INTRAREA IN PLATA A COPIIILOR URMASI DE EROI SI NE -A ZIS CA DACA NE PUNE IN PLATA NE TREBUIE ADEVERINTE DE LA SSRMLIRC CA INTRAM IN PLATA CU NR CERTIFICAT CU CE DATA SE ALOCA SI IN CE SUMA VA ROG SA IMI SPUNETI CIND SE ELIBEREAZA ACESTE ADEVERINTE

 6. Am si eu o intrebare eu sunt copil de erou am cancer si o pensie pe caz de boala de 400 ron beneficiez si eu de indemnizatie? Astept raspuns
  multumesc

  • Conform OUG 95/2014 puteți beneficia de o indemnizație de 0,5 din salariul mediu pe economie, care să se adauge la pensia de boală care o primiți conform altor legi. Faceți cerere la Casa de Pensii invocînd anume OUG 95/2014.

 7. Domnule Marius din cate am vazut ord 95/2014a fost respinsa in cazul asta imi pot lua gandul si de cei 0,5% nu? Astept rsspuns va multumesc anticipat.

  • OUG 95/2014 e în vigoare.
   A primit raport de respingere de la o comisie a senatului, dar dezbaterea în parlament nu s-a încheiat. Camera deputaţilor e decizională.
   Depuneţi cerere la casa de pensii, veţi putea primi indemnizaţia fie şi pe perioada de valabilitate a OUG 95/2014, adică pînă la respingerea ei de către parlament, dacă va fi cazul.

 8. domnilor urmasi iar suntem pacALITI ASTAZI AM FOST LA SSPR SI AM INTRBAT SI DE INDEMNIZATIA DE 0.5 DIN SALARIUL MEDIU SI MI SA SPUS CA ANUL 2015 NU BENEFICIEM DIN 2016 CE PARERE AVETI DOAMNA CECHE A SPUS

  • Nu știu ce v-a spus la SSPR, dar din textul de lege eu înțeleg altceva. Sfatul meu e să faceți cerere la Casa de Pensii pentru indemnizația de 0,5, alăturînd certificatul de copil de erou martir și invocînd OUG 95/2014, iar dacă Casa de Pensii refuză să vă dea indemnizația, o puteți da în judecată.

   • Domnilor stiti ce mia spus mie dna Adriana de la asociatie ca ord 95/2014 sa schimbat cu 1/2015 adica nu mai luam nimic decat daca nu avem venituri o luam paia de 2020

 9. 4 orase din Banat cu rol determinant , Timisoara, Caransebes, Lugoj, Cugir, 3 orase din Ardeal cu rol determinant, Tg. Mures, Sibiu, Cluj.
  Bucurestiul oras cu cei mai multi revi cu rol determinant. Parca in Bucuresti ar fi ijbugnit revolutia, aici sunt cei mai multi revi cu certificate fabricate de Cutean de Costin si de alti

  Ordonanta impreuna cu Adrian Sanda si-au batut joc de celelalte orase din tara.

  Imi doresc cel mai mult ca Ordonanta 95/ 2014 sa nu treaca de Camera Deputatilor si sa se inceapa verificarea dosarelor conf. art. 49 din Legea 341/2004.

  Asta trebuia sa se intample fara sa apara Ordonanta 95.

  Trebuie sa actionam ca OG sa nu treaca de Cam. Deputatilor.

 10. Domnule Ioan eu cred, ca trebuie sa fie continuat de acolo, unde a aparut prima greseala, referitoara la statutul de revolutionar ! De ce tot ne invartim in jurul cozii ? Trebuie enuntat clar ! Respectarea regulamentului al legii 42/1990. Preschimbarea din oficiu al certificatelor emise pana la republicarea lg 42 si verificarea dosarelor ce sa depus in perioada 96-97. Emiterea certificatelor preschimbate pe lg 42 .
  (Vai ce saraci suntem ca sau consumat formulele tipizate si nu pot fi emise certificatele. Cand am vazut aceasta sintagma, m-am gandit ca astia chiar ne cred pe toti prosti. Oare cei implicati, de ce sa tacut candva visavi de aceasta aberatie ?)
  In conditiile asta eu va sustin !

  Eu cred ca si in alte orase persoanele sunt tot asa de determinanti in obtinerea victoriei revolutiei din 1989, cum sunt din cele 8 orase mentionate. In primul rand nu sa obtinut nici o victorie. Proclamatia de la Timisoara nu a fost respectata ! Aceasta inseamna ca revolutia a fost innabusita ! Sa inceput ceva nou. Rezultatul ce am obtinut era atata si nimic mai mult. Daca vrem sa vorbim despre adevar la care dvs. sunt sigur ca nu va opuneti. , numai despre victimele revolutiei putem discuta. Eu n-am vrut pentru tara mea , parlamentari corupti, legi tampite, institutii publice nepasatoare, tineri goniti din tara,interlopi … Asa ca revolutia trebuie sa se continua. Am vrut mancare,caldura,libertate,dreptate,fratie ! Si la urma ne-au luat la misto …
  Daca cineva mai doreste certificat sa depuna dosarul. Nu este nevoie de nici un termen, numai faptele sa se incadreze in rigorile legii ! Persoanele care au obtinut sau vor sa obtine certificat in mod abuziv sa fie pedepsite ! (Fals in acte publice) Toate aceste lucruri fiind facute (bine) , din legea 341 trebuie pastrat numai partea referitoara, la acordarea de dreptur, iar restul trebuie abrogat.i

 11. Da domnule Maghiari Erno, asa este, Proclamatia de la Timisoara nu sa respeptat.
  Daca se respecta punctul 8 din proclamatie astazi Romania era departe, sa continuat regimul comunist cu toti securisti la putere, vedeti ce se intampla astazi, majoritatea ministrilor sunt compromisi.
  Se spune ca pana acum am mancat salam basesc iar de acum o sa mancam salam sasesc.
  Imi doresc foarte mult ca Romania sa aiba un Presedinte care atunci cand iese in publiceu vreau sa-l aplaud nu sal huidui cum sa intamplat mereu cu Basescu.

  • Am simtit ca ne intelegem. Da aveti dreptate, asa vad si eu lucrurile si va doresc din suflet toate cele bune. Numai prin votarea unei noi generatii de politicieni (iin spiritul proclamatiei de la Timisoara !) poate fi schimbata Romania. Legislatia referitoara la revolutionari din bun inceput era gresita pt. ca nu a mers exclusiv pe fapte, ci pe birocratie si relatii.(Dar era si firesc, dupa furtul revolutiei ) Acuma vor sa repare ceva din defecte, prin Oug 95, facand noi nedreptati din pacate. Eu totusi sper intr-un miracol care in viitor va indrepta aceste greseli . Am mancat destui rahat cu totii. Tic-tac, tic-tac…aceasta bomba bate si in pieptul meu !

 12. Stimata doamna Liliana nu m-ati intrebat pe mine, dar cred ca nu va suparati si nu se supara nici dl. Marius, daca raspund eu la intrebarea dvs.-ra:

  In HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 nu se mai face referire la anexa 6 (ca obiective de importanta majora) . Nu-le mai cautati pentru ca aceasta nu exista. Aici (pe blog) au fost analizate de dl. Marius propunerile de norme metodologice cea ce la urma au suferit mai multe schimbari. Spre exemplu in propunerile de norme era foarte clar specificata ca fiecare categorie de luptator precum si urmasii va trebuii sa depuna o cere pentru emiterea adeverintei tipizate (catre casa de pensii) cea ce in norma finala (hotarrarea mentionata) nu mai este asa de clara.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.