Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS. Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă

cab cnsas 27 ian 2015-1Pe 10 martie 2015 se reia, la Curtea de Apel Bucureşti, procesul legat de lămurirea colaborării cu securitatea a domnului Gelu Voican Voiculescu, fostul viceprimministru FSN-ist. La şedinţa de judecată din 27 ianuarie nu m-am prezentat, căci ştiam că se va dispune completarea probatoriului conform celor dispuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin hotărîrea de recurs, şi am socotit că nu merită osteneala unei deplasări a mele la Bucureşti. Am trimis însă prin poştă, următoarea cerere:

Domnule preşedinte

Subsemnatul, Mioc Marius Remus, domiciliat în Timişoara (…), în calitate de reclamant în pricina care face obiectul dosarului de mai sus, reamintesc cererea făcută de mine în motivele de recurs:
– Să fie obligată pîrîta CNSAS să verifice existenţa unor note informative ale pîrîtului Gelu Voican Voiculescu în dosarul palestinianului menţionat în notele informative dactilografiate de la filele 104-125 vol. 1 sau într-un dosar general întocmit de securitate legat de problema palestinienilor din România. Să comunice rezultatul verificărilor şi în caz că se vor găsi asemenea note să le comunice instanţei.

În cartea „Informatorul – studiu asupra colaborării cu securitatea” de Mihai Albu (lucrător la Direcţia Investigaţii a CNSAS), editura Polirom 2008, la capitolul „Nota informativă”, pagina 107, e descrisă procedura standard a securităţii cu privire la întocmirea de copii dactilografiate:

”Copii dactilografiate ale unor note olografe
În cazul în care o notă olografă conţinea informaţii utile pentru mai multe sectoare de activitate ale Securităţii, sau dacă se referea la mai multe persoane avute în atenţie de către aceasta, nota se multiplica prin dactilografiere şi apoi era trimisă:
– direcţiilor, serviciilor, birourilor, unităţilor direct interesate (care supravegheau un anumit obiectiv sau o anumită problemă);
– la dosarele celor urmăriţi şi menţionaţi în notă;
– la mapa-anexă a dosarului celui care a dat nota informativă;
– la dosarele eventualilor informatori menţionaţi în notă, ca material de verificare.”

Alătur copie din cartea „Informatorul – studiu asupra colaborării cu securitatea”. Cred că e exact situaţia notelor dactilografiate despre un cetăţean palestinian, din prezenta cauză. Notele olografe trebuie să existe într-un dosar al cetăţeanului palestinian respectiv sau într-un dosar general despre palestinieni, iar securitatea, conform procedurii standard, a păstrat în dosarul privind pe numitul Gelu Voican Voiculescu doar copii dactilografiate ale acestor note informative.

După cum rezultă din nota dactilografiată din 16.01.1978, pîrîtul Gelu Voican Voiculescu ar fi folosit în acea perioadă numele conspirativ „Costea”.

Totodată este necesară completarea probatoriului cu celelalte înscrisuri cerute de mine prin recurs la care s-a referit şi Decizia nr. 3264/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:
– Să se facă adresă către Tribunalul Bucureşti pentru a se comunica hotărîrile judecătoreşti motivate (primă instanţă şi recurs) din dosarul 63354/3/2010 din cauza Gelu Voican Voiculescu împotriva statului român prin Miinisterul Finanţelor. Alternativ aceste hotărîri judecătoreşti ar putea fi înfăţişate şi de Gelu Voican Voiculescu (dar e mai sigură primirea lor direct de la instanţă)
– Să se facă adresă către Tribunalul Bucureşti pentru a se comunica Sentinţa penală nr. 1383 din 18 noiembrie 1985, din dosar 7747/1985 şi decizia penală nr. 2119 din 20 decembrie 1985 din dosar 4649/1985, prin care pîrîtul G.V.V. a fost condamnat la închisoare.
– Să fie obligată pîrîta CNSAS să prezinte filele din dosarul I 1212 avînd drept titular pe Gelu Voican Voiculescu care nu au fost prezentate pînă acum instanţei (vezi fila 410 vol. 7)
– Să fie obligată pîrîta CNSAS să prezinte procesul verbal al şedinţei colegiului CNSAS în care s-a votat în cazul Gelu Voican Voiculescu.

Am intrat în posesia încheierii de şedinţă din 27 ianuarie 2015, pe care o înfăţişez acum. Remarc că judecătorul procesului este Ionel Radu, acelaşi care a condus judecata şi la prima judecare a fondului timp de vreo 2 ani, dar nu s-a pronunţat asupra cauzei căci la ultima şedinţă de judecată a fost înlocuit. Este judecătorul împotriva căruia Gelu Voican Voiculescu depusese 3 cereri de recuzare, toate respinse (şi totuşi pînă la urmă acest judecător nu a mai rămas la judecarea cauzei), şi în acelaşi timp judecătorul care mi-a respins acele cereri de probaţiune pe care mi le-a aprobat Înalta Curte la recurs. Remarc la domnul judecător acelaşi stil de a nu accepta tertipuri pentru amînarea cauzei – deşi Voican Voiculescu a încercat amînarea pe motiv că a depus o cerere de revizuire (linc), judecătorul a considerat că se poate merge înainte cu depunerea la dosar a dovezilor – însă şi menţinerea atitudinii restrictive cu privire la dovezile necesare la dosar, chiar şi după ce Înalta Curte în decizia de casare criticase anume probatoriul insuficient. Judecătorul a respins cererea mea legată de verificarea din dosarul palestinianului şi a omis să ceară şi hotărîrea civilă din procesul iniţiat de Gelu Voican Voiculescu pe legea 221/2009 în care cerea constatarea caracterului politic al condamnării sale din regimul comunist. Iată încheierea de şedinţă (folosesc prescurtarea CNSAS pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi ÎCCJ pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie):

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Dosar nr. 5744/2/2010

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică din 27 ianuarie 2015

Completul constituit din:
Preşedinte Ionel Radu
Grefier Mariana Dincă

Pe rol se află rejudecarea cauzei de contencios administrativ formulată de reclamanţii MIOC MARIUS REMUS şi BIVOLARU GREGORIAN, în contradictoriu cu pîrîţii CNSAS şi VOICULESCU GELU VOICAN, avînd ca obiect „anulare act administrativ”.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă reclamantul Bivolaru Gregorian, prin apărător ales, cu împuternicire avocaţială la dosar şi pîrîtul CNSAS, prin consilier juridic Popescu Cătălin, care depune delegaţie la dosar, lipsă fiind reclamantul Mioc Marius Remus şi pîrîtul Voiculescu Gelu Voican.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că pricina se află la primul termen în rejudecarea cauzei în fond după casare, procedura de citare este legal îndeplinită iar la data de 14.01.2015 pîrîtul Voiculescu Gelu Voican a depus la dosar o cerere princ are solicită trimiterea dosarului la ÎCCJ în vederea judecării revizuirii, în cadrul dosarului nr. 4524/1/2014 cu termen de judecată la 22.05.2015 şi a anexat certificat de grefă în dovedirea susţinerii sale.

De asemenea învederează că la data de 26.01.2015 reclamantul Mioc Marius Remus a depus la dosar note de şedinţă şi înscrisuri, în 3 exemplare.

Curtea pune în discuţia părţilor prezente oportunitatea înaintării dosarului de fond la ÎCCJ, conform solicitării formulate de pîrîtul Voiculescu Gelu Voican.

Reclamantul Bivolaru Gregorian, prin apărător, lasă la aprecierea instanţei să dispună asupra acestei măsuri.

Pîrîtul CNSAS, prin consilier juridic, lasă la aprecierea instanţei soluţia asupra acestei măsuri.

cab cnsas 27 ian 2015-2Curtea, avînd în vedere termenul acordat de ÎCCJ privind soluţionarea cererii de revizuire îndreptată împotriva deciziei civile nr. 5260/25.09.2012, apreciază ca inoportună trimiterea dosarului la acest termen şi pune în discuţie necesitatea completării probatoriului, în raport cu menţiunile din decizia de casare.

La interpelarea instanţei reclamantul Bivolaru Gregorian, prin apărător, solicită să se dispună completarea probatoriului astfel cum a fost indicat de ÎCCJ. Învederează că reclamantul Mioc a formulat o cerere de probatoriu şi arată că în situaţia în care se consideră oportună, solicită încuviinţarea acesteia.

Pîrîtul CNSAS, prin consilier juridic, solicită comunicarea unui exemplar al cererii formulate de către reclamantul Mioc şi să se acorde un termen de judecată pentru a i se da posibilitate să pregătească apărarea.

Curtea comunică pîrîtului CNSAS, prin consilier juridic, un exemplar al cererii formulată de către reclamantul Mioc Marius Remus şi dispune lăsarea cauzei la ordine, pentru a da posibilitate părţii să ia cunoştiinţă de conţinutul cererii şi dispune lăsarea cauzei la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare a cauzei, se prezintă reclamantul Bivolaru Gregorian, prin apărător ales, cu împuternicire avocaţială la dosar şi pîrîtul CNSAS, prin consilier juridic Popescu Cătălin, care depune delegaţie la dosar, lipsă fiind reclamantul Mioc Marius Remus şi pîrîtul Voiculescu Gelu Voican.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Reclamantul Bivolaru Gregorian, prin apărător, solicită comunicarea unui exemplar al cererii formulată de reclamantul Mioc Marius Remus.

Curtea comunică reclamantului Bivolaru Gregorian, prin apărător, un exemplar al cererii formulată de către reclamantul Mioc Marius Remus.

Curtea pune în discuţia părţilor prezente necesitatea completării probatoriului în raport cu considerentele deciziei de casare.

Reclamantul Bivolaru Gregorian arată că este de acord cu completarea probatoriului şi arată că reclamantul Mioc a sintetizat.

Pîrîtul CNSAS, prin consilier juridic, arată că în ceea ce priveşte cererea formulată de reclamantul Mioc, să se verifice existenţa unor note informative ale pîrîtului Gelu Voican Voiculescu în dosarul legat de problema palestinienilor, face precizarea că la momentul întocmirii notei de constatare se are în vedere întregul material care există în urma analizării.

Pe necesitatea completării probatoriului în raport cu ce dispune ÎCCJ, pîrîtul CNSAS, prin consilier juridic, învederează că ÎCCJ nu a dispus prin decizia de casare completarea probatoriului cu hotărîrile judecătoreşti motivate în dosarul 63354/3/2010, cerute de reclamantul Mioc, ci a dispus completarea dosarului I 1212 cu filele care nu s-au depus.

cab cnsas 27 ian 2015-3Reclamantul Bivolaru Gregorian, prin apărător, învederează că reclamantul Mioc face referire la două hotărîri judecătoreşti în dosare în care Gelu Voican Voiculescu a fost parte şi instanţa critică faptul că instanţa de fond s-a bazat doar pe datele din Ecris ale acestor hotărîri judecătoreşti.

Reclamantul Bivolaru Gregorian, prin apărător, învederează că ÎCCJ apreciază necesar să se depună la dosar procesul verbal al şedinţei Colegiului CNSAS din 23.02.2010.

Pîrîtul CNSAS învederează că procesul verbal al şedinţei Colegiului CNSAS datează din anul 2010 iar în decizia de casare s-a menţionat că este din anul 2012.

Reclamantul Gregorian Bivolaru, prin apărător, solicită acordarea unui termen de judecată în luna februarie întruvît în luna martie nu se află în ţară.

CURTEA

După deliberare, Curtea va dispune completarea probatoriului potrivit considerentelor deciziei de casare nr. 3264/16.09.2014, care sînt obligatorii pentru instanţa fondului, prin completarea dosarului I 1212 care a stat la baza emiterii notei de constatare, a avizului Direcţiei Juridice şi a adeverinţei privitoare la constatarea existenţei / inexistenţei calităţii de colaborator al Securităţii, sens în care va pune în vedere pîrîtului CNSAS să depună la dosar întregul dosar informativ precum şi procesul verbal al şedinţei Colegiului CNSAS din 23.02.2010.

Va încuviinţa cererea de completare a probatoriului formulată de reclamantul Mioc, în raport de considerentele deciziei de casare care a reproşat primei instanţe că a soluţionat cauza în baza unui probatoriu insuficient şi luînd în considerare sentinţa penală invocată de pîrît şi care nu a fost depusă la dosar şi, pe cale de consecinţă, va pune în vedere pîrîtului Voiculescu Gelu Voican să depună la dosar sentinţa penală, certificată pentru conformitate cu originalul.

Va respinge cererea formulată de reclamantul Mioc de depunere a notelor informative din dosarul privind problema palestinienilor.

Pentru aceste motive,

DISPUNE

Dispune completarea probatoriului potrivit considerentelor deciziei de casare nr. 3264/16.09.2014, care sînt obligatorii pentru instanţa fondului, prin completarea dosarului cu întregul dosar informativ I 1212 care a stat la baza emiterii notei de constatare, a avizului Direcţiei Juridice şi a adeverinţei privitoare la constatarea existenţei / inexistenţei calităţii de colaborator al securităţii.

cab cnsas 27 ian 2015-4Pune în vedere pîrîtului CNSAS să depună la dosar întregul dosar informativ precum şi procesul verbal al şedinţei Colegiului CNSAS din 23.02.2010.

Încuviinţează cererea de completare a probatoriului formulată de reclamantul Mioc.

Pune în vedere pîrîtului Voiculescu Gelu Voican să depună la dosar sentinţa penală, certificată pentru conformitate cu originalul.

Respinge cererea formulată de reclamantul Mioc de depunere a notelor informative din dosarul privind problema palestinienilor.

Amînă judecarea cauzei la 10 martie 2015, Complet 10 Fond, Sala E23 Paul Negulescu, ora 9,00, termen apreciat util avînd în vedere discuţiile ce se vor purta în jurul probatoriului şi faptul că completarea probatoriului presupune copierea unor documente.

Dispune citarea reclamantului Mioc Marius Remus şi a pîrîtului Voiculescu Gelu Voican, conform dispoziţiei instanţei, părţile prezente primind termen în cunoştiinţă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 ianuarie 2015.

Preşedinte, Ionel Radu

Grefier, Mariana Dincă

Vezi și evoluțiile de pînă acum în acest proces:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea

Mai citeşte, din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu

Un gând despre „Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS. Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă

  1. Domnule Marius Mioc va apreciez rabdarea si perseverenta de care dati dovada in lupta dusa impotriva impostorilor si fac aici trimitere la actiunea impotriva deciziei CNSAS privind pe Voican Voiculescu . Mult succes !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.